===================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/9-10., július 31.)

===================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
===================================================

 

Tisztelt Olvasó!
e lapszámunktól kezdve a KIT az ITTK szerveréről jut a megrende-
lőkhöz. Megváltozik a megrendelés és lemondás módja is. Erről
bővebbet a lap végén olvashatnak. A technikai változással bízunk
abban, hogy a levelezőprogramok által kreált anomáliák kiküszö-
bölése által lapunk egyes megrendelőnk intranetes tűzfalán keresz-
tül is eljut a címzetthez.
A technikai okok miatti egy napos késésért elnézésüket kérjük.

Mészáros Anikó
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
-- szerkesztők

====================================================
E lapszámunkba az ERIC Digest, FigyelőNet, Index, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Népszabadság, Prim Online, Új Pedagógiai Szemle
írásaiból válogattunk.
====================================================
 

Jó iskolai könyvtár = jobb tanulmányi eredmények

Van-e kimutatható összefüggés az iskolai könyvtár minősége és a
diákok előmenetele között. Az ERIC Digest tanulmánya (Proof of the
Power: Recent Research on the Impact of School Library Media
Programs on the Academic Achievement of U.S. Public School
Students) szerint igen: "Ahol az iskolai könyvtári projektek személyi,
állományi, anyagi helyzete jobb, jobb a tanulmányi előmenetel is."
Az eredményesség nagyobb volt ott, ahol a könyvtári személyzet
lépéseket tett az "információs írástudás" oktatásában a vezetési
ismeretek, együttműködési készség és a technológia oktatásának
 terén. A csoportos könyvtárlátogatás ugyanakkor nem járt feltétlenül
eredménnyel.
(Forrás: http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed456861.html)
 

Együttműködés az MTA és az informatikai minisztérium között
-- internet a közgyűjteményi dolgozók számára

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az MTA együttmű-
ködést kezdett, melyben kiemelt szerepet vállal az MTA az Informá-
ciós Társadalom stratégiájának és programjainak kialakításában,
valamint a kutatási programokban. (...) A minisztérium a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Program fejlesztési forrásaihoz oly módon
kíván hozzájárulni, hogy a kutatók, oktatók és közgyűjteményi
dolgozók számára az internetszolgáltatást biztosítja. (...)
(Forrás: Index, 2002. július 18.)
 

IHM: forrásokat juttat az OM-nek

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) és az Oktatási
Minisztérium (OM) július 22-én együttműködési keretmegálla-
podást írt alá az információs társadalom kiépítéséhez kapcsolódó
közös és OM-programok végrehajtásáról és finanszírozásáról, a
két tárca fejlesztési terveinek az összehangolásáról.
Forrás: Prim Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29667)
 

Jobbról át! Betiltható-e az uszító irodalom?

A cikkben Somogyi Pálné, az Országos Széchényi Könyvtár
munkatársa is nyilatkozik. (Forrás: Magyar Hírlap,
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=53881&archiv=1&next=0
2002. 07. 27.)
 

Könyvtárfelújítások

Egyre több budapesti könyvtárat újítanak fel, sőt újabbakat is
létesítenek több kerületben, s ennek kiemelkedő szerepe lehet a
jövő szempontjából. Közismert, hogy a fiatalok, különösen a plazákba
járók körében ma nem divat a könyv szeretete, azonban az
önkormányzatoknak fontos feladata a helyi kultúra támogatása is.
Az intézmények azért, hogy még vonzóbbá tegyék az olvasást,
jelentős fejlesztésekbe fogtak, s a hagyományos könyvtári ellátást
újabb funkciókkal is kiegészítik.
(Forrás: Magyar Nemzet, 2002. július 17., 21. oldal)
 

Mihály Ildikó: OECD-szakértők a kulcskompetenciákról

A cikk egy, a közelmúltban megjelent, az oktatás által kialakítandó,
fejlesztendő kompetenciák, (tudások, készségek, képességek)
rendszerével foglalkozó, jelentős nemzetközi együttműködéssel
készült kötetet mutat be. A különböző szerzők tanulmányai alapján
összegzi, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyek a modern,
tudás alapú, erős gazdasági versenyre épülő társadalomban
szükségesek.
(Forrás: Új Pedagógiai Szemle http://www.oki.hu/upsz.asp, 2002.
június)
-- A cikk azért lehet fontos könyvtárosok számára, mert közvetett
módon a tanítási--tanulási folyamat könyvtár(os) általi támogatásának
súlypontjait emeli ki.
 

Privacy a könyvtárakban

Nemzetbiztonsági indokokkal jelentkező hivatalos szerv kérésére a
könyvtár jogosult kiadni olvasóinak adatait. Egyéb esetekben
azonban személyiségi jogokat sért az adatok kiadásával. Az erre
érzékenyebb társadalmakban és közösségekben ezért egyre több
ún. Privacy policy-t dolgoznak ki. Így van ez a könyvtárakban is. Az
Amerikai Könyvtárosok Egyesülete témával kapcsolatos állásfogla-
lását a http://www.ala.org/alaorg/oif/privacyinterpretation.pdf
webhelyen olvashatjuk, de számos amerikai könyvtár honlapján is
könnyen megtaláljuk e személyiségi jogokkal kapcsolatos bizalom-
keltő eszköz.
 

Zsoldosok, vakok, szabotőrök - lojalitás a munkahelyen

Az alkalmazotti lojalitás a tapasztalatok szerint megtérül. Nem
mindegy, hogy a vezetők mennyire tudatosan építik ki beosztottaik
céghűségét. Hajlanak egyáltalán az emberek manapság a
lojalitásra?
(Forrás: FigyelőNet, 2002. július 24. http://fn.hu/cikkprint.cmt?id=150644
 

Informatikai minisztérium a Szigeten -- Net.rét

2002. július 31. és augusztus 6. között a Sziget Fesztiválon
folyamatosan önálló sátrat üzemeltet az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium. A nonstop program naponta változó tematika
alapján mutatja be az internet, illetve a számítástechnika széles
körű felhasználási lehetőségeit, szerepét a gazdaság, a
mindennapok, a kultúra és a művészet területein.
(Forrás: Prim Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29664)
-- A könyvtárak számára is fontos célcsoport a fiatalság, nem csak
az Informatikai Minisztériumnak. A marketing könyvtárosképzésben
is tanított harmadik P-je a place, azaz az eladás helye. Hasznos
ugyanis a portékát vagy szolgáltatást ott kínálni, ahol a célcsoport
tagjai nagy valószínűséggel és befogadásra készen fordulnak elő.
Ezért hiányolom a könyvtári sátrat a minisztériumé mellett vagy
akár benne. Ugyanis a hírben említett téma könyvtárhoz közeli.
Ilyen akcióban együttműködve a könyvtáraknak lehetősége lenne
az internet hasznossága mellett -- azzal együtt -- a könyvtárakét is
bemutatni. -- Talán majd jövőre (?) -- MG
 

====================================================
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a contact@ittk.hu címre küldött üres levéllel,
melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható
ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben
a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E
műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT
postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a  https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu