K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/13., április 2.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- A humor a legjobb munkatárs
- Tudatosabb internet-használat, elutasítóbb magatartás a hirdetések iránt
- A közkönyvtárak szerepe az információs társadalomban
- Tarolt az antidepresszáns -- a könyvtár, mint marketingeszköz
- Alternatív könyvtárospályák
- Online szokásaink
- Irak-információk az Interneten
- Csökkenő digitális szakadék az amerikai gyerekek között
- Konzorciumok életciklusaE lapszám szerkesztője Káldi EmeseA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.


Alternatív könyvtárospályák

A könyv -- Új ajtók megnyitása; alternatív könyvtárospályák -- tíz éve
jelent meg az Óperenciás-tengeren túl, és egyre aktulisabbá válik
idehaza is. A könyvtáros szakmának (is) előnyére van ugyanis, ha
szakemberei otthonosan mozognak a rokonszakmák és -tevékenységek
birodalmában. E mozgás, illetve kommunikáció nagyban megnövelheti a
közösség vitalitását, hiánya pedig a beszűkülést. A könyv szerzője az
alábbi példákat hozza fel néhány oldalas konkrét példákat vázolva:
hipermédia-fejlesztés, online keresés, indexelő, fordító,
információbróker, könyvtári marketing-információs szolgáltató, könyvtári
és információs tanácsadás és személyi szolgáltatások, szoftverkészítés
bibliográfiai adatkezelésre, könyvtári és információs szolgáltatások,
Könyvtári szolgáló kiadványok kiadója, szerződéskötési tanácsadó,
könyvtári és információs oktató, idegen nyelvű szótár kiadójának
lexikográfusa, információszolgáltató és terjesztő, egyetemi szakértői
rendszer-, hipertext- és multimédia-fejlesztő, nemzeti bibliográfiai
adatbázis készítésének irányítója (ott ugyanis a nemzeti bibliográfia
készítése magánkézben van), CD-ROM-terjesztő marketing-menedzser,
nemzetközi könyv- és folyóirat-ügynökség üzletkötője, jogi tanácsadó,
vállalat menedzsment információs rendszerének igazgatója, K+F
laboratórium fejlesztési és információs szakértője, elektronikus
információs szolgáltatásokat kiadó vállalat vezetője, könyvtári hálózati
menedzser, hírmagazin kutatási szolgáltatásainak igazgatója, levéltáros,
főiskolai könyvtár kurátora, egyetemi könyvtár rendszermérnöke,
könyvtárak számára számítástechnikai szolgáltatásokat nyújtó vállalat
képviselője, vállalati irattáros.
(Forrás: Opening new doors : alternative carreers for librarians. / ed.
By Ellis Mount. Washington ; Special Libraries Association, 1993. - 271 p.)


A közkönyvtárak szerepe az információs társadalomban

36 európai ország miniszterei és politikusai rögzítették nemrégiben az
információs társadalom fejlesztésének érdekében a nyilvános könyvtárakra
vonatkozó támogatások prioritásait. Március 13-án Oeirasban (Portugália)
a delegációk megállapodtak a lokális és nemzeti támogatások mértékében -
melyeket elsősorban úgy alakítottak ki, hogy azok messzemenően
kielégítsék az állampolgárok igényeit -, valamint rögzítették azt is,
hogy elősegítik a 2005-ös eEurope akcióterv megvalósítását is.
Mint az Információs Társadalom Biztosa, Erkki Liikanen a konferencián
résztvevőknek elmondta: ...a könyvtárak megfelelőek lehetnek arra, hogy
kiszolgálják azokat az állampolgárokat, akik aktívan szeretnének
bekapcsolódni az információs társadalomba. Annál is inkább, mivel egyre
több könyvtár képes hozzáférést biztosítani a digitális
információforrásokhoz, melyek akár lokális, akár nemzeti vagy globális
szinten léteznek...
Európában több mint 150 millió beiratkozott olvasója van a nyilvános
könytáraknak, így a politikusok joggal bíznak abban, hogy a könyvtárak
képesek leszenk a modern információs technológiák elterjesztésére, és
ezzel a régiók közötti, a különböző fejlettségi szintből adódó
szakadékok áthidalására.
A miniszterek a találkozó alkalmával rögzítették azt a négy fő
területet, kérédéskört, mely az európai polgárok számára előnyöket
biztosíthat:

- Egy ilyen méretű olvasótábor a demokráciát és az európai
állampogárságot hirdeti. Az Internet-hozzáférés biztosításával a
nyilvános könyvtárak elősegíthetik az e-kormányzatok, az elektronikus
egészségügyi szolgáltatások és az e-tanulás terjedését.
- A második fő terület az életen át tartó tanulás lehetőségének
biztosítása, mely mind az általános értelemben vett művelődést, mind az
internet-használatot erősítené.
- A nyilvános könyvtáraknak, mint Európa legkedveltebb internet-elérést
szolgáltató pontjainak nagy szerepük van a gazdasági és a szociális
fejlődés támogatásában is, elsősorban a hozzáférés és különböző képzések
biztosításával. A konferencián résztvevők azt indítványozták, hoyg a
könyvtárak működjenek együtt lokális szinten a különböző gazdasági
csoportokkal a tudásalapú gazdaság fejlesztésének érdekében.
- Végül, a delegációk tagjai rögzítették, hogy a könyvtáraknak továbbra
is komoly szerepük van Európa kulturális sokszínűségének megőrzésében.
Ennek érdekében a könyvtáraknak létre kell hozniuk a mindenki számára
elérhető digitális "közösségi emlékezetet", mely nem más, mint a
különbötő digitális adatbázisok összessége.
(Forrás:
http://dbs.cordis.lu/cgi-bin/srchidadb?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:19977,
2003. 03. 28., KE)


Konzorciumok életciklusa

A rövidesen megjelenő 2003/4-es Könyvtári Figyelő egy Illinois államban
működő könyvtári konzorcium kialakulásáról, életútjáról és hanyatlásáról
számol be. A könyvtári szolgáltatásoknak is megvan az életciklusa. A
felívelő "fiatalkort" akkor lehet meghosszabbítani, ha a szolgáltatás
rugalmasan alakul a használói igényekhez, és a működtetők képesek
meggyőzni a fenntartót a támogatásról. "A konzorcium az OCLC
bibliográfiai adatbázisára és 18 regionális könyvtári hálózatra épült,
és közel húsz évig sikeresen működött. A 90-es évek közepén pénzügyi,
politika és technikai fejlemények következtében jelentős átalakulás
következett be a konzorcium életében. Először néhány szakkönyvtár vonult
ki a könyvtárközi és dokumentumszolgáltatási együttműködésből. Később az
állami támogatás csökkenése miatt a könyvtárközi kölcsönzési
szolgáltatások lelassultak megfelelő személyzet hiányában. (...) A
legsúlyosabb csapás akkor érte a konzorciumot, amikor néhány
felsőoktatási könyvtár egy másik együttműködéshez csatlakozott. (...)
Jelenleg Illinois-ban három, a helyi könyvtárak számára térítéses
dokumentumszolgáltatást nyújtó közös on-line katalógus működik, a
felsőoktatási könyvtárak IO, a tudományos könyvtárak VEL és a
közkönyvtárak VIC (Virtual Illinois Catalogue) katalógusa."

(Forrás: Könyvtári Figyelő, 2003. 4., Vissza a jövőbe - amikor a
forrásmegosztás még működött. Egy sikeres konzorciális forrásmegosztási
hálózat tündöklése és bukása, ref. Hegyközi I., Weech, Terry L.: Back to
the future - when resource sharing seemed to work. The rise and fall of
a successful consortial resource sharing network = Interlend.Doc.Supply.
30.vol. 2002. 2.no. 80-86.p.)


Számítógépes laboratóriumok tizenévesek számára: az Austin Public
Library programja

"Az Austin Public Library (APL) Carver fiókkönyvtárát - amely egyike a
hálózat tíz ifjúsági internetes (Wired for Youth, FY) központjának -
naponta 50-60 tizenéves látogatja. A WFY programot a Dell Alapítvány
támogatása teszi lehetővé. (...) Az egyes könyvtárak felszereltsége
azonos, de a használók nyelvi és kulturális összetétele szerint eltérő
lehetőségeket kínálnak. A számítógéppel kapcsolatos kurzusok (honlap
tervezése, komputergrafika, szövegszerkesztés, asztali
kiadványszerkesztés stb.) mellett különböző csoportok keretében
közösségfejlesztő, önismereti programok, találkozók is zajlanak. A
rendezvényeket egy, a használók összetételét reprezentáló tanácsadó
bizottság tervezi meg és készíti elő. Havonta nyomtatott és elektronikus
formában hírlevelet adnak közre Wired at Carver! címmel.
A program több ezer új használót mozgósított, akik egyébként
gyermekkoruk és felnőttkoruk között aligha látogattak volna el a
könyvtárba. A hasonló programokat fontolgatóknak a következőket ajánlja
a szerző:
Naponta egy meghatározott időszakban egy-két terminált hagyjanak
szabadon a tizenéveseknek. Hívják meg a helyi közösségből a hozzáértő
szakembereket vagy egyetemi hallgatókat, hogy tartsanak
információkeresési, szövegszerkesztési stb. tanfolyamokat. A fiatal
használók bevonásával készítsék el, és folyamatosan frissítsék a házi
feladatokkal, elektronikus levelezéssel, hálózati játékokkal, közérdekű
információkkal stb. kapcsolatos webcímek jegyzékét, nemcsak saját
használatra, hanem kisebb testvéreik számára is. Vegyék számba, hogy hol
lehet ingyenesen letölthető programokat találni. Talán az ilyen
programok résztvevői a későbbiekben is eljárnak majd a könyvtárba."
(Forrás: Könyvtári Figyelő, 2003. 4., Számítógépes laboratóriumok
tizenévesek számára: az Austin Public Library programja, ref: Hegyközi
I., eredeti: Gorman, Michelle: Wiring teens to the library =
Libr.J.Suppl. Summer 2002. 18-20.p.)


Felhasználói elégedettség = könyvtárosi viselkedés

A referensz-szolgálatok hatéknyság-vizsgálata eddig téves alapon
nyugodott -- írja a cikk. "A korábbi felmérések eredménye, a "félig jó"
referensz szolgálat, vagyis az 55 százalékos szabály, ahogy Peter Hernon
és Charles McClure elnevezte, téves. (...) Az eddigi hibás következtetés
alapja az, hogy már magának a tájékoztató szolgálat fogalmának
meghatározásában sincs egységes álláspont. A régebbi felmérések a
tájékoztatás már említett elemeit egymástól függetlenül vizsgálták, s
egymásnak ellentmondó eredményt kaptak. Az derült ki, hogy a
felhasználók sokkal elégedettebbek, mint a kérdéseikre kapott válaszok
alapján lehetnének. Hogyan lehetséges ez? Miért örülnének a felhasználók
ennyire egy "félig jó" szolgáltatásnak? Most már tudjuk, hogy azért,
mert a tájékoztató szolgáltatás értékelése valójában 90 százalékos.
(...) Az új felmérés bebizonyította, hogy azok a könyvtárhasználók
voltak a legelégedettebbek, akiknél a könyvtárosok a RUSA (Reference and
User Services Association) által kibocsátott irányelveket alkalmazták
munkájukban. Vagyis a referensz modell ma: felhasználói elégedettség =
könyvtárosi viselkedés. Végső soron a találatok értéke nem annyira
könyvtáros referensz munkában való jártasságán múlik, hanem azon is,
hogy a felhasználó milyen kapcsolatban van a könyvtárossal, és mi a
véleménye műveltségi szintjéről."
(Forrás: Könyvtári Figyelő, 2003. 4., A referensz-szolgáltatások jobbak,
mint gondoltuk, ref.: Szénánszky M., eredeti: Richardson, John V.:
Reference is better than we thought = Libr.J. 127.vol. 2002. 7.no.
41-42.p.)


Tarolt az antidepresszáns -- a könyvtár, mint marketingeszköz

A Richter antidepresszáns szere -- a Rexetin -- hatóanyagának
kifejlesztéséért kapta idén az Magyar Innovációs Nagydíjat. A készítmény
gyakorlatilag egyenértékű a GlaxoSmithKline Seroxat nevű tablettájával,
a magyar készítmény terápiás költsége azonban jóval kedvezőbb nyugati
társáénál. Ez jelentős megtakarítást jelenthet a beteg, illetve a
társadalombiztosítás számára, ami fontos szempont volt a díjazók számára.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. március 27.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=56724&id=4)
-- A gyár a háziorvosok tájékoztatása érdekében saját könyvtárát mint
marketingeszközt(!) használta; a doktorok a könyvtárközi kölcsönzés
kihasználásával juthattak a munkájukhoz szükséges szakirodalomhoz. A
gyár a szolgáltatást Rexetin-gyorskönyvtár néven vezette be. A projekt
eredményességéről Szaniszlóné Békássy Éva számolt be a MKE MKSz egyik
tavalyi szakmai napján. (MG)


Miért lehet a rossz projekteket olyan nehezen leállítani?

-- tette fel a kérdést a Párizsi Egyetem tanára. Cikkében két esetet is
felvázol, amelyekben a nagy bukást rendre megelőzték a figyelmeztető
jelek, amiről azonban a "projekt bajnok" rendre nem kívánt tudomásul
venni. Az okok között egyik volt, hogy az illetékest rendre
vezérszurkolók vették körül, akik a projektet támogató érveket igen, az
ellenérveket illetve a veszélyjelzéseket nem közvetítették (vagy ők sem
vették észre).
(Forrás: Why bad projects are so hard to kill / Isabelle Royer. In:
Harvard Business Review, 2003. Febr. p.48.)


A humor a legjobb munkatárs

A munkahelyi viccelődés segít a konfliktusok megoldásában és a
stresszhormonok leépítésében - vélekedik dr. Michael Titze német
nevetés- és humorkutató.
A nevetés pozitív jelzéseket közvetít ember és ember között, amelyek a
munkahelyen elősegítik a kollektív szellemet, a kreativitást és a
motivációt - olvashatjuk az Origón.
(Forrás: 2003. március 28.,
http://www.origo.hu/tudomany/tarsadalom/20030327ahumor.html)


Konfliktuskezelés mediációval

Bár a hazai könyvtárak világában inkább a lefojtott viták a jellemzőek,
és a tétet sem milliókban, milliárdokban fejezik ki, mégis érdemes
figyelmet szentelni a mediációnak, azaz annak a tevékenységnek, amely a
peres ügy felé haladó vitákban a felek által kölcsönösen elfogadott
módon közvetít.
(Forrás: Világgazdaság, 2003. márc. 28., p. 17, 19.
http://www.vilaggazdasag.hu/index2.php?app=cikk&datum=2003-03-28&d=2003-03-28&r=24&c=23)


Tajvan könyvtárai

A 22 milliós Tajvan nemzeti könyvtárát (Központi Nemzeti Könyvtár)
1933-ban Nankingban nyitották meg, majd könyveit a japán invázió elől
nyugatra szállították, később Tajpejbe került. 1955 óta Tajvan nemzeti
könyvtáraként működik. (...) A tudományos könyvtárak közül kiemelkedik a
Csengcsi Nemzeti Egyetem központi könyvtára (félmillió könyvvel), a
Társadalomtudományi Központ könyvtára (200 ezer könyvvel, 49 ezer
ősnyomtatvánnyal, százezernyi kormányzati és hivatali dokumentummal), a
Kínai Kultúra Egyeteme gazdag állományával. Mindhárom intézmény
Tajpejben működik. Jelentős még a Cseng Kung Nemzeti Egyetem könyvtára
Tajnanban.
A városokban mintegy 200 közkönyvtár működik gazdag fiókhálózattal. A
vidék ellátásáról 100 közkönyvtár és közel ugyanannyi bibliobusz
gondoskodik. (...) A Nemzeti Információs Infrastruktúra Program
keretében hozták létre a Nemzeti Digitális Múzeum Palotáját, mely a
kínai kultúra 700 ezer tárgyának háromdimenziós szemléletét teszi
digitális úton lehetővé, ezáltal a kínai kultúra legnagyobb
műgyűjteményének tekinthető (sőt egyes vélemények szerint ez a világ
legnagyobb múzeumi kínálata.) A Tudományos és Műszaki Információs
Központ a tajvani licenceket minden tajvani felhasználó számára
hozzáférhetővé tette, másrészt CONCERT néven (Consortium On Core
Electronic Ressources In Taiwan) a legfontosabb digitális információs
forrásokat az egész világ tudósai és kutatói részére rendelkezésre
bocsátja. Tajvanban a dokumentumok - legyenek azok könyvek, elektronikus
újságok, adatbázisok, festmények, szobrok vagy levéltári iratok - a
kutatók számára bárhol hozzáférhetők, mivel a múzeumok, könyvtárak és
levéltárak konvergenciája már realitás."
(Forrás: Könyvtári Figyelő, 2003. 4., Tajvan könyvtárai, ref. Katsányi
S., Ball, Rafael: Der kleine Drache mit der digitalen Kraft. Taiwans
Bibliotheken - ein kurzer Überblick = BuB. 54.Jg. 2002. 5.no. 317-320.p.
Bibliogr. lábjegyzetekben.)


Tudatosabb internet-használat, elutasítóbb magatartás a hirdetések iránt

Befejeződött Magyarország legnagyobb online felmérésének
adatfeldolgozása. Az NRC Piackutató Kft és a TGI Magyarország által
szervezet Visitor Lifestyles Research 2003 nevű kutatás legfontosabb
megállapításait az alábbiakban közöljük.
(Forrás: Makteting Hírlevél, Menedzsmentfórum 2 (2003. márc. 26.) 13.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1864&page=1)


Info@UK

Az Info@UK az Információs Menedzsment Kutató Intézet (Information
Management Research Institute (IMRI), University of Northumbria -
http://is.northumbria.ac.uk/imri/ ) hírlevele, amely a British Council
megbízásából készül és elsősorban az Egyesült Királyságbeli, illetve az
európai információs társadalmi fejleményekkel foglalkozik. A havonta
megjelenő elektronikus hírlevél PDF és Word formátumban, teljesen
ingyenesen férhető hozzá. A hírlevélre fel is lehet iratkozni - ebben az
esetben PDF formátumban postázzák a megadott címre. Ehhez egy
"SUBSCRIBE" tárgymegjelölésű teljesen üres levelet kell küldeni a
Richard.archer@unn.ac.uk címre.
Néhány érdekesebb hír a márciusi számból: Fenyegetett online központok
Nagy-Britanniában, A Microsoft átadja a forráskódokat a brit
kormányzatnak, Kormányzati jelentés a digitális szakadékról az
elmaradott térségekben
(Forrás: Infinit Hírlevél, No.195, 2003. márc. 27.,
http://infoatuk.britishcouncil.org)


Csökkenő digitális szakadék az amerikai gyerekek között

Ahogy a különböző jövedelmi szinteket képviselő és a különféle etnikai
csoportokba tartozó polgárok egyre nagyobb számban kapcsolódnak fel a
hálózatra, a gazdag és szegény amerikai gyerekek közti digitális
megosztottság gyors ütemben csökken - állapította meg a Corporation for
Public Broadcasting (Közszolgálati Műsorszóró Társaság) napokban
közzétett jelentése. (...) Azt is kimutatták, hogy a fehér, valamint a
gazdagabb gyerekek továbbra is nagyobb arányban rendelkeznek
nagysebességű otthoni hozzáféréssel. "Az úgynevezett digitális szakadék
tehát nem szűnt meg" - állapította meg Peter Grunewald, a kutatást
lebonyolító cég munkatársa.Jelenleg az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkező háztartások több mint kétharmadának van otthon számítógépe,
szemben a magas jövedelemmel bíró háztartások 98 százalékával. Két évvel
ezelőtt az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartások kevesebb mint
felében találhattunk számítógépet, miközben a tehetősebb családok 90%-a
rendelkezett PC-vel. Az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartásokban
élő tizenévesek jellemzően több időt töltenek el a monitor, mint a
tévéképernyő előtt. A kisebb gyerekek ugyanakkor valamivel többet néznek
tévét, mint néhány évvel idősebb társaik. A gyerekek a számítógépezésre
fordított idő legnagyobb részét játékkal töltik, de a felmérés szerint a
házi feladatok elkészítésére és böngészgetésre is jelentős időt
szánnak.A szegényebb valamint a kisebbségi gyerekek jellemzően az
iskolai internet-összeköttetés révén kapcsolódnak a hálózatra,
lehetőségeik azonban a gyér számú számítógép miatt meglehetősen
korlátozottak.
(Forrás: Infinit Hírlevél, No.195, 2003. márc. 27.,
http://www.washingtonpost.com/)


"Híd" az iszlám világgal folytatott dialógus számára

Több német intézmény (Goethe-Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Intézete,
Deutsche Welle stb.) Qantara néven -- amely arab szó; jelentése: híd --
portált készített az iszlám világra vonatkozó ismeretek terjesztése és a
dialógus végett. A portál háromnyelvű: angol (http://www.qantara.de),
német (http://www.qantara.de/de) és arab (http://www.qantara.de/ar).
Témái átfogják a politikát, kultúrát és a gazdasági életet. A
vállalkozás súlyát az is növeli, hogy a német külügyminisztérium
támogatásban részesíti.


Szelektív hulladékgyűjtés a Westelnél

A környezetvédelem napi gyakorlattá válása és a munkatársak
elkötelezettségének erősítése érdekében a Westel márciusban négy
budapesti telephelyén átfogó szelektív hulladékgyűjtést vezetett be. Az
elsők között alkalmazott korszerű hulladékkezelésbe a későbbiekben a
társaság üzletei és egyéb telephelyei is bekapcsolódnak.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 26.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35765)


Egységes Digitális Rádiórendszert hoz létre a kormány

A kormány úgy döntött, hogy létrehozza az Egységes Digitális
Rádiórendszert (EDR), amely országos lefedettséggel korszerű és
biztonságos kommunikációs lehetőségeket biztosít a készenléti szervek
számára.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 27.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35802)


Irak-információk az Interneten

A Librarians Index to Internet legfrissebb, március 27-i száma gazdag
linkgyűjteményeket kínál az iraki kérdés minél mélyebb megismeréséhez
(http://lii.org/warandpeace, http://lii.org/ntw). Igényes olvasók számos
érdekes anyagot találnak ezek révén.


Moszkvában gépesítik a könyvtárakat

A 430 moszkvai közkönyvtárban a 2,5 millió beiratkozott olvasó évente
17,5 millió látogatást tesz. A könyvtárak kétharmada rendelkezik ma
számítógéppel, s minden kilencedik Internet-hozzáféréssel (vagyis
kerekítve 50 könyvtár). Idén újabb 50 könyvtárat kívánnak felszerelni a
legkorszerűbb eszközökkel, ígéri Ljudmilla Svecova alpolgármester
asszony. Eközben a könyvtárak eredményesebb munkáját "hagyományos" okok
is gátolják, mint a könyvtárosok alacsony fizetése, a jól képzett
szakemberek hiánya, gyenge infrastruktúra.
(Forrás: 2003. 03. 28.,
http://egovernment.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=news&xnew=n00547, SP)


Infoburzsoák és -proletárok

Csepeli György szerint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM)
évről évre több milliárd forinttal támogatja a hazai információs
társadalom kialakítását, az internethasználat elterjedését. A tárca
politikai államtitkára elmondta, a gyerekek már óvodás korukban
elsajátíthatják az alapvető ismereteket, az egyetemek fizikai léte pedig
jelentősen korlátozódni fog.
(Forrás: Magyar Hírlap Online, 2003.03.31.,
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=64598)


Mise Sevillai Szent Izidor ünnepén

Április 4-én (pénteken) lesz Sevillai Szent Izidor, az internet és az
informatika védőszentjének emléknapja. A szakterületen dolgozó, vagy
azzal szoros kapcsolatban lévők számára ünnepi szentmise lesz. A
résztvevők megemlékeznek a szentről, és Isten áldását kérik e
dinamikusan alakuló szakma kutatóira és művelőire. Időpont: 2003.
április 4. (péntek). 18.00 óra. Helyszin: Pest, Belvárosi
Plébániatemplom, (V. Március 15. tér), az Erzsébet híd tőszomszédságában.
(Forrás: Várnai Péter, egyetemi lelkész)


Vége az előszezonnak - kulturális cégek támogatása

A kulturális cégeket ellehetetlenítheti, hogy az uniós csatlakozással a
támogatás utófinanszírozássá alakul át. A Nemzeti Kulturális Alapprogram
keresi a megoldást.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. márc. 30.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=56714&layout=no&id=21)


Gyerekeknek kialakított számítógépes terminálok Szigetváron

Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai
államtitkára március 28-án kettő-kettő, gyermekeknek kialakított
számítógépes terminált adott át három szigetvári óvodának az IBM
KidSmart programjának keretében. Az IHM együttműködésével megvalósított
jótékonysági akció célja az információs társadalom kialakításának
elősegítése a gyermekek környezetében.
(Forrás:Prím Online, 2003. márc. 28.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35813)


Elektronikus írásbeliség az oktatásban

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az információs társadalom sikeres
megvalósítása nem technikai kihívást jelent, sokkal inkább
szemléletváltást igényel. Míg korábban az információk megszerzése
jelentette a nehézséget, és például az oktatásban a tanárnak
monopolhelyzete volt az információk továbbításában, mára ennek nyoma
sincs. Az információk szinte korlátlanul a diák rendelkezésére állnak, s
nem megszerzésük, hanem rendszerezésük és értelmezésük jelenti a problémát.
(Forrás: Prím Online, 2003.03.30., http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35862)


Online szokásaink

Egy átlagos magyarországi internetezo hetente 15 órát néz televíziót,
10,5 órát hallgat rádiót, és 4 órát olvas újságot. Az internetezésre
fordított heti ido alig marad el a tévénézéstol, hiszen átlagosan 14 óra
jut erre a tevékenységre, amibol 8,5 órát kifejezetten böngészéssel,
információszerzéssel és weboldalak olvasásával töltenek.
(Forrás: Prím Online, 2003. 03.22.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35688)
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm