K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/2., január 15.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Medgyessy: Az informatikára kell építenünk
- Az év kisegítõ könyvtárosa
- Az információs társadalom az óvodában kezdõdik
- Arcanum: a jövõ (CD)könyvtára
- A legnépszerûbb online alkalmazások
- Az amerikaiak szerint eredményesen fellelhetõk a hálózaton a
keresett információk
- Két és fél milliárd jut felsõoktatási informatikára
- Januártól a munkáltató fizeti a monitor elõtt dolgozók szemüvegét
- Vezetési tanácsadás - kicsik elõnyben?
- A kontrolling szerepe és hazai fejlõdése


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ. Adja tovább
kollégáinak, ismerõseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.


Vezetési tanácsadás - kicsik elõnyben?

Egy osztrák-magyar találkozón arról faggatta a Vezetési Tanácsadók
Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) az ausztriai társszervezetet, hogy
milyen hatást gyakorolt az ottani tanácsadási piacra annak idején az
uniós csatlakozás. A válasz nagyon egyszerû volt: semmilyet. A kapott
válasz persze túlzó, ám - véli Gonda György, a PricewaterhouseCoopers
Kft. igazgatója, a VTMSZ elnöke - attól semmiképpen sem kell tartani,
hogy az Európai Unióból (EU) tanácsadók tömegei szabadulnak rá a hazai
piacra, ugyanis a helyi ismeretek elengedhetetlenek ebben a szakmában.
Nálunk is várható viszont az unióval kapcsolatos tanácsadás
fellendülése.
Jelenleg a hazai vezetési tanácsadási iparág bevételeinek 22 százalékát
kitevõ állami megrendeléseken belül az EU-val kapcsolatos munkák
mindössze 1 százalékot képviselnek.A hazai vezetési tanácsadás a
tendenciákat tekintve már együtt mozog a nyugat-európaival, amely egyre
koncentrálódik: a bevételek több mint felét a 20 legnagyobb cég termeli.

Hazánkban is további koncentráció várható, mégpedig stagnálás,
legfeljebb
enyhe bõvülés mellett. Bizonyos területeken viszont visszaesésre lehet
számítani. A cégek zöme például már túl van az informatikai alapmodulok
bevezetésén, s az erre fogékonyak többnyire már a folyamatok
átszervezésén is átestek, tehát ezen szolgáltatások kereslete
megcsappanhat.Míg korábban a többféle tanácsadási szolgáltatást nyújtó
nagyobb cégek remélhettek konjunktúrát, most a kicsi, szakosodott
társaságoknak jósolnak jövõt, azon egyszerû oknál fogva, hogy áraik
általában alacsonyabbak, mint a nagy "szupermarketeké".
(Forrás: FigyelõNet, http://www.fn.hu/cikk.php?id=64&cid=51958 ,
2003. jan. 2.)


A kontrolling szerepe és hazai fejlõdése

Mi a kontrolling? A tervezés során stratégia és a résztervek
összegyúrója
és számszerûsítõje, döntés-elõkészítõ mûhelye. Megpróbálja összemérni az

összehasonlíthatatlant: számba veszi és pénzben kifejezi különbözõ
tevékenységek ráfordításait és bevételeit, múltban és jövõben egyaránt,
különbözõ idõtávon, bizonytalan környezetben. Méri a teljesítményt
azáltal, hogy egyetlen közös nyelvre, pénzre fordítja a vállalatok
szerteágazó tevékenységét. Azonban ezen felül küldetése a jövõbe tekintõ

kockázatfeltárás: észre kell vennie és riasztania, amennyiben egy üzleti

döntés következtében számottevõ negatív hatás vagy elszalasztott
lehetõség adódhat. Érdemes áttekinteni a kontrolling hazai fejõdését és
megvizsgálni, vajon a magyar vállalatok hol tartanak ebben a
folyamatban.
Röviden összefoglalva a hazai vállalatok kontrollingrendszerei az alábbi

fejlõdési fokok valamelyikét érték el.
1. Adaptálták a korszerû vállalatok pénzügyi rendszereit.
2. Az újonnan kialakított pénzügyi rendszerek szükségessé tették az IT
háttér korszerûsítését.
3. A korszerûsített IT háttéren futó új pénzügyi rendszerek révén
megsokszorozódott a vezetés részére rendelkezésre álló információ.
Hogy ez kihasználható legyen, a vállalatok hozzáfogtak a vezetõi
információs rendszereik kiépítéséhez.
4. Ezután kiderült, hogy a pénzügyi rendszerek utólagos hatását nem
lehet
kiküszöbölni. A döntéshozáshoz meg kell ragadni az üzleti folyamatok
teljesítmény okozóit ("leading indicator"-ok), melyek elõre jelzik, hogy

a pénzügyi változók hogy fognak alakulni. Ez a balanced scorecard típusú

rendszerek kialakításához vezetett.
5. Ez a szakasz egyébként az új párbeszédelemek kiválasztásának szakasza

is. Óvatosan bár, de kísérleteznek a minõségüggyel, a tevékenység alapú
költséggazdálkodással és vállalatirányítással, a CRM-mel. A nyugati
menedzsmenttechnikák teljes palettájának átvétele nem jellemzõ.
6. A hazai vállalatok élenjárói elkezdték a gazdálkodás nem tárgyiasult
elemeivel való foglalkozást. A magyar vállalatok többsége az elsõ három
szakasz valamelyikében van és lassan, de kitartóan halad elõre a
magasabb
fejlõdési fokozatok irányába. A többségre egyelõre a klasszikus út
óvatos
követése a jellemzõ.
(Forrás: Magyar Hírlap, a Menedzserfórum nyomán,
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=61213 , 2003. jan. 9.)


Medgyessy: Az informatikára kell építenünk

A miniszterelnök az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) elsõ
szakmai napján többek között arról beszélt, hogy a következõ idõszakban
a
magyar gazdaság versenyképessége azon múlik, miképpen tudja az
informatikai rendszereket használni és alkalmazni. Medgyessy kifejtette:

a globalizáció és a digitalizáció nem jár együtt a nemzeti identitás
megszûnésével, ellenkezõleg, lehetõvé teszi a kultúra színvonalas
megõrzését. A szakmai napon Kovács Kálmán, az IHM vezetõje elmondta:
2003
és 2006 között kiemelt feladatként kezelik a hatékony gazdaság
kialakítását és az e-gazdaság, ezen belül az elektronikus kereskedelem
beindítását és az elektronikus aláírás elterjesztését. 2006-ra meg
akarják kétszerezni, azaz szinte teljes körûvé akarják tenni a kis- és a

közepes vállalkozások körében az internet használatát. Hozzátette:
fontos
az is, hogy három év múlva minden oktatási intézmény és iskola
rendelkezzen internetes kapcsolattal.
(Forrás:
Origo:http://www.origo.hu/techbazis/internet/20030110medgyessy.htm
l, 2003.01.10.)


Az év kisegítõ könyvtárosa

Az amerikai Library Journal márciusi elsõ számában számol majd be az év
kisegítõ könyvtárosi díjának átadásáról. Az újság szerkesztõsége szerint

ez a négy éve rendszeresen kiosztott díj éppen olyan fontosságú, mint az

1989 óta az újság által adományozott "Az év könyvtárosa" cím, hiszen a
késõbbiekben hozzájárulhat ahhoz, hogy a nem szakmabéliek is egyre
nagyobb számban vehessenek részt a könyvtárak életében. A kisegítõ
könyvtárosi díjat egy olyan könyvtári dolgozó kaphatja meg, aki kiváló
teljesítményt nyújt munkájában, kimagasló szorgalommal dolgozik
közösségéért (legyen az város, egyetem, iskola vagy egyéb szervezet),
minden lehetõ eszközzel igyekszik olvasásra buzdítani a közösség
tagjait,
elkötelezett az információhoz való szabad hozzáférés iránt, valamint
igyekszik jó szellemiségû, egymást elfogadó kapcsolatot kialakítani a
végzett és a nem szakmabeli munkatársak között.
(Forrás:http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?
layout=article&articleid=CA265632&display=NewsNews&industry=News
&industryid=industryid&verticalid=151&publication=libraryjourna, 2003.
01. 09., KE)l


Interneten kölcsönöz a clevelandi könyvtár

Valószínûleg a tábla-PC-knek köszönhetõen feléledni látszik tetszhalott
állapotából az e-bookok piaca: a clevelandi közkönyvtár hamarosan
megnyitja elektronikus részlegét, melyben körülbelül ezer letölthetõ
könyv közül lehet majd válogatni. Az új e-book-gyûjtemény márciusban
kerül a netre, és gyakorlatilag ugyanúgy üzemel majd, mint a hagyományos

könyvtári rendszer: az elektronikus könyvek letöltéséhez szükség lesz
kölcsönzõjegyre, és minden e-book csak korlátozott "példányszámban" lesz

elérhetõ. Bizonyos idõ elteltével a kölcsönzött könyv lezárja magát,
ezután újabb olvasók is hozzáférhetnek. Az e-bookok piacának
fellendülése
eddig még váratott magára, fõleg a kevéssé használható olvasóeszközök és

a kiadók másolástól való félelmei következtében. A clevelandi könyvtár
rendszere éppen ezért továbbfejlesztett szoftveres védelmet alkalmaz.
(Forrás: Index, http://index.hu/tech/net/ebook0107/, 2003. 01.07.)


Ingyen e-tankönyv

Újabban Bruce Perens, a nyílt forráskód atyja nem csak a Linux környékén

tevékenykedik: a programozó meggyõzte a Prentice Hall-t, Amerika
legnagyobb szakkönyv- és tankönyvkiadóját, hogy jelentessen meg egy
könyvsorozatot az interneten is, szabadon másolható, módosítható és
terjeszthetõ formában. Az elektronikus szakkönyvek pár hónappal a bolti
megjelenést követõen kerülnek a netre. Kettõ már most is elérhetõ, a
harmadikra márciusig várni kell. Perensék úgy tervezik, hogy ebben az
évben 7-9 könyvet adnak ki ilyen módon. Perens szerint ezeknek a
könyveknek nagy elõnye, hogy soha nem fogynak el, könnyen naprakészen
tarthatók, emellett bármikor kinyomtathatók és árusíthatók is. Ha
szükséges, az ezekbõl oktató tanárok úgy szerkeszthetik és módosíthatják

a szöveget, ahogy a tanmenet megkívánja. A könyvek egyébként a Linuxszal

és más nyílt forráskódú szoftverekkel foglalkoznak
(Forrás: Index, http://index.hu/tech/net/ebook0107/, 2003. 01.07.)


A Dialog információs szolgáltatása a Világ Kamaráinak weboldalához

A párizsi Világ Kamaráinak Hálózata (WCN), amely a világ több mint 12
000
kereskedelmi kamaráinak kínál kereskedelmi szolgáltatásokat, nemrég
szerzõdést írt alá a Dialoggal, amely egy online keresõt hív életre a
tengerentúli kereskedelmi kutatások elõsegítése érdekében. A
http://www.worldchambers.com weboldalt felkeresve ezentúl a Dialogon
keresztül juthatnak piaci információkhoz a külföldi vállalatok.A
felhasználóknak a keresés elsõ lépésében ki kell tölteniük egy keresõ
adatlapot ahhoz, hogy hozzájuthassanak a különféle vállalati
információkhoz, piaci elemzésekhez és gazdasági hírekhez. A keresés
ingyenes, s a felhasználók aztán igényük szerint térítés ellenében
megrendelhetik a kívánt dokumentumokat.
(Forrás: http://www.infotoday.com/newsbreaks/wnd021223.htm, 2002.
12.23., KE)


Az információs társadalom az óvodában kezdõdik

Dr. Csepeli György, az IHM politikai államtitkára tavaly decemberben két

speciálisan gyermekeknek kialakított számítógépes terminált adott át a
zirci Benedek Elek Óvodában, az IBM KidSmart programjának elsõ
állomásán.Karácsonykor további 30 ilyen berendezést helyeztek el
elsõsorban hátrányos helyzetû településeken és körzetekben, melyeket
idén
további 120 terminál követ. A KidSmart program az utóbbi évek legnagyobb

jótékonysági kezdeményezése, melyet Spanyolország, Portugália,
Olaszország, Csehország és Ausztria után a cég Magyarországon is
elindított. A program keretében gyermekeknek készített, biztonságos,
színes, ütésálló, "kakaóbiztos" és a kicsik méreteire szabott házzal és
bútorzattal ellátott korszerû számítógépeket helyeznek el az óvodákban.
Egy 2001-ben elemzés szerint a gyerekek koncentráló-képessége, valamint
a
tanítás és tanulás minõségi szintje jelentõsen javult az új eszközök
használatával. Idén a következõ helységek óvodái kapnak számítógépeket:
Nyíracsád, Vámospércs, Zirc, Szigetvár, Doboz, Sarkad, Békés, Szakcs,
Dombóvár, Ináncs, Sóstófalva, Budapest VIII kerület.
(Forrás: e-gazdaság, http://e-ker.hu/news.php?id=2718, 2003. 01. 10.)


Arcanum: a jövõ (CD)könyvtára

Sokan a mai napig idegenkednek attól, hogy a nagy klasszikusok mûveit ne

könyvek lapjairól, hanem számítógép-monitorról ismerjék meg. Az Arcanum
Adatbázis Kft. CD- és DVD-ROM-jai azonban sok más területen a
segítségünkre lehetnek. Ha szükségünk van Jókai összes mûvére, akkor az
évekig tartó gyûjtõmunka helyett megszerezhetjük egyetlen lemezen. Ha
kíváncsiak vagyunk, hogy például a Duna hányszor és milyen
szövegkörnyezetben szerepel a legnagyobb magyar költõk verseiben,
egyetlen kattintással kideríthetjük. Ha érdeklõdünk az elmúlt idõszak
külföldi és hazai társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy
sporteseményei iránt, bármire egyszerûen rálelhetünk egy napilap tíz
évet
átfogó, digitális kiadásában. A mûvek részletei könnyen átemelhetõek
dolgozatokba, cikkekbe, illetve kinyomtathatóak. Az Arcanum termékei
között a lexikonoktól a bibliai kiadványokon át a napilapokig számos
anyagot megtalálunk.
(Forrás: http://www.terminal.hu/newsread.php?id=08201301031822,
2003. 01. 08.)


Két és fél milliárd jut felsõoktatási informatikára

Idén 2,5 milliárd forintot fordíthatnak a felsõoktatási intézmények
informatikai fejlesztésekre, míg az intézményi beruházásokra 12,4
milliárd forint jut - nyilatkozta Mang Béla a felsõoktatási vezetõk
találkozóján. Az oktatási tárca helyettes államtitkára elmondta: a
fontosabb intézményi beruházások tovább folytatódnak 2003-ban.
(Forrás: http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=33120, 2003.01.10.)


A legnépszerûbb online alkalmazások

A Nielsen//NetRatings kutatása szerint a hálózathasználók több mint72%-a

nemcsak szörföl az interneten: a különbözõ internetes alkalmazások egyre

nagyobb népszerûségnek örvendenek.
(Forrás:http://www.ittk.hu/infinit/2003/0109/indexst.html, 2003.01.09.)


Az amerikaiak szerint eredményesen fellelhetõk a hálózaton a keresett
információk

A Pew Internet & American Life Project felmérése arra derített fényt,
hogy még azok az amerikai polgárok is jelentõs százalékban bíznak az
online információkeresés eredményességében, akik maguk nem használják az

internetet. A hálózathasználóknál természetesen még magasabb ez az
arány.
A kutatás tanúsága szerint az internetezõk többsége (80%), illetve a
hálózatot nem használók számottevõ hányada (40%) úgy véli, az internet
alkalmas arra, hogy segítségével megbízható információkra lehessen
bukkanni, legyen szó akár hírek keresésérõl, vagy egészségügyi,
e-kereskedelemmel kapcsolatos, illetve kormányzati információk
felkutatásáról. Az internetbe vetett bizalom okai: az internetezõk
kétharmada több mint három éves felhasználói tapasztalattal rendelkezik.

Másodszor: tapasztalataik birtokában a webhelyek üzemeltetõi is egyre
hatékonyabban kínálják az információkat. Harmadszor: a keresõeszközök
olyan mértékû fejlõdésen mentek keresztül, hogy az emberek könnyûszerrel

rálelhetnek a keresett dolgokra. Az emberek ugyanakkor már sokkal kisebb

valószínûséggel bíznak abban, hogy egy adott személyrõl fellelhetik a
kívánt információkat. Az amerikaiak mindössze 31%-a hiszi, hogy
megbízható adatokat találhat egy másik emberrõl. A felmérés üzenete
mindazonáltal az, hogy Amerikában ma már az internet jelenti a normát -
összegezte a kutatás eredményeit a cég képviselõje.
(Források:http://www.pewinternet.org/,
http://www.editorandpublisher.com/)


Januártól a munkáltató fizeti a monitor elõtt dolgozók szemüvegét

A képernyõ elõtti éleslátást biztosító szemüvegek költségét január
1-jétõl a munkáltatónak kell biztosítani mindazoknál a dolgozóknál, akik

naponta legalább négy órát töltenek számítógép elõtt. A munkáltatónak
csak a számítógépes munkavégzéshez elengedhetetlen, egy úgynevezett
harmadik szemüveg árát kell biztosítani.
(Forrás: FigyelõNet: www.fn.hu/cikk.php?cid=52248&id=3, 2003. 01.
08.)


A magyar internetezõknél a Microsoft a nyerõ

Az elmúlt év végén az internetfelhasználók közel 90 százaléka a
Microsoft
Explorer nevû programjával böngészte a világhálót, s ennél is nagyobb
azok aránya, akik valamilyen Windows operációs rendszert használnak
PC-jükön - derül ki az ActiveAgent Magyarország felmérésébõl. Az
ActiveAgent Magyarország által alkalmazott online reklámkiszolgáló
rendszerrel (AdServer) az alapvetõ célzási, kiszolgálási és mérési
funkciók mellett sikerült felmérni a kampányokkal elért internetezõk
technikai adatait is. Azt, hogy az operációs rendszerek mintegy 95
százaléka Windows (ezek közel fele Win98), célszerûbb nagyobb arányban a

vállalati szféra elemzéseként tekinteni, ugyanis az elérések jó része
munkaidõben történt, ilyenkor a felhasználók meghatározó része
munkahelyérõl használja az internetet - fogalmaz a dokumentum. Az online

marketinggel foglalkozó szakemberek számára fontos tudni, hogy milyen
képernyõfelbontásra optimalizálják a készítendõ kreatív anyagokat. A
felmérésbõl kiderül, hogy közel azonos, 40-40 százalékos arányban
találhatóak 800x600, illetve 1024x768-as képernyõfelbontások a
felhasználók körében.
(Forrás: Ádám Viktor, NAPI online, http://www.napi.hu/articleprint.asp?
nID=147298, 2003. 01.14.)


Magyar települések: mi legyen a honlapon?

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) nemrég lezárult
"e-Demokrácia" pályázatán mintegy ezerötszáz önkormányzat jutott pénzhez

informatikával, valamint interneteléréssel kapcsolatos fejlesztéseikhez.

Számítógép-vásárlásra 450 millió forintot, az elektronikus aláírással
kapcsolatos fejlesztésekre 16 millió forintot, az internetelérés
kiépítésére pedig nagyjából 1,5 milliárd forintot költhetnek a
helyhatóságok..
(Forrás: NAPI online, a Népszabadság nyomán,
http://www.napi.hu/articleprint.asp?nID=146456, 2003. 01. 14.)


Az Accenture és az Axelero Internet is támogatja a Cisco Hálózati
Akadémia (CNA) programját

A Cisco Systems által 1997-ben elindított nonprofit Cisco Hálózati
Akadémia Program 2002-ben is jelentõsen bõvült világszerte és hazánkban
egyaránt. A 149 országban bevezetett program keretében mintegy 10 000
Akadémián, több mint 300 000 diák sajátíthatja el a legújabb hálózati
ismereteket. A hazai CNA közösség 1500 diákot számlál, összesen 53
Akadémián folyik az oktatás. A program további hazai elterjesztését és a

résztvevõ iskolák számának növelését tûzte ki célul az a megállapodás,
amelyet az Accenture és az Axelero Internet kötött a Cisco Systems-szel.

Az Accenture 2000 és 2001 folyamán 30 millió, 2002-ben további 24 millió

forint értékben támogatott Akadémiákat, jövõre pedig újabb 25 millió
forintot irányzott elõ a programra. A legnagyobb támogatást (6,6 millió
Ft) a Budapesti Mûszaki Fõiskola kapja, ezenkívül a gödöllõi Szent
István
Egyetem, a Miskolci és a Veszprémi Egyetemek, valamint további nyolc
középiskola szerepel a támogatottak között.Az Axelero Internet az idén
már két oktatási intézmény - a debreceni EURO Szakiskola és
Szakközépiskola, valamint a zalaegerszegi School of Business Üzleti
Szakközépiskola - számára tette lehetõvé, hogy Lokális Akadémiaként
csatlakozhasson a programhoz. A támogatás értéke oktatási
intézményenként
3 millió (összesen 6 millió) forint. Az Axelero további 1 millió
forintos
támogatással járult hozzá a pécsi Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskolában folytatott szakképzés tárgyi feltételeinek
fejlesztéséhez.
(Forrás: Grint József - NAPI online, http://www.napi.hu/default.asp?
cCenter=article.asp&nID=145818, 2003. 01. 14.)


Megállíthatatlan a spam áradat

Az elektronikus küldemények egyre nagyobb arányban tartalmaznak kéretlen

reklámüzeneteket, közölte a Silicon.com. A továbbított e-mailek immár 40

százalékban kéretlen küldemények. A Brightmail tanulmánya alapján
készült
összefoglaló szerint csak 2002 novemberrõl decemberre 7 százalékkal
nõttek a spamek. A listán már rég nem a felnõtteknek szóló oldalak
hirdetése vezet, hiszen az erotikus tartalmakra a spamek 16 százaléka
hívja fel a figyelmet. Ezzel szemben pénzügyi szolgáltatásokat reklámoz
a
26 százalékuk, míg a listavezetõ 31 százalékkal a különbözõ termékek
promóciója. A csalásokra apelláló levél, mint a hírhedt "nigériai email"

az esetek 6 százalékában fordul elõ.
(Forrás: http://www.menedzsmentforum.hu/Hirek/hiradatok.php?
id=3403, 2003. 01. 13.)


Még több vírus várható 2003-ban

A felhasználóknak az idei évben a vírusok tovább bõvülõ körével kell
szembenézniük, és elsõsorban az azonnali üzenetküldõ rendszereken
terjedõ
féregprogramok lesznek gyakoriak, állítja egy számítógépes biztonsági
szakértõ.A világ negyedik legnagyobb anti-vírus cégeként ismert brit
Sophos Plc. közleménye szerint az idei évben még több vírusra, illetve
féregprogramra kell számítania a felhasználóknak. Bár a vírusok száma
növekedni fog, a fertõzések gyakorisága összességében nem fog
emelkedni.A
legtöbb új vírus a csevegõrendszereket fogja támadni, mint amilyen az
ICQ, az MSN Instant Messenger, és a Yahoo megoldása. A Sophos szóvivõje
szerint azonban egyik megoldást sem lehet kiemelni, mint a legkevésbé
biztonságos technológiát. Emellett gyarapodni fog a "hátsó kapukat"
nyitó
trójai falovak száma is, amelyek lehetõvé teszik a megfertõzött rendszer

irányításának késõbbi átvételét. Cluley szerint jelenleg mintegy 80 ezer

különféle számítógépes vírus létezik. 2002-ben havonta 600 - 700 új
vírus
jelent meg hasonlóan 2001-hez. 2000-ben viszont mintegy 800 - 900 új
vírus bukkant fel havonta. Az idei évben legalább havi 600 - 700 új
vírus
megjelenésére számít a szakértõ, ami nagyjából megegyezik a korábbi
gyarapodási ütemmel. Cluley úgy véli, az antivírus szoftverek igen
hatékonyak a vírusok kiszûrésében, a meggondolatlan felhasználók azonban

továbbra is gyenge pontot jelentenek. A szakértõ meggyõzõdése, hogy a
vírusok a közeljövõben nem lesznek a cyberterrorizmus eszközei, és
egyelõre a PDA-k és mobiltelefonok tulajdonosainak sem kell túlzottan
tartaniuk a vírusoktól.
(Forrás: http://www.supergamez.hu/cikk.php?cid=25950, 2003. 01. 14.)


Hallgatói információs központ - két nap alatt kétszáz látogató

A megnyitás óta eltelt két nap alatt mintegy kétszázan keresték fel a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központot (HIK) Budapesten -
közölte Rohrböck Kinga kommunikációs referens az MTI érdeklõdésére
hétfõn. A központ a látogatók elõtt pénteken nyitotta meg kapuit.
(Forrás: Prím Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=33067, 2003. jan.
8.)


IMPRESSZUM
A szerkesztõk -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezetõ igazgató, ITTK)
mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (fõiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezõbe írja be: ekezet
nelkul. E mûveletek elvégezhetõk a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztõk a megrendelõk címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.
A szerkesztõk a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelõsséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf