EPA Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4) Zsigmond J: régi katonatemető < > felszámolt síremlékek jegyzéke
A budai temetők válogatott bibliográfiája
________________

A Farkasréti temetőről (kronológiai sorrendben):

RUPP Zsigmond: A budai végleges köztemető kérdése. Bp., 1891.

Új temető a budai oldalon. Pesti Hírlap, 1891. február 25.

A budai végleges temető. Pesti Hírlap, 1891. június 7.

Az utazó halottak. Budai Hírlap, 1892. augusztus 7.

Új temető. Buda és Vidéke 2: 14 (1894), 4-5.

[GELEY József]: A budai farkasréti temető halottas-háza. Vasárnapi Ujság, 1899: 141-142.

Új katonai temetők. Pesti Hírlap, 1902. március 18.

A főváros húsz holdat vásárol. Esti Ujság, 1914. június 7.

Szerencsétlenség készül... Budai Napló, 1919. március 16.

PAPP Jenő: A farkasréti temetőben vándorolnak a halottak. Magyarság, 1924. március 4.

PAPP Jenő: Szivattyúk dolgoznak a farkasréti temető sírboltjaiban. Magyarság, 1924. március 5.

PAPP Jenő: Közgyűlési határozat tiltja a farkasréti temető kibővítését. Magyarság, 1924. március 7.

SCHAFARZIK Ferenc: Még néhány szó a farkasréti temetőről. Magyarság, 1924. március 14.

Közegészségügyi okokból kiürítik a krisztinatéri templom ősi kriptáját. Magyar Hírlap, 1927. augusztus 21.

Megkezdődtek a farkasréti temetői építkezések. Új Főváros, 1937. szeptember 4.

A budapesti Farkasréti temető kápolnája és ravatalozója. Tér és Forma, 1938: 293-295.

BIRÓ András: Farkasrét. Új Tükör 6: 8 (1981), 18-19.

HALASY Márta: Polgári temetések 1980-ban Budapesten a Farkasréti temetőben, in Hoppál Mihály - Novák László szerk.: Halottkultusz. Bp.: MTA Néprajzi Kutatócsoportja, 1982: 381-387. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához, 10.)

A budapesti Farkasréti temető térképe. Bp.: Budapesti Városszépítő Egyesület, 1988.

Susan GAL: Bartók's Funeral. Representation of Europe in Hungarian Political Rhetoric. American Ethnologist, 1991: 440-458.

RÁDAY Mihály főszerk.: Nemzeti Panteon. Mintafüzet. Bp.: Budapesti Városvédő Egyesület, 1992: 12-16.

KÉRÉSZ Gyula: 100 éves a Farkasréti temető. Hegyvidék, 1994. október 18. és 1994. november 1.

LITVÁN György szerk.: Jászi Oszkár hazatérése. Bp.: Társadalomtudományi Társaság, 1996. (A Társadalomtudományi Társaság füzetei.)

Farkasréti temető. Bp.: Budapesti Temetkezési Intézet, 1998.

ROSCH Gábor: Farkasréti kopjafák. Hegyvidék, 2000. november 15.

SZATUCSEK Tibor: Fülkés sírboltok a Farkasréti temetőben. Hegyvidék, 2000. november 15.

TÓTH Vilmos szerk.: Farkasrét. Bp.: Nemzeti Kegyeleti Bizottság, 2003.

A Vízivárosi, a Tabáni és a Németvölgyi temetőről (kronológiai sorrendben):

A jeltelen sírok. A Hon, 1867. április 11.

Halottak napján. Pesti Hírlap, 1867. november 4.

Budavár bevételének 28-dik évfordulóján. Magyarország és a Nagyvilág, 1877. május 27.

A budai vízivárosi temető. Pesti Hírlap, 1879. augusztus 1.

A budavári hősök sírhalmai. Pesti Hírlap, 1882. július 10.

Budapest főváros I. kerületében köztemetőre megvett telkek és környékének térrajza. (M.) 50 öl=65 mm. H. n., 1884. (60x86 cm. Fővárosi Levéltár.)

Az első halott. Budapesti Hírlap, 1885. november 18.

A németvölgyi új temetőben. Budapesti Hírlap, 1885. november 24.

A vízivárosi katonai temető. Pesti Hírlap, 1889. május 26.

A budai honvédsírok. Vasárnapi Ujság, 1889: 725-726.

E. Gy. [ERDÉLYI Gyula]: Ismerőseink. IV: Halottak között. Buda és Vidéke 2: 44 (1894), 4.

A budai katonai temető megszüntetése. Pesti Hírlap, 1902. június 3.

A budai honvédsírok. Budai Hírlap, 1905. május 28.

A jakobinusok sírja. Világ, 1914. január 20.

Tizenhat vadgesztenyefa. Martinovics és társainak sírja. Új Idők, 1914: 253.

Lezárnak négy temetőt. Az Ujság, 1917. január 31.

Négy budai temetőt bezárnak. Népszava, 1917. január 31.

A Tanácsi X. (közegészségi) ügyosztály előterjesztése a tabán-krisztinavárosi és a vízivárosi temető végleges lezárása ügyében. Bp., 1917.

Elhordták, ellopták... Budai Napló, 1918. augusztus 4.

Kend az az Alvinczy? Budai Ujság, 1918. november 26.

MADOS György: Csönd és béke. A Hét, 1918: 701-702.

TELCS Ede: A Gyulay grófok mauzoleuma, in Schoen Arnold szerk.: Pest-Budai Művészeti Almanach (1919). Bp., 1918: 122-130.

BARTUCZ Lajos: A magyar jakobinusok exhumálása. Bp., 1919.

LYKA Károly: A táblabíróvilág művészete I-II. Bp., 1922.

Öt éven belül megszüntetnek tíz budai temetőt. Új Nemzedék, 1922. június 28.

VASZARY Gábor: A vízivárosi öreg temetőben. Szózat, 1923. szeptember 9.

[m. gy.]: Kiürítik a főváros legrégibb temetőjét. Nemzeti Ujság, 1925. január 9.

RADNAI Oszkár: Kilakoltatják a tabáni "öregtemetőt". Nemzeti Ujság, 1925. május 24.

BENEDEK Rózsi: Jövő évben felássák a tabáni temetőt. 8 Órai Ujság, 1925. június 9.

A tabáni temetőben... Szózat, 1925. augusztus 15.

MOLNÁR Endre: Séta a régi budai katonatemetőben. Szózat, 1925. augusztus 18.

Robespierre menyasszonya a vízivárosi temetőben nyugszik. Új Nemzedék, 1925. szeptember 19.

[S. S.]: A főváros elhanyagolja a 48-as hősök budai sírját. Friss Ujság, 1926. május 20.

Régi sírok között. Magyar Ujság, 1926. október 31.

TAMÁS Ernő: Bolyongás pusztuló temetőkben. Pesti Hírlap, 1926. október 31.

A vízivárosi temető sorsa. Budapesti Hírlap, 1926. november 7.

Emlékkertek lesznek a régi budai temetőkből. Fővárosi Hírlap, 1927. március 2.

[BABAY József]: A vízivárosi temető vadonjában megtalálták Arany János eddig ismeretlen két sírfeliratát. Pesti Hírlap, 1927. szeptember 23.

Amikor a temető is meghal... Pesti Hírlap, 1928. május 20.

UJVÁROSSY Fedor: A tabáni temető halottai. Magyarság, 1929. március 3.

TAMÁS Ernő: Költöztetik az elköltözötteket két régi budai temetőből. Pesti Hírlap, 1929. április 11.

BALASSA Imre: A vízivárosi erdő-temetőben. Új Nemzedék, 1929. augusztus 7.

A németvölgyi temető halottai fölé utcát építettek. Új Nemzedék, 1929. október 23.

MESTERHÁZY Jenő: A budai honvédsíroknál. Pestvármegyei Népművelés, 1929: 370-373.

Régi temetők alkonya. Fővárosi Hírlap, 1930. július 23.

NÁDAS Sándor: Tabáni öreg temető. A Reggel, 1930. október 3.

Miles Hungaricus [SUHAY Imre]: Október végén a katonai temetőben. Az Ujság, 1930. november 1.

KOVÁCS Lajos: A budai katonatemető áthelyezése 1797-ben. Historia 3: 4-6 (1930), 75-82.

Jegyzék a Tabán-krisztinavárosi temető fenntartani javasolt sírjairól és síremlékeiről. H. n. [Budapest], é. n. [1930].

Jegyzék a Vízivárosi temető fenntartani javasolt sírjairól és síremlékeiről. H. n. [Budapest], é. n. [1931].

TAMÁS Ernő: Halhatatlanok parkja lesz a régi tabáni és vízivárosi temető. Pesti Hírlap, 1931. június 28.

Érdekes sírok a megszűnt budai temetőkben. Független Budapest, 1931. november 4.

Közel kilencszáz érdekes sírt és síremléket tart fenn a főváros a tabáni és a vízivárosi temetőben, a megszüntetés után is. Új Nemzedék, 1931. november 8.

KISFALUDY-PÉTER Elemér: A vízivárosi katonai temető. Magyarság, 1931. december 20.

BÁNRÉVY György: A budavízivárosi régi temető. Historia 4: 3-4 (1931), 144-150.

DIÓSZEGHY Miklós: Arany János két distichona és a vízivárosi temető átrendezése. Budapesti Hírlap, 1932. március 20.

Emlék-kert lesz a tabáni és a vízivárosi temetőből. Budapesti Hírlap, 1932. március 23.

KOVÁCS Lajos: A budai pestistemető és kápolnája. Historia 5: 1-4 (1932), 51-72.

Pilvax Károly pesti kávés úr budai sírja. Budai Napló, 1933. június 5.

Rózsakert lesz a százötvenéves tabáni temetőből. Nemzeti Ujság, 1934. június 21.

Százezer rózsatő a temető helyén. A Pesti Városháza, 1934. július 15.

MÓRICZ Pál: A tabáni öregtemető 48-as honvédsírjai. Magyarság, 1934. augusztus 5.

Nyomtalanul eltűnik a tabáni temető. Új Magyarság, 1934. november 4.

MISKOLCZY Ágost: Temető és vandalizmus. Városi Szemle, 1934: 729-743.

A vízivárosi temető kiürítése. Új Főváros, 1935. július 28.

JANOVICS András: Temetnek egy temetőt. Pesti Napló, 1935. július 28.

DOBOZI István: Temetik a tabáni temetőt. Magyar Hírlap, 1935. augusztus 6.

Ősszel kezdik meg a régi tabáni temető ligetté alakítását. Pesti Hírlap, 1936. május 17.

BUGARSZKY Mátyás, boltai: Robespierre menyasszonya Budán van eltemetve. Budai Napló, 1937. július 29.

Áldásy József levele. Budai Napló, 1937. augusztus 26.

A budai temetők szomorú sorsa. Magyarság, 1937. november 4.

CSEMEGI József, ifj.: A Buda-Vízivárosi temető alakos síremlékei. Magyar Művészet, 1938: 171-176.

MESTERHÁZY Jenő: A régi vízivárosi temető. Búvár, 1938: 768-771.

FEJES György: A vízivárosi Gyulay-mauzóleum. Budai Krónika, 1940. július 10.

TAMÁS Ernő: A 48-as honvédek új emlékkertje a németvölgyi temetőben. Képes Vasárnap, 1941. május 30.

KOTZIG Károly: Ezelőtt száz esztendővel... Pesti Hírlap, 1943. október 23.

BÁRÁNY Tamás: Őszi séta a németvölgyiúti negyvennyolcas temetőben. Budapest 1947: 391-393.

VADNAI Zsuzsa: 48-as sírok a németvölgyi temetőben. Magyar Nemzet, 1948. március 14.

TAMÁS Ernő: Hová tűntek a régi budai temetők — hová lettek a nagy halottak porai? Hírlap, 1948. augusztus 27.

Az utolsó tabáni "temető". Új Ember 15: 10 (1959), 3.

CSATKAI Endre: Huber József mesterműve a budai vízivárosi temetőben. Művészettörténeti Értesítő 8: 2-3 (1959), 155.

ZAKARIÁS G. Sándor: Budapest. Bp.: Képzőművészeti Alap, 1961: 179-181. (Magyarország művészeti emlékei, 3.)

POGÁNY Frigyes szerk.: Budapest műemlékei II. Bp.: Akadémiai, 1962: 551-562 (Németvölgy), 583-587 (Tabán), 588-595 (Víziváros). (E fejezeteket Horler Miklós írta.)

[Illés]: Költözik egy régi temető. Magyar Nemzet, 1963. június 9.

MASSÁNY Tibor: A tabáni temető. Hegyvidék 4: 2 (1974), 18-20.

MÓRA Gábor: Mi az igazság Virág Benedek "elfelejtett síremléke" körül? Magyar Nemzet, 1980. május 1.

BUZA Péter: Találtam egy képet: Generális Hentzi kriptájáról. Képes Újság 27: 42 (1986), 21.

KŐ András: A Németvölgyi temető titkai. 1-6. rész. Új Magyarország, 1995. július 22. - 1995. szeptember 2.

FODOR Béla: "Szabadságért elhullt dicső áldozatok." Népszabadság (Budapest-melléklet), 2000. május 20.

Általános, a budai temetőket is érintő kiadványok és írások (alfabetikus sorrendben):

A budapesti temetők halottak napján. A Kereszt, 5: 23 (1954), 6-7.

A főváros rendezte az összes temetőket. Az Est, 1921. szeptember 29.

A fővárosi köztemető szabályzata. Bp., 1882.

A székesfőváros köztemetőinek kertészeti szabályzata és árjegyzéke. Bp., 1917.

BERZA László főszerk.: Budapest története képekben 1493-1980. Képkatalógus, I. kötet. Bp.: FSzEK Budapest Gyűjteménye, 1982: 297-306.

BERZA László főszerk.: Budapest lexikon I-II. Második kiadás. Bp.: Akadémiai, 1993.

BÖLCSICS Márta - CSORDÁS Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, ahogy Krúdy látta. Bp.: Helikon, 2002: 50-52.

Budapest székesfőváros temetői, in: Közegészségügyi Évkönyv. Bp., 1943: 501-523.

Budapesti sírkertek. Esti Hírlap, 1976. október 28.

EDVI ILLÉS Aladár: Temetők, in: Budapest műszaki útmutatója I. Bp., 1896: 267-269.

FEHÉR Jolán Antónia: Budapest székesfőváros temetőinek története. Bp., 1933.

GELEY József: A főváros dísztemetői. Vasárnapi Ujság, 1900: 88.

GERLE János szerk.: Budapesti temetők. Bp.: Városháza, 1999. (A mi Budapestünk.)

H. BOROS Vilma: Temetők Budán és Pesten. Budapest 14: 11 (1976), 39-41.

Himody [PREYSZ Kornél]: A halottak birodalmából. Ország-Világ, 1908: 869-874.

HORVÁTH Béla: Borsos Miklós - Síremlékei. Művészet, 17: 9 (1976), 16-17.

Individuális síremlékek és szobrok. Schmidt Gyula műépítész és kőfaragó-mester, Budapest I. ker., Budaörsi-út 15-17. szám. Bp., é. n. [1910?].

JAJCZAY János: Pest-budai temetők. Élet, 1940: 922-923.

KAMPIS Antal: Budapest temetőkultúrája. Magyar Főváros 3: 29 (1940), 4.

KÁROSY Pál: Sírversek Nagy-Budapest temetőiből. Kézirat. (Károsy Géza, illetve egyes kötetek az OSzK, a BTM és a FSzEK Budapest Gyűjteménye tulajdonában.)

[M]: Elfelejtett sírok. Hadtörténelmi Közlemények, 1912: 454-458.

[m]: Sárga keresztek. Séta a katonasírok között. Népszava, 1915. április 28.

MARKÓ Miklós: A budapesti temetők. Ország-Világ, 1915: 592-597.

MESTERHÁZY Jenő: Budapest legrégibb temetője és nagyjaink. Pedagógiai Szeminárium, 1938: 79-86.

Miles Hungaricus [SUHAY Imre]: Séta katonasírok közt. Pesti Hírlap, 1934. október 31.

Andrei PIPPIDI: A sírkövekről mint a nemzeti identitás mérföldköveiről. Café Bábel 31. (Föld), 1999/1: 81-94.

R. O. [RADNAI Oszkár]: Budapest a halottak napján. Nemzeti Ujság, 1925. november 1.

SELÉNDY Szabolcs szerk.: Temetőkert. Bp.: Mezőgazdasági, 1972.

STURCZ János: A Kerepesi és a Farkasréti temető újabb síremlékeiről. Ars Hungarica, 11: 1 (1983), 187-198.

TAMÁS József: Nemzetünk nagyjainak sírjai, Bp., é. n. [1926].

THIRRING Gusztáv: Budapest félszázados fejlődése 1873-1923. Budapest székesfőváros temetői, in Salamon Géza szerk.: Budapest egészségügyi közigazgatása. Bp., 1943: 501-525.

TÓTH Vilmos: Fényképek és temetkezés, in Bán András szerk.: Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc-Bp.: Miskolci Galéria-Magyar Művelődési Intézet, 1999: 95-102.

TÓTH Vilmos: Ércnél maradandóbb. 1-57. rész. Népszabadság (Budapest-melléklet), 2001. szeptember 27. - 2002. október 31.

Végig a pesti és budai temetőkön. Az Ujság, 1922. november 1.

WEHNER Tibor: Köztéri szobraink. Bp.: Gondolat, 1986: 128-130.

XANTUS Zoltán szerk.: Hatvan év a kegyelet szolgálatában. Bp.: Fővárosi Temetkezési Intézet, 1979.

XANTUS Zoltán: A fővárosi temetkezési ügy bibliográfiája, Bp., 1982. Kézirat. (FSzEK Budapest Gyűjteménye.)

XANTUS Zoltán: A holtak kertjei. 75 éves a Fővárosi Temetkezési Intézet. Bp., 1994. Kézirat. (FSzEK Budapest Gyűjteménye.)

ZOLTÁN József főszerk.: Budapest történetének bibliográfiája II. Városleírás, városépítés - Budapest egészségügye - Budapest fürdőváros. Bp.: FSzEK Budapest Gyűjteménye, 1963: 509-525.

EPA Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4) Zsigmond J: régi katonatemető < > felszámolt síremlékek jegyzéke