K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/28., december 4.)

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- A munkaidő majd' fele kihasználatlan -- a menedzseri felelősség
- EQ, mint menedzser-kompetencia
- A jó értekezlet
- A tudásszint stratégiai megőrzése
- A jó számítógépes jelszó
- Könyvtárosok az AIDS ellen
- Fotókönyvtár a la  National Geographic
- Esélyegyenlőség a könyvtárban (tanfolyambeszámoló)
- Social Science Information Gateway -- tematikus forrásgyűjtemény
-   Internetes dokumentumrendelés és könyváruházak

 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak, ismerőseinek! A
megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
 
 

A magyar vállalatoknál a munkaidő 43 százaléka megy kárba

A magyar vállalatok esetében átlagosan a munkaidő 45 százaléka kárba vész, míg globális szinten a kiesés átlagosan mintegy 41 százalékos -- derül ki a Czipin and Proudfoot Consulting felméréséből. A társaság nyolcadik alkalommal készítette el nemzetközi termelékenységi tanulmányát 10 ország 2700 nagyvállalati vezetőjének megkérdezése alapján. A felmérés szerint a termelékenység-fejlesztés elsőszámú akadálya a nem megfelelő vezetői magatartás. A nem megfelelő tervezés és irányítás 43 százalékkal, a vezetési és felügyeleti problémák 23 százalékkal csökkentik a hasznos munkaidőt. A rossz munkamorál, a képesítési hiányosságok és a kommunikáció hiánya csak kisebb mértékben járulnak hozzá a termelékenység csökkenéséhez.
(Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco  2002. december 3.)
-- A Czipin & Partner nem mér fel könyvtárakat -- legalábbis eddig nem kapott ilyen megbízásokat. Az általuk használt felmérési módszerek azonban bármely szervezetben használhatók. A módszer egyszerűnek mondható: egy táblázatba napi nyolc órán keresztül zölddel jelölik meg a a produktív, pirossal az improduktív perceket. Dramatikájuk igen hatásos, a felmérőtáblázatokkal kidekorált projekthelyiségbe beérkező igazgatók döbbenten bámulják a piros mezőket. Tény, hogy a szellemi munka időkihasználtsága jóval nehezebben mérhető. A menedzseri felelősség azonban ebben is alapvetően meghatározó. Az ő emocionális, szellemi, menedzsment-szakmai képességeinek lehet eredménye a legtöbb ablakon kidobott, vagy jól felhasznált perc és forint. De úgy is fogalmazhatunk: jól felkészült menedzserekkel majd' kétszer annyi munka lenne végezhető (MG)
 

Az EQ elengedhetetlen a sikerhez (Menedzsmentfórum)

Goleman évtizedek óta foglalkozik azzal, emberek százainak életútját végigkísérve, hogy milyen készségek, képességek kellenek a sikerhez. ő találta ki az érzelmi intelligencia fogalmát. Szerinte az intelligenciától, az IQ-tól a karrier legföljebb 20 százalékban függ, míg a magas EQ - az érzelmi hányados - elengedhetetlen.
(Forrás: HR Hírlevél (Menedzsmentfórum) 2002. 11. 26.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1426&page=1)
 

Ismérvek a jó értekezlethez (Piac és Profit)

Manapság divat meetingelni; egy hosszú és unalmas értekezlet azonban frusztrálja a résztvevőket, időpocsékolásként élik meg. Nem mindegy azonban, hogy hatékony értekezletet sikerül tartani, vagy valóban csak az időnket töltjük.
(Forrás: HR Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002. 11.
26. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1435&page=1)
 

A tudásszint stratégiai megőrzése

A múlt heti Üzleti hírszerzés konferencián Szeleczki Zsolt előadásában felhívta a figyelmet, hogy a versenyelőny meg- és fenntartása érdekében idehaza is megfigyelhető a kulcsemberek, kulcstehetségek elhalászása a konkurensektől és más iparágak vállalkozásaitól egyaránt. Ez persze csak megfelelő kínálattal lehetséges. Az eredmény: a szürkeállomány megtartásában alulmaradó szektorok és szervezetek kontraszelektálódása, megszűnése. A fő kérdést -- mint mondta -- a fejlődési készség jelenti, és kevésbé az aktuális szaktudás. A közeljövőben megvalósulni látszik a kettős karrier: a kiemelkedő szakember előrejutásához nem kell vezetőnek lennie, az ugyanis más szakértelmet kíván, és e tevékenység elvonná saját szakterületének művelésétől. A szervezetekben a competency based payment elve értelmében az embert és nem pozícióját kell megfizetni...
 

A jó számítógépes jelszó...

- 8 karakteres (nagyobb a lehetséges variációk száma; lassabb a feltörés)
- nem köthető a személyhez (nem kutya, macska, férj, feleség, gyerek stb.)
- nem szótári szó (a feltörőprogramok szótárból dolgoznak)
- tartalmaz kis és nagybetűket, számokat, esetleg írásjelet
(Forrás: Kondákor Tibor, Synergon, Üzleti hírszerzés konferencia, 2002. nov.
26-27.)
 

Könyvtárosok az AIDS ellen

A gambiai könyvtári és információs szövetség (GAMLISA) a nemzeti AIDS-alappal együtt 3 napos workshopot rendezett Banjulban a könyvtári szférában dolgozók számára. A workshop célja többek között az volt, hogy felhívja a figyelmet a HIV vírusról és az AIDS-ről adott információk jelentőségére, és hogy felkészítse a könyvtárosokat a témában való elmélyülésre. Elsősorban az a lehetőség került szóba, hogy az AIDS elleni küzdelemben nagyobb szerepet vállalhatnának az ország könyvtárosai olyan felkészítő-program elkészítésével, amely a kór terjedésének megakadályozását tűzné ki célul. A prevenciós anyag elsősorban az egészséges embereket látná el sokrétű információkkal, többek között kiemelné, hogy az AIDS-betegeket a társadalom tagjaiként kell kezelni, s hogy szükségük van a segítségre, hiszen többségük kirekesztetten, megbélyegezve él. Jelenleg világszerte 253 millió regisztrált AIDS-fertőzöttről tudunk, s mivel számuk egyre nő, így égetően fontossá vált a problémával való foglalkozás.
(Forrás: www.allAfrica.com, 2002. november 29., szemlézte: KE)
 

Tesztelhetik a diákok a hallgatói információs központot

Tesztelhetik a diákok a hallgatói információs központ rendszerét a teljes körű megnyitás előtt, az érdeklődők december 13. és 20. Között regisztrálhatják magukat - tájékoztatta a központ közleményben az MTI-t.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 2.  http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32492)
 

Nico Stehr: A tudástársadalmak

A tudástársadalmak kialakulása nem feltételezi a modern társadalmak egynemű társadalmi és intellektuális entitásokká válását. A tudás, mint cselekvőképesség, lehetővé teszi, sőt bátorítja a történelmileg teljesen eltérő társadalmi szervezetek és gondolkodásmódok egyidejű létezését és kölcsönhatását. A tudástársadalom nem jelenti az ideológia, vagy az irracionalitás végét. A tudományos tudás, mint kulturális képződmény, nem csupán a világ titkainak dekódolása, hanem egyben modell is a világ számára.
(Forrás: Információs Társadalom folyóirat, 2002./3.)
 

Ipari szabvány a digitális képek nyomtatásához

Hat, a digitális fotóiparban is jelen lévő társaság egy olyan közös szabvány kidolgozásába kezdett, amelynek segítségével a jövőben még egyszerűbben lehet majd papírképet készíteni a digitális fényképfelvételekből.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 4. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32515)
 

National Geographic fotóarchívum

2002. november 26-án a www.ngsimages.com internet-címen a National Geographic elindította fotóarchívum szolgáltatását. A kultúrákat, országokat, állatokat, embereket, földrajzi képződményeket bemutató fényképfelvételek közül több mint tízezret digitalizáltak, tettek elérhetővé és megvásárolhatóvá.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 27. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32365)
 

Esélyegyenlőség a könyvtárban...

2002. novemberében zajlott "Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban" címmel a Könyvtári Intézet által szervezett akkreditált tanfolyam. A résztvevők számára eddig kevéssé tudatosult egészségügyi hátrányok kerültek a téma középpontjába. Dr. Kemény Ferenc előadásából kitűnt, hogy a lakosság körében 10%-ra tehető érzékszervi fogyatékosság egészségügyi jellemzése és ennek életvezetési következményei könyvtári szempontból is feldolgozandó tény. További fontos csoportot jelentenek a fogyatékkal élők családtagjai, akik egy életen keresztül viselik ezeket a terheket szinte segítség nélkül. A holland integrációs példa szerint a csökkent képességű emberek olyan lakóparkokban élnek, ahol szinte önálló életvitelre képesek; a szomszédokkal való kapcsolattartás, vásárlás és stb. számunkra természetes napi cselekvések. Nemcsak a fizikai, de az értelmi fogyatékos is tagja lehet a közösségnek, és egészséges embertársaival napi kapcsolatba kerülve sokkal eredményesebben integrálható. A korábban intézetben, elzárva élő emberek az élet teljességére törekedve újfajta kapcsolatrendszer kiépítésére lesznek alkalmasak. A fogyatékkal élők jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény is e gondolatra épít; jogaik azonosak az egészségesekével. Jelenleg az élet különböző színterei a fogyatékkal élők számára egyáltalán nem, vagy csak komoly akadályoztatással közelíthető meg. A könyvtárak szerepe lehet: alternatív dokumentumok gyűjtőkörének kialakítása, számítógépek elérhetővé tétele csökkent látóképességűek számára. Alapvető kívánalom a könyvtár megközelíthetősége, az akadálymentesítés törvényben előírt kötelezettség által. 2003. év a fogyatékkal élők éve lesz. A tanfolyam résztvevői a szerzett ismeretek által lépéselőnnyel alkothatnak cselekvési tervet a fogyatékkal élők érdekében.
-- Begai Péterné
 

SOSIG: Social Science Information Gateway

Az angol kezdeményezésre felálló SOSIG nem klasszikus hírforrás-oldal, hisz nem hírlevél, vagy hírportál, hanem sokkal inkább tematikus forrásgyűjtemény, ahol a különböző társadalomtudományok Interneten fellelhető anyagai vannak legyűjtve és csoportosítva az egyes tudományágak szerint:
A szerkeszt? ajánlata, Cikkek, írások, jelentések, Bibliografikus gy?jtemények, Könyvek, Cégek, Oktatási
anyagok, Kormányzati publikációk, Kormányzati szervek, Újságok, folyóiratok, Levelez?listák, vitacsoportok,
Hírek, Szervezetek, társaságok, Kutatási projektek, központok, Hírforrások.
(Forrás: http://www.sosig.ac.uk, Infinit Hírlevél No.180, 2002. 11. 30.)
 

Internetes dokumentum-rendelő rendszer

Idén november elseje óta a francia Közös Könyvtári Katalógus egy újabb szolgáltatással bővítette kínálatát. A PIB (pr?t inter-biblioth?ques) olyan internet alapú dokumentum-megrendelő rendszer, amely lehetővé teszi a kulturális szférában dolgozó felhasználóknak, hogy a közös katalógusban szereplő dokumentumokhoz, vagy azok másolatához az általuk kiválasztott könyvtárban jussanak hozzá. A kezdeményezésben önként jelentkező könyvtárak (felsőoktatási, nyilvános-, szakkönyvtárak) vesznek részt egy kiterjedt hálózati kommunikáció és szállítói rendszer segítségével. Az ingyenesen használható szolgáltatás bevezetése miatt az egyes könyvtáraknak semmiben sem kell majd változtatniuk, hiszen a kialakításnál figyelembe vették a különböző kölcsönzési, használati feltételeket, s arról pontosan tájékoztatják az olvasókat. Eddig már mintegy 151 kulturális intézmény jelezte, hogy szeretné használni az új szolgáltatást.
(Forrás: http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/actual0.htm, 2002. 11. 29., szemlézte: KE)
 

Online könyváruházak - megéri?

Egyre gyorsabb, megbízhatóbb és egyre több kedvezménnyel jár az online könyvvásárlás. A hazai internetes könyváruházak forgalmi adatai növekedéssel biztatnak. Ma már több tucat online könyváruház közül választhatnak azok, akik a világháló segítségével szeretnék feltölteni könyvespolcaikat. Bár egy könyvkereskedő számára presztízs szempontjából nem közömbös, hogy kínálata megjelenik-e az interneten, az online értékesítés segítségével gyakran olyan célcsoportokat is sikerül "becserkészniük" a forgalmazóknak, melyeket másképp jóval nehezebb elérni.
(Forrás: FigyelőNet, 2002. nov. 29. http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=50421&layout=no)
 

Jövőre elindulhat az elektronikus ügyintézés

Az informatikai tárca szándékai szerint jövőre elindulhat az elektronikus ügyintézés - mondta Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára az Információs Társadalom Szakmai Napok rendezvényen november 27-én Budapesten.
(Forrás: IT és E-business hírlevél (Menedzsmentfórum) 2002. nov.
29. http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=2990)
 

Eltérő internethasználat a szülők és a gyermektelenek között

A Pew Internet and American Life Project új felmérése arra derített fényt, hogy a gyerekeikkel együtt lakó szülők az egyedülálló emberekhez, vagy a gyerekeik családi fészekb?l való kirepülése után egyedül maradtakhoz képest nagyobb valószínűséggel használják az internetet.Míg a még a szülői házban él? gyerekek szüleinek 70%-a internetezik, addig a gyermekteleneknek csak 53%-a kapcsolódik a hálózatra. A Pew kutatása szerint a szül?kre az egyéb csúcstechnológiai eszközök, például mobiltelefonok vagy DVD-lejátszók használata is jellemz?bb. Az internet és a számítógépek ismerete a szül?k véleménye szerint segítséget jelent gyerekeik életben való érvényesüléséhez. Másfel?l a  szül?k maguk is használják a hálózatot, mivel annak révén könnyebben kézben tarthatják elfoglaltságokkal teli mindennapjaikat. A szül?k internethasználatának hátterében általában praktikus okok állnak: munka, banki ügyintézés, vagy éppen egészségügyi információk keresése.
(Forrás: http://story.news.yahoo.com/, Infinit Hírlevél No.180, 2002. 11. 30.)
-- A felmérés ugyan nem tér ki a munkahelyi viszonyokra, de feltételezhető, hogy a maga köré fiatalokat gyűjtő "senior" vezető internet- illetve technológiahasználatával kapcsolatban is hasonló összefüggések lennének felfedhetők. A kérdés még érdekesebbé válik öregedő szervezetek, illetve magas információhányaddal bíró szolgáltatások esetében. (MG)
 

Kozma László-centenárium, Kovács Kálmán miniszteri megnyitójával

1902. november 28-án született Kozma László, a budapesti Műegyetem neves professzora, aki a számítógépek "őskorának" egyik kiemelkedő alkotója volt, bár ezt a tényt érdemtelenül mellőzték, mint annyi más komoly magyar tudományos teljesítményt. Munkásságának hazai elismerését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által mostanában alapított Kozma László-díj legalább méltó helyre emelte, az Amerikában befutott másik magyar, Neumann János sikereivel egy rangra. Most mindkettőjüknek szenteltünk végre olyan díjat, amelyet az elnyerők egyformán komoly megtiszteltetésnek vehetnek. Mindezek fényében nem véletlen, hogy a centenáriumi ünnepséget - a reggeli szoboravatással - a témáért felelős informatikai tárca minisztere, Kovács Kálmán nyitotta meg, aki emellett szintén a Műegyetem oktatói törzsgárdájába tartozik, akár az ünnepelt nagy előd. Az eseményt a Műegyetem a tőle megszokott alapossággal és gondossággal szervezte. Az ünnepségen Kozma professzor munkásságának örökösei találkozhattak egymással és a jelenkori folytatókkal.
(Forrás: Prím Online, 2002. dec. 4. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32503)
 

Lassult az otthoni PC állomány növekedése

Az idei évben Magyarországon csökkent az otthoni számítógépek beszerzésének növekedési üteme.
(Forrás: IT és E-business hírlevél (Menedzsmentfőrum) 2002. nov. 29.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=2999)
 

Randevú és társas kapcsolatok a hálón

A Roper ASW piackutató cég telefonos felmérése arra derített fényt, hogy az 50 év alatti egyedülálló férfiak csaknem 40%-a beszélt már meg randevút az interneten keresztül. Az online ismerkedést és kapcsolatteremtést vizsgáló, mintegy 10001 személy megkérdezésével folytatott kutatás szerint a résztvevők további 53%-a ismer olyasvalakit, aki baráti kapcsolatot vagy szerelmi viszonyt kezdeményezett a hálózat segítségével. A 18 és 24 év közötti korcsoport körében ugyanez a kérdés 74%-ban talált igenlő válaszra. A megkérdezettek fele elmondta, hogy küldtek, vagy kaptak már olyan e-mailt, melyben fontos személyes eseményekről, például gyermek születéséről, munkahely-változtatásról, vagy házasságról is esett szó. A felhasználók 78%-a arról számolt be, hogy azoknak az új embereknek, akikkel megismerkednek, rendszerint nemcsak a telefonszámukat, hanem az e-mail címüket is megadják. A Roper kutatásából az is kiderült, hogy a felhasználók 26%-a már rákeresett saját nevére valamely keresőrendszer segítségével. A megkérdezettek 36%-a végzett már keresést valaki általuk ismert személy nevére. A felmérés szerint a számítógép-használók 90%-a azért kapcsolódik fel a hálózatra, hogy e-mail útján lépjen kapcsolatba barátaival, családtagjaival. Az internet egyben fontos eszköz azok számára is, akik rég nem látott ismerőseikkel kívánják újra felvenni a kapcsolatot. A megkérdezettek 35%-a számolt be arról, hogy a hálózat révén eredtek nyomába régi ismerőseiknek, hogy felelevenítsék velük kapcsolatukat. A felhasználók 60%-a szokott fényképet küldeni vagy kapni a családtagoktól vagy barátoktól. A webkamerák használata azonban némi "ellenállásba" ütközik: a felhasználók 47%-a ugyanis arról számolt be, hogy egy-egy online vásárlás alkalmával pizsamában ült a számítógép elé.
(Forrás: http://www.washingtonpost.com/
 

Konferencia a mobiltanulás új távlatairól

A Westel és az MTA Filozófiai Kutatóintézete közös interdiszciplináris társadalomtudományi kutatóprogramja keretében "Filozófia, pszichológia, művelődés" címmel 2002. november 29-30-án kétnapos nemzetközi konferenciára került sor az Akadémián. Az első nap témája a mobiltanulás pedagógiája és pszichológiája, a második napon pedig azokról az alapvető kérdésekről esett szó, amelyekkel az interaktív multimédiás kommunikáció viszonyai közepette a filozófiának szembe kell néznie. A konferenciához kapcsolódóan megjelent a kutatás eredményeit összegző harmadik magyar nyelvű kötet.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 29. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32444)
 

Mobilkommunikációs tanulmánykötet a Westel támogatásával

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének kiadásában, a Westel támogatásával jelent meg Nyíri Kristóf professzor szerkesztésében a Mobilközösség - mobilmegismerés címet viselő tanulmánykötet.
(Forrás: Prím Online 2002. nov. 30. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32476)
 
 
 

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf