<dc_title>Államtudományi műhelytanulmányok</dc_title> <TitleSource>11. sz. (2018.) https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/allamtudomanyi-muhelytanulmanyok/aktualis-szamok</TitleSource> <UniformTitle>Államtudományi műhelytanulmányok</UniformTitle> 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1083 Budapest, Ludovika tér 2. nke@uni-nke.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest 1083 Budapest, Ludovika tér 2. nke@uni-nke.hu 2016- 2016 2017 2018 2016- Online kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2020-02-05 FOLYAMATOS teljes https://folyoiratok.uni-nke.hu/ EPA-03901 2498-5627 Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Államigazgatás általában állam államforma állami szektor politika politikai rendszer időszaki kiadvány szakmai PDF hun eng eng hun TÁVOLI Jog, állam, politika Studia iuvenum iurisperitorum Themis Államtudományi Műhelytanulmányok [Matarka] Nemzeti Közszolgálati Egyetem OK Nagy Erzsébet katalogizálta