K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/21., május 28.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- Az angol közkönyvtári hálózat informatizálása
- Finn közkönyvtári adatok
- Az információforrás paradoxonja
- Tudásmenedzsment 3.
- Felkészületlenek a vállalatok az EU-csatlakozásra
- Szilícium-völgy épül Zsámbékon
- Elektronikus könyv
- Spamtelenítési jó tanácsok kezdőknek és haladóknak
- KultúrPont HírekA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.Városi támogatás a könyvtárnak

Kanadában a montreali Fraser-Hickson nyilvános könyvtár 600.000 USA
dollárnyi segítséget kapott a városi önkormányzattól
továbbműködtetésére, mely összeg minimálisan három évre biztosítja a
könyvtár fennmaradását. Az évente mintegy 154.000 könyvkölcsönzést
lebonyolító könyvtár várhatóan szeptemberben nyitja meg újra kapuit
olvasói előtt. A 118 éve létező könyvtár ez év áprilisában kényszerült
bezárásra, miután több mint 400.000 dollárnyi adósságot halmozott fel. A
támogatás fejében a könyvtár vezetősége megígérte, hogy a két éve
kényszerűségből bevezetett, s az eddig 25 dollárban megállapított
felnőtt beiratkozási tarifát, és az 1 dolláros diákokra kirótt díjat
teljes egészében megszünteti. Emellett a könyvtár a francia nyelvű
gyűjtemény kibővítését is vállalta. (KE)
- Forrás:  The Gazette, 2003. 05. 26.
http://www.canada.com/montreal/montrealgazette/story.asp?id=80716DB8-E951-4395-BD31-
EBAC52090104


Az angol közkönyvtári hálózat informatizálása

A kormányzati People?s Network program révén az angol public library 150
éves történelmének legnagyobb szabású fejlesztése ment végbe (az állami
szerencsejáték alapítvány finanszírozásával). A legfontosabb adatok:
- négyezer könyvtárban 30 ezer új számítógép,
- a számítógépek szélessávú hozzáférést biztosítanak éves szinten 68,5
millió órában
- 40 ezer könyvtáros informatikai továbbképzése. (SP)
- Forrás: http://www.resource.gov.uk/documents/pnleaflet.pdf


Afrika és az információs társadalom

A földrész több mint 800 millió lakosa közül 2002-ben:
- minden negyedik hallgathatott rádiót,
- minden tizenharmadik tévézhetett,
- minden harmincötödik telefonálhatott mobil készülékkel,
- minden negyvenedik  telefonálhatott vezetékes készülékkel,
- minden százharmincadik használhatott személyi számítógépet,
- minden százhatvanadik internetezhetett  (kb. 1,7 millió készüléken 5
milliónyian).
Összehasonlításul: Észak-Amerikában és Európa jelentős részén az
internetezők aránya: minden második ember. (SP)
- Forrás: http://www3.sn.apc.org/africa/afstat.htm


Friss finn közkönyvtári adatok

Az öt millió 170 ezer lakosú Finnországban 2002-ben minden ezer lakosra
374 új beszerzés jutott, vagyis kevesebb mint három emberre egy új
dokumentum.
Magyarországon ugyanebben az évben minden kilencedik emberre egy új
dokumentum jutott. Arány 3:1.
A finneknél minden lakosra 20,7 dokumentum kölcsönzése jutott, míg
nálunk 3,4 kötet. Arány 6:1.
Ott száz lakosra jutott öt teljesült könyvtárközi kölcsönzés, - nálunk
ezer lakosra jutott 4 dokumentum. Az arány 12:1.
- Forrás: http://tilastot.kirlastot.fi


Stagnálás után végre fellendülés itthon az Internetet használók számában

A tavalyi év végi stagnálást követően a 2003-as év első harmada
meglepően jó eredményt produkált az Internet-felhasználók számának
növekedését tekintve. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter
közölte a 12. World Wide Web nemzetközi konferencián, hogy az első három
hónapban 16 százalékkal növekedett a magyar internetezők száma. Egyúttal
kiemelte, hogy ezt a folyamatot fent lehet tartani, többek között a
magyar nyelvű tartalmak fejlesztésével.
- Forrás: Terminal, 2003. 05. 26.,
http://www.terminal.hu/newsread.php?id=26205405034720


Konfliktusok, tudásgazdálkodás és a csapat

Alapkonfliktus, hogy noha a szervezeteknél követelménnyé vált a
csapatmunka, a vezetők gyakran nem biztosítják ennek feltételeit.
Továbbra is az egyéni teljesítményértékelés a szakmai továbbjutás
alapja, annak ellenére, hogy ezen felüli képességeket is igényelnek a
dolgozótól, pl. mások megértése, szociális kompetencia és teamképesség.
Az elismerés egyéni összetevőkre orientált, és csak kivételes esetben
veszik figyelembe a csoportteljesítményt. A képzésben is elhanyagolják a
csoportok együttes oktatását. Bár tanfolyamokon a munkatársak
elsajátítják a csoportdinamikát, a konfliktuskezelést, az együttműködési
képességet, a hétköznapi munkában azt látják, hogy érdemesebb az egyéni
boldogulás útját követni. Így paradox helyzet jön létre. Az információs
forradalom korában azonban az nyer, aki a legrövidebb idő alatt a
legtöbb érdemi információt képes analizálni, majd szintetizálni és
megfelelő módon áramoltatni. Ez pedig tényleges csoportmunka,
tudásmegosztás nélkül képtelenség. Az egyéni bölcsesség helyett a csapat
kollektív bölcsessége lép előtérbe. A siker záloga, hogy képesek legyünk
új helyzetben azt mondani: "Nem tudom", és megkérdezni beosztottainkat:
"Ti mit gondoltok?", majd közösen dönteni.
- Forrás: Konfliktusok és azok kezelése a csoportmunka során. In:
Vezetés hírlevél (Menedzsmentfórum) 2 (2003) 19
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2092&page=1


Az információforrás paradoxonja

"Paradox, hogy éppen azok az emberek a vezető legjobb
információforrásai, akik nem félnek a kilépéstől, akik önállóan
gondolkodnak, akik megkérdőjelezik a hatalmat, -- ráadásul rajtuk áll
vagy bukik, hogy a szervezet eléri-e céljait" -- idézi Sweeney Naisbitt
Megatrendjét. A nem friss, de tartalmas cikk utal arra a szintén nem új,
de továbbra is aktuális összefüggésre, hogy a hatalommagosztás, a
felhatalmazás méltóságot és elégedettséget biztosít munkatársnak és
külső ügyfélnek egyaránt. Ráadásul a társadalomban a könyvtárban van a
legnagyobb lehetőség a meghatalmazásra -- állítja a szerző.
- Forrás: Leadership skills in the reengineered library : empowerment
and value added trend implications for library leaders / Richard
Sweeney. In: Library Administration & Management 11 (1997) 1 (Winter) p.
30-41


Tudásmenedzsment 3.

A szervezeti tudáspiacok rossz működésének okai:
1. hiányos információk (a munkatársak munkaidejük jelentős részét az
információ hiányzó láncszemeinek megkeresésére fordítják), 2.
tudásasszimmetria (megvan az információ, de annak átadása valamilyen
akadályba ütközik), 3. a tudás helyhez kötöttsége (azaz az emberek
inkább a szomszéd irodából szerzik be és megelégszenek az elégségesen jó
tudással).
A szervezeti, szakmai, egyesületi tudáspiac kóros elváltozásai:
1. Monopóliumok (olyan körök léte, amelyek hatalomközpontosítási célból
mesterséges gátat szabnak az információnak)
2. Mesterséges hiány (az információszegény közösséget könnyebb
befolyásolni)
3. Információkereskedelmi korlátozások: felhalmozás, a szervezeti
osztályok közötti identitásalapú akadályok, hiányzó infrastruktúra,
találkozóhely hiánya, időhiány, létszámcsökkentés (sokan az információ,
mint hatalmi tényező másoktól való visszatartásába kapaszkodva
igyekeznek védeni a saját pozíciójukat), átszervezés.
Az információtechnológia -- legalábbis kihasználása esetén -- fizikailag
közel hozhatja a kollégákat, ami többek között hozzájárul a
munkakapcsolatok virtualizálódásához; nem kell feltétlenül csak a
fizikailag közel lévő munkatársra hagyatkozni. (összeállította: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.


Motiváció és üzemgazdaságtan

A legutóbbi időkben számos vállalat rendkívül pozitív tapasztalatokra
tett szert a motivációnak egy olyan formájával kapcsolatban, amely
ellentmondani látszik minden eddigi ismeretnek és a hagyományos
beidegződéseknek.
A cikk a moticávióval kapcsolatos standard megállapításokon túl új
szempontot világít meg: "...el kell sajátítani az üzemgazdaságtan
alapjait. Aki megérti az összefüggéseket és a saját bőrén érzi a piacok
nyomását, önmagától is kifejleszti a kötelességtudatosságot és a
vállalati gondolkodást. A megfelelő vállalati kultúrában, ahol minden
dolgozót bevonnak az újítási intézkedés aktív és felelősségteljes
tervezési és kialakítási folyamatába, szinte magától adódik, hogy a
vállalat számára mi a helyes és mi a helytelen. Ennek nagyobb hatása
lehet, mint az utasításoknak vagy az előírásoknak." 
- Forrás: Motiváció egészen új módon. In: HR hírlevél 2 (2003) 21
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2157&page=1
-- A hazai könyvtárak működtetésében és felügyeletében egyelőre nem
dominálnak az üzemgazdaságtani megközelítések, kevés az erre vonatkozó
irodalom is. A használói elégedettség és a források optimalizálása
érdekében azonban fontos tudni, hogy a munkaerő-, eszköz-, dokumentum-
ill. egyéb tényezők beszerzése által mennyiben növekszik illetve csökken
az ún. határhaszon. Erre jellemző, hogy a befektetés növelésével (pl.
egy egységnyi dokumentum beszerzése) egy ideig növekszik, aztán
csökkenőre vált (pl. azonos témában a sokadik dokumentum beszerzése
egyre kevésbé eredményez használói elégedettség-növekedést). Amennyiben
e határokat a könyvtár nem tapintja ki, erőforrás-felhasználása
pazarlóvá válik, vagy az marad. (MG)


Meghatározó a gépipar szerepe a magyar gazdaságban

Az ipar teljesítményében a gépiparnak meghatározó szerepe van, az ágazat
az ipari termelés több mint 40 százalékát adja 1999 óta - állapítja meg
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) összesítése.
- FigyelőNet, MTI-Eco, 2003. május 21.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=60132&id=3
-- A hír azt jelentheti a hazai könyvtárak számára, hogy az iparági
információ is értékes lehet az ezen a területen dolgozóknak. Ezt azonban
nem feltétlenül támasztja alá a hazai műszaki információs kapacitás
megbecsültsége és az információszolgáltatás hatékonysága. Így nagyon is
reális az esély, hogy az információs igényeket egyre inkább a külföldi
információszolgáltatók elégítik ki. (MG)


Felkészületlenek a vállalatok az EU-csatlakozásra

Kevés magyarországi kis- és középvállalat kezdte meg a felkészülést az
európai uniós csatlakozásra, pedig e cégek vezetőinek 76 százaléka
szerint vállalkozása piaci helyzetét közvetlenül befolyásolja majd az
EU-tagság. Az ország a 24. órában van a csatlakozásra való
felkészülésben, ettől függ ugyanis, hogy mekkora pénzt tud lehívni a
számára biztosított alapokból.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco  2003. május 20.


Szilícium-völgy épül Zsámbékon  
 
Húsz év, háromszáz innovációs és technológiai fejlesztési program,
kétszázalékos GDP-növekedés és ötvenezer új munkahely. Ezt jelenti az
első közép-európai Szilícium-völgy, a Zsámbéki-medencébe álmodott
"tudásközpont?. 
- Forrás: Magyar Hírlap, 2003. máj. 23.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=66874&archiv=1&next=0
-- A vízió egyelőre nem szól információszolgáltató háttérbázis(ok)ról.
Talán még túl korai; a tervek nem ennyire részletezettek. Képes-e elérni
a hazai "könyvtári lobbi", hogy a hatékony helyi információszolgáltatás
szempontja bekerüljön a megvalósítási tervekbe? Vagy enélkül is meg
lehet valósítani egy Szilícium-völgyet? (MG)


Miért nincs nálunk Szilíciumvölgy?

Az interjúalany Vahl Tamás, az SAP Magyarország ügyvezetője (a fenti hír
keltezésénél korábban) szkepticizmusát hangoztatja: szerinte a
megvalósításhoz hiányzik a szakértelem, a tőke, a marketing és a piac.
Viszont az óhaj megvan. A helyzet azonban nem reménytelen. A legfőbb,
amit tehetünk az a régről, más forrásból ismert imperatívusz: tanulni,
tanulni, tanulni! S ez majd holnap(után) eredményre vezethet.
-- Forrás: BOSS 2003/ápr. p. 6-8.


Internetmentes mezőgazdaság (Menedzsmentfórum)

A hazai cégek körében az Internet-kapcsolattal rendelkezők aránya
jelentősen nőtt. Ma már tízből minden nyolcadik cég eléri a világhálót.
Az Internet-penetráció szintjét tekintve két leszakadó szektor
azonosítható, ezek a mezőgazdaság az egész ágazatot tekintve, valamint a
vendéglátással foglalkozó vállalkozások köréből a kisebb cégek.
- Forrás: IT és E-business hírlevél 2 (2003) 21
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2182&page=1


A döntéshozók harminc százaléka csak online médiával érhető el

Egy most közzétett kutatás szerint az internettel rendelkezők 30
százaléka a munkaidejében kizárólag a világhálót használja információs
forrásként. Igen figyelemre méltóak a fenti adatok akkor is, ha ezek az
USA-ra vonatkoznak, hiszen a nyomtatott sajtó és a televízió ott is
domináns.
- Forrás: IT és E-business hírlevél 2 (2003) 21
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4611


IHM : Számítógépek átadása óvodáknak

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) tervei szerint 2006-ig
valamennyi magyarországi óvodát felszerelik informatikai eszközökkel. A
Brunszvik Terézről elnevezett program keretében idén 300 millió
forintból mintegy 500 hátrányos helyzetű település intézménye kaphat
számítógépeket.
- Forrás: Prím Online, 2003. máj. 22., http://hirek.prim.hu/cikk/32963/


Akik időben leléptek... (recenzió)

Vajon hány magyar Nobel-díjas van? Igaz-e, hogy a lángelmék nemzetek
közötti versenyében (ha ilyen olimpiai szám nincs is) hazánk az előkelő
élbolyban szerepel?
- Forrás: FigyelőNet, 2003. máj. 22.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=60225&layout=no&id=37


Elektronikus könyv a Hewlett-Packardtól

A Hewlett-Packard bristoli (Anglia) kutató laboratóriumában egy olyan új
generációs e-book, vagyis elektronikus könyv kifejlesztésén munkálkodnak
a tudósok, melyet az olvasók egy szép napon ugyanúgy lapozgatva
olvashatnak majd, mint teszik azt manapság a papírlapokból álló
hagyományos napilapok, hetilapok és könyvek esetében.
- Forrás: Prím Online, 2003. május 26. http://hirek.prim.hu/cikk/33027/


Spamtelenítési jó tanácsok kezdőknek és haladóknak

A kéretlen levelek elleni védekezés megkönnyítése érdekében honlapot
indított Nemes Dániel, az erőforrás-biztonsággal foglalkozó filter:max
Kft. stratégiai igazgatója a Startlapon.
A pénteken elindított új, http://spam.lap.hu címen elérhető oldalon a
2001-ben az "Év fiatal informatikai menedzsere" díjjal is kitüntetett,
az internetes iparág egyik magyarországi úttörőjének számító Nemes
Dániel azokat a linkeket gyűjtötte egy csokorba, amelyek nagyban
megkönnyíthetik egy internetfelhasználó életét, ha mostanra már elege
lett a rengeteg zavaró junk mailből.
Az oldalról a spammel kapcsolatos jogi anyagok, különböző spamellenes
szervezetek, védekezési technikákkal kapcsolatos honlapok és különböző
szoftvermegoldások is elérhetőek.
- Forrás: Prím Online, 2003. május 19. http://hirek.prim.hu/cikk/32901


Stop free content?

Stop free content! - azaz meg kell állítani, hogy minden értékes
tartalomhoz ingyenesen lehessen hozzájutni a világhálóról. Ha az
internetes portálok nem tudnak fizetőssé válni, akkor végeredményben
kevesebb információt, szolgáltatást fognak tudni nyújtani, azaz az
ingyenesesség a minőség rovására mehet.
- Forrás: Prím Online, 2003. május 20. http://hirek.prim.hu/cikk/32921/KULTÚRPONT HÍREK

Az olvasás öröme
A kanadai Ottawában 2003. június 26. és 29. között a kanadai
gyermekirodalomról rendeznek nemzetközi konferenciát Az olvasás öröme
címmel. (Dice Diary 7) Bővebb inf.: info@ispa.org http://www.ispa.org

AACE digitális könyvtár
Az Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) (a
számítástechnika oktatásbeli alkalmazását propagáló társaság) digitális
könyvtára az oktatástechnológiai és e-learning témájú cikkek és
előadások gazdag tárháza. Az elmúlt hat év tíz szakfolyóiratának
archivált anyagához férhet hozzá az előfizető. (el.pub 242) Bővebb
információ: http://www.aace.org/DL

Cikkajánló - Technology Watch Report
A DigiCULT projekt online jelentése, a Technology Watch Report első
száma a kulturális örökség szektor által nem, vagy alig használt új
technológiákkal, azok lehetséges alkalmazási területeivel foglalkozik. A
harminc hónaposra tervezett projekt időtartama alatt további két
jelentés megjelenése várható. (el.pub 242) Bővebb információ: 
http://www.digicult.info/downloads/twr2003_01_low.pdf

Elektronikus bibliográfia
A Scholarly Electronic Publishing Bibliography 48. változata már
elérhető az interneten: 1850-nél több nyomtatott és elektronikus
formátumú szakcikket és könyvet mutat be. (el.pub 243) Bővebb
információ: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.htmlIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm