stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Kelevéz Ágnes
A KÉZIRAT ARIADNÉ-FONALA
(Kronológiai tájékozódás Babits fogarasi verseinek labirintusában)

Babits Mihály fogarasi verseinek datálása azért jelent komoly problémát, mert e versek keletkezési idejére vonatkozó adataink főleg a költő visszaemlékezéseire támaszkodnak, melyeket részben Szilasi Vilmosnak, részben Szabó Lőrincnek mondott el. Bár az emlékezések szövege számtalan alapvetően fontos információt is tartalmaz, mégis a versek születése után öt-tíz évvel felidézett dátumok sokszor bizonytalanok, sőt van, amikor tévesek is. A szakirodalom - jobb híján - mindmáig ezeknek az évszámoknak alapján dolgozott. A tanulmányban felvázolt, eddigiektől eltérő kronológiai rend kialakítása a Babits-hagyaték kiemelkedő jelentőségű kéziratos versgyűjteményének, az Angyalos könyvnek újfajta vizsgálatán alapszik, melyben a szerző a genetikus textológia módszerét alkalmazva az íráskép és az írás folyamatának vizsgálatából indul ki. Az Angyalos könyv három autográf versesfüzet egybekötött, díszborítással ellátott együttese, melyben több mint kétszáz vers, jelentős részben kiadatlan, tintaírású kézirata található. A füzetek a század első évtizedében, eltérő időben, különböző céllal és ennek megfelelően eltérő eljárással készültek. A fogarasi verseket a mintegy kétszáz oldalas harmadik füzet tartalmazza, melyről a kéziratok vizsgálata alapján megállapítható, hogy nem utólag összeállított versgyűjtemény, hanem egy olyan naplószerűen vezetett munkafüzet, amelyet Babits 1909 őszén kezdett el, s fogarasi tartózkodása alatt végig folyamatosan vezetett. A füzet kézirata alapján kialakított dátumok azonban eltérnek a mindmáig általánosan elfogadott kronológiai sortól, ezért több vers esetében is újra kellett vizsgálni a keletkezés idejére és körülményére vonatkozó adatokat. Végül a füzet vezetéséből, a szövegek egymás utáni sorrendjéből kibontakozó költői magatartás nemcsak az eddigiektől eltérő kronológiát szül, hanem Babits lírai megújulásának korszakát is új megvilágításba helyezi. Az első kötetét jellemző objektív lírai szemléletet felváltó újfajta személyesség kialakulása eszerint pár évvel korábbi lenne, az ide vezető út pedig rejtőzködőbb és ellentmondásosabb, mint azt eddig hittük.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret