K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/10., március 12.)

 

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 


A TARTALOMBÓL:
- Finn országos tárolókönyvtár -- 1989-től
- A holland fiatalok 60-90%-a könyvtárhasználó
- Ideje kezelni a munkát mérgező érzelmeket!
- Itt a tájékoztatókönyvtáros-szoftver
- A szarajevói nemzeti könyvtár pusztulása és újjászületése
- Átadták a könyvtárak közös katalógusának adatbázisát (MOKKA)
- Csupáljunk mellékneveket!
- Minőségirányítás a jövő útja... Vagy a kommunikációé?
- Vezetők és vezetés - a ma követelményei és a holnap kihívásai
- Az idén érheti el az internetfelhasználók száma a kritikus tömeget
- A kutatásról-fejlesztésről és innovációról szóló törvény koncepciója...
 
 
 
Kedves Olvasó,
a KIT megrendelőinek tábora meghaladta a 200-at, ami arra utal, hogy a
hazai információs és könyvtári szakemberek fontosnak tartják a gyors
szakmai tájékozódást, a saját és más szakterületről adaptálható
eredményeket, gondolatokat. Köszönjük az eddigi bizalmat, figyelmet,
melyet igyekszünk hasznos tartalommal megszolgálni.
 
Mikulás Gábor, e lapszám szerkesztője
 
 
 

Finn országos tárolókönyvtár
 
Az 1989-ben létrehozott országos tárolókönyvtár
(http://www.nrl.fi/english/nrl01.htm) mostanra komoly gyűjteményt
hasznosít. Állományában két és negyedmillió egység talál helyet közel 45
ezer polcfolyóméter raktári férőhelyet igényelve. Ebből 930 ezer könyv,
500 ezer disszertáció, közel 800 ezer periodikakötet és nyolcezer
zenemű. A tárolókönyvtárnak átadott anyag kétharmada felsőoktatási,
20%-a szak- és 14%-a közkönyvtárból érkezik. A felsőoktatási
könyvtáraknak így komoly tárolóhely-megtakarítást jelent, hisz az új
anyag számára szükséges hely fele szabadul fel azáltal, hogy a kevésbé
szükséges anyagokat átadhatják az országos gyűjtőhelynek. A 23
alkalmazottal működő intézmény még mintegy két évig rendelkezik szabad
kapacitással (összesen 55 ezer pfm hellyel rendelkezik).
 

A holland közkönyvtárak alapvető adatai -- 60-90% a könyvtárhasználó fiatal
 
Mintegy 1000 közkönyvtár (ebből 600 központi, a többi fiókkönyvtár)
működik a 16 milliós országban, a lakosok közül csaknem 5 millió
beiratkozott használó, olvasható M. Koren (NBLC) egyik előadásában
(http://www.ala.org/work/international/intlpprs/koren.html). Az
olvasóknak csaknem fele 18 év alatti, vagyis a gyerekek és fiatalok
60-90%-a, míg a felnőttek köréből a használói részarány 20%-ot mutat. A
közkönyvtárak támogatják szolgáltatásaikkal a hétezer közoktatási
intézményt is. Egy könyvtárhasználó átlag csaknem 40 tételt kölcsönöz
évente, vagyis a 45 milliós állományból több mint 160 milliót, ami
lakosonként tíz egységet jelent (idehaza 3-4, Dániában 14 körüli érték
ismert).
 

A vakok könyvtári ellátása Hollandiában
 
A közkönyvtárakkal együttműködve, mégis önállóan végzi négy
szakgyűjtemény a holland látáskárosultak ellátását. Együttesen 39 ezer
Braille-írású könyv, 116 ezer hangoskönyv és közel 400 időszaki kiadvány
van gyűjteményeikben. A 16 milliós lakosság hozzávetőlegesen 1%-a, azaz
160 ezer ember érdekelt ezen ellátásban: ténylegesen 38 ezer
beiratkozott olvasójuk van (ami csaknem 40%-os részarányt jelent, ez
jobb az országos közkönyvtári 30%-os adatnál). Éves szinten postai úton
csaknem 1,4 millió hangoskönyvet és több mint 600 ezer papíralapú
nyomtatványt kölcsönöznek számukra (egy potenciális felhasználóra 12
egység, egy beiratkozott használóra pedig 50 jut). A minisztérium e
könyvtárakat - az NBLC (http://www.nblc.nl/), a közkönyvtári egyesület
beszámolója szerint - 12 millió euróval támogatja.
 

Ideje kezelni a munkát mérgező érzelmeket!
 
"Time to treat toxic emotions at work", Peter Frost könyve. Szervezeti
méregforrások lehetnek: a felettes, a munkatársak, illetve az ügyfelek
[olvasók]. Közülük legveszélyesebb a felettes; a szervezetben ugyanis
"fejétől bűzlik a hal" -- mondja Frost. A jó főnök tudja, hogy a
munkával járó, és a vezetésből szükségszerűen adódó méreganyagokat "fel
kell itatni". A menedzser képességei között tehát lennie kell
méregkezelési ismeretnek is, amely szoros kapcsolatban áll az érzelmi
intelligenciával, empátiával. Amelyik felettes ebből kevéssel
rendelkezik, azzal nemigen tud mit kezdeni a beosztott. Gyakran az ilyen
felettes felettese is érdekelt -- legalábbis hallgatólagosan -- a
helyzet fenntartásában (vö. a büdös hal esetével), annak ellenére, hogy
az ilyen helyzet -- a munkatársak frusztráltság miatti alacsony
teljesítménye miatt -- gyakran kihat a szervezet teljesítőképességére is.
A szerzővel az interjút Mallory Stark készítette, aki mellesleg a
Harward Business School Baker Könyvtárának szervezeti kérdésekre
specializálódott üzleti információs könyvtárosa.
(Forrás: Harvard Business School Working Knowledge Weekly Update, 2003.
márc. 10.
http://hbswk.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3373&sid=3373&pid=3373&t=organizations)
-- A szerző által vázolt paradox helyzetet Maurice B. Line is megírta a
De mit tegyünk a főnökkel? c. cikkében. Magyarul pl.:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/077/index.html.
 

Virtuális referensz tapasztalatai
 
A Searcher márciusi számában két cikk is foglalkozik a virtuális
referensz szolgáltatás kérdéseivel. A LIVE (Library Information in a
Virtual Environment) program tapasztalatai szerint hagyományos
tájékoztatás felfrissíthető. Emellett a könyvtárosok a hallgatókat úgy
tudják információval szolgálni, hogy közben a válasz megkeresésének és
kimondásának feladata a hallgatóé marad.
(Forrás: Searcher 2003/3. http://www.infotoday.com/searcher/default.shtml)
 

Itt a tájékoztatókönyvtáros-szoftver
 
"Az Amazon.com részben globális könyvtárként működik, s collaborative
filterje a hagyományos könyvtár egyik legfontosabb elvét, a szép
szomszédságot rekonstruálja. A szoftver formális, de mégis komolyan
veendő együttműködésen alapuló szűrője az adott könyv keresése után
felkínál egy listát, rajta azon művekkel, amelyeket a kért könyv korábbi
keresői már "forgattak", virtuálisan lapozgattak. Vagyis a könyv körül
megjelenik a szakmai kontroll kontextusa. Mindaz, amit a könyvtárban
"szakozás" helyez egymás mellé, itt a szakmai ismertség rekonstruálja."
(Forrás: Memex / György Péter, - Magvető, 2002. p. 125)
-- Míg azonban a szakozás a régebbi múlt tapasztalataira épül, az
Amazon.com a közelmúltbeli tudásra alapoz, ami feltehetően sokkal
közelebb áll a mai olvasó preferenciáihoz. Ilyen módon a kereső frissebb
és kontextusának jobban megfelelő tájékoztatáshoz juthat... Felmerülhet
a kérdés, hogy mennyivel juthat előrébb a könyvtáros, ha munkája során e
lehetőséget is kihasználja. De azon sem árt elgondolkodni, hogy a
használó mennyire jut e virtuális tájékoztatóval, miközben teljesen
kikerüli magát a könyvtárost. (MG)
 

A szarajevói nemzeti könyvtár pusztulása és újjászületése
 
A nemzeti, egyszersmind egyetemi könyvtár Szarajevóban 1992. augusztus
26-án borult lángokba azután, hogy a szerb nemzeti erők tűz alá vették
az épületet. A pusztító erejű tűztől az utcákra, kocsikra, az egész
városra parázsló könyvlapok hullottak alá, melyeket a szarajevóiak
találóan fekete pillangóknak neveztek el.
A könyvtár egyike volt az első háborús célpontoknak; támadói nem
elsősorban az ott őrzött dokumentumokat, inkább a könyvtárból sugárzó
multikulturális szemléletet akarták elpusztítani. A könyvtár
elpusztítása előrevetítette a későbbi etnikai tisztogatást. 1992
augusztusának utolsó napjai óta könyvtárosok és könyvbarátok közös
erőfeszítéssel nemcsak a dokumentumokat, kéziratokat és könyveket, hanem
az ekkor megtámadott világszemléletet is igyekeznek helyreállítani. Mind
mentális, mind fizikai értelemben megpróbálják újratölteni a könyvtár
polcait.
(Forrás: 2003. 03. 02.
http://www.theconnection.org/shows/2002/08/20020826_b_main.asp, KE)
 

Átadták a könyvtárak közös katalógusának adatbázisát
 
Átadták a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) informatikai
rendszerének központi adatbázisát kedden Budapesten, az Országos
Széchényi Könyvtárban (OSZK).
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 5. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35290)
 

Csupáljunk mellékneveket!
 
-- ha túl sok van a sajtóközleményben -- javasolja egy
szerkesztőségvezető. És legyen szövegünk minél rövidebb, ugyanakkor
kellően "hülye", ti. hogy a nem-szakember is fel tudja fogni. Javaslatai
azonban nem csak a sajtóközlemény-műfajában hasznosak. Egy előadó
beszédéből például következtetni lehet arra is, amit egyébként nem
szándékozik elmondani. Olyan beszédben, amelyben az átlagnál többször
hangzik el pl. a "nagyon" kifejezés, a beszélő abbéli szándékára
utalhat, hogy az elmondottakat a valóságnál jelentősebbnek értékeljék
hallgatói. Szakmai beszámolóinkban gyakran tengenek túl a pozitív
tartalmú melléknevek, melyeknek általában nem tudatosuló célja a
befogadó meggyőzése az elvégzett munka minőségéről. Avatott szemnek,
fülnek azonban többet jelent, ha a jelzők helyett a tényadatok a
beszámoló sarokkövei: "könyvtárunk szolgáltatásaival elégedettek
használóink" helyett: "a kölcsönzések (vagy éppen beiratkozottak stb.)
száma 14%-kal növekedett az előző évihez képest". A pozitív jelzők
maradjanak inkább a használók, olvasók, illetve a beszámoló olvasóinak
eszközei.
(Forrás: Press Release Writing Newsletter, 2003. márc. 3.
http://www.press-release-writing.com/newsletters/t96-pr-out-of-trash.htm,
MG)
 

Minőségirányítás a jövő útja... Vagy a kommunikációé?
 
A minőségirányítás a gazdasági élet összes területén létező megtalálható
tudományág, illetve sok (és egyre több) helyütt napi gyakorlat. A
minőségirányításnak óriási jövője van, mit egypár igen egyszerű tény
okán beláthatunk. Több cégnél végzett piackutatások, illetve a
piacszegmentáció adataiból egyértelműen kiderül, hogy...
(Forrás: Minőségbiztosítási Hírlevél 2003/5.
http://www.qforum.hu/index.php?news=9&wa_nr=emino0305)
-- A cikk megállapításai igazak, ugyanakkor a termék- és
szolgáltatásminőségre összpontosítás nem veheti el a figyelmet a
szervezet és környezete közötti kommunikáció minőségétől. "A cégen belül
eltolódik a hangsúly a termék kiválóságáról, illetve működési
hatékonyságáról a fogyasztói kapcsolattartás felé." -- utalt egy korábbi
cikkben a Figyelő (Nem szoftverkérdés : ügyfélkapcsolat-menedzsment. In:
Figyelő 2001. febr. 22. p. 44) Fennáll ugyanis a veszély, hogy -- mivel
a könyvtári folyamat szakmai minőségét a nem szakember használó
egyáltalán nem értékeli -- a könyvtáros készségességéből és mosolyából
vonja le a könyvtár számára kedvező vagy kedvezőtlen következtetést. A
könyvtári kommunikációval foglalkozó hazai szakcikkek illetve kínált
kurzusok száma veszélyesen alatta marad a minőségirányítással
kapcsolatosaknak. (MG)
 
 
Vezetők és vezetés - a ma követelményei és a holnap kihívásai
(Menedzsmentfórum)
 
Az alábbi tanulmány egy vezetéselméleti kutatás részeként jött létre,
amely amerikai vezetőkkel készült interjúkra épül. Az anyag a
legfontosabb megállapítások összegzése, amelyek a legkarakteresebb
vélemények, magyarázatok esszenciájának eredményeképpen az új
perspektívákkal karöltve valósulnak meg. Mint kiderült, jó vezetőnek
lenni sokkal inkább arról szól, hogy ki vagy és hogyan nyilatkoztatod
ezt ki, minthogy mit tudsz. A vezetéselmélet annak a művészete, miként
végeztetünk el emberekkel olyan dolgokat, amikről sosem gondolták, hogy
képesek rá.
"A sikerszervezetek önmegvalósító emberre építenek, és ezzel az átlagos
képességű emberekből a legtöbbet tudják kihozni, átlag feletti
teljesítményekre tudják őket késztetni. (...) Ugyanakkor az
önmegvalósításra törekvő emberek sokkal inkább "öntörvényűek", nehéz
őket irányítani, vezetni: nagyobb beleszólást, önállóságot, követelnek
maguknak, és nehezebben tűrik a kötöttséget, szabályokat."
(Forrás: Vezetés Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2003/10. márc. 6.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1771&page=1)
-- A motiváció helyett a motiváltsági állapot elérését tartja fontosnak
Hegedűs Gábor az alábbi cikkben:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/057/index.html. A könyvtári
személyzet motiválásáról szól továbbá pl.: Mikulás G.: Menedzsment :
Bevezetés..., Nyíregyháza, 1999, p. 199
 

Teljesítmények értékelése: módszerek és buktatók
 
A szervezetek régóta kitartóan kísérleteznek azzal, hogy mérhetővé és
értékelhetővé tegyék az alkalmazottak teljesítményét. A vezető számára
ugyanis a teljesítményértékelés eszköz a szervezet hatékonyságának
növeléséhez, a munkatársak jobb megértéséhez, a kommunikáció
javításához, az ösztönzéshez. A teljesítmények mérése, és még inkább
azok mérése komoly kihívást jelent a vezetők többségének.
(Forrás: HR Hírlevél 2003/11. Menedzsmentfórum
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1809&page=1)
 

A kutatásról-fejlesztésről és innovációról szóló törvény szakmai
koncepciójának kidolgozása...
 
A kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeinek javítását, eredményeinek
hasznosítását, a társadalom tudásalapú fejlődésének ösztönzését szolgáló
törvény (közkeletű elnevezéssel innovációs törvény) szükségességéről az
érdekelt hazai szakemberek többsége sok éve meg van győződve. A 2002.
májusában közzétett Kormányprogram, valamint a 2002. augusztusában
elfogadott Középtávú Gazdaságpolitikai Program a kutatás-fejlesztést és
az innovációt súlyponti területként jelölte meg. A Kormány 2003. évi
jogalkotási programjában szerepel a törvényjavaslat előterjesztése.
Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága,
mint a szakmai előkészítés fő felelőse, szeretné megismerni a
kutatás-fejlesztés és az innováció területén dolgozó szakemberek minél
szélesebb körének véleményét, javaslatait a törvény tárgyával
kapcsolatban. Ezért keressük meg Önt ezzel a levéllel és kérjük, hogy
válaszával segítse egy jó törvény megszületését. A törvény előkészítése
során minden véleményt és javaslatot nagyra értékelünk, és igyekszünk
felhasználni. A mellékelt kérdőívben
(http://www.matisz.hu/MAKHIR/csatolmany/2003/innovaciostvkerdoiv.doc)
csak azokat a területeket jelöltük meg, amelyekkel a törvénynek nagy
valószínűséggel foglalkoznia kell, de örömmel fogadunk bármely más
véleményt, javaslatot is.
Kérjük, akkor is küldje meg válaszát, ha csak egy, vagy néhány kérdéshez
van hozzáfűznivalója. A mellékelt kérdőívet kitöltve az innovacio@om.hu
e-mail címre szíveskedjék elküldeni 2003. március 14-ig.
(Forrás: MATISZ Hírlevél 2003/5.)
 

Százötvenmillió az internet fejlesztésére
 
Valószínűleg az idén éri el a felhasználók száma a kritikus tömeget, és
a lassú növekedésből gyorsra vált a számítógépes kapcsolattal
rendelkezők számának növekedése - mondta Csepeli György az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára a "Közösségek a
világhálón, Internet és mozgalom" címmel rendezett I. Startlap Konferencián.
Ehhez a folyamathoz azzal járul hozzá a tárca, hogy a
tartalomfejlesztésre kiírt többmilliárdos pályázatokon túl, közvetlen
forrásokat biztosít az elérhetőség és a hálózat fejlesztéséhez -
hangzott el.
Számításaik szerint 1 év alatt legalább megduplázódik a végpontok, az
internetezésre alkalmas helyek, a teleházak, a könyvtárak, az iskolai
computerszobák, a számítógépes kioszkok, az elhagyott postahivatalokban
kiépített hozzáférések száma. Csak erre a célra 150 millió forintot
különített el a tárca az idén.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. márc. 11.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=55526&layout=no&id=3
 

Május közepétől adókedvezményes számítógépek
 
Lezárult a jelentkezési határidő az Oktatási Minisztérium, a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium 2003. január 13-án kiírt közös informatikai
pályázatára. A pályázat célja, hogy az adókedvezményre jogosult
magánszemélyek minél jobb feltételekkel tudjanak számítógépet és más
számítástechnikai eszközöket vásárolni, bérelni, lízingelni.
(Forrás: Prím Online 2003. márc. 11.,
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35431)
 

Sansz-portál
 
2003. március 1-től megújult tartalommal és külsővel várja látogatóit a
Sansz Alapítvány webes portálrendszere. A portálra a http://sansz.ngo.hu
címen juthat el.
 

Információs sarok a töltőállomásokon
 
Útvonaltervtől a legfrissebb hírekig, vagy az időjárással kapcsolatos
tudnivalókig mindent leolvashat az autós tankolás közben a MOL
üzemanyagtöltő-állomásainak információs szögletében, amit talán a
nemzetközi turizmusra való tekintettel neveznek - angol kifejezéssel -
Info Cornernek.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35341)
 

Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) valamint a
Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) Rt. csütörtökön újabb egy évre szóló
könyvszakmai hitelprogramról írt alá megállapodást. Az NKÖM immáron hét
éve kamattámogatással segíti a tőkeszegény könyvszakma hitelfelvételét,
a projektekhez kezdetektől a K&H biztosítja a forrást.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. márc. 6.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=55282&layout=no&id=3)
 

Új EU-s honlapok indultak
 
Új honlapot indított az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány. A
portál készítői a mai bejelentés alkalmával elmondták: céljuk, hogy
minél sokszínűbb, részletesebb és közérthetőbb információt nyújtsanak
azoknak, akik többet szeretnének tudni az Európai Unióról és a
közalapítványról, valamint a csatlakozásnak a mindennapi életre
gyakorolt hatásairól. Ezenkívül a Magyar Rádió portálján is elindult egy
új EU-melléklet.
(Forrás: Prím Online,2003. márc. 6. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35308)
 

Információs portál az uniós oktatásról
Az Európai Unió más tagállamaiban tanulni vágyók dolgát könnyíti meg egy
internetes oktatási portál, amelyet a brüsszeli Európai Bizottság
indított el szerdán. A Ploteus http://www.ploteus.net/ névre keresztelt
portál részletes információkat szolgáltat a tanulási és képzési
lehetőségekről az Európai Unióban.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. márc. 6.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=55254&layout=no&id=3)
 

Nem árt a net a hagyományos médiának
 
Az internetezők több mint felével előfordult már, hogy online kereséssel
próbált meg plusz információkhoz jutni azok után, hogy valamilyen,
tévében, rádióban, újságban megjelent hír felkeltette érdeklődését -
állítja az NRC Piackutató Kft. és a TNS frissen megjelent tanulmánya,
amely a magyar internetezési szokások változását kutatta.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. márc. 6., Magyar Hírlap
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=63557)
 

Évente duplázódik az internet adatforgalma
 
Egy az IDC piackutató cég által a napokban nyilvánosságra hozott
jelentésből kiderül, hogy az interneten közlekedő adatok mennyisége
világszinten minden évben megduplázódik, és e tekintetben az elkövetkező
öt évben nem igen várható komolyabb változás.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 8. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35367)
 

Új szoftver: MP3 mobiltelefonokra
 
A csöppnyi Xingtone vállalat egy olyan programot fejlesztett ki, melynek
segítségével az MP3-as fájlok mobiltelefonokon is kezelhető formátumba
hozhatóak. Bár a megoldás még tesztelés alatt áll, máris felmerülnek
jogvédelmi kérdések.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 8. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35365)
 
 
KultúrPont hír:
EU-Kurzus indul!
 
A KultúrPont beindította "A kultúra és az Európai Unió" című akkreditált
továbbképzését. Az egyes tanfolyamok kezdési időpontjáról, a
tematikáról, az alábbi honlapon illetve emailen kaphat további
információt. Egy-egy kurzuson a résztvevők száma korlátozott, kérjük
megértésüket.
http://www.kulturpont.hu/ujdonsagok_.html, tovabbkepzes@kulturpont.hu


 
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
- Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
- Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
- Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
- Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm