=================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/4. június 26.)

=================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
=================================================


Tisztelt Olvasó!

Ugyan alig indult el a KIT-Hírlevél, a szabadságok és a füllesztő
nyári meleg miatt -- júliusban és augusztusban összevont
számokkal fogunk jelentkezni. Reméljük azonban, hogy a meg-
rendelése által a lapnak bizalmat szavazó mintegy százhúsz
olvasónk érdeklődése nem hagy alább a közölt hírekkel
kapcsolatban. Következő számunk egy hét múlva, az utána
következők szeptemberig kéthetente követik majd egymást.

Mészáros Anikó
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
-- szerkesztők

====================================================
E lapszámunkba a BOSS, FigyelőNet, Infinit Hírlevél, www.vtu.dk,
 Prím Online írásaiból válogattunk.
====================================================


Virtuális újságíró -- itt az automatizált tájékoztató szolgálat?

A Columbia Newsblaster http://www.cs.columbia.edu/nlp/newsblaster/
speciális algoritmusokat felhasználó hírszerkesztőt fejlesztett ki, amely
az interneten található forrásokat átvizsgálva rövid összegzést készít
egy-egy adott hírről, majd egy oldalon publikálja is. Az alkalmazás
jelenleg 16 hírportál anyagát böngészi át, majd a tartalmakból néhány
mondatos recenziót készít. A módszer alapja a szöveg- és jelentéstani
elemzés. A Védelmi Hivatal által is (talán nem véletlenül) támogatott
szolgáltatás még nem veszi fel a versenyt emberi társaival; az általa
gyártott mondatok nem mindig emészthetőek, ugyanis az algoritmus a
lehető legtöbb információt próbálja bezsúfolni a hírbe. Nem képes a
különböző álláspontok megkülönböztetésére sem. A kutatás intelligens
nyelvelemző-rendszeren alapszik, amely nem idegen a könyvtárosok
által is használt és kutatott mesterséges osztályozástól. (Forrás:
BOSS, június, p. 4)
-- A rendszer -- feltehetően hibái ellenére alkalmas lehet bizonyos
speciális, "lebutított" olvasói kérdések megválaszolására -- a
könyvtáros kiiktatásával (MG).


Dánia IT-programjából

Július 1-én Dánia átveszi az EU-elnökséget. Számunkra fontos
időszakban. Június 13.-án a dán Tudományos, Műszaki és Innovációs
Minisztréium közzétette Információs technológia mindenki számára
című programját. Néhány adat érdekes lehet a mai helyzetről és egyes
célkitűzésekről. A távközlési monopólium 1998-as felszámolását
követő három évben a vezetékes telefon díjszabása 20%-kal, a mobilé
27%-kal, míg az internetezésé 56%-kal csökkent.
2001 végén a dán közoktatás intézményeinek 98%-a kapcsolódott a
hálóra. Az SMS-forgalom népszerűségét jelzi, hogy 2000 első felében
287 millió üzenetet regisztráltak, majd 2001 második felében már 743
milliót, tehát másfél év alatt 250%-os növekedést tapasztaltak. 2002.
júliusáig a dán háztartások 98%-nak lehetővé kívánják tenni az ADSL-
kapcsolatot (ez 2000-ben 26 ezer, 2001-ben már 150 ezer háztartást
ért el). A dán parlament 2000-ben többségi döntésssel 340 millió
koronát szánt a következő három év iskolai IT-fejlesztéseire, ideértve
a tartalomszolgáltatás erősítését is.
A minisztérium 3 millió koronát áldoz a tudástársadalom, a tudásalapú
gazdaság létrejöttének és fejlődésének dokumentálására. E témában
ezév őszén várható az első összefoglalás. (Forrás:
http://www.vtu.dk/fsk/publ/2002 )


Teleházak, online pontok a fővárosban

Szokásos heti ülésén a Főpolgármesteri Kabinet a Budapesti
Információgazdálkodási Program (BIG) három alprogramjára
vonatkozó javaslatot tárgyalt meg 24.-én. Közösségi számítógépes
központok, közterületi online pontok kialakítása szerepel az
előterjesztésekben, a harmadik alprogram pedig a fogyatékkal
élő emberek információs esélyegyenlőségét támogatja.

Az egyik alprogram szerint pályázatot írnak ki kerületi önkormány-
zatok, társadalmi és nonprofit szervezetek részére közösségi
számítógépes központok kialakítására. A cél, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetűek, alacsony jövedelműek, diákok és munka-
nélküliek is számítógépekhez jussanak. A 4-6 helyszínen
egyenként 10-25 munkaállomással kialakítandó központok költsége
58,5 millió forint.
A másik alprogram keretében 20-25 közterületi közösségi online
pont kialakítására kerül sor , 73 millió forint értékben. Az online
pontokon elérhető lesz a főváros honlapjának tartalma, az egyes
terminálok környezetéhez illeszkedő információk, tájékoztatók,
szolgáltatások, hirdetések, és biztosított lesz a szabad internetes
hozzáférés is. A terminálokat a Ferihegyi repülőtéren, a vasút- és
a BKV-állomásokon, tömegközlekedési gócpontokon és a
frekventált turisztikai helyek térségében helyeznék el.
A harmadik alprogram a fogyatékkal élő emberek információs
esélyegyenlőségét támogatja. Ennek keretében a Fővárosi
Önkormányzat számítástechnikai eszközöket ad használatba
fővárosi illetőségű fogyatékkal élőknek. A programra 250 millió
forint áll rendelkezésre.
Valamennyi előterjesztést csütörtöki ülésén tárgyalja a Fővárosi
Közgyűlés. (Forrás: Prim Online 2002. június 24.
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29117)


Nyári Táborok -- Hurrá, tanulunk!

A gyerekmegőrző típusú nyári táborok háttérbe szorultak, nő az
igény a képességfejlesztő kurzusok iránt. A kínálat mind
szélesebb, de döntően továbbra is a családi kasszán múlik, hol
tölti a csemete a vakációt. (Forrás: FigyelőNet 2002.06.25.
http://fn.hu/cikkprint.cmt?id=148935)
-- Az ismeretszerzés célú táborok -- a cikkben említett támogatással
együtt -- lehetőséget; bevételt és használószerzési lehetőséget
jelentenek a könyvtárak kihasználatlanabb nyári időszakaiban. Ez
természetesen akkor igazán lehetőség, ha a könyvtári állományra,
személyzetre, szaktudásra, gépidőre stb., mint tőkére tekintünk,
melyek kihasználtsági szintje kritikus sikertényező a hatékonyság
szempontjából.


Önkéntes társfelhasználói alapon szerveződő hálózati világszótár

- A mi nyelvünket nem értő emberekkel folytatott azonnali üzenetküldés
- a böngésző megnyitásakor megjelenő idegen nyelvű hírközlemény
automatikus lefordítása.
Csak két példa azok közül az alkalmazások közül, amelyek a
Worldwide Lexicon (WWL) nevű önkéntes alapon szerveződő
fordítóprojekt elindítóinak jövőképében megjelennek.
A projekt kiötlője, BrianMcConnell, olyan globális számítógépes
architektúrát képzel el, amely a résztvevő személyi számítógépek és
emberek alkotta hálózati csomópontokra épül. A felépítmény központi
eleme egy olyan egyszerű protokoll, amely a hálózati szótárakat,
enciklopédiákat és fordítószoftvereket kapcsolná össze. A rendszert
egy társfelhasználói (peer-to-peer) hálózat révén önkéntes emberi
fordítókhoz intézett kérések egészítenék ki. A potenciális önkéntesek
a  site-nál jelentkezhetnek, az architektúra első komponensei pedig
várhatóan még ezen a nyáron a helyükre kerülnek. (...)

A WWL az internetre kapcsolódó felhasználók tartalékban levő nyelvi
készségeit és kapacitását is igyekszik összegyűjteni és kihasználni. A
szótárszerverek összegyűjtik az emberi fordítók által javasolt
fordításokat, összehasonlítják őket a kérésekre adott többi válasszal,
és adott esetben beteszik őket az adatbázisba. Idővel az önkéntes
fordítókhoz egyfajta megbízhatósági együtthatót társítanának, amely a
korábbi fordításaik pontossága alapján nagyobb súllyal jelenítené
meg válaszaikat.

A kirakó utolsó darabját olyan alkalmazások képeznék, amelyek
révén a felhasználók csaknem valós időben férhetnének hozzá a nyelvi
fordító WWL szerverekhez. Azáltal például, hogy az azonnali üzenetküldő
kliensekbe beépítenék a WWL elérését, a felhasználók a beérkező és
kimenő üzenetek automatikus gépi fordítására adhatnának kérést.
A felhasználóknak ezenfelül az önkéntes kliens fordítók segítségével
módjában állna, hogy a szleng kifejezésekre, metaforákra, illetve a
szótárban nem szereplő kifejezésekre is nyelvi megfelelőket kérhessenek.
(...)

Bár a szükséges WWL komponensek összeállítása és a szükséges fordító
önkéntesek toborzása elképesztően nagy feladat, McConnell a hálózati elv
miatt bízik a projekt sikerében, amely lehetővé teszi, hogy a számítási
feladatokat szét-, illetve feloszthassák az alkalmazásfejlesztők és a
fordításszolgáltatók között. (...) A hálózati világszótár sikere - ahogy az a
legtöbb nyílt forrású és társfelhasználói projekt esetében lenni szokott --
nagyban függ attól, amit McConnell egy "projekt iránt elkötelezett
felhasználói közösségnek" nevez. (Forrás: Infinit Hírlevél, 161. szám,
2002. június 24. http://www.idg.net/)


Hogyan tanítsuk meg szüleinket a számítógép használatára?

Gyerekek tanítják szüleiknek a számítógép használatát. (...) Az
"Online Szülők" elnevezésű projekt keretében, amelyet az oktatási
minisztérium indított el, az iskola és az otthon kapcsolatát szeretnék
megerősíteni azzal, hogy a szülőket megismertetik a számítógép
és az internet fontosságával. Ezzel a programmal elsősorban a
hátrányos helyzetű városokat célozták meg. Mióta kísérletképpen
egy iskolában bevezették az új programot, azóta a gyerekek
otthoni számítógép-hozzáférésének az aránya 6 százalékról 57
százalékra ugrott. (...) A kisdiákok lelkesen magyarázzák szüleiknek
az internetezés vagy éppen az e-mail elküldésének szabályait.
Az iskola már korábban is számtalan workshopot indított, igaz csak
felnőttek számára, hogy közülük minél többen tudjanak olyan munkát
vállalni, amelyhez elengedhetetlen a számítógépes tudás. (...)
A szülők 48%-a gondolja úgy, hogy az internet legalább olyan fontos
a gyermekek oktatásában, mint a tankönyvek; 38%-uk pedig az
önképzésnél is az internetet választotta elsődleges forrásként.
A felsőoktatásban pedig egyenesen a tanulók 94%-a állította azt,
hogy nem tudná megírni a diplomamunkáját az internet segítsége
nélkül.
A kutatások is azt mutatják tehát, hogy az internet elfoglalja helyét a
hagyományos oktatási módszerek között, és elengedhetetlen része
lesz nemcsak az iskolai, de az otthoni oktatásnak is. (Forrás: Infinit
Hírlevél, 161. szám, 2002. június 24.  http://news.bbc.co.uk/)


Látványkönyvtár

Látványkönyvtár mindig is volt, és valószínű lesz is. Budapesten
nemrégiben nyílt San Marzano éttermekben kis könyvtár is vonzza a
látogatókat. A funkció nem feltétlenül az, amit egy tájékoztató
könyvtáros elsőre gondol. Inkább dísz, hangulati elem.  A könyvek
ugyan levehetők a polcról, olvashathatók a várakozás ideje alatt,
ám ez a gyűjtemény minősége okán -- olyan mint egy állomány-
apasztást régen látott könyvtári polc -- csak ritkán történik meg.
Az étterem marketingkoncepciójában a kiskönyvtár, mint a patina
kifejezője, asszociálója van jelen. Egyszer talán mi is építhetünk
erre a hatásra. (MG)


Munkanélküliség - ötven fölött is van esély?

Ötven év felett elveszíteni munkahelyünket - ma Magyarországon
ez egyet jelent a karrierünk bevégzésével. Mit tehetnek azok az
ötvenes diplomások, akiknek sem állásuk, sem befolyásos
ismerősük? (Forrás: FigyelőNet 2002. 06. 25.
http://fn.hu/cikk.cmt?id=148953)
-- Noha a cikk a gazdálkodó szervezetekből kikerülő idősebb
munkanélküliekről szól, tanulságul szolgál a könyvespolcok
között megőszült, még alkalmazotti státuszban lévő munka-
társak számára is. A cikkben említett program résztvevőinek
kompetenciáját a munkaerőpiaci igények szerinti elvárásokhoz
igazítják az újraalkalmazás érdekében. A fejlesztés súlypontja
a csapatmunkára és a kommunikációra való készség. A
programot mentálhigiénés és készségfejlesztő modulok
egészítik ki. -- És ezek az elemek megelőzésként is
használhatók...


Konferencia-adatbázis az ITTK honlapján

2002 márciusától érhető el a BME ITTK honlapján (www.ittk.hu) a
nemzetközi konferencia-adatbázis. Az adatbázis az információs
társadalommal kapcsolatos szakmai rendezvényeket foglalja
magába, s ezeket négy kategóriába -- internet, információs társa-
dalom, telekommunikáció és elektronikus kereskedelem -- csopor-
tosítja. Különlegessége, hogy főleg a társadalomtudományi
megközelítésű konferenciák töltik meg, az "információs társadalom"
gyűjtőkategória pedig kizárólag ilyeneket -- a távmunkától a
távoktatásig, a művészet új irányaitól a privacy-ig --  tartalmaz.
Az adatbázisban egyszerűbb és gyorsabb a böngészés, mint a
hazai gyakorlatban elterjedt esemény-naptárakban: a benne
szereplő programokra összetett módon lehet keresni a négy
alaptémakör, a konferencia címe vagy annak részlete, az időpont,
a helyszín és/vagy az URL megadása alapján.
A használat ingyenes, regisztráció szükséges. (Forrás: Prim
Online 2002. június 19. http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=29005 )


====================================================
Szerkesztők:
Mészáros Anikó (ügyvezeto igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (foiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a hírlevelet a mikulasg@axelero.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject):
KIT-megrendelés. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen
KIT-lemondás tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet
nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ékezet nélkül. A szerkesztők
a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A korábbi lapszámok megtalálhatók a  https://epa.oszk.hu/kit/
webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos
válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu