A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

ELŐZMÉNY

A székelyudvarhelyi állami kő- és agyagipari szakiskola értesítője az ... tanévről : ... szám
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3421393

FOLYTATÁS

Anuarul şcoalei de arte şi meserii de stat din Odorheiu din anii şcolari ...
http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3421344

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekelyudvarhelyi_ev_ref_kollegium

A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület évkönyve [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekely_mke

A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője [EPA]
https://epa.oszk.hu/szekelyudvarhely_foreal

Székely Alkalmazottak Lapja [EPA]
https://epa.oszk.hu/szal

Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról [EPA]
https://epa.oszk.hu/02200/02258