K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2002/26., november 20.)

Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Osztrák közkönyvtári hírek
- Öregedő könyvtárosi társadalom
- Infobróker-konferencia és -melléklet
- Egye inkább fizetőssé válik az online tartalom?
- Kevés magyar könyvtáros és ismét több olvasó Erdélyben
- Eljárások megrongálódott könyvekkel
- Vízkár az Ukrán Nemzeti Könyvtárban
- Gyerekek az interneten
- Elismerés a Teleházaknak

Tisztelt Olvasó,
tudja-e, mi a közös az Elvis Presley-rajongók és a könyvtárosok között
-- kérdezte Rebecca T. Lenzini a Searcher folyóirat hasábjain. Nos:
mindketten egyre öregebbek és senki nem veszi át helyüket. Ez arra utal
-- folytatódik a cikk -- hogy a könyvtárosok átlagéletkora egyre
magasabb az Egyesült Államokban. A cikk néhány további megállapítását
hírlevelünkben közöljük. E lapszámunkban 27 cikket talál.

Üdvözlettel,
- a szerkesztők


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Osztrák közkönyvtári hírek

A Büchereiverband Österreich - erős egyesületi funkciók, egyben kis
"könyvtári intézeti" feladatok - közzétette a 2001. Évi statisztikai
adatokat honlapján (www.bvoe.at). A 2498 közkönyvtár együttesen 12,1
milliós állománya 1,129 millió beiratkozott olvasót vonzott, akik 17,13
millió könyvtári egységet kölcsönöztek. E - talán nem túl magas - számok
folyamatosan emelkednek, a tíz előttiek például így néztek ki: 8,4
milliós állomány, 0,87 millió olvasó, 13,6 millió kölcsönzés.

Szomszédunk közkönyvtári struktúrájáról érdemes tudni, hogy a könyvtárak
valamivel több, mint felét tartják el a helyi önkormányzatok (51,6%),
viszont ezek állománya az összes 60, míg a kölcsönzések 70%-át éri el.
Elég számottevő a katolikus könyvtárak szerepe (a fenti sorrendben
arányaik: 19 - 14 - 8%). A szakszervezeti könyvtárak őrzik korábbi
pozíciójukat (arányaik: 9 - 5,5 - 4%). Gyakori, hogy a fentiek
valamilyen közös formában tartják fenn könyvtáraikat.

Csoda készül Bécsben: a napokban megkezdődött a városi könyvtárhálózat
új "zászlóshajójának" műszaki átadása. A 26 millió eurós költséggel
felépült központi könyvtár (nettó alapterület 6000 m2, bruttó 10.000 m2
felett) a város egyik legforgalmasabb pontján, a Westbahnhofhoz
legközelebbi metrómegállónál (Burggasse Stadhalle), a Gürtel elnevezésű
"nagykörúton" található. A városi hálózat 1,5 milliós állományának
mintegy 30%-a lesz itt - döntő többségében szabad polcon - elérhető. A
könyvtár teljesen automatizált (az olvasó maga végzi majd a kölcsönzési
műveletet elektronikus olvasó kártyájával és a sávkódos könyvekkel). A
megnyitás tavasszal várható, méghozzá márciusban. Az olvasó egyébként a
mintegy 50 egységből álló városi hálózat bármely kötetét már ma is
megtalálja a közös gépi katalógusban, s akár meg is rendelheti saját
fiókkönyvtárába, ahova a hetente kétszeri szállítás keretében a könyvtár
maga juttatja el az olvasói kérésnek megfelelő dokumentumot. A
Skodagasse-i eddigi központi könyvtár az állomány átköltöztetésének
előkészítése végett december 2-án bezár. (Hosszabb ismertetés készül a
3K részére.) (SP)


Öregerő könyvtáros társadalom

Egyre több az ősz fej a könyvtárosok között! -- veti fel a tanulmány. És
a munkaerő-struktúra is jelentősen változik: 1990 és 1998 között a
katalogizálók száma 63%-kal csökkent, a rendszerkönyvtárosok és
technológusok száma 54%-kal növekedett. Ráadásul az álláshirdetések
61%-ában is őket keresik. A szerző meg is kérdezi a könyvtári
szervezetek vezető képviselőit: mennyiben érzékelik e helyzetet, mi a
véleményük róla és milyen stratégiával rendelkeznek a jövőt illetően. A
tanulmány ezek után elemzi a könyvtári szervezetek eddigi ebbéli
tevékenységét. Ja, nem írtam eddig, hogy mindez nem a hazai könyvtári
szervezetekre és helyzetre vonatkozik; a tanulmány amerikai, mint
ahogyan a hírlevél elején a találós kérdés is az ő helyzetükre
vonatkozott.
(Forrás: The graying of the library profession: a survey of our
professional association and their responses / Rebecca T. Lenzini. In:
Searcher
2002. 7. http://infotoday.com/searcher/jul02/lenzini.htm)


Infobróker-konferencia

A Magyar Információbrókerek Egyesülete második konferenciáját tartja
december 10-én Budapesten, a Benedict Schoolban. Az előadók a
potenciálisan könyvtárosok által is végezhető infobrókerség
tevékenységét más néven végző szakemberek közül kerülnek ki. A kínálat:
Információkutatás és "értékesítés" az üzleti tanácsadásban (Dr. Boda
György, menedzser tanácsadó, KPMG Consulting), A fejvadász researchere
(Tamás Réka, researcher, Dr. Telkes Kft.), Gazdasági elemzés a sajtóban
(Juhász Péter, elemző, Világgazdaság), Iparjogvédelmi információ a
versenyelőny megtartásához (előadó: Dr. Pjeczka Etelka, tanácsos, Magyar
Szabadalmi Hivatal), A hírszerző, mint információbróker (Apró Antal,
ügyvezető, aprócontrol vállalkozásbiztonsági tanácsadó kft.) További
információ: www.mibe.info


Információbróker-melléklet a BOSS-ban

A BOSS Magazinban immár másodszor jelenik meg
információbróker-melléklet. E tény is bizonyítja, hogy az üzleti sajtó
tartósan érdeklődik az információszolgáltatás különféle módszerei iránt,
amely komoly pr-lehetőséget jelent az információszolgáltatással
foglalkozó szakemberek számára. A BOSS mellékletének cikkei: Infobűnök
(Dr. Horváth Sándor Domonkos)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/106/index.html, Az infobróker
etikája http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/108/index.html és
Partnerinformáció és holdudvara (Mikulás Gábor)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/093/index.html, Üzletipartner
információpiac (Szécsi Gábor)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/107/index.html, Átlátni és
Rendszerezni (Takács Mihály)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/109/index.html, Mi fán terem?
(Hrivnák Andrea), Könyvtári szolgáltatás, mint marketingeszköz
(Szaniszlóné Békássy Éva, Richter G. Rt., műszaki szakkönyvtár).
(Remélhetőleg a cikkek mindegyike elérhető lesz elektronikusan is
rövidesen.)


Kevés magyar könyvtáros; ismét több olvasó Erdélyben
Könyvtárbacsalogató módszerekről a konferencián

Könyvtárak szerepe az ifjúság tanulásában és olvasóvá nevelésében címmel
rendezett konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati
Szekciója és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete november 4-től
8-ig Csikszépvízen. Az előadók szót ejtettek továbbá 24 órás rendhagyó
irodalomóráról, hatfordulós irodalmi pályázatról, mely a könyvtár
használatára is megtanított sok pályázót, középiskolai Valentin-napi
szerelmesvers-író pályázatról. Az "Olvastad már?" című kötet anyaga is
egy pályázati kiírás eredményeként született. A szentendrei közkönyvtár
diákok olvasmányélményeiből jelentetett meg kötetet. Újraindultak az
olvasókörök, melyeket különböző korcsoportoknak szerveznek rendszeresen
hetente, kéthetente. Hasonló tevékenységek zajlanak az olvasótáborokban
is. Hadházy Éva tapasztalata szerint a könyvtár bemutatására egy
osztálynak háromszor szükséges könyvtárba elmennie; a könyvtár általános
bemutatására, mely egy pár perces irodalmi játékkal ér véget, egy
konkrét feladat megoldására (keresés a katalógusban, a különböző
dokumentumtípusok bemutatása és használata) majd pedig egy önismereti,
személyiségfejlesztési irodalmi játékra. A székelyudvarhelyi könyvtár a
helyi fiatalok tudományos munkáiból már három kötetet jelentetett meg -
számolt be Dr. Hermann Gusztáv. A kézdivásárhelyi könyvtárban az előző
évihez képest  12,5%-kal növekedett a beiratkozott olvasók száma, a
látogatottság pedig megduplázódott - emelte ki Vántsa Judit. A romániai
forradalom utáni drasztikus olvasószám-csökkenés hullámvölgye után a
könyvtár visszanyerte, sőt, növelte olvasóinak számát. Az erdélyi magyar
érdekeltségű könyvtárak esetében aggasztó a könyvtárosok csekély száma,
illetve a hivatástudat, a motiváció hiánya. A könyvtárak mostanában
kezdtek a retrospektív konverzióba.
(Forrás: a kézdivásárhelyi városi könyvtár vezetője, Vántsa Judit
közlése alapján)


Megrongálódott könyvek

Beleesett a kádba? Megrágta a kutya? A Westchester Nyilvános Könyvtár
dolgozói meglepetésüket fejezték ki a megrongálódott könyvek nagy száma
miatt. Ahogy Jane Walsh Brown igazgatóhelyettes fogalmazott: "Meg vagyok
lepve a megrongálódott könyvek száma miatt. Kétheti átlagban legalább 25
ilyent kapunk vissza. Némelyik még javítható, mások nem." Jó megoldásnak
tűnik, ha a könyvtár lehetővé teszi a megrongálódott könyvek megvételét.
Általában az olvasók fele él is ezzel a lehetőséggel az ilyen esetekben.
Ehhez azonban a könyvtárosoknak valósággal naiv módon kell hinniük
abban, hogy a rongálások 99 %-a véletlenül történik, s csak néhány olyan
eset van, amikor a könyv megszerzésének spekulációjával teszik tönkre a
könyveket. Walsh Brown szerint az ilyen visszaélések kizárására a
legcélravezetőbb, ha a könyvtár tudatja az olvasókkal, hogy a könyvek
kifizetése nem jelenti automatikusan a megvételüket. Persze nehéz
kérdés, hogy mely könyveket lehet megvenni, és melyeket nem, melyek
azok, melyek még helyrehozhatók, melyek, amik nem. Mindenesetre
elsősorban a könyvtári személyzetnek kellene azonnali döntéseket hoznia
egy-egy kérdéses esetben, amelyet a külső szemlélők túlságosan
szubjektívnek vélhetnek. Az is kérdés, hogy az eredeti árat, vagy pedig
a könyv jelenlegi beszerzési árát kell-e felszámítani. Mert például egy
átlagos árú könyv, melyet már nem nyomtatnak, egy gyűjtő számára sokkal
többet is érhet az eredeti árnál.
(Forrás: Paulene Poparad cikke, 2002. november 15.
http://chestertontribune.com/Library/library_books_not_getting_the_re.htm,

szemlézte: KE)


Vízkár sújtotta az ukrán nemzeti könyvtárat

Kijevben több mint 200 000 könyv, magazin és újság szenvedett súlyos
károkat, amikor az ukrán nemzeti könyvtár fűtésrendszerének egyik
vízcsöve elkezdett szivárogni októberben. A cső a hetedik emeleten
hibásodott meg, és az éjszaka folyamán a forró víz leszivárgott az
alsóbb szintekre is. A Nemzeti Tudományos Akadémia szakértői a leginkább
átnedvesedett mintegy 11 500 dokumentumot már elküldték javításra, a
többi, átázott dokumentumot a helyszínen szárítják. A szakértők azt is
megállapították, hogy a cső meghibásodását korrodálódás okozta, valamint
elrendelték az egész fűtésrendszer csővezetékének kicserélését. A kijevi
"A Nap" című lapból kiderül, hogy a nyilvánosságot több mint egy héten
át nem értesítették a történtekről. A könyvtár igazgatója biztonsági
okokkal indokolta a titkolózást, mondván, nem akarták kockáztatni a
lopás lehetőségét. A könyvtár vezetősége egyúttal azt is elmondta a
lapnak, hogy két éve semmilyen pénzalap nem állt rendelkezésükre az
épület fenntartására, így nem tudták fizetni a villanyszámlát, a
biztonsági szolgálat munkadíját, a tűzvédelmi berendezéseket, sem pedig
a kommunikációt. Az UNESCO már keresi a megoldás lehetőségét.
(Forrás: 2002. november 18.,
http://www.ala.org/alonline/news/2002/021118.html#ukraine,
szemlézte: KE)


Fokozatosan fizetőssé válik az online tartalom?

Az egy hétig Magyarországon tartózkodó Dean Cox online szakértő, a
Knight Alapítány vendégtanára, a CBSNews.com egykori producere, az iPIX
Kiemelkedő Újságírói Díjának tulajdonosa szerint a '90-es évek óta egyre
kevesebb az ingyenesen elérhető tartalom a neten, mert a
tartalomszolgáltatók elkezdtek szakosodni, és fokozatosan fizetőssé
tették szolgáltatásaikat. Budapesten, a Független Médiaközpontban
megtartott zártkörű konzultációján, majd azt követő rendezvényen
elmondta azt is, hogy az USA-ban a weboldalak gazdái fokozatos
leépítéseket hajtottak végre. Az online újságírók ma már nem csak
újságírók, de egy személyben operatőrök és fényképészek is, sőt
némelyiküknek még a hangvágáshoz is értenie kell.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 18.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32215)


Sajtóközlemény-írás: távolabb a tűztől

Az egyes projektek vezetői illetve munkatársai nem feltétlenül képesek
hatékony sajtóközleményt írni munkájukról. Ennek több oka lehet: a
kevesebb többet mond, márpedig aki magát a munkát végzi, sokat tud róla
beszélni. Aki a munkát végzi, általában nem szakembere a
sajtóközlemények írásának. Az is gyakori, hogy elfogult a saját maga
által készített közlemény iránt, és túlírja azt. Hasznos tehát: a
sajtóközlemény-írási feladat delegálása, külső tanács kérése más
munkatársaktól, külsősöktől, illetve kollégák felkérése a munkára.
(Forrás: Are you too close to the project? In: PRW Newsletter, 2002.
November 12.
http://www.press-release-writing.com/newsletters/t84-too-close.htm,
szemlézte: MG)Reform a Magyar Rádió internethez való viszonyulásában

Évek óta sérelmezik újságíró kollégák, hogy a közrádió internethez való
viszonyulása nem megfelelő. Most, több év lemaradással ugyan, de végre
valami elkezdődött. Úgy tűnik, a Magyar Rádió is beáll a
tartalomszolgáltatók sorába, igaz, a megújulás nem megy az egyik napról
a másikra.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 19.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32218)


Miniszteri elismerés az Egyszervolt.hu gyermekportálnak

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott az Egyszervolt.hu (www.egyszervolt.hu) gyermekportálnak. A
díjat Pintér Róbert, a Color Plus Multimédia Stúdió ügyvezetője vette át
a tárca miniszterétől.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 19.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32217)
-- Gyermekkönyvtárosok, szülők és nagyszülők számára különösen hasznos
tanulmányozni. Feltehetően nem az olvasó gyermeket érdemes a képernyő
elé ráncigálni, hanem az eleve képernyőt bámulónak lehet érdemes kínálni
illetve méginkább: vele együtt(!) felderíteni. (MG)


Indul a Sulinet-Express

Magyar Bálint oktatási miniszter szombati előadásával az Educatio
szakkiállításon zöldre állította a szemafort, és elindította a Sulinet
Expresst. Így nevezik azt a kormányzati programot, amelynek révén minden
pedagógus - az adómegtakarítások következtében gyakorlatilag ingyen -
számítógéphez juthat; a tanulók és tanárok számítógépes képzésének és
vizsgáinak költségét egyaránt átvállalja az állam; a számítógépes
írástudás idejekorán történő elsajátításának köszönhetően pedig
remélhetőleg csökken az a hátrány, amit országunk begyűjtött az elmúlt
években még szomszédjainkkal szemben is.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 16.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32192)


Indul az első elektronikus-tananyag készítő pályázat

  A napokban indul el az első magyar elektronikus-tananyag fejlesztő
pályázat, amelynek keretében a diákok - tanári segítséggel -
e-tananyagokat készíthetnek, akár kizárólag az interneten tartva
egymással a kapcsolatot. A megmérettetés célja, hogy játszva tanítsa meg
a gyerekeket az internet, mint hétköznapi, a tanulásban is hasznos
eszköz használatára. A versenyt szervező Mimóza Kft. saját fejlesztésű
Coedu online oktatási rendszerét bocsátja a pályázók rendelkezésére.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 14.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32098)


Elismerés együttműködésért és szolgáltatásbővítésért

24. számunkban már beszámoltunk az amerikai Év könyvtára díj átadásáról.
Most az egyik nyertesről szólunk bővebben: A Connecticut állambeli
Hartford város közkönyvtára (http://www.hartford.lib.ct.us)
elismerésének több oka is van. Eredményesen szervezi a különböző civil
szervezetek és iskolák együttműködését, bővíti -- időben - is
szolgáltatásait (például egyik fiókja éjjel is nyitva tart, s ugyanakkor
a hét minden napjának minden órájában tájékoztató könyvtáros várja az
érdeklődőket). A könyvtár bővítésére az önkormányzat 50 millió USD-t
áldoz (a keret előteremtését kötvény kibocsátásával oldják meg, az erről
szóló népszavazás 90%-os támogatásteredményezett): az újonnan
létrehozandó könyvtári alapterület mintegy 4000 m2 lesz. (A 125 ezres
város nevezetes lakója volt Mark Twain, illetve a XIX. század 70-es
éveiben H. Beecher-Stowe, a Tamás bátya kunyhója című, a rabszolgaság
eltörléséért íródott, lenyűgöző hatást kiváltó regény szerzője.)
(Forrás: http://www.imls.gov/conference/namls2002/namls2002.htm,
szemlézte: SP)


Egyesült Államok - internet csak gyermekeknek

Az amerikai kongresszus pénteken jóváhagyta azt a szabályozást, amelynek
értelmében az interneten olyan belső hálót hoznak létre, amely
gyermekeknek szól, és mentes mindazoktól az oldalaktól, amelyek
megtekintését gyermekeknek nem javasolják.
(Forrás: Prím Online, 2002. nov. 18.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32211)


Gyerekek a neten Európában

Az Outermedia új beszámolója szerint az internet egyre fontosabb
szerepet tölt be a 6-13 éves gyerekek életében. A mintegy 2100 6-13 év
közötti európai gyerek, illetve szüleik és tanáraik megkérdezésével
lebonyolított felmérésből kiderült, hogy a 6-7 éves gyerekek fele
használja az internetet. Ez az arány az életkor előrehaladtával nő: a
12-13 éveseknek már a 94%-a kapcsolódik a hálózatra. Általánosságban
megállapítható, hogy a gyerekek túlnyomó részt szórakozás céljából
használják az internetet. A gyerekeknél a hálózati tevékenységek körében
az online játékok töltik be a vezető szerepet: 50%-uk arról számolt be,
hogy gyakran játszik. A legnépszerűbbek a kalandjátékok. Míg a fiatalabb
gyerekek szinte csaknem kizárólag játékra használják a hálót, addig az
idősebbek többféle lehetőséggel is élnek: e-maileznek, információkat
keresnek hobbijukkal, kedvenc időtöltésükkel kapcsolatban, illetve
chatelnek. A házifeladatok elkészítésekor viszonylag kevesen veszik
igénybe az internetet: a kisebbek 14, az idősebb gyerekek 25%-a
említette ezt a tevékenységet. A gyerekek 45,7%-a látogat
csevegőszobákat, az e-mail azonban határozottan népszerűbb: a 73,4%-uk
rendszeresen e-mailezik - derült ki az Outermedia felméréséből.
(Forrás: http://www.europemedia.net/, Infinit Hírlevél No.178, 2002.
nov. 16.)


Konfliktusok a szervezetben

A szervezetek életében igen gyakori, hogy problémák, konfliktusok
adódnak. Ezek ismerete, kezelés kihat az egész szervezetre. Ez pedig
rossz légkört eredményez, így rontja a hatékonyságot a szervezet minden
működési szintjén. Fontos kérdés, hogy a konfliktusok esetén a cég
kommunikáljon, enélkül ugyanis a konszenzus elérésére alkalmazott
bármilyen stratégia csődöt fog mondani.
(Forrás: Menedzsmentfórum, 2002. nov.
14. http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1370&page=1)


Friss internethasználati adatok Európából

A legfrissebb Eurobarometer felmérés szerint 2002 júniusában az Európai
Unió tagállamaiban a háztartások 40 százaléka használta az internetet.
Ez persze rossz hír az Uniónak, hiszen gyakorlatilag egy éve alig
érzékelhető a növekedés, és persze meglehet, jó hír Magyarországnak,
hiszen - igaz, nálunk sem növekedik egy éve az internethez csatlakozni
képes háztartások száma - így legalább nem mélyül tovább a szakadék
hazánk és az EU tizenötök között. (Molnár Szilárd összeállítása)
(Forrás: Infinit Hírlevél No.178 2002. november 16.
http://www.ittk.hu/infinit/2002/1114/indexst.html/)


TNS Government Onine Study: Magyarország a sereghajtó

Tizenöt százalékkal emelkedett világszerte az elektronikus kormányzati
szolgáltatásokat használó állampolgárok aránya - derül ki a Taylor
Nelson Sofres legfrissebb felmérésének (második Government Online Study)
eredményeiből. Magyarország sok mutató tekintetében a lista utolsó
helyét foglalja el. (...) Az online kormányzatokat leggyakrabban
információszerzés (24 százalék) és információk, kérdőívek letöltése (11
százalék) miatt keresik fel az állampolgárok. (...)
- Az online kormányzat használatában élen járó országok: Svédország (a
teljes lakosság 57 százaléka), Norvégia (56 százalék), Szingapúr és
Dánia (53-53 százalék). Ezekben az országokban a legnagyobb az
internet-felhasználók aránya is (a teljes lakosság kb. 80 százaléka). -
Az internetpenetráció (13 százalék), és az e-kormányzat penetráció (3
százalék) tekintetében is Magyarország a legutolsó a 31 ország listáján.
- Az internetezők közül (tehát nem a teljes lakosság körében) az
e-kormányzat használata tekintetében Magyarország a sereghajtó (16
százalékkal), a skála másik végén Norvégia található (81 százalékkal). -
Az elektronikus kormányzat használata inkább jellemző a férfiakra, mint
a nőkre.
- A 35 év alattiak tartoznak a domináns korcsoporthoz, az e-kormányzat
használata tekintetében a legnagyobb növekedés azonban a 35-44 és az
55-64 éves korcsoporthoz tartozóknál tapasztalható; a 65 év felettiek
aránya - ebből a szempontból - csökkent: az előző évi 7 százalékról 5
százalékra esett vissza.
(Forrás: http://www.tnsofres.com/, Infinit Hírlevél No.178, 2002. nov.
16.)


Félrevezető információk

Egy új nemzetközi felmérés arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy
számos egészségügyi és pénzügyi webhely olyan információkat tesz közzé,
amelyek félrevezetők, nem helytállóak, vagy éppenséggel nem teljesek. A
mintegy 460 webhelyet vizsgáló felmérés szerint egyes site-ok egyszerűen
hitelt nem érdemlő információkat ismertetnek - állítja a Consumers
International. Az egészségügyi, pénzügyi, valamint ár-összehasonlító
webhelyeket vizsgáló kutatók azt tapasztalták, hogy a szájtok 49%-a nem
tájékoztatja megfelelően a felhasználókat arról, hogy a közzétett
információkat miként tudják célszerűen, jól felhasználni. Például az
egészségügyi vagy pénzügyi tanácsért folyamodó felhasználóknak nem
hívják fel a figyelmét arra, hogy érdemes szakember segítségét is
kikérniük, még mielőtt a kapott tanács nyomán cselekednének. A szóban
forgó szájtok csaknem fele nem szolgáltat kellő információt a tanácsot
adó emberek szakértelmét, hozzáértését, képesítését igazolandó. A
személyes adatokat kérő webhelyek csaknem 40%-a nem rendelkezik
adatvédelmi irányelvekkel. A megvizsgált webhelyek több mint 60%-a olyan
dolgokat állít, vagy olyan információkat tesz közzé, amelyek esetenként
nem egyértelműek és konkrétak, hanem sokszor megbízhatatlanok és
ködösek. A webhelyek ugyanilyen arányban arról sem adnak tájékoztatást,
hogy a közzétett információk összefüggenek-e bizonyos üzleti, szponzori,
vagy hirdetői érdekekkel. A vizsgálat nyomán készült tanulmány szerzői
azt javasolják a fogyasztóknak, hogy fordítsanak kevesebb figyelmet
egy-egy webhely külső megjelenésére, arculatára, és jobban ügyeljenek a
tényleges tartalmak forrására, hitelességére.
(Forrás: http://www.nua.com/, Infinit Hírlevél No.178, 2002. nov. 16.)


Önmegsemmisítő DVD

Egyre többen használnak önmegsemmisítő DVD-t promóciós vagy
sajtóanyagként az USA-ban. A lemez ugyanis nyolc óra múlva megsemmisíti
önmagát. A Flexplay amerikai cég által kifejlesztett technika lényege,
hogy a lemezre egy olyan réteget visznek fel, mely a levegővel
érintkezve oxidálódik, és így átlátszatlan felületet képez. Ezzel az
eljárással maximum 60 óra élettartamú lemezek gyárthatók. A
latin-amerikai MTV Video Music Awards díjkiosztóján is ilyen lemezeken
kapják majd meg a sajtó képviselői a Halj meg máskor! című James
Bond-film promóciós anyagát. Az önmegsemmisítő lemezek elsősorban
reklámcélokat szolgálhatnak majd. Egy másik gyártó, a Spectradisc arra
is felhívta a figyelmet, hogy ezek a lemezek ideálisak lehetnek azoknak,
akik utazás közben szeretnének filmeket nézni, a hagyományos lemezeket
azonban csak nehezen tudnák visszajuttatni a kölcsönzőkbe.
(Forrás: FigyelőNet, Index.hu 2002. nov. 15.)


CD-újrahasznosítási akció december 15-ig

CD-újrahasznosítási programot indít a KJK Kerszöv és a VTCD Videoton. Az
évente megközelítőleg 40 millió piacra dobott CD-ben található több
tonnányi veszélyes hulladék elszállításához várhatóan állami segítséget
is kérnek a szervezők.
(Forrás: FigyelőNet, 2002. nov. 19.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=49829&id=3)


Szakmai érem a Magyar Teleház Szövetség elnökének

A Magyar Teleház Szövetség régóta partnere a MATISZ-nak, illetve
jogel?dünknek, a MAK-nak. Egy közösen tervezett informatika-oktatási
projekt, több együttes küzdelem emléke, s a további jó együttm?ködés
hite fűzi össze a két szervezetet. Ma már sokan tudják, mégsem árt
felidézni: svéd példa alapján 1993-ban kezd?dött az els? teleház
kialakítása Csákberényben, '94 nyarán megnyílt a létesítmény, a
következ? évben országos szövetség alakult a kezdeményezés
népszer?sítésére, elterjesztésére, majd egy amerikai fejlesztési
ügynökség, s a magyar kormány támogatásával létrejött 30-30 újabb
teleház. Jelenleg ötszáz helyen körülbelül ezren hasznosítják az
informatikát a helyi feladatok megoldására, s hamarosan - előre
láthatóan - ötszörösére n? ez a szám. Nem véletlen, hogy Gáspár Mátyás,
a szövetség elnöke az els?k között vehette át "A Magyar Informatikáért"
szakmai érmet.
- Éppen a rendszerváltás idején költöztünk a családdal Csákberénybe. Nem
akartam haszontalan "gyüttmentnek" mutatkozni. Igyekeztem segíteni a
falu jöv?jének kialakításában - emlékezett a kezdetekre. -
Húsz-egynéhányan találgattuk, mire lenne szüksége a közösségnek. Az
összegy?lt ötletek egyike volt a "mindenki irodája", a 80-as évek svéd
modelljére emlékeztet? közösségi információs központ.
- Utólag igazolta az élet...
- Igen. Az eddig hátrányos helyzet? kistelepüléseken is jó lehet?séget
teremt a lakossági szolgáltatásokra, a romák felzárkóztatásának
segítésére, a távmunkára, a távoktatásra, az informatikai kultúra
terjesztésére, az EU csatlakozással kapcsolatos kommunikáció segítésére,
az elektronikus kormányzás végpontjainak kialakítására, a civil
szervezetek tevékenységének népszer?sítésére, összehangolására és még
egy sereg más célra. A helyi igényeknek és lehet?ségeknek megfelel?en
eddig is változatos arculat formálódott a különböz? településeken, a
különféle tárcák programjaiban pedig további igények jelennek meg.
- Hogyan követi ezt a finanszírozás?
- Az irodai szolgáltatások költségeit többé-kevésbé fedezik, akik
igénybe veszik. A közfeladatokat pedig a lehet?ségek szerint támogatja
az önkormányzat, vagy az állam. Pályázunk ahol tudunk és amire igény
mutatkozik. Többé-kevésbé ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire színes
képet mutat a teleház-mozgalom. Óhatatlanul felvet?dik azonban, hogy az
e-kormányzat fejl?désével egyre több állami feladat végpontja alakul ki
a településeken. Ennek megfelel?en kellene tervezni a teend?ket,
képezni az érintett embereket, s  el?teremteni a szükséges költségeket.
- Ha n? a civil közösségi szolgáltatás, nyilván n? a civil beleszólás
igénye és lehet?sége is...
- Természetesen. Erre halad Európa...
- És hogyan alakulnak a hálózat távközlési feltételei? Hallottam olyan
teleházról, ahova sikerült ugyan számítógépeket telepíteni, de nyáron
még nem volt
internet-kapcsolatuk.
- Különböz? technológiákkal, de megoldódik a helyzet. Van, ahol
átmenetileg mikrohullámú kapcsolatot létesítenek. Abán és
Sátoraljaújhelyen éppen a teleházból sugározva teremtik meg így a
környék kvázi szélessávú internet-ellátását. Hosszabb távon azonban az
üvegszál a megoldás. Úgy t?nik, létrehozható egy olyan projekt, amelyben
egy kistelepülés valamennyi lakója széles sávú kapcsolatot létesíthet a
különféle szolgáltatókkal és azt vizsgálják a kísérletben, hogy milyen
tartalommal hogyan hasznosul a hálózat.
(Forrás: MATISZ Hírlevél, 2002/24., nov. 18.)


Marketingesek is figyelik a fórumokat

Az elmúlt hetekben sok vitát kavart, hogy a magyar rendőrség miért
figyeli, és milyen céllal figyelheti az internetes chatszobákban,
fórumokon zajló beszélgetéseket. Még több kérdést vetett fel az
internetezők körében az a washingtoni terv, hogy a terrorizmus ellen a
világhálón úgy küzdenének, hogy mindent ellenőriznek. Ezek a tendenciák
irányították a figyelmet a fórumok monitorozására, amit azonban nem csak
a bűnüldöző szervek tartanak fontosnak. A marketingszakmában dolgozók
szintén régóta keresik a hatékony fórumfigyelés eszközét, de
természetesen teljesen más célokkal és kutatási szempontok alapján.
(Forrás: Prím Online, 2002.nov. 15.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32154)


A jövő az elektronikus papíré

Mindig is amolyan kisebb forradalomként emlegették a kutatók az
elektronikus papírt, amely - ha megvalósul - mint "újra írható médium"
egy szép napon feleslegessé teheti a hagyományos újságokat és könyveket.
Odáig azonban eddig még nem jutottak el, hogy piacra dobhatták volna.
(Forrás: Prím Online 2002. nov. 15.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=32151)


eVilág - A digitális kultúra napja

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002. november 15-én szakmai
napot rendezett a kulturális értékek megőrzésének informatikai
megoldásairól, melynek keretében ismertette "eVilág - digitális tartalom
és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" című
pályázatát az Ernst Múzeumban.
(Forrás: Prím Online 2002. nov. 15.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=32156)


IHM-OM: nyílt szakmai fórum

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
nyílt szakmai fórumot rendez "Az információs társadalom megvalósulását
elősegítő innovatív technológiai megoldások kialakítására" kiírt
kutatás-fejlesztési pályázat kapcsán.
(Forrás: Prím Online 2002. nov. 15.
http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=32155)
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)
mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E müveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm