K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/15., április 16.)

 

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

 
A TARTALOMBÓL:
- A lét a tét! -- Egyesületi tanácskozás a repertóriumról
- A könyvtári szoftverek használhatósága (interjú a könyvtári ombudsmannal:)
- Internetezők olvasási és könyvtárlátogatási szokásai (szakdolgozat)
- Ügyfélpanasz kezelésének szintjei
- Dolgozói és vevői elégedettség -- kéz a kézben
- Mesealakok a gyerekkönyvtárban -- pr a gyerekek irányába
- Orosz Elektronikus Könyvtár
- Vonalkód a raktárban (datamining)
- Posta helyett teleház -- és a könyvtár??
- Felgyújtották az iraki nemzeti könyvtárat
 
 

Tisztelt Olvasó,
 
három hét múlva a KIT összeállítást közöl a 2003 és 2007 közötti
könyvtári stratégiai tervről, melyhez várjuk olvasóink véleményét is az
erre a célra létrehozott kit-posta@freemail.hu email címre. A stratégiai
terv letölthető a http://www.ki.oszk.hu/strat.rtf webhelyen, vagy
olvasható a Könyvtári Levelező/lap januári számában. (Az összeállításban
a véleményadó nevét -- külön kérés hiányában -- nem tüntetjük fel, a
beérkező adatokat bizalmasan kezeljük.)
 
Megrendelőink száma kishíján elérte a 300-at; köszönjük a növekedő
bizalmat olvasóinknak.
 
E heti lapszámunk elején rövid összeállítást közlünk a tegnapi
egyesületi tanácskozásról, melynek témája a folyóiratrepertórium további
sorsa volt.
 
A további részben a használói igények fontosságából és annak
vizsgálatából indulunk ki, majd az egymással összefüggő külső és belső
ügyfelek elégedettségének vizsgálatán keresztül jutunk el a belső
motiváció, illetve az ilyenre építő vezetői kultúra kérdéséig. E
gondolatmenetbe tartozik még a kölcsönzési adatok "bányászata" is.
Húsvét előtt a gyerekek  felé irányuló pr egy példájáról is esik szó.
 
Mikulás Gábor, e lapszám szerkesztője
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
 
 
 
A lét a tét! -- Egyesületi tanácskozás a repertóriumról
 
Április 15-én az OSZK VIII. emeleti termében élénk tanácskozásra került
sor az MNB IKR-ről. Mint ismeretes, a közelmúltban az OSZK vezetése úgy
döntött, hogy 2003-tól nem vállalja a repertórium készítését. Dr.
Sonnevend Péter, Wolf Magdolna, Dr. Murányi Péter és Berke Barnabásné
szerepelt előadóként, s Vajda Erik valamint Dr. Bényei Miklós felkért
hozzászólóként, majd hatan szóltak még hozzá a témához.
57 év után elfogadható-e, hogy nem lesz magyar cikkbibliográfia, --
lényegében e kérdés csendült ki minden megszólalásból. Szükség van rá,
hangzott a belső parancs és a fennhangon érvelésre is támaszkodó szakmai
vélemény. A nemzeti könyvtár annyi érdem és tapasztalat birtokában nem
mondhat le e nemes feladatáról, neki a jövőben is vezető szerepet kell
játszania, -- ebben is egyetértettek. A valódi - gyakorlatias - kérdések
pedig ezek: milyen legyen egy teljesebb, az eddiginél jobb repertórium
gyűjtőköre, kik a tényleges használói és igénylői, kik vegyenek részt a
kooperációban készülő folytatásban (mert hogy csak társulás, konzorcium
segíthet, az szintén nem volt vitás), miként biztosítható a gyors és
minőségi feldolgozás, megoldható-e a bibliográfiától a teljes
cikkszövegekig elvezető korszerű szolgáltatás, remélhető-e pótlólagos
támogatás NKÖM-től, NKA-tól?
A jelenlévő mintegy hatvan szakember (bizonyára) erősen reméli, hogy az
eszmecsere - mely Nagy Anikónak, a Bibliográfiai Szekció elnökének
hatékony szervezésében jött létre - elvezethet a legjobb megoldáshoz.
Folytatás: a megyei könyvtárigazgatók április 29-i tanácskozásán, - majd
Nagykanizsán, a vándorgyűlés rendezvényén (a Bibliográfiai és a
Helyismereti Szekció közös megbeszélésén). És még inkább szükséges lenne
hatékony elszánásra, valamint a leendő vállalkozás jelentőségét
méltányoló (anyagi) támogatóra. (SP)
-- Számos üzleti szolgáltató a tárgynap reggelén szolgáltatja a
sajtóbibliográfiát, a napilapoktól a szakfolyóiratokig. Vannak
szakosodottak, pl. ÉRT, vannak átfogóak, pl. Observer, és vannak
teljesen testreszabott szolgáltatást kínáló infobrókerek. Vannak, akik
teljes szöveggel elektronikusan, vannak, akik annotálva -- ahogyan a
megrendelő óhajtja. Az üzleti információs piac lefedettnek látszik,
hacsak a könyvtárak ezeknél jobbat vagy olcsóbbat nem kínálnak... (MG)
 

A könyvtári szoftverek használhatósága (Interjú a könyvtári ombudsmannal ;-)
 
Az ombudsman (ombudswoman) éppen egy OPAC működésének megtekintése után
adott interjút.
KIT: Miért van szükség Önre, mint könyvtári ombudsmanra Magyarországon?
-- Fontos, hogy az információ- és könyvtárügyi döntésekben a könyvtáros
szakemberek szempontjain túl a használók érdekei is közvetlenül
érvényesülhessenek. A most megtekintett integrált könyvtári rendszer
olvasói keresőfelülete is alátámasztja e célt.
KIT: Milyen észrevételei vannak a most, egy megyei közkönyvtárban látott
7.0 verziószámú rendszer tanulmányozása után?
-- Igazából nem a konkrét rendszer jellegzetességei jelentik a vizsgálat
tárgyát, ugyanis a feltárt tünetek több más OPAC-ra is jellemzőek.
KIT: Mondana néhány konkrétumot?
-- Örvendetes, hogy a nagyobb könyvtári állományok anyaga a könyvtárak
fizikai meglátogatásán kívül is kereshető, az interneten. Kívánatos,
hogy a kereshető dokumentumok köre (könyvek mellett folyóiratok
tartalma, illetve a nem papíralapú dokumentumok, webcímek mögötti
dokumentumok is) és az elérhetőség is tovább szélesedjen; mindez
kényelmesen, egy felületen, egy keresőkérdéssel keresve. Az olvasókat
ugyanis nemigen érdekli a dokumentumtipológia. Visszatérve a vizsgált
olvasói felülethez: példaképpen Kovács Ágnes szerzőre való keresésnél
nem volt találat, a 648 Kovács között böngészve viszont 7 is akadt, ami
különös. A tapasztalatlan keresőket ilyen anomáliával már sikeresen el
lehet riasztani, aki keresési "ügyetlenségét" tapasztalva gyakran
szégyell segítséget is kérni, főként, ha idősebb, mint a könyvtáros. A
keresés során sok, először az olvasók döntő többségét csak másodlagosan,
vagy még úgy sem érdeklő adat jelenik meg; a címen túl pl. Nevek, Oszt.
jelzet, ISBN, Tárgyszó. A legfontosabb, a polcon való megtalálást segítő
jelzet azonban nem jelenik meg kapásból. Ehhez 1. feljebb kell görgetni
a képernyőt, 2. a Hozzáférhetőség zsúfolt táblázatában először
megjelenik a vonalkód száma(!), a könyvtári egység neve, a státusz, a
kategória és az előjegyzés oszlopok. Itt a kiválasztott dokumentumra
kattintva jelennek meg a példányadatok. 3. Ezek közül is az olvasó
szembesülhet a vonalkód-számsorral, a címmel, és csak ezek után a
raktári jelzettel, a lelőhellyel, továbbá a kategóriával és státusszal.
Az olvasóknak szóló ablakban a sok könyvtárosi szakkifejezésen túl
számos zavaró 'vakvágány' is található; Kölcsönzés, Nyomonkövetés vagy
Munkaterület. Gondot jelent, hogy a technikai ikonok egy része nem a
böngészőknél megszokott helyen és jelöléssel szerepel.
KIT: Miért tartja fontosnak e részletes elemzést?
-- Az olvasók egyre inkább kényelmes web-böngészőkkel keresnek, és
többségükre túl bonyolultnak, demotiválónak hatnak a könyvtári
katalógusok. Ezért sokuk lehetőség szerint inkább elkerüli őket, rögtön
a polchoz megy vagy rutinkérdésekkel kéri a könyvtáros segítségét. Ezért
fontos a kezelhetőség folyamatos növelése és a szolgáltatások, valamint
az elérhetőség fokozása -- a használók rendszeres véleményének
felmérésén alapulva. Mindez szép minőségirányítási feladat!
KIT: Köszönjük az interjút!
 

Internetezők olvasási és könyvtárlátogatási szokásai (szakdolgozat)
 
Az internetezők 55-77%-a egyben könyvtárhasználó is; az életkor
előrehaladtával csökken a tagok aránya. Kiss Gabriella, az SZTE JGYTFK
IV. éves könyvtár szakos levelező hallgatója szakdolgozatot állított
össze Internetezők olvasási és könyvtárlátogatási szokásai címmel. A
dolgozat egyedi felmérés kiértékelését tartalmazza, miközben gazdag -
nyomtatott és hálózati - szakirodalom is hasznosul benne. Ajánlható
minden könyvtárosnak, aki érzékeny szakmánk változásai iránt. (SP)
- Forrás: http://www.kerdoiv.wire.hu (pdf-anyag)
 
 
Milyen információs szolgáltatást kívánnak a kistelepülések?
 
Ezt a kérdést boncolja a közelmúltban az OSZK -- Könyvtári Intézet által
elkészített Beszámoló tanulmány a közérdekű tartalomszolgáltatás
potenciális felhasználói körében végzett igénykutatásról c. munka, amely
az IKTA 00041/2002 pályázat keretében született. A tanulmány
remélhetőleg rövidesen megjelenik összegzett formában a szaksajtóban.
 

Az ügyfélpanasz kezelésének szintjei
 
"Húsz vevő közül csak kilenc veszi a fáradságot, hogy panaszkodjon, és
csak egy fordul a menedzsmenthez..." Az ügyfelek -- használók, olvasók
(tehetjük hozzá) -- gyakran azért nem panaszkodnak, mert nem tudják,
hogyan kell, kinek címezzék panaszukat, vagy úgy érzik, hogy nem éri meg
a fáradságot. Az, hogy a panaszok döntő többsége nem jut el a szervezet
irányítójáig, nemcsak torzítja szemléletét, hanem a panaszokban rejlő
potenciális innovációs lehetőségektől is elzárja magát a szervezet.
Tegyük tehát világossá használóink számára a panasz lehetőségeit, és
láttassuk, hogy a bajból képesek vagyunk előnyt kovácsolni. Eszközök:
díjtalanul hívható telefonszámok, ügyfélszolgálati pultok, forródrótok,
forgalmi adatok elemzése, visszajelzések értékelése, strukturálatlan
felmérések, rejtélyes vásárló (mistery shopping), korábbi vevőkkel
folytatott beszélgetések.
- Forrás: Minőségbiztosítási hírlevél, Verlag Dashöfer (2003. ápr. 3.) 7
-- Az ügyfélpanasz-kezelés szintje a hatékony minőségirányítás alapja.
Hogy a hazai könyvtárak milyen szintű panaszkezelési rendszerrel bírnak,
megtudhatja a cikkből.
 

Dolgozói és vevői elégedettség -- kéz a kézben
 
Elégedett alkalmazottak hoznak elégedett vevőket. Elégedett vevők pedig
elégedett befektetőket. Ha tehát a munkavállalók elégedetlenek, aligha
lehet hosszú távon vevőket megtartani. Ez az összefüggés rámutat a
vezetési kultúra fontosságára. A cikk a Wal-Mart áruházlánc módszereit
említi: a munkavállalók családtagjait is meghívja a vállalati
gyűlésekre, világos kommunikációs csatornákat használ, a felső vezetők
gyakran látogatják az üzleteket. A cikkben nyilatkozók felhívják a
figyelmet a megfelelő piaci szegmens és a  humánerő-gárda optimális
kiválasztására.
- Forrás: How your employees and customers drive a new value profit
chain / W. Earl Sasser, James L. Heskett. [interjú] In: Harvard Business
School Working Knowledge Mar 31, 2003
 

Tipizált viselkedés
 
A vezetéselmélet történetében fontos mérföldkő volt Douglas McGregor X-
és Y-elmélete, amely Maslow kritikájaként született.
- Forrás: Vezetés Hírlevél, (Menedzsmentfórum)2 (2003) 15,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1960&page=1
 

Célzott vezetés - személyre szabott motiváció
 
A motiváció akkor eredményes, ha a motiváló figyelembe veszi a motivált
limbikus rendszerének típusát. A limbikus rendszer az érzelmek, a
motiváció és a jutalmazás központja. Sérülése az ember személyiségét
változtatja meg. A limbikus motivációs személyiségtípusok: óvatos,
ellenőrző, teljesítő, úttörő, kreatív, támogató. Természetesen a legtöbb
ember ezen típusok valamely ötvözetével rendelkezik. A cikk felsorolja a
típusok jellemzőit is.
- Forrás: Célzott vezetés - személyre szabott motiváció / Molnár
Zsuzsanna. In: FigyelőNet (2003. ápr. 4.)
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=57066&layout=no&id=25
 

Springerlink -- immár linkkel
 
Előző lapszámunkban nem közöltük a SpringerLink URL-jét, amire egy
olvasónk fel is hívta figyelmünket. Észrevételét köszönjük, egyben
pótoljuk mulasztásunkat:
- http://link.springer.de/home.htm
 

13 millió euró kutatásra a csatlakozó országoknak
 
Az Európai Bizottság 13 millió eurós keretösszeg biztosításáról döntött
a 13 csatlakozásra váró ország számára. A támogatás célja a kutatási
programok finanszírozása, így ez az első terület, ahol a felvételre váró
országok már tagországnak érezhetik magukat.
- Forrás: Prím Online, 2003. április 5.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36037
 

Mesealakok a gyerekkönyvtárban -- pr a gyerekek irányába
 
A farsangi időszakon kívül sem baj, ha a gyerekkönyvtárakban néha
jelmezbe öltözött alakok jelennek meg. Egy-két telefonhívás, és
viszonylag kevés pénz elegendő ahhoz, hogy Micimackó, Malacka vagy
Hófehérke szórakoztassa a gyerekeket a könyvtárakban. A hatás pedig
garantáltan nem marad el, a gyerekek és a szüleik is hálásak lesznek
azért, ha valamelyik mesefigurával tölthetnek el pár percet a
könyvtárban. Jó ötlet lehet az  is, ha több gyerekkönyvtár összefog, s a
kosztümök hétről hétre máshova vándorolva szórakoztatják a kicsiket. A
jelmezes megjelenés pedig komoly szakmai kihívást jelenthet bármelyik
gyerekkönyvtárosnak, hiszen meg kell tanulnia a karakterre jellemző
mozgást és kézmozdulatokat, s nem utolsó sorban el kell viselnie a
jelmezcipelés minden terhét.
Az eseményt már jó előre célszerű meghirdetni, plakátokat, szórólapokat
lehet készíteni, s időben fel kell hívni a sajtó figyelmét is a
várva-várt eseményre.
Ugyanezek a figurák "a könyvtárak követeként" iskolákba vagy kórházakba
is ellátogathatnak, hogy a gyerekeket a könyvtárba járásra csábítsák, és
persze azért, hogy szórakoztassák, felvidítsák őket.
- Forrás: 2003. 04.05.,
http://www.ssdesign.com/librarypr/content/p121697a.shtml
- A közelgő gyereknap, de akár a húsvét is remek alkalomnak ígérkezik
egy hasonló jelmezes esemény megvalósítására.(KE)
 

Orosz Elektronikus Könyvtár
 
Az orosz internetes újság, az Internet.ru április 10-i számának híradása
szerint jelentős mérföldkőhöz értek az orosz könyvtárügy történetében.
Az Orosz Állami Könyvtár (volt Lenin), az Orosz Nemzeti Könyvtár (volt
leningrádi Szaltikov-Scsedrin) és a nagy orosz könyvtárak közös
projektjeként megvalósul az OEK. Remélhetőleg már ez év végén működni
fog a kormányzatnak eddig 2,5 millió USD-jébe került projekt. További
fejlesztéséhez legalább évi 0,5 millió USD-os támogatásra van szükség -,
jelentette ki a sajtótájékoztatón J. Kuzmin, a kulturális minisztérium
könyvtárosztályának vezetője. Az OEK lényegében ingyenes lesz (ahogy a
MEK), de létrehozói nem zárják ki a magántőke bekapcsolását sem, ami
viszont egyes külön szolgáltatásokat díjhoz köthet. Az OEK
létrehozásához jelentősen hozzájárult a M. Maskov Könyvtára és a Cirill
és Metód elektronikus könyvtárak (tárolók) által gyűjtött tapasztalat.
- Forrás: http:www.internet.ru/mainnews/n_ru52.esp
 

Posta helyett teleház
 
Ha a Magyar Posta úgy dönt, hogy megszünteti a kistelepüléseken lévő
hivatalokat, az üresen maradó épületeket az informatikai tárca szívesen
hasznosítaná teleház-hálózat bővítésére, újabb internetes kapcsolódási
pontok létrehozására.
Csepeli György államtitkár azt is mondta, hogy várhatóan az év végére
nem lesz Magyarországon olyan iskola, ahol ne lenne szélessávú
internetes hozzáférés. Az államtitkár szerint Magyarországnak az
információ technológia fejlesztése területén komoly lemaradást kell
pótolnia az uniós csatlakozás után. (teljes hír)
- Forrás: IT és -business Hírlevél, 2 (2003) 15
-- Maurice Line magyarországi előadásain többször említette, hogy angol
kistelepüléseken akár egy vegyesbolt egyik felében is berendeznek egy
könyvtárat, ha a lakosok könyvtárat igényelnek, és nincs más lehetőség.
Ha rugalmas a könyvtárirányítás, akkor a fenti lehetőség a
kistelepülések könyvtári ellátásában. (MG)
 

Coedu Tudásháló: Diákok által készített digitális tananyagok a weben
 
2003. május 1-ig az interneten bárki számára elérhetők az első magyar -
diákok számára kiírt - elektronikus tananyagkészítő verseny legjobbnak
ítélt tananyagai. A Magyar Bálint oktatási miniszter fővédnöksége
mellett megrendezett Coedu Tudásháló verseny honlapján
(www.verseny.coedu.hu) minden regisztrált felhasználó szabadon
tesztelheti a szakmai zsűri értékelése alapján döntőbe jutott pályázati
anyagokat.
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 15.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36243
 

Felgyújtották az iraki nemzeti könyvtárat
 
Kirabolták és felgyújtották az iraki nemzeti könyvtárat Bagdadban. A
fővárosban annak ellenére folytatódtak a fosztogatások, hogy az amerikai
katonák szolgálatra jelentkezett iraki rendőrökkel közös járőrözésbe
kezdtek. Az iraki nemzeti könyvtár 1961-ben épült, rengeteg archív
anyagot és számos, az arab nyelvterületen páratlan ritkaságnak számító
könyvet őriztek benne. Előzetes becslések szerint a tűzben csaknem
egymillió könyv égett el - jelentette az ITAR-TASZSZ orosz hírügynökség.
- Forrás: Index, 2003. ápr. 14.
http://index.hu/politika/kulhirek/?main:2003.04.14.&128318
 

EU/e-Magyarország program 2004 májusáig - Kovács Kálmán
 
Az ország csatlakozás utáni sikeres működéséhez kíván hozzájárulni a
széles körű számítógép-ellátottságot és internet-hozzáférést megteremtő,
2004. május 1-jére befejezendő e-Magyarország program.
- Forrás: MTI Sajtóadatbank, Prím Online, 2003. április 13.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36160
 

Portál elektronikus ügyintézésre Egerben
 
Az egri Eszterházy Károly Főiskola városi internetes oldalt hoz létre az
idén azért, hogy a településen élők megismerkedhessenek az elektronikus
ügyintézéssel, és a portálon keresztül igénybe is vehessék a
szolgáltatásokat.
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 9., http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36108
 

Vonalkód a raktárban (Budmil Rt. esettanulmány -- könyvtári tanulságokkal)
 
Az informatikai fejlesztések átláthatóbbá teszik a cégek működését,
felgyorsítják a hagyományos folyamatokat, és valós, percrekész adatokat
szolgáltatnak a cég állapotáról, tevékenységének minden területéről. Ez
az elmélet. És a gyakorlat? Sorozatunk befejező részében nézzük a Budmil
Rt. példáját!
- Forrás: Piac és Profit, 2003. márc. 38.
http://www.piac-profit.hu/utility.php?utility=print&id=c-2003003552815-4228
-- A könyvtári integrált könyvtári rendszerek számos, eddig
gyakorlatilag kihasználatlan lehetőséget kínálnak. A könyvtári marketing
fontos eleme a piacszegmentáció, az olvasói profilok kialakítása.
Megállapítható, hogy évről évre hogyan változnak a csoportok olvasói
szokásai; azonosíthatók a "döglött" állományrészek, megvizsgálhatjuk a
szerzeményezés vagy éppen az allokáció hatékonyságát. A könyvtárak már
kifizették a kérdéses szoftvereket, ideje ki is használni a bennük rejlő
lehetőségeket. A webes keresők keresési adataiért milliárdokat adnának a
kereskedelmi vállalkozások. Habár a könyvtárak esetében ez nem lehet
cél, a rugalmasság is korlátozott (okkal illetve ok nélkül egyaránt), a
meglévő adatok jóval értékesebbek annál, mint amit jelenlegi
kihasználtságuk mutat. (MG)
 

Katasztrófavédelem: egyedülálló adatbázis Somogyban
 
Országosan egyedülálló adatbázissal rendelkezik a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság; a szervezet munkatársainak az elmúlt fél
év során végzett munkájának eredményét kedden mutatták be Kaposváron a
nemrég kialakított veszélyhelyzet-kezelési központban.
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 9., http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36106
 

Többszörös lépéshátrányban vagyunk, mondja az informatikai miniszter
 
Az unió tagállamainak informatikai miniszterei szerint versenyhátrányban
van az EU az amerikai és ázsiai régióhoz képest, Magyarország pedig
komoly versenyhátrányban van Európához képes - mondta az IT 2003.
konferencia nyitó előadásán Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. április 9.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=57791&layout=no&id=3
 

Mindenki a Google ellen
 
A közelmúltban jelentette be a Microsoft, hogy erősíteni kíván az
internetes keresők piacán. A nagy vetélytárstól a Yahoo sem kíván
lemaradni, amely hasonló lépésre szánta el magát. Kérdéses, hogy a
szakemberek és a felhasználók szerint is legjobb technológiával
rendelkező piacvezető, de független Google mit reagál a kihívásra.
- Forrás: IT és -business Hírlevél, 2 (2003) 15,
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4273
 

Kitiltották a mobilokat New York kulturális intézményeiben
 
Akinek New Yorkban kulturális intézmények területén vagy rendezvényeken
megszólal a maroktelefonja, annak ezentúl fizetnie kell: a város
vezetősége által elrendelt csendtilalom megszegése ötven dollárjába
kerül a maroktelefon tulajdonosának.
- Forrás: Prím Online, 2003. ápr. 15.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=36234
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm