<dc_title>Karcagi hírmondó</dc_title> <TitleSource>2004 (XVII. évfolyam) 6. számhttp://www.karcag.hu/index.php/karcagi-hirmondo</TitleSource> <TitleSubTitle>ingyenes önkormányzati hetilap</TitleSubTitle> <UniformTitle>Karcagi hírmondó</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Dede Géza nem 1 Karcag Város Önkormányzata Karcag testület kiadó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Digitális Hírlap- és Folyóirattár Szolnok 5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139. verseghy@mail.vfmk.hu 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2003 (XVI. évfolyam) 46-47. szám- . Online változat hetenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-02-10 FOLYAMATOS teljes http://www.karcag.hu/index.php/karcagi-hirmondo EPA-00396 Karcagi Hírmondó ingyenes önkormányzati hetilap 1988- hetenként ISSN 1216-1322 -2345-95 Humán területek, kultúra, irodalom Média, tömegkommunikáció Hírek, hírszolgáltatás helyismeret helytörténet Karcag időszaki kiadvány regionális PDF hun TÁVOLI Új Néplap Online Karcagi Szuperinfó Alföld OK ARCHIV Csáki Zoltán katalogizálta