K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/16., április 23.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Az e-mail cím is személyes adat - adatvédelmi biztos a spamekről
- Világszerte Kanada vezet az e-kormányzatok terén
- ITTK: Kultúra, kulturális örökség és digitalizálás
- Az ALA és az Iraki Nemzeti Könyvtár
- A Project MUSE: kurrens digitális folyóirat-könyvtár
- Hatékony védelem a spamek ellen?
- Miért nem böngészi Ön a világhálót?
- Ötletrohamok, avagy hogyan működik a brain storming
- WordSpyTisztelt Olvasó,

két hét múlva a KIT összeállítást közöl a 2003 és 2007 közötti könyvtári
stratégiai tervről, melyhez várjuk olvasóink véleményét is az erre a
célra létrehozott kit-posta@freemail.hu emailcímre (vagy a
szerkesztőknek személyesen). Az stratégiai terv letölthető a
http://www.ki.oszk.hu/strat.rtf webhelyen, vagy olvasható a Könyvtári
Levelező/lap januári számában. (Az összeállításban a véleményadó nevét
-- külön kérés hiányában -- nem tüntetjük fel, a beérkező adatokat
bizalmasan kezeljük.)

Káldi Emese, e lapszám szerkesztője
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Ötletrohamok, avagy hogyan működik a brain storming

Egyre elterjedtebb a teammunka, illetve problémák megoldásának
csoportokban történő keresése. A brain stormingot rendszerint
célmeghatározáskor, helyzetfeltárásnál vagy koncepcióalkotáskor,
valamilyen megoldás keresésekor alkalmazzák. Fontos ugyanakkor, hogy
teljes feladat megoldására viszont nem alkalmas.
A módszer lényege dióhéjban: a kollektíva egy csoportja egy adott
probléma kapcsán összeül. A megvalósítás első részében a résztvevőknek
minél több ötletet kell összegyűjteniük a megoldás lehetőségeiről. Ezek
valószínűtlenek is lehetnek, néha épp a leginkább meghökkentő javaslat
vihet közel a megoldáshoz. Lényeges a gondolkodás spontaneitása, az
ötletek bátor felvetése. Az elhangzó javaslatokat eleinte kritika nélkül
kell fogadni, hogy ne gátoljuk az ötletek szabad áramlását. A
feljegyzett ötleteket a brain storming kivitelezésének második részében
lehet csak értékelni és selejtezni, fokozatosan választva ki a
legjobbnak látszó megoldást. A rendszer szabályait 1953-ban Osborn
állította össze, több évtizedes szociálpszichológiai kutatásainak
eredményeképpen. Az alábbi tézisekre alapozta elméletét:
Az emberek általában 45 percig tudnak egy bizonyos témára koncentrálni.
Akkor magas az egyén teljesítménye a csoportban, ha megfelelőképpen,
következetesen jutalmazzák erőfeszítéseit.
Bármilyen előfordulható teljesítményesés esetén is a büntetés lehetősége
kizárt.
Asszociáció révén is keletkezhet zseniális gondolat, nem csak logikai
okfejtés vagy egyéni intuíció alapján.
Ezen tételek alapján olyan szabályokat fogalmazott meg, amelyek
betartásával valóban növelhető a csoportban dolgozók teljesítménye.
Ahhoz, hogy a brain storming eredményesen alkalmazható legyen, gondos
előkészítésre és levezetésre van szükség. - Forrás: 2003.04.22.
Menedzsmentfórum,
http://www.menedzserforum.hu/cikkek/tanulmany.php?&article=2024&page=1


Megtartani és motiválni - Inplacement

"Egy ipari alkalmazott átlagos teljesítménye mindössze az első 16
hónapban növekszik, ezt követően hanyatlásba fordul. Egy ilyen
alkalmazott elbocsátásának költsége Amerikában fizetésének
megközelítőleg 300 százaléka." A cikk az okokat is vizsgálja: a
munkatársak ezért mennek el, mert:
1. képességeik és tehetségük nincs kihasználva (gyakran még csak fel sem
ismerik a feletteseik a bennük rejlő tehetséget),
2. keresik a következő lépcsőfokot a karrierjükben, és ezt jelenlegi
munkahelyükön nem találják.
A cikkben idézett felmérés arra is felhívja a figyelmet, hogy a
menedzsereknek [és -- tehetjük hozzá: a képzett munkaerőnek általában]
igénye van arra, hogy karrierjét sajátjának érezze, mintegy
tulajdonaként kezelje. Sok szervezet ezért egyre inkább bevonja
alkalmazottait az utódlás megtervezésébe és a karrierfejlesztésbe. Az
inplacement olyan folyamat, amely feltárja az alkalmazottak rejtett
készségeit, érdekeit és képességeit -- mielőtt a szervezeten belüli
változásokat végezne. Segítségével a vezetők az adott szervezet számára
szükséges alkalmazottaknak a leginkább megfelelő helyet találják meg a
vállalaton belül, azt a munkakört, ahol a munkavállalók leghatékonyabban
tudják kamatoztatni képességeiket a szervezet célja-inak elérése
érdekében. Stratégiai üzleti célokat is szolgál az inplacement, olyan
támogató környezet kialakulásához vezet, ami ösztönzi az egyéni
fejlődést, amely fejlődés összhangban áll az üzleti szükségletekkel.
Egyfajta coaching, ami elősegíti az új alkalmazott probléma nélküli
beilleszkedését a csoportba.
- Forrás: Megtartani és motiválni -- Inplacement. In: HR Hírlevél 2
(2003) 14
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1913&page=1
-- A cikk azért is érdekes, mert a könyvtári munkát tekintve is
beszélhetünk tanulási és teljesítmény-görbéről, amely csúcsát 8 hónap és
másfél, két év közé (bizonyos esetekben hosszabb időre) tehető -- a
munkafeladat típusától függően. Ez idő után -- annak ellenére, hogy az
illető tárgyi tudása, tapasztalata növekedhet, egyre inkább elveszt
olyan képességeket, mint rugalmasság, a dolgok frissen látásának
képessége, innovativitás. A görbe egyénileg változik, és új kihívások
esetén módosulhat is. Így a lehajló ág késleltethető, illetve újabb
felívelés iktatható be.
A cikk felhívja a figyelmet a stratégiai emberierőforrás-menedzsmentre
és a tudásmenedzsmentre is. (MG)


A meetingek fajtái

A meetingeket első pillantásra lehet osztályozni. Ha vidám,
hátbaveregetős hangulatban fejeződik be, akkor a nagyon hasznos, míg ha
komor arcú emberek hagyják el a megbeszélést, akkor a nagyon fontos
kategóriába célszerű besorolni ezeket a találkozókat.
- Forrás: Menedzsmentfórum, Management Kiadó
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1998&page=1


Terézanyu kálváriája a munkaerőpiacon (Borbély Tibor)

Mit kezd a vállalat az autonóm személyiséggel? Az önállóság és az
öntudatosság a munkakörök és a vállalatok döntő többségénél inkább
hátrány, mint előny.
Rácz Zsuzsa sikerkönyve, a Terézanyu, a magánéleti, párkapcsolati
nehézségek mellett egy másik dimenzióban is értelmezhető: sikertelen
állásinterjúinak történeteként, ahol a lelkileg torzonborz cégvezetők
leckéztetik a pár-, és karrierkeresésben olyannyira megfáradt naplóírót.
Pedig hősnőnk nem tesz mást, csak komolyan veszi az álláshirdetések
szövegét, ahol önállóan dolgozni képes munkavállalót, trénert keresnek.
Olyan alkalmazottá szeretne válni, aki maga alakíthatja a
csoportfoglalkozásait, és megvalósíthatja egyéni stílusát.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 15.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=58225&layout=no&id=24
-- A munkaadók a hirdetésszövegek ellenére nem szeretnének önállóan
gondolkodó munkatársat. Önállóan gondolkodó alatt azt értik, hogy
betanítás után a munkaerő kérdezés nélkül tudjon rutinmunkát végezni. Az
önálló gondolkodás luxusát így leginkább a cégvezetők, a
mátrix-szervezetekben dolgozó munkatársak és szabadúszók engedhetik meg
maguknak, akik olyan munkákat vállalhatnak, amelyek megfelelnek
személyiségüknek, tanulási- és karrierigényüknek. (MG)


Az ALA és az Iraki Nemzeti Könyvtár

Április 18-án pénteken az Amerikai Könyvtáros Egyesület közleményt
jelentetett meg az Iraki Nemzeti Könyvtár és Levéltár pusztulásával
kapcsolatban, katasztrofálisnak minősítve a felbecsülhetetlen értékek
odaveszését.
- Forrás:
http://www.ala.org./Templte.cfm?Section=News&template=ContentManagement/...
Előtte két nappal, április 16-án 16, a kulturális örökség terén
tevékenykedő országos amerikai intézmény és egyesület - köztük a neves
Smithsonian Institution, az Amerikai Történész Egyesület, az ALA és
mások - találkoztak a Amerikai Múzeumok Egyesületének washingtoni
székházában, hogy megbeszéljék és egyeztessék tennivalóikat az iraki
kulturális örökséget ért veszteségek témakörében. Egyetértésüket
fejezték ki a tekintetben, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a
veszteségek mérséklésére, a jó szándékú segítségnyújtás kibontakoztatására.
- Forrás:
http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/Our_Association/Offices/International...


Egy amerikai középváros sikeres közkönyvtára

Denver Colorado állam fővárosa, lakóinak száma 550-600 ezer közt van. A
város első közkönyvtárát az amerikai szakmai közélet nevezetes alakja,
John Cotton Dana szervezte meg 1889-ben. 1910-ben A. Carnegie jelentős
támogatásával megépült az első központi könyvtár az akkori divat szerint
"görög", azaz klasszicista stílusban. A következő évtizedben közel
tucatnyi fiókkönyvtár is létrejött. Negyven év alatt a központi
könyvtárat jócskán kinőtték, s pótlására 1956-ban újabb épület készült
el. Ez is hamarosan hasonló sorsra jutott, s a nyolcvanas években a mind
nagyobb állománynak már háromnegyede csak a raktárban fért el. 1990-ben
a lakossági népszavazás 75%-os pozitív szavazattal közel 100 millió
dollárt hagyott jóvá a korszerű épület megteremtésére. 1995-ben nyílott
meg a csaknem 50 ezer m2-es új épület. Emellett 22 fiókkönyvtár és egy
bibliobusz látja el a lakosságot. A könyvtár beiratkozott olvasóinak
száma csaknem 450 ezer fő (78%!). A több mint 4,6 milliós állománynak
csaknem fele a könyv, folyóirat és audiovizuális dokumentum, míg a
nagyobbik fele hivatalos kiadvány. 2002-ben a kölcsönzések száma
túljutott a 10 milliós határvonalon (lakosságarányosan ez legalább
ötszöröse a hazai országos teljesítménynek).
- Forrás: 2003. 04.22.
http://www.denver.lib.co.us/about_us/facts_figures.html és
http://www.denver.lib.co.us/about_us/history.html


Digitalizálják a szentpétervári Kunsztkamerát

Az Orosz Tudományos Akadémia Könyvtára, a hivatalosan Nagy Péter cárról
elnevezett szentpétervári antropológiai és etnográfiai múzeum, a
Kunsztkamera, és az Egyesült Államok Kongresszusának Könyvtára közös
online projektet indít a 'Határok találkozása' elnevezéssel. (...) A
projekt keretein belül digitalizálják a szentpétervári múzeum és
könyvtár rendkívül gazdag gyűjteményét: fényképeket, grafikákat,
térképeket, metszeteket, könyvritkaságokat, kéziratokat és hasonló
anyagokat, amelyek mind Oroszország legkeletibb és Amerika legnyugatibb
részének történelméhez, Szibériához, valamint az alaszkai orosz-amerikai
múlthoz kapcsolódnak. A későbbiekben a projektbe a két ország más
múzeumait és könyvtárait is bevonják, a majdani, két nyelven elérhető
elektronikus könyvtár a tervek szerint több mint 12 könyvtár és múzeum
mintegy 120 ezer dokumentumát fogja tartalmazni. A 'Határok találkozása'
program a Kunsztkamera -http://www.kunstkamera.ru/ -, az amerikai
Kongresszusi Könyvtár - http://www.loc.gov/ - valamint az orosz
Akadémiai Könyvtár - http://www.ban.ru/ - oldalain is az érdeklődő
diákok és kutatók rendelkezésére áll majd.
- Források: http://www.internet.ru/ http://www.themoscowtimes.com/
INFINIT Hírlevél, 198. szám, 2003. április 17.


Sikeres országos konferenciát tartott az ALA Felsőoktatási és Tudományos
Könyvtári Egyesülete

Az Association of College and Research Libraries április 11-13-a közt
tartotta Charlotte-ban (Észak-Karolina) éves országos konferenciáját,
melyen minden eddiginél több résztvevőt regisztráltak (csaknem 3500
főt). Témáik közül említünk néhányat: országos marketing kampány
szervezése a felsőoktatási és tudományos könyvtárak teljesítményének
népszerűsítésére, digitális könyvtárak építése, virtuális (internetes)
tájékoztatás, az elsőéves hallgatók bevezetése az információhasználat
alapismereteibe, a szakképzett könyvtárosok utánpótlása (2005-2019
között a jelenlegiek 58%-a eléri a 65 éves életkort), a szerzői jogi
rendelkezések és a könyvtári szolgáltatás, az u.n. Patriot Act hatása a
könyvtári munkára (a törvény a korábbiaknál több lehetőséget ad a
személyes adatokhoz való hozzáférésre, egyebek mellett a könyvtárakban is).
- Forrás: 2003. 04. 23. http://www.ala.org


ITTK: Kultúra, kulturális örökség és digitalizálás

Az ITTK (Információs Társadalom és Trendkutató Központ) következő
kötetlen klubbeszélgetését április 22-én, kedden, 18 órás kezdettel
tartotta. Az est témája: Kultúra, kulturális örökség és digitalizálás volt.
A rendezvényen vitaindítót mondtak: dr. Voigt Vilmos (Eötvös Loránd
Tudományegyetem Folklór Tanszék vezetője): Kultúra és antropológia a ma
és holnap magyar informatikájában. Dr. Reisz László (Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjtemény munkatársa): Digitális tudomány?
A magyar társadalomtudományok digitális archívumáról - MTDA project. 50
000 beszkennelt oldal 1867 és 1919 közötti időkből. Rab Árpád (ITTK): A
kulturális örökség digitalizálásának szakmai problémái.
(A tanulmányt elektronikus formában a pinter.robert@ittk.hu címre írott
levélben kérhető.)
- Forrás: Prim Online, 2003. április 17.


Európa szívesen keres online gyógyítási információkat

Az EU felmérése szerint az európaiak szívesen keresnek gyógyítási
információkat az interneten, de továbbra is erős a hagyományos források
használata. Az EU arra kereste a választ, hogy polgárai hová fordulnak,
ha valamilyen orvosi kérdésben szeretnének tájékozódni.
- Forrás: Prim Online, 2003. április 17.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36285


Komoly gondok vannak a nyelvtudás terén (Menedzsmentfórum)

A globalizálódó világban, illetve az Európai Uniós csatlakozás kapcsán
hangsúlyos kérdéssé válik az idegen nyelvek ismerete. Akár a képzési,
akár a munkaerőpiacot tekintjük, a magyarok komoly versenyhátránnyal
szembesülhetnek. A 15 éven felüli magyarok idegennyelv-ismerete az
Európai Unióhoz csatlakozó államok közül a legalacsonyabb.
- Forrás: HR hírlevél II. évfolyam 2003. 16. szám
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1988&page=1


Miért nem böngészi Ön a világhálót?

A digitális szakadék nem csak az anyagiak miatt tágul: van, akit nem
érdekel a net, és egyre többen vannak, akiket "kidobott a világháló". A
digitális szakadék tágulásához ugyanannyira hozzájárulnak a
megoldhatatlannak tűnő számítógépes hibák, az internetszolgáltatás
technikai hibái, mint a financiális, szociális, pszichológiai és fizikai
szempontok. Sőt, a lakosság egy markáns csoportja az anyagi problémák,
valamint a technológia frász mellett érdektelenséggel indokolja
távolmaradását ? derül ki egy amerikai kutatásból.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 16.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=58340&layout=no&id=28


Irodalmi rádió indult

Irodalmi rádió indult az interneten. A rádió célja az irodalom ápolása
és terjesztése. Magyar, külföldi, klasszikus, kortárs, profi és amatőr
irodalom egyaránt megtalálható a műsorban. Versek, prózák, megzenésített
versek, lírai dallamok adják az alapot, de az adó kész a hallgatók
gondolatait is közzétenni, ha azok a közösség számára is értéket
képviselhetnek. Az internetezők a http://irodalmiradio.fw.hu. cím alatt
hallgathatják az új adót.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 18. http://www.fn.hu


Dinamikusan nő a könyvpiac

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése adatai szerint
2002-ben 53,6 milliárd forint volt az éves könyvforgalom, s ez 17
százalékos növekedést jelent - írja a Világgazdaság. Büszkék lehetünk
arra, hogy ezen belül a szépirodalmi művek forgalma a piac 19,3
százalékát adta, tőlünk nyugatabbra ez 3-5 százalék.
- Forrás: Világgazdaság, 2003. április 18. p. 1


FVM: a biotermékekre és a hungarikumokra kell koncentrálni

Szanyi Tibor szerint az európai uniós csatlakozást követően a
mezőgazdasági tömegáruk helyett egyre inkább a speciális termékekre kell
helyezni az agrártermelésben a hangsúlyt.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai
államtitkára egy csütörtöki budapesti szakmai konferencián elmondta:
amíg a tömegesen előállított növénytermesztési és állattenyésztési
alapanyagokkal nehézkesen lehet a közös piacon érvényesülni, addig a
hungarikumok, illetve egyedileg kitalált termékekre szinte korlátlan a
kereslet.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco, 2003. április 17., http://www.fn.hu
-- Az igény remélhetőleg a minőségi szakmaiinformáció-igényének
növekedését is jelenteni fogja. Az igény azonban nem automatikusan
jelentkezik a könyvtárakban. Erre csak akkor van esély, ha a könyvtárak
-- a használók eddigi tapasztalatait testreszabott, minőségi
szolgáltastásokkal felülmúlva -- mennek az információ- és tudásigény
elé.(MG)


A magyar katolikusok is smsben kaphatják az örömhírt
A piaci ár alatt érkeznek a vallási üzenetek

A Vatikán után másodikként a Magyar Katolikus Püspöki Kar is smsben
közvetíti majd az Örömhír-üzeneteket. A 160 karakteres szövegek reggel
hatkor érkeznek a vallásos célközönség mobiljaira. A Westel 240
forintért 14 darabot biztosít, a Hír Televízió pedig egyházi személyek
kommentárjával is ellátja a legnagyobb hazai felekezet evangelizációs
vállalkozását.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 16.,
http://index.hu/politika/belfold/katolik0416/


Az e-mail cím is személyes adat - adatvédelmi biztos a spamekről

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos álláspontja szerint az email is
azon személyes adatok közé tartozik, amelyeket a magánszféra egyéb
adataihoz hasonlóan védelmet élveznek. Ezek alapján nem szabad olyan
levelet küldeni, amely során nem lehet azonosítani a feladót, vagy a
címzett ne jöjjön rá, hogy más nevében küldtek neki üzenetet.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2004&page=1


Kedvezményes informatikai akciók indulnak

Május végén indul az az akció, amelynek keretében számítógépek,
informatikai eszközök lízingje, vásárlása és bérlete esetén a személyi
jövedelemadóból évente több esztendőn át hatvanezer forint lesz leírható.
- Forrás: IT és E-business hírlevél 2 (2003) 16,
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4352, FigyelőNet,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=58481&id=28


Politikai csatározások digitálisan

A világon egyedülálló módon válhat követhetővé hamarosan a törvényhozási
munka és a jogalkotás folyamata. A parlament bizottsági üléseinek
jegyzőkönyveit, a hozzá kapcsolódó szakértői vitákat, a hozzászólásokat
és a végül elfogadott törvényt együtt, egységesen láttatja a CompLex CD
Jogtár, melynek szerkesztői azt tervezik, hogy a most megjelenő dupla
korongon még csak a 2002-ben megválasztott parlament jegyzőkönyveit és
ezzel kapcsolatos történéseit rögzítik, a későbbiekben viszont
folyamatosan feldolgozzák az előző ciklusok eddigi összes rendelkezésre
álló iratát.
- Forrás: Prim Online, 2003. április 17.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36291


Élete regénye - most megrendelheti!

Ma már nem csak a kiemelkedő személyiségek életéről írnak regényeket.
Könyvben láthatja viszont az életét bárki, aki megfizeti.
- Forrás: 2003. április 17. FigyelőNet,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=58417&id=24


Korlátlan internethozzáférés gyerekeknek

A Minimax TV website-ja (www.minimax.hu ) együttműködésben a
FreeStarttal húsvéttól kezdődően korlátlan telefonos internet
hozzáférést biztosít a gyerekeknek.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 17.


Egyre kevesebb újságot olvasunk

Egy magyar felnőtt 2002 második félévében átlagosan 3,4 lapszámot
olvasott, ami elmarad a 2001 azonos időszakában mért 3,7, illetve a
2000-ben tapasztalt 3,8-as adatoktól.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco, 2003. április 17.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=58391&layout=no&id=3


A felhasználók ódzkodnak a fizetős online tartalmaktól

Több, a napokban napvilágot látott felmérés is arra mutatott rá, hogy az
online tartalmakért a felhasználók szerte a világon ódzkodnak fizetni. A
RampRate és a Synovate amerikai felhasználók körében végzett felmérése
szerint az internetezők 68%-a nem szívesen ad pénzt a folyamatos audio-
és videó-közvetítésekért, és mintegy 47,5%-uk vallja azt az elvet, hogy
az internet legyen ingyenes. A hálózathasználók egyötöde úgy véli,
"fáradságos és eltántorító" dolog, ha fizetni kell az online tartalmakért.
- Forrás: INFINIT Hírlevél, 198. szám, 2003. április 17.
http://www.ittk.hu/infinit/2003/0417/indexst.html


WordSpy

Ki ne járt volna már úgy, hogy egy meglepő, eladdig sosem látott szóra
bukkant és azon kezdte el törni a fejét, hogy vajon az ő műveltségével
van a gond, hogy nem tudja mit jelent, vagy valami olyan szakterminusról
van szó, amely annyira friss, hogy még meleg? A WordSpy 1995 óta létező
kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy a könyvekben, újságcikkekben
vagy másutt megjelenő új angol szavakat-szószerkezeteket rendszerezze,
definiálja... Hogy aztán azok letűnnek, vagy bekerülnek a köztudatba,
persze nem a honlapon múlik, mindenesetre ha új angol szót látunk, netán
kitalálunk, érdemes lehet elküldeni a WordSpy fenntartóinak. Néhány
érdekesebb kifejezés az oldalról:
- cookie jar accounting http://www.wordspy.com/words/cookiejaraccounting.asp
- militainment
http://www.wordspy.com/words/militainment.asp
- technoburb
http://www.wordspy.com/words/technoburb.asp
- Forrás: http://www.wordspy.com/ , INFINIT Hírlevél, 198. szám, 2003.
április 17.


Világszerte Kanada vezet az e-kormányzatok terén

A harmadik éve elkészült rangsorban az észak-amerikai ország az
e-goverment terén jelentkező kezdeményezőkészségének és az elért
eredményeknek köszönheti vezető helyét. Az Accenture szakemberei több
szempontot is figyelembe vesznek, amikor az egyes országokat
felkészültségük alapján besorolják. Egyebek mellett mérvadó, hogy milyen
szolgáltatások érhetőek el a világhálón keresztül, mennyien érik el
azokat, az ügyfélkapcsolati menedzsment rendszerek (customer
relationship management - CRM) milyen módon épülnek a rendszerbe. Fontos
továbbá az egyes kormányzati szervek e-érettsége is.
A tanácsadó cég mindezek figyelembe vételével találta a legjobbnak
Kanadát. Mint a cég illetékesei kifejtették a kanadai e-kormányzati
rendszer bevezetése az ügyfél-szolgálati stratégia függvényében eltérően
lett kialakítva. Megoldották a mérési módszereket a szolgáltatások, a
sávszélesség terén is. Hasonlóan a rendelkezésre álló multi-csatornás
kormányzati szolgáltatási rendszerekhez és a kereszt-csatornás
folyamatokhoz.
Sokat nyomott a latba a besorolásnál, hogy a kormány mind a polgárok,
mind az üzleti szférával történő kommunikáció számára fontos csatornának
nyilvánította a világhálót, és ennek érdekében az egyéni azonosítókkal
ellátott felhasználók számtalan ügyet tudnak online intézni. Ez is azt
mutatja, hogy az állam úgy tekint az e-goverment rendszerre, mint a
tágabb értelembe vett az állampolgárokat kiszolgáló és azokkal
kapcsolatot tartó rendszer, amelynek fejlesztése prioritásokat élvez.
A szigorú és külső szemlélők által nehezebben értelmezhető szempontok
mellett érdemes áttekinteni, hogy kik is vannak még az élbolyban. A
lista nem igazán tartalmaz meglepetéseket, hiszen meglehetősen erős a
korreláció az általános internetes ellátottsággal.
A top tízben ennek következtében Szingapúr, az USA, Dánia, Ausztrália,
Finnország, Hong-Kong, az Egyesült Királyság, Németország és Írország
került be. A listát böngészve két országot hiányolhatunk csak, amelyek
minden egyéb a webbel kapcsolatos rangsor élmezőnyében egyébként
feltűnnek, Svédország és Dél-Korea azonban itt nem végzett a közvetlen
élbolyban.
- Forrás: 2003.04.22. Menedzsmentfórum,
http://www.menedzserforum.hu/cikkek/tanulmany.php?&article=2019&page=1&PHPSESSID=3c1e7f8de85bf350e8378e8dda54013a


A Project MUSE: kurrens digitális folyóirat-könyvtár

A JSTOR projekt párhuzamos társa a friss folyóirat-évfolyamok digitális
szolgáltatását vállalja. 2003-ban már mintegy 220 szakfolyóiratra bővül
a választék. A vállalkozást 1995-ben indította el a John Hopkins
Egyetem. A választékba felvett - folyamatosan bővített - folyóiratok
cikkeit a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavaival is ellátják a jobb
keresés elősegítése végett. Előfizetőik általában intézmények -
egyetemek vagy főiskolák -, amelyek a csomagterv keretében jelentős
kedvezményt élveznek (átlagban egy folyóirat előfizetési íja 37 dollár).
A választék elsősorban társadalom- és humántudományokra terjed ki. A
használók korlátozás nélkül letölthetik a számukra fontos cikkeket.
URL: http://muse..jhu.edu/ordering/new2003.html vagy:
http://muse.jhu./proj_descrip/gen._intro.html


Hatékony védelem a spamek ellen?

Egy mostani bejelentés szerint sikerült olyan spamszűrőt kialakítani,
amely valóban megóvja a felhasználókat a kéretlen levelek özönétől. Az
amerikai Internet biztonságtechnológiai cég, a Symantec kialakított egy
többfokozatú megoldást, amely megszabadíthatja az Internet
felhasználókat a spamektol, a nem kért email küldeményektől. A szűrő
motorja, előre beállított értékek alapján megakadályozza a nemkívánatos
levelek célba érését. A motor megvizsgál minden olyan levelet, amelyek
bizonyos kritériumokat alapján gyanúsak lehetnek.
A Symantec Web Security a weben alapuló (HTTP és FTP) forgalom
vírusvédelmét és webszűrését biztosító, nagy teljesítményű, az átjárón
működő integrált megoldás. A frissen megváltoztatott szabály vagy szűrés
felhasználóra, csoportra, vagy az egész rendszerre egyaránt érvényes lehet.
A cégnél nagy reményeket fűznek az új termékhez, hiszen sok cég szeretné
megelőzni a spam-ek által okozott károkat, illetve felesleges
kapacitás-szükségletet.
- Forrás: 2003.04.22. Menedzserfórum,
http://www.menedzserforum.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4367IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm