Vissza az EPA kezdőlapjára 
Back to the EPA homepage
= Archivált kiadvány = Távoli kiadvány = Offline kiadvány

Találatok száma: 3534
Túllépés
az AQUILA katolikus közösség negyedévi folyóirata
http://epa.oszk.hu/02600/02636
2014-
2015-01-29
Kis lant
irodalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/01600/01616
2004-
2009-11-24
Élőfalu hírlevél

http://epa.oszk.hu/02500/02504
2009-
2014-02-05
Múltbanéző
Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára elektronikus folyóirata
http://epa.oszk.hu/02600/02657
2010-
2015-02-26
Ludwig baka
a Cs. és K. 65. Gy. Ezr. tábori újsága
http://epa.oszk.hu/02600/02656
1917-1918
2015-02-23
Kilences honvédek
vegyes tartalmú, jótékonycélú tábori újság
http://epa.oszk.hu/02600/02655
1917-1918
2015-02-20
Nadály
időszaki vicclap
http://epa.oszk.hu/02600/02654
1916
2015-02-19
Il Merlo

http://epa.oszk.hu/02600/02653
1915
2015-02-18
Hadi cubus
szépirodalmi havi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02652
1916
2015-02-18
A Cs. és Kir. 4. Hadsereg tábori újságja

http://epa.oszk.hu/02600/02651
1917
2015-02-18
Harminchetes újság
a Cs. és Kir. V/37. Tartalékzászlóalj háborús lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02650
1917
2015-02-18
A Hindenburg bakák hetilapja a lövészárokból

http://epa.oszk.hu/02600/02649
1916
2015-02-18
Csata pereczek
a Hadászati Pékipartestület tudományos, művészeti és irodalmi független valamint nem hivatalos szaklapja
http://epa.oszk.hu/02600/02648
1916-1917
2015-02-18
Bródzsák
a 12. Gy. E. I. Baon bakáinak front ujságja
http://epa.oszk.hu/02600/02647
1917
2015-02-17
Hangok hazulról
a pécsi szeminárium katona-kispapjainak
http://epa.oszk.hu/02600/02646
1917-1918
2015-02-17
Hatvanhatos tábori újság

http://epa.oszk.hu/02600/02645
1917-1918
2015-02-17
A 16-os honvéd

http://epa.oszk.hu/02600/02644
1917-1918
2015-02-16
Lakóhelyünk Honismereti Folyóirat

http://epa.oszk.hu/02600/02637
2014-
2015-01-29
Csengelei krónika
ingyenes információs havilap
http://epa.oszk.hu/02600/02643
1992-
2015-02-09
Tanítók lapja
tanügyi és gazdasági ujság
http://epa.oszk.hu/02600/02642
1921-1927
2015-02-03
Képzés és gyakorlat
neveléstudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02641
2010-
2015-02-02
Mitglieder des Mercantil-Casino in Pesth

http://epa.oszk.hu/02600/02640
1840-1846
2015-02-02
Magyar élet

http://epa.oszk.hu/02200/02228
2010-
2012-07-10
Bizalom
havonta kétszer megjelenő szemle a világ folyásáról és az ember alkotásairól
http://epa.oszk.hu/02600/02639
1929-1944
2015-01-30
Farmakognóziai hírek
független hírújság
http://epa.oszk.hu/01100/01189
2006-
2007-07-25
Lakóhelyünk Honismereti Folyóirat

http://epa.oszk.hu/02600/02638
2014-
2015-01-29
Zseb-leltár könyvnyomdászok számára 1867. évre
író- és jegyzéknaptár
http://epa.oszk.hu/02600/02635
1866
2015-01-29
Emlék-lap
Markovits Vilmos 25-éves jubileumára
http://epa.oszk.hu/02600/02634
1897
2015-01-28
Kárpátaljai hírmondó

http://epa.oszk.hu/02600/02628
2007-
2015-01-19
A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről

http://epa.oszk.hu/02600/02633
1884-
2015-01-28
A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről

http://epa.oszk.hu/02600/02632
1912-
2015-01-28
A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről

http://epa.oszk.hu/02600/02631
1873-1944
2015-01-27
Epinfo
epidemiológiai információs hetilap
http://epa.oszk.hu/00300/00398
2001-2017
2005-06-06
Levéltárosok lapja
a Törvényhatósági Levéltárosok Orsz. Egyesületének hiv. értesítője : család-, műveltséggazdaság- és jogtörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02630
1914-1916
2015-01-20
Komárommegyei hírlap

http://epa.oszk.hu/02600/02629
1929-1938
2015-01-20
Algyői hírmondó
a helyi önkormányzat lapja
http://epa.oszk.hu/02400/02400
1992-
2013-09-03
A Borsodi Tájház közleményei

http://epa.oszk.hu/02500/02536
1997-
2014-05-06
Földtani Közlöny

http://epa.oszk.hu/01600/01635
1874-
2010-02-04
Kellék
filozófiai folyóirat
http://epa.oszk.hu/01100/01148
1996-
2007-06-21
MÉH e-hírlevél

http://epa.oszk.hu/02500/02505
2013-
2014-02-06
Komárom és vidéke
politikai hetilap : Komárom vármegye közlönye
http://epa.oszk.hu/02600/02627
1922
2015-01-07
Napút
irodalom, művészet, környezet
http://epa.oszk.hu/01000/01069
1999-
2007-03-02
Komárom
társadalmi, gazdasági, vegyes tartalmú helyi s vidéki érdekű közlöny
http://epa.oszk.hu/02600/02626
1875
2015-01-07
ReMeK-e-hírlevél
romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
http://epa.oszk.hu/01200/01260
2006-
2007-11-06
Nyugati Hírlevél
független elektronikus újság
http://epa.oszk.hu/00000/00014
1999-
2003-11-21
Kossuth Klub értesítő

http://epa.oszk.hu/02500/02568
2014-
2014-06-17
Magyar nyomdászok évkönyve

http://epa.oszk.hu/02600/02624
1883-1910
2014-12-11
Impulzus
szegedi pszichológiai tanulmányok
http://epa.oszk.hu/02600/02623
2014-
2014-12-09
Sugo szemle folyóirat

http://epa.oszk.hu/02600/02622
2014-
2014-12-09
Budakeszi hírmondó
a Budakeszi Önkormányzat közéleti folyóirata
http://epa.oszk.hu/02600/02621
2010-
2014-12-08
Information Bulletin on Variable Stars

http://epa.oszk.hu/02600/02620
1965-
2014-12-08
Poligráf
a Közgazdasági Politechnikum lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02619
1991-
2014-12-01
Bátonyterenyei napló
Bátonyterenye Város Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja
http://epa.oszk.hu/02600/02618
2014-
2014-11-28
Public Finance Quarterly

http://epa.oszk.hu/02600/02617
2005-
2014-11-28
Pénzügyi szemle
közpénzügyi szakfolyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02616
2005-
2014-11-28
Corollarium

http://epa.oszk.hu/02600/02615
2013-
2014-11-28
Közel-Nyugat
a Közgazdasági Politechnikum kulturális lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02614
2014-
2014-11-27
Magyar zene
zenetudományi folyóirat : a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02557
2010-
2014-06-04
Iustum aequum salutare
jogtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02400/02445
2005-
2013-11-07
Biomechanica Hungarica

http://epa.oszk.hu/02200/02271
2008-
2012-08-14
Inforegio - Panorama
Európai Unió regionális politika
http://epa.oszk.hu/01400/01414
2004-
2008-07-03
Ócsai Kisbíró
Ócsa Város Önkormányzatának lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02613
2007-
2014-11-21
Wellingtoni magyar hírmondó
a wellingtoni Magyar Fészek Havilapja
http://epa.oszk.hu/02600/02612
2014
2014-11-21
Túllépés
az AQUILA katolikus közösség negyedévi folyóirata
http://epa.oszk.hu/02600/02611
2014-
2014-11-21
Danubian news

http://epa.oszk.hu/02600/02602
1934-1944
2014-10-06
Acta sociologica
pécsi szociológiai szemle
http://epa.oszk.hu/02600/02610
2005-
2014-11-08
Kláris
időszaki kulturális lap
http://epa.oszk.hu/02600/02609
2010-
2014-11-08
Székely közélet
politikai, közgazdasági és társadalmi újság
http://epa.oszk.hu/02600/02608
1931-1937
2014-11-06
Ungarn
Monatschrift für Deutsch-Ungarischen Kulturaustausch
http://epa.oszk.hu/02600/02607
1941-1944
2014-10-29
Pisces Hungarici
a Magyar Haltani Társaság időszaki kiadványa
http://epa.oszk.hu/02200/02293
2007-
2012-10-26
Névtani értesítő

http://epa.oszk.hu/02600/02606
2006-
2014-10-18
Biztonságpolitikai szemle

http://epa.oszk.hu/02600/02605
2008-
2014-10-18
A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve

http://epa.oszk.hu/02600/02604
1933-1940
2014-10-16
Litteraria Hungarica

http://epa.oszk.hu/02600/02603
1941
2014-10-06
Les pays du Danube
revue mensuelle, politique, économique et littéraire
http://epa.oszk.hu/02600/02601
1923
2014-09-26
Delejtű
a tudomány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye
http://epa.oszk.hu/02500/02591
1858-1861
2014-09-12
Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines

http://epa.oszk.hu/02600/02600
1884-1914
2014-09-22
Olasz szemle
studi italiani in Ungheria
http://epa.oszk.hu/02500/02599
1942-1943
2014-09-19
Acta juridica Hungarica
Hungarian journal of legal studies
http://epa.oszk.hu/02500/02598
1991-2012
2014-09-16
Acta juridica Academiae Scientiarum Hungaricae
a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi közleményei
http://epa.oszk.hu/02500/02597
1959-1990
2014-09-16
Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae
a Magyar Tudományos Akadémia történelemtudományi közleményei
http://epa.oszk.hu/02500/02596
1951-1989
2014-09-16
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának közleményei

http://epa.oszk.hu/02500/02595
1951-1981
2014-09-16
Közel-Nyugat
a Közgazdasági Politechnikum kulturális lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02594
2014-
2014-09-16
Poligráf
a Közgazdasági Politechnikum lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02593
1991-
2014-09-16
Analecta technica Szegedinensia
review of Faculty of Engineering
http://epa.oszk.hu/02500/02592
2014-
2014-09-16
Hungary
a quarterly review of hungarian life, letters and affairs
http://epa.oszk.hu/02500/02590
1930-1931
2014-09-11
Deutsche Auszüge ungarischer wissenschaftlicher Zeitschriften

http://epa.oszk.hu/02500/02589
1934-1937
2014-09-10
Verhandlungen der ungarischen ärztlichen Gesellschaften
wissenschaftliche Berichte und Nachrichten aus Ungarn
http://epa.oszk.hu/02500/02588
1929-1937
2014-09-10
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek

http://epa.oszk.hu/02500/02587
1883-1947
2014-08-26
Új nézőpont
történelem, néprajz, társadalomtudomány, honismeret
http://epa.oszk.hu/02500/02586
2014-
2014-08-21
Analecta technica Szegedinensia
review of Faculty of Engineering
http://epa.oszk.hu/02500/02585
2014-
2014-08-18
.studiolo
a Kubinyi András Történész Műhely folyóirata
http://epa.oszk.hu/02500/02584
2014-
2014-08-18
Applied ecology and environmental research
International Scientific Journal
http://epa.oszk.hu/02500/02583
2003-
2014-08-11
Nuova Corvina
rivista di italianistica dell'Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria
http://epa.oszk.hu/02500/02582
1993-
2014-08-06
Henszlmann-lapok
a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tud. Egy. művészettörténeti gyűjteményének közleményei
http://epa.oszk.hu/02500/02581
1927-1930
2014-07-15
Fedél Nélkül
otthontalan emberek műhelye
http://epa.oszk.hu/01900/01906
2003-
2010-10-12
Esküvő classic
online
http://epa.oszk.hu/01900/01920
2009-
2010-10-25
Jobbik polgári alapszervezet

http://epa.oszk.hu/02000/02046
2010-
2011-04-01
Artmagazin
művészetről színesen
http://epa.oszk.hu/02000/02084
2010-
2011-07-01
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica Latina

http://epa.oszk.hu/02100/02149
2000-
2011-11-25
  1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3534