Szabad változók

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

Gond - Filozófiai esszéfolyóirat
http://www.c3.hu/~gond

Irodalomtörténeti Közlemények (EPA)
https://epa.oszk.hu/itk

Palimpszeszt
http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt

Pro Philosophia Füzetek
http://www.c3.hu/~prophil