EPA Rekordstruktúra

A dokumentum állapota: WORKING DRAFT

dátum: 2003.12.23.

Készítette: Renkecz Anita Orsolya

utolsó módosítás: 2005.04.20.


FORRÁSDOKUMENTUMOK:

Namespace a Dublin Core elemei számára:
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

A DC XML
http://www.dublincore.org/documents/2000/11/dcmes-xml/

DC Library Application Profile (DC-Lib) (minősítők):
http://dublincore.org/documents/2001/10/12/library-application-profile/

HUNMARC bibliográfiai formátum:
https://epa.oszk.hu/fejlesztes/HMBtorzsj.pdf

MEK2 rekordstruktúra-ajánlás
http://mektukor.oszk.hu/iroda/mek2.0/ujdb/mek_mezo4.rtf


TARTALOM:

1. CÍM
2. KÖZREMŰKÖDŐ
3. TESTÜLET
4. KIADÓ
5. MEGJELENÉS
6. PERIODICITÁS
7. DÁTUM
8. ÁLLAPOT
9. DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ
10. NYOMTATOTT VÁLTOZAT
11. TOVÁBBI ELEKTRONIKUS KIADVÁNY
12. TÉMAKÖR
13. TÁRGYSZÓ
14. TÍPUS
15. FORMÁTUM
16. NYELV
17. HOZZÁFÉRÉS
18. ELŐZMÉNY
19. FOLYTATÁS
20. KAPCSOLAT
21. MUTATÓ
22. JOGKEZELÉS
23. MEGJEGYZÉS
24. STÁTUSZ
25. FELDOLGOZÓ#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

1. CÍM - TITLE - nem ismételhető

   

245

Cím és szerzőségi közlés
A bibliográfiai leírás "A cím és a szerzőségi közlés" adatcsoportja. Tartalmazza a bibliográfiai leírás cím és szerzőségi közlését: az egyszerű vagy összetett főcímet, egyszerű vagy összetett párhuzamos címet, egyéb címet, párhuzamos egyéb címet, szerzőségi közlést, párhuzamos szerzőségi közlést, az információhordozó általános megnevezését. A párhuzamos adatok leírása csak akkor indokolt a 245-ös mezőben, ha a szabványos bibliográfiai leírás megjelenítése nem lehetséges a párhuzamos cím 741 Párhuzamos cím mezőben történő leírásával.

Ismétlődés: nem

1. indikátor:
0
– (főtétel a cím a főtétel első besorolási adata)

2. indikátor:
0-9 – Főcím(1/a, 245/a) és besorolási cím (1/h) karakterszám-különbsége)

dc xx:qualifier

cd xx¦attribute

K= kötelező

1/a

K

NI

Főcím

title
dc_title

Az időszaki kiadványt a leírás alapjául használt számon egyértelműen azonosító cím.
A mindenkori főcímet írjuk ide, azt azt időben megelőző adatok 1/e-be kerülnek.

245/a

A dokumentum címei közül a címoldalon vagy címoldal-helyettesítőn tipográfiailag egyértelműen kiemelt vagy - ilyen megkülönböztetés hiányában - az elsőként közölt cím, amely a dokumentumra, a dokumentumban közölt műre, illetve a dokumentumban közölt főműre vonatkozik.

dc_title


A name given to the resource.
Typically, a title will be a name by which the resource is formally known.

   

500

Általános megjegyzések
A mező mindazokat a dokumentumra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazza, amelyek a valamely speciális ismérv alapján kialakított további megjegyzésmezők (5XX) egyikébe sem sorolhatók be.
Elektronikus dokumentum esetén kötelező általános megjegyzést készíteni a főcím forrásáról.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

1/b
K

Főcím leírásának forrása

title
TitleSource

Az elektronikus időszaki kiadvány főcímének (1/a) megállapításához használt szám adatai és azon belül a pontos forrás megnevezése.

500/a

[Megjegyzés a főcím forrásáról]

ismétlődés: nem

N/A
    742 Egyéb besorolási cím
A mező mindazokat a besorolási adatként megadható címeket (például címváltozat, alárendelt cím, lényegtelenül megváltozott főcím) tartalmazza, amelyeket nem az alábbi mezők egyikében kell felvenni: 740 Cím és szerzőségi közlés - további, 741 Párhuzamos cím, 743 Borítócím, 744 Előzménycím/Előbbi cím, 745 Folytatáscím/Utóbbi cím, 746 Előzéklapi cím, 747 Lapfej cím, 748 Szalagcím, 749 Gerinccím.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
0-9 - a rendezésből kihagyandó karakterek száma

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
1 – melléktétel
 
1/c

Alárendelt cím

TitleSubTitle
TitleSubTitle_

Az időszaki kiadvány alcíme.

742/a Egyéb cím  

1/c

Alárendelt cím

TitleSubTitle
TitleSubTitle_


Az időszaki kiadvány alcíme.

245/b

Egyéb cím, alcím

ismétlődés: igen

dc_title

   

741

Párhuzamos cím
A mező tartalmazza a párhuzamos címet, mint besorolási adatot. A párhuzamos cím a főcím megismétlése más nyelven, illetve írásrendszerben a főcím számára előírt forráson.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
0-9 a rendezésből kihagyandó karakterek száma

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
1 – melléktétel

 

1/d

Párhuzamos cím

TitleParalel
TitleParalel_

A főcím közlése más nyelv(ek)en.
A párhuzamos cím a főcímmel azonos, vagy a struktúrában azzal azonos szinten elhelyezkedő forrásból írható le.

741/a

Párhuzamos cím

ismétlődés: nem

dc_title

   

744

Előzménycím/Előbbi cím
A mező a dokumentum előzményének/előzményeinek címét, az időszaki kiadvány előbbi címét tartalmazza.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
0-9 - a rendezésből kihagyandó karakterek száma

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
1 – melléktétel

 

1/e

Előbbi cím

TitlePrevious
TitlePrevious_

Az időszaki kiadványnak a leírás alapjául használt számhoz képest korábbi, a leírás alapjául használt szám főcímétől eltérő címe.
Ide az előbbi címet illetve az előzmény (18/a) címét írjuk, tehát minden Főcímet, mely időben megelőzi 1/a mindenkori adatát.

744/a

A kiadvány előző címe.

ismétlődés: nem

N/A

   

745

Folytatáscím/Utóbbi cím
A mező a dokumentum folytatásának/folytatásainak címét, az időszaki kiadvány utóbbi címét tartalmazza.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
0-9 - a rendezésből kihagyandó karakterek száma

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
1 – melléktétel

 

1/f

Utóbbi cím

TitleLatter
TitleLatter_

Az időszaki kiadványnak a leírás alapjául használt számhoz képest utóbbi, a leírás alapjául használt szám főcímétől eltérő címe.
Ide a folytatás címét írjuk (19/c).

745/a

A kiadvány utóbbi címe

ismétlődés: nem

N/A

   

742

Egyéb besorolási cím
A mező mindazokat a besorolási adatként megadható címeket (például címváltozat, alárendelt cím, lényegtelenül megváltozott főcím) tartalmazza, amelyeket nem az alábbi mezők egyikében kell felvenni: 740 Cím és szerzőségi közlés - további, 741 Párhuzamos cím, 743 Borítócím, 744 Előzménycím/Előbbi cím, 745 Folytatáscím/Utóbbi cím, 746 Előzéklapi cím, 747 Lapfej cím, 748 Szalagcím, 749 Gerinccím.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
0-9 - a rendezésből kihagyandó karakterek száma

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
1 – melléktétel

 

1/g

K

NI

Besorolási cím

title
UniformTitle

A főcím (1/a) egységesített alakban.

N/A

N/A

dc_title¦ UniformTitle

A title created for the purpose of bringing together all catalogue entries for a work.

Az adat 1/a alapján képződik

1/h

Egyéb cím

Alternative
Alternative_


Egyéb, az időszaki kiadványt jellemző címváltozat.

742/a

Egyéb cím

ismétlődés: nem

dc_title¦ Alternative

Any form of the title used as a substitute or alternative to the formal title of the resource.

1/i Címfordítás - eredeti
dc_title¦ translatedSelf

A dokumentumon szereplő, de a főcímével nem azonos szintű forrásban feltüntetett címfordítás
N/A N/A

dc_title ¦translated

 

1/j

Címfordítás - epa
dc_title¦translated

A katalogizáló által készített címfordítás, csak indokolt esetben kell kitölteni (például ha a forrás közöl a főcímtől eltérő nyelven tartalmat, de címváltozatot nem.)

N/A N/A

dc title ¦translated

A translation of the given title supplied by the metadata creator.

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

2. KÖZREMŰKÖDŐ - CONTRIBUTOR

2/a
K

Rendezési sorszám

contributor
ContributorSort

A szerkesztő, közreműködő kiiratási sorszáma.

 

N/A

N/A

   

700

Személynév – további
A mező tartalmazza a mű egyéni szerzőjének nem tekinthető, közreműködő személy egységesített nevét, (...) és szerzői folyóiratok esetén valamennyi szerző egységesített nevét - mint besorolási adatot, a bibliográfiai szinttől függetlenül.

Ismétlődés: igen


1. indikátor:
A személynév rendszó elemének típusa:
1 – vezetéknév???

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
0 - további főtétel
a mező tartalma a második és minden további főtétel besorolási adata

 

2/b

Közreműködés jellege

Role
Role_

A közreműködői szerep megadása, a forrás alapján, listából kiválasztva.
Egy közreműködőhöz több adat is tartozhat.

szerkesztő
foszerkesztő
foszerkesztő-helyettes
felelős szerkesztő
segédszerkesztő
társszerkesztő
vendégszerkesztő
szerkesztőbizottság elnöke
szerkesztőbizottsági tag
olvasószerkesztő
közremuködő
kiadó
készítő
közreadó
terjesztő
alapító
elektronikus szerkesztés
elektronikus rögzítés
elektronikus változat
programozó
illusztrátor
grafikus
tervező
tervezoszerkesztő
válogató

700/4

A közreműködői melléktételekben a közreműködés jellegét, illetve ennek rövidítését vagy kódját tartalmazó adatelem.
A rövidítés az MSZ ISO 832: Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai (az MSZ 3432-85 és a MSZ 3432-85/1M helyett) szerint történik.

ismétlődés: nem

pl.
$4közreadó

dc_contributor¦Role

Designation of a function that describes the relationship between a Contributor and a resource.

   

245

   

2/c

Szerkesztő, közreműködő besorolási neve

contributor
FamilyName

(index)

245/c

Első szerzőségi adat

ismétlődés: nem

Pl.
$c főszerkesztő Aczél Géza; közreadó Alföld Alapítvány

dc contributor

An entity responsible for making the content of the resource.

Examples of Contributor include a person, an organisation, or a service. Typically, the name of the Contributor should be used to indicate an entity.


A kimenet:
dc Contibutor: [Family Name], [Given Name]
ha 2/e értéke : "igen"

dc Contibutor: [Family Name] [Given Name]
ha 2/e értéke: "nem"

2/d

Szerkesztő, közreműködő utóneve

contributor
GivenName

245/c

Első szerzőségi adat (korábban: első elsődleges szerzőségi közlés)

ismétlődés: nem

Pl.
$c főszerkesztő Aczél Géza; közreadó Alföld Alapítvány

 
   

700

   

2/c

Szerkesztő, közreműködő besorolási neve

contributor
FamilyName
(index)

700/a

Név rendszó:
az MSZ 3440/2 szerint: egyéni név, családnév, vezetéknév, családnév funkcióját betöltő felvett név, állandósult melléknév

ismétlődés: nem

pl: $aAczél

dc_contributor¦ FamilyName

2/d

Szerkesztő utóneve

contributor
GivenName

700/j

Egyéni név, egyéb elem

ismétlődés: nem

pl: $jGéza

dc_contributor¦ GivenName

2/e

Invertálandó közreműködői név

contributor
ContributorInvert

N/A

N/A

N/Ateteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

3. TESTÜLET - CORPORATE

3/a
K

Rendezési sorszám
CorporateSort

 

N/A

N/A

   

710

Testületi név – további
A mező tartalmazza a mű szerzőjének nem tekinthető, közreműködő testület egységesített nevét.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
A testületi név rendszó elemének típusa:
2 – testület neve

2. indikátor:
A besorolási adat szerepe a bibliográfiai tételben:
0 – további főtétel

 

3/b

Közreadó testület

corporate
Corporate_


A kiadvány tartalmának létrehozásában részt vevő testület neve, egységesített alakban.

710/a

Testületi név – rendszó
(működési terület földrajzi neve, hivatalos teljes név, hivatalos rövid név, közkeletű név, alárendelt testületi név)

ismétlődés: nem

dc_contributor

3/c

Közreadó testület székhelye

corporate
Place
(Index)

A közreadó testület működési helye, székhelye, területi hatóköre.

710/c

Földrajzi kiegészítő – (székhely, működési terület)

ismétlődés: igen

dc_contributor¦
Place/Address

3/d

Közreadó testület évadata

corporate
Year

A közreadó testület létrejöttének, alapításának éve.

710/d

Kronologikus kiegészítő - (a testület alapításának/megszűnésének éve)

ismétlődés: igen

N/A

3/e

Közreadó típusa

corporate
Type

Alapértelmezett:
*testület

Esetleg:
*rendezvény

A mezőérték automatikusan lehet "testület", csak kivételes esetben tér el attól.

N/A

N/A

dc_contributor ¦Type

The category of the Agent (values include: person, organization, event, object) as in encoding scheme above.

3/f

Közreműködés jellege

CorporateRole
CorporateRole_


A közreműködői szerep megadása, a forrás alapján, de listából kiválasztva.
Egy közreműködőhöz több adat is tartozhat.

szerkesztő
foszerkesztő
foszerkesztő-helyettes
felelős szerkesztő
segédszerkesztő
társszerkesztő
vendégszerkesztő
szerkesztőbizottság elnöke
szerkesztőbizottsági tag
olvasószerkesztő
közremuködő
kiadó
készítő
közreadó
terjesztő
alapító
elektronikus szerkesztés
elektronikus rögzítés
elektronikus változat
programozó
illusztrátor
grafikus
tervező
tervezoszerkesztő
válogató

710/4

Közreműködés
A közreműködői melléktételekben a közreműködés jellegét, illetve ennek rövidítését vagy kódját tartalmazó adatelem.
A rövidítés az MSZ ISO 832: Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai (az MSZ 3432-85 és a MSZ 3432-85/1M helyett) szerint történik.

ismétlődés: nem

pl.
$4közreadó

dc_contibutor¦Role

3/g

Közreadó címe

corporate
CorporateAddress

A közreadó testület postacíme.

N/A

N/A

N/A
3/h

Közreadó URL

corporate
CorporateURL


A közreadó testület honlapjának URL-je.

N/A

N/A

N/A
3/i

Közreadó E-mail

corporate
CorporateE-mail


A közreadó testület e-mail címe.

N/A

N/A

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

4. KIADÓ - PUBLISHER - nem ismételhető

   

260
nem ismételhető

Megjelenés
[A megjelenésre vonatkozó adatok.]

Ismétlődés: nem

1. indikátor:
# - meghatározatlan

2. indikátor:
# - meghatározatlan

-

4/a

Elektronikus kiadó neve

 

publisher
dc_publisher


(index)

Az elektronikus kiadvány kiadója, azaz a kiadványt alkotó adatfile-ok létrejöttét lehetővé tevő személy illetve testület neve, amennyiben az a kiadványon szerepel.

260/b

Kiadó/terjesztő neve
a dokumentumot megjelentető, illetve terjesztő természetes vagy jogi személy

ismétlődés: igen

dc_publisher

An entity responsible for making the resource available.

4/b

Elektronikus kiadó székhelye
(index)

publisher
PublisherPlaceAz elektronikus kiadó működési helye, székhelye, területi hatóköre.

260/a

Megjelenés/terjesztés helye
- az a település, amelyet a dokumentum a megjelenés helyeként nevez meg, illetve a kiadó/terjesztő székhelye.

ismétlődés: igen

N/A
4/c

Kiadó címe

publisher
PublisherAddress

Az elektronikus kiadó postacíme.

N/A

N/A

N/A
4/d

Kiadó URL

publisher
PubisherURL


Az elektronikus kiadó honlapjának URL-je.

N/A

N/A

N/A
4/e

Kiadó E-mail

publisher
PublisherE-mail


Az elektronikus kiadó e-mail címe.

N/A

N/A

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

5. MEGJELENÉS - AVAILABLE - nem ismételhető

   

260

   

5/a
K

NI

Évadatok
dc_date ¦Available

Az elektronikus kiadvány megjelenési éve(i), szabad formában megadva.

pl.
1997-
1998-2000, 2002-
[1996]-1999

260/c

Megjelenés éve
- a dokumentum megjelenési éve, időszaki kiadvány nyitott leírása esetén a mindenkori első részegység, lezárt leírása esetén a mindenkori első és a mindenkori utolsó részegység megjelenési éve

ismétlődés: nem

dc_date¦ Available

Date (often a range) that the resource will become or did become available.

5/b

Fulltext évek
AvailableYear

Azon évek, külön-külön megadva, melyekben a kiadványnak elérhető tartalma van. Az éveket yyyy-formátumban visszük be.

pl.
1997 1998 2000

N/A

N/A

N/A

   

362

Számozás
A bibliográfiai leírás "A dokumentumtípus speciális adatai. Számozás" adatcsoportja.
Az időszaki kiadvány első részegységének, megszűnt időszaki kiadvány esetén első és utolsó részegységének számozási adata, amely numerikus és alfabetikus elemeket egyaránt tartalmazhat. Amennyiben a számozási adat nem az első és/vagy utolsó részegységről származott, akkor az adat számozási megjegyzés.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
1
- számozási megjegyzés (korábban: nem formatizált)

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

5/c
K
NI

Számozás
AvailableIssue

Az elektronikus kiadvány által közölt számozási és keltezési adatok, az induló/első szám számozási adatai, lezárt kiadvány esetén még az utolsó szám számozási adatai, szabad formában megadva.

362/a

[Számozás]
Sorszámozás, további számozás, keltezés, párhuzamos számozás, az új folyam megnevezése, az új folyam számozása

Megjegyzés: az 1. indikátor 1 értéke esetén számozási megjegyzés

ismétlődés: nem

N/A
    250

Kiadás
A bibliográfiai leírás "Kiadás" adatcsoportja. Tartalmazza az adott kiadást a
dokumentum más kiadásaitól megkülönböztető adatokat.


Ismétlődés: nem


1. indikátor:
# - meghatározatlan
2. indikátor:
# - meghatározatlan

 

5/d

Kiadásjelzés
Available Edition

A kiadásváltozat jelzése. EPA-ban archivált kiadványoknál kötelező érték:
"EPA-változat."

250/a

Kiadásjelzés
a kiadásváltozatra vonatkozó
közlés, amely rendszerint tartalmazza a “kiadás” kifejezést (vagy nyelvi
megfelelőjét), vagy pedig e kifejezéssel kiegészíthető, a kiadásra
vonatkozó szöveges közlésből áll

ismétlődés: nem

N/A

5/e

Megjegyzés a megjelenésről
AvailableNote

Megjegyzés az év- és számozási adatokról.

500/a

[Megjelenésre vonatkozó] megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

6. PERIODICITÁS - PERIODICITY

   

310
nem ismételhető

Időszakosság – jelenlegi
A mező az időszaki kiadvány legutóbb megállapított (jelenlegi) megjelenési gyakoriságát tartalmazza.

A rekord 008-as mező (Meghatározott jellemzők és információs adatok) dokumentumtípusonként speciális pozíciói az időszaki kiadványokra vonatkozó értékeket kell tartalmazzanak. A mező felvétele esetén a rekordnak tartalmaznia kell 362-es mezőt is. Amennyiben a jelenlegi megjelenési gyakoriságot az induló szám alapján állapították meg, illetve azóta az nem változott, akkor annak összefüggésben kell állnia a 008-as mező 18., illetve 19. pozíciókon felvett értékekkel. A megjelenési gyakoriság érvényességét akkor kell megadni, ha az eltér az időszaki kiadvány induló számának megjelenési évétől. Amennyiben az időszaki kiadvány megjelenése lezárul, a megjelenési gyakoriság megmarad a 310 mezőben, de le kell zárni azt a $b almezőben.

Ismétlődés: nem

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

6/a

K

NI

Periodicitás
dc_TypePeri

Az elektronikus kiadvány megjelenési gyakorisága, kötött listából kiválasztva

*negyedévenként
*kéthavonként
*havonként
*kéthetenként
*hetenként
*naponként
*folyamatos
*rendszertelen
*évenként
*egyéb időszakosság

310/a

Jelenlegi megjelenési gyakoriság

ismétlődés: nem

dc_Type

6/b

Periodicitás időadata
PeriodicityYear

Az év- vagy számozási, keltezési adat, amely óta a jelenlegi időszakosság jellemzi a kiadványt, szabadszövegesen megadva.

310/b

A megjelenési gyakoriság érvényessége [időadat].

ismétlődés: nem

N/A
   

321

Időszakosság – korábbi
A mező az időszaki kiadvány korábbi megjelenési gyakoriságát tartalmazza.

A mező csak akkor tartalmazhat adatot, ha a rekordban van 310-es mező.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
# - meghatározatlan
2. indikátor:
# - meghatározatlan

N/A

6/c

Korábbi periodicitás
Periodicity Former

A jelenlegitől különböző, korábbi időszakosság közlése, szabad szövegesen.

321/a

Korábbi megjelenési gyakoriság

ismétlődés: nem

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

7. DÁTUM-DATE

7/a

K

Esemény
dc_date¦Event

A dátummal jelzett esemény megnevezése.

Kötelező alapértelmezett: "Az EPA-ban való regisztrálás dátuma", ami a borítólap előszöri legyártásának dátumát jelenti.

N/A

N/A

dc_date¦event

Alapértelmezés: "az EPA-ba kerülés dátuma".

7/b

K

Dátum

A dátum megadása
"yyyy-mm-dd"
formában

N/A

N/A

dc date

A date associated with an event in the life cycle of the resource.


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

8. ÁLLAPOT - STATE

8/a

K
NI

Állapot
State¦Event

A leírt kiadvány mindenkori állapota. Lehetséges értékek:
*lezárt
(a kiadvány él, de már nem frissül)
*megszűnt
(a kiadvány többé nem elérhető)
*folyamatos
(a forrás hozzáférhető)
*szünetel
(a forrás hozzáférhető, de egy éven belül nem frissült, ugyanakkor a lezárását sem jelentették be. Amennyiben a forrás nyomtatott változata megjelenik, az elektronikus viszont nem, akkor azt is szünetelésnek tekintjük.)

N/A

N/A

N/A

8/b
K
NI

Tartalom:

Az elektronikus változat tartalma az eredeti/nyomtatott változathoz képest.

Lehetséges értékek:

*teljes
*szelektált

N/A

N/A

N/A

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

9. DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ - IDENTIFIER

   

856

Elektronikus hely és hozzáférés
A mező a távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok helyének vagy elérésének, valamint kereshetőségének meghatározásához szükséges információkat tartalmazza.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
Hozzáférési mód:
4 – HTTP

2. indikátor:
Kapcsolat a mező és a dokumentum között:
0 – forrás

 

9/a


NI

A dokumentum URL-je
dc_identifier ¦URI

Ide a dokumentum működő URL-je kerül. Archivált tételeknél az EPA-URL.
Ha a dokumentum állapota (9/a) "Megszűnt"-re változik, ennek a mezőnek a tartalma törlődik.

856/u

URI - egységes forrás azonosító

ismétlődés: nem

dc_identifier¦ URI

   

856

   

9/b

NI

Utolsó működő URL
IdentifierLast

Ide automatikusan 9/a adata kerül a leíráskor. Ha 9/a törlődik, ez az adat tájékoztató jelleggel akkor is megmarad.

856/u

URI - egységes forrás azonosító

ismétlődés: nem

N/A
    856    

9/c
K
NI

A borító EPA-URL-je
dc_Identifier ¦URIEPA

Ide automatikusan 9/a adata kerül a leíráskor. Ha 9/a törlődik, ez az adat tájékoztató jelleggel akkor is megmarad.

856/u

URI - egységes forrás azonosító

ismétlődés: nem

dc_identifier¦ URI
   

036
nem ismételhető

Számítógépes adatfájlok eredeti azonosító száma
A számítógépes adatfájlnak annak előállítója által meghatározott eredeti azonosító szám (egyedi azonosítója).

Ismétlődés: nem

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

9/d

K
NI

EPA azonosító
dc_identifier

A borítólapot mint tételt azonosító sorszám az EPA-ban "epa-0000x" formában.

036/a

Számítógépes adatfájl eredeti azonosító száma

ismétlődés: nem

dc_identifier

An unambiguous reference to the resorce within a given context.

9/e

URN
dc_identifier ¦URI

A kiadvány URN címe.

N/A

N/A

dc Identifier¦URI

   

022

ISSN
Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.

Ismétlődés: Igen

(ha a 008 Meghatározott jellemzők és információs adatok 34. pozíciójának értéke 1)

1. indikátor:
#
- meghatározatlan
2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

9/f

Online ISSN
dc_identifier ¦ISSN

A kiadvány által közölt online ISSN-je, a betűjel nélkül. A nyomtatásban is megjelenő elektronikus kiadványok gyakran a nyomtatott ISSN-t közlik; azt nem itt kell felvenni, hanem a 9/b mezőben.

022/a

Szabványos azonosító szám az ISSN betűjel nélkül

ismétlődés: nem

dc identifier¦ISSN


Encoding Scheme:
ISSN
http://www.loc.gov/issn/

9/g

Megjegyzés az ISSN-ről
IdentifierNote ISSN

022/i

Az ISSN-re vonatkozó megjegyzés

ismétlődés: nem

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

10. NYOMTATOTT VÁLTOZAT - FORMATOF

   

530

Megjegyzés a mű más hordozón lévő kiadásáról
A mező tájékoztató megjegyzést tartalmaz a dokumentum megjelenéséről más hordozón.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

10/a

Nyomtatott változat címe
dc_relation ¦IsFormatOf

A kiadvány nyomtatott változatának címe.

530/a

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

dc_relation¦ IsFormatOf

The described resource is the same intellectual content of the referenced resource, but presented in another format.

10/b

Nyomtatott változat közreadói adatai
FormatOfContributor

A kiadvány nyomtatott változatának közreadói, közreműködői adatai.

530/a

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

10/c

Nyomtatott változat megjelenési adatai
FormatOfData

A kiadvány nyomtatott változatának megjelenési adatai.

530/a

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

10/d

Nyomtatott változat periodicitás
FormatOfPeri

A kiadvány nyomtatott változatának periodicitása, listából kiválasztva.

530/a

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

10/e

Nyomtatott változat ISSN
FormatOfISSN

A nyomtatott változat ISSN-je, a betűjel nélkül.
Akkor is célszerű felvenni, ha az elektronikus változat nem tünteti fel.

530/u

URI - egységes forrás azonosító [nyomtatott változat ISSN]

ismétlődés: nem

N/A

10/f

Nyomtatott változat rekordjának URL-je
FormatOfDesc

A kiadvány nyomtatott változata valamely online könyvtári rendszerben (pl. IKB, NPA) található bibliográfiai leírásának URL-jét írjuk ide.

N/A

N/A

N/A

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

11. TOVÁBBI ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT - VERSIONOF

   

534

Megjegyzés az eredeti kiadás adatairól
A mező az eredeti kiadás adataira vonatkozó megjegyzést tartalmazza.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

11/a

További elektronikus változat címe
dc_relation ¦IsVersionOf

Az eredeti elektronikus kiadvány címe.

534/a

Megjegyzés szövege [eredeti kiadásról adatai]

ismétlődés: nem

dc_relation¦ IsVersionOf

The described resource is a version, edition, or adaptation of the referenced resource. Changes in version implies substantive changes in content rather than differences in format.

11/b

További elektronikus változat közreadói adatai
VersionOfContributor

Az eredeti elektronikus kiadvány közreadói, közreműködői adatai.

534/a

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

11/c

További elektronikus változat adatai
VersionOfData

Az eredeti elektronikus kiadvány megjelenési adatai.

534/a

Megjegyzés szövege [eredeti kiadásról adatai]

ismétlődés: nem

N/A

11/d

További elektronikus változat periodicitás
VersionOfPeri

Az eredeti elektronikus kiadvány periodicitása, listából kiválasztva.

534/a

Megjegyzés szövege [eredeti kiadásról adatai]

ismétlődés: nem

N/A

11/e

További elektronikus változat ISSN
VersionOfISSN

Az eredeti elektronikus kiadvány ISSN-je.

534/x

Az eredeti kiadás ISSN-je

ismétlődés: igen

N/A

11/f

További elektronikus változat ISBN
VersionOfISBN

Az eredeti elektronikus kiadvány ISBN-je.

534/z

Az eredeti kiadás ISBN-je

ismétlődés: igen

N/A

11/g

További elektronikus változat URL
VersionOfURL

Az eredeti elektronikus kiadvány távoli URL-je. (Pl. az EPA-ban archivált folyóirat saját honlapjának címe).

N/A

N/A

N/A

11/h

További elektronikus változat EPAURL
VersionOf EPAURL

A távoli elérésűeredeti elektronikus kiadvány EPA-beli borítólapjának URL-je.

N/A

N/A

N/A

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

12. TÉMAKÖR - SUBJECT

12/a

K

Főtémakör
dc_subject Broadtopic

A dokumentumot tartalmi szempontból jellemző főtémakör, listából kiválasztva.

N/A

N/A

dc_subject

The topic of the contents of the resource.

12/b

K

Témakör
dc_subject Topic

A dokumentumot tartalmi szempontból jellemző témakör, listából kiválasztva.

N/A

N/A

dc_subject

12/c

Altémakör
dc_subject Subtopic

A dokumentumot tartalmi szempontból jellemző altémakör, listából kiválasztva.
Kitöltése nem kötelező.

N/A

N/A

dc_subject


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

13. TÁRGYSZÓ - KEYWORD

   

653

Szabad tárgyszó
A dokumentumot szakmai, földrajzi, formai szempontból jellemző, tárgyszóként használt kifejezés, amely szabadon választható, nincs szabványosítva, és nem alkotja szabványosított szótár (tárgyszójegyzék/tezaurusz) lexikai egységét.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
A tárgyszó szintje:
# - nincs megadva

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

13/a

K

Szabad tárgyszó
dc_Subject ¦Keyword
(Index)

A dokumentumot tartalmi szempontból jellemző szabad tárgyszó.

635/a

Szabad tárgyszó

ismétlődés: igen

dc_Subject ¦Keyword

The topic of the contents of the resource.


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

14. TÍPUS - TYPE

   

256

Elektronikus dokumentumok jellemzői
Az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásának "A dokumentumtípus speciális
adatai" adatcsoportja. A mező az elektronikus dokumentumok típusára és terjedelmére
vonatkozó jellegzetes adatelemeket tartalmazza.


Ismétlődés: nem

1. indikátor:
#
- meghatározatlan
2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

14/a

K

A kiadvány típusa
dc_type

Az időszaki kiadvány általános (tartalmi) típusa, listából kiválasztva.

*kulturális
*tudományos
*szakmai
*regionális
*határon túli
*hírlap
*portál
*hírlevél
*diáklap
*hirdetési újság
*magazin
*szórakoztató
*ismeretterjesztő
*zine
*hobby
*egyéb

256/a

Az elektronikus dokumentumtípus megnevezése (korábban: típus megnevezése) az elektronikus dokumentum speciális típusa, amelybe az elektronikus dokumentum tartozik

ismétlődés: nem


*Megjegyzés:
Ennek következtében a mező nem ismételhető, vagy a HUNMARC csak az első előfordulást láthatja.*

dc_Type

The nature or genre of the content of the resource


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

15. FORMÁTUM - FORMAT

15/a

K

Formátum
dc_format ¦IMT
(Index)

A kiadvány formátuma (file-típus megnevezés ).

N/A

N/A

dc_Format ¦IMT

The physical or digital manifestation of the resource. [MIME]

   

538

Megjegyzés a technikai részletekről
A mező technikai információt tartalmaz, elektronikus dokumentumok esetén például az alkalmazott karakterkészletről vagy a fájl jellemzőiről (sűrűség, paritás, blokkolás stb.). Szoftverek esetén a programozási nyelvről, a forráskódról, a számítógép jellemzőiről (gyártó és model, operációs rendszer, memória igény stb.) és a periféria jellemzőiről (szalagegységek, lemezegységek, terminálok száma, kapcsolódó egyéb eszközök stb.) adható megjegyzés. Helyi hozzáférésű elektronikus dokumentum esetén kötelező a működési követelmények megadása. Távoli hozzáférésű elektronikus dokumentum esetén kötelező a hozzáférési mód megadása. Hang- és videofelvételek esetén a rögzítési, tárolási, lejátszási technikáról, a moduláció gyakoriságáról, a képfelbontásról stb. adható megjegyzés.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

15/c

Speciális technikai igény
FormatSpec

Itt azokról a speciális alkalmazásokról készítünk megjegyzést, melyek egyes ritkábban előforduló file-típusok megnyitásához szükségesek.

538/a

Megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

16. NYELV - LANGUAGE

   

041

Nyelvkód
A dokumentum vagy a dokumentum fő részének nyelve, az eredeti nyelv, illetve a fordítás esetleges közvetítő nyelve, továbbá a kiegészítő és járulékos részek nyelve (nyelvei) az MSZ 3400:2001 A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai szerinti háromkarakteres betűkóddal kifejezve.

Ismétlődés: nem

Megjegyzés: ha az almezők bármelyikében egynél több nyelvkódot kell közölni, akkor az ismétlődéseket egyetlen almezőben folyamatosan, szóköz nélkül kell megadni.

 

16/a

K

Nyelv
dc_language

A kiadvány fő részének (cikkek, közlemények, fontosabb rovatok) nyelve.

041/a

A kiadvány/mű főrészének és/vagy főcímének nyelve

Az almezőtartalom első három karaktere rendszerint azonos a 008 Meghatározott jellemzők és információs adatok 35-37. pozíciókon szereplő kóddal

Ismétlődés: nem

dc_Language

A language of the intellectual content of the document.

16/b

Rezümék nyelve

A nyelv(ek) közlése, mely(ek)en a kiadvány tartalmi kivonatokat közöl. 16/a-val való egyezése esetén is kitöltjük.

041/b

Összefoglalás nyelve

Ismétlődés: nem

N/A

16/c

Tartalomjegyzék nyelve

A nyelv(ek) közlése, mely(ek)en a kiadvány tartalomjegyzéket közöl. 16/a-val való egyezése esetén is kitöltjük.

041/f

Tartalomjegyzék nyelve

Ismétlődés: nem

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

17. HOZZÁFÉRÉS - ACCESS

17/a

K
NI

Hozzáférés:
dc_description Version

Lehetséges értékek:

*archivált
*távoli
*offline

N/A

N/A

dc_description ¦Version

   

506

Megjegyzés a terjesztési adatokról

A mező a terjesztési adatokra vonatkozó megjegyzést tartalmazza.a.


Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan
2. indikátor:
#
- meghatározatlan
 

17/b

Terjesztésre, előfizetésre vonatkozó megjegyzés
AccessNote

Ide írjuk a kiadványhoz való hozzáféréssel kapcsolatos tudnivalókat, feltételeket, terjesztési információkat, regisztráció módját stb.

506/a

[Előfizetésre vonatkozó] megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

N/A

17/c

Terjesztés, előfizetés típus:
AccessType

A hozzáférés, terjesztés módja, listából kiválasztva

Lehetséges értékek:

*előfizetéses
*e-mailben terjesztett
*regisztrációhoz kötött

N/A

N/A

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

18. ELŐZMÉNY- REPLACES

   

780

Előzménye
Az előzmény rekordját azonosító adatokat tartalmazza abban az esetben, amikor a dokumentumnak, amelyről a bibliográfiai rekord készül, eltérő címen létezik elődje.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
1
- nem képez megjegyzést

2. indikátor:
0
– előzmény

 

18/a

Előzmény címe
dc_relation ¦Replaces

A kiadvány előzményének tekinthető forrás címe.

780/n

Megjegyzés: [Az előzményt leíró adatok]

ismétlődés: igen

dc_relation¦ Replaces

The described resource supplants, displaces, or supersedes the referenced resource.

18/b

Előzmény közreadói adatai
ReplacesContributor

A kiadvány előzményének tekinthető forrás közreadói, közreműködői adatai.

780/n

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

18/c

Előzmény megjelenési adatai
ReplacesData

A kiadvány előzményének tekinthető forrás címe.

780/n

Megjegyzés: [Az előzményt leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

18/d

Előzmény periodicitása
ReplacesPeri

A kiadvány előzményének tekinthető forrás periodicitása.

780/n

Megjegyzés: [Az előzményt leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

18/e

Előzmény ISSN
ReplacesISSN

A kiadvány előzményének tekinthető forrás ISSN-je.

780/n

Megjegyzés: [Az előzményt leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

18/f

Előzmény rekordja
dc_relation Replaces EPAURL

Az előzmény borítólapjának URL-je az EPA-ban.

780/w

Az előzmény rekordjának rekordazonosítója

Ismétlődés: nem

dc_relation¦ Replaces.URL


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

19. FOLYTATÁS - IsREPLACEDBy

   

785

Folytatása
A folytatás rekordját azonosító adatokat tartalmazza abban az esetben, amikor a dokumentumnak, amelyről a bibliográfiai rekord készül, eltérő címen létezik utódja.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
1 - nem képez megjegyzést

2. indikátor:
0
– folytatás

 

19/a

Folytatás címe
dc_relation ¦IsReplacedBy

A kiadvány folytatásának tekinthető forrás címe.

785/n

Megjegyzés: [A folytatást leíró adatok]

ismétlődés: igen

dc_relation¦ ReplacedBy

The described resource supplants, displaces, or supersedes the referenced resource.

19/b

Folytatás közreadói adatai
ReplacedByContributor

A kiadvány folytatásának tekinthető forrás közreadói, közreműködői adatai.

785/n

Megjegyzés szövege [nyomtatott változat adatai]

ismétlődés: nem

N/A

19/c

Folytatás megjelenési adatai
ReplacedByData

A kiadvány folytatásának tekinthető forrás címe.

785/n

Megjegyzés: [A folytatást leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

19/d

Folytatás periodicitása
ReplacedByPeri

A kiadvány folytatásának tekinthető forrás periodicitása.

785/n

Megjegyzés: [A folytatást leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

19/e

Folytatás ISSN
ReplacedByISSN

A kiadvány folytatásának tekinthető forrás ISSN-je.

785/n

Megjegyzés: [Az előzményt leíró adatok]

ismétlődés: igen

N/A

19/f

Folytatás rekordja
dc_relation ReplacedBy EPAURL


A folytatásborítólapjának URL-je az EPA-ban.

785/w

A folytatás rekordjának rekordazonosítója

ismétlődés: nem

dc_relation¦ ReplacedBy.URL

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

20. KAPCSOLAT - RELATION

20/a

Kapcsolódó dokumentum neve
dc_relation

A kiadványhoz tematikusan kapcsolódó elektronikus időszaki kiadvány vagy egyéb forrás címe.

N/A

N/A

dc_relation

A reference to a related resource

20/b

Kapcsolódó dokumentum URL
dc_relationURI

A kiadványhoz tematikusan kapcsolódó elektronikus időszaki kiadvány vagy egyéb forrás URL-je, archivált folyóirat esetén EPA-URL-je.

N/A

N/A

dc_relation¦URI


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

21. MUTATÓ- REFERENCE

   

555

Megjegyzés az összesített mutatóról/keresési segédletekről
A mező megjegyzést tartalmaz az időszaki kiadványok összesített mutatójáról vagy keresési és azonosítási segédletekről főleg levéltári anyagok és vizuális dokumentumok esetén.

Ismétlődés: igen

1. indikátor:
#
- meghatározatlan

2. indikátor:
#
- meghatározatlan

 

21/a

Mutató, tartalomjegyzék, repertórium, index
dc_relation¦ IsReferencedBy

A kiadványhoz kapcsolódó keresési segédlet rövid leírása – indokolt esetben, fontos forrás esetén nyomtatott, offline dokumentumra is lehet utalni.

555/a

Megjegyzés: [Összesített mutató, keresési segédlet adatai – nyomtatott is]

ismétlődés: nem

dc_relation¦ IsReferencedBy

The described resource is referenced, cited, or otherwise pointed to by the referenced resource.

21/b

Mutató, tartalomjegyzék, repertórium, index
URL

dc_relation¦ IsReferencedByURL

A kiadványhoz kapcsolódó online keresési segédlet URL-je.

555/u

[Összesített mutató, keresési segédlet URL-je]

ismétlődés: nem

dc relation¦ IsReferencedBy.URL

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

22. JOGKEZELÉS - RIGHTS

   

500

   

22/a

Jogtulajdonos neve
dc_rightsName

Jogtulajdonos neve.

500/a

[Jogkezelésre vonatkozó] megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

dc_rights


Information about rights held in and over the resource.

   

500

   

22/b

Jogkezelésre vonatkozó megjegyzés
dc_rights

Jogkezelésre, jogtulajdonosra vonatkozó megjegyzés helye.

500/a

[Jogkezelésre vonatkozó] megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

dc_rights

Information about rights held in and over the resource.


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

23. MEGJEGYZÉS - NOTE

   

500

   

23/a

Általános megjegyzés
Note


Általános megjegyzés szövege.

500/a

[Általános] megjegyzés szövege

ismétlődés: nem

N/A

teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

24. STÁTUSZ - STATUS

24/a

K

A dokumentum státusza
Status

(indexképző)

N/A

N/A

N/A


teteje

#

EPA

HUNMARC

Hunmarc jellemzés

DC-Lib

25. FELDOLGOZÓ - PROCESSOR

25/a

K

Feldolgozó neve
Processor Name

N/A

N/A

N/A

25/b

K

Feldolgozói minőség
Processor Role

Lehetséges érték:

*válogatta
*kataligozálta

*javította
*archiválta

N/A

N/A

N/A


teteje

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.