K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/9., március 5.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Elérheto~ Információs Társadalom Nyílt Nap
- Nemzeti cikkbibliográfia dán módra
- Gondolkodást serkento~ kérdések
- Tesztkérdésekkel keresték fel és mino~sítették a tájékoztató
szolgálatot...
- A fo~nök is komolyan veszi az informatikát!
- Az információs munka hatékonyságának jövo~je
- Információs társadalom: A monopóliumok védelme a vesztes út
- Megalakult az Információs Társadalom "Parlamentje"
- 2004-to~l magyarul is elérheto~ lesz az EU hivatalos honlapja
- Kultúrpont Hírek


Kedves Olvasó!
A KIT Hírlevél már nemcsak hetente e-mailben és online a
https://epa.oszk.hu/kit/ oldalon, hanem a Könyvtári Intéret
szakkönyvtárában is olvasható, kinyomtatott formában a polcon. Köszönet
a KI könyvtárosainak!

Mészáros Anikó, az e heti hírlevél szerkeszto~je


A hírlevél változatlan formában szabadon terjesztheto~. Adja tovább
kollégáinak, ismero~seinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.MEGHÍVÓ

a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ ötéves
születésnapja alkalmából megrendezendo~ ELÉRHETO~ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
NYÍLT NAPra.
Ido~pont: 2003. március 10.
Helyszínek: Budapesti Mu^szaki és Gazdaságtudományi Egyetem -Puskin Mozi
-Centrál Kávéház A részletes programot megtekintheti a
http://www.ittk.hu oldalon.Nemzeti cikkbibliográfia dán módra

1915-tól létezik Dániában folyóirat-repertórium (Dansk Tidsskrift Index,
DTI). 1948-tól külön bibliográfia jelent meg az újságok fontosabb
cikkeiro~l (Avis Kronik Index, AKI), illetve a publikált versekro~l és
elbeszélésekro~l (utóbbi tartalom 1957-to~l). A ketto~t 1979-to~l
összevonták Dans artikelindeks címen. A kialakult nagyságrendek: mintegy
30 újság és 650-700 (újabban közel 800) folyóirat együttesen mintegy 30
ezer cikke kerül évente regisztrálásra. 1996-ban megjelentették az elso~
CD-ROM-ot az utolsó tizenöt év tartalmával, mintegy fél millió cikket
összegezve. Azóta e kiadvány rendszeresen napvilágot lát, miközben
visszameno~legesen is bedolgozzák a korábbi évjáratok anyagát. Így a mai
lemezek már milliós választékot nyújtanak. A bibliográfia természetesen
a hálón is elérheto~ és használható
(http://www.kkb.bib.dk/artbase.html). Például "Budapest" tárgyszóra
keresve 205 találatot kapunk az 1945 és 2003 közötti publikációkból.
Ugyanez "Ungarn", azaz Magyarország esetében: 1443. Egy jól szervezett
országos könyvtári rendszer aligha nélkülözheti ezt a tájékoztatási
eszközt. Ezt a közhelynek tu^no~ igazságot most azért érdemes
megismételni, minthogy Berke Barnabásné fo~osztályvezeto~ a KATALIST
olvasóit arról a hivatalos döntésro~l tudósította múlt héten, hogy a
nemzeti könyvtár 2003-tól megszünteti az Ido~szaki Kiadványok
Repertóriumát. Talán nem késo~ a szakmának e fontos kérdésro~l véleményt
cserélnie, s fo~ként mielo~bb érdemi megoldást találnia. (SP)

Néhány dán könyvtári statisztikai adat

Az 5,3 millió népességu^ ország közkönyvtárainak világában a 275
önkormányzat fenntartásában 252 központi és 529 fiókkönyvtár, továbbá 52
bibliobusz tevékenykedik összesen közel 500 könyvtári személyzettel és
32 milliós állománnyal. 2000-ben összesen 73 millió kölcsönzést értek
el, azaz lakosonként csaknem 14-et (a hazai négyszeresét). A nem
hagyományos dokumentumok ebbo~l csaknem 20%-ot tettek ki. Az éves
gyarapodás meghaladta a 2 millió dokumentum nagyságrendet, vagyis
lakosonként a 0,4-es értéket (ez itthon 4 milliós gyarapítást jelentene,
a mai négyszeresét). A közkönyvtári kiadások (2,4 milliárd dán korona)
közel 60%-a bérköltség, az állománygyarapítás 14,5%, s további 26% megy
egyéb (mu^ködtetési stb.) kiadásokra. A nemzeti, felso~oktatási és egyéb
szakkönyvtárak száma 191, ezek közel 1800-as személyzettel
tevékenykednek (1998) a 38 milliós állomány birtokában (gyarapodásuk egy
év alatt 1,5 milliót tett ki). A teljes ráfordítás 735 millió korona:
ebbo~l 61% bérköltség és 22% a gyarapítás aránya. Egy év alatt 777 ezer
dokumentumot szolgáltattak a könyvtárközi kölcsönzés keretében, ami jól
mu^ködo~ dokumentumellátó rendszerro~l tanúskodik
(http://www.bs.dk/vis_pub.ihtml).


Gondolkodást serkento~ kérdések

Az amerikai Library Media & PR portálján ötleteket olvashatunk arra
vonatkozóan, hogy milyen kérdésekkel lehetséges a könyvtárba járók és a
könyvtárral kapcsolatba kerülo~k figyelmét még jobban felhívni az
olvasásra, a könyvtárak létére és hasznosságára. A kérdéseket
összeállító Jackie Siminitus szerint ezekkel a kérdésekkel akár heti
rendszerességgel is érdemes az olvasókat vagy akár a weboldalra
látogatókat is megkeresni, mert amellett, hogy így az érdeklo~désük
felkeltheto~, ráadásul pontosabb képet nyerhetünk a felhasználói
csoportokról is.
Íme néhány kérdés, melyekkel el lehet kezdeni az információgyu^jtést és
a gondolatébresztést:
- Hol van a kedvenc olvasóhelye?
- Kit szeretne a leginkább "megferto~zni" az olvasással?
- Melyik a kedvenc magazinja és miért?
- Melyik magazinra, újságra fizetett/fizet elo~ a leghosszabb ideig?
- Melyik volt a legemlékezetesebb gyerekkori olvasmányélménye?
- Ön szerint mito~l lesz jó egy könyvtár?
- Nevezze meg az Ön által látogatott könyvtár legnagyobb ero~sségét!
- Melyik a kedvenc területe a könyvtáron belül?
- Mit gondol, melyik a leggyakrabban kért könyv a könyvtárban?
- Mit gondol, melyik a legolvasottabb könyv vagy sorozat a könyvtárban?
- Mit gondol, milyen kérdést tesznek fel a leggyakrabban a könyvtárosoknak?
- Nevezzen meg egy munkafolyamatot, amelyet a könyvtárosok végeznek!
- Melyik az Ön kedvenc weboldala és miért?
(Forrás: Library Media & PR, 2003. 03. 02.
http://www.ssdesign.com/librarypr/, KE)


No~nap -- no~i hónap -- no~k a hálón

Szombaton: nemzetközi no~nap. Amerikában a no~k történetével foglalkozó
hónap minden március. A Librarian's Internet Index különszámban ad
összeállítást a no~kkel foglalkozó - amerikai - hálózati forrásokról. A
http://lii.org/women címen elérheto~ gazdag anyag a
természettudományokban, az orvoslásban, könyvtári tevékenységben stb.
kiemelkedo~ no~kro~l és még számos témáról ad gazdag választékot
(szövegeset, képit egyaránt). A LII, a könyvtárosok Internet indexe több
nagy amerikai könyvtári intézmény (Library of California, Washington
State Library, California Digital Library) kooperatív vállalkozása.
Érdemes levelezo~listájukra feliratkozni, hogy hetente érkezzenek az új
összeállítások. (SP)


Tesztkérdésekkel keresték fel és mino~sítették a tájékoztató szolgálatot...

No, egyelo~re nem a könyvtárban ;-) Segíto~készek az EU-vonal telefonos
munkatársai, ám az általánosságokon kívül a konkrét kérdésekre többnyire
nem tudnak válaszolni. A Népszabadság munkatársai tesztelték a helyi
tarifáért hívható 181-es vonalat, és azt tapasztalták, hogy az
ügyintézo~k által használt számítógépes adatbázis alkalmatlan a
részletes tájékoztatásra.
(Forrás: Figyelo~Net, Népszabadság, 2003. márc. 4.
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=98373&DocID=90888#90888)


A fo~nök is komolyan veszi az informatikát!

Az informatika iránti attitu^d a vállalatméret növekedésével,
döntéshozatali szintto~l függetlenül egyre pozitívabbá válik, a
vállalati folyamatokon belüli szerepe bizonyítottan felértékelo~dik.
(Forrás:
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=55144&layout=no&id=3)
-- A (felso~) vezeto~ attitu^dje ero~sebb hatást gyakorol a munkatársak
viselkedésére, attitu^djére, mint ahogyan azt o~ gondolná. A cégek
elektronizálódása az információszolgáltatók számára is figyelmeztetés.
Mivel a vállalkozások az információközvetítésben egyre fontosabbnak
tartják az elektronikus információt, a nekik szolgáltatni kívánó
könyvtárak számára is kérdés, hogy a meglévo~ információvagyon mennyiben
közvetítheto~ elektronikus formában. A csak "offline" módon elérheto~
források -- legyenek azok bármilyen tartalmúak -- továbbításuk
nehézkessége miatt növekvo~ eséllyel maradnak ki az
információáramlásból. Az elektronikus dokumentumoktól való függés
leginkább a fiatalabb korosztályra jellemzo~, akik gyakran viselkednek
úgy, hogy ami elektronikusan nem elérheto~, az gyakorlatilag nem létezik
forrásként. (MG)


Óvodásoknak és iskolásoknak hirdet pályázatot a Kormányzati
Kommunikációs Központ

A Kormányzati Kommunikációs Központ és a nyertes konzorcium a március
15-i forradalom és szabadságharc emlékére pályázatot írt ki az óvodák,
általános-, közép- és felso~fokú iskolák diákjai részére, valamint
történelmi vetélkedo~t hirdet az Interneten.
(Forrás:
http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=55098&layout=no&id=3)


"Az információs munka hatékonyságának jövo~je" -- Az osztályozás,
szakozás a Microsoft számára is fontosabbá válik

A redmondi székhelyu^ szoftveróriás a várhatóan 2003 nyarán megjeleno~
Office 11 (Office 2003) nevu^ termékének fejlesztésekor arra helyezi a
hangsúlyt, hogy hatékonnyá váljon a különbözo~ független kis
"szigetecskéken" lévo~ információk összekötése, feldolgozása, és például
az e-mailek is megfelelo~en rendezve legyenek, a túl sok levél ellenére
is legyen átlátható az elektronikus postafiók felülete - hangzott el a
Microsoft hétfo~i, újságírók számára szervezett budapesti
háttérbeszélgetésén a Centrál Kávéházban.
(Forrás: Prím Online, 2003. márc. 4.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35243)


Néhány szó a cafeteria juttatási rendszerro~l (Menedzsmentfórum)

Kevés olyan munkavállaló van, aki a fizetésén kívül ne részesülne
valamilyen többletjuttatásban. Ezek megleheto~sen széles skálán
mozognak, jellegük függ a cég gazdasági helyzetéto~l, a profiljától s
attól is, hogy a kedvezményezettek milyen beosztásban tevékenykednek a
vállalatnál.
(Forrás: HR Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2003/9. febr. 25.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1745&page=1


Outsourcing: ha mások jobban és hatékonyabban megoldják

Két, egyenként is ero~próbáló feladat vár megoldásra a cégek számára,
hogy helyt tudjanak állni a piaci versenyben: növelniük kell a mu^ködés
hatékonyságát, és ezzel párhuzamosan csökkenteniük a költségeket. A
világ számos országában, és most már hazánkban is, egyre kedveltebb és
elterjedtebb megoldás erre a tevékenységek kihelyezése. Ami ráadásul a
kis- és közepes vállalatoknak is elérheto~.
(Forrás: Piac & Profit, 2003. febr.
http://www.piacesprofit.hu/?rov=080202&id=m-20031102501348-879)


Változó marketingterminológia: új P-k és a 4E (Menedzsmentfórum)

A XX. század végén, a XXI. század elején egy új fogalom jött divatba a
közgazdasági szakirodalomban és a gazdasági sajtóban egyaránt. Mind
gyakrabban lehet(ett) olvasni arról, hogy új gazdaság. Számos
szükségszeru^ változást, szemléleti és módszertani átalakítást lehet
visszavezetni erre az új meghatározásra, vagy legalábbis több szakcikk
próbálkozik ezzel. Ugyanakkor azért az sem teljesen világos és fo~leg
nem egyértelmu^, hogy mit tekinthetünk új gazdaságnak.
(Forrás: Marketing Hírlevél, 2003/9. febr. 26.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1746&page=1)
-- Kezdetben vala a marketing 4P-je (Product, price, place, promotion,
azaz: termék, ár, hely, eladásösztönzés), majd a kilencvenes évek
derekán következtek a P-k helyett a C-k (customer value, cost,
convenience, communication, tehát: vevo~i érték, vevo~i költségek,
vevo~i kényelem és kommunikáció). A módosulás mögött szemléletváltás
áll. A kérdés tehát nem az, hogy miként, mennyi ido~ alatt, milyen áron
stb. tudjuk elo~állítani a szolgáltatást, ugyanis ez a használót nem
érdekli. Számára -- és számunkra is, ha olvasók vagyunk egy könytárban -
saját hasznunk a fontos, amely optimális esetben a könyvtári
szolgáltatás által ölt testet. A marketingszemléletben való változásokra
könyvtári példa olvasható többek között a Könyvtárosok kézikönyve 4.
Kötetének 363. oldalán (Könyvtárgazdaságtan). (MG)


A BS 7799, az információvédelem irányítási rendszere - 2. rész (Lelkes
Péter)

Az információ érték a szervezet számára, ezért indokolt gondoskodni a
védelméro~l. Ehhez nyújt segítséget a BS 7799-es szabvány. A szerzo~
vázolja a szabvány történetét, megvilágítja alkalmazásának elo~nyeit,
utal a szabványnak megfelelo~ információvédelmi, irányítási rendszer
tanúsítására, majd összefoglalóan ismerteti a szabvány két részének
tartalmát.
(Forrás: Mino~ségügyi Hírlevél 2003/9., febr. 26. Mino~ség és Megbízhatóság
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1741&page=1)


Neumann-év Megnyitó és IT Konferencia

Február 24-én az egyébként a Mindentudás Egyetemének helyet adó Kozma
László teremben megnyitották a Neumann-évet. Az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium támogatásával zajló esemény részben emlékezés
volt a 100 éve született Neumann Jánosra és munkásságára, részben
politikai esemény, ahol több miniszter és az EU informatikai ügyekben
illetékes fo~biztosa is felszólalt, részben pedig tudományos
konferencia, amelyen a szakma kiváló koponyái beszéltek az elo~ttünk
álló információs kihívás természetéro~l. Ráadásként pedig ekkor indult
útjára - már a Neumann-év eseményeként - az az internetes sakkbajnokság,
amelynek elso~ aktusaként Polgár Judit magyar sakknagymester játszott
szimultán mérko~zéseket a több helyszínro~l élo~ben bejelentkezo~ vidéki
egyetemek online delegáltjaival.
(Forrás: INFINIT Hírlevél 191. szám, 2003.február 27.
http://www.infinit.hu)


Információs társadalom: A monopóliumok védelme a vesztes út

A monopóliumok védelme a vesztes út - mondta Mr. Erkki Liikanen az EU
vállalkozások és információs társadalom ügyeiért felelo~s biztosa,
hétfo~n magyar kutatókkal, diákokkal, civil szervezetek és
kisvállalkozások képviselo~ivel folytatott informális találkozón.
(Forrás: BME ITTK sajtóhír)


Szolgáltató nélkül maradhat a Sulinet rendszere

Az oktatási tárca jelenleg nem köthet szerzo~dést az Elenderrel, mert a
Közbeszerzési Dönto~bizottság kifogásolja az OM eljárását, és
leállította az ügymenetet. A Neumann-év megnyitása kapcsán egyébként
éppen tegnap közölte Magyar Bálint oktatási miniszter, hogy a Sulinet
Expressz programmal kapcsolatosan a kormány azt szeretné, ha 2005-re
Magyarország valamennyi iskolájában, múzeumában, könyvtárában,
mu^velo~dési házában nagy sávszélességu^ internetes kapcsolat mu^ködhetne.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 25.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35127)


Megalakult az Információs Társadalom "Parlamentje"

Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban ma délelo~tt tartotta meg
alakuló ülését az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi
Bizottság (ITKTB). A bizottság elnöke Kovács Kálmán informatikai és
hírközlési miniszter.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 25.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35132)


Regionális informatikai iroda Egerben

Az E-Magyarország Program keretében jövo~re 2004, úgynevezett E-pontot
hoz létre országszerte az informatikai tárca. Ezt Kovács Kálmán
miniszter az E-pont hálózatot összefogó regionális irodarendszer
észak-magyarországi tagjának felavatásán közölte Egerben kedden.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 26.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35151)


2004-to~l magyarul is elérheto~ lesz az EU hivatalos honlapja

Hazánk 2004-es EU-csatlakozását követo~en nem sokkal már magyar nyelven
is elérheto~ lesz az Európai Unió jelenleg 11 tagállamának nyelvén
"beszélo~" hivatalos weblapja.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 26.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35171)


IHM: határon túli informatikai fejlesztések

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az idén mintegy 200 millió
forinttal járul hozzá a határon túli informatikai fejlesztésekhez -
közölte Kovács Kálmán, a tárca minisztere az Erdélyi Riport címu^
hetilapnak adott interjújában.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 27.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35173)


Kontaktcenter kis- és közepes vállalatoknak

Magyar nyelvu^ kontaktcentert fejlesztett ki az Euronet Rt. a kis- és
középvállalatok számára. Az ECC egy helyen fogadja és menedzseli a
vállalat összes ügyfél-interakcióját: a telefont, e-mailt, faxot, SMS-t
és az internetes megkereséseket.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 21.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35071)


A világ proletárjai egyesülnek - a hálón

Hol és hogyan folyna a kommunista-bolsevik mozgalom szervezkedése, ha
most állnánk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom küszöbén? Nyikolaj
Lebencov, a Globális Alternatíva elnevezésu^ folyóirat szerkeszto~je
szerint minden bizonnyal a világháló lenne a gyu^jto~helye és elso~számú
csatornája a mozgalomnak.
(Forrás: Prím Online, 2003. február 22.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=35096)KULTÚRPONT-hírek (No. 53, 2003. február 24.)

Mu^hely szakkönyvtáraknak
A hollandiai Hágában 2003. április 14-15-én szakmai mu^helyt szervez a
LIBER, az európai szakkönyvtárak szövetsége. Téma: a mikrofilm és a
digitalizáció szerepe az állagmegóvásban. (el.pub 231) Bo~vebb
információ: http://www.knaw.nl/ecpa/, http://www.kb.nl/coop/liber

IEPCR éves konferencia
Az IEPCR (International Electronic Publishing Research Centre), az
elektronikus publikációkkal foglalkozó nemzetközi kutatóközpont 22. éves
konferenciáját 2003. június 26-27-én tartja Darmstadtban
(Németország).(el.pub 231) Bo~vebb információ: http://www.ieprc.org/

Honlapajánló: Online e-könyvek
Készíto~je szerint az eBooks123.Com oldal "a legjobb
e-könyv-gyu^jtemény", melyen számos témáról olvashatnak az érdeklo~do~k.
(el.pub 230) Bo~vebb információ: http://www.ebooks123.com

Cikkajánló - Digitális könyvtárak technológiai trendjei
A Sun Microsystems 2002. augusztusában publikált tanulmánya a digitális
könyvtárak által használt technológiát elemzi, több egymástól független
internetes oldal vizsgálata alapján. (el.pub 232) Bo~vebb információ:
http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/pdf/digital_library_trends.pdfIMPRESSZUM

A szerkeszto~k -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezeto~ igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (fo~iskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezo~be írja be: ekezet
nelkul. E mu^veletek elvégezheto~k a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkeszto~k a megrendelo~k címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkeszto~k a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelo~sséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm