EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Kossuth-mauzóleum < > 24. parcella

A „miniszteri sor” (a mauzóleum mögött)

1: Antos István (közgazdász, politikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Pénzintézeti Központ egyik megszervezője, az Országos Gazdasági Tanács főtitkára; pénzügyi államtitkár, miniszter-helyettes, az Országgyűlés terv- és költségvetési bizottsága elnöke, pénzügyminiszter; az MSZMP KB tagja) 1908-1960.

2: Vörös János /Weigl/ (a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója, a pénzügyminiszter első helyettese) 1914-1955.

3: Zsoldos Sándor (orvos, árvízvédelmi kormánybiztos, egészségügyi miniszter; a közegészségügyi és járványügyi állomások országos hálózata kiépítésének megkezdője) 1907-1955.

4: Doleschall Frigyes (orvos, szociálpolitikus, kórházigazgató; egészségügyi miniszter-helyettes, majd miniszter, az Orvostovábbképző Intézet megszervezője) 1897-1964.

5: Köteles Jenő (második világháborús szovjet zászlóaljparancsnok; a Kossuth Akadémia ezredparancsnoka, vezérőrnagy, az Egyesített Tisztiiskola parancsnoka; altábornagy, honvédelmi miniszter-helyettes, majd a honvédelmi miniszter első helyettese) 1914-1966.

6: Nánási László (politikus, publicista, a Szabad Szó szerkesztője, majd a Szövetkezet című lap főszerkesztője; a Nemzeti Parasztpárt főtitkár-helyettese, az Országos Vezetőség tagja, az Elnöki Tanács tagja; a Szövetkezetek Országos Szövetsége /SZÖVOSZ/ főtitkár-helyettese, majd felügyelő bizottságának elnöke, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkára, az Országos Béketanács alelnöke; emlékíró) 1906-1985.

7: Bondor József (politikus, mérnök, több gyár igazgatója, Budapest Főváros Tanácsának főmérnöke, majd elnökhelyettese; építésügyi miniszter-helyettes, építésügyi és városfejlesztési miniszter-helyettes, majd miniszter, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa alelnöke, az MSZMP KB tagja) 1917-1981.

8: Gergely István (agrárközgazdász, agronómus, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter-helyettes, államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke; a Szolnok megyei pártbizottság első titkára, a Környezetvédelmi Tanács elnökhelyettese, a Magyar Agrártudományi Egyesület alelnöke, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége társelnöke; autóbaleset áldozata) 1930-1980.

9: Nemeslaki Tivadar (szakszervezeti vezető, az MSZMP Komárom megyei Bizottsága első titkára, kohó- és gépipari miniszter; a Szakszervezetek Országos Tanácsa /SZOT/ titkára, majd főtitkár-helyettese, az MSZMP KB tagja) 1923-1978.

10: Kónyi Gyula (szakszervezeti vezető, belügyminiszter-helyettes, az MSZMP KB tagja) 1923-1976.

11: Szabó István (altábornagy, honvédelmi miniszter-helyettes; az MDP KV és PB tagja, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnöke) 1906-1974.

12: Nagy Miklós (gépészmérnök, művelődésügyi miniszter, az Országos Közművelődési Tanács alelnöke; öngyilkos lett) 1932-1974.

13: Csanádi György (közgazdász, mérnök, közlekedéstudományi író, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Magyar Államvasutak vezérigazgatója; kormánybiztos, miniszter-helyettes, több ízben közlekedés- és postaügyi miniszter; a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöke, a Közlekedési és Közlekedésépítés-tudományi Egyesület, valamint az MTA Közlekedéstudományi Főbizottsága elnöke; a győri műszaki főiskola - a mai Széchenyi István Főiskola - létrehozásának egyik kezdeményezője; több külföldi tudományos intézmény tagja, az MTA tagja) 1905-1974.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Kossuth-mauzóleum < > 24. parcella