===================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/5-6., július 3.)

===================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
===================================================


Tisztelt Olvasó!

Mint ahogy korábbi lapszámunkban jeleztük, júliusban és
augusztusban dupla számokkal jelentkezünk; e lapszám is két hétre
szól. Legközelebb július 17-én jelenünk meg friss hírekkel.

Mészáros Anikó
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
-- szerkesztõk

====================================================
E lapszámunkba a Könyv és Nevelés, Library Trends, Magyar Hírlap,
Népszabadság, Prím Online, az ITTK Infinit hírlevél és a Könyvtári
Figyelõ írásaiból válogattunk.

====================================================


Kontrolling a könyvtárban

A kontrolling a tervezés során meghatározott tevékenységek menet
közbeni visszacsatolása. Ennek egyik újabban használt módszere a
Balanced Scorecard (BSC), amely az egyes teljesítménymutatókat
egymáshoz viszonyítva meghatározott egyensúlyban szemléli. Pl.: a
feltárás mérõje egyaránt lehet az idõ illetve a pontosság, ám ezek
persze könnyen kijátszhatók egymás ellenében. Szükség van tehát
egy optimális idõ / pontosság arányra. Három német nagykönyvtár
is belevágott közös BSC-rendszer kialakításába (forrás: Performance,
processes and cost: managing service quality with the Balanced
Scorecard. In: Library Trends 49 (Spring 2001) p. 709-17). Õk a
használók, pénzügyek, belsõ folyamatok, potenciálok (innováció)
területeit vették a BSC elemeinek. Projektjüknek integrált kontrolling-
rendszert állítanak fel, amely gyûjti és elemzi a teljesítménnyel
kapcsolatos adatokat, és segíti a menedzsment döntések
meghozatalát. (Kontrollingról röviden: Könyvtárosok kézikönyve IV.,
Könyvtárgazdaságtan fejezet, p. 381-2.) (MG)


Yokohama, 2002., nyár

Nos, most nem arra gondolok, amire legtöbben a hétvégi döntõ
kapcsán. A városban ugyanis egy másik fontos esemény is történik;
a japán Iskolai Könyvtárak Szövetségének közgyûlése és konferen-
ciája. Noha a japán iskolai könyvtárosok ügye sokban eltér a
hazaitól, több ponton figyelemre méltó teljesítményeket
mutat. Ilyenek a lobbizás, a gyermek- és ifjúsági könyvek szinte teljes
piacának folyamatos figyelése és a kiadványok minõsítése, kiadói
tevékenység, olvastatás, iskolakönyvtári gyermeksegítõk. További
adatok: http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/058/index.html
(Nyomtatásban a Könyv és Nevelésben; 2000/4.) (MG)


Nemzeti
információs társadalom stratégia és könyvtárak

Z. Karvalics László elõadása a Könyvtárostanárok IX. Nyári
Akadémiáján, Debrecenben, 2002. június 24-én. Az elõadás
Power Point bemutatója:
http://www.ittk.hu/infinit/2002/0627/slide162.ppt


Elõadások a MIBE szakmai napján

A közelmúltban lezajlott Magyar Információbrókerek Egyesülete
által szervezett szakmai nap anyagai nagyrészt elérhetõk a
szervezet honlapján: www.mibe.info. A már fenn lévõ anyagok:
Marketinginformációs tanácsadás Magyarországon (Szántó
András, Yanagida Kft.), Az információbróker etikája (Mikulás
Gábor), Céginformáció és forrásai (Kiszl Péter, ELTE BTK),
Információbróker-képzés Szombathelyen -- hallgatói szemmel
(Bíró Szabolcs és Budai László)


Támogatott internetcsomag augusztustól
-  addig marad a 150
Ft-os átalány

Az informatikai miniszter javaslatára a kormány úgy döntött, hogy
központi költségvetési forrásokat biztosít a hazai internet-
használat széles körû alkalmazásának elõsegítése céljából.
(Forrás: Prím Online http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29221)


Könyvtári törvény Romániában

A közelmúltban jelent meg a román könyvtári törvény. Eszerint
7000 lakosra jár egy könyvtári könyvtárosi munkaerõ. A helyzeten
a készülõ végrehajtási rendelet még változtathat. Ez oszlatná el a
könyvtárosok félelmét, akik a törvény szerint akár utcára is kerülhet-
nek. (A törvényre késõbbi számunkban még vissza kívánunk térni.)


Az
informatikai minisztérium programjáról

Az újonnan felálló Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM)
vezetõi voltak az ITTK szakmai klubjának vendégei június 20-
án: Kovács Kálmán miniszter, Csepeli György politikai államtitkár
és Suhajda Attila, az információs társadalom ügyekért felelõs
helyettes államtitkár. Az est folyamán mindhárman lehetõséget
kaptak "ars poeticájuk" ismertetésére, illetve kérdésekre
válaszoltak. A beszámoló Pintér Róbert tollából részletesebben:
http://www.ittk.hu/infinit/


Telekunyhóból teleház -- Ahogy tetszik

Átadták a felújított Petõfi Emlékkönyvtárat és az abban
kialakított kistérségi információs központot a dél-zalai Gelsén.
Ezentúl a létesítmény teleházként is mûködik. Hét számító-
gépet helyeztek el. A betérõk betekintést nyerhetnek a
települések fejlesztési, vállalkozói és önkormányzati
adatbázisába. Kovács Kálmán informatikai miniszter kiemelte:
Magyarország versenyképes ország lesz, ha mindannyian
részt vállalunk a tudásalapú, információs társadalom kiépítésében.
Forrás:
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=52353&archiv=1&next=0


Miért
üres az új teleház?

A vártnál kevesebb érdeklõdõt vonz Szombathely elsõ teleháza,
amelyet a Derkovits Városrészért Egyesület alakított ki és
mûködtet április óta. A teleházban korszerû számítógépek mellett
fénymásoló, fax és szakértõ tanácsadó várja a betérõket, akik
azonban egyelõre naponta alig néhányan vannak. A beruházás
az önkormányzat és a megyei munkaügyi központ támogatásával
és pályázati úton szerzett pénzek bevonásával valósult meg, de
feltehetõ, hogy az emberek nem tudják: bárki élhet ezekkel a
lehetõségekkel. Forrás:
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=59666&DocID=57986#57986

(
Vigyázz: törött link; csak bemásolással mûködik!)
2002. június 26.


Finn közkönyvtári adatok

2001-ben
432 finn közkönyvtár mûködött. Ehhez számítható
még 463 szolgáltató hely és egy híján 200 bibliobusz (ez utóbbi
szám Európában valószínûleg a legmagasabb). A teljes állomány
meghaladta a 40 millió egységet. Ebbõl közel 36,5 millió könyv
(32 millió finn, 2,6 millió a tekintélyes svéd kisebbség nyelvén,
s további 1,8 millió más nyelven látott napvilágot).
Érdekességként: 74 ezer CD-ROM gazdagította az állományt.
A könyvtárak fenntartása csaknem 1,4 milliárd finn márkába
került (2001 tavaszán a márka 45 forintot ért). Az összes kiadás
53%-át fordították a munkatársak bérezésére s mintegy
16%-át állománygyarapításra (http://tilastot.kirjastot.fi).

Ha valaki tanulmányozni szeretné a 40 éve mûködõ finn
közkönyvtári bibliobuszos szolgáltatást, akkor erre legjobb
alkalom a négyévente szervezett skandináv bilbiobuszos
fesztivál, melyre ezúttal a 800 éves Turkuban kerül sor
augusztus 15-18. között. Eddig legtöbben a dániai találkán
voltak, most 300 vendég, s mintegy 60 bibliobusz "személyes"
megjelenésére számítanak.


Mobilról is informálódhatnak a finnek

Júniustól a finnek mobiltelefonjukról is tájékozódhatnak
a legfontosabb finn könyvtári adatbázisok tartalmáról. LINNEA
név alatt több adatbázis érhetõ el. A LINDA az egyetemi
könyvtárak könyveirõl és idõszaki kiadványairól nyújt
tájékoztatást. A MANDA a körzeti könyvtárak állomá-
nyáról nyújt felvilágosítást, míg az ARTO az 1990 óta
épített finn (nemzeti) cikkbibliográfia tartalmá-
ról (mintegy ezer finn folyóirat tartamát tárják fel).
A negyedik, a VIOLA a finn hangzó dokumentumok
gazdag választékát kínálja (1900-tól  mintegy 5 millió egységet).
Ezen felül megindul a teljes szövegû cikkszolgáltatás
30 idõszaki kiadvány hétezer tanulmányát kínálva
(http://www.lib.helsinki.fi/englissh/libraries/linnea).
A szolgáltatás igénybe vétele egy órára 1,66 euróba kerül.


A Könyvtári Figyelõ 2002. 1-2. számának tartalmából (megjelenés alatt)

TAMÁS
Csilla: Könyvtárhasználók és közkönyvtárak
1999-2000-ben  holland-magyar közös vizsgálat keretében
mérték fel a hazai közkönyvtárak használatát. A 18 kérdés
három területre irányult a) a használók összetételére,
b) a könyvtárhasználat jellegére és c) a könyvtárhasználat
minõségére. A felmérésbõl készült jelentés alapján kapunk
táblázatokkal, grafikonokkal illusztrált összefoglalást a hazai
könyvtárhasználókról.

RÓZSA György: A fejlõdõ országok haladásának útja "globális
könyvtárakkal kikövezett"
Esszé a fejlõdõ országok kulturális elmaradottságának
felszámolásával kapcsolatban egy globális, multifunkcionális
szerepet ellátó kulturális központ, könyvtár szerepérõl.

====================================================
Szerkesztõk:
Mészáros Anikó (ügyvezeto igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (foiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a hírlevelet a mikulasg@axelero.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject):
KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen
KIT-lemondás tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet
nélkül kéri, a szövegmezõbe írja be: ekezet nelkul. A szerkesztõk
a megrendelõk címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A korábbi lapszámok megtalálhatók a https://epa.oszk.hu/kit/
webcímen.

A szerkesztõk a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelõsséget, mindazonáltal törekednek a források gondos
válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ.

Kiadja
: GM Consulting www.gmconsulting.hu