===================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/19., október. 2.)

===================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
===================================================


===================================================
E lapszámunkba a DÉMÁSZ Hírlevél, FigyelõNet, Infinit Hírlevél,
Kultúrpont Hírlevél, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Prím Online írásaiból
válogattunk.
===================================================


Megkülönböztetés és garancia

Az (...) áramszolgáltató az áramszolgáltatásban keletkezett hiba
elhárítását 8 órán belül elkezdi -- megyeszékhelyen vagy
megyei jogú városban. A garantált megjelenési idõ egyéb települések
esetén 24 óra -- írja az áramszolgáltató a számla mellé
küldött hírlevélben.
(Forrás: DÉMÁSZ Hírlevél, 2002. õsz)
-- Így az adófizetõ könnyen eldöntheti, hogy elsõ- másod- vagy
harmadrangú településen él. Hasonlóan a könyvtári
szolgáltatások esetében, bár az információs szolgáltatások nem kis
arányban virtualizálhatók is, és a súlyos könyvtári szolgáltatásokon
belüli egyenlõtlenségek valamelyest mérsékelhetõk, pl. virtuális
tájékoztatópulttal, ld.: LibInfO. Az áramszolgáltató a különbségtétel
ellenére "garantál", és ezt dokumentálva teszi. Azaz elvileg
számonkérhetõ. Lehet, hogy a könyvtárak minõségügye is elõbb-utóbb
eljut idáig; mer és képes is számonkérhetõ lenni, miközben tesz a
megkülönböztetés-mentes szolgáltatásért. (MG)


Adókedvezmények IT-fejlesztésekre és felnõttoktatásra

Adókedvezményre számíthatnak a szélessávú kapcsolatot kiépítõk,
a felnõttképzés résztvevõi, az otthonra számítógépet vásárlók és bérlõk.

A cégek gyorsított ütemben amortizálhatják és adómentesen
ajándékozhatják
alkalmazottaiknak a PC-ket.
(Forrás: FigyelõNet, 2002. szeptember 25.
http://fn.hu/cikk.cmt?id=153355)


Motivációkutatás - mitõl nõ az internetezõk munkakedve?

Autonómia, kreativitás, elismertség - a válaszolókat ezek
motiválják ma leginkább. Melyek azok a tényezõk, amelyek meghozzák
e speciális munkavállalói csoport munkakedvét, és melyek azok,
amelyek csökkentik?
(Forrás: FigyelõNet, http://fn.hu/cikkprint.cmt?id=153306)


Elektronikus levéltár

A Magyar Országos Levéltár még 2001. novemberében elhatározta,
hogy egy kísérleti levéltári rendszert létesít, amellyel az elektronikus

levéltárat modellezi. A rendszert hat hónap alatt a Haitec Magyarországi

Kft. építette ki az IBM tartalomkezelõ Content Manager szoftverére és
szervereire alapozva - jelentették be a levéltárban szeptember 26-án
tartott sajtótájékoztatón.
(Forrás: Prím Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=31129)


Tudástérkép készítése bibliomertiai módszerekkel

A Göteborgi Egyetem Politikatudományi Tanszékének illetve az Aarhusi
Üzleti Fõiskola Szervezési és Menedzsment Tanszékének tematikus
portálját
elemezték skandináv kutatók. A tanszékeken keletkezett publikációkból
kiindulva a Dialog által szolgáltatott Social Science Citacion Index,
a Sociological Abstracts és a Gale Group Business A.R.T.S.
adatbázisaival
azonosították a hivatkozásokat és a szakterületeken belüli trendeket.
A kutatás során feltérképezték, hogy ki mit publikál, döntõen mely
lapokban teszik ezt, az egyes tanszéki munkatársakra hányan
hivatkoznak, hányszor és kikre hivatkoztak együttes hivatkozással a
tanszékeken belül illetve kívül, valamint hogy a tanszékiek
mely folyóiratokra hivatkoztak cikkeikben. A felmérés által
meghatározhatók voltak a tanszékek szellemi--kutatási kapcsolatai,
ismeretei és tudományos teljesítményének néhány paramétere.
(Forrás: Bibliomertic analyses for the evaluation of subject portals
/ Irene Wormell. In: Nordinfo-nytt 2002/1.)


Üzleti hírszerzés...

A versenyszférában terjedõ versenytárs-információ beszerzésében és
feldolgozásában könyvtárosok is részt vállalhatnak, hiszen az információ

azonosítása, beszerzése, osztályozása és feldolgozása könyvtárosi
alapképesség. E tevékenység speciális célú felhasználásáról szól az
IIR által szervezett "Üzleti hírszerzés: Hogyan juthat az információ
birtokába, Hogyan védheti meg bizalmas információit" c. konferencia,
melynek programja letölthetõ többek között a www.mibe.info honlap
híroldaláról.


Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet (VMMI)

Zentán a Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ és a Kis Szent Teréz
Egyházközösség beruházásában épül a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet.

A 400 négyzetméter alapterületû létesítmény építését a Magyar
Köztársaság kormánya és a Határon Túli Magyarok Hivatala finanszírozza.
Célja: felvállalni és segíteni a közmûvelõdési munkát, tanácsadást és
szolgáltatásrendszert a kultúra és a tudományosság minden olyan
területén, ahol a közeljövõben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségû

intézmények létrehozására. Feladata tehát: egy délvidéki magyar könyv-
és
levéltári gyûjtemény, azaz dokumentációs központ létrehozása (ennek
szakmai
hátterét kezdetben a zentai Városi Könyvtár és a Történelmi Levéltár
szakemberei biztosítják), de rendszergazdája kíván lenni annak a
közmûvelõdési
információs hálózatnak is, amely azokra a városi és kistelepülési
alaphálózatokra épül majd, amelyek idõvel lehetõvé teszik, hogy az
elektronikus világháló közegében az egyetemes magyarsághoz, a magyar
nemzeti kultúrához és nyelvhez tartozók közötti intenzív kapcsolat
fennmaradhasson -- vagy új életre kelhessen -- még akkor is, ha ennek
az interakciónak a résztvevõi a földrajzi térben egymástól elválasztva
élnek.
(Forrás: Magyar Szó, 2002. aug. 23., Bábi Csaba és Hajnal Jenõ közlése)


Információs Társadalom Stratégia: készül az alapváltozat

Még az idén elkészül a kormányzati informatikai intézkedéseket
összefogó Információs Társadalom Stratégia alapváltozata, amely az
elkövetkezõ években folyamatosan újabb feladatokkal bõvül - mondta
Bakonyi Péter, a stratégiát kidolgozó Informatikai és Hírközlési
Minisztérium
helyettes államtitkára kedden Budapesten.
(Forrás: Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=31102)

Mobil/Internet index

Az International Telecommunication Union (ITU) idén végzett elõször
felmérést a mobiltelefon és az internet technológiáknak a gazdasági
fejlõdésben betöltött együttes hatásáról. A 240 oldalas jelentés -
amelynek azt a címet adták, hogy "Internet egy mobil korszak felé" -
több mint 200 ország adatait tartalmazza. A sokat sejtetõ cím mögött
nem rejtõzik egyéb, mint az a sokak által már sejteni vélt megállapítás,

hogy az internet és mobiltelefon konvergenciája a közeljövõben egy
óriási
fejlõdési periódusba fog lépni, köszönhetõen a 3G mobilszolgáltatások
elõretörésének. A jelentés további érdeme, hogy egy index segítségével
rangsorolja is a vizsgált országokat, amelyek közt az elsõ két helyen
Hong Kong és Dánia áll.
(Forrás: Infinit Hírlevél
http://www.ittk.hu/infinit/2002/0926/indexst.html)

Internetgazdasági várakozások - erõsödõ bizalom
A magyarországi cégek az idén már több lehetõséget látnak az
e-üzletben, mint tavaly. A világhálón folytatott kereskedés
mellett egyre több szó esik az m-kereskedelemrõl, azaz a
mobiltelefonos üzletekrõl is.
(Forrás: FigyelõNet http://fn.hu/cikkprint.cmt?id=153473)


Az internethozzáférés nem befolyásolja az iskolai teszteredményeket

Az állami iskoláknak a tantermek internet-összeköttetésére fordított
kiadásai a jelek szerint nem fejtenek ki mérhetõ hatást a kaliforniai
diákok tanulmányi eredményére - vonja le a következtetést két amerikai
közgazdász nemrégiben napvilágot látott felmérése. Az oktatástechnológia

szakértõi ugyanakkor úgy vélik, a kutatás nem kellõen mély, és
túlságosan leegyszerûsíti a problémát.
A felmérés a kaliforniai iskolák esetében vizsgálta, vajon az iskolák
távközlési szolgáltatásokkal való ellátását célzó
szövetségi E-rate program milyen hatást gyakorol a diákok
teljesítményére.
Austan Goolsbee, a University of Chicago tanára, a felmérés egyik
készítõje
kritikaként fogalmazta meg, hogy "ha az E-rate program célja pusztán a
hozzáférés növelése, akkor a program sikeresnek bizonyult, ám hogyha
ennél nagyobb célokat tûzünk ki, azt láthatjuk, hogy semmi sem támasztja

alá a program tanulmányi teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait."
Goolsbee és kollégája, Jonathan Guryan a Stanford Achievement Test-9th
Edition kitöltésekor elért eredményeket vette figyelembe, megállapítva,
hogy "az eredmények nem támasztják alá, hogy az internetbe történõ
befektetéseknek bárminemû mérhetõ hatása lenne a diákok
teljesítményére."
A kutatók, akik egy évet vártak arra, hogy az internet-összeköttetések
befolyást gyakorolhassanak az iskolai eredményekre, az osztályzatok
színvonalától és az egyes iskolák anyagi helyzetétõl függetlenül
mindenütt
ugyanazt tapasztalták. Norris Dickard, a Benton Foundation
oktatástechnológusa ugyanakkor úgy véli, a kutatók végkövetkeztetése
a végletekig leegyszerûsíti a problémát. A szakember szerint a
teszteredmények javulása aligha függhet össze egyetlenegy oktatásbeli
tényezõvel, legyen az például az internethozzáférés. Dickard szerint
egyfelõl túl korai arról beszélni, vajon van-e kapcsolat az
internet-összeköttetés és a diákok teljesítménye között, másfelõl
pedig inkább a tanárok szakmai fejlõdésével kellene sokkal többet
foglalkozni. A szakember azt is hozzátette, hogy az üzleti életben és az

iparban szintén nincs kézzel fogható bizonyíték a technológia
jótékony hatására, ám ettõl az amerikai cégek még nem szüntetik be
technológiai beruházásaikat.
(Forrás: Infinit Hírlevél, http://www.edweek.org/)


A románok egyharmada még nem is hallott az internetrõl

Bár Romániában az elmúlt idõszakban látványosan növekedett az
internetet használók száma, az ország lakosságának egyharmada még csak
nem is hallott a világháló létezésérõl - derül ki a GfK Romania
gazdaságkutató intézet felmérésébõl. A 6529 fõs mintán végzett
felmérés szerint jelenleg a román lakosság 13 százaléka használja az
internetet, de mindössze 6 százalékuk legalább heti egyszeri
rendszerességgel.
Az internetet használók heti átlagban 5,8 órát töltenek a világhálón.
A lakosság 53 százaléka még soha nem csatlakozott a világhálóra,
33 százalékuk még csak nem is hallott az internet létezésérõl. A
jelenlegi
használók 49 százaléka az elektronikus posta lehetõségeivel él,
46 százalékuk fõként "beszélget", 37 százalékuk emellett különbözõ
eseményekkel kapcsolatos információkat, 26 százalékuk pedig híreket
is keres a világhálón. Az internetet használók 21 százaléka
álláslehetõségek után kutat. Az elektronikus vásárlás
lehetõségével négy százalékuk él, az internetes bankszolgáltatásokat
pedig csak két százalékuk veszi igénybe.
(Forrás: FigyelõNet, 2002 október 01.)

Vernérõl, Jókairól sokan nem is hallottak

Egy hír nyomában: a 8-14 év közötti magyarországi gyerekek 95
százaléka hetenként többször néz televíziót, rádiót kétharmaduk hallgat
hasonló gyakorisággal, nyomtatott sajtóterméket a korosztály fele,
könyvet pedig jó egyharmada olvas - derül ki a GfK Piackutató
Intézet és a Szonda Ipsos kutatásából. (MTI)
(Forrás és folytatás: Magyar Hírlap, 2002. 09. 28.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=56648&archiv=1&next=0)============== Kultúrpont-szemle ========================

Projektismertetô: Alexandriai Könyvtár

Az ókori Alexandriai Könyvtár újjáélesztésére elkezdett projekt célja
egy
egyetemes, modern közkönyvtár létrehozása, mely a kultúra és tudomány
központja,
emellett a tudományos kutatást is lehetôvé teszi az egyiptomi és a
nemzetközi
tudóstársadalom számára. (KultúrPont)
Bôvebb információ: http://www.bibalex.gov.eg/Start.asp?LangID=1

===================================================

A szerkesztõk -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Mészáros Anikó (ügyvezetõ igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (fõiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres
levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható
ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben
a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezõbe írja be: ekezet nelkul. E
mûveletek elvégezhetõk a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon is. A szerkesztõk a megrendelõk címét kizárólag a KIT
postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztõk a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelõsséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm