K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/30., december 18.)

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- Kultúra-felmérés
- Multimédiás könyvtár a Miskolci Egyetemen
- A könyvtárak a háttérbe szorulnak
- Helyismereti információ könyvtárból SMS-en -- a lehetőség adott
- Innováció és K+F -- a szakkönyvtárak piacának bővülése
- IQ és EQ
- Rovarközösségek intelligenciája - van még mit tanulni
- Képesség a döntésre -- vezetői potenciál kérdése
- Decemberi pr-ötletek
- KultúrPont-hírek
 

Tisztelt Olvasó,
ezévi utolsó számunkat tartja képernyőjén. A legközelebbi KIT-szám január 8-án, szerdán reggel jut el Önhöz. A KIT szerkesztői békés karácsonyt és új évet kívánnak Önnek, családjának és munkatársainak.

Mészáros Anikó
Káldi Emese
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak, ismerőseinek! A
megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
 
 

Kultúra-felmérés

Az IIR "Értékteremtő vállalati kultúra" c. konferenciáján (2002. dec. 3-4.) több vállalat képviselője is beszámolt saját vállalati kultúrájuk természetéről, állapotáról és fejlesztésének lehetőségeiről. (Szervezeti kultúra: a szervezeti tagok által osztott, rituálékban, szimbólumokban és tárgyakban megjelenő alapvető előfeltevések, amelyek segítségével meghatározzák önmagukat és környezetüket.) A Magyar Posta képviseletében Szűts Ildikó a több lépcsőn át felmért magyar postai kultúrát a következő kifejezésekkel foglalta össze: lojalitás, szakmatisztelet, tekintélytisztelet, szabálytisztelet, szolidaritás, és újabban: az üzleti szellem megnyilvánulása. A felmérés azért érdekes, mert alapot szolgáltat a kultúra kívánt irányban történő változtatásához.
(Forrás: Felállítható-e a reális kulturális tükör? : hogyan analizálhatók a vállalati kulturális jelenségek? / Szűts Ildikó (előadásszöveg)
-- Vajon milyen lehet a hazai könyvtárak kultúrája? Amennyiben a könyvtáraknak vagy könyvtárak csoportjainak változási tervei vannak, figyelembe kell venni, hogy a szervezeti kultúra felmérése, és természetének megismerése és tudatos módosítása alapvető része az eredményes elmozdulásnak. E felismerés hiányának számlájára írható, hogy kultúra legfelső, legkönnyebben módosítható rétegében -- verbális szint -- a változás megtörténik. A középső -- cselekvési szinten -- a változás ellenőrzések hatására többnyire megvalósítható, a legelső -- gondolati szint (mondhatnánk: "zsigeri szint") -- azonban változatlan marad. A szakmai- és menedzsment-divatok múlásával, illetve az ellenőrzések alábbhagyásával ezért újra előkerülnek a régi megrögzöttségek. E jelenség figyelhető meg több helyen pl. a könyvtári stratégiai tervezéssel, vagy a minőségbiztosítással kapcsolatban. (MG)
 

Multimédiás könyvtárat avattak a Miskolci Egyetemen

Harmincmillió forintos költséggel elkészült, csúcstechnikával felszerelt, elektronikus multimédiás könyvtárat avattak a Miskolci Egyetemen a Tigáz Rt., illetve annak olasz tulajdonosa, az Italgas csoport adományaként szombaton.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 16. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32813)
 

A könyvtárak a háttérbe szorulnak

Alix Yves, francia szerző cikkében arról számol be, hogy tapasztalatai szerint napjainkban a könyvtár, mint információs csatorna és mint kultúrahordozó egyre inkább a háttérbe szorul. Az információáramlás egyik láncszemeként, szerinte két kihívással néznek szembe manapság a könyvtárak. Egyrészt azzal, hogy a könyveket, dokumentumokat egyre többen inkább megvásárolják, s ez már alapjában veszélyeztetheti a könyvtárak küldetését, másrészt meg kell küzdeniük az egyre erősebb fogyasztói szemlélettel is. E kettő, a könyvtárakra leselkedő számos veszély közül éppen elég ahhoz, hogy a könyvtár ismeretterjesztő és kulturális szerepét újragondoljuk - mondja a szerző. Szerinte ugyanis csak akkor felelhet meg a könyvtár az elvárásoknak, ha a könyvtárosok végre megszabadulnak ideológiai és gazdasági prekoncepcióiktól, amelyek most még annyira élnek bennük, hogy talán nem is veszik észre a valódi veszélyeket, nem látják a fától az erdőt. Gyakran előfordul például, hogy a valódi problémák feltárása helyett a könyvtárak mindenekelőtt elkezdik bizonygatni, hogy speciális helyzetben vannak, s hogy igenis van létjogosultságuk a megváltozott viszonyok között is... Az a tény viszont, hogy egyre kisebb szerephez jutnak, talán arra ösztönöz, hogy a könyvtárak ténylegesen be akarják majd bizonyítani, továbbra is el tudják látni feladataikat, mégpedig úgy, hogy eközben szem előtt tartják mind az információközlők, mind a felhasználók érdekeit, akiket végül is alapvetően kiszolgálnak.
(Forrás: http://bbf.enssib.fr/logic/asp/resume.asp?lang=1&id_article=10177, 2002. 12.12., Szemlézte: KE)
 

Jövőnket a magyar szaktudás és innováció alapozza meg
-- A Hewlett-Packard (HP) Magyarország vezérigazgatója december 16-án a Parlamentben mutatta be a kormányfőnek és az informatikai miniszternek a Sanmina-SCI tatabányai üzemében elkészült első HP számítógépet és tájékoztatta őket arról a - felfutás esetén - akár egymilliárd dollárt is elérő beruházásról, amelynek révén ötszáz új munkahely jöhet létre Magyarországon. A HP közvetlenül, illetve beszállítóin keresztül Magyarország egyik legnagyobb munkaadója. A gyártási tevékenység mellett jelentős szellemi tőkét igénylő kompetencia központokat működtet Magyarországon, illetve támogatásokkal, ösztöndíjakkal segíti a közép- és felsőoktatást. Medgyessy Péter rámutatott: A kormányzat célja, hogy a külföldi cégek egyre inkább a magyar szürkeállományra, szakembereink szaktudására támaszkodjanak a termelésben.
(Forrás: MeH Sajtóiroda, 2002. december 16.)

Flextronics: Magyarország K+F és logisztikai központ lesz
-- A Flextronics a jövőben a termékgyártás helyett egyre inkább a szolgáltatásokra, ezen belül a logisztikai megoldásokra és a termékfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, s mindebben kulcsszerepet szán Magyarországnak - közölte Peter Baumgartner, a társaság európai ügyvezető igazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.
(Forrás: Vezetés Hírlevél, (Menedzsmentfórum) 2002/39.  http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=3111)
-- A szakkönyvtárak piaca, a hazai K+F az utóbbi 12 évben erősen visszafejlődött, ami a könyvtári rendszer fejlődésére is negatívan hatott. Az utóbbi néhány évben a romlás lelassult, és bizonyos területeken biztató jelek tapasztalhatóak. A K+F potenciál fejlődése lehetséges piacot jelenthet a könyvtáraknak, amennyiben nyers információ helyett tudás szolgáltatására helyeződik a hangsúly. (MG)
 

Sikeres SMS programajánló Angliában  [-- A helyismereti könyvtárosok számára is
lehetőség]

Az angliai Rushmoor városában nagy sikert hozott az Infotxt elnevezésű kezdeményezés főpróbája. A város önkormányzata összegezte a projekt eredményeit, és sikeresnek ítélte a próbát, amelynek során rövid szöveges üzenetben tájékoztatták a városlakókat - és elsősorban a fiatalokat - az aktuális szórakozási, időtöltési lehetőségekről.  Az önkormányzat szabadidős tevékenységekért felelős osztálya, valamint a térség szórakoztató- és szabadidőközpontjai ingyen SMS-ek formájában tájékoztatták a lakosokat a helyi programokról: el nem kelt színházjegyekről, vagy éppen az új gördeszkás-park megnyitásáról. A projekt tesztidőszakának végére már 600-an rendelték meg a szolgáltatást, elsősorban a 25 évnél fiatalabb lakosok. A pilot szakasz sikere után februártól újraindul az Infotxt szolgáltatás, ráadásul előreláthatólag az önkormányzat további osztályai is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Rushmoor mellett pedig további három önkormányzat tesz kísérletet a szolgáltatás beindítására. Az üzenetküldésben közreműködő cég munkatársai úgy vélik, hogy a kezdeményezést a jövőben más célokra is ki lehet próbálni, például árvíz-megelőzési információk küldésére vagy útkarbantartási munkálatokra való figyelmeztetésre. Rushmoorban tehát most értek a tesztidőszak végére; London egyik külvárosában, Harrowban viszont most mutatták be az önkormányzat hat hónapos pilot projektjét, amelynek révén a lakosok SMS-ben küldhetik el problémáikat, észrevételeiket a város irányítóinak.
(Forrás: Infinit Hírlevél, 2002. No.182, http://www.enn.ie/)
 

Valóság paradigma - alternatív szervezetlélektan (Farkas Gáborné)

Az IQ a racionális, az EQ az érzelmi alkalmazkodás mértékét mutatja. Mindkettő szituációfüggő: az IQ azt vizsgálja, hogy egy-egy helyzetben mennyire hatékonyan tudjuk alkalmazni mindazt a tudást, tapasztalatot, amit addigi életünkben megszereztünk, az EQ pedig azt, hogy mennyire vagyunk érzékenyek a környezetből jövő üzenetekre, mások reakcióinak forrására, és mennyire tudunk ráhangolódni erre egy-egy helyzetben.
(Forrás: HR Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002. dec. 17. 38. sz.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1511&page=1)
 

Képesség a döntésre -- vezetői potenciál kérdése

Előfordult már könyvtárában, hogy egy probléma értekezletről értekezletre csúszott, vagy a korábban fontos kérdés megoldás hiányában lassan csak úgy elfelejtődött? -- A döntésképtelenség kultúráját a vezetők hozzák létre, de ugyanők le is küzdhetik azt -- írja a Harvard Businessmanager. Ennek lépései: intellektuális őszinteség, őszinte párbeszéd a szervezet szociális működési mechanizmusaiban, teljesítménykövetés és visszajelzés a jutalmazás és edzés érdekében. "A döntésképes párbeszéd bátorítja a mélyre ható bírálatot és a kreativitást, kapcsolatot teremt a látszólag össze nem függő elképzelések között. Felszínre engedi, és az összes releváns nézetnek hangot adva feloldja a feszültségeket. Mivel az ilyen típusú párbeszéd inkább szellemi érdeklődés, mint egy nézőpont képviselete, inkább az igazság keresése, mint verseny, az emberek érzelmileg jobban kötődnek az eredményhez. Az eredmény pedig mindenki számára "helyes" és elfogadható, mert az érdekeltek részt vettek a kialakításában. Feltöltődtek, és készek cselekedni." A stratégiai szemléletű vezető a szervezetben lévő konfliktus napvilágra hozatalában és nem elkendőzésében érdekelt. "A helyes kérdésfelvetés, a konfliktusok felismerése és megoldása, az egyenes, konstruktív visszajelzés és az emberek megkülönböztetése szankciókkal és jutalmakkal nem könnyű dolog. Sőt, gyakran kifejezetten kellemetlen lehet. Nem csoda, hogy a felső szintű igazgatók egy része menekül a feladat elől. Rövidtávon megkímélik magukat az érzelmi igénybevételtől és a kínlódástól. A kibúvók keresésével azonban egy olyan szervezetet tartósítanak, amely képtelen megosztani a tudást, döntéseket hozni vagy szembenézni a konfliktusokkal - a megoldásról nem is beszélve. A feladat alól kibúvó vezetők nem értik a hatékony vezetés lényegét." Így végül "a vezetők azt a viselkedést kapják, amit eltűrnek."
(Forrás: A döntésképtelenség kultúrájának leküzdése / Ram Charan. In: Harvard Businessmanager 4 (2002) 3 p. 7-15)
 

Rovarközösségek intelligenciája - van még mit tanulni

A közösségben élő rovarok szerveződésének három alapvető tulajdonsága: rugalmasság (változó helyzet kezelése), robusztusság (egyes tagok kiesése esetén is teljesít), önszervezés (se központi irányítás, se helyi felügyelet). Meglepő közösségi-szervezeti hatékonyságuk lemásolását nem egy kutatóműhely, vállalat szorgalmazza. Igen jó eredmények érhetők el például a fuvarirányításban, telefonhívások irányításában. A hangyák jeleskednek az optimális út megkeresésének mechanizmusában, ami a könyvtári menedzsmentben is alkalmazható CPM-módszer alapja. A munkamegosztás láncbrigád-módszerében is kínálnak figyelemreméltót: hangyáéknál az átadási pontok nem rögzítettek, ezért hatékonyabb a munkavégzés. Emberi tevékenységre fordítva: a lassabban, nehezebben dolgozók terhelése rugalmasan kisebb. Rovarok és emberek esetében egyaránt fontosak az egyszerű szabályok. Ezek alapvetően megváltoztatják a szervezeti kultúrát, s azon keresztül a fluktuációt, lojalitást, termelékenységet és a szervezeti tudást és annak kezelését. A hangyák, méhek példát mutatnak az önszerveződésből is. Ebből adódik, hogy "Az alkalmazottaknak elsősorban nem menedzsereiknek kell megfelelniük, hanem az ötleteikkel kell felelősséget vállalniuk. Az ötletgazdáknak csapatot kell szervezniük; szponzorokat kell találniuk (nem feltétlenül főnökeik közül), és össze kell szedniük a szükséges társakat." A csoporttoborzás sikeréért szükséges teendők:
-- A meglévő lehetőségek kiaknázása mellett az új lehetőségek folyamatos keresése
-- Az ötletgazdák felhatalmazása a kivitelezéshez szükséges társak toborzására
-- A kulcsfontosságú üzletágakban dolgozóknak legyen lehetőségük csatlakozni az új teamhez
-- Hagyni, hogy a rendszer maga válassza ki a legjobb ötleteket
-- A legjobb ötletek támogatása kielégítő forrásokkal.
Feltételezésem szerint a könyvtáron belüli értéklánc (marketing, szerzeményezés, feldolgozás, tájékoztatás), az olvasók, illetve a referenszkérdések szervezeten belüli irányításában alkalmazhatók a "rovarok tapasztalatai". (MG)
(Forrás: Egy teljesen új vállalati gondolkodásmód / Eric Bonabeau, Chrisctopher Meyer. In: Harvard Businessmanager 4 (2002) 3 p.
17-24)
 

Decemberi pr-ötletek

Először is, hívjuk fel egy kedves jelmondattal az olvasóközönség figyelmét a közelgő ünnepekre, és a könyvtár különleges szolgáltatásira. (Pl.: "Nálunk is eljött a karácsony.") Ezt a mondatot aztán a honlaptól a könyvtári hirdetőtábláig mindenhova tegyük ki. Érdemes karácsony előtt egy külön állványra kirakni a karácsonyi témájú könyveket (mesét, regényt, művészeti albumot stb.) Hasonlóképpen összeállíthatunk egy listát a karácsonnyal foglalkozó weboldalakról, a karácsonyi eseményekről stb. Apróbb ünnepi rendezvényeket is szervezhetünk (persze figyelembe kell venni, hogy ilyenkor mindenkinek kevés az ideje, ezért a rövidebb rendezvények jobbak), mint például "Karácsonyi teázás a könyvtárban". Ezen az eseményen a karácsonyi hagyományokról is, de karácsonyi könyvekről is szó eshet, és beiktathatunk egy ünnepi témájú rövid felolvasást is a programba. A legfontosabb azonban mégis az, hogy a könyvtár összes dolgozója vidám és kedves legyen ebben az időszakban, a könyvtárakat ráér januárban megmenteni. A szervezés során nem szabad megfeledkezni arról, hogy az embereknek a december egyet jelent a rohanással, az idegeskedéssel, úgyhogy a könyvtár olyan nyugodt és békés hely legyen, ahova szívesen betérnek a hideg és a rohanás elől. Szép karácsonyi CD-k, könyvek és videók bemutatásával és kedves ajánlásával az ünnepet is és könyvtárunkat is kellemesebbé tehetjük.
(Forrás: Cheryl J. Heser, http://www.mtlib.org/prmaterials/prhints01.html, 2001. 12. 15., Szemlézte: KE)
 
 

Elérhetők az Információs Társadalom Szakmai Napok prezentációi

Az Információs Társadalom Szakmai Napok, 2002 konferencia előadásai elérhetők az ITTK weboldalán http://www.ittk.hu/ISszakmainap/index.html ). Javaslatait, észrevételeit, ötleteit a jövő évi, vagy az ez évi konferenciával kapcsolatban kérjük, küldje el számunkra.
 

Hiteles céginformációk azonnal, előfizetés nélkül

Cégbírósági cégadatok online elérését kínálja a cégTaláló rendszer. Segítségével a felhasználó azonnali fizetés után megkaphatja az IM Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerében nyilvántartott, kb. 500.000 céggel kapcsolatos, közirat és közhiteles céginformáció (pl. névjegy, cégkivonat, mérleg) adatait.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec .13. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32772)
 

Jó úton halad az elektronikus kormányzást célzó projekt megvalósítása Németországban

2000 szeptemberében Schröder kancellár meghirdette az e-kormányzás programját, amelynek lényege: az állampolgárok, a gazdálkodó szervek és a helyi, tartományi és szövetségi államigazgatás szervei közt az eletronikus kapcsolattartás mindennapossá válhasson. December 11-én a német szövetségi kormány áttekintette az eGovernment-Initiative BundOnline elnevezésű projekt megvalósítási menetét, megállapítva, hogy jól halad a munka.
(Forrás: http://www.bujndesregierung.de/Themen-A-Z/Inforamtionsgesellschaft-,460.453712/Gute-Fortschritte-bei-BundOnli.htm, szemlézte: SP)
 

Internet-használók 2002-ben

A világ internet-használóinak száma az eTForecasts szerint (http://www.etforecasts.com/pr/pr1202.htm) az év végére eléri a 665 milliós nagyságrendet, ami mintegy 120 milliós növekedés az egy évvel korábbi helyzethez viszonyítva. Ebből 161 millió az US-ából kerül ki (a világ csaknem minden negyedik "háló-társa"), miközben a népességszámhoz viszonyítva több skandináv ország is elhagyta az amerikaiakat. Második helyen ma (még) Japán áll 65 millióval, de várhatóan jövő év végére Kína el fogja hagyni (ott ma 54 millióval számolnak). A 15 internetezésben vezető állam összes használóinak száma együttesen a világ 75%-át teszi ki. Európai országok az első 15 közt: Németország (30 millió), Egyesült Királyság (27 milió), Olaszország (21 millió),
Franciaország (17 millió), Oroszország (13,5 millió), Spanyolország (10 millió). (SP)
 

Amerika internetezik

Az Ipsos-Reid felmérése szerint - jelenti december 12-án az ECIN (http://www.ecin.de/news/2002/12/12/05181) - az amerikai felnőttek 72%-a (!) internetezett az előző 30 nap folyamán. Vezető helye ezzel ismét megszilárdult (miután az utóbbi két-három évben "csupán" 60% körüli arányt mértek), a következő helyre Nagy-Britannia került 50%-kal, s őt követi Németország (43%) és Franciaország (37%).
 

Tartalomszolgáltatók az internet szabályozásáról

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) szerint a sajtótörvény hatálya alá kellene vonni az online médiát - hangzott el a szakmai szervezet csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec .13. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32769)
 

Ezentúl évi 30 ezer forintba kerül a Magyar Nemzet elektronikus olvasása

Néhány héttel ezelőtt a Prím Online felidézte Dean Cox  online újságírónak a Független Médiaközpontban Budapesten tett kijelentését, mely szerint rövid időn belül fokozatosan fizetőssé válik az online tartalom, és erre tessék, máris érkezik egy hír... A jobboldali napilap nyomtatott kiadásának elektronikus változatához ezentúl csak pénzért férhetünk hozzá, mivel az MN főszerkesztője szerint a D-209 ügy óta gombamód megcsappant hirdetőik érdeklődése az újság iránt, ezért kényszerültek erre a lépésre.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec .13. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32771)
 

Vizsgálják a Hallgatói Információs Központ beruházásait

Tart még az előző kormány által végrehajtott informatikai beruházások célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál (Kehi), a szervezet a vizsgálatok lezárultáig nem ad tájékoztatást - közölte a Kehi nemzetközi és informatikai ügyekért felelős elnök-helyettese.
(Forrás: Prím Online 2002. dec. 12. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32745)
 

WIFI Hungária: osztrák oktató központ, januártól a Déli pályaudvarnál

2002. december 13., péntek
Az Osztrák Gazdasági Kamara (OGK) 90 százalékos tulajdonrészesedésével új oktató központ kezdi meg a m?ködését január közepén, jelentette be a WIFI Hungária sajtótájékoztatóján Dr. Peter Rejt? osztrák követségi tanácsos, az OGK magyar képvisel?je, valamint Mag. Martha Altmann és dr. Matheidesz Mária, a magyar leányvállalat ügyvezet? igazgatói. A WIFI az osztrák anyacég nevét rövidíti (Wirtschaftsförderungsinstitut), tehát semmi köze az utóbbi id?ben terjed? WiFi világhálós szabvány nevéhez. Az eltéréseket még fokozza, hogy bár a profiljának túlnyomó része informatikai, a gazdaság más területein is fog képzési programokat indítani. A tanfolyamok  a WIFI osztrák anyacég tapasztalatain alapulnak, de már induláskor is belevágnak a magyar OKJ szerinti tanfolyami képzésekbe is.
(Forrás: Prím Online, 2002. december 13., http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=32773)
 

Átalakuló galaxis

-- mármint a Gutenberg-galaxis. A novemberi Cégvezetés cikke (p. 162-7) vizsgálja a hazai könyvpiaci helyzetet, elemzi az olvaság helyzetét, az információtechnológiai kihívás hatásait, a könyvterjesztés hagyományos és modern útjait.
 

Tavasztól az interneten igényelhetünk új útlevelet

Márciustól az internetes lehetőség csökkenti majd a tumultust, ami időnként az okmányirodák útlevélkérelmi osztályain tapasztalható. Várhatóan kormányrendelet mondja majd ki, hogy jövő év márciusától csak ezzel a módszerrel lehet majd az útlevéligényt beadni a személyesen megjelenő ügyfeleknek.
(Forrás: Prím Online 2002. dec. 12. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32739)
 

Népszerű kiberposták Oroszországban

Rendkívüli népszerűségnek örvend Oroszországban a "Kiberposta" projekt. Csak ez év októberében több mint 250 ezren használták a szolgáltatást, méghozzá az ország legkülönbözőbb pontjain. Oroszországban az elmúlt év óta működik a világháló széleskörű használatát célzó program. A postahivatalok bevonásával létrehozott "Kiberposta" projekt az alapja a kezdeményezésnek, hiszen még mindig rendkívül alacsony azoknak az aránya, akik megengedhetik maguknak, hogy számítógépet vásároljanak és fizessenek az internet-hozzáférésért. Leonid Reiman távközlési miniszter véleménye szerint ezek a közösségi hozzáférési pontok rendkívül népszerűek. Ma több mint 2000 ilyen intézmény működik, több mint 3000 géppel. Csak október hónapban 250 ezer orosz állampolgár élt a kiberposták nyújtotta lehetőségekkel. Reiman elmondta, hogy - a FÁK országok többi szakminiszterével együtt - nagyon fontos feladatnak tekintik a modern technológiák és szolgáltatások további fejlesztését; ugyanakkor hozzátette, hogy a hangsúly azon kell, hogy legyen, hogy a társadalom minél szélesebb köre használhassa ezeket a szolgáltatásokat.
(Forrás: Infinit Hírlevél, 2002. No.182, http://www.internet.ru/)
 

Meghalnak az informatikai lapok?

Az utóbbi másfél évben 9 magyar informatikai lap volt kénytelen "lehúzni a rolót", majdnem kétszer annyi, mint előzőleg 15 év alatt összesen.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 11. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32720)
 

Rendkívüli akció a SuSE Linux megújult pedagógushonlapján

Rendkívüli akcióval újult meg a SuSE Linux pedagógushonlapja. A honlapon most minden diák és pedagógus 33 százalékos kedvezménnyel juthat a SuSE Linux 8.1 Professional magyar verzióhoz. A dobozt személyesen átvevők egy A1-es méretű, magyar nyelvű SuSE falinaptárat is kapnak ajándékba.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 11. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32704)
 

Mégsem halt meg a WAP?

A brit piacon felfedezni látszanak a fogyasztók a WAP-ot, legalábbis erre utal, hogy naponta átlagosan mintegy 11,5 millió internetes oldalt töltenek le az Egyesült Királyságban a mobiltulajdonosok.
(Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2002/39., Menedzsmentfórum http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=3128)
 
 

A KultúrPont Hírlevél hírei

Könyvtárak és digitalizáció
A LIDA 2003 (Libraries in the Digital Age - Könyvtárak a digitális korszakban) konferenciát 2003. május 26. és 30. között tartják a horvátországi Dubrovnik és Mljet városokban. Az elôadásvázlatokat 2003. január 10-éig várják a szervezôk. (KultúrPont)
Bôvebb információ: http://www.pedos.hr/lida

Fizetôs internetes publikációk
2003. január 31-én a fizetôs internetes publikációkról szerveznek műhelyt Londonban (Nagy-Britannia). (KultúrPont)
Bôvebb információ: http://www.piranet.com

Zenei információkról
Az ISMIR 2002 (a zenei információk visszakeresésérôl tartott 3. nemzetközi konferencia) kiadványai megrendelhetôek az interneten keresztül. (el.pub 221) Bôvebb információ: http://ismir2002.ircam.fr/order-form.pdf

A webes kiadványok jövôje
Már elérhetô a The Future of Web Publishing cím? új virtuális konferencia az interneten. Jelenleg négy tanulmányhoz szólhatnak hozzá az érdeklôdôk. (KultúrPont)
Bôvebb információ: Gloria Origgi news@interdisciplines.org  http://www.interdisciplines.org
 
 
 

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf