===================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/7-8., július 17.)

===================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
===================================================


E lapszámunkba a FigyelőNet, Harvard Business Review, Library
Trends, Magyar Nemzet, Prím Online írásaiból válogattunk.

===================================================


Reality Show -- akár a könyvtárban is

A BBC új, népszerű reality show-ja vezérigazgatókat állít kemény
próba elé: egy hetet a szamárlétra legalsó fokán kell eltölteniük.
Padlót mosva, takarítva vagy hamburgerzsömléket szeletelve új
képet alkothatnak vállalatuk működéséről.
(Forrás: FigyelőNet, 2002 július 05.
http://fn.hu/cikkprint.cmt?id=149682)
-- Az, hogy a felső vezetők "elidegenednek" a munkapulttól, gyakori
nemcsak az iparban, hanem a szolgáltatásokban, a könyvtárakban is.
A jelenség talán legnagyobb hátránya, hogy a szervezetet érintő
kulcsfontosságú visszacsatolások a mindennapi ügyfél-visszacsato-
lásokban jelentkeznek. Ebből a legfőbb döntéshozó rendre kimarad,
s gyakran ezek hiányában hozza döntéseit. Ezt a növekvő
feszültséget a munkatársakon túl előbb a használók, majd maga a
szervezet sínyli meg. E következmény szélső esetben gazdálkodó
szervezetek esetén a bezárás, közintézmények esetén az irracionális
működés és alacsony presztízs. (MG)


Könyvtárosok helyzete a szervezetben

Rob Cross és Laurence Prusak cikkének címe meglehetősen hízelgő
lehet a könyvtárosok számára: The people who make organizations
go -- or stop (Akik által működik vagy megáll a szervezet). A szerzők
arról szólnak, hogy az információ-facilitátor hogyan helyezkedhet el a
szervezetben. Erre négy lehetőséget vázolnak:
1. Központi kapcsolattartó ("összekötik" egymással az embereket,
tudják, hogy milyen ügyben kihez érdemes fordulni
2. Összekötő (saját információs hálózatukat összekötik az intézmé-
nyével, vagy más vállalkozásokéval. Összeköthetnek különálló
szervezeti egységeket, mint pl. a marketing, HRM, K+F)
3. Információbróker (az egységeket informális klaszterként kezeli,
addig nem létező vagy nem hatékonyan működő csoportokat létesít)
4. Határszéli specialista (lényegében nem tagja egy informális
klaszternek sem, de rendszeresen igénybe veszik speciális
szakértelmét.
(Forrás: Harvard Business Review (2002, június, p. 104-112), a
Current Cites nyomán)


Felvételi
ponthatárok SMS-ben

Július 17-én és 18-án több mint félmillió SMS-ben értesíti az
Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) a felsőoktatási
intézményekbe jelentkezett fiatalokat az általuk elért pontszámokról,
illetve a felvételi ponthatárokról. Az elképesztő mennyiségű
információt mindössze két nap alatt továbbítják; a nem mindennapi
feladathoz szükséges műszaki hátteret a Pannon GSM biztosítja.
(Forrás: Prím Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29533)
-- Akkor már nincs akadálya, hogy az arra vállalkozó (adatait
megadó) fiatal könyvtárhasználók SMS-ben kapjanak értesítést az
általuk előjegyzett könyvről, az esetleges késedelemről, vagy az
érdeklődési körükbe tartozó új szerzeményről. Az üzenetek --
egyszerű esetben -- az ingyenes SMS-portálokról is feladhatók az
interneten. (MG)


A technológia átka?

A 25-35 év közötti emberek hét százaléka súlyosan feledékeny, képtelen
a fontos és kevésbé fontos információkat egymástól megkülönböztetni,
és gyakran a legegyszerűbb dolgokat sem tudják megjegyezni -- állítja
a Hokkaido Egyetemen végzett felmérés eredménye. Nem annyira az
információ mennyisége -- írja a témával kapcsolatban a Psychologie
Heute --, hanem az ésszerű szelektálás hiánya okozza a memóriazava-
 rokat. A tények ismerete nélkül nem indul be a gondolkodó agy, nem
keres további összefüggéseket, amelyekből később újabb tények
jöhetnek létre. A kulturális emlékezetvesztés jeleit a szaklap abban látja,
hogy egyre többek szerint a dolgok nem attól érdekesek, mert fontosak,
hanem attól, hogy újak. S ez egy idő után átalakítja az emberek
gondolkodásmódját. A technikai haladásban való szilárd hit ahhoz a
nem igazolt feltételezéshez vezet, hogy ami új, az alapvetően jobb,
mint a régi.
(Forrás: BOSS, 2001/12. Új középkor közeleg? : Információs kor -- a
Psychologie Heute nyomán)


Éjjel-nappali
könyvtár is lesz?!

Az elhagyott, lepusztult ferencvárosi Közraktárak épületegyüttese
helyén a legújabb tervek szerint ifjúsági kortárs művészeti centrum
épülne. Az elképzelést Schiffer János főpolgármester-helyettes is
támogatja, ám a tervek elbírálására még néhány hónapig várni kell.
Arról sincs döntés, hogy a hatmilliárd forintra becsült építési
költségeket milyen forrásból fedeznék.  (...)
Mivel a Közraktárak épületegyüttes már amúgy is több főiskola,
illetve egyetem közelében van, nagy hangsúlyt kellene fektetni a
diákokra. Így többek között az ő igényeiket szolgálná egy éjjel-
nappal nyitva tartó kézikönyvtár és újságolvasó, illetve a különböző
vendéglátóhelyek is.
(Forrás: Magyar Hírlap 2002.07.11. Új ifjúsági kulturális centrum
épülhet a pesti Duna-parton http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=53209&archiv=1&next=0)


Aki többet hibázik, előbbre jut

Már a címből is látszik, hogy a frissen megjelent könyv szerzői --
Richard Farson és Ralph Keyes nem a porosz nevelési
hagyományok  kultiválói. A Free Press kiadványa --
Whoever Makes the Most Mistakes Wins: Managing Innovation in
a Changing Economy (Az nyer, aki a legtöbb hibát követi el:
innováció a változó gazdaságban) -- arra utal, hogy gyorsan változó
környezetben a kísérletezés szinte létkérdés. Ennek viszont
szükséges következménye a siker vagy balfogás. Sok vezető
az utóbbitól való félelmében zárkózik el az innovációtól. Ennek
következményére utal a gyakran emlegetett kijelentés: "A tévedés
megbocsátható, a késlekedés nem".


Egyezkedő NKÖM és KKDSZ -- a könyvtárak ügye is terítéken

A száznapos, valamint a kormányprogram kulturális területre
vonatkozó fejezeteiről tárgyaltak a KKDSZ és a NKÖM képviselői.
A szakszervezet szerint augusztus végéig, azaz a költségvetés
elfogadásáig meg kellene állapodni az ígéretek teljesítéséről.
Jelentős előrelépéseknek kell történniük a száznapos, valamint a
kormányprogram szerint a kulturális területen az alapellátásokra
- tehát a múzeumokra, levéltárakra, könyvtárakra - vonatkozóan
- mondta lapunknak Vadász János. A KKDSZ elnökének
tájékoztatása szerint 2003-tól, az összköltségvetés egy százalékát
a kulturális alapellátásra kell fordítani, az erre a célra odaítélt
összeget pedig "csengő forintban" az önkormányzatokhoz kell
eljuttatni. Hangsúlyozta, hogy - az ígéretek alapján - a KKDSZ
várja a kulturális törvény még idén történő részleges módosítását,
amely garanciákat vállal az intézmények működésének, finanszíro-
zásának fejlesztésére. A szakszervezet ugyanígy várja az OMIKK
visszaköltöztetéséről, a Magyar Művelődési Intézet fejlesztéséről,
valamint az OSZK mélyraktárának kiépítéséről szóló döntések
meghozatalát. - A KKDSZ a jövő héten remélhetőleg megköti a
minisztériummal azt az ágazati kollektív szerződést is, amely
mintául szolgálhat az egész kulturális területen - közölte Vadász
János. (...) (Forrás: Magyar Nemzet, 2002. július 13. p. 2)


music.hu - új külcsín, új belbecs

Július 1-étől elindult teljesen új köntösben a Magyar Zenei portál
(www.music.hu), a legrégebb óta működő zenei site. Amint azt a
névváltozás is tükrözi (az oldal korábbi neve: Magyar Zenei Homepage)
a music.hu igazi portállá alakult, a hírek ezentúl percről-percre
érkeznek, melyről egy nagy létszámú szerkesztői gárda gondoskodik.
(Forrás: Prim Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29264)

Két előzetes a Könyvtári Figyelő megjelenés alatt álló 2002/1-2 számából

PAJOR Enikő: Tükörkép - remélhetőleg nem homályos - a webKat.hu
fejlesztés utáni változatáról
Száz szegedi  egyetemista és főiskolás véleményét kérdezték meg a
Neumann-ház szolgáltatásairól, különösen pedig a webKat.hu-ról, mely
a magyar kulturális örökség körébe tartozó, bármilyen típusú dokumentu-
mok katalogizálását végzi.
A szerző összesítette a kapott válaszokat a
metaadatokkal, az indexeléssel, a multiprotokoll támogatással kapcsolat-
ban, miközben  javaslatokat is megfogalmaz.  A függelék tartalmazza az
alapkérdőívet, valamint válogatást az érdekesebb válaszokból.

KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN Alexandra: Minőségszemlélet egy orvosi
könyvtárban
A szerző a minőségszemlélet egy lehetséges módját mutatja be a SOTE
egy tanszéki könyvtára  példáján. Saját gyakorlatával hívja fel a figyelmet
arra, hogy a tanszéki könyvtárak esetében is érdemes a célok
meghatározásával, a környezet elemzésével, a lehetőségek vizsgálatával
foglalkozni annak érdekében, hogy hatékony szolgáltatást tudjanak kínálni.


====================================================
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a hírlevelet a mikulasg@axelero.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject):
KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen
KIT-lemondás tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet
nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. A szerkesztők
a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A korábbi lapszámok megtalálhatók a  https://epa.oszk.hu/kit/
webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos
válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu