EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 24. parcella < > 25. parcella

24/1. parcella

24/1-körönd-1: Henneberg Károly (huszár altábornagy, a Honvédlovasság első felügyelője) 1833-1888 [Stróbl Alajos, 1890]. Sírfelirata: „A magyar királyi honvédlovasság első felügyelőjének hamvait rejti e sir, mely fölött örök időkön át virraszt a honvédhuszárság kegyelete.”

24/1-körönd-2: Csengery Antal (liberális reformpolitikus, író, publicista, történetíró, közgazdász, műfordító, tudomány- és irodalomszervező; 1849-es belügyminiszteri tanácsos; az első Pesti Hírlap, majd a második Budapesti Szemle főszerkesztője, az MTA jegyzőkönyveinek szerkesztője; Deák Ferenc bizalmasa, a kiegyezés egyik előkészítője, a polgári iskolák létrehozásának egyik kezdeményezője; az MTA tagja és másodelnöke; Csengery Lóránt földhitelintézeti igazgató apja, id. báró Wlassics Gyula művelődéspolitikus apósa, báró Wlassics Tibor költő és ifj. báró Wlassics Gyula művelődéspolitikus nagyapja) 1822-1880.

24/1-körönd-3: Doggenfeldi Vetter Antal (osztrák származású császári tiszt, 1848-ban az elsők egyike, aki átállt a magyar oldalra; 1848-as honvéd alezredes, ezredes, majd altábornagy, vezérkari főnök, hadügyminiszter-helyettes; ideiglenes hadügyminiszter, hadosztály-, majd hadseregparancsnok, a honvédsereg fővezére, a mérnökkar főnöke; az itáliai magyar légió egyik megszervezője) 1803-1882 [Stróbl Alajos]. Sírfeliratai: „Híven szolgálta a szabadságot és hazát.” - „Emlékére régi bajtársai.” - „Perlász, Kis-kér, Pétervárad, Mosorin, Vilova, Elemér, Verbász, Tomasovácz.”

24/1-sziget: Szilágyi István (városi képviselő, mecénás, alapítványtévő) 1790-1863 [Feszl László, 1877].

24/1-1-1: Dunaföldvári Halász Ferenc 1927-1945 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].

24/1-1-8: Sepsiszék-nagyborosnyói Bartha Lajos (altábornagy, ezredparancsnok) 1869-1946. Sírfelirata: „Emelték első világháborus honvéd fiai.”

24/1-1-35: Kovács István 1915-1947 [Kallós M. Elek].

24/1-1-43: Buzlay-Varju Tivadar (festőművész; Buzlay-Varju János festőművész apja) 1875-1948.

24/1-1-45: Márkus László (író, kritikus, esztéta, műfordító, színházi és filmrendező, díszlet- és jelmeztervező, akadémiai és főiskolai tanár; publicista, a Déli Hírlap egyik megalapítója; a Thália Társaság tagja, a Magyar Színház főrendezője; 1919-ben a tanácsköztársaság filmgyártásának és filmszínház-hálózatának művészeti vezetője; az Apolló Kabaré művészeti igazgatója, az Operaház főrendezője, a Nemzeti Színház, majd az Operaház igazgatója, az Új Thália elnöke) 1882-1948.

24/1-1-47: Csermanek Jenő (Kádár János politikus öccse) 1920-1948.

24/1-1-49: Kemény Gábor (pedagógus, író, az Embernevelés szerkesztője; Torda-Aranyos vármegye főispánja, a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének elnöke, az Országos Köznevelési Tanács alelnöke; Kemény Katalin írónő apja, Hamvas Béla filozófus apósa) 1883-1948.

24/1-1-50: Déry Ferenc /Déri/ (jogász, politikus, Budapest alpolgármestere) 1874-1948.

24/1-1-54: Urayné Ághy Erzsébet (színművésznő; Uray Tivadar színművész felesége) 1896-1948 [Metky Ödön].

24/1-1-55: Failoni, Sergio (olasz karmester, Arturo Toscanini asszisztense, majd az Operaház vezető karnagya; a második világháború után a veronai Aréna első opera-előadásának dirigense; író, csellóművész) 1890-1948 [Tar István].

Vele: Klier Nelly /Failoni Nelly/ (felesége; táncművésznő) †1994.

24/1-1-68: Zerkovitz Béla (zeneszerző, dalszerző, költő, építész; a Városi Színház igazgatója, a Royal Orfeum művészeti igazgatója) 1881-1948.

24/1-1-72: Dálnoki Miklós Béla (vezérkari tiszt, katonai attasé, dandár-, majd hadtestparancsnok, a kormányzó főhadsegédje és katonai irodájának vezetője, hadseregparancsnok, vezérezredes; az Ideiglenes Nemzeti Kormány vezetőjeként a felszabadult Magyarország első miniszterelnöke; 1947-ben a Magyar Függetlenségi Pártot vezető „hetesfogat” tagja) 1890-1948.

24/1-1-74: Krepuska Géza (orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár; több műtéti módszer fejlesztője, a Rókus Kórház főorvosa; szőlész; ifj. Krepuska Géza atléta apja) 1861-1949.

24/1-1-75: Laurisin Miklós (zongoraművész, zeneszerző, trió-alapító; a Nemzeti Zenede és a Fodor Zeneiskola tanára, főiskolai tanár) 1899-1949.

24/1-2-43: Solymossy Sándor (folklorista, irodalomtörténész, író, akadémiai, majd egyetemi tanár; a néprajz első egyetemi tanára Magyarországon, az Ethnographia szerkesztője; az MTA tagja) 1864-1945.

24/1-2-46: Csermanek Borbála (Kádár János politikus anyja) 1883-1949.

24/1-2-72: Ignotus /Veigelsberg Hugó/ (jogász, publicista, kritikus, író, költő, dramaturg; a Szerda című folyóirat egyik szerkesztője, báró Hatvany Lajossal és Fenyő Miksával a Nyugat megalapítója, 1908-tól 1929-ig a Nyugat főszerkesztője; Veigelsberg Leó szerkesztő fia, Ignotus Pál publicista apja) 1869-1949 [Martsa István, 1969].

24/1-2-81: Fél László (jogász, ügyvéd; Fél Edit etnográfus bátyja) 1907-1950 [Varga Imre].

24/1-4-?: Komlós Zoltán (az Adriai Biztosító Társulat aligazgatója) 1882-1946.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 24. parcella < > 25. parcella