BKL-online kőolaj és földgáz

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

Anyagok Világa
http://www.kfki.hu/~anyag/

Bányászati és Kohászati Lapok
http://www.ombkenet.hu/bkl/kohaszat.htm

Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése
https://epa.oszk.hu/02900/02934

Mérnök Újság
https://www.mmk.hu/tagjainknak/mernokujsag

Műszaki Szemle (EPA)
https://epa.oszk.hu/muszaki