K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/19., május 14.)

 

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 
 

A TARTALOMBÓL:
- Gondok a tervezéssel
- 45 éves kor felett -- a szervezet mostohagyermekei
- A kommunikáció közlegénye - a pletyka
- Információért járunk könyvtárba
- Az álláskeresés forrásai
- Az olvasás és a fizikai életminőség kapcsolata
- "Nemcsak tojni kell tudni, hanem kotkodácsolni is"
- Hasonló érdeklődésű hálózathasználók azonos módon böngésznek
- Rongáljunk-e könyveket?
- Infobróker-cikk
- Befektetés az emberi erőforrásokba (mit kell tudni a tanulmányi
szerződésről?)
- KultúrPont Hírek
 
 
 
Tisztelt Olvasó,
 
köszönjük bizalmukat múlt heti mellékletünkkel kapcsolatban, melyet
számosan töltöttek le honlapról is. Mindeközben megrendelőink tábora is
örvendetesen növekedett. Ezen a héten tudásmenedzsment-sorozatot
indítunk, a témakör egyik klasszikus művének, Davenport és Prussak
Tudásmenedzsment könyvének ismertetésével.
 
Mikulás Gábor, e lapszám szerkesztője
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
 
 
A tudás...
 

A szervezeti átalakítások, leépítések és összevonások nagy veszélye,
hogy az emberi fejekben megtestesülő szakértelem és tapasztalat -- a
munkatársakkal együtt -- könnyen elillan. A szervezetek  gyakran nem
fordítanak a tudással való gazdálkodásra kellő figyelmet. Pedig: "Ha a
HP tudná, amit tud, háromszor ilyen nyereségesek volnánk." -- ami
természetesen nem csak a HP-ra, és nem feltétlenül a hármas szorzóra
vonatkozik. 
A tudásgazdálkodáshoz először magát a tudást érdemes meghatározni,
illetve azt, hogy mi nem a tudás. Nem a feladó [pl. könyvtáros], hanem a
címzett dönti el, hogy a kapott üzenet valódi információ-e. Van köze az
intuícióhoz, amely sűrített szakértelem. Mérésével is gondok akadnak:
"Nem az a bölcs, aki sokat tud, hanem az, aki hasznos dolgokat tud." --
mondta Aiszkhülosz. "A tudás -- szemben az információval -- hitekről és
az állásfoglalásokról szól." (The knowledge-creating company / Ikujiro
Nonaka, Hirotaka Takeuchi. - New York : Oxford University Press, 1995)
"Amikor a tudás már nem képes továbbfejlődni, véleménnyé vagy dogmává
válik."

- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.
-- 2000-ben jelent meg a Könyvtári Figyelőben Géró Katalin cikke:
Knowledge management - hóbort avagy a jövőnk? = KF. 2000. 1/2., p.
104-112.  http://www.ki.oszk.hu/kf/2000/1_2/gero.html melynek talán fő
kérdése az volt, hogy képesek-e a könyvtárak kihasználni a
tudásmenedzsmentben rejlő lehetőségeket. Egyelőre talán nem, de nem
biztos, hogy minden elveszett. Első lépésként talán az lenne hiteles, ha
a könyvtárak belső tudása válna ismertté a rendszer számára; hogy a
könyvtár tudja, hogy a könyvtár mit tud... (MG)
 
 
Gondok a tervezéssel
 
(Előző lapszámunkban a cím és a forrásmegjelölés mellől lemaradt az
ismertetés. Most pótoljuk.)
A legtöbb tervkészítő a jelen állapotból indul ki; hogyan lehet a
jelenlegi 100 pár cipő helyett 120-at gyártani. Nem figyel tehát a
látens profitabilitásra. (A könyvtár "profitja" lehet pl. a kölcsönzések
száma / lakosság / év mutató vagy a célcsoport létszáma /
könyvtárhasználó arány javítása.) A kihasználatlan alapképességről a
tervkészítők általában elfelejtkeznek, sőt, fel sem merül bennük, hogy
erre rákérdezzenek. És ha valamit nem vesznek számba, azt aligha érik el.
A szerző az integrált profittervezés módszerét javasolja. Egyszerűen
fogalmazva: ügyfélkörünket osszuk részekre (szegmensekre), nagy,
kevesebb és kis hasznot hozó vevőkre. Majd profitabilitásuk alapján
kezeljük őket. Akiktől több bevételt várunk, azokra fordítsunk több
figyelmet. A kevésbé jövedelmezőket igyekezzünk magasabb kategóriába
tuszkolni, a maradókat pedig kiszórni a rendszerből.
- Forrás: The Problem with planning / Jonathan Byrnes. In: Harvard
Business School Working Knowledge, 2003. május 5.
http://hbswk.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3449&t=dispatch
-- A módszer hatékony és őszinte. A szükséges módosításokkal könyvtárban
is használható, mégpedig például úgy, hogy a hasznot nem forintban,
hanem hosszú távú használói elégedettségben mérjük, és a felmerülő
használói igények és küldetésünk alapján határozzuk meg használói
csoportunk "jövedelmezőségét". Így a gyerekkönyvtári részleg, a
betegeknek könyvet szállító részleg és a növényvédelmi kar hallgatóit,
munkatársait kiszolgáló könyvtári egységek számára természetesen más és
más szegmens jelenti a profitabilitást. Ellátórendszerünkben törekedjünk
arra, hogy küldetésünkbe tartozó célcsoport ne maradjon megfelelő
figyelem,  ellátás nélkül. A szolgáltatások megtervezésekor az egyes
csoportok hosszú távú elégedettségét tartsuk szem előtt. A módszer segít
abban, hogy elkerüljük a mindenkinek mindig mindent szolgáltatni akarás
hibáját. (MG)
 

45 felett - a szervezet mostohagyermekei
 
Egyszerűen kimaradnak a fejlesztésből azok, akik elmúltak 45 évesek. A
következő életpályaszakasz szakmai céljainak megfogalmazásában segít a
félidő-analízis.
A 45 felettiek részéről a vezetők és a munkatársak gyakran azt
tapasztalják, hogy kevésbé kreatívak és impulzívak, és a változtatások
bevezetésében és megvalósításában sem segítőkészek. Ennek okát nemcsak a
korban kell keresni, hanem a változó feladatstruktúrában is. A
munkavállalók kezdőként megvalósítják a változásokat, később
kezdeményezik őket, 45 felett viszont saját korábbi ötleteiket kell
felülvizsgálniuk, s erre sokan nem képesek. A cikk a probléma kezelésére
félidő-analízist javasol. E tanácsadás során az érintettek nemcsak azt
tanulják meg, hogyan tudják karrierelvárásaikat a maguk számára
megfogalmazni, hanem azt is, hogy milyen konkrét eszközökkel tudják
megvalósítani céljaikat.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 8.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=59396&layout=no&id=25
 

A kommunikáció közlegénye - a pletyka (Recenzió)
 
Gondolná-e a szerény honpolgár, hogy a tudomány századában doktori
értekezés született a tücsökciripelés természetrajzáról s színvonalas
elemzés készült a szentjánosbogarak pislákolásáról? -- A pletyka nem
azonos a rágalommal, a szapulással, az intrikával, miként nem helyes egy
kalap alá venni a gonosz hazudozással, a rémhírrel, a befeketítéssel, a
dezinformálással sem. Sok más mellett azt is megtudjuk, hogy csupasz
hírből, száraz adatokból még a legjobb pletykás sem tud igazán élvezetes
terméket előállítani kölcsönös bizalom nélkül.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 9.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=37&cid=59432
-- Ha nem adsz beosztottaidnak elég információt, munkatársaid idejüket
találgatásra fogják fordítani. A pletyka ellenszere a bőséges információ
-- tartják a menedzsment-bölcsességek. A pletyka tehát kezelhető, és
káros dolog figyelmen kívül hagyni. Természetrajza megismerésével akár
szolgálatunkba is lehet állítani. Ld. kiszivárogtatás -- a pr
kategóriáján belül (MG)
 

Egymilliárd digitális tananyagokra
 
Az oktatási tárca tervei szerint néhány éven belül multimédiás termeket
alakítanak ki minden iskolában. Magyar Bálint miniszter elmondta, két év
alatt egymilliárdot költenek digitális tananyagfejlesztésre. A következő
két évben egymilliárd forintot költ digitális tananyagfejlesztésre az
Oktatási Minisztérium az informatikai tárcával közösen. Magyar Bálint
oktatási miniszter az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége
közgyűlésén kifejtette: ezek az anyagok a műveltségterületek és a
kerettantervi tantárgyak alapján óra- és tantervi vázlatokat is
tartalmaznak majd.
Elektronikus készségek oktatása negyediktől: a szaktárca vezetője arra
számít, hogy a jövőben a tankönyvpiac struktúrája jelentősen átalakul.
Magyar Bálint szólt az elektronikus írásbeliségről is. Közölte: azt
szeretnék, ha a diákok az általános iskola hatodik osztályára a
szükséges alapkészségekkel rendelkeznének. A Nemzeti alaptanterv
felülvizsgálata során rögzítenék, hogy az ilyen jellegű oktatás a
hetedik osztály helyett már a negyedik osztályban kezdődjön meg.
A miniszter jelezte: amellett, hogy 2005-ig valamennyi iskolát rákötik a
világhálóra, műholdas-programot is indít a tárca. Ennek keretében
digitális tartalmakat és tananyagokat tudnának az iskolák letölteni
szervereikre.
Kiegészítik a tanárképzési normatívát: Magyar Bálint elmondta: a tervek
szerint multimédiás oktatótermeket alakítanának ki az iskolákban, és
azoknak a tanároknak, akik bekapcsolódnak a tárca május végén induló
számítógépes akciójába, az OM és az informatikai tárca 10-10 ezer
forinttal kiegészíti a tanárképzési normatíváját. A két minisztérium
erre a célra 200-200 millió forintot különít el.
- Forrás: MATISZ Hírlevél, www.magyarorszag.hu , 2003. május 8. csütörtök
-- Ismét olyan lehetőség, amelyet kihasználva a könyvtárak kiléphetnek
önként vállalt elszigeteltségükből. A tanterv- és tartalomfejlesztőkkel
együttműködve, igényeiket figyelve és prognosztizálva az oktatási
tartalmakba a szó valós és virtuális értelmében is belinkelhetők a
könyvtárak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fejlesztőknek könyvtáros
team-tag nélkül nem feltétlenül jut eszébe ez a lehetőség. A
kapcsolatteremtés azért is fontos, mert a könyvtárak legnagyobb
használói körében lehet ilyen módon híveket szerezni. (MG)
 

Philips, Multisoft: Első magyar beszédfelismerő technológia
 
A Royal Philips Electronics és a Multisoft Kft. bejelentette, hogy már
kapható a magyar kontextussal rendelkező Speech SDK 3.1 nevű
fejlesztőeszköz. A Speech SDK 3.1 segítségével a szoftverfejlesztők
magyar nyelvű parancsfelismerési funkciót adhatnak az alkalmazásokhoz,
így a felhasználók beszéddel irányíthatják számítógépüket, és egyéb
hardware-eszközeiket, valamint dialógusok formájában akár
kommunikálhatnak is azokkal.
- Forrás: Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/32745/
-- Akkor már nincs messze az a lehetőség, hogy a könyvtári katalógust
szóbeli utasításokkal és ne használóidegen billentyűkkel, szinte
kizárólag a könyvtárosok számára érthető kifejezésekkel lehet
irányítani. Magam vagy 10 éve láttam, hogy a belfasti közkönyvtár
katalógusát három billentyűvel lehetett keresni. Egy pirossal, egy
kékkel és egy zölddel. Így feltehetően nagyobb eséllyel győzték le a
használókban meglévő billentyű-iszonyt. (MG)
 

Információért járunk könyvtárba
 
Egyre többen járnak könyvtárba Budapesten, különösen a fiatalok. Ők a
kölcsönzés mellett az egyéb szolgáltatásokat is egyre gyakrabban veszik
igénybe. A könyvtár mára a könyvkölcsönzés mellett a digitális
adathordozókhoz és a világhálóhoz való hozzájutás helyszíne is lett,
ezért is emelkedik a látogatók száma. Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöke azt mondta: az információ iránti megnövekedett
igényt leginkább a könyvtárak tudják kielégíteni, hiszen az
információhordozók a legtöbb embernek túl drágák. Ráadásul egyre többet
és egyre tovább tanulunk, ezért látogatják mind többen a közkönyvtárak
mellett a felsőoktatási intézmények könyvtárait is. Az elnöknő szerint
elegendő könyvtár van, de a mostaninál több pénz kellene a meglévők
fejlesztésére. A legtöbb intézmény többé-kevésbé naprakész az új
kiadványokban, de több számítógépre, nagyobb szabad polcos térre lenne
szükség. Az országos tendencia Budapesten is érezhető: a KSH adatai
szerint a fővárosban 2001-ben működő 12 önkormányzati könyvtárban az
előző évinél harmincezerrel többet, majdnem kétszázezer beiratkozott
olvasót regisztráltak. A Budapesten legnagyobb hálózattal rendelkező
Szabó Ervin Könyvtár adatai is ezt támasztják alá. A központi épület
mellett hatvankilenc tagintézménnyel működő hálózatnak tavaly majdnem
188 ezer beiratkozott olvasója volt, akik 6 millió 400 ezer dokumentumot
kölcsönöztek. A nemrégiben hárommilliárd forintért felújított, ezer
olvasói férőhelyes, kétszáz nyilvános számítógéppel felszerelt központi
könyvtárat naponta hatezren keresik fel. Laki Ildikó, a fenntartó
fővárosi önkormányzat kulturális ügyosztályának munkatársa elmondta: a
beiratkozott olvasók hatvan-hetven százaléka gyermek vagy harmincöt év
alatti fiatal, akik mindenfélét kölcsönöznek a szépirodalomtól a
tudományos köteteken át a nyelvkönyvekig. A könyvtár tudatosan törekszik
arra, hogy a legkisebbeket is megnyerje az olvasás szeretetének:
megalapították a sárkányos lovagrendet, amelynek tagjai a mesék
birodalmát védik, másokkal is megismertetve a meséket, a mesekönyveket.
A könyvtár bevételeinek tíz-tizenhárom százalékát tudja
állománygyarapításra fordítani: tavaly több mint 256 millió forintért
vásároltak újdonságokat
(elsősorban könyveket, folyóiratokat, és egyre több a CD, a CD-ROM, a
DVD). Az elektronikus könyvek iránt is nő az érdeklődés, a könyvtár
ezért együttműködik a Neumann Házzal a legkeresettebb szakirodalom
digitalizálásában. A tervek szerint a közeljövőben fejlesztik,
korszerűsítik a kerületi tagkönyvtárak hálózatát is, hogy a külső
kerületekben élő olvasóknak is magasabb színvonalú szolgáltatást
tudjanak nyújtani. Ennek része egy informatikai fejlesztés, amelynek
eredményeként a könyvtárak egységes számítógépes rendszerben működhetnek
majd. Így az olvasók bármelyik tagkönyvtárból átnézhetik a teljes
dokumentumállományt, és egyetlen olvasójeggyel igénybe vehetik az összes
tagkönyvtár szolgáltatásait. Már működik az internetes katalógus,
amelyben kikereshető, hogy az adott könyv hol található, éppen
kölcsönözhető-e, ha nem, mikor fogják visszahozni. Egyes tagkönyvtárak
esetében már arra is van lehetőség, hogy az olvasó a világhálón
keresztül hosszabbítsa meg a kölcsönzést.
- Forrás: Népszabadság Online, 2003. 05. 10.,
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=109826&DocID=99827#99827
 

Rongáljunk-e könyveket?
 
Itt most nem könyvégetésekre gondolok, és nem is arra, amit annakidején
Hans Martin Fagerli mondott Oslóban a magyar könyvtárosoknak, hogy
tudniillik ő rendszeresen széttép egy-egy könyvet a könyvtároshallgatók
évfolyamai szeme láttára, hogy vegyék észre: a könyv nem szent tehén, és
igenis, a legtöbb dokumentumpéldány életében elkövetkezik az, hogy meg
kell semmisíteni. Nem is arra a szükségből alkalmazott könyvtárosi
szokásra, hogy a selejtezés törvényileg előírt hosszú és a munkaidő
miatt hihetetlenül drága procedúráját kikerülve a polcról húsz éve le
nem vett könyvnek néhány lapját kitépve, "megrongálódott dokumentum!"
felkiáltással egyszerűen, selejtként törölje az állományból. Szóval, nem
ilyen drasztikus megoldásokra gondolok. Inkább arra, hogy a könyv - vagy
dokumentum - élettartamát figyelembe véve hogyan tudjuk azt a
leghasznosabbá tenni...
- Forrás: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2003/5.
Elektronikus formában: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/150/index.html
 

Kulcsmomentumok a konfliktuskezelés során
 
Mind az üzleti, mind a magánéletben számtalanszor kell szembesülnünk
azzal, hogy véleményünk nem egyezik mások véleményével. Ez az ellentét
bizonyos esetekben konfliktusokhoz vezethet. Amennyiben ezeket nem
kezeljük megfelelően az rendkívül negatívan hathat mind ránk, mind a
környezetünkre. A konfliktusok ráadásul jelentősen csökkenthetik a
fizikai, szellemi és mentális teljesítményünket, amelyek viszont
hosszútávon is komoly problémák forrásai lehetnek.
- Forrás: HR Hírlevél, 2 (2003) 20, máj. 13.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2120&page=1
 

Távmunka az elmaradott régiókban
 
Jóindulattal sem lehet mondani, hogy nagymértékben elterjedt volna
nálunk a munkavégzésnek ez a formája, de mindenesetre biztató, hogy
dolgoznak az illetékesek azon, hogy többen dolgozhassanak így.
- Forrás: HR Hírlevél, 2 (2003) 20, máj. 13.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2131&page=1
 
 
Megalakul a világ második legnagyobb tudományos kiadója
 
A német Bertelsmann médiavállalat kedden bejelentette, hogy 1,05
milliárd euróért eladja tudományos és szakmai kiadóvállalalatát, a
BertelsmannSpringert a brit Cinven és Candover befektetési cégek
konzorciumának. A vevők közölték, hogy a BertelsmannSpringert egyesítik
a már tulajdonukban lévő holland Kluwer Academic Publishers szakmai
kiadóval, és így létrehozzák a világ második tudományos kiadóvállalatát,
Springer néven.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 13.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=59696&id=3
 

Befektetni az emberi erőforrásba, mit kell tudni a tanulmányi szerződésekről
Az emberi erőforrás egyike azon tényezőknek, amelyek segítségével egy
vállalat versenyelőnyt szerezhet, illetve megtarthatja azt. Most, az
őszi kurzusokra való jelentkezési időszak javában tart, időszerű
áttekinteni a tanulmányi szerződéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.
- Forrás: HR Hírlevél, Menedzsmentfórum 2 (2003) 20, máj. 13.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2141&page=1
 

A Kongresszus Könyvtárának könyvtárosai segítenének újjáépíteni az
iraki nemzeti könyvtárat
 
Ha az amerikaiak segítenének az iraki nemzeti könyvtár és az oktatási
rendszer újjáépítésében, akkor talán csökkenne az Amerika-ellenes
csoportok népszerűsége az iraki fiatalok körében ?--- hangzott el a
Kongresszus könyvtárosainak ülésén, szombaton. A mostani iraki fiatalok
a központosított oktatási rendszerben, a szélsőséges iszlám területeken
terrorista környezetben nőttek fel, így nagy többségüket a Dzsihád
szellemiségére oktatták. Természetesen egy könyvtár felépítése csak
nagyon kis része az iraki hatalmas kulturális szükségletnek, de a nehéz
körülmények között ez is hatalmas előrelépés volna - mondta el James H.
Billington, a Kongresszusi Könyvtár 73 éves vezetője, aki egyúttal
határozott elképzeléseit is kifejtette az iraki nemzeti könyvtár
újjáépítésének ügyében.
- Forrás: 2003. 05. 10.,
http://www.lisnews.com/article.php3?sid=20030510233236
 

A pénz túl drágán és nem hatékonyan motivál
 
"Túl jól" működik a pénzzel való motiváció: a munkatársak csak azt
kezdik el végezni, amiért pénzt kapnak, és az nem feltétlenül az, ami
hasznos a szervezetnek.
A HP San Diego-i részlegén munkacsoportok versenyeztetése a magasabb
fizetésért volt Beer tárgya. Az eredmény: a csoportok nem fogadták be
azokat a munkatársakat, akinek a teljesítményét nem ítélték
kívánatosnak, a teamek közötti ismeretmegosztás megszakadt, a csoportok
közötti mozgás minimálisra csökkent, az emberek gondolkodása pedig a
fizetési szint körül járt. A juttatási rendszer bevezetése hosszadalmas
volt. A rendszer igazából nem motivált a keményebb munkára és a
tanulásra sem. Így a rendszer költségei végül túl magasra rúgtak.
- Forrás: Pay-for-performance doesn't always pay off / Martha Lagace,
[Michael Beer, mint interjúalany]. In: Harvard Business School Working
Knowledge 2003. ápr. 14.
http://hbswk.hbs.edu/tools/print_item.jhtml?id=3424&t=marketing
 

Kit válasszak? - álláskeresés és -hirdetés a világhálón
 
Ma már az online álláshirdetésre költenek többet a cégek. Melyek a
legjelentősebb állásközvetítők erősségei, és mennyire elégedettek velük
a hirdetők?
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 8.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=59449&layout=no&id=28
-- Számos közkönyvtár jegyzi meg terveiben, hogy munkanélkülieknek,
munkakeresőknek nyújt információs szolgáltatást. A cikk szerint e
források döntő hányada is virtuálissá vált, a klasszikus feltáró,
katalogizáló és tájékoztató szolgálatot profitérdekelt vállalkozások
egymással versengve biztosítják a végfelhasználónak. A könyvtár szerepe
annyi maradt, hogy terminálokon keresztül biztosítsa e rendszerekhez a
hozzáférést annak, aki nem fér hozzá máshol az internethez... (MG)
 

"Kulturális forradalom" készül a Runeten
 
Mihail Svidkoj orosz kulturális miniszter bejelentette, hogy tárcája
hatalmas nemzeti kulturális portál kialakításán dolgozik. A miniszter
úgy véli, a projekt során olyan rendszer jön létre, amely valóságos
képet nyújt majd az ország kulturális életéről, s ez talán hozzájárulhat
ahhoz, hogy ezen a téren a későbbiekben még inkább operatív és helyes
döntések születhessenek. A tárca vezetője afféle információs
forradalomnak értékelte a kezdeményezést, hiszen összekapcsolódik általa
az ország valamennyi fontos kulturális központja, s eközben az orosz
szellemi élet bemutatkozhat az Internet hazai és nemzetközi
közönségének. A projekt középpontjában egy "a kultúra információs
forrásait tartalmazó szövetségi szerver", valamint egy nagysebességű
hozzáférést biztosító
hálózat áll majd rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy egy időben
nagy számú érdeklődő használhassa a rendszert. Ami a portál majdani
tartalmát illeti, a miniszter egyelőre annyit árult el, hogy felületén
elérhetővé teszik az Orosz Állami Könyvtár anyagát, valamint olyan
hatalmas múzeumok kincseit, mint a Tretyakov képtár és a szentpétervári
Ermitázs. A projekt első szakaszát 2005-ig kell befejezni.
- Forrás: Infinit Hírlevél No.201, www.infinit.hu , http://rus.delfi.ee/
 

Szülni és születni - Svédországban a legjobb (pl. mert tud olvasni az anya)
 
A Save the Children nemzetközi szervezet ismét rangsorolta a világ
országait: hol, milyen a nők és gyermekeik helyzete. Továbbra is a
skandinávok állnak az élen. Az anya jólétét az alábbi hat mutató alapján
számolják ki: az anya halálával végződő szülések aránya, a modern
fogamzásgátlószereket használó nők aránya, a kórházban vagy szakképzett
segítséggel történő születések aránya, a súlyos vérszegénységben
szenvedő terhes nők aránya, az írni-olvasni tudás aránya a felnőtt nők
körében, és végül a törvényhozásban résztvevő női képviselők aránya.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 7.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=59383&layout=no&id=24
 

Új üzleti modell a zenei kiadók előtt?
 
Az Apple Computer virtuális zeneboltja megnyitásának első hetében több
mint egymillió dalt értékesített - annak ellenére is, hogy a
szolgáltatás jelenleg kizárólag Apple számítógéppel, és kizárólag az
Egyesült Államokban érhető el.
- Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2 (2003) 19
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4501
-- Újabb konkurencia a könyvtárak zenei részlegeinek?
 

"Nemcsak tojni kell tudni, hanem kotkodácsolni is"
 
Túlzás lenne azt állítani, hogy a magyarok többsége kezét-lábát töri,
hogy szorosabb ismeretségbe kerüljön az EU-val. Az uniós témájú
könyvekért ritkán ölik egymást az emberek, és nem taszítják le
Terézanyut a sikerlisták éléről. A minisztériumok által gyártott
tájékoztató füzetek szomorúan árválkodnak a polcokon, és az internetes
"chat-roomok" sem éppen Európától hangosak.
- Magyarországon korábban volt egy olyan szemlélet, hogy magyar ember
nem jár könyvtárba. Ezért sokan nem is bíztak a programban: pedig a
vidéki könyvtárak egyfajta közösségi központot jelentenek. A könyvtáros
nemcsak a könyvekért felel, hanem ő kezeli az internetet, ő tekint ki
egy kicsit a világra. Van, ahol saját pályázatfigyelő rendszert is
működtetnek, hogy felhívják a helyi politikusok figyelmét a kínálkozó
lehetőségekre - meséli Tormássy Zsuzsanna.
- Forrás: Népszabadság 2003. május 12.
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=110019&DocID=99904#99904
 
 
 
Hasonló érdeklődésű hálózathasználók azonos módon böngésznek
 
Amikor információk után kutatunk a hálón, komoly esély van arra, hogy a
felhasználók hasonló érdeklődésű csoportjai ugyanazon adatok után
fürkészik a webet. A Chicagói Egyetem kutatói igazolták, lehetséges az,
hogy ezeket a hasonló beállítottságú szörfölőkből álló csoportokat
pusztán böngészési mintázataik alapján beazonosítsuk. Az
információlekérést nyomon követő szemléltető eljárás módot ad arra, hogy
olyan, az adatok betájolására és továbbítására alkalmas, skálán
megjeleníthető és adaptív módszereket alakítsunk ki, amelyeket
elméletileg bárki felhasználhat, aki ezeket az érdeklődési csoportokat
kívánja megcélozni. A hat hónapig tartó tudományos alaposságú elemzés
során a kutatók megállapították, hogy a csoportos együttműködés jelei
kimutathatók az információlekérés módjából. A módszer nagyobb, kiterjedt
hálózatok, így az internet esetén is képes kimutatni a közös
mintázatokat. A kutatók a megkapott mintázatokat arra igyekeznek
felhasználni, hogy az információs erőforrásokat megosztó környezetek
(pl. Grid computing) szempontjából minél hatékonyabb szolgáltatásokat
dolgozzanak ki. Az információbetájoló mechanizmusok a kutatók szerint
két éven belül a rendelkezésünkre állnak majd.
- Forrás: Infinit Hírlevél No.201, www.infinit.hu , Technology Review /
TRN, 2003. április 25. http://www.technologyreview.com/
-- A módszer alkalmas lehet a könyvtárhasználói csoportok szokásainak
megfigyelésére, és rájuk szabott szolgáltatás-csomagok kidolgozására. (MG)
 
 
 
KULTÚRPONT Hírek (2003. május 5.)
 
LIDA 2003 - könyvtárak a digitális korban
2003. május 26. és 30. között tartják Dubrovnikban (Horvátország) a
Könyvtárak a digitális korban 2003 című nemzetközi konferenciát. (Dice
Diary 7). Bôvebb információ: Tatjana Aparac, taparac@pedos.hr,
http://www.pedos.hr/lida
 
Digitális könyvtárak konferencia
A Texas állambeli Houston lesz a helyszíne a 2003. május 27. és 31.
között rendezendô, digitális könyvtárakról szóló konferenciának, az ACM
és az IEEE szervezésében. (Dice Diary 7). Bôvebb információ: unmil@acm.org
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm