Egyenlítő

CÉDULA FORMÁTUM
CÉDULA CÍMKÉS XML

EPA-00244

Egyenlítő [időszaki kiadvány] : társadalomkritikai és kulturális folyóirat / Napvilág Kiadó; főszerkesztő Galló Béla. – Online változat. – 2003. 1.sz. - . – Napvilág Kiadó, 2003-

kéthavonként
A leírás alapja: 2003. 1.sz.
http://www.egyenlito.eu/?p=archiv
Címváltozat: 1enlítő
Nyomtatott változat ISSN 1589-6714.
Nyelv: magyar

Európai Unió, Politikatörténet, Politológia
20. század, Európa, politika, társadalomkutatás

Nyomtatott változat: Egyenlítő, 2003-

URL: http://www.egyenlito.eu/
EPAURL: http://epa.oszk.hu/00200/00244