=====================================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/17., szept. 17.)

=====================================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
======================================================================
 

Tisztelt Olvasó!
technikai okok miatt megváltozott a KIT megrendelésére szolgáló
cím: infinit.regisztracio@ittk.hu. A változás természetesen
jelenlegi
megrendelõinket nem érinti.

Elõzõ lapszámunk 16. helyett 15. sorszámmal jelent meg. A tévedésért
elnézésüket
kérjük.

-- a szerkesztõk
 

=======================================================================
E lapszámunkba a FigyerõNet, Harvard Businessmanager, Infinit Hírlevél,
Heti Világgazdaság, Kultúrponr Hírlevél, Prím Online, Számítástechnika,
Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás írásaiból válogattunk.

=======================================================================
 

A cég megmentése -- alulról

Hat évvel ezelõtt az IBM felett már megkongatták a vészharangot,
manapság
viszont már az e-üzlet fellegvára. Nem felülrõl

erõszakolták át a változásokat, hanem lehetõvé tették, hogy az
ötletek
, kezdeményezések sora a lelkesedés alulról gyöngyözzön

felfelé. Talán az Ön vállalatánál is erre volna szükség?” “Az IBM
igazgatói – az engedelmes menedzserek és alázatos alkalmazottak
egymásra épülõ szintjei miatt a való világtól elszigetelten –
túlzottan belemelegedtek végtelen pozícióharcaikba ahhoz, hogy
észrevegyék, a vállalat egykor vitathatatlanul vezetõ pozíciója
összeomlóban van.” (Forrás: Az IBM felébresztése : miként
alakította át egy rebellis banda a Nagy Kéket / Gery Hamel. In:
Harvard
Busimessmanager, 2001/4.)

-- No, most olvassuk el az idézetet a könyvtár(ak)ra gondolva!
A cikk leírja, hogy miként sikerült egy hanyatló, öregkorba ért
vállalatot
a  ifjúkorba visszavinni. De nem felülrõl, direktí-
vákkal
, hanem alulról érkezõ kezdeményezés felkarolásával.

Érdemes tanulmányozni a nem mindennapi esetet. Hogy mennyire
érdemes
, lássunk egy hazai közkönyvtárban született felsõvezetõi

jellemzést, melyet egy beosztott munkatársról bocsátott ki:
"... Jó kezdeményezõkészséggel rendelkezik, mint minden fiatal
könyvtáros
kolléga, de ötleteit csak ritkán tudja megvalósítani.

Gyakran nehézségekbe ütközik, hogy a mi könyvtárosi gyakorlatunkat
elfogadja
, de azért tõle telhetõen igyekszik. Indítványai és
ötletei
néha kívül esnek saját könyvtári lehetõségeinken." Az

idézet klasszikus esete a kezdeményezõkészség fel nem karolásának.
"Mindazonáltal a fiatal és új munkatársak akár az ötletek buzgó
forrása
is lehetnek csupán azért, mert a dolgokat még nem veszik

megszokottnak, felfedezik a változtatás lehetõségeit, és még nincs
meg a foglalkozási vakságuk. Ezeket a képességeket gyorsan
elveszítik
, és a fiatalok rövidesen - akár az idõsebbek – mindent

adottnak és változtathatatlannak tekintenek." -- irja Hermann
Simon. A könyvtárak rugalmasságának, életképességének fokozásához
elengedhetetlen
a kezdeményezõkészség felismerése és felkarolása,

adott esetben megfelelõ mederbe terelése. (MG)

Internetkévézók Gyõrben és Sopronban -- hol vannak a könyvtárak?

Korábban illett volna szólnunk a HVG augusztusi Háló mellékletében
közölt
cikkérõl (p. 17.). A KIT június 11-én megjelent 2. számában
a
Balaton környéki internet-kávézókat felmérõ táblázatban könyvtárak

is szerepeltek. A mostaniban azonban sajnos nem. Vajon miért?
Feltételezhetõ az is, hogy a következõ, szeptemberi számban újabb
internet-kávézókat
keresnek a szerkesztõk egy másik régióban.

 

Magyarországi K+F - siralmas a helyzet

A kutatásra és fejlesztésre szánt pénzösszegek jelenleg a GDP
százalékában kifejezve kevesebb mint a felét teszik ki az
1990. évinek - hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági
Kutatóintézet keddi munkamegbeszélésén. Farkas Péter, az intézet
munkatársa
elmondta, hogy míg 1990-ben a GDP 2,3 százalékát

fordították a kutatás-fejlesztési tevékenységre, addig ez az arány
2001-ben 0,94 százalékra csökkent. A kutató hozzátette,
hogy
a multinacionális cégek gazdasági súlyának növekedésével együtt

nõtt a külföldi érdekeltségû vállalatok szerepe és súlya a magyarországi
kutatás-fejlesztésben. A külföldi tõke a '90-es évek második felére a
kutatás
stabilizálójává vált, ám ez a stabilizáció nagyon alacsony

szinten történt - értékelte az alacsony mutatókat Farkas Péter.
(Forrás: FigyelõNet, 2002 szeptember 17.)

 
Baja Ferenc az Informatikai Bizottság elõtt

Egyértelmûen kettéválik a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) és az
Informatikai
és Hírközlési Minisztérium (IHM) feladata, mondta az

országgyûlés Informatikai és Távközlési Bizottsága elõtti
meghallgatáson Baja Ferenc, a MeH politikai államtitkára. Az IHM
feladata
a szabályozás, míg a MeH Kormányzati Informatikai és

Társadalmi Kapcsolatok Hivatala alapvetõen a kormányzat
informatikai-távközlési igényeit képviselõ megrendelõként jelenik
meg a piacon.
(Forrás: Számítástechnika http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=29585)

Baja: Fõ feladat az elektronikus kormányzati gerinchálózat
továbbépítése

2002. szeptember 12., csütörtök
Az Országgyûlés informatikai és távközlési bizottságának szeptember 12-i
ülésén Baja Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkára a
kormányzati informatika prioritásairól, valamint az Informatikai
Kormánybiztosság (IKB) jogutódlásáról adott tájékoztatást.
(Forrás: Prím Online http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=30754)
 

Együttmûködik a kormány és az IVSZ

Megállapodást írt alá Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter
, valamint Reszler Ákos, az Informatikai Vállalkozások

Szövetségének (IVSZ) elnöke. A két szervezet célja, hogy a jövõben
jobban
összehangolják a kormányzat és a gazdaság szereplõinek

tevékenységét.
Forrás: Számítástechnika, http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=29586)
 

Digitális könyveket készíttet az oktatási tárca

Digitális tananyagok és tankönyvek készítését célzó pályázatot ír ki
õsszel az oktatási tárca - nyilatkozta Magyar Bálint az MTI-nek. A
szaktárca
célja, hogy két-három éven belül minden tizedik gyermekre

jusson számítógép Magyarországon.
(Forrás: Prím Online http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=30687)
 

Interneten a megyei közgyûlés Baranyában - Csepeli György

2002. szeptember 13., péntek
A megyei közgyûlés üléseinek élõ, internetes közvetítését biztosító
webkamerás rendszert avattak Pécsett csütörtökön; így a döntéshozó
fórumon azok is részt vehetnek, akik személyesen nem lehetnek jelen.
(Forrás: Prím Online http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=30769)
 

Kiss Péter: Októberben indul a távmunka kísérleti program

Október elejétõl kísérleti jelleggel távmunkaprogramot hirdet a
Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium az Informatikai és

Hírközlési Minisztériummal közösen - jelentette be Kiss Péter munkaügyi
miniszter csütörtökön Békéscsabán.
(Forrás: Prím Online, http://www.prim.hu/online/cikk.prm?id=30770)
 

Az internet, mint üzleti médium

Az internet az egyik legfontosabb közvetítõ csatorna az üzleti
partnerek
megtalálásában - állítja egy közösen készített

tanulmányban a Nielsen/NetRatings, a MORI Research és a
The Washington Post.

A tanulmány szerint, amely mintegy 1000 cégvezetõ megkérdezésével
készült, az interjúalanyok 60%-a állította azt, hogy a web hatékony
módja annak, hogy a hirdetõk megtalálják õket. A magazinok és a
napilapok kerültek a második helyre ebben az összehasonlításban
mintegy 55 illetve 45%-os említettséggel, majd a televízió zárta
a sort a maga 30%-ával.

Ráadásul a megkérdezettek majdnem 50%-a nyilatkozta azt, hogy a
web hatással van rá üzleti döntéseinél, míg 35%-ukat elsõsorban
a
magazinok, 20%-ukat pedig a televízió befolyásolja. 77% úgy
gondolja
, hogy a web hatékony módja annak, hogy megismerjék az

új termékeket, illetve cégeket, és ezzel a véleménnyel majdnem
kétszer annyian vannak így, mint azok, akik a magazinokat tartják
erre a legalkalmasabbnak. A tanulmány szerint az üzletemberek egyre
gyakrabban
használják az online médiát döntéseiknél, és egyre kevésbé

a hagyományos médiumokat. Minden ötödik megkérdezett azt
válaszolta
, hogy legalább öt órát használja az internetet munkanapokon

- és ebbe az idõbe nem számolta bele az e-mailezést.

A megkérdezettek 55%-a hangsúlyozta, hogy a múlt évhez képest
sokkal
többet internetezik. Ennek a csoportnak a fele azt is hozzátette,
 
hogy ezzel egyidõben csökkent a tévénézéssel töltött idõ, míg

kb. 45%-uk nyilatkozta azt, hogy kevesebb idõt
tölt újságolvasással. A válaszadók 40%-a hozzátette, hogy valószínûleg
jövõre
még többet fog internetezni.

Érdekes, hogy amíg a megkérdezettek többsége azt válaszolta, hogy jobban
szereti
az új termékekrõl szóló hirdetéseket interneten megkapni, addig

mégis úgy nyilatkozott, hogy a televíziós hirdetésekre tovább emlékezik.
54%-uk szerint a tévés hirdetések sokkal érdekesebbek, mint az interneten
láthatók
.

Mindezek ellenére a felmérésbõl egyértelmûen kiderült, hogy a web
(
és ezen belül is az online hírek) egyre hatékonyabb szerepet játszik

a cégvezetõk döntéseinek befolyásolásában. (...) Korábban az
Online Publishers Association egyik tanulmányában már olvasható volt,
hogy munkaidõben az internet a vezetõ médium, míg munkaidõn túl a
televízió mögött csak a második helyen áll.

Forrás: http://www.internetnews.com/

Márciustól indul a magyar National Geographic
A kiváló minõségû fotóiról, tudósításairól és térképeirõl híres
ismeretterjesztõ magazin, a National Geographic magyar kiadásának
elsõ száma a jövõ év márciusában jelenik meg a FigyelõNetet
is kiadó Sanoma Budapest Kiadói Rt. gondozásában. A közlemény
szerint
a havonta megjelenõ magyar kiadás formátuma azonos lesz az

angol nyelvû eredeti magazinéval, és szorosan követi majd annak
tartalmát is. A National Geographic Society hivatalos lapjaként
1888
óta megjelenõ kiadvány cikkei átfogó tájékoztatást adnak a

természet, a különbözõ kultúrák, a tudomány és a technika
területérõl.
(Forrás: FigyelõNet - 2002 szeptember 17.)
 
A Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás 9. számából:
 

Tudásmenedzsmenttõl a versenytársfigyelésig
A TMT 9. számának cikke a Magyar Információbrókerek Egyesületének
tavaly decemberi elsõ konferenciájának anyagát mutatja be.
A konferenciaanyagok PowerPoint prezentációi letölthetõk a
MIBE
www.mibe.info híroldalán. (Forrás: Tudományos és Mûszaki
Tájékoztatás
  2002/9. p. 359-363)

Próbálkozás könyvtár bezárására -- ébresztõ a szakmának
Hogyan sikerült megakadályozni egy könyvtár bezárását és milyen
dolgokra kell a könyvtárosoknak figyelnie az újabb hasonló esetek
megelõzésére?

(Forrás: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás  2002/9. p. 383,
Information World Review, 2002. május, p. 6,
www.infotoday.com/cilmag)

============== Kultúrpont-szemle ====================================

Nemzetközi elektronikus kiadói konferencia
A nyomtatott szó mögött” címmel rendeznek elektronikus kiadói
konferenciát Barcelonában (Spanyolország) 2002. október 17-18-án.
(KultúrPont) Bôvebb információ: IFRA/WAN/FIPP
http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/HTML/btpw

 

Frankfurti Könyvvásár
A nemzetközi hírû Frankfurti Könyvvásárt idén október 9. és 14.
között tartják. (KultúrPont) Bôvebb információ:
http://www.frankfurt-book-fair.com

eContent weboldal
Már
látogatható az Európai Unió digitális tartalmakkal foglalkozó

weboldala, a Content Village. (el.pub 208) Bôvebb
információ: http://www.content-village.org/

Rave-ösztöndíj
A Rave-ösztöndíjat a német Külügyi Intézet ítéli oda kurátoroknak,
kulturális menedzsereknek, restaurátoroknak, múzeumi
technikusoknak. Következô jelentkezési határidô:
2002
. szeptember 30. (KultúrPont)

Bôvebb információ: Institute for Foreign Relations
(
ifa); Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart,

Germany rave-stiftung@ifa.de
http://www.ifa.de/f/f3/ef3rave.htm

Mesterkurzus - másodszor
A British Council és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
közös szervezésében 2002. májusában indított, a kulturális
intézetek vezetôinek szervezett Mesterkurzus-sorozat II.
részének bevezetô elôadása hallható brit és magyar elôadókkal
2002. szeptember 26-án. Az elôadás címe: Ügyfélorientált
intézményvezetés
- szolgáltatás és értékesítés. A résztvevôk
egyebek
mellett rövid összefoglalót kaphatnak a Kultúra

2000 pályázati programról. Helyszín: Magyar Természettudományi
Múzeum
, 09,00-tôl 16,00 óráig. (KultúrPont) Bôvebb információ:
Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma - Kígyós Erzsébet

T: (06-1) 484-7100

========================================================================
A szerkesztõk -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Mészáros Anikó (ügyvezetõ igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (fõiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható
ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben
a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezõbe írja be: ekezet nelkul. E

mûveletek elvégezhetõk a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon
is. A szerkesztõk a megrendelõk címét kizárólag a KIT
postázására
használják fel.

A korábbi lapszámok megtalálhatók a  https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztõk a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelõsséget
, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu