================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/2. június 12.)

================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
================================================


Tisztelt Olvasó!

Első számunk megjelenését követően számos megrendelést
kaptunk. A megrendelések próbájaként a KIT-et a megrendelők
címére, a Katalistra és a RMKE (Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete) levelezőlistájára egyaránt megküldjük. A hírlevél a
negyedik számtól csak a megrendelők postaládájába kerül.

Köszönjük a Katalisten megjelent korrekciót, kiegészítést referált
hírünkkel kapcsolatban.

E számunkban többek között e jelentést is olvashatja: "A magyar-
országi lakosság 80 százaléka gyakorlatilag nem jár könyvtárba,
s csak alig több mint 10 százalék mondta azt, hogy gyakran.
Figyelemre méltó, hogy a diplomások fele azt állította, egyáltalán
nem könyvtárlátogató (ez egyébként nem jelenti azt, hogy nem is
olvas, hiszen a rendszeresen olvasók 58 százaléka szintén a
"könyvtárkerülők" közé tartozik)."

Mészáros Anikó
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
-- szerkesztők

=================================================
E lapszámunkba a HVG, Infinit Hírlevél, Pannon Tükör, Prim Online
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és a Világgazdaság,
www.medgyessy.hu, írásaiból válogattunk.
=================================================


A kormányprogramból -- könyvtáros-szemmel

A kormányprogram legkönnyebben a hálón tanulmányozható: http://www.medgyessy.hu/kp6.php. Részletei:
A 6. fejezet - Kultúra és sport - néhány pontját idézzük szó szerint:
"1.8.  A Kormány meg akarja fordítani a kulturális javakhoz való
hozzáférésben növekvő különbségek elfogadhatatlan tendenciáját.
Tudatos célja e területen is az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a
nehezebb helyzetű, rosszabb esélyű társadalmi csoportok, rétegek,
különösen a gyermekek és fiatalok esetében.
1.9  Jelentős költségvetési források biztosításával támogatja azokat
az intézményeket, amelyek a társadalom művelődését, a kultúra
demokratizálását szolgálják. Ide tartoznak a művelődési házak
(közösségi házak, faluházak, szabadidő-központok), a közkönyvtárak,
múzeumok és levéltárak és a társadalmi művelődés, a
kultúraközvetítés intézményei. Ezeket az intézményeket az oktatással
egyenrangú kulturális alapellátást nyújtó intézményeknek tekintjük.
1.11 A kultúra közvetítőinek anyagi és erkölcsi megbecsülését a
közoktatásban dolgozókkal azonos szintre kell emelni.
2.2 A Kormány visszaállítja a művelődés, a kulturális közszolgálat, a
média és a művészet autonómiáját.
2.3  A Kormány támogatja az információs társadalom és a
tudásgazdaság kialakulását." (hat alapelv részletezi e cél
megvalósítási irányát)
4.  A "Digitális Nemzeti Kultúra"-program
4.1 "A Kormány, építve az eddigi digitális archiválási kezdeménye-
zésekre, állami és közalapítványi erőforrásokat mozgósítva,
megkezdi, illetve folytatja a magyar nemzeti kultúra klasszikus és
maradandó kortárs értékeinek, nyelvi,  vizuális, zenei, tánc- és
színházi, múzeumi és egyéb előadásainak, kiállított értékeinek,
köztéri kultúrájának, műemlékeinek digitalizálását, egységesen
hozzáférhető adatbázissá alakítását és az interneten keresztüli
elérését (...)"


Könyvtárat és információs központot avattak Gelsén

Átadták a felújított Petőfi Emlékkönyvtárat és az abban kialakított
kistérségi információs központot hétfőn a dél-zalai Gelsén. A
többfunkciós közintézmény közel 30 millió forintba került.
(Forrás: Prim Online) http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=28821


Könnyű és foglalkoztató forrás...

"Imádták a dramatizált felolvasást. Amy rendelte meg még korábban
azt a színes ifjúsági újságot, amely kéthetente érkezett számomra
az iskolába 25 példányban. Szerdánként bevittem hozzájuk.
Helyesírási, olvasási, fogalmazási feladatokat tartalmazó,
rendkívül ügyesen megszerkesztett magazinok voltak, amelyek
különböző származású, bőrszínű gyermekhősök, pop-, színész- és
sportolósztárok életével összekapcsolva lopták be az angol
olvasás és írás gyakorlásának gondolatát a tanulni nem szerető
ifjoncok életébe. Ha nem oldották meg a feladatot, nem tudták, mi
lett kedvenc hősükkel. Ez az újság leegyszerűsített, párbeszédes
változata hozta a mindig éppen aktuális sikerfilmek történetét. E
szövegkönyvek dramatizált felolvasása volt szívük vágya. (...)
Egyszer tettünk kísérletet arra, hogy ténylegesen eljátsszunk egy
ilyen darabot, de nem sikerült igazán. Az előadás visszasüllyedt
a felolvasás szintjére, mert nem voltak  hajlandók otthon
gyakorolni. (Tóthné Mátyás Erzsébet: Tanár voltam Texasban. In:
Pannon Tükör http://www.kanizsa.hu/pannontukor/ 2001. 3-4. p.
7-20) A szerző egy hátrányos helyzetűekkel foglalkozó iskola
pedagógusa volt az Egyesült Államokban. További adatok a
lappal kapcsolatban: czugyula@broadband.hu.


Könyvtárak és múzeumok a weben

Az Institute of Museum and Library Services (IMLS) felmérése
szerint az Egyesült Államokban az akadémiai könyvtárak és az
állami közigazgatási irodák könyvtárainak majdnem mindegyike
rendelkezik webkikötővel, míg a nyilvános könyvtárak és a
múzeumok ezeknél jóval kisebb arányban. Az IMLS kutatói azzal
magyarázzák a múzeumok lemaradását, hogy azok kevesebb
olyan támogatáshoz tudnak hozzájutni, amelyből az intézetek
technológiai felszereltségi szintjét javíthatnák. (Forrás: Infinit
Hírlevél) http://www.ittk.hu/infinit/2002/0606/indexst.html


Növekvő igény az üzleti információra

A PricewaterhouseCoopers felmérése szerint az Egyesült
Államokban történelmi mélypontra zuhannak a hirdetési bevételek
az idén és jövőre a hagyományos földi sugárzású és a
kábeltévé-társaságoknál egyaránt. (...) A felhasználók költéseinek
nagysága alapján az üzleti információt nyújtó szolgáltatók teszik ki
a globális médiaipar legnagyobb részét: a vállalatok tavaly 69
milliárd dollárt költöttek világszerte üzleti információ vásárlására.
A tanulmány szerint üzleti információt főként adott üzleti köröknek
"gyártanak", amit általában elektronikus úton adatbázisok
felhasználásával terjesztenek. (...) A konjunktúra várható
élénkülésének köszönhetően 5-6 százalék körüli mértékben fognak
növekedni az üzleti információkra fordított kiadások 2004-ben. A
szélessávú internetszolgáltatás elterjedése a következő öt évben
jelentősen javítja majd az üzleti adatbázisok széles körű továbbítását,
új termékek megjelenését. (A Világgazdaság cikke alapján;
Hirdetési mélypontot jósol a tévépiacnak a PwC Mérsékelten bővül
a médiaipar, 2002. 06. 05.)


Olvasópróba

A felnőttek valamivel több mint egynegyede, 27,3 százaléka soha
nem olvas - derül ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülete (MKKE) és a Tárki idén tavasszal készült felméréséből. A
nem olvasók táborára alapvetően jellemző, hogy alacsony iskolai
végzettségűek, fizikai dolgozók, s nagyobb arányban fordulnak elő
az ország keleti részén, illetve az idősek között. Az életkor
növekedésével fokozatosan csökken a könyvek iránti igény is, a soha
nem olvasók között átlag feletti mértékben találhatóak a nyugdíjasok.
Ezzel szemben a rendszeresen olvasók - akik a társadalom
egyharmadát teszik ki - elsősorban a diplomások, a nők, a fiatalok
és a budapestiek, illetve a vidéki városi lakosság köréből kerülnek ki.
A szellemi munkát végzők 52 százaléka olvas rendszeresen,
szemben a fizikai dolgozók 22 százalékával. A nem olvasóknak
egyébként csak egyötöde vallja azt, hogy nem is szeret olvasni, 40
százalékuk arra panaszkodik, hogy kevés az ideje. Meglepetésre
alacsony - 8 százalék alatti - azok tábora, akik a pénzhiányra
hivatkoznak.
A megkérdezettek közel fele, 46 százaléka sosem vásárol könyvet,
s náluk már az ár a döntő érv: drágának találják a könyveket. A
válaszolók negyede jelezte azt, hogy az idén is vett már valamilyen
kötetet (a felmérés március végén fejeződött be), egyötödük pedig a
karácsonyi vásár idején vett utoljára. A vásárlók fele azonban nem
költött túl sokat e szellemi táplálékra, éves keretük 10 ezer forint
alatt maradt. Ebben az esetben is az iskolai végzettség húzza meg
a határt: a 10 ezer forintnál többet költők jellemzően érettségizettek
és diplomások.
A vásárlóknak a fele tudta megmondani cím szerint is, mit vett
legutoljára. A legtöbbet említett könyvek a Harry Potter-sorozat tagjai,
illetve Kende Péter A Viktor című könyve. Ôket Tolkien A gyűrűk ura
című műve és Vámos Miklós, illetve Leslie L. Lawrence egy-egy
kötete követi. A lista egyébként lektűrökkel, krimikkel, valamint
ismert médiaszemélyiségek műveivel van tele, egyetlen komolyabb
ismeretterjesztő vagy tudományos mű, illetve minőségi szépirodalom
nem szerepel rajta, a középmezőnyben foglal helyet viszont az
angol-magyar külkereskedelmi szótár.
A magyarországi lakosság 80 százaléka gyakorlatilag nem jár
könyvtárba, s csak alig több mint 10 százalék mondta azt, hogy
gyakran. Figyelemre méltó, hogy a diplomások fele azt állította,
egyáltalán nem könyvtárlátogató (ez egyébként nem jelenti azt, hogy
nem is olvas, hiszen a rendszeresen olvasók 58 százaléka szintén
a "könyvtárkerülők" közé tartozik).
A felmérés során arra is kíváncsiak voltak, mely kiadók könyveire
figyelnek oda a vásárlók. A legtöbb említést a két, főleg
klubtagságon keresztül árusító s ezért jelentős marketingtevékenységet
folytató kiadó, a Magyar Könyvklub és a Reader's Digest kapta,
utánuk az Európa, a Móra, az Osiris és a Püski kiadók következtek
a népszerűségi rangsorban. (Forrás: HVG, 23., június 8., p. 90.)


A Visegrádi országok információs társadalom- és E-felkészültségi
vizsgálata (VISERO)

A BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központot
(BME ITTK) kutatást indított és módszertani központot hozott létre az
e-felkészültség és az információs társadalom felmérésére (Visegrad
Countries Information Society and E-readiness Observatory) a közép-
és kelet-európai régióban adatgyűjtési és elemzési céllal. A
konzorciumba bevont tagok: Business and Innovation Centre Ltd.,
Pozsony, Institute of Informatics FAST, Brno University of Technology,
Information Processing Centre, Varsó.
 A program céljai:
- Felmérések és elemzések a visegrádi országok információs
társadalmáról és e-felkészültségéről, megteremtve a nemzetközi
összehasonlítás lehetőségét.
- Módszertani szabvány kialakítása.
- Az eredmények kommunikálása, véleményformálás és a döntési
folyamatok befolyásolása
- Kiterjeszteni a projektet: tovább bővíteni az adatköröket a kvalitatív
kutatások irányába, erősíteni a promóciót, javaslatokat tenni a kutatási
terület bővítésére. További információ: www.ittk.hu


Olvasójegy nélkül -- ujjlenyomat-azonosítóva

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban http://tmt.omikk.bme.hu
 (5. szám, p. 228) olvasható, hogy a Buffalo and Erie Country Public
Library városi és megyei könyvtárában a Touch and GO! program
keretében az olvasó-azonosítást ujjlenyomat-szkenneléssel végzik.
A rendszer -- melyet a gyártó cég ingyenesen, referencia-célból
bocsátott a könyvtári hálózat rendelkezésére -- ugyan újdonságnak
számít, annak ellenére, hogy annak bármely eleme idehaza is
könnyen beszerezhető.


Segítőkész hackerek

A napokban érdekes eset történt az egyik norvég oktatási és
kulturális intézményben (Ivan Aasen Nyelvi és Kulturális Központ
könyvtára). Történt ugyanis, hogy elveszett egy több mint 11 ezer
könyvet és kéziratot katalogizáló, rendkívül fontos és értékes
adatbázis jelszava, majd ezt követően az intézmény hivatalos
felhívásban arra kérte az internetes hackertársadalmat, hogy
segítsen a jelszó feltörésében. (Forrás: Prim Online)
http://hirek.prim.hu/cikk.prm?id=28794


Internetkávézók a Balaton környékén -- a könyvtárak is labdába
rúgnak

A HVG júniusi Kalauz az internethez c. mellékletében egy
táblázatban összegzi a Balaton környéki internet-kávézók adatait.
A nem túl sok -- 13 db -- kávézó közt 6 könyvtár van. Az értékelés
a helyet, árat (Ft/óra), nyitva tartást, számítógépek számát,
nyomtatási, számítógéphasználati, szkennelési és fénymásolási
lehetőségeket, az internetkapcsolat minőségét és a presszókévé
árát vette figyelembe. A könyvtárak leginkább a csatolt
szolgáltatásokban domborítanak, a kávé viszont Veszprém
kivételével hiánycikk. Érdemes azonban megszívlelni a személyes
benyomás oszlop megjegyzéseit is: családias ámde sötét
helyiségben megbúvó gép kezdő, lelkes könyvtárossal; könyvtári,
mosolygós hangulat az elkülönített internetrészlegben; a nemrég
felújított épületben kelemesen lehet szörfölni; az internetező
sarkocskát klausztrofóbiások kerüljék!; egyszerű, de jól
használható, gyerekeknek külön számítógéprészleg; kaotikus a
gépek elhelyezése. Az érintett közkönyvtárak: Balatonkenese,
Balatonfüred, Keszthely, Siófok, Balatonboglár, Veszprém.


====================================================
Szerkesztők:
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a hírlevelet a mikulasg@axelero.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject):
KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható ugyanezen a címen
KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet
nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. A szerkesztők
a megrendelők címeit kizárólag a KIT postázására használják fel.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos
válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjesztheto.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu