EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 56. parcella < > Névmutató

Az adattárban szereplő síremlékek alkotóinak mutatója

Ackermann, E.: báró Gerliczy Vince (21-sarok).

Andrejka József: Táncsics Mihály (34/1-1-46).

Alpár Ignác: Mechwart András (J. 560).

Árkay Aladár: Kallina Mór (34-3-6).

Bálint Zoltán: Irányi Dániel (29-1-8), Komócsy József (34/1-1-25).

Bánffy Miklós: Biró Ármin (19/1-1-4).

Barbieri, Santo: Deák Ferenc mauzóleumának egykori szobordísze.

Beck András: Major Tamás (42/1).

Beck Ö. Fülöp: Schunda Vencel József (19-1-10), Baumgarten Ferenc Ferdinánd (26/1-1/a-33), Fellner Henrik (34-1-1), Király György (36/2-1-29), Ambrus Zoltán (46-1-93).

Benkő Rezső: Gróh István (48/3-1-25).

Berán Lajos: Berán család (J. 372), Rösler Endre (47-9-21).

Beszédes János László: saját síremléke (17/2-1-13).

Betlen Gyula: Tóth család (Á.J. 38).

Bezerédy Gyula: Rósa Lajos (B. 205), gróf Natter Vilmos (Á.B. 27).

Boldogfai Farkas Sándor: Nagy Béla (34-4-32), Molnár Béla (34-9-11).

Borbás Tibor: saját síremléke (42-új).

Borda János: Hauer Gyula (34-9-28).

Borsos Miklós: Heltai Jenő (34/1-3. sarok), Nagy Balogh János (34/2-1-11), Krúdy Gyula (34/2-1-17), Karinthy Frigyes (41-1-35), Uzonyi Géza (41-1-47).

Bory Jenő: Zielinski Szilárd (10/1-1-2), Zádor Gyöngyi (11-1-12), Czakó Adolf (11-5-9), Petőfi család (17/1-1-1), Teleszky Istvánné (17/1-1-11), Ligeti Miklós (18/1-1-sarok), Schmidlechner család (Á.B. 16), Szabó család (Á.B. 19), B(cker József (Á.B. 32), Spiesz Ágoston (Á.J. 20), Huley-Rakovszky család (Á.J. 46), Zirzen Janka (29/1-1-39), Bitter Illés (34-1-41), Pintér Jenő (34-1-62), Ferenczyné Juhászovits Ilona (39-4-82), Reisenleitner Lajos (43-1-4), Erdőssy Béla (51-2-122).

Buza Barnabás: Sashegyi Gyula (33-1-48), Breuer Gyula (33/3-1-6), Küpry Kálmán Tibor (35-10-18).

Chapu, Henri Michel: Kasselik Ferenc (20/1-1-1).

Cser Károly: Blúm Gyula (34-11-9), Fejes Béláné (47-1-75).

Csikász L.: Zsák család (11-1-31).

Csiszér János: Endrődi Sándor (26-1-14), Iszer Károly (43-16-16).

Csontos László: Bugát Pál (J. 169).

Csorba Géza: Mayer Béláné (11-1-36), Ady Endre (19/1-sziget), Gerlei Lajos (34-3-25), Pethes Imre (45-1-100).

Csóti Imre: Szabó Lőrinc (34-5-43/44).

Czigler Győző: Stoczek József (34/2-2-6).

Dabóczy Mihály: Italo Santelli (11-1/a-4).

Damkó József: Árkay család (J. 545), Kurbel József (9-1-53), Ruster Béla (Á.B. 13), Keinz család (Á.J. 8), Seenger család (Á.J. 52), Hikisch Rezső (20/1-1-73), Haggenmacher Oszkár (26/1-sziget), Lubrich Ágoston (28-1/a-27), Sóltz Vilmos (28-8-21), Fraknói Vilmos (45-1-96), Lampérth Géza (46-2-114).

Dárday Olga, Szendéné: Csernátony Lajos (28-2-1).

Dell Amico Félix: Bibel János (34-1-12).

Derzsy Gergely: báró Szterényi József (11-1-35), Fonyó János (41/1-1-17).

Donáth Gyula: Pulszky Ferenc (J. 30), Petényi Vendelné (J. 533), Végess család (Á.J. 55), Csemegi Károly (28-ds.-1), Teleszky István (28-ds.-6), Kamermayer Károly (28-ds.-36), báró Lipthay Béla (28-ds.-46), Péterfy Jenő (28-1/a-15), Weszely István (28-7-1), Huszár Adolf (34/1-2-42) síremléke, valamint Ligeti Antal (34/2-1-41) egykori síremléke.

Dudits Andor: árkádsorok mozaikjai.

Dunaiszky László: Horváth Mihály (B. 286), id. Lendvay Márton (34/1-2-19).

Dunaiszky Lőrinc: Dulitzky Vilmos (17/1-1-54) síremléke, valamint Medveczky Frigyes (17/1-1-51) egykori síremléke.

Dvorák Ede: Czigler Győző (28-ds.-10).

Engel József: Balassa János (J. 194/195).

Erdey Dezső: Antony István (Á.J. 36).

Fadrusz János: Heinrich Ferenc (20-1-46), Szilágyi Sándor (28-ds.-3), saját síremléke (28-ds.-30).

Falus Elek: Miklós Andor mauzóleuma (34-középen).

Faragó Á.: Melko György (Á.B. 47).

Farkas Aladár: Vándor Sándor (24-1-75).

Farkas Béla: Róna Miklós (34-1-67).

Fekete Géza: Bársony István (35-1-76).

Ferenczy Béni: Babits Mihály (34-1-30), Réti István (34-2-29), Ferenczy Károly (34/2-1-15), Ferenczy Valér (34/2-1-37).

Ferenczy István: Krajcsovits Jánosné Moering Anna (45-7-20).

Feszl Frigyes: id. Lendvay Márton (34/1-2-19).

Feszl László: Szilágyi István (24/1-sziget).

Feszty Adolf: id. Haggenmacher Henrik (B. 312).

Fischer Antal: Pintér Gyula (20/2-1-13), Sorg Antal (27/2-1-14).

Fort Sándor: Ybl Miklós (34/1-1-1).

Fritz Oszkár: Tóth család (Á.J. 38).

Fumi, Giovanni: Deák Ferenc mauzóleumának egykori szobordísze.

Fülöp Elemér: Blaha Lujza (18/1-sziget), Lenhossék Mihály (34-4-14).

Füredi Richárd: Kacsóh Pongrác (10-1-61), Herczeg Ferenc (18-1-5), Jókai Mór (Jókai-körönd), Paulheim család (Á.J. 34), Mayer Emil (46-17-22).

Gabay Sándor: Tihanyi Béla (25-1-53), Révay Bódog (33-1-65), Rákosi György (34-1-4), Salga család (34-1-18), Radnay Alice (34-12-12), Ódry Attila (42-1-55), Pozdech és Kosts család (43-1-3), Juhász István (46-12-18), Somló Emma (51-1-62), Telegdi-Róth Jenőné (51-1-113).

Gách István Lipót: Gundel család (Á.B. 26), Reviczky Gyula (34/1-1-13).

Gáldy Gyula: Kirchner család (47-1-?).

Gárdos Aladár: Hanvai Sándor (35-1-2).

Gecső Sándor: Gecső Ignác (17/2-2-11), Jász Dezső (48/2-1-14).

Gémes Gindert Péter: Pertik Ottó (10-1-82) és Lung György (28-ds.-29) síremléke, valamint Andorkó Gyula (17/2-2-81) egykori síremléke.

Gerenday-cég: Grundt család (B. 25), ifj. Gerenday József (B. 52), Jordán Ernesztina (B. 52), Borsody Endre (B. 60), Glósz család (B. 87), Madarász Gyula (B. 102), Hegedűs család (B. 103), Lyka Anasztáz (B. 121/122), Bottlik és Rajkovich család (B. 124), Sacelláry Mihály (B. 129), Gozsdu Emánuel (B. 136), Wenzel Gusztáv (B. 182), Chmel család (B. 216), Kovács Sebestény Endre (B. 279), Barbás család (B. 303), Puskás Ferenc (B. 339), Kugler Henrik (B. 345), Pláner család (B. 365), Ferentzy József (B. 376), Püspöky család (B. 574), Staffenberger István (J. 15), Szutsits Lajos (J. 73), Vörösmarty Mihály (J. 82), Szalay László (J. 134), Rupp család (J. 149), Langheinrich család (J. 177), Pákh Albert (J. 239), Naum Bozda (5-középen), Szerdahelyi Kálmán (9-1-67), Szociális Testvérek Társasága sírboltja (9/2-1. sarok), Varásdy Lipót (9/2-1-19/20), Reményi Antal (9/2-1-33/34), Horváth János (10-1-10), Gerle Lajos (10-1-68), Justh Gyula (10/1-1-18), Wensky család (11/1-1-10), Katona Lajos (17/1-1-33), Füzesséry Géza (18-1-4), herceg Caradja György (18-1-6), Bezerédj Viktor (18-1-12), Persenszky Lajos (18/1-1-4), báró Simonyi József (18/1-1-6), Jungfer család (Á.B. 8), Raymond Volkmer (Á.B. 33), Szivák Imre (Á.B. 37), Scheuring család (Á.B. 41), Daur és Salzer család (Á.B. 44), ? (Á.B. 59), Polyák Béla (Á.B. 60), Waigand Ferenc (Á.J. 16), Hoffmann család (Á.J. 22), Szájbely Kálmán (Á.J. 23), Hudetz János (Á.J. 32), Hulitius család (Á.J. 42), Paupera Ferenc (Á.J. 49), Knopfer család (Á.J. 56), Szlávy Tibor (Á.J. szegély), Dittrich Károly (19-1-7), Schunda Vencel József (19-1-10), Srányi János (19-1-11), Borbás Vince (19/1-1-5), Grúz Albertné Erdey Róza (20-1-8), Gerenday Béla (26/2-sziget), Lugossy család (27/2-1-7), Szász Károlyné Bibó Antónia (28-ds.-13), Horánszky Nándor (28-ds.-38), Tóth Lőrinc (28-ds.-39), Szathmáry György (28-1-3), Polgár Lajos (28-1/a-28), Laufenauer Károly (28-1/a-39), Csernátony Lajos (28-2-1), id. Szathmáry Árpád (28-8-1), id. Kandó Kálmán (29-1-3), Helfy Ignác (29-1-7), Földváry Mihály (29-1-9), Vachott Sándor (29/1-1-1), Reguly Antal (29/1-1-2), Beöthy László (29/1-1-3), Lisznyai Damó Kálmán (29/1-1-4), ifj. Hajnik Pál (29/1-1-7), Kövér Lajos (29/1-1-9), Szontágh Gusztáv Adolf (29/1-1-11), Vadnai Károly (29/1-1-16), Hekler Károly (29/1-1-26), Garay János (29/1-1-38), Remella˙ Gusztáv (29/1-2-6), Csány László (29/1-2-11), Kisfaludy Károly (29/2-1-1), Nagy Lászlóné Veres Mária (29/2-3-19), Czorda Bódog (29/2-3-20), Vargha Imre (29/3-1-17), Garzsik Lajos (29/3-1-18), Beniczkyné Bajza Lenke (29/3-1-75), Hegyi Aranka (29/3-1-80), Kasenczky József (29/3-2-12), Kürthy Sándor (30), Mogyoródy Adolf (30), Lázár Vilmosné báró Reviczky Mária (30), Lakatos Miklós (31), Lumniczer Sándor (31/2-1-18), Schöpfer Aladárné (34-1-19), Paulay Ede (34/1-1-2), Székely Imre (34/1-1-7), Mészöly Géza (34/1-1-15), Török Pál (34/1-1-20), Bajza József (34/1-1-21), Visi Imre (34/1-1-45), Pauler Tivadar (34/1-1-48), Thaisz Elek (34/1-2-6), id. Lendvay Márton (34/1-2-19), Komlóssy Ida (34/1-2-23), Farkas Lujza (34/1-2-24), Erkel Elek (34/1-3-7), Molnár György (34/1-3-17), Laborfalvi Róza (34/2-1-3), Antal Géza (34/2-1-53), Müller család (35-1-18), Izsó László (37/2-1-29), Timár Pál (47/1-2-18), Győry Elek (48/1-1-27), Meinig Artúr (48/4-1-19), Szöllősy Oszkár (48/4-1-27) és Tiffinger Julianna (50-12-20) síremléke, valamint Reviczky Szevér (9-4-55), Szentpétery Zsigmond (9-4-56), Hegedüsné Bodenburg Lina (9-4-57), Tasner Antal (9-4-65), Zilahy-Kiss Károly (9-4-66), Udvarhelyi Miklós (18-2-2), Rupp Nep. János (Á.B. 48), Köllő Miklós (28-1-?), Sárosy Gyula Lajos (29/1-1-6), Márkfi Sámuel (29/1-1-8), Fáncsy Lajos (29/1-1-12), Mocsáry Sándor (29/1-1-28), Egressy Gábor (29/1-2-9), Mihályi Ferenc (34-13-15), Egressy Béni (34/1-1-26), Fáncsy Ilka (34/1-2-32) és Szigeti József (34/1-3-21) egykori síremléke.

Gerle Lajos: árkádsorok.

Gerster Kálmán: Keinz család (Á.J. 8), Kossuth Lajos mauzóleuma, Zichy Mihály (28-ds.-14), Deák Ferenc mauzóleuma.

Giergl Kálmán: Kasselik Ferenc (20/1-1-1).

Grantner Jenő: Vásárhelyi Pál (10/2-sziget), Vida család (11-1-10), Lehr József (34-4-8), Tóth János (34-18-26).

Györgyi Dénes: Purt Ernő (34-1-10).

Haász Gyula: Miklós család mauzóleuma (9/2-sziget).

Hadik Magda: Fehér Mihály (34-3-9), Bódi Ferenc (34-15-26).

Hadzsy Olga, B.: Lábass Juci (35-1-49).

Hajagos Károly: Bánhidi Antal (47-1-130).

Halmágyi István: Kálnay Béla (34-1-70).

Hasslinger, O.: Zimmermann Frigyes (25-1-24).

Hauser Ede: Pápay István (J. 521).

Hegedűs Ármin: Halmos János (10-1-99), árkádsorok.

Herczog Fülöp: Semmelweis Ignác Fülöp kenotáfiuma (34/2-1-1).

Herpka Károly: Kossuth Lajos mauzóleuma.

Hikisch Rezső: Forster Géza (Á.B. 6), Bayer-Krucsay Dezső (Á.B. 17), Barta-Delbecq család (20/1-1-36), Neruda Nándor (20/1-1-72), Haggenmacher Oszkár (26/1-sziget), Sóltz Vilmos (28-8-21), Ráth Károly (29/1-1-22).

Hoffer Miklós: Bugát Pál (J. 169).

Hofhauser Lajos: Ganz Ábrahám mauzóleuma (J. 191-193).

Holló Barnabás: Jónás Károly (18/1-2-12), Neuhold János (37/1-1-31).

Homonnay Jenő: Dlauchy Guidó (9/1-1-17), Székely Károly (11-3-32), Éder Róbertné (34-2-38), Bakó László (35-9-14).

Horvai János: Rákosi Jenő (10-1-66), Thallóczy Lajos (10/1-1-14), Schiffer Mihály (11-1-33), Vuk Gyula (Á.B. út), Todoreszku Gyula (20-1-6), Kajlinger Mihály (20/1-1-20), Dalmady Győző (20/1-1-80), Krátky és Hufnagel család (20/2-1-4), Brükler család (20/2-1-7), Királyfi család (20/2-1-17), Balla Gézáné (25-1-17), Hermann Béláné (25/1-1-65), saját síremléke (26-sziget), Gerbeaud Emil (26-1-4), Kammer Szigfrid (26-1-sarok), Erdélyi és Járitz család (26/1-1-4), Chorin Ferenc (26/1-1-14), Haidekker Sándor (26/2-1-1), Serbán János (27/1-sziget), Imrédy család (27/1-1-13), Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna (28-ds.-37), Bárczy Dezső (33-1-20), Purt Ernő (34-1-10), Rust József (34-1-82), Popovics Sándor (34-1-96), Klemm Károly (34-3-21), Miklós Andor mauzóleuma (34-középen), Lisznyai Damó Tihamér (35-1-16), Tutsek család (36/1-1-3), Ivanovits család (36/1-1-11), Rubinek Gyula (36/2-1-1), Megyeri Izidor (37/1-1-7), Erney József (37/2-1-5), Horánszky Dezső (37/2-1-9), Walder Gyula (37/2-1-11), Fock Ede (37/2-1-18), Farkasházy Zsigmond (43-1-64), Szilágyi Artúr Károly (46-1-40), Szabolcska Mihály (47/1-1-2), báró Szurmay Sándor (48/56-sziget-3), Kossuth Vilmos (48/2-1-9), Buday Barna (48/4-1-2) és Kuhinka Gyula (48/4-1-11) síremléke, valamint Kossuth Lujza, Bakonyi Károly (39-1-33) és Buday László (45-1-110) egykori síremléke.

Hubert József: Ganz Ábrahám mauzóleuma (J. 191-193), Aich Ferenc (18/1-sziget).

Huszár Adolf: Toldy Ferenc (B. 266), Horváth Mihály (B. 286), Tóth Kálmán (34/1-1-47).

Hültl Dezső: Hauszmann Alajos (10/1-1-4).

Hüvös László: Kammer Sándor (34-1-85), Hüvös Róbert (46-9-19).

Istók János: Péterfy Sándor (9-1-14), Trautsch Károly (17/1-1-38), Holló Lajos (17/1-1-60), Than Károly (Á.B. 9), báró Wlassics Gyula (34-1-22), Hegedüs Imre (34-2-78), Peterdi Andor (34/2-1-8).

Jámbor Lajos: Irányi Dániel (29-1-8), Komócsy József (34/1-1-25).

Jánosi András: Egressy Béni (34/1-1-26).

Járitz Józsa: Jaritz András (11-1-26).

Jungfer-cég: Jungfer család (Á.B. 8), báró Gerliczy Vince (21-sarok), Kossuth Lajos mauzóleuma.

Kallina Mór: Arany János (14-sziget).

Kallós Ede: id. Jankó János (11-1/a-25), Vadnay Andor (17/2-1-1), Minich József (19-1-14), Lánczy Gyula (19/1-1-3), Zilahy Gyuláné Singhoffer Vilma (26/1-1-36), Erkel Sándor (28-ds.-9), Bartha Miklós (28-ds.-42), Erkel Ferenc (29-1-6), Irányi Dániel (29-1-8), Kozma Sándor (29/2-1-34), báró Bánffy Dezső (29/2-1-2. sarok), Falk Miksa (29/3-1-13), Kallina Mór (34-3-6), Beöthy Zsolt (36/2-1-38), Tóth László (39-1-126).

Kallós M. Elek: Kovács István (24/1-1-35), Zombory Vilmos (34-9-12).

Kalotai Kreipel Ottó: Winter család (J. 571), Lindwurm Nándor (37/2-1-10).

Kamotsay István: Benedek Jenő (34/2-1-42).

Kara Jenő: Rigler József Ede (Á.B. 23).

Karl F. József: Kubinyi Géza (37/1-1-6), jezsuita sírbolt (55-1-53).

Kauser-cég: Schiller család (B. 39), Lenz család (B. 213), Schranz család (B. 269), Linzbauer István (B. 310), Almásy Pál (B. 332), Hüttl család (B. 333), Müller család (B. 348), id. Pecz Ármin (B. 567), Wieser Ferenc (J. 122), Glosius Dániel (J. 345), Tichtl család (J. 481), Arany János (14-sziget), Ruster Béla (Á.B. 13), Kossuth Lajos mauzóleuma, Pulszky Ágost (29/3-1-16), Tóth Kálmán (34/1-1-47).

Kelemen Kristóf: Horusitzky Zoltán (34-7-6).

Kellér A.: Névy László (43-2-59).

Kerényi Jenő: Novák Mihályné Kalmár Gizella (34-5-29), Csontváry Kosztka Tivadar (34/2-1-14).

Kisfaludi Strobl Zsigmond: gróf Festetics Géza (10/1-1-8), Szentirmay Elemér (17/1-4-9), Berczik Árpád (19/1-1-6), Halász Ferenc (24/1-1-1), Paulheim Ferenc (26-1-3), Lengyel Aurélné (34-1-8), Vágó család (34-1-11), Széchy Endréné (34-1-37), Huszár Károly (34-1-51), Barta Ferencné Kőnig Boriska (34-1-65), Weiner Leó (34/2-1-12), saját síremléke (34/2-1-27), Ország család (37/1-1-4), Kulin Sándor (37/1-2-15), Szurday Róbert (42-1-15), Korb Erzsébet (51-1-2), Meskó Pál (56-1-29).

Kismarty-Lechner Jenő: Jókai Mór (Jókai-körönd).

Kiss György: Eisele és Jalics család (J. 218), Czigler Győző (28-ds.-10), Deák Ferenc mauzóleuma.

Kiss István: Bókay család (J. 490).

Kiss Károly: ifj. Ábrányi Kornél (10-1-1).

Kocsis András: Lőrinczy Erzsébet (46-2-109).

Kohn Károly cége: Lukács Ignác (36/2-1-27).

Komorner-cég: a kilenc vértanú emlékoszlopa (31).

Konyorcsik János: Hopp Ferenc (38-1-118).

Kopits János: Hőgyes Endre (Á.J. 44), Kopits Jenő (26/2-1-4), Farkas Géza (48/1-1-76).

Kosztolányi Kann Gyula: Minich József (19-1-14), Rothermundt Gyuláné (28-1/a-42).

Kotál Henrik: Alpár Ignác (Á.J. út).

Kozma Erzsébet: gróf Zichy Jenő (28-ds.-15).

Kőfalvi Gyula: Virág Benedek (34/2-2-13).

Kölber Dezső: Kossuth Lajos mauzóleuma.

Köllő Miklós: Reviczky Gyula (34/1-1-13) egykori síremléke.

Körmendi-Frim Jenő: Hajós Antal (56-1-92).

Körner József: munkásmozgalmi mauzóleum.

Körösfői Kriesch Aladár: árkádsorok mozaikjai.

Krasznai Krausz Lajos: ? (11-1-14), Ambrus Ferenc (11-10-4).

Krisztián Sándor: Breuer Szilárd József (46-1-106), Kintzl˙ Gyula (55-2-1).

Kunvári Lilla: Medgyaszay Vilma (34/1-1-35).

Lajta Béla: Guttmann Emil mauzóleuma (34/1-1. sarok).

Lányi Dezső: Eckensberger család (10/1-körönd), Molnár M. Domokos (11-1/a-11), Diósy Sándor (11/1-1-30), Megyery István (34-4-43), Márkus Lajos (37/1-2-33).

Lechner Ödön: Lechner Ödönné Primajer Irma (J. 410), Oroszy Géza (Bmm. 1).

Lehmann Róbert: Szerdahelyi Kálmán (9-1-67).

Lesenyei Márta: Ferenczy Noémi (34/2-2-8).

Ligeti Miklós: Rózsavölgyi Gyula (10/1-1-17), Elek Pál (11-1-4), Kern S. Ferenc (11-1/a-63), Végh család (11/1-1-4), Hegedüs Sándor (Á.J. 6), Kilián Frigyes (Á.J. 9), Eisele család (Á.J. 11), Gerhardt Gusztáv (Á.J. 26), báró Korányi Frigyes (Á.J. 45), Hevesi Ödön (Á.J. út), báró Strallendorff Brúnóné (20-1-4), Pucher István (20-1-10), Bolla Mihály (20/1-1-86), Pintér Gyula (20/2-1-13), Sorg Antal (27/2-1-14), Tóth Béla (29/1-1-45), Zala György (34-1-48), Fleissig Endre (47/1-1-13) és Erdey-Grúz László (48/2-1-19) síremléke, valamint Lukács Béla egykori síremléke (29/2-1-3).

Liipola, Yrjö: Vajda Adolf (24-2-7), Huszka Nelly (51-1-81).

Lingel Károly: Lingel család (Á.B. 14).

Lontay N.: Lakits Vendel (29/1-1-56).

Lotz Károly: Gerster Béla (B. 299).

Lukácsy Lajos: Vértesi Arnold (10-1-43), Hirmann Ferenc (Á.B. 22).

Lux Elek: Reiner Mihály (34-1-23), Lehr Albert (34-4-8), Kovács Ákos (36/1-1-10), Gróh István (48/3-1-25), saját síremléke (50/1-1-15).

Madarassy Walter: Gombocz Zoltán (34-1-88), Hauer Gyula (34-9-28), báró Szurmay Sándor (48/56-sziget-3).

Majoros Károly: karmelita sírbolt (55-1-78).

Máltás Hugó: a halottasház (eredeti formája).

Manno Miltiadesz: Zsigmondy Géza (56-1-111).

Marchenke Vilmos: Ney Ferenc (34/1-3-9).

Margó Ede: Gaár Vilmos (34-1-66), Miklós László (34-1-78), Hell István (34-10-15), Paulay Ede (34/1-1-2), Vízvári Gyula (34/1-3-19), Vízváriné Szigeti Jolán (34/1-3-20), Fáy Szeréna (48/1-1-13), Gálos Kálmán (51-1-1).

Marjási: Jancsa Lászlóné Kimmerling Róza (34-2-24).

Márkus Géza: id. Jankó János (11-1/a-25), Erkel Sándor (28-ds.-9), Erkel Ferenc (29-1-6).

Marosits István: Farkas Aladár (42/1).

Maróti Géza: Ráth György (10/1-1-1), Horti Pál (17/3-1-24), saját síremléke (32-1-3).

Martsa István: Ignotus (24/1-2-72).

Mátrai Lajos György: Fejérpataky Lászlóné (29/1-1-54), Lázár Vilmosné báró Reviczky Mária (30), Izsó Miklós (34/1-3-10).

Mátrai Lajos, ifj.: Lingel család (Á.B. 14), Gottermayer család (Á.B. 50), Ráth Károly (29/1-1-22).

Medgyessy Ferenc: Móricz Zsigmond (34-1-28), Borvendég Ferenc (34-1-90), Benke Tibor (34-9-9), Móricz Zsigmondné Holics Janka (34-9-35), saját síremléke (34/2-1-9), Lyka Károlyné (34/2-1-13), Wieser Alfréd (47-2-128).

Melocco Miklós: ifj. Antall József (28-középen).

Mészáros László: Mikes Lajos (34-3-45).

Metky Ödön: Ághy Erzsébet (24/1-1-54), Turchányi Endre (51-1-118).

Miakits Károly: Jászai Mari (28-ds.-18).

Mikus Sándor: Csortos Gyula (10-7-32), Stark Béla (35-1-84), saját síremléke (42/1).

Moiret Ödön: Moiret Lajos (Bmm. 7), Schickedanz Albert (20-1-18), Ráth János (37/2-1-4), Tiffinger Julianna (50-12-20).

Müller Ernő: Kossuth Lajos mauzóleuma, Kandó Kálmán (46-1-6).

Müller, Heinz: Hutter és Dürringer család (Á.J. 51).

Nagy Géza: Nagy Józsefné Baráth Mária (34-13-5).

Ney Béla: báró Gerliczy Vince (21-sarok), Ney Ferenc (34/1-3-9).

Nordio, Nazareno: Bibel János (34-1-12).

Ohmann Béla: Gottermayer család (Á.B. 50), Ybl Lajos (35-10-7).

Oláh Sándor: Forgách Antal (11-1/a-31).

Olcsai-Kiss Zoltán: munkásmozgalmi mauzóleum szobrai, saját síremléke (42/1).

Orbán Antal: Deák Imre (34-1-3), Czipauer János (48/3-1-35), Kiss János (56-1-38).

Ortutay Tamás: Ortutay Gyula (34/2-1-33), Sarkadi Imre (34/2-1-45).

Ősze András: Kosztolányi Dezső (42-1-98).

Pápay: Csicsery László (41/1-1-65).

Papp József: Almásy és Pintér család (35-1-1), Zsilinszky Tibor (35-1-9).

Pásztor János: Barta-Delbecq család (20/1-1-36), Lotz Károly (28-ds.-40), saját síremléke (33-1-1), Gombaszögi Ella (33-1-51/a), Liber Endre (34-1-26), Tóth István (48/1-1-43), Balló Ede (48/4-1-31).

Pátzay Pál: női szobor (a főbejárattal szemben), Pethő Sándor (34-1-59), Pewny Adolf Albert (34-20-17), Szabó Ferenc (34/2-1-19), Bartoniek Géza (35-1-56), Kuncz Aladár (46-1-42) és Kozma Andor (47-1-89) síremléke, valamint Szőts Ernő (47-1-46) egykori síremléke.

Petri Lajos: Bláthy Ottó Titusz (34-1-45).

Philipp István: Csatáry Lajos (29/3-2-77).

Quittner Ervin: id. Liebermann Leó (39-1-36).

Rab Ferenc: Mogyorósy Aladár (34-7-31).

Rácz Edit: Mesterházi Lajos (34/2-1-34).

Radnai Béla: László család (Á.J. 15), Thaly Emil (29/3-1-41), Damjanich Jánosné Csernovics Emília (30).

Rápolthy Lajos: női szobor (a 7. parcellában), Buzay Károly (48/1-1-2).

Róna József: Gmehling Hermann (10-1-76), Greguss Imre (17/1-1-25), Loser család (Á.B. 18), Révay Mór János (26/1-1-26), Erkel Sándor (28-ds.-9), Klapka György (29-1-4), Telepy Károly (29/3-3-45), Dános Árpád (35-19-17), Dienzl Oszkár (39-1-18), Környey Béla (45-1-115).

Róth Miksa: az árkádsorok, a Malosik-mauzóleum (19/1-sziget), valamint a Kossuth- és a Deák-mauzóleum mozaikjai.

Rubletzky Géza: Kacsóh Pongrác (10-1-61).

Schaffer Károly: Schaffer család (B. 586).

Schall József: 1956-os elesettek szarkofágja (5-körönd).

Schickedanz Albert: Szabóky Adolf (7-1-1), gróf Batthyány Lajos mauzóleuma, Semmelweis Ignác Fülöp kenotáfiuma (34/2-1-1).

Schmidmann László: Brocskó Lajos (47-1-54).

Schmidt Frigyes: Pákh Albert (J. 239).

Schmidt Gyula cége: Vértessi család (Á.B. 11), Lingel család (Á.B. 14), gróf Vetter von der Lilie Zsófia (Á.B. 35), Sváb György (Á.J. 21), Wagner család (Á.J. 24), Mauritz család (Á.J. 25), Láng László (Á.J. 27), Schwarz Antal (Á.J. 40), Hutter és Dürringer család (Á.J. 51), Bonácsny Ádám (19-1-12), Teszár család (Bmm. 4), Hieronymi Károly (29/2-1-1. sarok), Zombory Vilmos (34-9-12), Stiasny Ferenc (34-11-16), Túr˙ Ferenc (36/2-1-3), Schelling család (37/1-1-2).

Schulz Ferenc: Pákh Albert (J. 239).

Seenger Béla cége: Trautsch Károly (17/1-1-38), Aich Ferenc (18/1-sziget), Keinz család (Á.J. 8), Seenger család (Á.J. 52), Biró Ármin (19/1-1-4), Kossuth Lajos mauzóleuma, Jászai Mari (28-ds.-18).

Senyei Károly: Csiky Gergely (34/1-1-12), Szabó Antal (45-3-103).

Sidló Ferenc: Nagy Endre (11-1-8), Sváb család (11-3-36), Horváth Bianca (11-4-26), Strache Gáborné Bauss Edina (34-1-93), Pláner Miksa (34-4-17), Konkoly-Thege Gyula (37/2-sziget), ifj. Hornyánszky Viktor (45-1-29).

Siklódy Lőrinc: Désy Zoltán (10/1-1-3), Radics Béla (11-2-17), Ludvigh Gyula (34-4-34), Reisenleitner Antal (34-12-10), Wellner Kálmán (35-1-99), Szász Farkas (35-2-37), Kovács József (39/1-6-10), Balázs Árpád (46-1-2), Pekár Gyula (48/3-1-37).

Skoda Lajos: gróf Károlyi Mihály mauzóleuma.

Somló Sári: Tarcsay Vilmos (Á.B. út), Bartók Lajos (29/2-1-10), Vajda János (34/1-1-32).

Sommer és Weniger-cég: Kaudelka János (20/2-1-5).

Somogyi Árpád: Veres Péter (34/2-1-18).

Somogyi György: Miklós család mauzóleuma (9/2-sziget).

Somogyi József: Mihályfi Ernő (34/2-1-22), báró Mednyánszky László (34/2-1-43).

Sóváry János: Székely Körmöczy Sándor (17/2-2-21), Rákos István (41/1-1-83), Katona család (42-1-7), Rónai Alfréd (47-1-36), Hoffmann család (48/4-1-1), Szél család (48/4-1-12).

Stein János: árkádsorok mozaikjai.

Stróbl Alajos: Gerster Béla (B. 299), Márkus József (9-1-36), báró Eötvös Loránd (10/1-1-9), Arany János (14-sziget), Kossuth Lajos mauzóleuma, Henneberg Károly (24/1-körönd), Vetter Antal (24/1-körönd), saját síremléke (26/1-1-35), Zichy Mihály (28-ds.-14), Szilágyi Dezső (29-1-1), Kelety Gusztáv (29/1-1-50), Pulszky Ágost (29/3-1-16), Balogh Tihamér (29/3-3-20) és Ybl Miklós (34/1-1-1) síremléke, valamint a Deák-mauzóleum egykori szarkofágja.

Strozzi-cég: Arany János (14-sziget).

Szabó Jenő: Jászai Mari (28-ds.-18).

Szamosi Imre: Haggenmacher Árpád (19/1-1-10).

Szamosi Soós Vilmos: Nagy Béla (45-1-90).

Szamovolszky Ödön: saját egykori síremléke (18/1-1-36).

Szandai Sándor: Palócz Sándorné (35-14-23).

Szász Gyula: id. Haggenmacher Henrik (B. 312).

Szécsi Antal: Mendl család (B. 165), Ney Béla (26/1-1-20), Gerlóczy Károly (28-ds.-35), Stoczek József (34/2-2-6), Szabó József (48/1-3-35).

Szege Sándor: Alpár Ignác (Á.J. út).

Szeifert: Zámory Mária (19/1-1-1).

Székely Bertalan: Deák Ferenc mauzóleumának mozaikjai.

Székely Singer Antal: Mauritz család (Á.J. 25), Mautz Anicét (Á.J. szegély).

Szentgyörgyi István: Paulheim és Bartolfy-Rohrböck család (26-1-2), Sipőcz Jenő (34-1-25), Ágoston Géza (34-3-17), Csók Istvánné (35-1-74), báró Pap Géza Ernő (42-1-24), Gyenes László (45-1-97).

Szilágyi Nagy István: Tass József (34-1-40).

Sződy Szilárd: Válya Miklós (10-3-10), Braun József (Á.J. 18), Takáts Lajos (Bmm. 9), Száva János (25-1-23), Mahunka Imre (26-1-1), Krcsméry Miklós (34-1-14), Wildner Ödön (34-2-39), Jékey István (45/1-1-57), Buday Dezső (47-1-1), Herman József (48/2-1-52), Virter Ferenc (55-1-104), Sidó Zoltán (55-1-106).

Szőlősi O.: Thomán István (42/1).

Tar István: Sergio Failoni (24/1-1-55), Vedres Márk (34/1-1-33).

Tatár Dezső: Edvi Illés Aladár (11-1-28).

Tátray Lajos: Bartha Miklós (28-ds.-42).

Telcs Ede: Mechwart András (J. 560), Almády-Amtmann Géza (9-középen), Horti Pál (17/3-1-24), Lánczy Leó (19/1-1-2), Biró Ármin (19/1-1-4), Hubay Jenő (25/1-1-26), Barabás Miklós (28-1-5), Munkácsy Mihály (33/34. sziget), Láng Margit (34-18-1) és Hekler Antal (41/1-1-8) síremléke, valamint Bihari Sándor egykori síremléke (33/2-1-3).

Thorvaldsen, Bertel: ifj. Haggenmacher Henrik (másolat; 18-1-1).

Tokody: Hoffmann Aladár (35-4-33).

Tóth Gyula: Pethes István (48/4-1-29).

Tóth István: Pietŕ (a 10. parcellában), Heinrich család (Á.B. 12), Fabró Henrik (45-2-124).

Tóth Júlia: Márkus Emília (33-1-18).

Ungvári Lajos: Palikné Szabó Lujza (48/1-1-68), Kerner István (55-1-64).

Vajda Zsigmond: árkádsorok mozaikjai.

Varga Géza: Mándy Iván (34/1-1-39), Hadnagy Lajos (42-új).

Varga Oszkár: Indali Gyula (38-3-75).

Varga Imre: Rajk László (11-10-4/a), Fél László (24/1-2-81), Mosonyi Mihály (29/2-3-1), Darvas József (34/2-1-23), Vladimir Gribov (42-új).

Vass Viktor: Hartmann János (B. 241), Hauszmann Alajos (10/1-1-4), Fóris család (11-1-25), Martinovics család (18-1-11), Egerváry Gyula (18-1-16), Eigel-Karpf család (Á.J. 19), Marschall család (Á.J. út), ifj. Tihanyi Miklós (19-2-7), Papp Zoltán (20-1-78), Kassay Péterné (20/2-1-8), Schuler István (27-1-33), Mándy család (27/2-1-17), Csatáry Lajos (29/3-2-77), Rémy Gyula (34-1-20), Storer család (37/2-1-8).

Vastagh Éva: Haltenberger család (42-1-sarok).

Vastagh György, ifj.: Pállik Béla (10/1-1-7), Fülepp Kálmán (10/1-1-15), Haberern Jonatán Pál (11-1/a-58) és Heim Pál (36/2-1-26) síremléke, valamint Gömbös Gyula (19/1-2-20) egykori síremléke.

Vastagh László: Szabó Józsefné Káldy Elly (46-2-43).

Vedres Márk: Moskovitz Iván (20/1-1-78), Sarbó Artúr (20/2-1-6), Knopp Lipótné (29/2-3-9), Mayer Ernő (40-5-90), Somló Jakab (52-1-42).

Vigh Tamás: Madarász Viktor (19-1-34), Nagy Lajos (34/2-1-2).

Villám Rózsa: Huszár Béla (48/2-1-53).

Vilt Tibor: Hunyady Sándor (34-2-56), Deér Endre (42-1-25).

Vögerl Alajos: Kossuth Lajos mauzóleuma, Pulszky Ágost (29/3-1-16).

Wachtel Elemér: Malosik család mauzóleuma (19/1-sziget).

W(lder Gyula: Zielinski Szilárd (10/1-1-2), Kandó Kálmán (46-1-6), Krausz család mauzóleuma (51-középen).

Weisinger György: Kilián Frigyes (Á.J. 9), Eisele család (Á.J. 11).

Ybl Miklós: Ganz Ábrahám mauzóleuma (J. 191-193), báró Gerliczy Vince (21-sarok), Tavaszy Endre (34/1-3-29).

Zádori Oszkár: Szentgyörgyi Márta (26/2-1-8).

Zágoni Sándor: az 1944-45-ben kivégzett katonák fejfája (a 14. parcellában).

Zala György: Tahi Antal (17/1-1-55), Bayer-Krucsay Dezső (Á.B. 17), Wampetich család (Á.J. 17), Lukács Antal (19-1-1), Beöthy Ákos (28-ds.-41), Ludvigh Gyula (34-4-34), Csukássi József (34/1-1-14), Komócsy József (34/1-1-25), Laborfalvi Róza (34/2-1-3), Mayer Ferencné (39/1-3-38).

Zilahi István: Vásárhelyi Pál (10/2-sziget).

Zsitva Tibor: az új ravatalozó csarnok.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 56. parcella < > Névmutató