K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/29., december 11.)

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- Tudás helyett csak információt nyújtanak
- Következetes könyvtári piacvesztés
- A beosztottak kiégéséről
- Finn elektronikus hírlapkönyvtár
- LibInfO a TMT-ben
- Elektronikus formában a Bulletin de Biblioth?ques de France
- Diplomával is elértéktelenedhet a tudás
- Készülőben a digitális gyermekirodalmi világkönyvtár
- Információszolgáltatás a múzeumok és a használók szemszögéből
- Online Information Review -- ezen a héten ingyen elérhető

Tisztelt Olvasó,
a KIT Hírlevél jelenleg az alább felsorolt forrásokat szemlézi: Infinit Hírlevél (ITTK), Privacy Hírlevél (ITTK), Prím Online, Heti Világgazdaság, FigyelőNet, BOSS, Cégvezetés, Carnation Internet Consulting Hírlevél, Logisztika Hírlevél (Menedzsmentfórum), Minőségügyi Hírlevél (Menedzsmentfórum), Kontrolling Hírlevél (Menedzsmentfórum), Marketing Hírlevél (Menedzsmentfórum), Vezetés Hírlevél (Menedzsmentfórum), IT és e-business Hírlevél (Menedzsmentfórum), MATISZ Hírlevél, Minőségbiztosítási Hírlevél (Verlag Dashöfer), HBS Working Knowledge, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, PR LEADS Expert Resource Network Newsletter, Press Release Writing Newsletter. E felsorolás természetesen nem jelenti azt, hogy a szerkesztők alkalomszerűen ne vennének figyelembe egyéb aktuális forrásokat.

-- a szerkesztők
 
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
 
 

Hiányzik az i-re a pont

Boda György, a KPMG-BME Akadémia oktatója a Magyar Információbróker Egyesület második konferenciáján felhívta az információt előállítók figyelmét arra a veszélyre, hogy megrendelőik, ügyfeleik, olvasóik aratják le az értéklánc során felgyülemlő haszon döntő hányadát. Ugyanis az információt előállítók nagyon gyakran nem képesek az információból testreszabott, az ügyfélnek hasznos tudást előállítani. Ezen felül az információ értéke alacsony, sőt, gyakran negatív értékkel is bír (ugyanis a vevő igénye szerinti tisztítása, sok munkát igényel, illetve von el). A jelenség által az információszolgáltatók pénze és megbecsültsége egyaránt alacsony marad.
 

Következetes könyvtári piacvesztés

A HVG decemberi Háló mellékletében (dec. 7., p. 20.) a pécsi internetkávézókat mutatja be. Könyvtár ez alkalommal sincsen köztük. A cikkben közölt fotón a használó könyvek társaságában ül a gép előtt. Ebből az összképből az látszik, hogy a könyvtárak nem kívánnak az internetkávézók versenytársai -- azaz 21. századi naprakész információs bázis --lenni. Ez természetesen egyfajta döntés és nonverbális kommunikáció. Csupán az a kérdés feszeng bennem, hogy akkor mi szeretne a könyvtár lenni? A fiatalabb generáció egyre növekvő hányadban az internet gazdagodó kínálatát veszi információforrásnak (az arányaiban lassan vissza szoruló tévé mellett), a fizetőképes információkeresők a források kombinációját kínáló független információs tanácsadókhoz kezdenek fordulni. A piacvesztés tehát tart. Vajon meddig? És mikor tudatosul? (MG)
 

Amikor új erőre lenne szükség [a beosztottak kiégéséről]

Számos esetben tapasztalható, hogy az alkalmazottak kiégnek, nem úgy végzik a munkájukat, ahogy azt korábban tették. Nincs bennük elhivatottság, alulmotiváltak. Ilyenkor gyakran már a korábbi motivációs eszközök sem segítenek. Mit lehet hát tenni? (...) "A nyílt felmondással ellentétben a belső felmondás esetében a munkaviszonyt nem bontják fel, hanem a munkavállalók mondják fel azon teljesítmények  megvalósítását, amelyek túllépik az előírások és a szankciók (büntetések, stb.) útján jogilag érvényesíthető minimális mértéket." A munkavállaló ilyen esetben eltávolodik munkakörnyezetétől, elveszti egyéni kezdeményezőkészségét, és munkahelyi tevékenységét a még lehetséges minimumra fogja vissza, kizárólag az előírások betartására szorítkozva. Szakmai kérdések iránti fogékonysága lelohad, elzárkózik az elöljárójával folytatott szakmai viták elől, semmilyen munkahelyi témában nem gyakorol kritikát. Nem tesz javaslatot, nem vállal felelősséget, nincsenek teljesítménytartalékai.
(Forrás: HR Hírlevél, Menedzsmentfórum http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1489&page=1)
-- Tapasztalatom szerint meglepően sok hazai könyvtáros él hasonló helyzetben, főképpen fiatalok, de szép számmal akad az évtizedeken át ilyen módon frusztrálódott munkavállaló is. Feletteseik gyakran panaszkodnak beosztottaik passzivitására -- például a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatban -- önállótlanságukra és kezdeményezőkészségük hiányára, nem véve észre, hogy a helyzet ilyetén állásáról éppenhogy saját maguk tehetnek. Az idézett cikk a felettesek felelősségének kérdésére nem fordít jelentős figyelmet, ellentétben egy korábban, szintén német forrásban megjelent közlemény:  http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/079/index.html (MG)
 

A "munkaalkoholizmus" épp olyan szenvedélybetegség, mint a többi. Sikerül megtartania munkája és magánélete egyensúlyát, vagy már Ön is munkafüggővé vált?
(Forrás: FigyelőNet, 2002. dec. 6. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=50841&id=24#)
 

Finn elektronikus hírlapkönyvtár

A Helsinki Egyetemi Könyvtár (a finn nemzeti könyvtár) felelős az észak-európai országok könyvtári-információs együttműködése (NORDINFO) keretében a finn elektronikus könyvtár létrehozásáért. Mostanáig csaknem 50 - 1771 és 1860 közt megjelent - napi- és hetilap digitális változata készült el, s a közel 200 ezer oldalnyi anyag bárki számára tanulmányozható a http://digi.lib.helsinki.fi/index_en-html címen. A finnek ezzel megelőzték partnereiket. (SP)
 

Elektronikus orosz retrospektív nemzeti bibliográfia a XIX. század dokumentumaiból

A legnagyobb orosz tudományos könyvtárak - élükön az Orosz Állami (Moszkva) illetve az Orosz Nemzeti Könyvtárral (Szentpétervár) negyedszázados munka után elkészültek a XIX. századi (pontosabban: az 1826-1917. közti) orosz kiadványok bibliográfiájával. Az Elektronnij Arhiv (Electronic Archives Company) nevű orosz--német cég pedig elvállalta a kiadvány elektronikus változatának előállítását, beleértve a pénzügyi háttér biztosítását is.
(Forrás: http://www.biblio.ru).
 

LibInfO, a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgálata

Tokaji Nagy Erzsébet és Tóth Ferenc Tibor cikke a TMT decemberi számában jelent meg. Bemutatja a  MIT-HOL utódjaként működő szolgáltatás múltját, a konzorciális együttműködés kereteit és működését. A szolgáltatást igénybe vevők száma biztatóan növekszik.
-- E szolgáltatás számos, eddig nem, vagy kevéssé vizsgált előnyt, lehetőséget kínál:
1. Csíkmenaságban, Freiburgban és Budapesten hasonló szintű könyvtári tájékoztató szolgáltatáshoz lehet jutni.
2. A munkaerővel és annak allokációjával kapcsolatos hatások is programozhatók: a tájékoztató fizikai munkahelye sok szempontból tetszőlegessé válik.
3. E szegmensben csökken a helyi könyvtárak elérhetőségének szintje és minősége, hiszen az internetes szakkönyvtáros a felmerülő kérdések többségére hatékonyabban tud válaszolni.
4. E szegmensben a helyi könyvtárak fizikai jelenlétének fontossága általában is csökken: a szolgáltatás igénybevétele ugyanis kényelmesebb otthonról, munkahelyről, mint magából a könyvtárból.
5. A könyvtárak e szolgáltatás által jobban integrálódhatnak a tudásgazdaságba. (MG)
 

Elektronikus formában a BBF

Mostantól elektronikus formában is hozzáférhető a Bulletin de Biblioth?ques de France, azaz a francia könyvtárak hivatalos lapja. A http://bbf.enssib.fr/ url-címen elérhető szolgáltatás számos érdekességet kínál azoknak, akik szívesen pillantanak bele a francia könyvtári szakirodalomba. Az elektronikus verzióban a BBF 2001/5. számától kereshetők vissza a megjelent cikkek, beszámolók, ám ezen kívül számos olyan érdekesség is megtalálható a honlapon, amely a nyomtatott példányokban nem jelent meg. A 2001 előtti számokban is lehetőség nyílik a keresésre, hiszen jónéhány cikk rezüméje is szerepel az elektronikus adatbázisban. A keresésen kívül a honlapra látogató belelapozhat a BBF aktuális számába is, ahol az eredeti cikkeket rendszerint angol, spanyol és német nyelvű rezümé is kíséri.
(Forrás: http://bbf.enssib.fr/, 2002. 12. 9., KE)
 

"Diplomával is elértéktelenedhet a tudás"

A kutatások szerint a jövőben egy embernek aktív életpályálya során legalább hatszor kell majd átesnie valamilyen komoly továbbképzésen, rosszabb esetben munkakört váltania -- nyilatkozik Székely Judit foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár. A közelmúltban egy vizsgálat azt kutatta, hogy hogyan alakult a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 1999-ben végzettek munkaerő-piaci életpályája az elmúlt két évben. Kiderült, hogy 82%-uk állásban volt, közel 10% továbbtanult nappali tagozaton (tehát rögtön rástartolt a következő diplomára), ismét közel 10% nem dolgozott.
(Forrás: HVG 2002. dec. 6. p. 49-50)
-- Hasznos lenne hasonló, de rendszeres, a könyvtári munkaerőpiacot felmérő kutatás. Így megkaphatnánk a könyvtárosképzés és továbbképzés hatékonyságának egyik mutatóját, amely tényszerű alapul szolgálhat az időnként fel-fellángoló könyvtárosképzési eszmecserékhez. Egy szakma elismertségi szintjét is alapvetően befolyásolja az azt kitanultak munkaerő-piaci értéke. (MG)
 

Készülőben a digitális gyermekirodalmi világkönyvtár

Novemberben megnyílt a világhálón a Nemzetközi Gyermekirodalmi Digitális Könyvtár (The International Children's Digital Library (http://www.icdlbooks.org): kettőszáz mű már ingyenesen hozzáférhető bárki számára. A The Internet Archive és a Maryland University vállalkozása végső célként azt kívánja elérni, hogy száz kultúra száz-száz műve, tehát együttesen tízezer gyermekirodalmi mű legyen a digitális világkönyvtár állományában. A projekt támogatói és résztvevői közt van a Kongresszusi Könyvtár, a Helsinki Egyetemi Könyvtár, a National Science Foundation, a Svájci Nemzeti Könyvtár, az Alexandriai Könyvtár, továbbá számos nagy kiadó (Harper Collins, Random House On-line, Getty Publications) és egyes szerzők is. A célzott olvasói közeg: a 3-13 éves gyermekek az egész világról, - jóllehet az első fejlesztési fokozatban az angol nyelv fog dominálni. Az avatásra november 20-án került sor a Kongresszusi Könyvtár dísztermében 12 gyermek közreműködésével.
(Forrás: http://www.imls.gov./whatsnew/current/111802.htm). (szemlézte: SP)
 

Kéz a kézben: a controlling és a tervezés (Nuridsány Judit)

A controllingnak és a tervezésnek kéz a kézben kell járnia, ahogyan ez nálunk is történik. Amit megtervezünk, azt tudjuk utána kontrollálni, vagy amit kontrollálni akarunk, azt kell megtervezni is. Az alábbi interjúban Kálovits Attila az MKB-Euroleasing controllere vall a szakmáról alkotott nézeteiről.
(Forrás: Kontrolling Hírlevél, Menedzsmentfórum 2002. dec. 4.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1468&page=1)
 

2004-ben újranyílik a libanoni nemzeti könyvtár

Gassan Salameh, Libanon kultuszminisztere a minap kijelentette, hogy egy ország számára végzetes lehet, ha nem rendelkezik nemzeti könyvtárral. Éppen ezért - mint mondta - teljes igyekezetével azon lesz, hogy újra megnyissák az 1976-ban, a polgárháború kitörése után bezárt nemzeti könyvtárat. Akkor a raktárakba került könyveket a bejruti, 1921-ben megnyílt intézményből szállították el, s most elhelyezést kell biztosítani a számukra, hogy újból a kutatók és a könyvkedvelők rendelkezésére álljanak. A megfelelő épületen kívül felkészült dolgozókat és nem utolsó sorban anyagi támogatást is elő kell teremteni a minisztériumnak. Mindezt a szervezők két lépcsőben képzelik el. Először is, egy egyéves, közel 2 millió dolláros projekt keretében a toborzott szakembereket tréningek során Párizsban, Berlinben, Rómában és Montreálban megtanítanák a könyvtárosi munkára, és a sérült könyvek restaulárására. Még a munkálatok első fázisában 140 000 dokumentumot vennének fel az adatbázisba, de a cél az, hogy 2003-ra ez a szám elérje a félmilliót. Ezekre a
fejlesztésekre az EU 1,1 millió dollárt ajánlott fel. A második lépcsőben - mely 2003 decemberében kezdődne, és közel 6 millió dollárosra rúgna - a könyvtár végleges helyének kialakítása történne. A nemzeti könyvtár megnyitásával ismét életbe lépne a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettsége is Libanonban, amelyet az utóbbi évtizedekben egyetlen kiadó sem gyakorolt.
(Forrás:http://www.dailystar.com.lb/04_12_02/art2.asp, 2002. dec.5., szemlézte: KE)

A könyvtár esete a Boston-mátrix-szal

Nincs szükség minden könyvtári szolgáltatásra. Felmélrés után érdemes megszűntetni egyiket-másikat. A British Library felhagy a szabadalmi másolatok szolgáltatásával -- adja hírül a TMT az Information World Rewiew-re hivatkozva (további információ:
www.bl.uk/services/document/patent.hlml).
A marketingből ismert, az egyes szolgáltatások kínálatának vizsgálatára alkalmazható Boston-mátrix "döglött kutya"-szegmensébe könyvtári szolgáltatásokról a kívánatosnál kevesebb szó esik, pedig az alacsony kereslettel bíró és nem biztató kilátásokkal rendelkező szolgáltatások megszüntetése jelentős energiákat szabadíthat fel egy megfelelőbb szolgáltatás számára. A hírben szereplő British Library egy szigorúan üzleti alapon végzett felmérésre -- csökkenő igényre és a konkurensek kedvezőbb áraira -- hivatkozva indokolta a szolgáltatás megszüntetését. (MG)
 

Információszolgáltatás a múzeumok és a használók szemszögéből

A TMT 12. számában Vadász István cikkének címe: Együttműködés a közérdekű információs szolgáltatásban: múzeumi megközelítés. (p. 475-478)
-- A két héttel ezelőtti ITTK-konferencián e téma az információs társadalom felől közelítve szintén napirenden volt. Elhangzott, hogy a könyvtárak jóval megelőzték a múzemokat az információszolgáltatásban. Az utóbbiak esetében továbbra is gond a motiváció (ha elérhetővé tesszük az állománnyal kapcsolatos információt, félő, hogy ellopják a tárgyakat -- mondja sok érintett), a koordinálatlanság (a MAMA projekt elkészülte előtt elhalt finanszírozási okok miatt), közös feltárási szabvány hiánya, az intézmények többsége szellemi és tárgyi információs infrastrukturális hiányosságokkal küzd, gyakori a maximalista szemlélet (addig nem állok elő az adatokkal, amíg az teljes körű nem lesz, mégha az száz évbe is kerül). A konferencián Darányi Sándor látványos, de sajnos korántsem általánosítható példákkal szolgált a kulturális örökség információtechnológiával segített feltárására és feldolgozására. (MG)
 

Az affinitásnak megfelelő munkakör (Menedzsmentfórum)

Nem a pénz a tehetséges, nagy tudású szakemberek legfontosabb szempontja! Hanem az, hogy megszerzett munkahelyük, beosztásuk folytán karrierjük hosszabb távon az áhított irányba mozduljon el.
(Forrás: HR Hírlevél, 2002. dec. 4. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1445&page=1)
 

Az egyensúly, mint motiváló tényező (Menedzsmentfórum)

Ha ellentmondást tapasztalunk, vagyis például örömet érzünk egy szeretett lény szomorúsága láttán, vagy egy ellenszenves ember öröme bennünk is örömet ébreszt, akkor egyensúlytalanság áll elő a lélekben, amely arra hajtja a személyt, hogy az egyensúlytalanságot kiküszöbölve helyreállítsa a megbillent egyensúlyt. Az egyensúlyelméletek szerint az ember egyensúlyra törekszik a külső és belső tényezők között, és az egyensúly hiánya jelenti a motivációt. Ezt a kibillent egyensúlyi helyzetet ki lehet használni mások befolyásolására, cselekvésének irányítására.
(Forrás: HR Hírlevél, 2002. dec. 4. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1461&page=1)
 

Olvasásösztönző kampányt indít a Lapkiadók Egyesülete

A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) meghívásos olvasásösztönző reklámpályázatán a Sylva Reklámügynökség nyert megbízást. Az ország vezető lapjaiban januártól 8 héten keresztül futó kampány "A betű ereje" címet viseli.
(Forrás: Marketing Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002/38.    http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=3008)
 

Az internetezés nem idegenít el

Az internetezés nincs elidegenítő hatással a családtagokra - derült ki a World Internet Project 2002-es magyarországi felméréséből. A többfős, otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások 90 százalékában vélik úgy, hogy az internet jelenléte a családtagok életében egyáltalán nem változtatta meg az együtt töltött időt. A Tárki és az ITTK 2002 őszén 5200 fős, országos reprezentatív mintán vizsgálta a magyar lakosság számítógép- és internethasználati szokásait a nemzetközi World Internet Project elnevezésű kutatás keretében. A vizsgálat egy kérdésblokkja a családokon belüli internethasználatot térképezte fel.
(Forrás: FigyelőNet, Magyar Hírlap 202. dec. 9. http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=59887)
 

Az Emerald folyóiratai közül az Online Information Review 1999-2002 közötti számai ingyen elérhetők lesznek egy hétig, hétfőtől.
http://zerlina.emeraldinsight.com/vl=6016448/cl=41/nw=1/rpsv/jotw/jotwlist.htm
 

Jó üzlet a vállalati jótékonyság
A vállalatok legnagyobb része fenntart kisebb-nagyobb keretet karitatív célokra. Az adományozás, miközben csökkenti az adót, jótékonyan formálhatja egy-egy cég arculatát is. Azok a vállalatok, amelyek csak alkalmilag jótékonykodnak, jellemzően a karácsonyhoz kötve szervezik akcióikat, míg a rendszeresen segítők nem ragaszkodnak az ünnephez.
(Forrás: FigyelőNet, a Népszabadság nyomán, http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=50989&id=3)
 

Az internet már veri a tv-t

Egy most közzétett kutatás meglepő eredményt közölt. Hong Kongban a tizenéves fiúk körében az internet az első számú médium amit használnak.
(Forrás: Marketing Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002/38.     http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=3051)
 

Information architecture (IA) for everyone

A cikk kimondott célja, hogy támaszként szolgáljon mindazoknak, akik valaha szembekerültek már az információs architektúra tervezés ügyes bajos problémáival, kérdéseivel. A cél elérése érdekében a cikk szerzője számos tippet, alapfogalmat, ötletet vonultat fel az érdeklődőknek
(Forrás: Carnation Hírlevél, 2002. dec. 6.; eVolt.org http://www.evolt.org/article/mmww/4090/45991/index.html)
 

Céltalan oldalak, eltékozolt milliók (Piac és Profit)

Arra ma már nem nehéz rábeszélni egy céget, hogy csináltasson web-oldalt, ám ha ilyenkor azzal érvelünk, hogy ettől biztosan növekedni fog az ismertsége és a forgalma, tízből kilencen sorolják az ellenpéldákat. Ellenpéldák valóban vannak. Csakhogy azok nem azt igazolják, hogy az internetes megjelenés ne lenne hatékony marketing-eszköz, hanem azt, hogy akik eddig ezzel foglalkoztak, azok nem tudták összhangba hozni a web-készítés és a marketing tudományát.
(Forrás: Marketing Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002/38. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1459&page=1)
 

Minőségügy humánszempontból (Menedzsmentfórum) (Dr. Gutassy Attila)

A korábbi minőségügyi szabványok, bár törekedtek a folyamatszemléletű szabályozás megvalósítására (lásd minőséghurok), azt maradéktalanul végigvinniük nem sikerült.
(Forrás: Minőségügyi Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002/38. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1466&page=1)
 
 

Friss jogszabályok ingyen

A KJK-Kerszöv, a CompLex CD-jogtár kiadója bejelentette, hogy díjmentesen gondoskodik az intézmények által "ésszerű mértékben" igényelt joganyagok interneten történő megjelentetéséről és folyamatos karbantartásáról. Az automatikus rendszer a legfrissebb jogszabályforrások feldolgozásából óránként frissíti, hatályosítja az adatbázisokat.
(Teljes cikk: Magyar Hírlap Online; http://www.kjk.hu/)
 

Megújult az [origo] Üzleti Negyede

Két és fél éves működés után november végén külsejében és tartalmában egyaránt megújult, az [origo] portál leglátogatottabb magyar gazdasági oldala, az Üzleti Negyed.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 5. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32556)
 

Megbüntették őket, mert nem tárolták az e-maileket

Bár egyikük sem ismerte el, hogy hibát követett volna el, a Citigroup, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a US Bancorp Piper Jaffray egyaránt hajlandó kifizetni 1,65 millió dollárt a Wall Street-i tőzsde-felügyeleti szervezeteknek, mivel egyik cég rendszere sem volt alkalmas arra, hogy tárolja és visszakereshetővé tegye az e-mail kommunikációt.
(Forrás: Infinit Privacy, teljes cikk: Index)
 

BBC-honlap az angol nyelv tanárai számára

Új internetes honlappal segíti csütörtöktől a BBC az angol nyelvet idegen nyelvként oktató tanárok munkáját.
(Forrás: Prím Online, 2002. december  6., http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=32616)
 

Európai uniós honlap a Soros Alapítvány kezdeményezésére

A civil szervezetek számára könnyíti meg az uniós ismeretek és pályázati információk elérését a Soros Alapítvány kezdeményezésére elindított honlap.
(Forrás: Prím Online, 2002. december  6., http://www.prim.hu/online/cikk.prm?)id=32615
 
 
 

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf