K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2002/27., november 27.)

    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok

A TARTALOMBÓL:
- Könyvtár, mint marketingeszköz
- Menedzsment: értekezlet a parkban, kommunikációs intelligencia, elsajátítási motiváció, a felsővezetők gyakori hibái
- DAT-szemle
- A helyi információ igénye, mint a "helyismeret" lehetősége
- Fejlesztés alatt a legnagyobb online gyerekkönyvtár
- Szponzorálás
- Gyengén olvasunk
- Kultúrpont-szemle
 
 

Tisztelt Olvasó,
e lapszámunk technikai okokból egy nappal később, csütörtökön jut el a megrendelőinkhez. A késésért elnézésüket kérjük. Mostani hírlevelünkben az átlagosnál több szó esik menedzsmentről. E lapszám szerkesztésének ideje alatt zajlik a DAT-konferencia, melynek még előzeteséből válogattunk. Akik nem lehettek jelen, az előadókat utólag is kérdezhetik...

Üdvözlettel,
- a szerkesztők
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
 
 

Könyvtár, mint marketingeszköz

... a címe Szaniszlóné Békássy Éva (műszaki könyvtáros, Richter Rt.) BOSS információbróker-mellékletében http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/105/index.html megjelent cikkének, http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/111/index.html mely a Richter Rt. egy könyvtárat felhasználó marketingkampányát mutatja be. A könyvtár ilyetén "szolgáltatása" meglehetősen szokatlan, és a dokumentumszolgáltatás új perspektíváját mutatja be. A könyvtárak társadalmi hatásának egyik mérőeszköze, hogy mennyire képes megjelenni a könyvtárügyön kívüli információs fórumokon --közéleti esemvényeken, sajtóban stb. A könyvtárral kapcsolatos publikációk elenyésző esetben jelennek meg a könyvtáros sajtón kívül. Szaniszlóné Békássy Éva cikke szép példa ezen értékes "kitörésre". A könyvtárat ráadásul olyan szövegkörnyezetben mutatja be, amely arra utal: a könyvtár nem "eltartásra illő" szervezet, hanem erkölcsi, intellektuális és ezeken keresztül tényleges anyagi hasznot hozó befektetés, melynek elhanyagolása nem kifizetődő a fenntartó számára.
 

Értekezlet -- jobb a parkban
A cégek tárgyalóin kívül, a vállalati környezetből kilépve megtartott meetingek csodát tehetnek: nő a munkavállalók ötletessége és hatékonysága.
(Forrás: http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=49915&layout=no)
 

Kommunikációs intelligencia

Hosszú évekig az értelmi intelligencia bűvkörében éltünk. Aztán kiderült, hogy a sikereinkhez, harmonikus emberi kapcsolatainkhoz, karrierhez, az általában vett jó teljesítményekhez önmagában kevés.
(Forrás: HR Hírlevél (Menedzsmentfórum), 2002. nov. 19. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1395&page=1)
 

Ha a kellemes emlékek visznek előre, nő az elsajátítási motiváció (Menedzsmentfórum)

Ki az, aki emlékszik még arra az örömre, amelyet akkor élt át, amikor leírta első betűit, amikor sikerült kiolvasnia az első szavakat? Az első lépések boldogságát valószínűleg már senki sem tudja visszaidézni. Ez a két öröm pedig nagyon rokon érzés.
(Forrás: HR Hírlevél (Menedzsmentfórum), 2002. nov. 19. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1407&page=1)
 

Felsővezetők 14 gyakran elkövetett hibája (Menedzsmentfórum)

Ha egy vezető sok évet tölt el a legmagasabb pozíciókban, majd visszanézve objektív képet alkot, számos olyan hibát fedezhet fel, amelyet sokan elkövetnek. Robert Dunham a Motorola egykori alelnöke 14 ilyen gyakori felsővezetői hibát gyűjtött össze.
(Forrás: Vezetés Hírlevél, Menedzsmentfórum, 2002. nov. 21.  http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1394&page=1)
 

Vidéken erősebbek a helyi rádiók, mint az országosak

A Szonda Ipsos és a GfK Hungária közös kutatásának most közzétett eredményei szerint a megyeszékhelyek egy részénél a helyi rádiók elérése magasabb az országos rádiókénál.
(Forrás: Marketing Hírlevél, Menedzsmentfórum 2002. nov. 20. http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=2895)
-- Ugyan a felmérés tárgya nem a könyvtári szolgáltatás, de a jelenséget érdemes azonosítani: a helyi információ gyors szolgáltatásának fontossága, ami jó eséllyel lehet a helyi könyvtár szolgáltatása, amennyiben képes az ilyen tartalmű információt gyorsan (még aznap, lehetőleg délelőtt) eljuttatni a megrendelő asztalára (számítógépére) a kívánt formátumban. A helyismereti bibliográfiát építő könyvtárosoknak elvileg lépéselőnye van ezen a piacon... (MG)
 

Fejlesztés alatt a legnagyobb online gyerekkönyvtár

Az Egyesült Államok szövetségi Múzeum és Könyvtár Intézete, non-profit szervezetekkel, akadémiákkal és kormányzati szervekkel együttműködve november 20-án útjára indított egy mintegy 4,4 millió dolláros, öt éves beruházási tervet a világ legnagyobb online gyerekkönyvtárának létrehozására. A tervek szerint a gyűjtemény közel 10 000 gyerekkönyvet tartalmaz majd 100 kultúrkörből. A digitális gyerekkönyvtár -  melynél nagyobb, a 3-13 éves gyerekek számára elérhető rendszer egyelőre nem létezik - egyébként egy olyan nagyobb fejlesztés része, amely új módszereket igyekszik kifejleszteni a fiatal olvasók részére. Az elképzelés azért is nagy előrelépés, mert kutatások bizonyítják, hogy a gyerekeknél az olvasás felgyorsítja kognitív, szociális és érzelmi fejlődésüket, s mert különösen az elmaradottabb területeken a gyerekek sokszor csak nehezen jutnak olvasnivalóhoz. Talán az online hozzáférés hozzásegítheti őket a fontos olvasmányélményekhez. A digitális könyvtárnak ki kell majd elégítenie a gyerekek különleges igényeit, hiszen ők más keresési rendszert, más megjelenítést tudnak majd jól használni. Mindezek mellett a fejlesztők nem titkolt szándéka az is, hogy a gyerekekben felkeltsék az érdeklődést az olvasás, a könyvtárak és az őket körülvevő világ iránt.
(Forrás: 2002. november 22. http://www.imls.gov/whatsnew/current/111802.htm, szemlézte: KE)
 

Szponzorált előadó a Közgázon
A professzorok után immár előadótermet is neveztek el szponzorról a Közgázon.

Az OTP Bank Rt. támogatásának köszönhetően 12 millió forintos beruházással korszerű technikai infrastruktúrát építettek ki a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem IV. előadójában. A terem a jövőben a szponzor nevét viseli. Nem szokatlan ez az eljárás a Közgázon, ahol évek óta léteznek szponzorált professzori állások. Az ezeket elnyerő egyetemi oktatók 5 éven át kiemelt fizetést és kutatási keretet kapnak, cserébe minden megnyilatkozásukkor meg kell említeniük a szponzor nevét.
(Forrás: FigyelőNet, http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=50026&layout=no 2002. november 22.)
-- A könyvtárak szponzorálásának gyakorlatában nem ritka a könyvtári helyiségek és rendezvények szponzorálása olyan esetekben, amikor a könyvtár imázsa biztosítékot jelent a szponzornak saját kommunikációs céljainak szolgálatára. Ilyen és hasonló kapcsolatról szól szponzor és szponzorált oldaláról pl. az alábbi cikk: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/028/index.html (MG)
 

Oktatás -- valamikor lemaradtunk

Nemzetközi összehasonlításban a magyar tizenévesek meglepően gyengén teljesítenek mind olvasás, mind matematika terén - derül ki az OECD legújabb tanulmányából.
(Forrás: FigyelőNet, 2002. nov. 27. http://fn.netrix.hu/cikk.php?action=nyomtat&cid=50225&layout=no)
 

Hazai kulturális javak a digitális világban - 1 milliárdos pályázat

November 22-éig adhatják le pályázatukat a nemzeti kulturális értékeink digitális megörökítésére vállalkozó jelentkezők az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnál - áll a nonprofit szervezetek internetes honlapján.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 20. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32253)
 

DAT-szemle
(A nov. 25-26-án tartott DAT-Konferencia tájékoztatójából válogattunk; azokból, amelyek a Könyvtáros klubon túl szóltak a könyvtárak ügyéről)

A Nemzeti AudioVizuális Archívum koncepciója (Dr. Tószegi Zsuzsa ügyvezető igazgató - Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.) Az európai országok régóta, és egyre erőteljesebben szorgalmazzák az európai audiovizuális örökség megóvását, digitalizálását, széles kör? hozzáférhet?vé tételét. Évekkel ezelőtt kezdődött a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) el?készítése. A Neumann János Digitális Könyvtárban most lezárult projekt eredményeként elkészült a törvénytervezet, az audiovizuális dokumentumok feldolgozását és szolgáltatását lehetővé tevő szabványok és metaadatbázisstruktúra, valamint a leend? intézmény m?szaki-technológiai rendszere. A projektet az NKÖM, a MeH IKB (majd jogutódjaként az IHM) és az ORTT finanszírozza.

Az URN használata hálózati dokumentumok azonosításában (Horváth Ádám könyvtáros programozó - Országos Széchényi Könyvtár, Itt és Péter programozó - Országos Széchényi Könyvtár) Az URN (Universal Resource Name) egy olyan azonosító, amely az interneten található források hosszútávú azonosítására szolgál. Ennek egy altípusa az NBN (National Bibliography Number). Az URN azonosító típust azzal a céllal hozták létre, hogy kiküszöböljék az URL-ek használatából fakadó hátrányokat. Mivel az URL-ek gyakran változnak, a hivatkozások folyamatos karbantartása nagy er?feszítést igényelne. A problémát tovább növeli, hogy a változást közölnünk kell mindazokkal, akik hivatkoznak a közzétett forrásra. Az URN azonosítók (természetesen az URL-el együtt) ezekre a nehézségekre próbálnak megoldást nyújtani. Az Országos Széchényi Könyvtárban egy nyílt projekt keretében vezetjük be az URN-NBN rendszert, aminek lehetőségeiről és problémáiról tájékoztat a prezentáció.

A digitális archiválás és az információs rendszerek átjárhatóságának jelent?sége (Moldován István - Országos Széchényi Könyvtár) Az előadás két elkülönült - bár egymással kapcsolatban lév? - f? részb?l áll. Az els? rész a digitális archiválás növekvő jelentőségével foglalkozik az exponenciálisan növekv? digitális tartalom mellett. A másik részben az előadó a nagy számú internetes tartalomszolgáltatás egymással való összefüggésére tér ki, közös szabványok, eljárások alkalmazására. A prezentáció a nyílt, átjárható rendszerek, a közös keresők, indexelők számára elérhet? szolgáltatások fontosságát emeli  ki egy konkrét hazai példán keresztül.

Távoktatás, távmunka, teleházak (Gáspár Mátyás - Teleház Szövetség)
A magyarországi teleház mozgalom azért sikeres, mert biztosítja az új informatikai technológiák és hálózati szolgáltatások beágyazódását a helyi társadalomba. A teleházak bemutatják a lehet?ségeket, feltárják a szükségleteket, felkeltik és kielégítik a helyi személyes és közösségi informatikai igényeket. A teleház mozgalom most átalakulóban van. A szükséges modellváltás lényege a hálózati integrációval, szolgáltatási rendszerekkel párosuló hálózatb?vítés, mind üzleti, mind pedig a közszolgáltatások irányában. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a távmunka, a távoktatás, ügysegédlet, közhasznú tájékoztatás, napi aktualitásként az EU társadalmi kommunikációja.
 

Angol terv a széles sávú internetkapcsolat fejlesztésére

Tony Blair miniszterelnök jelentette be november 19-én azt a kormányzati tervet, hogy 2006-ra minden angol iskolát széles sávú hozzáféréssel látják el. Ez az elképzelés egy átfogó csomagterv része, melynek keretében 6 milliárd fontot kívánnak fordítani a közösségi hozzáférés fejlesztésére. Ez a második világháború utáni közszolgálati beruházásban új csúcsot jelent, s azt célozza, hogy oktatási-művelődési, egészségügyi és igazságszolgáltatási kapcsolati pontok hálója segítse elő minden állampolgár hozzáférését. A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy máris meghaladja az egy milliót a széles sávon kommunikálók száma, s havonta közel 30 ezerrel növekszik számuk. (http://www.e-envoy.gov.uk/oee/oee.nsf/esummit-mediacentre/)
 

Infotárs-csúcs lesz decemberben

Az ENSZ döntése értelmében 2003. decemberében csúcstalálkozót rendeznek Genfben az információs társadalom témakörében. Sorra rendezik ennek előkészítésére a kontinentális találkozókat. Legutóbb, november 7-9-én Bukarestben került sor a páneurópai értekezletre. Ennek záróanyaga a következő főbb megállapításokat és elveket tartalmazza
(http://www.itu.int/wsis/docs/bucharest/final­­­­_declaration.doc)
-  az információs társadalom jelentős lehetőséget kínál a fenntartható fejlődés, a demokrácia, az átláthatóság, a jó kormányzás stb. szempontjából,
-     az egyének és a szervezetek egyaránt gyarapodhatnak az információhoz, a tudáshoz és az eszmékhez való jobb hozzáférés révén,
-     a köz- és magánszféra olyan együttműködésére van szükség, mely elfogadható áron valósítja meg a biztonságos hozzáférést,
-     fenn kell tartani a nyelvi változatosságot és a kulturális identitások különbözőségét,
-     a humán erőforrások fejlesztésében növekszik az oktatás és a szakképzés szerepe.
A tennivalók sorában az elektronikus kormányzás, az e-business, a helyi tartalomszolgáltatás valamint az e-learning jelentős fejlesztése fogalmazódott meg.
 

Megújult az Eduport felsőoktatási portál

Megújult külsővel és új szolgáltatásokkal várja látogatóit a tavaly óta működő Eduport felsőoktatási portál, amelyet a Fiatalok Európáért Közhasznú Alapítvány hívott életre. A http://www.eduport.hu internetes címen elérhető portál célja, hogy a felsőoktatásban tanulók és tanítók számára első kézből biztosítson híreket, információkat.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 20. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32252)
 

Teleházak Szabolcsban - befejeződött a program

Befejeződött a közösségi információs és telekommunikációs szolgáltató központok kialakítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a térségi munkaügyi központ anyagi támogatásával tizenkét - 5000 lakos alatti -településen hoztak létre teleházat.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 21. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32284)
 

Bemutatták az IKTA-projekteket

Az Oktatási Minisztérium infokommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2001. évi pályázatának projektjeit szerdán mutatták be Budapesten.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 21. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32283)
 

IHM: költségvetési politika

Kovács Kálmán miniszter november 22-én sajtótájékoztató keretében ismertette a kormány erőfeszítéseit az információs társadalom kiépítéséért, eszközeit a felzárkózás elősegítéséhez, valamint az IHM és más tárcák 2003. évi informatikai, hírközlési célú költségvetési forrásait.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 22. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32312)
 

KULTÚRPONT HÍRLEVÉL (szemle)

A KultúrPont Iroda a közeljövôben magyar nyelv? továbbképzési programok indítását tervezi.
A./ Kultúra és az Európai Unió (30 óra)
A kurzus EU-ismereteket nyújt kimondottan kulturális szakemberek számára. Tantárgyak: Bevezetô: az EU fejlôdéstörténete, Az EU intézményrendszere, Az EU döntési mechanizmusa, Kulturális és audiovizuális programok az EU-ban, Kulturális jog az EU-ban, EU és közm?velôdés, Oktatási és továbbképzési programok az EU-ban, Nemzetközi intézményi együttm?ködés, testvérvárosi kapcsolatok az EU-ban, Strukturális Alapok és kultúra, Nonprofit szektor az EU-ban, Információforrások, információszerzési lehetôségek, A kultúra és a jövô Európája, Konzultáció
B./ EU pályázatírói tréning (30 óra)
A kurzus gyakorlati segítséget nyújt a kulturális pályázatírásban a pályázatok megtalálásától, megírásától kezdve, a kommunikációs technikákon és a projektmenedzsmenten át egészen az elszámolásig. Tantárgyak: Bevezetés: miért kell pályázatot írni?, Kommunikációs tréning: elmélet, Kommunikációs tréning: gyakorlat, Ötlettôl a pályázatig - a brainstorming technikája, Az EU támogatási gyakorlata, Forrásteremtés (önrész - szponzorációval stb.), Együttm?ködés külföldi partnerekkel, A költségvetés összeállítása, A pályázat lebonyolítása, projektmenedzsment, elszámolás, Pályázatelkészítô tréning I., Pályázatelkészítô tréning
II., űrlap, mellékletek,
Konzultáció
A részvételi díj kb 40-50 ezer Ft, mindkét kurzus a kulturális szakemberek képzési rendszerének megfelelôen az NKÖM 1/2000 rendelete szerint akkreditált, a képzés nyelve magyar. A kurzusokat elôreláthatólag jövô év februárjában indítjuk majd, az igényeknek megfelelô gyakoriságban. Az elôadásokat a témák szakemberei tartják. A tanfolyamok pontos részleteirôl (idôpont, helyszín stb.) Hírlevelünkön keresztül értesítjük majd Önöket. Köszönjük mindazoknak, akik e-mailen feltett kérdésünkre válaszoltak - ezidáig több mint 170 választ kaptunk. A visszajelzéseket továbbra is várjuk, december 6-ig. (KultúrPont)
Bôvebb információ: KultúrPont Iroda, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., info@kulturpont.hu  www.kulturpont.hu t.: (06 1) 413-7565

Konferencia-összefoglaló elektronikus formában
Az Európai Könyvtár elnevezés?, idén áprilisban Frankfurt-am-Mainban rendezett konferencia jelentése illetve a projekt elôzetes eredményei hozzáférhetôek a konferencia honlapján. (eCulture 4/3)
Bôvebb információ: http://www.europeanlibrary.org/tel_milconf_2002_report.htm

PULMANweb: digitális útmutató könyvtárosoknak
Már az interneten olvasható a Pulman kiadó elsô digitális kézikönyve közkönyvtárak és kulturális partnerintézményeik számára. A következô szám november végére várható, a szerkesztôk örömmel veszik a kiadvánnyal kapcsolatos kommentárokat. (eCulture 4/3) Bôvebb információ: jan.vanvaerenbergh@cs.antwerpen.be http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm
 
 

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E müveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf