Az alábbi szöveg az Alföld című folyóirat első internetes archívumából származik, abban a formában, ahogy az a megjelenés idején elérhető volt. A szövegben található esetleges hibák, tördelési és központozási hiányosságok technikai okokból keletkeztek, nem tükrözik sem az EPA, sem a folyóirat minőségi elveit.
Tudományos igényű felhasználáshoz javasoljuk a nyomtatott változat használatát.

vissza a tartalomjegyzékre | a borítólapra | az EPA nyitólapra


Rába György

Otthonos utcatáblák

Az út a ház az ágy
ahol lakom
és hol idegen nyelvre váltott
a tábla utcasarkokon
hová leheveredtem
vaságy ál-rokokó priccs
betonfal odva
a puszta anyaföld
mindegyikre mint otthonomra
gondolok s mindben naponta tanyázom
akik kezére esélyemet adtam
olvasatuk tetoválása rajtam
másik szerep ahol a szomszéd
piacon zöldséggel hallal fügével
fordult világ tündérkedő hírével
eltelve magamat sokszorozom szét
majd deszkán szálkán bélyegezve
tengődöm kényre-kegyre
aztán rideg cementen
földmozgásról fölmentő léghajóról
ábrándozgatok eszementen
kushadva szálfa üregébe
sóvárgok különb mundér seregére
és tartozván naprendszeri
gazdámhoz végül magát megadó
állatként hanyatt nyúlva várom
sorsom latolva bő repertoáron
miféle kifejletre rendeli
Leleményes világ
A föld a tó a menny
szemem guvaszthatom
látványuk hirtelen
hiába hámozom
leleményes világ
nem mosolyog pedig
csak fodrozza tovább kópés szeszélyeit
a menny a föld a tó
nincs ehhez kalauz
és föl nem fogható
míg csavarog a hús