K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/18., május 7.)

 

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok

 

A TARTALOMBÓL:
- Narcissus, mint főnök
- Az elrabolt iraki műkincsek nyomában
- A könyvtárhasználó mint játékos
- Konferencia a digitális kulturális örökségről
- Tudásmenedzsment -- divat, vagy stratégia?
- Chile közkönyvtárai a hálózaton
- A magyar munkaerő már nem olcsó -- ismét kihívás a hazai könyvtáraknak
- Madárhangok a tájékoztatásban
- 24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása (IHM-pályázat)
MELLÉKLET (rtf): Gondolatok A könyvtári terület stratégiai céljai
2003-2007 között c. dokumentumról
 
 
Tisztelt Olvasó,
 
e lapszámunk mellékleteként közöljük a 2003 és 2007 közötti könyvtári
stratégiai terv kommentárját, melyet olvasóink véleményének
felhasználásával készítettünk. (Az anyag html- formátumban is elérhető:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/158/index.html )
 
Káldi Emese, e lapszám szerkesztője
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
 

A könyvtárhasználó mint játékos (Tóth Máté)
 
A negyedik információs forradalmat követően, a digitális kor küszöbén
célszerű újragondolni azokat a reneszánsz kor óta alig változó
tartalommal bíró fogalmakat, mint könyvtár, könyvtáros vagy olvasó
(felhasználó). Ezek a terminusok elhasználódtak, és egyre kevésbé fedik
le azt a fogalmi kört melynek reprezentánsaiként funkcionálnak a
nyelvben. Az Aslib könyvtáros kézikönyvében ezért a korábbi, alapvetően
passzivitást sugalló, felhasználó (user) kifejezés helyett javasolták az
információs játékos (information player) terminust. A szó a mellett,
hogy a sport, színház és üzleti élet kontextusában is előfordul, mind a
magyarban, mind az angolban hitelesebb asszociációkat kelt a korábbinál
nagyságrendekkel aktívabb, gyorsabb, "játékosabb" felhasználók fogalmi
körére vonatkozóan. A szó utal interakcióra, szórakozásra, társas létre,
versenyszerűségre egyaránt. Az aktív játékosok mellett a könyvtárosoknak
a menedzser szerepköre jut, aki a "pálya szélén" periférikusabb, ám
szintén sokkal aktívabb szerepet vállal az információszolgáltatásban
mint korábban.
- Forrás: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 50 (2003) 2 p. 53-58 (a
szerző recenziója)
 

A magyar munkaerő már nem olcsó -- ismét kihívás a hazai könyvtáraknak
 
A működőtőke-befektetők már megkezdték az elvándorlást Magyarországról
az olcsóbb munkaerőt kínáló helyszínekre, általában Kínába, de más
kelet-európai országokba is - áll a keddi Financial Times térségi
felmérésében, amely szerint azonban sok szakértő alapjában egészségesnek
tartja ezt az átrendeződést, mert a maradó külföldi cégek most már
inkább nagyobb értékű munkákat hoznak Magyarországra.
2003. április 29.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=3&cid=59067
-- Megvan a remény, hogy a kelet felé kivonuló multinacionális kapacitást
(amelyet magyar vállalkozások is, például a Bulgáriában gyárat vásárló
Videoton is követnek) a Financial Times szerint szürkeállomány-igényesebb
befektetések váltanak fel. Így elképzelhető, hogy az elmúlt tízegynéhány
évben kihasználatlan és visszafejlődő K+F-kapacitás megrendelésekhez
juthat, amely az tudományos információs-piacot is élénkítheti. Ennek
feltétele, hogy a hazai könyvtárak -- versenyben állva a multik ajtaján
erőteljesen kopogtató nyugati információ-, tudás- és
dokumentumszolgáltató rendszerekkel -- megfelelő stratégiával és
rugalmas szolgáltatás-kínálattal rengelkezzenek.
Ennek hiányában tovább folyik a hazai könyvtárak piacvesztése. (MG)
 

Világgazdaságosság - bármi mehet, ha másutt olcsóbb
 
Már a diplomások is félthetik az állásukat, és a munkaerő olcsósága
nemcsak a termelést csábítja át távoli országokba. 2005 elejére várható
az első kiszervezési világhullám.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 5.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=59194&layout=no&id=24
-- Azokat a tevékenységeket lehet kiszervezni (outsource-olni, amelyek a
többi folyamatról jól elválaszthatók és szabványosíthatók -- írja a
cikk. Ilyen többek között a rutinjellegű téma- vagy trendfigyelés, a
tartalmi és formai feltárás, sok esetben a tájékoztatás is (vö.:
LibInfO), vagy a meglévő adatok, cikkek alapján absztraktok készítése.
Mindezek olyan dolgok, amelyek a könyvtárosoktól nem állnak messze.
Elképzelhető tehát, hogy nyugati vállalatok, információ- és tudáselosztó
szervezetek a kiművelt magyar munkaerőt a bérek szempontjából
megfelelőbbnek tartják a nyugati kollégáknál? Befektetésük csekély, a
feladat és a "késztermék" pillanatok alatt továbbítható -- akár
Magyarországra is és vissza. Például retrospektív konverziót magyar
szürkeállomány évek óta végez Magyarországon német (pl. berlini)
megrendelésre. Ez tehát lehetőség számunkra... Ám a munka ugyanúgy
továbbítható keletebbre is, ahol mégkedvezőbbek a munkabérek. A kiművelt
magyar könyvtáros tehát versenyben van, ha ez nem is olyan nyilvánvaló.
Versenyben a nyugati és a keleti kollégával egyaránt. Már ma. Vagy a
nyugati megrendelés eleve keletebbre fog áramlani, és itt meg sem pihen?
Mi a stratégiánk? A munka ugyanis előbb vagy utóbb "oda meg", ahol azt
jobban -- olcsóbban, pontosabban, gyorsabban stb. -- elvégzik. (MG)
 

Konferencia a digitális kulturális örökségről
 
Május 6-án az OSZK-ban a Könyvtári Intézet rendezésében tanácskozás
volt, melyet az EU is támogatott. A tanácskozást Dippold Péter (KI)
vezette. Elsőként az EU DELOS programjáról http://www.ki.oszk.hu/delos/
és a magyar részvételről számolt be Kovács László (MTA SZTAKI). Minthogy
újabban a projekthez a KI is csatlakozott, honlapjukon tájékozódni lehet
a projekt lényegéről. Varga Csaba http://www.vargacsaba.hu (Stratégiai
Kutató Intézet) beszélt a tudástársadalom mibenlétéről beszélt, az
európai és a hazai szándékokról és tennivalókról. Szerinte fő feladatunk
Magyarországon: "Minden eddigi tudás, érték digitalizáltan elérhető
legyen." Valószínűleg a legnagyobb érdeklődést Tószegi Zsuzsanna
(Neumann-ház) előadása váltotta ki, hisz lényegében először kaphattunk
bemutatást a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum http://www.nava.hu)
előkészítéséről, a 105 millió Ft-ért végrehajtott projekt-előkészítés
lényegéről. E munkában törvény előkészítése, a metaadatbázis
létrehozása, a feldolgozási szabványok kidolgozása (Dublin Core), a
szolgáltatások megtervezése, valamint a leendő intézmény működésmódjának
kialakítása szerepelt. Ha a NAVA "átmegy" a parlament "húsdarálóján",
ami (talán) még nem is egészen garantált, akkor reményünk lehet arra,
hogy a jelentős nyilvános (egyetemi és megyei) könyvtárak révén bármely
magyar állampolgár ingyen és korlátozások nélkül elmerülhet a NAVA
kincseiben. Addig azonban még csak a korábbi, a BME-en készült
megvalósíthatósági tanulmány tanulmányozható földi halandóknak.  Tószegi
igazgató asszonyt Kora András osztályvezető (ugyancsak Neumann-ház)
követte, s szellemes bemutatójában megismerkedehetett a kevésbé
up-todate könyvtáros közönség is az SGML "misztikumával", de voltaképp
avval a technikai boszorkánykonyhával, amely a NH-ban nyomtatott vagy
egyéb analóg dokumentumokból változatos formátumú digitalizált örökséget
eredményez. Ezután az OSZK munkatársai adtak áttekintést a máris
elképesztően változatos nemzeti könyvtári projektekről a
Corvina-könyvtártól Erkel Ferenc kottáiig, a VPOP-igények nyomán
digitalizált Oláh Gusztáv-díszlettervektől a térképtár közel 700
kincséig (melyből a nagyobb "falatok" digitalizáltan több megabájt
nagyságrendig nőnek). Káldos János, Rekecz Anita és Moldován István
bemutatói meggyőzték a nagyszámú és kitartó hallgatóságot gyönyörű
elkötelezettségükről és nagyfokú hozzáértésükről. Látogassák az OSZK
honlapját! (SP)
 

Marad az ALA-konferencia Torontoban
 
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, az Amerikai Könyvtáros
Egyesület (ALA) komolyan fontolóra vette a június közepére tervezett
torontói konferencia áthelyezését vagy törlését az atípusos
tüdőgyulladás (SARS-vírus) veszélye miatt. (Megjegyzendő, hogy Toronto
azért kerülhetett ilyen veszélybe, mert az agglomerációval együtt
mintegy két milliós népességből több százezer a kínai.)
Az ALA elnöksége kedden, április 29-én vitát tartott a témáról majd
péntekre halasztotta a döntést. Ekkor azután a testület egyhangúan úgy
döntött, hogy megtartják a konferenciát Torontoban. Minden egészségügyi
hatóságtól pozitív véleményt kaptak, s bizonyára döntőnek bizonyult az
az érv, hogy az utóbbi 20 napban egyetlen megbetegedést sem tapasztaltak.
Az elnökség különleges intézkedéseket hozott a regisztráció és az
esetleges lemondás dolgában. Egészen júniusig kedvezményesen lehet
jelentkezni, s lemondás esetén nem vonnak le semmit. Korábban átlagosnak
számított az ALA-tagok részéről (összesen 64 ezer tagot számlál a
szervezet) a 6-7 ezres jelentkezési szám, most viszont már a kilenc
ezres határt is átlépték.
 - Forrás: 2003. 05. 03.,
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/
 

Chile közkönyvtárai a hálózaton
 
2002 végén Ricardo Lagos Escobar, az állam elnöke avatta fel a
BiblioRedes: Abre tu Mundo (Nyisd ki világodat, nyiss ablakot a világra)
programot, melynek keretében 368 chilei közkönyvtár válik alkalmassá
arra, hogy a lakosság ingyenesen internetezhessen. Összesen 1754 gépet
helyeztek el a könyvtárakban, felszereltek továbbá 17 számítógépes
oktató laboratóriumot, kiképeztek 1785 könyvtárost stb. A résztvevő
könyvtárak ötödében növelték a létszámot, hatodában pedig alapterületet.
A projekt alapját a Bill és Melinda Gates Alapítvány 9,2 millió dolláros
támogatása teremtette meg, - ezt egészítette ki a kormányzat 20 millió
dollárra.
A projekt eredményeként a közkönyvtári Internet-ellátottság a korábbi
6,5%-os arányról 100%-ra ugrott.
 - Forrás:  2003. 04. 29.,
http://www.gatesfoundation.org/Libraries/InternationalLibraryInitiatives/LibraryPro...
 

Tudásmenedzsment -- divat, vagy stratégia? (Stocker Miklós)
 
A tudásmenedzsment az elmúlt években meglehetősen hektikus pályát járt
be. A kezdeti lelkesedés után erős visszafogottságot tanúsítottak a
vállalatok az ebben rejlő lehetőségek iránt. Úgy tűnik most válaszút
előtt áll a tudásmenedzsment: elindul újra hódító útjára, vagy
marginális eszköz lesz a vállalatok tárházában.
- Forrás: Kontrolling Hírlevél, 2 (2003) 18
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2068&page=1
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2077&page=1
 

Narcissus, mint főnök
 
-- Az önismeretében gyenge főnök azon túl, hogy kizsákmányolja
beosztottait, elriasztja az intellektuális kapacitást a szervezetből, a
középszer viszonylagos érvényesülését segíti elő. Eközben kikapcsol
minden kritikai megnyilvánulást, ami által tovább romlik helyzetértékelő
képessége. Segítség elfogadására képtelen, mert az számára egyet
jelentene én-ideálja gyengeségének beismerésével. A cikk felsorolja az
ilyen emberek személyiségvonásait, illetve "áldásos" hatását a
szervezetre és a munkatársak gondolkodásának elváltozására. Az üzleti
környezetben az ilyen kultúrával rendelkező vállalkozások rövid időn
beül kihullanak, a közszférában a gyengébb visszacsatolási miatt
deformálhatják egy-egy település, régió vagy ország egészségügyi,
oktatási vagy éppen könyvtári rendszereiben. Az írás hasonló
gondolatokat fogalmaz meg, mint Maurice B. Line "...de mit tegyünk a
főnökkel" c. cikke: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/077/index.html
(MG)
- Eredeti cikk: Önimádó főnökök - Narcissus céget vezet. In: FigyelőNet
2003.
ápr. 29. http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=25&cid=59070
 

Átadták az első eMagyarország pontot
 
A "2004 eMagyarország pont" program részeként valósult meg a közösségi
internet-hozzáférési pont Zsombó új postaépületében, amelyet Kovács
Kálmán a postaátadással egy idoben avatott fel.
Az eMagyarország pontok olyan nyilvános közösségi hozzáférési pontok,
amelyek lehetové teszik, hogy azok számára is elérhetoek legyenek az
interneten közzétett információk, akiknek nincs otthoni (vagy
munkahelyi, iskolai) hozzáférésük. Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium határozott célkituzése, hogy minden magyar állampolgárnak
biztosítsa az internethez való hozzáférést, ily módon is elosegítve a
digitális szakadék betemetését.
Az IHM az európai uniós csatlakozás idopontjáig, 2004. május 1-ig, 2004
eMagyarország pontot kíván létrehozni. A kistelepüléseken, a hátrányos
helyzetu régiókban élok számára kínál lehetoséget az "2004-ben 2004
eMagyarország pont" program. Ily módon a kistelepülésen élok egyrészt
megismertethetik magukat a külvilággal, másrészt üzleti, gazdasági,
kulturális és személyes kapcsolatot építhetnek fejlodésük eloremozdítása
érdekében, illetve sikeresen vehetnek részt az európai uniós pályázatokban.
- Forrás: Magyar Nemzet Online, 2003. 05. 06.,
http://www2.mno.hu/index.mno?cikk=144414&rvt=90&redirect=false&PHPSESSID=eba92fd87c16f58566ef0f13303bde94&pass=2
 
 
Gondok a tervezéssel
 
- Forrás: Harvard Business School Working Knowledge, 2003. május 5.
http://hbswk.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3449&t=dispatch
 
 
2004 teleház lesz 2004. május elsejére
 
Az európai uniós csatlakozás idejéig, 2004. május 1-jéig 2004
kistelepülésen hoz létre eMagyarország közösségi internetpontot az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium - jelentette be a tárca vezetője
kedden a Csongrád megyei Zsombón.
Kovács Kálmán közlése szerint az idén 400 településen építik ki a
korszerű információs rendszert. A miniszter az MTI-nek elmondta: a
közösségi internet hozzáférések rendszerének fejlesztésére mintegy 3,5
milliárd forintot irányoztak elő erre az évre, ez az összeg tartalmazza
az úgynevezett közháló-program támogatását is.
Az eMagyarországról szólva Kovács Kálmán kifejtette, hogy nem szükséges
minden településen új épületet létrehozni a közösségi hozzáférési
pontoknak, azokat a meglévő szolgáltatásokhoz kell telepíteni. Elmondta
továbbá, hogy összesen 1 milliárd forint költséggel, pályázati úton,
eddig 753 önkormányzat részére tette lehetővé a tárca a közösségi
hozzáférés kialakítását.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. május 6.

Nemzeti kutatás-nyilvántartási rendszer
 
Az Oktatási Minisztérium honlapjáról is elérhető immár a nemzeti
kutatás-nyilvántartási rendszer, amely a magyarországi
kutatásfejlesztési eredmények hasznosítását, a hazai és nemzetközi
kutatószervezetek együttműködését segíti; a rendszer bemutatóját hétfőn
tartották Budapesten.
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 29. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36526
 

Javaslat új, tudománypolitikai államtitkárságra
 
Az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára szerint új
államtitkárságot kellene létrehozni a tudománypolitika és a nemzetközi
kapcsolatok koordinálására, mert a tudománypolitika irányítása jelen
formájában nem kielégítő.
Hiller István a Biotechnológia 2003 Magyarország című szerdai budapesti
konferencián úgy vélte: a kibővült feladatkörrel és nagyobb önállósággal
rendelkező államtitkárság jövő év elejére már megalakulhatna.
Elképzelései szerint az államtitkárság feladata a tudománypolitika
koordinálása mellett a különböző pályázatok kiírása és lebonyolítása,
valamint az európai uniós csatlakozásból fakadó lehetőségek maximális
kihasználásának elősegítése lenne.
- Forrás: FigyelőNet, MTI 2003. április 30.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=3&cid=59125
 

Romaportál indult
 
A Roma Társadalmi Integrációs Phare Program keretében a napokban
elindult az első kormányzati romaportál. A 130 millió forintos
költségvetés? romaweb.hu a jövőben közhasznú információ-forrásként
működik és a hét Roma Közösségi Ház is hozzájárul majd a hátrányos
helyzet? térségek roma lakosságának tájékoztatásához. Ezekhez további 30
információs pont kapcsolódik, ahol segítik az informatikai kultúra
elsajátítását és a szükséges információk megszerzését.
- Forrás: 2003. 05. 05., http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=31408
 

Magyarország - a PC nélküli mobiltársadalom (Szegő Iván Miklós)
 
A romáknak nincs számítógépük, a hatvan éven felüliek sem nagyon
használnak PC-t, a menedzserek pedig otthon interneteznek - derült ki
egy szociológiai tanácskozáson.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. ápr. 30.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=27&cid=59131
 

A fizetős online tartalmak európai piacának kilátásai
 
Bár a Jupiter Research legfrissebb kutatásainak eredményeiből az tűnik
ki, hogy az online tartalmak értékesítése még mindig gyerekcipőben jár
Európában, az előrejelzések számottevő növekedést prognosztizálnak az
elkövetkező négy évben. A piackutató szerint 2003-ban az európaiak alig
9%-a fog online tartalmakat és szolgáltatásokat vásárolni, és ennek
eredményeképpen az iparág 693 millió euró bevételre fog szert tenni. Ez
az arány azonban 2007-re várhatóan 23 százalékkal fog emelkedni, és
ennek nyomán a bevételek összege a 3,2 milliárd eurót is elérheti.
2003-ban a fogyasztók által elköltött összeg 21%-áért olyan
szolgáltatások lesznek felelősek, mint a prémium e-mail, az e-képeslapok
küldése, az SMS üzenetküldés, a webhosting és az antivírus szoftver. A
szöveges és képi tartalmak (pl. hírek) 13%-ot, a multimédiás tartalmak
pedig 23%-ot fognak képviselni. A felnőtt tartalmak az elköltött összeg
43%-áért lesznek felelősek. A Jupiter előrejelzése szerint azonban
2007-re már a szélessávú elérés térhódítását kísérő multimédiás
tartalmak veszik át a vezető helyet 50 százalékkal, megelőzve a 25%-ot
elérő szöveges és képi szolgáltatásokat. Négy év múlva már a felnőtt
tartalmak sem tartoznak majd a legfontosabb bevételserkentők közé: a
fogyasztók által elköltött összegnek ekkorra már csak a negyedét fogják
kitenni. Forrás: Telecom Paper, 2003. április 24.
http://www.telecom.paper.nl/
- Forrás: Infinit Hírlevél, 200. sz. 2003.05.01.
http://www.ittk.hu/infinit/2003/0501/index1.html
 

Az e-mail felértékelődő szerepe az üzleti kommunikációban
 
A META Group piackutató elemzése szerint az üzletemberek 80%-a
fontosabbnak ítéli meg az üzleti kommunikáció szempontjából az e-mailt,
mint a telefont. A mintegy 387 szervezet dolgozóinak megkérdezésével
lebonyolított felmérésből kiderült, hogy a válaszadó üzletemberek 74%-a
nagyobb problémaként élné meg, ha nem állhatna a rendelkezésére az
e-mail, mint azt, ha megszűnne számára a telefonszolgáltatás. A
kutatócég elemzői úgy vélik, az e-mail szerepének felértékelődése annak
köszönhető, hogy a technológia lehetőséget ad arra, hogy egy időben több
eltérő földrajzi elhelyezkedésű munkacsoportot vagy egyént is
elérhessünk. Az e-mail ezenfelül módot ad arra is, hogy több emberrel és
gyorsabban kommunikálhassunk. A technológia ráadásul írásos feljegyzést
is hagy interakcióinkról. Az e-mail üzleti kommunikációban betöltött
fontossága ugyanakkor a telefonéhoz hasonló megbízhatóságot és
stabilitást kívánna meg. Az elektronikus postaládákba beérkező növekvő
számú üzenet ráadásul azt eredményezi, hogy a dolgozók hosszabb időt
kell, hogy levelesládájuk rendezgetésével töltsenek ahelyett, hogy a
munkájukra összpontosítanának. Matt Cain, a META elemzője bevallotta, őt
is meglepte a felmérés eredménye, mivel a kutatást megelőzően arra
számított, hogy szorosabb, 50-50 százalék körüli megoszlást tapasztalnak
majd a telefon és az e-mail között. "Ha bárkinek meggyőző kvantitatív
bizonyítékra volna szüksége arra nézve, hogy érdemes az elektronikus
levelezőrendszereket fejleszteni, akkor most itt a bizonyíték" -
hangsúlyozta a szakember.
 - Forrás: Techweb, 2003. április 22., http://www.techweb.com/
Forrás: Infinit Hírlevél, 200. sz. 2003.05.01.
http://www.ittk.hu/infinit/2003/0501/index1.html
 

Az elrabolt iraki műkincsek nyomában
 
A régészek és történészek körében nagy felháborodást váltott ki, hogy az
amerikai kormány - korábbi ígéretét feledve - nem akadályozta meg az
iraki kulturális örökség fosztogatását. A mintegy 80 egyetem, múzeum és
további egyéni támogatók összefogása fémjelezte 'Elveszett Iraki
Örökség' (Lost Iraqi Heritage) projekt az eltűnt műkincsek nyomában
járva a technológia segítségével igyekszik újjáteremteni a múzeumi
tárlatot. Az eltűnt, köztük a civilizáció kezdeti időszakából származó
7.000 éves kincsek nyomára bukkanni igyekvő régészek egy átfogó,
kereshető képi adatbázist kívánnak létrehozni. A projekt résztvevői
attól tartanak, a több tízezer hiányzó műtárgy professzionális
műkincstolvajok kezébe került. Az összefogás nyomán kiépíteni kívánt
adatbázis olyan eszközt adna a végrehajtási szervek, a vámtisztviselők
és a műkincskereskedők kezébe, amelynek révén megakadályozható lenne az
eltulajdonított tárgyak értékesítése és exportja. A Chicagói Egyetem
professzorai által koordinált csoporthoz az Amerikai Régészeti Intézet
mellett többek között a Berkeley és a Michigan Egyetem is csatlakozott.
Nicholas Kouchoukos antropológiaprofesszor elmondta, az online
törekvések először arra irányulnak majd, hogy a veszteség
nagyságrendjének szemléltetése végett bemutassák a legértékesebb múzeumi
darabok képeit.  A projekt további céljai között szerepel az elveszett
műkincsek katalogizálása, a tárgyak visszajuttatása, valamint az Iraki
Múzeum újjáépítése. Az erőfeszítéseket azonban jelentősen megnehezíti,
hogy kevés információ áll rendelkezésre a tárgyak méretéről, a múzeum
saját feljegyzéseinek javarésze pedig szintén megsemmisült. A feladatot
a szerzői jogok kapcsán felvetődő problémák tovább nehezítik, a múzeumi
darabokról felvételeket készítő fényképészek illetve a kiadók részéről
ugyanis engedélyt kell kérni a képek újbóli bemutatására. Az adatbázisba
a korábban megjelent könyvek és múzeumi kiállítási katalógusok anyagán
kívül az Irakban ásatásokat és kutatásokat végző szakértők publikálatlan
jegyzetei is bekerülnek majd. A projekt résztvevői azt gyanítják, hogy a
múzeum anyagának teljes helyreállítását valószínűleg soha nem fogják
tudni elvégezni, ráadásul nem tudni, a múzeum iraki gondozói vajon
jóváhagyásukat adnák-e az online adatbázis közzétételéhez. A múzeum
dolgozóival azonban mindezidáig nem sikerült érdemben felvenni a
kapcsolatot. Mivel gyors cselekvésre van szükség, a projekt jelenleg is
támogatókat keres. Az egyéni hozzájárulások mellett a Chicagói
Egyetemtől, valamint a Nemzeti Tudományos Alapítványtól és a Humán
Tárgyak Nemzeti Alapítványától is támogatást remélnek. Bár az Interpol
és az FBI Irakba küldött emberein kívül az UNESCO is egy szakértőkből
álló csoportot küld az eltűnt műkincsek mielőbbi felkutatására, Dr.
Ellen Herscher antropológus szerint lehet, hogy már túl későiek ezek az
erőfeszítések.
 - Forrás: http://www.wired.com/
Forrás: Infinit Hírlevél, 200. sz. 2003.05.01.
http://www.ittk.hu/infinit/2003/0501/index1.html
 

Madárhang-azonosító internetes honlap
 
Madárhang-azonosító szolgáltatás kezdte meg működését Németországban az
interneten (www.vogelstimmen.de).
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 5. http://hirek.prim.hu/cikk/32593/
-- A tavaszi könyvtári tájékoztatás aktualitásai közé máris felvehető a
madárhang-szolgáltatás: fülemüle (Nachtigall), gólya (Wessstorch),
kékcinke (Blaumeise) stb.
 
 
Mobil médiaszolgáltatást indít a RealNetworks
 
Az internetes médiaóriás RealNetworks Inc. hétfőn olyan új szolgáltatást
indított be, amely lehetővé teszi zenék, általános- és sporthírek,
illetve videók letöltését a megfelelő szoftverrel ellátott
mobiltelefonokra és PDA-kra.
- Forrás: Prím Online, 2003. máj. 5., http://hirek.prim.hu/cikk/32614/
 

Az IHM új pályázati felhívása
 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) új pályázatokat
hirdetett meg, köztük a "24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása"
címűt is.
- Forrás: Prím Online, 2003. máj. 5., http://hirek.prim.hu/cikk/32602/
 
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf