Vissza a EPA kezdőlapjára 
Back to the EPA homepage

Az alábbi találati lista a keresőprogram által súlyozva sorolja fel a dokumentumokat. A keresett szavak első előfordulása ki van emelve egy néhány soros szövegkörnyezettel együtt. Egy tételre kattintva azonnal a dokumentum megfelelő oldala jelenik meg, ezen belül a böngésző belső keresőparancsával (rendszerint Ctrl/F) találjuk meg az adott szó előfordulását). A dokumentum kezdőlapjára úgy tudunk visszamenni, hogy fent az URL címben visszatöröljük a file nevét. Ha nincs találat, próbáljunk más szinonimát beírni, vagy csonkoljuk a szót egy * jellel, illetve adjunk meg kevesebb szót vagy használjuk a kezdőlapról elérhető "összetett" teljes szövegű keresési lehetőséget.


Keresőkifejezés: szovjet hősi emlékmű A találatok száma: 3742
Új Forrás
„Az emlékmű [...] nagyjelentőségű, sokak emlékezetére alapuló, sokak emlékezetére számító és sokak emlékezetét fenntartó, individualizált szimbolikus jelentőséget nyerő, saját teret létrehozó s ezzel kitüntetett helyet teremtő, s alkalomadtán az autonóm 24 SÜle Tamara műalkotásigényévelisföllépő e miékjei "3 A KITÜNTETETT TÉR J o g i , politikai és szimbolikus küzdelmek a budapesti Szabadság téri szovjet emlékmű körül Bevezetés és vizsgálandó kérdések A köztér és az abban helyet foglaló emlékművek
/00000/00016/00166/pdf/ufo_2011_06_OCR_024-036.pdf
(7.8M)
Budapesti negyed
EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Szovjet katonai parcellák < > 6. parcella 5. parcella Az 1956-os forradalomban a kommunista rendszer védelmében elesettek emlékműve [Schall József, 1959]. Felirata: „Örök hála és dicsőség az ellenforradalom elleni harcokban elesett hősöknek. 1956” 5-középen: Bozda, Naum (görög keleti egyházfő, alapítványtévő) 1784-1853 [Gerenday]. EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) Szovjet katonai parcellák < > 6. parcella
/00000/00003/00020/adat005.htm
(1.7K)
Jászsági évkönyv
Ferenc I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK A JÁSZSÁGBAN Idén emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára. Az országos centenárium eseménysorozatához kapcsolódva a Jász Múzeum időszakos kiállítást rendezett: „Kimegyek a doberdói harctérre…” A jászok az I. világháborúban címmel került megrendezésre. A kiállítás utolsó részében az I. világháború hősi halottainak emléket állító szobrai kerültek bemutatásra fényképek segítségével. Mivel a Jászságban található hősi emlékművekről nem állt rendelkezésre
/02200/02295/00022/pdf/EPA02295_jaszsagi_evkonyv_2014_201-213.pdf
(7.1M)
Jászkunság
CSEH GÉZA-. „Piros fejfák" Szovjet hősi sírok Szolnok megyében Magyarországot rendkívül hosszú ideig, mintegy 194 napig tartó hadműveletek során szabadította fel a Vörös Hadsereg. Hazánk területét nem érintette ugyan a közvetlenül Berlin elfoglalását célzó „főcsapás iránya", a fasiszta csapatok azonban a természetes akadályokat, a Kárpátokat, a Tiszát, a Dunát, s majd a Balatont kihasználva, a városokat és a polgári lakosságot nem kímélve, elkeseredetten védekeztek. Ellenállásukat csak súlyos vérveszteségek
/03000/03002/00102/pdf/EPA03002_jaszkunsag_198503_3101_016-020.pdf
(1.6M)
Budapest
Prohászka László 1945 után felemás helyzet alakult ki az első világháborús emlékművekkel kapcsolatban. A főváros kommunista párti vezetése szívesen eltüntette volna ezeket, de a koalíciós időkben még tekintettel kellett lennie partnereinek szempontjaira. Arról persze szó sem volt, hogy minden maradhat a régiben. 1945, majd 1948 után számos első világháborús emlékmű tűnt el a fővárosban. Vass Viktor mintázta Ludovika alapítási emlékmű 1992-ben került vissza a helyére. Még 1961-ben is történt jelentős változás:
/03000/03058/00034/pdf/EPA03058_budapest_2017_10_010-012.pdf
(270.3K)
Tiszatáj
„ 110 tiszatáj WEHNER TIBOR Emlékmű-sablonok KISFALUDI STROBL ZSIGMOND ELSŐ VILÁGHÁBORÚS MONUMENTUMAI A magyarországi első világháborús monumentumok együttese ezernél több olyan objektu‐ mot ölel fel, amelyeknek létrejöttét az az 1917‐ben kibocsátott belügyminiszteri rendelet inspirálta, amely a települések számára előírta a XX. század első világégésében meghaltak emlékének kötelező érvényű megörökítését.1 Az emlékállítási kényszer mellett a hatalmas emlékműegyüttes egyöntetűségének garanciája az
/00700/00713/00274/pdf/EPA00713_tiszataj_2014_07_110-120.pdf
(1.9M)
Budapesti negyed
EPA Budapesti Negyed 32-33. (2001/2-3) Nagy I.: Az emlékműszobrászat... Boros G.: Emlékmű-metamorfózisok Rendszerváltások és emlékművek _ PÓTÓ JÁNOS A neves lengyel újságíró, Ryszard Kapuciński Iránról szóló könyvében idézi a teheráni Khaján című napilap riportját: "- Ön, Gholám, nagy népszerűségnek örvend kerületében mint a sah szobrainak lerombolója, úgy is mondhatnánk, hogy ebben a szakmában szinte veterán. - Így van. Először az öreg sah, vagyis Mohammad Rezá szobrát romboltam le [19]41-ben, amikor
/00000/00003/00025/poto.html
(49.9K)
Új Forrás
rendszert reprezentáló-szimbolizáló rekvizitumoktól; így erőszakos szobordöntések (Debre- cen, Budapest), bontások mellett kollektív, politikai határozatok szellemében végrehajtott általános köztéri revízióra került sor. Legelősorban az emlékműveket: a szovjet hősi, a felszabadulási monumentumokat, valamint a Lenin-szobrokat - az egészalakosokat és a mellszobrokat - távolították el, s ezzel párhuzamosan azonnal megkezdődött az érlelődő demokrácia szelleme által áthatott, a központosított, a diktatórikus
/00000/00016/00025/970514.htm
(39.4K)
Hetek
Vissza a tartalomjegyzékhez Vagyim Arisztov Aláásott emlékmű A Vörös Hadsereg katonáinak emelt Szabadság téri emlékmű az utolsó ilyen köztéri mementó a magyar fővárosban. A második világháború befejezése és a fasizmus feletti győzelem után ezekből jóval több volt, egy részük az 1956-os események során tűnt el. Némelyiküket ma a XXII. kerületi szoborparkban láthatjuk viszont. A kilencvenes években a Szabadság téri emlékművet is az eltávolítás veszélye fenyegette. Ennek formális okot a magyar parlament
/00800/00804/00215/35832.html
(5.4K)
Jászkunság
79 Itt vagyok honn Cseh Géza A béke útjelzői II. világháborús magyar és német hősi sírok a szolnoki temetőben A Szolnoki Közélet 1989. júniusi számában a szolnoki hősi temetőben lévő II. világháborús emlékműről egy rövid ismertetést jelentettem meg, melyben egy országos viszonylatban is egyedülállóan értékes, 1949-ben felállított alkotásra igyekeztem a figyelmet felhívni. Valószínű azonban, hogy a Szolnoki Városi Tanács kis példányszámban kibocsájtott közlönye sokak kezébe nem jutott el. Csak ezzel
/03000/03002/00126/pdf/EPA03002_jaszkunsag_199006_3603_079-088.pdf
(3.6M)
Liget
András „FELSZABADÍTÓ” SZOVJET HADSEREG ligetmuhely.com/victor-andras-felszabadito-szovjet-hadsereg/ Martin Roemers: Relics of the Cold War c. fotoalbumának egyik képén egy szovjet MiG vadászrepülőgép testének felhasználásával készült emlékmű látható, amely a hajdani NDK-ban (a Drezdától 20 km-re lévő Grossenhain mellett) áll egy réten. Az emlékművön felirat is van, de abból a fotón csak két szó olvasható: a „szlava” (’dicsőség’) és a „szovjetszkoj”. Vagyis nyilvánvalóan a hős szovjet pilótáknak állított
/01300/01348/00169/pdf/EPA01348_liget_2016_07_46-53.pdf
(614.4K)
Hadtörténelmi közlemények
évtizedekig említetlenül hagyott, sőt egyenesen elhallgatott háborús hőseinek és áldozatainak emléke felé. Éppen ezért feltétlenül példaértékűnek kell tekintenünk ezt a hadtörténeti irodalomban rit­ kaságszámba menő osztrák tudományos feldol­ gozást, amely egyrészt történelmi folyamatában vizsgálja és az ókortól napjainkig ábrázolja a harcban elesettek emlékének ápolását, másrészt pedig számba veszi ennek látható szimbólumait, a háborús emlékműveket. kellett elégedniük azzal az ugyancsak óriási vál­ lalkozással
/00000/00018/00107/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1993_02_200-202.pdf
(310.4K)
Bányászattörténeti közlemények
A rudabányai első világháborús bányász hősi emlékmű és alkotója HADOBÁS SÁNDOR Rudabányán a település méreteihez képest meglepően sok szobor és más emlékhely található. Közülük neves alkotója révén kiemelkedik három, a második világháború előtt született alkotás: Kossuth Lajos (Horvay János, 1907) és Gvadányi József (Pásztor János, 1925) mellszobra, valamint az első világháború vasércbányász hősi halottainak emlékét őrző szobor (Bóna Kovács Károly, 1937). Sorsukban két-két közös vonás van: a bányászok
/01400/01466/00015/pdf/Banyaszattorteneti_Kozlemenyek_EPA01466_2012_01_09Hosiemlekmu.pdf
(2.4M)
Hadtörténelmi közlemények
élet­ sorsok címmel gyűjteményt jelentetett meg, amely 96 olyan, születésével, tevé­ kenységével illetve hősi halálával Heves megyéhez kötődő személy életútját mu­ tatja be, akik itühon, vagy külföldön ré­ szesei voltak az antifasiszta fegyveres küzdelmeknek. Kilencen a spanyol nép szabadságharcában tűntek ki. Huszonné­ gyen hadifoglyokból lettek antifasiszták, majd szovjet partizánok, a szovjet had­ seregben frontpropagandisták, néhányan ejtőernyősként kerültek bevetésre Kár­ pát-Ukrajna, Észak-Erdély
/00000/00018/00152/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1985_04_938-940.pdf
(3.6M)
Budapesti negyed
Budapesti emlékmű-metamorfózisok 1989-2000 _ BOROS GÉZA A köztéri emlékművek átalakítása a politikai rendszerváltozások kísérőjelensége: minden új hatalom a köztéri jelképeken keresztül is igyekszik meghatározni és átértelmezni a múlthoz való viszonyát. Az átalakítás csak egy lehetőség az eszköztárból: a köztéri szimbolika átformálása a szobrok megsemmisítésétől, pusztulni hagyásától raktárba, szoborparkba száműzésen át az előző rendszer által politikai okok miatt eltávolított emlékművek visszahelyezéséig
/00000/00003/00025/boros.html
(32.4K)
Hadtörténelmi közlemények
homlokterében álló, több tudományág képviselői által vizsgált témát felölelő tanul­ mánykötetet jelentetett meg. A halottak, legye nek azok győztesek vagy legyőzöttek, hősök vagy áldozatok, nem ugyanolyanok. A politikai halotti kultusz ápolja a különbségeket. A francia forradalom óta minden elesett, meggyilkolt vagy elpusztított embernek saját emlékművet emeltek világszerte. Az újkori polgárháborúk és háborúk halottaira a községekben, városokban, egyesüle­ tekben emlékeznek, azok emlékét rituálisan ápolják.
/00000/00018/00089/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1995_04_148-149.pdf
(1.1M)
Palócföld
Sulyok L ászló A VÉRES SZOMBAT EMLÉKMŰVE „Aki nem szorongott ott a drótrács mellett, az építkezés tövében, ami­ kor megszólalt a géppisztoly meg a géppuska, az nem ismeri azt a félelmet, borzalmat, azt a kiabálást, ordítozást, ami ott volt, az nem tudja a rengeteg vért, azt a nagy m entővisítozást... Aki ezt nem élte át, az tényleg nem is­ meri. .. Egy szerelmet is meg kell élni, nem? Arról nem lehet a más nevében beszélni... Én ilyennek gondolom a sortűz emlékművét is. Akármilyen nagy művész volnék
/03200/03286/00043/pdf/EPA03286_palocfold_2001_karacsony_727-746.pdf
(1.8M)
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve
Emlékezés, nemzeti identitás, politikai emlékművek rombolása1 KENNETH E. FOOTE - TÓTH ATTILA - D. ÁRVAY ANETT (Colorado University, Colorado Szeged Budapest) Mindaz, ami az emlékművekkel történt Magyarországon 1989 után, a politikai jel­ legű emlékművek lerombolásának, eltávolításának régi európai hagyományában gyöke­ rezik. Az emlékművek eltávolítása azonban csak a felszín, véleményünk szerint 1989-ben egy sokkal jelentősebb folyamat kezdődöttel az emlékművek körül kibontakozó vitákkal: a történelem
/01600/01609/00035/pdf/MFME_EPA01609_2001_irod_138-163.pdf
(8.3M)
Holmi
parttalanul is értelmezett akvarell köréből. Kováts Albert AGYŐ Budapesti szoborbúcsúztató „Ezen kis munkával az a célom, hogyfeltámasszam a budapesti szobrokat, emlékműveket és azok alko­ tóit, illetőleg a tárgyait is. Sajnos, de érthetőleg, sok emlékmű hőséről az átlagközönség nem tudja, mi­ ért, milyen érdemeiért kapott az illető emlékművet, nem tudja, mit akarnak kifejezni a jelképes szobrok, nem tudja, mit ábrázolnak a mellékalakok, dom­ borművek, Legfőképpen nem tudja azonban az al­ kotó művészi
/01000/01050/00185/pdf/EPA01050_holmi_1993-02_291-295.pdf
(193.2K)
Hadtörténelmi közlemények
MARSI LÁSZLÓ—R. KIRÁLY IMRE A GYULÁN TELEPÍTETT SZOVJET HADIKÓRHÁZ ÉS A MAGYAR LAKOSSÁG KAPCSOLATA (1944—1945) 1944. október hatodikán hatalmas ágyú- és aknavetőtűz iindult meg és verte fel a hajnali clsendet. Megkezdődött a hazánk felszabadításának első szakaszát képező debreceni hadművelet. A 2. Ukrán Front főcsapásimérő csoportosításába az 53. hadsereg, a 6. gárda-harckocsihadsereg és Plijev tábornok lovas^gépesített csoportja tartozott. Ezen csoporton belül a 6. gárda-lovashadtest lendült támadásba
/00000/00018/00149/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1985_01_043-061.pdf
(17.0M)
Jászsági évkönyv
História 33 Farkas Kristóf Vince–Fodor István Ferenc Második világháborús emlékművek a Jászságban Az elmúlt évben az első világháborús jászsági emlékműveket vettük számba a háború kitörésének 100. évfordulóján, most pedig a második világháború befejezésének 70. évfordulóján a második világháborús emlékműveket. Ezek nagy részének fotója már megjelent az állításuk „hőskorában”, az 1993. évi évkönyvben. Alig ért véget a Nagy Háború, melyet csak később neveztek el elsőnek, hiszen nem tudhatták akkor
/02200/02295/00023/pdf/EPA02295_jaszsagi_evkonyv_2015_033-040.pdf
(286.5K)
2000
„figyelmeztető műnek”, vagy az angol „counter-monument”-ből kiindulva „ellen-emlékműnek” nevezzük, a fogalom Magyarországon – ahogy politikai, illetve szélesebb társadalmi szinten a „Vergangenheitsbewältigung”, a múlttal való szembenézés is – hiányzik. Márpedig ha nem vetünk számot a soában viselt magyar felelősséggel, akkor nincs, ami megteremtse azt az igényt, hogy a szokásos, a nemzet nagyságát dicsőítő emlékművekkel szemben olyan alkotások jöjjenek létre, amelyek éppen ezzel a felelősséggel szembesítenek
/03100/03134/00009/pdf/EPA03134_2000_2017_03_003-030.pdf
(2.1M)
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus évkönyve
190 WEHNER TIBOR WEHNER TIBOR A szobor helye szoborhely-e? Tizenhat évvel a rendszerváltás után, a Petőfi Népe 2005. május 18-iki száma Kossuth-emlékmű kerül Lenin helyére címmel adott hírt arról, hogy a Kiskőrös Városért Alapítvány a Pálffy Gusztáv-alkotta Kossuthmellszobrot a város bíróságának épülete előtt fogja elhelyezni, ott, „ahol egykor a város Lenin-szobra állt, amikor az igazságügynek átadott épület még a járási pártbizottság székháza volt. Az alapítvány a lakossághoz fordult, hogy lehetőségeikhez
/01600/01667/00003/pdf/MMI_01667_2008_190-197.pdf
(246.6K)
Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle
területére koncentrálva azokat az emlékjeleket szeretném bemutatni, amelyeket az elhurcoltak emlékére állítottak. Röviden utalok az elhurcolások körülményeire is, de a fő célom nem ez, hanem az emlékjelek lajstromba vétele. A második világháború végén a szovjet hadsereg katonái új hódítókként megszállták hazánkat és asszisztáltak a kommunista hatalomátvételéhez. Véget ért a szép reményekre jogosító demokráciánk rövid időszaka és átadta helyét a Moszkvára figyelő pártállami rendszernek. A közterületeken felállított
/03300/03347/00001/pdf/EPA03347_szabolcsi_szemle_2017_1_035-049.pdf
(633.6K)
Hetek
is támogatja az 1956-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (Deport ’56) elnevezésű szervezet ügydöntő népszavazását, melynek célja a fővárosi Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű eltávolítása - jelentette be a héten Patrubány Miklós, a szervezet elnöke. A fasizmus elleni harc során a magyarországi színtéren elesett, 200 ezer szovjet katonának emléket állító oszlopot 1945-ben emelték, és létét több nemzetközi egyezmény is védi. [9749emlekmuszovjet.jpg] Fotó: Somorjai László A Szabadság tér ma
/00800/00804/00464/63059.html
(4.0K)
Hadtörténelmi közlemények
MAGYAK KATONÁK A DAGESZTÁNI SZOVJETHATA­ LOMÉRT VÍVOTT HARCOKBAN A Dagesztáni Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság fő­ városának, Mahacskalának határában impozáns emlékmű álL Az emlékművet azoknak a hős magyar harcosoknak a tiszte­ letére állították, akik részt vettek a dagesztáni szovjethatalom megteremtésére irányuló küzdelmekben. Az emlékmű dicső hősi évekre emlékeztet, amikor atyáink más országok proletárjainak baráti segítségével megteremtették a munkások és a dolgozó parasztok uralmát. *
/00000/00018/00084/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1962_01_296-303.pdf
(6.3M)
Mozgó világ
emlékműtípus bukkant fel a magyar köztereken: a Trianon-emlékmű. A trianoni emlékkultusz újraélesztésére tett kezdeti elszigetelt és szórványos törekvések az évtized végére erősödtek fel. Az államiság ezeréves történelmének megünneplése, a historizáló emlékművek millenniumi inváziója különösen kedvezett a trianoni jelképek köztéri felélesztésének, s az Orbán-kormány alatt eljutottunk odáig, hogy állami támogatással és közreműködéssel újra revíziós emlékműveket avattak Magyarországon. A múlt elkezdődött 1945
/01300/01326/00036/02Boros.html
(60.7K)
Mozgó világ
←Vissza A Mozgó Világ internetes változata Wittner Mária 56-os halálraítélt szabadságharcos azért tartja felháborítónak az 1956-os emlékmű tervét, mert szerinte nem 1956-ról, hanem 2006-ról, a rendszerváltozás utáni magyar történelem mélypontjáról szól. - Nincs szükségünk azokra az akasztófaszerű képződményekre, amelyek az interneten is közölt pályaműrészleten egyértelműen fölismerhetők. Szerintem szakmailag is rossz a terv. A legexponáltabb helyen látható obeliszket ezerszer fölhasznált, elcsépelt
/01300/01326/00073/07boros.htm
(22.7K)
Pannon tükör
alkotását. A II. világháború befejezése után a gyönyörű, bronzból készült alkotás eltűnt, és a helyére előbb egy emléktábla, később pedig egy szovjet hősi obeliszk került. Ez állt 1956. ok tóber végéig a város Fő terén. Október 25-én Festetics György gróf szobra a Balatoni Múzeum pincéjéből (a szén alól) újra visszakerült az egy nappal korábban ledöntött szovjet emlékmű helyére. Néhány nappal később pedig új szoborral gazdagodott a gimnázium előtti tér. A forradalom napjaiban nagyon aktív keszthelyi „akadémisták”
/03300/03335/00060/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2006_6_091-092.pdf
(392.5K)
Új Forrás
/1850-1909/ által alkotott, az 1896-os millenniumon állított Turul-emlékmű valósult meg. A 20. század első felében csak néhány monumentális emlékjelet emeltek ezen a tájon: a húszas években – mint a magyarországi városok és kisebb települések általában – Felsőgalla, Alsógalla, Óváros és Bánhida is emlékművel tisztelgett az első világháború hőseinek és áldozatainak. (Érdekes – ugyanakkor érthetetlen – és jellemző, hogy ezeket az emlékműveket az 1977-es Tatabányai szobrok és az 1985-ös Köztéri alkotások
/00000/00016/00112/060214.html
(14.9K)
Mozgó világ
megtisztíttatni a hullabűzös erdőt, hogy megadhassák a végtisztességet a sajátjaiknak. Foglyokat rendeltek oda, főleg elfogott nyilasokat meg SS-eket, akik semmi jót nem várhattak a hadifogságtól, és ez volt talán az egyetlen esélyük, de hoztak a szovjet haditörvények szerint elítélt orosz katonákat meg halálra ítélt közbűntényeseket is. Egy utásztiszt tartott nekik előadást, megmutatta, hogyan kell szétszerelni az aknát, és hogyha kézben az ütőszeg, akkor az az akna döglött. Aztán azt mondta, aki
/01300/01326/00091/07honaplo0.htm
(9.2K)
Új művészet
levél Saját emlékművek „A történelem és az egyéni emlékezet, az emlékműszobrászat és a kortárs művészet kapcsolata persze a németországinál közelebbi vizsgálódási lehetőséget is kínál a számára. Így született meg a félreérthetetlenül prostituáltra utaló textilfigura és a neonpálmaág ötvözéséből a saját emlékműve, amely arra a különös átalakulási folyamatra – illetve a mögüle hiányzó szellemi, morális tartásra – utalt, amelynek során a Horthy-féle repülős emlékműből felszabadulási emlékmű lett a Gellért-hegyen”
/03000/03024/00026/pdf/EPA03024_uj_muveszet_2018_04_052-053.pdf
(138.4K)
Zalai könyvtári levelező
TUDÓSÍTÁSOK NEMZETI EMLÉKMŰVEK, NEMZETI EMLÉKHELYEK1 Filozófus mondta egyszer Angliáról: Anglia legszebb nemzeti emlékhelye maga Anglia. Nos, Magyarország ugyanezt nem mondhatja el magáról. Emlékhely és emlékmű ugyan százával van, de a magyar emlékhelyek és emlékművek ma nyolc országban vannak, vagy voltak szétszórva. Voltak, mert sok közülük ma már nem létezik, másokat más célra vettek igénybe, illetőleg napjaink sokszor magyarellenes politikája más elnevezést adott nekik. Hiába keressük az 1896-ban
/03100/03196/00006/pdf/EPA03196_zkl_2006_02_076-077.pdf
(117.8K)
Hetek
hadsereget kell erősíteni, hogy a jövőben „senki ne merje megalázni hőseinket”. [bronzkatonano.jpg] Amásodik világháborúban kiharcolt Győzelem Napja Oroszországban valóban szent ünnep. Abban a háborúban az oroszok 27 milliós veszteséget szenvedtek, többet, mint az összes többi érintett ország. A nemzeti öntudat a háborúban elhunytakat a sötétség és a gonosz ellen vívott harc mártíráldozatainak tekinti. Ezért sírjaik háborgatása, emlékműveik megrongálása szentségtörésnek számít. Miután a kommunisták eredményesen
/00800/00804/00482/64560.html
(7.5K)
Honismeret
B€SZ€lG«Tá Emlékműkultusz - emlékműkultúra Deregán Gábor beszélget dr. Liptai Ervin hadtörténésszel Múltunkhoz és többnyire korunkhoz is méltó emlékműveket állítunk országszerte. Koszorúzunk és elnevezünk, tisztelgünk és emlékbeszédeket mondunk. S versenyt futva a pusztító idővel, igyekszünk menteni, számba venni, megörökíteni történelmünk emlékeit. Befejezéséhez közeledik például az illetékes minisztérium, számos tudományos intézet, múzeum, hivatal, szövetség, helytörténész együttes munkája nyomán
/03000/03018/00044/pdf/honismeret_1982_03_045-048.pdf
(713.2K)
Eszmélet
hogy bizottságuk majd egyéves előkészítő munka után készítette el az előterjesztést. A kerületekkel, képzőművészekkel szakmai és politikai egyeztetés történt. Felhívja a Közgyűlés figyelmét arra a szabályozásra, hogy a budapesti köztéri szobrok, emlékművek, domborművek esetében a Fővárosi Közgyűlésnek van döntési joga, a kerületekkel egyetértésben. Többször kikérték a kerületek véleményét, azonban képviselőtestületi állásfoglalás csak néhány kerületből érkezett. A Közgyűlés döntéséről valamennyi kerület
/01700/01739/00003/eszmelet_EPA01739_14.item1285.htm
(94.8K)
Hetek
orosz katona is kivonult a korábbi NDK területéről. Emlékezetes, forró nap volt 1994. augusztus 31-e. Másfélezer újságíró társaságában - akkor mint a Magyar Hírlap és a Kurír berlini tudósítója - várakoztam a Treptow kerületi, gigantikus szovjet hősi emlékműnél arra, hogy felbukkanjon Helmut Kohl német kancellár és Borisz Jelcin orosz államfő. Volt idő nézelődni, az orosz és német nyelvű, kőbevésett Sztálin- idézetekkel ékesített parkban. A gondosan ápolt, focipályányi gyepszőnyeg két oldalán a Bundeswehr
/00800/00804/00094/6455.html
(8.5K)
Mozgó világ
egykori hadviselő fél ugyanannak örül: 1945-ben a kontinens búcsút vett a fegyverektől. Évi egy nap kétely nélküli ünnep - azért ez túlzás. Tenni kellett valamit. És lám, sikerült. Az idei május 9-én feszültség vibrált a levegőben, a tallinni szovjet emlékmű, a Bronzkatona áthelyezése indulatokat korbácsolt, az összecsapásnak halottja is volt, a főtéren dühtől lila veteránok üvöltöztek egymással, tallinni polgárok, az egykori Vörös Hadsereg harcosai, akik felszabadítónak tudják magukat, és valahai
/01300/01326/00088/04bekes.htm
(12.8K)
Betekintő
stációit megörökítő korabeli képkockákat. Persze ezekben a napokban számos más politikai emlékművet távolítottak el, vagy csak „alakítottak át” (az esetek többségében a rajtuk ágaskodó ötágú csillag leverésével), nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is – többeket pont az ilyen cselekedeteikért ítéltek aztán többéves börtönbüntetésre. Az akciók és azok megtorlása egyetlen közös okra vezethető vissza, arra, hogy az emlékművek mindig kötődtek az aktuális politikai hatalomhoz, annak legitimációs, propagandisztikus
/01200/01268/00016/pdf/EPA01268_betekinto_2010_4_muller.pdf
(6.4M)
Hetek
évszázada elült a harci zaj. Az ökumené szellemében azonban ott kellett volna lennie egy ortodox lelkésznek is, merthogy az elesett szovjet katonákról is meg kellett volna emlékezni. A fasiszta Franco tábornok, akit aligha gyanúsíthatni azzal, hogy kedvezni akart a kommunistáknak, volt annyira nagyvonalú, hogy a spanyol polgárháború elültével az „Elesettek Völgyében” közös emlékművet állítottak a „vörösöknek” és a „nemzetieknek”, mert a katonák csontjai immár nem harcolnak egymás ellen. Ádáz hazai nacionalistáink
/00800/00804/00153/9703.html
(4.2K)
Hadtörténelmi közlemények
nagy ismeretanyag halmozódott fel, és amelyben jól tükröződnek az osztrák hadtörténettudományban ma érvényesülő ten­ denciák. Mindezek megismerése elkerülhetet­ len szükségszerűség a kor magyar hadtörté­ nész kutatója számára. Z. J. ZSIGA T I B O R SZOVJET KATONAI EMLÉKMÜVEK ÉS SÍROK VAS MEGYÉBEN (Szombathely, A magyarországi felszabadító hadműveletek befejeződése óta több mint négy évtized telt el, és t ö b b mint 30 éve már annak is, hogy a ha­ zánk felszabadítását eredményezett harcok első nagyobb
/00000/00018/00140/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1988_04_802-803.pdf
(1.7M)
Új Forrás
a gondolatokat tulajdonképpen bármilyen modern közösségre alkalmazhatjuk, diszkurzív értelemben pedig beszélhetünk 16 akár a „szocializmus közösségéről” is, mint elképzelt közösségről. A második világháború utáni világban a „békepárti”, „haladó” szovjet mintájú államok, később a „varsói szerződés államai” kifejezések feltételezték egy nemzeteken felüli közösség meglétét, amelyben a szocializmus ideológiájának sajátos üdvtörténete biztosította a kiválasztottság tudatát. Az újonnan megteremteni kívánt
/00000/00016/00178/pdf/EPA00016_uj_forras_2012_09_015-031.pdf
(116.3K)
Hadtörténelmi közlemények
szovjet bíróságok és Magyarországra történt visszatérésük után még nem kevés szenvedés, megaláztatás várt rájuk. Stark Tamás könyve kapcsán szólni kell arról is, hogy a szerző a fogságba kerülés kü­ lönböző körülményeiről ugyanúgy beszámol, mint a különböző gyűjtő- és fogolytáborok belső életéről, a munkáról, az „ellátásról," a szovjetunióbeli tapasztalatokról. Nagyon he­ lyesen - és az olvasó számár érthetően - vá­ zolja fel a szovjet táborrendszert és tesz kü­ lönbséget a különböző típusú táborok
/00000/00018/00065/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2007_01_377-380.pdf
(440.2K)
Aracs
családias kis emlékmű, sokáig úgy tettek, mintha nem is volna, de van; minden évben koszorút kap, és sok-sok mécses világít a lépcsőin. Első világháború. Tudod… Doberdo, Isonzó, Piave… Álló harcok, a Monarchia vége. Emlékszel? A Fekete Házban te is láttad a doberdói fát. Sok embert látott meghalni, de ő is meghalt; ellőtték összes levelét, megcsonkították, belehalt a kínba, a katonák meg együttérzésből hazaküldték. Most mi is együtt érzünk vele, a halott fával, a rengeteg hadirokkanttal, a hősi halottakkal
/03400/03482/00069/pdf/EPA03482_aracs_2018_3_076-077.pdf
(581.5K)
Új művészet
Szolnok, Aba-Novák Agóra, X. 5. – XI. 7. Gyula, Mogyoróssy János Városi Könyvtár, X. 22. – XI. 22. A mi forradalmunk. Plakátkiállítás Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, X. 14.– X. 30. fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula adományozó NAGY GYULA: Szabadság tér, szovjet hősi emlékmű, a jelképek eltávolítása 23 20 16 november
/03000/03024/00010/pdf/EPA03024_uj_muveszet_2016_11_023.pdf
(161.0K)
Vigilia
Amszterdam közepén, a királyi palotával szemben áll a fehér márvány hősi Széles, kerek talapzatát ezen a nyáron megszállták a vándormadárifjak, az úgynevezett hippik. Éjjel kivált megsűrűsödött a sereg, és ott aludtak a kövön. Volt, aki hálózsákot bontott, de a legtöbb csak a csomagját, vagy egy ruhadarabját gyúma a feje alá pálmának, és a csillagos ég volt a takarója, illetve az a sok fényes világitótest és szempár, mely esténként körös-körül rájuk szegeződött. Valóban érdekes látvány volt, kivált
/02900/02970/00359/pdf/EPA02970_vigilia_1970_07_464.pdf
(ismeretlen méret)
Hadtörténelmi közlemények
nák? Háborús emlékművek 1848-től 1854-ig.; Annette Maas: Politikai ikonográfia a német­ francia feszültségi térben. Az 1870/71-es háborús emlékművek a Metz körüli csatamezőkön.; / A. Schmoll Gen. Eisenwerth: Rodin „Vaskora" és a francia háborús emlékművek problematikája 1871 után., (melyben a nagy francia alkotó alap­ vetően emlékműnek szánt szobrát mutatja be); Stefan-Ludwig Hoffmann: Szakrális monu mentalizmus 1900 körül. A lipcsei Népek Csatája emlékmű. (A szerző az 1913-ban felavatott em­ lékmű
/00000/00018/00089/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1995_04_149-151.pdf
(1.3M)
Mozgó világ
számára.^4 Vizsgálódásom első terepe a Kerepesi temető szovjet katonai parcellája volt. Itt nyugszik az 1945-ben Budapest ostromakor, illetve az 56-os forradalom idején a fővárosban elesett szovjet katonák jelentős része. Körülnézve az egykor jobb napokat megért, de még nem elhagyatott katonai parcellában a temetői fotóhasználat jellegzetes eseteit fedezhetjük fel. A családi emlékápolás része portréfotók utólagos applikálása az emlékművekre, egyéni vagy közös síremlékekre. Az arcképrátétel célja:
/01300/01326/00083/11boros.htm
(32.2K)
Új Forrás
ezek az összefoglalások – természetesen a megkerülhetetlen Turul mellett – csupán az 1950-es évek óta elhelyezett köztéri alkotásokat veszik számba, és nagyvonalúan megfeledkeznek az elődtelepülések korábban emelt és ma is álló első világháborús emlékműveiről, és ugyanígy a szakrális emlékekről is. De számos más hiányosság is felróható ennek a két kiadványnak: megannyi köz- vagy lakóépületet díszítő dombormű hiányzik az áttekintésből, és a rengeteg pontatlanság, elírás, információhiány és adattévesztés
/00000/00016/00186/pdf/EPA00016_uj_forras_2013_07_012-019.pdf
(64.0K)
Pannon tükör
szentelt. Tíz-egynéhány tanulót avatott „hőssé” helytállásuk és megalkuvást nem ismerő magatartásuk. A nagykanizsai események, amelyekben részt vettem, a gimnáziumi és a fiúkollégiumi tanulók, valamint a két intézmény tanárainak a tevékenységéből álltak. Értekezletek, megbeszélések, tanácskozások; felvonulások – Majczen Mária szavalata a Petőfi-szobornál –, demonstrációk, lőgyakorlat az egyik laktanyában, a „felszabadulásunkra” figyelmeztető emlékmű szovjet katona-alakjának ledöntése az októberi esték
/03300/03335/00118/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2016_6_003-006.pdf
(137.3K)
Új Forrás
egykori Hentzi-emlékműve kétszeres áldozat: egy 19. századi intézményes, hivatalos bontás és egy 20. századi szétveretés elszenvedője. „A történelem törvényszerűsége és a sors keserű fintora, hogy az első elkészült emlékszobor nem a forradalom és szabadságharc eszményeit, hanem éppenséggel a forradalmi Pestet lövető osztrák csapatok parancsnokát, Hentzi tábornokot dicsőítő monumentum volt.” – írta Kovalovszky Márta művészettörténész az Emlékműszobrászat című tanulmányában.^1 Az emlékmű 1852 és 1899
/00000/00016/00140/081015.htm
(56.4K)
Barcikai históriás
Emlékművek, emléktáblák városunkban 1951 szeptemberében kezdték el Kazincbarcika város építését, és 1954. február 1-jével emelték városi rangra. Ma hazánk északkeleti részének egyik jelentős települése. A 45 éves város – fiatal kora ellenére – számos történelmi emléket őriz az utókor számára. A városban fellelhető szobrok mellett emlékművek, -oszlopok és táblák is a város díszei, és a rövid múltra visszatekintő város történelmének hordozói. [image55.jpg] A város legrégibb emlékművét 1931-ben egy
/00500/00552/00003/emlekmu.htm
(13.8K)
Kanadai magyar hírlap
összes zsigerében, kiemelt szerepet játszik a Fideszesek által nagyra-becsült, Wass Albert, Nyírő József műveiben. A nemzetközi zsidóság hatalmának feltupírozása, minden más földi hatalom fölé helyezése, nyíltan szerepel a nemrég Boros Péter által hősé avanzsált antiszemita, Dónáth György politikai hagyatékában. E feltételezés szerves részét képzi a Fidesz alapító, és Orbán kedvenc publicistájaként számon tartott, Bayer Zsolt, összes művének. Bayer szerint az egész magyar irodalmi kánonban akár nyílt
/00800/00843/00145/06/orban-es-a-zsidok-a-hizelgo-atveres-anatomiaja-5-resz-az-atveres-kommunikacios-terve/index.html
(92.5K)
Hadtörténelmi közlemények
SAGVARI GYÖRGY TÁRGYIASULT EMLÉKEZET* Emlékművek, múzeumok a Nagy Háborúról A XX. századelő meghatározó kollektív élménye a háború. Négy és fél éve alatt Ma­ gyarország majd' négymillió polgára került a frontokra. Közülük 660 ezren meghaltak, 740 ezren megsebesültek. A háború a társadalom alapsejtjeiig hatolt, átjárta legkisebb közösségeit is. Mi maradt a világháborúból az emlékezetnek? Sokféle emléke saját tárgyi valóságá­ ban, a történés maga, hőseivel és áldozataival, legendáival és csuda dolgaival
/00000/00018/00073/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2005_01-02_083-120.pdf
(13.2M)
Kanadai magyar hírlap
Magyar Hírlap » Készül Ottawa Holokauszt emlékműve — Az áldozatok és leszármazottak bevonásával hozzászólás hírcsatorna A CÖF “hadtestet” hozott létre a baloldali média ellen A magyar függetlenség napján alternate alternate * Médiaajánlat * A Hírlapról * English * Français Kanadai Magyar Hírlap * RSS search..._ Go * Kanada * Magyarország * Magyarság * Kultúra * Utazás * Paletta * Világ * Mikrofon You are here: Home » Kanada » Készül Ottawa Holokauszt emlékműve — Az áldozatok és leszármazottak bevonásával
/00800/00843/00124/17/keszul-ottawa-holokauszt-emlekmuve-az-aldozatok-es-leszarmazottak-bevonasaval/index.html
(53.6K)
Hitel
katonák oldalán fegyvert fogott civilek is harcoltak a fővárosért – diákok, középiskolások, cserkészek, papok, mindenki, még a munkások is, akik nem kértek a szovjet paradicsomból. A legvéresebb harcok a mai városközponttól mintegy harminc kilométerre keletre fekvő Radzymin-Ossów vonalon bontakoztak ki. Mindkét helységben temető és emlékmű idézi a hősi halottakat. A háborújával magára maradt, alig-alig konszolidálódott, 124 éves felosztottságból éppen hogy csak magához tért Lengyelország, amely nem egészen
/01300/01343/00118/pdf/EPA_01343_hitel_20111202-82732.pdf
(346.9K)
Hadtörténelmi közlemények
egyes temetők összevo­ nását vagy a siklósi, majd harkányi múzeum tündöklését és hányattatását. Kibontakoznak annak körvonalai is, hogy a mindenkori poli­ tikai kurzus miként befolyásolta azok sorsát, nem feltétlenül helyeselhetően, hiszen egyfe­ lől a hősi halott egyszerű katonákon, akik személyükben nem tehetők felelőssé a hábo­ rúért, s nem tettek mást, mint szemtől szembe harcoltak, nem etikus „elverni a port" a fele­ lős döntéshozók helyett, másfelől a kiállítóhe­ lyek a múlt bemutatását szolgálják
/00000/00018/00065/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2007_01_375-377.pdf
(380.6K)
Kanadai magyar hírlap
igencsak szomorkodhatunk. Most a panoptikum-igazgató jeleskedett, remek cikket rittyentett, melyben a maga teljes mélységében illette nyelvével Mihály király fenekét, és tudományos alátámasztását kívánta adni a német megszállás megünneplésére emelt emlékműnek. Hurrá, kiadtunk párszázezer embert meggyilkolás céljára, megölettünk másik százezret Hitler érdekei miatt, de mi nem vagyunk felelősek, hiszen csak alvállalkozók voltunk a náci birodalmi politikában, úgy tűnt eleinte, jópénzért. Szerzőnk kicsit
/00800/00843/00125/03/birodalmi-liba/index.html
(74.0K)
Mozgó világ
megmentő Bandholtz tábornok szobra, az Újépület mártírjainak emlékműve, a Hazatérés temploma, valamint Lauber és Nyíri világos struktúrájú, modern Pénzintézeti Központja, Medgyessy Ferenc rábiggyesztettnek tűnő Szüreti menet reliefjével. A Trianonra emlékeztető szoborcsoport, valamint a Nagy-Magyarország-térképpel, Hiszekegy-szöveggel díszített kert a második világháború után eltűnt, helyüket a gyorsan felállított szovjet hősi emlékmű vette át, 1950-ben ide került rövid időre Kisfaludi Strobl Sztalinnak
/01300/01326/00120/MV_EPA01326_2010_10_08_5.htm
(20.8K)
Országépítő
két község lelkipásztori munkáját a budajenői plébános látja el, kit a környező községektől eltérően nem a székesfehérvári püspök, hanem az esztergomi érsek nevez ki. Az I. világháborúban elesett hősi halottak száma 32, a hősi halottaknak emlékművet állítottak. Erre vésték rá később a 2. világháború hősi halottainak nevét is. A lakosság száma 1920-ban már 1014 lélek. A meggyőző többséget a németek adják, magát magyarnak valló csak 25 fő él a faluban. Hét református vallású lakos kivételével mindenki
/02900/02952/00096/pdf/EPA02952_orszagepito_2008_4_08-09.pdf
(710.9K)
Magyar tudomány
emléktáblákkal. Számukkal csak a politikusok és a hadvezérek emlékműveinek száma vetekszik. A moszkvai tudósemlékművekről feleségemmel együtt könyvet írunk. Korábban megjelent hasonló könyvünk Budapestről (Hargit­ tai I. ‒ Hargittai M., 2015) és New York-ról (Hargittai I. ‒ Hargittai M., 2017). A sok moszkvai tudósemlékmű nem egyenletesen oszlik meg a különböző tudományágak között, és a már régóta álló és újonnan felállított emlékművek között több is van, amelyek számunkra erősen ellentmondásos tudósoknak
/00600/00691/00168/pdf/EPA00691_mtud_2017_09_1088-1097.pdf
(1.1M)
Hetek
Elfelejtett hősök Vigyázat, külföldiek - az utóbbi években mind Magyarországon, mind Oroszországban gyakran találkozhattunk ezzel a könyvecskesorozattal, amely egy-egy népnek, köztük „ezeknek a furcsa oroszoknak” a szokásait, mentalitását ismerteti meg az érdeklődővel. Ez utóbbinak az Ünnepek című fejezetében olvashatóak a következők: „Oroszország határain kívül kevesen emlékeznek meg arról, hogy a második világháború idején 375 ezer brit, 251 ezer amerikai - és közel 30 millió szovjet ember halt
/00800/00804/00266/38496.html
(6.8K)
Korall
festészetből és az emlékműállítás múlt-, illetve jelenbeli gyakorlatából merítek példákat, mert ezek minden esetben az emlékezetkultúra és a politikai indíttatású történelem-értelmezés kifejezésformái. A 19. századtól kezdve a történelmi festmények és emlékművek voltak azok a mediális konstrukciók, amelyek a nemzetek identitásának alapjait voltak hivatottak megjeleníteni, ezért különösen alkalmasak a kollektív áldozatiság jelentéseltolódásának bemutatására és elemzésére. A nemzeti áldozatnarratíva a 19
/00400/00414/00050/pdf/EPA00414_korall_59_036-053.pdf
(1.4M)
Kanadai magyar hírlap
Kanada * Magyarország * Magyarság * Kultúra * Utazás * Paletta * Világ * Mikrofon You are here: Home » Magyarország » Orbán, a bátor? Megfutott! Orbán, a bátor? Megfutott! 2014 július 23 5:00 de.40 hozzászólás A nagy várakozással éppen nem vágyott emlékmű suttyomban való felállítása után érthető várakozással lehetett elé tekinteni a hivatalos avatásnak. Különösen azok után, hogy áprilisban a kormányfő azt írta róla, hogy pontos és makulátlan. Márpedig, miután a felállításáról is ő döntött, a legkevesebb
/00800/00843/00125/23/orban-a-bator-megfutott/index.html
(96.8K)
Korall
hangulatot árasztó, szép sírkert, a rettenet és a borzalom jelenvalósága nélkül. Valójában a temető Magyarország lehető legautentikusabb holokauszt-emlékműve, melynek sorsa mégsem ennek megfelelően alakult, a temető nem lett a holokauszt magyarországi emlékhelye. A temető története ugyanakor hű tükre a holokauszt magyarországi recepciójának. Az emlékművek kialakítása, az évente meg(nem)rendezett és (nem) ritualizálódott emlékezések mindent elárulnak arról, miként tekint a magyar társadalom az áldozatokra
/00400/00414/00032/pdf/Korall_41_097-112.pdf
(221.8K)
Mozgó világ
#RSS A Mozgó Világ internetes változata. 2008 július. Harmincnegyedik évfolyam, hetedik szám «Vissza Mélyi József Köztéri emlékeztető Az emlékmű és az átalakuló nyilvánosság „Nincs a világon még egy dolog, ami olyannyira láthatatlan lenne, mint egy emlékmű" - állította egykor Robert Musil.^1 Úgy tűnik, a közép- és hosszú távon valóban nem csak a tárcairodalom szintjén érvényes kijelentés a mai magyar valóságra aligha alkalmazható, hiszen hazánkban az elmúlt években számos köztéri mű felállítása kapcsán
/01300/01326/00101/MV_2008_07_04.htm
(17.6K)
Honismeret
történelmi korszakra vonatkozóan kívánja kiterjeszteni az emlékhelyek adatainak gyűjtését, valamint azt, mit is ért a jelölt történeti emlékhelyek fogalmán. E fogalom meghatározásánál némi zavart o k o z o t t az, hogy számos olyan emléktáblát, illetve emlékművet vagy szobrot találtunk olyan helyeken, utcákon, tereken, épületekben, ahol a névadó személy soha meg sem fordult, hanem csak az intézmény vette fel a nevét, vagy róla keresztelték el az utcát, teret. így nem kötődik például Bajcsy-Zsilinszky E n
/03000/03018/00080/pdf/EPA03018_honismeret_1988_03_003-005.pdf
(491.6K)
Hadtörténelmi közlemények
partizánok és a szovjet hadsereg oldalára átállt magyar katonák fegyveres harca nem járulhatott hozzá jelentősen hazánk fel­ szabadításához. Népünk a történelem vérzivataros időszakában kapott minden sú3 lyos csapás után talpra állt, minden súlyos sebet kihevert. Elniakarása és alkotó ereje megbirkózott minden nehézséggel, úrrá lett tengernyi bajain. De, hogy erre a második világháború után egyáltalán lehetősége nyílt, azt egyedül a hatalmas Szovjetuniónak, a legyőzhetetlen Szovjet Hadseregnek köszönheti
/00000/00018/00095/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1960_01_003-008.pdf
(3.3M)
Helyem, házam, palotám
köznyilvános dokumentumokban arra vonatkozólag, hogy mikor kerültek a kápolna falára. Egy emlékező szerint 1989-ben vagy 1990-ben lehetett ez. Az biztos, hogy egy politikai napilap2 tartalmazta azt a névsort, néhány hibával ugyan, amelyik a XV. kerületi 56-os hősi hallottakat sorolta fel. Elképzelhető a kölcsönösség, csak a kérdés nem tisztázott: előbb jelent-e meg az újság, s az szolgált alapjául a tábla szövegének, vagy fordítva. Meg kell jegyezni, hogy a Szabadságharcosok Világszövetsége emléktábláján csak
/03100/03105/00001/pdf/EPA03105_helyem_hazam_palotam_2015_1_030-033.pdf
(209.3K)
Hitel
legjobbak közül való avantgárd, a később formalizmussal vádolt kolorista Mattis Teutsch János markáns metszeteivel fejezi ki a drámát, de azért nem állja meg, hogy ’19-ben vörösre ne fesse a szobrát. Mi ez ahhoz képest, hogy mások me­ga­lo­mán húzásként a Hősök terét csomagolják vörösbe. Válaszok? Ez az elátkozott háború és a tanácsköztársaság tartósan szembefordított országokat és népeket, de falut és várost is, ami a nemzetnek végzetes volt, akár egy vallásháború, akár az osztályharcos szemléletek. Gonoszul
/01300/01343/00145/pdf/EPA01343_hitel_2014_2_23.pdf
(1.3M)
Jászkunság
szobroknak, emlékműveknek, díszeknek kinevezett, szobrászati eszközökkel, metódusokkal és ceremóniákkal létrehozott és elhelyezett objektumok, példányok tömege köztereinken állandó résztvevőként agitált, reklámozott, intett, figyelmeztetett, dorgált, fenyegetett, felszólított, felvigyázott, utalt, asszociáltatott, térített, ösztökélt. A szocialistának nevezett rendszer ideológusai - feltartóztathatatlan tüsténkedésük megannyi tárgyiasult emléke tanúsítja - igencsak jól megtanulták: az emlékmű, a szobor
/03000/03002/00131/pdf/EPA03002_jaszkunsag_199106_370203_055-058.pdf
(2.8M)
Hadtörténelmi közlemények
HONVÉDŐ HÁBORÚBAN ARATOTT GYŐZELEM 10. ÉVFORDULÓJÁRA. Komis Pál alezredes Tíz esztendeje annak, hogy a hős Szovjet Hadsereg diadalmas csa­ patai, végrehajtva a Haza parancsát, szétzúzták Hitler rablóhadseregét, kitűzték Berlinre a győzelem lobogóját és feltétel nélküli kapitulációra kényszerítették a fasiszta Németországot. Elhallgattak Európában a fegyverek; a Szovjet Hadsereg és az egész szovjet nép Nagy Honvédő Háborúját, a háborúban hozott mérhetetlen áldozatot az ellenségen ara­ tott teljes győzelem
/00000/00018/00210/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1955_02_017-038.pdf
(23.0M)
Polgári szemle
– a kibertérben folytatnak, a másikat lejárató propaganda, az ellenséges rendszerekbe való betörés útján. Hogy az észtországi események hátterében ki állt, nem állapítható meg egyértelműen. A Tallinn egyik teréről elszállítani szándékozott szovjet hősi emlékmű kapcsán kibontakozó észt–orosz diplomáciai konfliktussal való összefüggés mindemellett nyilvánvaló. De hogy a támadást az orosz állam vagy az észtországi oroszok követték el, nem lehet tudni. Megdöbbentő viszont az a felkészületlenség, ami
/00800/00890/00028/EPA00890_Polgari_Szemle_lapszemle_1119.html
(5.6K)
Kanadai magyar hírlap
Orbán rendszer felállította a Szabadság téren a sokat vitatott Megszállási emlékművet, melynek egyetlen célja, hogy a 600 ezer magyar zsidó lemészárlásának egész felelősségét a magyar hatóságok a németekre tolják. Több mint száz napon keresztül tiltakoztak szünet nélkül civil polgárjogi aktivisták és bár számítani lehetett arra, hogy végül – a késés és stagnálás ellenére – végül csakazértis felépül a gyűlöletes és hazug emlékmű, arra a sunyi pofátlanságra talán nem számítottak sokan, hogy egy szombat
/00800/00843/00125/20/fekely-a-szabadsag-teren-le-kell-donteni-el-kell-tavolitani/index.html
(175.1K)
Jászkunság
- írja Baudelaire, a nagy francia költő. Való igaz. A jelképek sokaságán és sokféleségén keresztül jutunk valamerre, valahová. Ezért nem mindegy, hogy milyen jelképet vallunk magunkénak, milyen tartalmat fejeznek ki, s merre, hova vezet az út. Az emlékmű történelmi jelkép, mementó, fontos dolgokra emlékeztető. Nekünk 1956 kincs, fénylő csillag. Vajon így látjuk-e, meglátjuk-e a hadak útján? Bizony mondom - úgy tapasztalom - sokan nem. Ezért kell nekünk megmutatni a cseppben a tengert, itt és most
/03000/03002/00170/pdf/EPA03002_jaszkunsag_2006_49_147-151.pdf
(1.9M)
Eszmélet
újraértelmezése fontos a hatalom számára. A „keresztény-nemzeti”, neohorthysta restauráció vagy reneszánsz (felfogás kérdése!) az a szellemi étek, amelyet már évek óta szinte kötelezően lenyomnak a gyermekek torkán is. Nincs mese, itt hősökre van szükség. De hol keressük a hőseinket? Hogyan lehet a régi államszocialista rendszer bonyolult történetét annak kriminalizálásával helyettesíteni? Hogyan lehet ismét mozgásba hozni a „kommunizmus–fasizmus”, a GULAG–Auschwitz azonosságának megvesztegetően egyszerű
/01700/01739/00098/pdf/EPA01739_eszmelet_113_005-010.pdf
(202.4K)
Kisebbségkutatás
működő költője tiszteletére (1909, halála 250. évfordulóján). Ez a „différence” érvényesül különösen a háborús áldozatok, az elesett katonák tiszteletére emelt helyi emlékművekkel és emlékhelyekkel kapcsolatban (főként a német eggyé válást előkészítő porosz-francia háború hagyománykörében), melyek egy-egy központi háborús emlékműtől eltekintve (mint 1876-ból Berlin-Friedrichshain monumentális építménye), aktív csapategységek, veterán-egyletek, közületek, egyházközségek elhatározásából születnek,
/00400/00462/00072/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2014_3_215-220.pdf
(100.9K)
2000
„figyelmeztető műnek”, vagy az angol „counter-monument”-ből kiindulva „ellen-emlékműnek” nevezzük, a fogalom Magyarországon – ahogy politikai, illetve szélesebb társadalmi szinten a „Vergangenheitsbewältigung”, a múlttal való szembenézés is – hiányzik. Márpedig ha nem vetünk számot a soában viselt magyar felelősséggel, akkor nincs, ami megteremtse azt az igényt, hogy a szokásos, a nemzet nagyságát dicsőítő emlékművekkel szemben olyan alkotások jöjjenek létre, amelyek éppen ezzel a felelősséggel szembesítenek
/03100/03134/00009/pdf/EPA03134_2000_2017_03.pdf
(8.0M)
Kisebbségkutatás
kerültek be a névadók közé, hanem a növekvő kommunista befolyás hatására szovjet vagy más nemzetiségű kommunista hősök is. A lerombolt szobrok helyére a háborúban elesett csehszlovák hősök emlékművei kerültek ilyen feliratokkal, mint például: "Ők meghaltak, hogy mi élhessünk". Karlovy Varyban a gyógyvíz áldásos hatásáért köszönetet mondó táblácskák közül a német nyelvűeket eltávolították, a többiek ott maradhattak. Az új emlékművek, szobrok, az átkeresztelt utcák és városok mind-mind a múlt átformálását
/00400/00462/00009/41.htm
(9.8K)
Jászkunság
nemcsak megmarad, de nőve nő, s mint óriás mered . . . " (évfordulóra: Gábor Andor, 1S25. i n . 21.)* Az 1918-19-es esztendők forradalmi eseményeinek félévszázados jubileumi ünnepségsorozatában a magyar munkásosztály nagy tettéről, a viharos küzdelmek és hősi erőfeszítések eredményéről, a Magyar Tanácsköztársaság létrehozásáról és megvédéséén1 folytatott harcról emlékezünk tisztelettel és kegyelettel. Mindaz, amire a magyar nép legjobbjai a XIX. század végétől harcba bocsátkoztak az elnyomó és kizsákmányoló
/03000/03002/00053/pdf/EPA03002_jaszkunsag_19690305_150102_001-006.pdf
(2.0M)
Új Forrás
kivitelezést, jelölte ki a helyszínt és állíttatta fel önnön monumentumát, mint ahogy történt ez 1986-ban, amikor a magyar jakobinusok emlékművének közvetlen szomszédságába telepítették, a szobrászat alapvető specifikumát, térbeli jellegét megcsúfolón a budai Vérmező csúcsán helyezték el és avatták fel a rendszersemleges virtuóz Varga Imre által megformált Kun Béla-emlékművet. Az 1989/90-es rendszerváltás-változás-változtatást követően - amikor a korábbi rendszer tarthatatlannak ítélt demonstratív köztéri
/00000/00016/00099/040913.htm
(28.3K)
Veszprémi szemle
VESZPRÉMI SZEMLE 2016/1 Szabadságzászlóból 48-as emlékmű Adalékok egy vándorló emlékjel történetéhez CSISZÁR MIKLÓS 1848. MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE MINDIG JELEN VOLT a hazai közgondolkodásban. Veszprém városában Francsics Károly borbély – aki évtizedeken keresztül vezette naplóját, amelyik saját élettörténetén túl a város és polgárságának története is –, rögzítette az alábbi, a korszakra jellemző beszélgetéstöredéket, mely borbélyműhelyében zajlott le 1853-ban: – „Forradalmunk ötödik évnapja van ma
/03000/03021/00001/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2016_1_014-032.pdf
(1.3M)
Új Forrás
fölismerés folytán nyilván „gyalázatunknak") tanújelei, vagyis kordokumentumok. Ám mi légyen azokkal a nép igazát sértő - az 1956-os magyar forradalom utáni tisztaságot akarva-akaratlan beszennyező - szobrokkal (Lenin, Sztálin-, Ságvári-, Münich- stb.-emlékművekkel), amelyek bármekkora esztétikai értékkel is bírnak (lásd Segesdi Józsefnek a hajdani „Fehér Ház" melletti Marx-szobrát), valójában a „lomtárban" (a „dicső" múltat őrző szoborparkban) a helyük. A történelmi, hatalmi változást hozó csúcspontok -
/00000/00016/00158/pdf/ufo_2010_08_OCR_093-095.pdf
(83.4K)
Mozgó világ
népharag a Sztálin-szobor 1956. október 23-i ledöntéséhez hasonló spontán-erîszakos megnyilvánulásaira 1989-ben és azt követîen nem került sor, a köztéri emlékművek szisztematikus eltávolítása, illetve a legismertebbeknek a budatétényi rezervátumba való kihelyezése kétségkívül a politikai képrombolás civilizált esetét képviseli. Bár az emlékművek materiális értelemben nem pusztultak el, a panoptikumban egymással összezárva a legfontosabbtól: alkalmiságuktól (a saját tértîl és idîtîl) fosztattak meg
/01300/01326/00002/februa6.htm
(52.9K)
Honismeret
Emléktáblás házak, szobrok, emlékművek, síremlékek Békés megyében Aki hosszabb idő óta részese a megye honismereti mozgalmának vagy figyelemmel kíséri a mozgalom életét, jól emlékszik még a honismereti munkások spontán megyei kezdeményezésére 1971-ben, az emlékek feltérképezésére. Értelmét, célját, akkori és későbbi hasznosításának lehetőségeit megfontolva állítottuk össze, készítettük el és adtuk közre a gyűjtőlapokat, hogy számba vegyük: hol, hány és milyen emlékeket őrzünk a megyében. A puszta
/03000/03018/00044/pdf/honismeret_1982_03_015.pdf
(176.4K)
Lettre
2003. Tavasz] Kezdőlap stílus 1 (fehér) stílus 2 (fekete) + betűméret | - betűméret _ Marius Ivaskevicius Ha kifogják a fehér amurokat (a kosárlabdával kezdődött a litván újjászületés) Most léptem át az egyik korszakból a másikba. Nem azért, hogy a szovjet idők iránti nosztalgiáról írjak. Összevesztem a barátnőmmel, és az ő luxuslakásából, egy modern toronyházból visszaköltöztem saját karoliniskesi lakásomba, egy vilnai lakótelepre. A panelt Brezsnyev alatt építették, mellette rég működésképtelen szökőkút
/00000/00012/00032/ivaskevicius.htm
(38.9K)
Pannon tükör
Irodalmi Tükör Péntek Imre A mítosszá válás közelében Emlékművek, kiállítások ’56-ról A forradalom 50. évfordulója felé közeledve, némileg Tamási Áron 56-os Írószövetségi felhívásának, a Gond és hitvallásnak címét variálva, Gond és felelősség – ez jutott eszembe. Hiszen sokak készültek az ünneplésre – a méltó ünneplésre – s nem a legkedvezőbb társadalmi légkörben. A politikai megosztottság ide is „begyűrűzött”, aminek jeleit már-már unalmas volna felsorolni. Természetesen ízlésbeli, gondolkodásbeli
/03300/03335/00060/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2006_6_093-098.pdf
(502.4K)
Honismeret
barátai azonban elvitték. Árpási hadnagy fenyegetettnek érezvén magát, a somogyudvarhelyi parancsnokságtól segítséget kért. 8 óra körül Lovrencsics beszédével megkezdődött a gyűlés, majd a résztvevők felvonulást rendeztek. Eközben ledöntötték a szovjet emlékművet és megkezdték a vörös csillag leverését a tanácsháza homlokzatáról. Ekkor érkezett meg a somogyudvarhelyi határőr-parancsnokságról egy 5-6 fős szakasz. Az egységet Béres Sándor törzsőrmester vezette Berzencére. lovas kocsin érkeztek 9 óra körül
/03000/03018/00199/pdf/EPA03018_honismeret_2007_02_062-063.pdf
(320.3K)
Betekintő
másik stratéga, Triandafillov elméleteit Zsukov marsall több ízben is a gyakorlatban alkalmazta. Triandafillov azt javasolta, hogy a Szovjetunióban élő külföldi kommunistákat használják fel a „felszabadított” területek szovjetesítésében, mivel a nagy területszerzések következtében a szovjet bürokrácia erre képtelen. Így vált lehetségessé az, hogy 1945 késő tavaszára már felálltak az első internálótáborok, és meg is teltek a kialakuló hatalom számára veszélyes, káros és „reakciós”’ elemekkel. Bank Barbara
/01200/01268/00030/pdf/EPA01268_betekinto_2014_2_07.pdf
(139.6K)
Lettre
városon, Moszkva legendás alapítójának, Jurij Dolgorukij hercegnek öltözve. A szovjet korszak popdívája, a szűzi fehérbe burkolt Alla Pugacseva hivalkodóan túlméretezett kereszttel a keblén áldotta meg a nemzetet. Moszkva és Luzskov védőszentje, Szt. György győzedelmesen lemészárolta az Oroszország ellenségeit jelképező sárkányt a Vörös téren rendezett exkluzív performansz keretében, melyet Andrej Koncsalovszkij ex-szovjet hollywoodi rendező koreografált. A program az "Út a huszonegyedik századba:
/00000/00012/00039/boym.htm
(27.3K)
Hadtörténelmi közlemények
útról és a feltárt emlékekről, emlékművekről szeretnék a Hadtörténelmi Közlemények olvasóinak beszámolni. Moszkva—Leningrád—Habarovszk—Irkutszk— a Ba j kál-tó—Omszk— Taskent—Buhara—-Baku—Mahacskala—Kijev 'és ismét Moszkva volt utunk állomásai. A legtávolabbi hely, ahová eljutottunk Habarovszk volt. Itt, ahol a hara­ gosan hömpölygő Amur folyó három kilométer szélesre duzzad, a folyó part­ ján, a hajóállomás szomszédságában áll egy sziklás magaslaton a „Magyar emlékmű". Ez a legkeletebbre fekvő műalkotás
/00000/00018/00233/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1967_03_500-511.pdf
(13.2M)
Barátság
É V F ORDU L Ó Murányi Gábor Wallenberg-emlékművek Budapesten 1949. április 10-én, vasárnap délelő" mintegy másfél-kétezer ember gyűlt össze a budapesti Szent István park közepén, ahol az előzetes tervek szerint Pátzay Pálnak a Raoul Wallenberg-emlékműként emlegete" alkotását ava"ák volna fel. A nyári időszámításra való á"érés mia" a féltizenke"es kezdési időpont már amúgy is kisebb kavarodást okozo", ezt csak fokozta, hogy a Magyar Dolgozók Pártja központi napilapjában, a Szabad Népben az ünnepség
/01200/01259/00059/pdf/belivek_40-44.pdf
(574.8K)
Új Forrás
Nyerges András: Ősz, 1949 (próza) 3 Reichert Gábor: „Azelőtt Kossuthnak nevezték, most Rákosinak hívják!" (Magyar írók Rákosi Mátyásról, 1952) 8 Sülé Tamara: A kitüntetett tér (Jogi, politikai és szimbolikus küzdelmek a budapesti Szabadság téri szovjet emlékmű körül) 24 Orlovits Adrienn: A meg nem értett hazai modern építészet nyomai a szocializmusban (A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár épületéről) 37 Bódi Lóránt: Művészeti és közösségi élet PetrigalLa Pál szalonjában 1959-1970 49 Uri Asaf:
/00000/00016/00166/pdf/ufo_2011_06_OCR.pdf
(13.4M)
Ökotáj
1989-es év egyik csípős februári napján fotózni érkeztem Diósgyőrbe, így találtam rá az első világháborús emlékműre. A főutcától balkéz felé, lejjebb, a Szinva partján állt, avarral borított kis parkban, azon a háromszögű hiátuson, amely a Táncsics téri házaknak patakra lefutó kertvégei és a patakpart között adódott. Öregember jött arra, hosszan kivárta, míg minden oldalról megörökítem az emlékművet, majd felvilágosított: "Azt tudja ám, hogy nem itt volt az a szobor! Hanem a Táncsics téren, ott, ahol
/00000/00005/00001/korny6.html
(36.6K)
Honismeret
Évtizedeken keresztül alig hallottunk róluk. Csak meghívólevéllel látogathattunk egymáshoz, s Kárpátalján a külföldiek nem mozoghattak szabadon. Néhány hónap alatt szinte csoda történt. Sorra alakulnak a magyar egyesületek; visszaállítanak megszüntetett emlékműveket, emléktáblákat, magyar utcaneveket, feliratokat, megnyitják a bezárt templomokat; szobrot állítanak Petőfi Sándornak, Illyés Gyulának; növekszik a magyar írók, költők, kiadványok és iskolák száma. Évtizedek mulasztásait igyekeznek helyrehozni,
/03000/03018/00090/pdf/EPA03018_honismeret_1990_01_51-63.pdf
(2.1M)
Honismeret
Évtizedeken keresztül alig hallottunk róluk. Csak meghívólevéllel látogathattunk egymáshoz, s Kárpátalján a külföldiek nem mozoghattak szabadon. Néhány hónap alatt szinte csoda történt. Sorra alakulnak a magyar egyesületek; visszaállítanak megszüntetett emlékműveket, emléktáblákat, magyar utcaneveket, feliratokat, megnyitják a bezárt templomokat; szobrot állítanak Petőfi Sándornak, Illyés Gyulának; növekszik a magyar írók, költők, kiadványok és iskolák száma. Évtizedek mulasztásait igyekeznek helyrehozni,
/03000/03018/00089/pdf/EPA03018_honismeret_1990_01_51-63.pdf
(2.1M)
Keresztény magvető
akadémikus, művészettörténész (Személyiségek), Vetró Artúr szobrász, főiskolai tanár (Repülősök), de meg kell említeni a diakonisszák nyolc sírját is (a Z parcella és a Református Kertek határán). Ezen egységen belül a szerző külön fejezetet szentelt a Hősök temetőjének. Először a temető előzményeit tárgyalja. A katonai temetőnek szánt helyre a városban elhunyt sebesülteket temették. Apáthy István, a Ferenc József Tudományegyetem tanára 1915ben a városi közgyűlésen kifogásolta a temetőben uralkodó állapotokat
/02100/02190/00550/pdf/EPA02190_KM_2017_1_133-139.pdf
(746.8K)
Budapest
századfordulót idézik, az emlékművek kalandos sorsa viszont az elmúlt száz év történetét jellemzi. Az északi kerekded rész fókuszában állt egykor az országzászló, rúdja esküre tartott kézben végződött: Horthy Miklóséról mintázták. Körülötte négy égtáj szerint az elcsatolt területek emlékműve volt. Az ostrom alatt a lobogót valaki félárbocra vonta, aztán minden eltűnt, az országzászló ma a Kossuth Lajos téren leng. A négy irredenta szobrot összetörték, a zászló helyén áll ma a szovjet emlékmű. Stílusa nem ide
/03000/03058/00027/pdf/EPA03058_budapest_2017_03_023-026.pdf
(220.3K)
Palócföld
teherautó-sofőrök) Kecskés Károly, a volt szociáldemokrata hozott létre egy igen megbízható csoportosulást. Az üzemekben, hivatalokban megkezdődtek a munkástanács-választások. Mozgásba jött az egész vármegye, a falvakból tün- 80 tetésekről, a szovjet hősi emlékművek eltávolításáról, tszcs-k feloszlásáról, köz­ ségi tanácsok átalakulásáról érkeztek hírek. A kommunista pártban teljes fejvesztettség lett úrrá. Nem tudták kinek az utasítását kövessék, hiszen Nagy Imre, aki egyike volt a párt alapító tagjainak
/03200/03286/00012/pdf/EPA03286_palocfold_1989_6_077-081.pdf
(279.5K)
Hadtörténelmi közlemények
oldala, hogy a szerző a hadtest harctevékeny­ ségeinek leírása során nemcsak az ered­ ményekre, hanem a vezetésben, szerve­ zésben és végrehajtásban mutatkozó hiányosságokra is rámutat. Emlékezetesek maradnak azok az ol­ dalak, melyeket a harcosok hősi tettei­ nek szentel. A harcok legbonyolultabb pillanataiban sem veszítették el önural­ mukat, kitartóan és bátran küzdöttek az ellenséggel. Számos esetben került sor arra, hogy a különböző szintű parancs­ nokok kiestek a harcból. Helyüket tiszt­ helyettesek
/00000/00018/00271/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1977_01_121-122.pdf
(1.2M)
1 100 200 300 400