K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/8., február 26.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárokA TARTALOMBÓL:
- Az ENSZ meghirdette az olvasás és írás évtizedét
- A BS 7799, az információvédelem irányítási rendszere
- Olvasás, óh jaj!
- Kongresszusi terv a digitális történelem megőrzése érdekében
- Bérkövetelés Ausztráliában
- Az ISO 9001:2000 szabványra való áttérésről - tanácsadói szemszögből
- Üzleti hírszerzés...
- Német fiatalok a hálón


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.


Az ENSZ meghirdette az olvasás és írás évtizedét

Miközben a társadalmak információs és tudásalapú társadalmakká
fejlődnek, a modern technológiák szédítő sebességgel haladnak előre és
terjednek, a világon 860 millió felnőtt analfabéta, közel 100 millió
gyerek nem jár iskolába és az oktatásban részt vevők közül is rengeteg
ember küszködik olvasási és írási nehézségekkel. Nem csupán írásról és
olvasásról van szó, hanem arról, hogy hogyan vagyunk képesek
kommunikálni a társadalomban, hogy hogyan tudjuk kapcsolatainkat,
nyelvünket, kultúránkat használni. Az írásos kommunikáció használata
mindennapi életünkben számtalan formában és alkalommal megjelenik. Így
azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tudással, kimaradnak az
információáramlásból.
Amennyiben a most ismert trendek nem változnak, és az iskolarendszer sem
újul meg, úgy az írással együtt járó szabadság sok millió ember számára
még sokáig elérhetetlen álom lesz csupán. A folyamatok megfordítására
átgondolt és egységes erőfeszítéseket kell tenni a közeljövőben, hogy az
írás-olvasás és az oktatás mindenki számára elérhetővé váljon. Ennek
érdekében az ENSZ Nagygyűlésén a 2003-2012-ig tartó időszakot az
írás-olvasás évtizedeként jelölték meg.
(Forrás: 2003. 02.21.
http://portal.unesco.org/education/ev.php?URL_ID=5000&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201,
KE)


Olvasás, óh jaj!

A német Stiftung Lesen legújabb kutatásai szerint az olvasás továbbra is
visszaszorulóban van a német társadalom rétegeiben. Lehet, hogy nem
kevesebbet, de mindenképen ritkábban és felszínesebben olvasnak,
állapítják meg az olvasáskutatók. A Mainzban megrendezendő nemzetközi
konferencián arról kíván Bodo Franzmann számot adni, hogy az olvasás
egyre inkább az információs társadalom versenyhelyzetében, mondhatni
információs dömpingkínálatában kényszerül újrafogalmazni magát. A
kérdőívvel megkeresett mintegy 2500, és további 120 részletesen
interjúvolt személy válaszaiból - egyebek mellett - az derült ki, hogy a
tíz év előtti 16%-ról 6%-ra esett vissza azok aránya, akik napi
rendszerességgel olvasnak könyvet. Egyre inkább az jellemző, hogy akkor
olvasnak az emberek, ha ráérnek, és kikapcsolódnak, vagyis inkább a
hétvégeken. Minden harmadik 14-19 év közti fiatal azt jelezte, hogy a
nem túl érdekes részeket átlapozza a könyvolvasás során (tíz éve csak
minden tizedik csinált hasonlót). Hasonló egyébként az idősebb
nemzedékben is gyakoribbá válik: a 60 felettieknél például minden
hatodik olvasónál fordul elő.
(Forrás: 2003. 02. 21. http://www.apoll-online.de/print_news.php?id=3 , SP)


Az ISO 9001:2000 szabványra való áttérésről - tanácsadói szemszögből

A cikk (Forrás: Minőségbiztosítási Hírlevél, 2003/4. febr. 18.
http://www.dashofer.hu/print.php?wa_nr=emino0304&sorszam=1599) áttekinti
a régebbi ISO 9000-es szabványok éa a 2000-es közötti eltéréseket,
illetve az áttéréshez szükséges lépéseket. Eddig egyetlen hazai könyvtár
-- az OMIKK -- szerzett szabvány szerinti tanúsítást. (Vö.:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=102dfc8ae358c7b4005a7394ac864f10&id=1360&issue_id=18
)
A szabvány által leírt folyamatszabályozás hozzásegítheti a szervezetet
a tudatosabb és racionálisabb munkaszervezéshez, a használók igényeinek
módszeres vizsgálatához és a szolgáltatások hatékonyabb tervezéséhez
(Vö.: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/043-1/index.html). Annak
ellenére, hogy a szabvány alkalmazása elterjedt a hazai gazdálkodó
szervezetek körében, számos nyugati könyvtári alkalmazása is ismert, a
hazai könyvtári alkalmazást semmilyen program nem támogatja. (MG)


Bérkövetelés Ausztráliában

Ausztráliában, a Viktória állami könyvtár dolgozói akár hetekig tartó
sztrájkot terveznek bérharcaik végleges rendezésére. A könyvtárban
dolgozó 400 alkalmazott szerdán délben vonul Steve Bracks,
miniszterelnök melbourne-i irodájához, mely megmozdulást Karen Batt, a
Közösségi és Közszféra Egyesülésének képviselője szerint a konfliktus
rendezéséig minden héten megismételnek majd.
Információk szerint a február 3-i, 48 órás munkabeszüntetés után mégsem
sikerült a különböző pártoknak véghezvinni azt a törekvésüket, hogy
további támogatási alapokat kutassanak fel a könyvtárak számára. A
Viktória állami könyvtárban azért indult meg a sztrájksorozat, mert az
ott dolgozók bérei jelentős mértékben alatta maradnak az egyéb,
önkormányzati, iskolai vagy egyetemi könyvtárban tevékenykedőkétől.
(Forrás: 2003. 02.17.,
http://www.news.com.au/common/story_page/0,4057,5996366%255E1702,00.html,
KE)


Német fiatalok a hálón

A 2002-ben megvalósított "Fiatalság, információ, multimédia" elnevezésű
német felmérés adatai szerint a fiatal lányok és férjes nők kezdik
behozni lemaradásukat férfi nemzedéktársaik tekintetében. A fiatalok
2002-ben már 83%-a tapasztaltnak bizonyult a számítógép-használat terén
(2001: 20%-kal kevesebb). A számítógép-használat körükben lényegében
egyenlő a hálózat-használattal. A fiatal német nők közül legelőrébb
Baden-Württemberg tartományban tartanak: itt 2002 közepén már 81%-os a
hálózatos életmód (14-24 év közt), miközben az azonos korú férfiak
körében az arány 88%. 2002 őszére ezek az arányok tovább emelkedte:
fiatal nő - 85, fiatal férfiak - 93%. A nők inkább tanulmányi és szakmai
célokat követve kapcsolódnak a hálózatra, míg a férfiaknál a játékigény
tűnik erősebbnek.
(Forrás: 2003. 02. 21. http://www.doIT-online.de, SP)


A BS 7799, az információvédelem irányítási rendszere (Menedzsmentfórum)

Az információ érték a szervezet számára, ezért indokolt gondoskodni a
védelméről. Ehhez nyújt segítséget a BS 7799-es szabvány. A szerző
vázolja a szabvány történetét, megvilágítja alkalmazásának előnyeit,
utal a szabványnak megfelelő információvédelmi, irányítási rendszer
tanúsítására, majd összefoglalóan ismerteti a szabvány két részének
tartalmát.
(Forrás: Minőségügyi Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2003/8. febr. 19.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1728&page=1)


Üzleti hírszerzés...

A gazgálkodó szervezetek döntő arányban piaci helyzetük közvetlen
javítása érdekében folyamodnak információkhoz. Bár van nyugati példa
ilyen célú könyvtárhasználatra, a felmerülő igényeket leginkább üzleti
hírszerzők illetve információbrókerek elégítik ki. Az ilyen
információszolgáltatás megköveteli a bizalmi viszonyt, abszolút
testreszabott, és sürgős. A cikk áttekinti az offenzív és defenzív
hírszerzés területeit, illetve a versenytárs-információ forrásait is.
(Forrás: Keselyűk a cégnél. In.: Figyelő, 2003. febr. 20. p. 44-45,
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/113/index.html)


Kongresszusi terv a digitális történelem megőrzése érdekében

Az amerikai Kongresszusi Könyvtár (LC) nyilvánosságra hozta azt a
tervet, amely az Egyesült Államok digitális formában tárolt történelmét
megóvó hálózatot vázol fel. (...)Egy átlagos weboldal élettartama
ugyanis alig néhány hónap. Az 1998-ban létrehozott webes tartalmak
csaknem fele egy évvel később már nem volt fellelhető. (...) Az eltűnő
tartalmak jó része pedig olyasféle anyag, amelyet már soha nem lehet
újra előhívni, holott égető szükség volna rá.A 100 millió dollárral
támogatott Nemzeti Digitális Információs Infrastruktúra és
Információ-megőrzési Programot (NDIIP) még 2000-ben indították el azzal
a céllal, hogy a világ legnagyobb könyvtára a nyomtatott tételek mellett
a digitális média megőrzéséről is gondoskodjék.Az interneten és másutt
fellelhető digitális információk megóvásának feladatát már eddig is
felvállalta néhány magáncég vagy non-profit szervezet. Az Internet
Archive például 1996 óta menti el a régi weboldalakat. Ez a
kezdeményezés őrizte meg a 2000-es elnökválasztási kampánnyal
kapcsolatos oldalakat, valamint mentette el a 2001. szeptember 11-i
terrortámadásokról tudósító online információkat is. Időközben a
könyvtár maga is elkezdte a kongresszusi weboldalak mentését. Az online
gyűjtemény jelenleg mintegy 8 millió történelmi tárgyi emléket mutat be
az egyes elnökök naplóján át a baseballkártyákig.(...) A könyvtárnak
ahhoz hasonlóan, hogy a nap mint nap beérkező több mint 20 000
nyomtatott kiadványnak csak alig felét tartja meg, azt is mérlegelnie
kell, melyek azok a digitális információk, amelyeket a jövő nemzedékei
számára meg kíván őrizni. A könyvtár szövetségi, egyetemi és vállalati
partnereivel karöltve tovább folytatja munkálatait az adatmentés
elvégzéséhez szükséges infrastruktúra kidolgozása, az adatkezelésre
alkalmas hálózat kiépítése, valamint a megőrzésre szánt adatok
kiválasztási elveit meghatározó testület kijelölése érdekében. Az ország
digitális információinak katalogizálását és megóvását célzó  teljes
könyvtári program megvalósítása várhatóan öt évet vesz igénybe.
(Forrás: Infinit Hírlevél, No.190, 2003. február 20.
http://www.washingtonpost.com/)


870 millió tartalomfejlesztésre

74 pályázó összesen 870 millió forintot nyert az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium (IHM), valamint az oktatási tárca internetes
tartalomfejlesztési pályázatán. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter és Magyar Bálint oktatási miniszter kihirdette az IHM és az OM
"Az információs társadalom megvalósulását elősegítő innovatív
technológiai megoldások kialakítására" kiírt pályázat eredményeit.Az IHM
Információs Társadalom Stratégia Helyettes Államtitkársága és az OM
Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága a kutatás-fejlesztési
pályázatot 2002 novemberében írta ki, melynek célja az információs
társadalom megvalósulását elősegítő innovatív közösségi környezetek
kialakításának támogatása volt. A kiírásra összesen 352 db
projektjavaslat érkezett 5,7 milliárd forint értékben. A legtöbb pályamű
cégektől, vállalkozásoktól érkezett, de nagy számban képviseltették
magukat a felsőoktatási intézmények, valamint a különböző alapítványok
is. Az óriási érdeklődésre és a pályaművek magas színvonalára való
tekintettel az IHM által biztosított eredeti 400 millió forintos
keretösszeget 870 millió forintra emelte a minisztérium. Ennek
eredményeként végül 74 pályamű kaphatott támogatást.
A nyertesek listája az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján
- www.ihm.hu - 2003. február 22-től elérhető.
(Forrás: Origo, 2003. 02. 21.
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20030221870millio.html)


Kihívás a Google-nak - új tulajdonos az AltaVistában

Az internet egykor legismertebb és a legtöbb felhasználó által futtatott
keresőportálja tulajdonost váltott - jelentette a BBC. Az új befektető a
Google legyőzését tűzte ki célul.
(Forrás: FigyelőNet, 2003. febr. 19.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=54428&id=3)
-- A keresési rendszer hetékonysága és eredményessége alapvető kérdés a
könyvtárak esetében. Nem egy információszolgáltató cég -- pl. Dialog --
veszi igénybe a nagy internetes keresők szolgálatait, félretéve nemegy,
a bibliográfiai feltárás során könyvtárosok által megszokott adat-
illetve keresőmezőt. Ugyanígy tesznek a találati halmaz
megjelenítésekor: nem a könyvtári OPAC-ok, hanem a web-böngészők
formátumaira hasonlítanak, megkímélve a használót a számára nem, vagy
alig érdekes információk elolvasásától. A hazai WebKat szolgáltatás is
ezt az elvet követi, megtartja ugyanakkor a hagyományos display-t is. A
könyvtári katalógus ugyanis -- annak ellenére, hogy legtöbbször
precízebb keresést tesz lehetővé -- a legtöbb használó számára negatív
képzetet kelt, nehézkesebb és több előismeretet feltételez. (MG)


Csepeli György: "Az emberek általában azt becsülik, aminek ára van"

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára,
Csepeli György szociológus a Petőfi Rádió Modem Idők című műsorának
vendége volt, ahol elsősorban az e-tolerancia programról faggatták őt a
műsor készítői, de a hallgatók az internetes tarifák problémaköréről is
kérdezték őt. Az államtitkár természetesen ezekre is reflektált.
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 22.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35079)


MDF: Csúcstechnológiából veszélyes hulladék - kire vár a megoldás?

Az MDF-frakció egyeztetett álláspontja szerint, ha az IHM, vagy a
környezetvédelmi minisztérium nem nyújtja be még ebben az évben az
elektronikus hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényjavaslatot, akkor a
Magyar Demokrata Fórum képviselő csoportja fogja megtenni. Az ügyben ma
Pettkó András országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tartott.
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 20.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35013)


A zeneipar és az MP3-ság (Dávid András)

A szórakoztatóipar egyik alappillére a zeneipar a kilencvenes évek
látványos előretörése után az elmúlt két évben panaszoktól és perek
visszhangjaitól hangos. A zenei kiadók elsőszámú terméke, a CD-k
értékesítése folyamatosan csökken. Szerzőnk alábbi írásában arra keresi
a választ, hogy a kiadók által megtett lépések a pozícióik megtartása
érdekében valóban hatékonyak-e, és a kiélezett küzdelemben elégségesnek
bizonyulnak-e.
(Forrás: IT és E-business hírlevél, Menedzsmentfórum, 2003/8. febr. 20.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1737&page=1
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1740&page=1)
-- A könyvtárak hangzó gyűjteménye jelenleg döntően LP, kazetta illetve
CD formában testesül meg. E hordozók használata pedig jól kimutathatóan
csökken. E hordozók hátránya az is, hogy helyhez kötöttek, azaz el kell
ballagni értük a könyvtárba. A cikkben is bemutatott változások a
könyvtárak vezetőit is arra ösztönzik, hogy gondolják át
állománypolitikájukat, és fontolják meg a fizikai hordozókhoz kevésbé
kötött hangzóanyag-szolgáltatás lehetőségét. (MG)


Hivatalosan is elindult a Magyarország.hu

A műszaki tesztüzem után csütörtökön hivatalosan is elindult a
Magyarország.hu nevet viselő közösségi szolgáltató portál.
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 21.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35066)


Jól fogynak az információmegfigyelő, -visszakereső szoftverek

Az amerikai hadsereg és a kormányzat szinte folyamatosan új
megrendelésekkel árasztja el az adatok megfigyelésével és
visszanyerésével foglalkozó szoftvervállatokat, egyrészt a 2001.
szeptemberi események utáni helyzet, másrészt a várható fokozódó
nemzetbiztonsági veszélyeztetettség miatt.
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 23.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35093)


Webkamera Irakban: interneten követhetőek a bagdadi utcák mindennapjai

Videokamerákat szerelnek fel Bagdad központjában az utcákon, hogy
éjjel-nappal információkat közvetítsenek az interneten az iraki főváros
lakosságának mindennapos életéről. Az első kamerákat szerdán állították
üzembe Bagdadban.
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 19.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=35008)


Látható a Magyar Rádió!

A folyamatosan megújuló Magyar Rádió és a project vezetője Sass István
nemrégiben jelentette be a www.radio.hu címen elérhető rádiós portált,
ami egyéves munka eredménye, és már most 20 ezer oldalnyi adat található
meg rajta. De még közel sincs kész!
(Forrás: Prím Online, 2003. febr. 19.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=34987)IMPRESSZUM
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm