EPA Budapesti Negyed 12-13 (1996/2-3)Saly N.: Kisbibliográfia -

A budapesti kávéházak listája 1912-ből

Az alább olvasható lista csupán az egyik támpont Budapest kávéház-történetének majdani teljesebb megírásához. E történet alapvetéséül legalább lexikográfiai szinten fel kell tárni a város összes kávéházának főbb adatait: a kávéház nevét (a névmódulásokat), létrejöttének idejét, alapítójának nevét, a tulajdonos- vagy/és a bérlőváltozásokat, a fontosabb átépítéseket, a spontán megszűnés vagy az államosítás útján való fölszámolás idejét, s alkalom és fontosság szerint egyéb adatokat is. (A jelentősebb kávéházak emellett önálló történet megírására tarthatnak igényt. E munkát kívánták útnak indítani a már itt olvasható kávéházi esettanulmányok.)
      Listánk a fővárosi kávéházi konjunktúra egyik csúcsévéből való: 322 kávéházat tartalmaz. Ami a tételszerű felsorolást illeti, ez az eddig ismert leggazdagabb névsor, jóllehet nem éri el a közkeletűvé vált félezres számot. Ennek több oka is lehet.
      Az ilyesfajta összeállítások sosem teljesek. Akadhattak kávésok, akik valamilyen okból nem küldték el adataikat a kötet szerkesztőjének. Nem kizárt az sem, hogy a történeti emlékezetben rögzült ötszázas adat a kávémérések egy részét is tartalmazza. (Forrásunk, jóllehet rovatcíme: „Kávéházak”, maga is említ néhány kávémérést, melyeket az itt olvasható felsorolásba nem vettünk föl.)
      A lista így is meglepően terjedelmes, mégsem tekinthető többnek pillanatfelvételnél. Számos fontos kávéház már nem létezett ekkor, de akadtak szép számmal olyanok is, amelyeket később alapítottak. Még intőbb körülmény a bizonyíthatóan nagyfokú fluktuáció ténye. A pénzügyileg sok esetben megalapozatlan kávéházi vállakozások száma alig becsülhető túl. Elég utalnunk e tekintetben Sánta Gábor kötetbeli tanulmányának egy fontos adatára, mely szerint csak 1908-ban 398 kávéház, illetve kávémérés nyílt Budapesten, amiből 349-et be is csuktak az év végéig. Ha valószínű is, hogy e nagy mozgás főként a mindig kisebb alapterületű, biliárdasztaltól többnyire jogilag elzárt, kínálatukban szűkebb és nyitvatartásukban korlátozottabb kávéméréseket érintette - sajnos összevont az adat! -, a számok mindenképpen óvatosságra intenek az alábbi lista időbeli kiterjeszthetőségét illetően. Azért sok ismerős névre-helyre akadhatunk.
      Közöljük abc-rendben a kávéház nevét; tulajdonosának/bérlőjének nevét (a működtetési forma felfedése maga is kutatási tárgy); és a kávéház címét. A kerület- és utcanévváltozásokat nem jelöltük. Az esetleges adathibák kijavítására csak a kutatás egy későbbi szakaszában nyílhat módunk. Listánk egy korabeli forrás közreadása: MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁK, VENDÉGLŐK, KORCSMÁK ÉS KÁVÉHÁZAK CÍMTÁRA AZ 1912. ÉVRE. Szerk. Zsovák Károly. (Budapest, 1912.), 38-50.p.

(A szerk.)

(1) ABBAZIASteuer Gyula, VI., Andrássy út 49.
(2) ADRIANeumann és Schwartz, VIII., Rákóczi út 41.
(3) AEROPLÁNVII., Rottenbiller u. 35.
(4) AKADÉMIAGeidl Lajos, V., Akadémia u. 5.
(5) ALFÖLDIGorges Ödön, VII., Garay tér 19.
(6) ÁMON MIHÁLY kávéháza,IX., Ranolder u. 14.
(7) ÁMORKrausz Géza, VI., Nagymező u. 7.
(8) ANGOLReiszmann Sándor, VII., Erzsébet krt. 30.
(9) ANGOL KIRÁLYNŐ Szálloda kávéházaPalkovics Ede, IV., Deák Ferenc u. 1.
(10) ANGOL PARKMeinhardt Frigyes, VI., Hermina út 61.
(11) ANGYALFÖLDISzekerka Zoltán, VI., Hungária krt. 59/b.
(12) ANKERKőszegi Sándorné és Waldner Sándorné, VII., Király u. 15.
(13) APOLLÓSzigeti Fülöp, VII., Klauzál u. 2.
(14) ARADSchlesinger Jozefin, VI., Felső Erdősor 19/b.
(15) ARÉNABerliner és Laufer, VII., Damjanich u. 51.
(16) ARÉNA UDVARIÁrvai Ottó Ede, VII., Aréna út 56.
(17) ÁRPÁDLőwy Gusztáv ,VII., Erzsébet krt. 8.
(18) ARTISTAVI., Városliget - Mutatványos tér
(19) ASTORFodor Berczi, VII., Erzsébet krt. 41.
(20) ATTILAözv. Danielovics Sándorné, I., Szarvas tér 2.
(21) AZ ESTFreudenfeld Adolf, VII., Dohány u. 55.
     
(22) BALATONTihanyi József, VIII., Rákóczi út 17.
(23) BALLAI GUSZTÁV kávéháza,II., Krisztina krt. 1.
(24) BAROSSGerman Jenő, VIII., József krt. 45.
(25) BÁTHORYBeyer Marcel, IV., Kálvin tér
(26) BATTHYÁNYFuchs Ferenc, II., Plébánia u. 2.
(27) BAUM A. JÓZSEF kávéháza,VII., Angol u. 33.
(28) BELVÁROSIRónai Adolf, IV., Eskü út 5.
(29) BERCSÉNYIGottlieb Ignácz, V., Nádor u. 26.
(30) BERGERBerger Ábrahám, VI., Rózsa u. 86.
(31) BERGER LEÓ kávéházaVII., Erzsébet krt. 58.
(32) BISCHOFF IMRÉNÉ kávéházaVII., Csengery u. 28.
(33) BODÓBodó Adolf, VIII., József krt. 56.
(34) BOULEVARDDiósi Ágoston, V., Váci krt. 24.
(35) BRISTOL Szálloda kávéházaIllits Gyula, V., Petőfi tér 1.
(36) BRITANNIABohumiczky Rezső, II., Széna tér 7.
(37) BRÓDY IGNÁC kávéházaIII., Szentendrei út 3.
(38) BUDAI OTTHONPaul J. és Társa, II., Margit krt. 5.
(39) BUDAI VIGADÓKlos Lajos, II., Corvin tér 8.
(40) BUDAPESTSchlesinger Simon, VIII., József krt. 70.
(41) BÜCHLER J. kávéházaVII., Thököly út 42.
 
(42) CAIROKohn Márk, VI., Király u. 112.
(43) CALVINLorber Ignácz, IX., Üllői út 1.
(44) CASINOBieber József, IV., Magyar u. 5.
(45) CASINOFrisch Rezső, II., Margit krt. 40.
(46) CASINOGuttmann Vilmos, X., Füzér u. 19.
(47) CEYLONLigeti Vilmos, VII., Rottenbiller u.10.
(48) CIGÁNYZENÉSZ OTTHONLadányi Ottó, IX., Ráday u. 15.
(49) CIRKUSLauffer Vilmos, VI., Városliget
(50) CIRKVENICAFöldes Dezső, VI., Thököly út. 3.
(51) CITROMJuhász Imre, VII., Akácfa u. 38.
(52) CITYKaiser Miksa, V., Szabadság tér 13.
(53) CLUBKatona Gyula, V., Lipót krt. 16.
(54) CONTINENTALFejér Gyula, V., Nádor u. 22.
(55) CORVINDonreich Károly, I., Dísz tér 8.
(56) CSARNOKMandelbaum Lipót, IX., Csarnok tér 4.
(57) CSÁSZÁRFÜRDŐLineberg József,
(58) CURIAFábián Alice, V., Alkotmány u. 12.
 
(59) DAMJANICHBerger A., VII., Damjanich 2.
(60) DEÁK FERENCSzabó Kálmán, VIII., Aggteleki út 7.
(61) DEÁK OTTHON Tóth Károly, VIII., József krt. 40.
(62) DELI S. kávéházaV., Mária Valéria u. 12.
(63) DÉLI VASÚTDonreich Ármin, I., Alkotás u. 1/b.
(64) DEMOKRATAHermann József, VII., Elemér u. 28.
(65) DRECHSLERStrasser Gyula, VI., Andrássy út 25.
(66) DREYFUSRingler Adolf, IV., Vasvári Pál u. 1.
(67) DUNAözv. Galentin I.-né, III., Laktanya u. 5.
(68) EDISON Weingruber Ignácz, VI., Teréz krt. 24/a.
(69) EGER GYULA kávéháza III., Főtér 6.
(70) EGYETÉRTÉS Lőwy Pál, VI., Podmaniczky u. 37.
(71) ELEVATOR Svertetzky Károly, IX., Ferenc krt. 1.
(72) EMKE Wassermann Mór, VII., Erzsébet krt. 2.
(73) EÖTVÖS Szikszai Adolf, VI., Eötvös u. 2.
(74) ERDÉLYI Apfelbaum Zsigmond, VIII., Kis Stáczió u.5.
(75) ERZSÉBET Kohn Dávid, VII., Kisdiófa u. 2.
(76) ERZSÉBET Nemecsánszky Elemér, IX., Üllői út 95.
(77) ERZSÉBET HÍD Pulyai Gábor, II., Döbrentei tér 6.
(78) ERZSÉBETTÉRI KIOSZK Herz R. Rezső, V., Erzsébet tér 7.
(79) EURÓPA özv. Czugorac Szilárdné, II., Fő u. 80.
 
(80) FAVORIT Szende Ignácz, IV., Királyi Pál u. 16.
(81) FEHÉRVÁR Kutlányi János, I., Fehérvári út 44.
(82) FERENCZVÁROSI Lippner József, IX., Üllői út 69.
(83) FÉSZEK Almássy Károly, VI., Andrássy út 81.
(84) FIGÁRÓ Wolf József, VI., Hajós u. 25.
(85) FIUME Goldberger Salamon, IV., Múzeum krt. 13.
(86) FLORA Salzberger Árminné, IX., Soroksári út 35.
(87) FOLIES CAPRICE Keleti Hermann, VI., Révay u. 18.
(88) FOOTBALL Farkas Mihály, VII., Thököly út 11.
(89) FORTUNA Weisz Adolf, VIII., Bérkocsis u. 21.
(90) FŐVÁROSI ORFEUM Waldmann Imre, VI., Nagymező u. 17.
(91) FRANCAIS Bonner Miksa, VI., Andrássy út 32.
(92) FRENKEL JÓZSEF kávéháza IX., Ranolder u. 30.
(93) FRÜHAUF Fodor Berczi, VIII., Rákóczi út 73.
 
(94) GELLÉRT Gebauer József, I., Fehérvári út 1.
(95) GENTRY Büchler Adolf, VI., Nagymező u. 44.
(96) GENTRY Weisz Béláné és Társa, IV., Magyar u. 4.
(97) GENUA Schreiber Henrik, VII., Dob u. 65.
(98) GERLÓCZY Engel Miksa, IV., Gerlóczy u. 1.
(99) GERSTNER IGNÁCZ kávéháza VIII., Baross u. 84.
(100) GOLDMANN JÁNOS kávéháza VII., Király u. 33.
(101) GOLDSTEIN DÁVIDNÉ kávéházaVI., Nagymező u. 49.
(102) GRÁF-FÉLE KÖZVÁGÓHÍD kávéházCserépi István, IX., Soroksári út 54.
(103) GRESHAM-VENEZIA Salzer Mór, V., Ferencz J. tér 5.
(104) GROSZMANN MANÓ kávéháza VI., Király u. 70.
(105) ÖZV. HACKSPACHER MIHÁLYNÉ kávéházaVI., Hungária krt. 99.
(106) HADIK Somló Vilmos, I., Fehérvári út 36.
(107) HAMBURG Hamburger Adolf, VIII., Rákóczi út 75.
(108) HAVAS GYULA kávéháza IX., Ferencz krt. 41.
(109) HAZÁM Vámos Dezső, VIII., József krt. 3.
(110) HAZÁNK Árvai Lipót, VII., Dembinszky u. 7.
(111) HELVETIA Braun A., VI., Andrássy út 35.
(112) HERCZL Schwarcz S. és Társa, VI., Király u. 10.
(113) HIMNUSZ Drucker Mór, V., Váczi út 38.
(114) HOLDVILÁG Gelb Adolf, VIII., Hársfa 17.
(115) HOLZER EDE és Fiai kávéháza VI., Andrássy út 5.
(116) HUNGÁRIA Neumann Mórné, VI., Andrássy út 56.
(117) HUNGÁRIA SZÁLLODA kávéházaBurger Károly, IX., Türr István u. 1.
(118) HUNNIA Mitsek Testvérek, IV., Királyi Pál u. 20.
 
(119) ILONA Neu Márton, I., Krisztina krt. 81.
(120) INDIA VIII., Népszínház u. 17.
(121) INTIM Walter Bernát, VIII., Főherceg Sándor tér 8.
(122) IPAROS Komáromi Pál, IX., Angyal u. 17.
(123) ISTVÁN FŐHERCEG Bandler E., V., Akadémia u. 1.
(124) ISTVÁN KIRÁLY Gerstl Ferencz, VI., Podmaniczky u. 8.
 
(125) JANI Brauvmann Gyula, VI., Ó u. 24.
(126) JAPÁN Kertész Ármin, VI., Andrássy út 45.
(127) JARDIN DE PARIS VII., Erzsébet királyné út 1.
(128) JÓKAI Bárd József, IV., Só u. 10.
(129) JÓZSEFVÁROSI IPAR Lissauer Ignác, VIII., Teleki tér 7.
(130) JÓZSEFVÁROSI NAGYKÁVÉHÁZTeiszler József, VIII., Kálvária tér 18.
(131) JÓZSEFVÁROSI OTTHON Grün Jánosné, VIII., Práter u. 46.
(132) JÓZSI Steiner József, VII., Almássy tér 7.
 
(133) KÁROLY Hermann Tivadar, VI., Király u. 98/a.
(134) KECSKEMÉTI Bergmann Herman, VII., Garay tér 16.
(135) KELETI Szántó Béla, VII., Baross tér 17.
(136) KINIZSI Földvári M., VII., Akácfa u. 7.
(137) KIRÁLY Steiner Hugó, VII., Erzsébet krt. 53.
(138) KISFALUDY Schwacz Ernőné, VIII., Kisfaludy u. 13.
(139) KISFALUDY Sebők Mór, VI., Teréz krt. 44.
(140) KIS JAPÁN Lipp Ignácz, IX., Ferencz krt. 44.
(141) KIS KOHN Kohn Dávid, VI., Vasvári Pál u. 10.
(142) KIS SZÍNHÁZ Ungerleider Mór, VI., Városliget-Mutatványos tér
(143) KLOTILD Katona Géza, IV., Váczi u. 38.
(144) KOHN IGNÁCZ kávéháza VI.,Városliget-Játék tér
(145) KORNFELD SAMU kávéháza V., Szabadság tér 5.
(146) KORONA Harkai Gyula, IV., Váczi u. 14.
(147) KORONA Polifka Károly, III., Kiskorona u. 49.
(148) KOVÁCS Kovács A., VI., Andrássy út 48.
(149) KŐBÁNYAI CASINÓ X., Füzér u. 13.
(150) KŐBÁNYAI IPAR Kauffmann M., X., Kápolna u. 7.
(151) KÖR Weiszberger J. József, VII., Erzsébet krt. 44.
(152) KÖZPONTI Grineck és Mészáros, IV., Egyetem u. 1.
(153) KÖZPONTI Róth Kálmán, X., Kápolna u. 2/a.
(154) KÖZPONTI Szálloda és kávéházaifj. Sprung János, VII., Baross tér 28.
(155) KRISTÁLY Lusztig Leontin, III., Zsigmond u. 43.
(156) KRISZTINAVÁROSI SZÍNKÖRSchabenbock József, I., Alagút u. 5.
 
(157) LÁZÁR JÓZSEF kávéháza VII., Dob u. 20.
(158) LEICHTMANN IGNÁCZ kávéháza VI., Anker köz 2.
(159) LIEDL JÓZSEF kávéháza VIII., Mátyás tér 14.
(160) LIGET Groszmann Lázár, VI., Aréna út 33.
(161) LILIOM Hikade Károly, IX., Tompa u. 17/a.
(162) LIPÓTVÁROSI Neumann Ignácz, V., Váczi u. 34.
(163) LISZT FERENC Klein Ármin, VI., Andrássy út 67.
(164) LLOYD Frischmann Vilmos, V., Nádor u. 26.
(165) LONDON Döcker Ferenc, VI., Váczi krt. 65.
(166) LOUVRE S. Péter Ignácz, VI., Andrássy út 54.
(167) LUDOVIKA Papp Sándor, IX., Üllői út 115.
 
(168) MAGYAR CIGÁNYZENÉSZ OTTHONLadányi Ottó, VIII., Üllői út 46.
(169) MAGYAR IPAR Havas Gyula, IX., Ferencz krt. 41.
(170) MAGYARORSZÁG Kovács Lipót, VIII., Baross tér 15.
(171) MAGYAR OTTHON Schwarcz S., VIII., Kenyérmező u. 1.
(172) MAGYAR SZALON Jakobovics és Fia, VIII., Üllői út 14.
(173) MAGYAR SZÍNHÁZ Weinstein Adolf, VII., Wesselényi u. 61.
(174) MAGYAR VILÁG Nemény Béla, IV., Kossuth Lajos u.18.
(175) MARGIT PARK özv. Heszmann Károlyné, II., Margit krt. 1.
(176) MARGITSZIGETI ALSÓ kávéház Kovács E. M., III., Margitsziget
(177) MARILLA Sugár Sándor, VII., Dohány u. 36.
(178) MÁTYÁS KIRÁLY Fehér Sámuel, VI., Csángó u. 5.
(179) MÁTYÁS KIRÁLY Nagy Sándor, VIII., Rákóczi út 19.
(180) MAXIM Kovács Ilona és Társa, VI., Révay u. 14.
(181) MEDIKUS Veres Kálmán, VIII., Üllői út 30.
(182) MELICHER ISTVÁN kávéháza III., Kolosy tér 2.
(183) MENTON Steiner Hugó, VI., Andrássy út 51.
(184) MERKUR Gál Manóné, VI., Vörösmarty u. 63.
(185) METEOR Glaser Fülöp, VII., Erzsébet krt. 6.
(186) METROPOLE Petanovics József, VII., Rákóczi út 58.
(187) M.I.E.N.K. Fried Jenő, VIII., József krt. 29.
(188) MIKES JÁNOS kávéháza V., Lipót krt. 24.
(189) MIKSZÁTH Kanzler Gyula és Társa, VIII., József krt. 55
(190) MINERVA Hajduska Rezső, VII., Király u. 23.
(191) MINTA Strasser Jakab, VI., Nagymező u. 62.
(192) MIRAMARE Perl Lipót, VI., Andrássy út 11.
(193) MOCCA Wagner Vilmos, V., Zrínyi u. 16.
(194) MODERN Bőhm Mór, IV., Ferencz József rkp. 27.
(195) MULLI JÁNOS kávéháza V., Váczi u. 144.
(196) MUNKÁCSY Géber Ignácz és Társa, VIII., Rákóczi út 57.
(197) MUNKÁS Mózes Samu, VIII., József u. 60.
(198) MÚZEUM Gruber Károly, VIII., Főherceg Sándor u. 2.
(199) MÚZSA Hirn Simon, VIII., Baross tér 9.
(200) MŰCSARNOK Salzberger és Reisz, VI., Andrássy út 64.
(201) MŰEGYETEM Vass A. Lajos, I., Gellért tér 3.
 
(202) NÁDASDY Frankel József, IX., Ranolder u. 11.
(203) NÁDOR Szálloda kávéháza Hollstein Testvérek, IV., Vámház krt. 2.
(204) NAGY SÁNDORNÉ kávéháza VI., Váczi krt. 82.
(205) NEFELEJTS Kaufer Izidor, VII., Nefelejts u. 45.
(206) NEMZETI Schmidt József, IX., Ráday u. 15.
(207) NEMZETKÖZI Deutsch Arthur, VIII., Népszínház u. 28.
(208) NÉPOPERA Weisz József, VIII., Népszínház u. 33.
(209) NÉPSZÍNHÁZ Grosz Dezső, VIII., Népszínház u. 29.
(210) NEW YORK Harsányi Testvérek, VII., Erzsébet krt. 9-11.
(211) NIPPON Kun Gyula, VI., Teréz krt. 50.
(212) NIZZA Rényi József, VI., Váczi krt 19.
(213) NIZZA Grünfeld Miksa, VIII., Tavaszmező u. 2.
(214) NYUGOTI Vázsonyi Gyula, VI., Váczi út 2.
 
(215) ÓBUDAI OTTHON III., Szentlélek tér 4.
(216) OPERA Steiner József, VI., Andrássy út 24.
(217) ORCZY Strasser Ármin, VII., Károly krt. 17.
(218) ORCZYHOZ Ungár Dániel, X., Orczy út 26.
(219) ORIENT Szálloda kávéháza Németh Károly, VII., Rákóczi út 42.
(220) ORSZÁGHÁZ Gárdonyi József, V., Nádor u. 31.
(221) ORSZÁG-VILÁG Horváth Dezső, VI., Andrássy út 61.
(222) OSTENDEGrosz Ödön, VII., Rákóczi út 20.
(223) OTTHON Márkus Imre, VIII., Rákóczi út 9.
 
(224) PALACE MULATÓ VII., Rákóczi út 70.
(225) PALATINUS Hochsinger Miklós, V., Lipót krt. 5.
(226) PALERMO Thein J. és Társa, VI., Andrássy út 47.
(227) PÁLFFY özv. Fried Vilmosné, II., Pálffy u. 1.
(228) PÁLFFY Kovács Gyula, II., Zsigmond u. 2.
(229) PALOTA Láng Emil, I., Szent János tér 4.
(230) PANNÓNIA Szálloda kávéházaPelzmann Ferencz, VIII., Rákóczi út 7.
(231) PÁRIS Szálloda kávéháza Simon Pál, VI., Váczi krt. 25.
(232) PARK Grossmann Lázár, VII., Aréna út 33.
(233) PARLAMENT Schaffer D. Dezső, V., Nagykorona u. 19.
(234) PETŐFI SZOBOR Dömötör F., V., Petőfi tér 4.
(235) PHILADELPHIA Szabó Sámuel, I., Alagút u. 3.
(236) PICCOLÓ Kőszegi Gézáné, II., Zsigmond u. 15.
(237) PICCOLÓ Stern Vilmos, V., Váczi krt. 20.
(238) PILVAX Papp József, IV., Koronaherczeg u. 7.
(239) PODMANICZKY Rosner Károlyné, VI., Podmaniczky u. 63.
(240) POLCZNER ISTVÁN kávéháza I., Szentlélek tér 4.
(241) POLGÁRI Gruber József, VII., Akácfa u. 54.
(242) PORTUGAL Singer Frigyes, VII., Bethlen u. 5.
 
(243) RÁKÓCZI Zuckerkandel Izidor, VIII., Teleki tér 4.
(244) RÁKOSI Rákosi Gyula, VII., Thököly út 27.
(245) RAPSZKY ZSIGMOND kávéháza IX., Ferencz krt. 46.
(246) REDLICH Redlich Adolf, III.,Vöröskereszt u. 9.
(247) RÉMI Szálló kávéháza Weisz R., VII., József krt. 4.
(248) RIMINI Herzmann Dezső, VI., Aréna út 60.
(249) RIVIERA Kovács és Róna, VII., Aréna út 9.
(250) RODER GYULA kávéháza VII., Garay tér 5.
(251) RÓMA Adler és Kiss, VII., Wesselényi u. 13.
(252) RÓNA GYULA kávéháza X., Népliget
(253) ROOSEVELT Láng A. és Társa, VII., Izabella tér 1.
(254) ROSENFELD HENRIK kávéháza III., Lajos u. 91.
(255) RÓTH DÁNIEL kávéháza VII., Dohány u. 66.
(256) ROYAL ORFEUM VII., Erzsébet krt. 31.
(257) ROYAL PAVILLON Gerbeaud Emil, VI., Városliget
(258) ROYAL Szálló kávéháza VII., Erzsébet krt. 49.
(259) ROYAL Szálló udvari kávéháza VII., Erzsébet krt. 49.
 
(260) SALVATOR Stern Ignácz, VII., Dob u. 31.
(261) SALZER IGNÁCZ kávéháza IV., Károly krt. 5.
(262) SCHERING JÁNOS kávéháza VIII., Baross u. 118.
(263) SCHWARCZ és TÁRSA kávéháza VI., Király u. 10.
(264) özv. SEBŐ MIKÓSNÉ kávéháza VIII., Reviczky u. 9.
(265) SEBŐK SÁNDOR kávéháza X., Kápolna u. 10.
(266) SEEMANN Gál Arnold, V., Váczi krt. 70.
(267) SEIFERT DEZSŐ kávéháza VII., Kerepesi út 40.
(268) SIMPLON Vörös Ernő, VIII., József krt. 8.
(269) SORRENTÓ Garai Ármin, VI., Teréz krt. 19.
(270) SPLENDID Ungár Mártonné, IV., Károly krt. 24.
(271) SPOLÁRITS GYÖRGY kávéháza VIII., József krt.37-39.
(272) SPORT Pollák Hermann, VII., Rákóczi út 82.
(273) STATISZTIKA Schönmann Jakab, II., Margit krt. 49.
(274) STEFÁNIA CORSÓ Klein Testvérek, VII., Thököly út 80.
(275) STEINER JÓZSEF kávéháza VIII., Baross u. 99.
(276) STRASSER Strasser Ármin, IV., Károly krt. 14.
 
(277) SZABADSÁG Strausz Antal, V., Aulich u. 8.
(278) SZALON Ficsher Adolf, III., Zsigmond tér 8.
(279) SZALON Weisz Béláné, VIII., József krt. 9.
(280) SZARVAS Hoyer Dezső, I., Szarvas tér 1.
(281) SZÉCHENYI Petrovits György, IX., Ferencz rkp. 9.
(282) SZEGED Ruider Sándor, VII., Dohány u. 2.
(283) SZÉKESFŐVÁROSI KIOSZKLusthauser és Gerő, VII., Stefánia út 28.
(284) SZÉKESFŐVÁROSI PAVILLONWeingruber Ignácz, VI., Városliget
(285) SZERB Márk Károly, IV., Hajó u. 5.
(286) SZIGETVÁRI Garai Sándor, VIII., Baross u. 11.
(287) SZÍNHÁZ Somló Vilmos, V., Lipót krt. 19.
 
(288) TERÉZVÁROSI Lukács Miklós, VI., Király u. 52.
(289) TERMINUS Klauber J., VI., Teréz krt. 52.
(290) THOMÁSZOVITS JAKAB kávéháza III., Flórián u. 14.
(291) THÖKÖLY Reichert Dávid, VII., Thököly út 22.
(292) TIGRIS Schwarcz Ignácz, VII., István út 33.
(293) TROCADERO MULATÓ Grüner Jakab, VII., Király u. 77.
(294) TUCKER Tucker Samu, III., Mókus u. 6.
(295) TURIN Edelmann Mór, VIII., Rákóczi út 84.
 
(296) ÚJ IDŐK Kállai J., VI., Váczi krt. 45.
(297) ULITS Ulits Lőrincz, V., Vigadó tér 3.
(298) UNGÁR DÁNIEL kávéháza VIII., Orczy út 40.
(299) UPOR Upor József, V., Szabadság tér 17.
 
(300) ÜSTÖKÖS Goldstein Dávidné, VII., Szövetség u. 4.
 
(301) VADÁSZKÜRT Szálloda kávéházaKommer Ferencz, IV., Türr István u. 5.
(302) VAJDAHUNYAD Horváth Mihály, VII., Thököly út 8.
(303) VALERIA Szeiffert Antal, VIII., József krt. 87.
(304) VÁRKERT KIOSZK Forgó Károly, II., Ybl Miklós tér 9.
(305) VASÚTI Fisch Herman, VI., Váczi krt. 61.
(306) VASVÁRI MULATÓ Vasvári Adolf, VII., Király u. 39.
(307) VELENCZE Kossa Béla, VII., Rákóczi út 68.
(308) VENESIA Salczer Mór, V., Ferencz József tér 5.
(309) VIGADÓ Evva Lajos, V., Deák Ferencz u. 2.
(310) VIGSZÍNHÁZ Bruck Károly, V., Lipót krt. 32.
(311) VIKTÓRIA Berger Aladár, VII., István út 33.
(312) VÖRÖSMARTY Klopfer Mór, VII., Dob u. 91.
 
(313) WAGNER Berger Szilárd Lajos, V., József tér 5.
(314) WALESI BAR özv. Helfy Albertné, VIII., Baross u. 11.
(315) WEKERLE Blau Béla, VII., Rákóczi út 70.
(316) özv. WERNER JÓZSEFNÉ kávéháza X., Kerepesi út 140.
(317) WERTHEIMER ORFEUM VI., Szerecsen u. 35.
(318) WINDSOR Weisz Bertalan, VI., Andrássy út 20.
(319) ZALA Ernst Mihály, VII., Dohány u. 40.
(320) ZELMANOVITS IX., Ferencz krt. 44.
(321) ZÖLD KOSZORÚ Grün Ignácz, VII., Alsó Erdősor u. 6.
(322) ZRÍNYI Lőwy Dezsőné, VII., Mátyás tér 1.


EPA Budapesti Negyed 12-13 (1996/2-3)Saly N.: Kisbibliográfia -