ELEKTRONIKUS PERIODIKUMOK ARCHIVÁLÁSA,
GYŰJTÉSE, SZOLGÁLTATÁSA

EPA Projekt

(tervezet)

2002.02.13.

MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLOK:

  1. Az Interneten elérhető, letölthető magyar vagy magyar vonatkozású elektronikus periodikumok nyilvántartásának kidolgozása;
  2. Az online periodikák rendszeres archiválásának a kidolgozása;
  3. Az archivált periodikák hatékony szolgáltatásának kidolgozása, visszakeresés - teljes szövegű és bibliográfiai - biztosítása;
  4. Az Interneten nem elérhető, de offline hordozókon létező e-periodikumok nyilvántartása, összegyűjtése, szolgáltatásának biztosítása; (főként régi, képként rögzített periodikák)
  5. Egyrészt a régi kiadványoknal (főkent facsimile), másrészt az online létező folyóiratok esetében a hiányok pótlása illetve visszamenőleges évfolyamok rögzítése céljából digitalizálás.
  6. Egy fejlett, teljes szövegű magyar elektronikus folyóiratcikk adatbázis létrejöttének elősegítése;

 

GYŰJTENDŐ PERIODIKUMOK KÖRE, SÚLYPONTOK:

 

LEHETSÉGES RÉSZTVEVŐK

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály

Sajtórepertórium (IKER adatbázis) Osztály;

Megyei-, szak-, egyetemi könyvtárak;

Arcanum Adatbázis Kft

 

MUNKAFOLYAMATOK

- Az online periodikumok nyilvántartása.

A MEK osztály régóta végzi a hazai e-folyóiratok címnyilvántartását, amelynek köszönhetően a legnagyobb, folyamatosan aktualizált hazai adatbázissal rendelkezik (több mint 1.100 cím!). A nyilvántartás a közeljövőben a cím, URL adatok mellett további adatokkal bővül, teljesebb körű katalógussá.

- A nyilvános online szolgáltatást biztosító jogi feltételrendszer tisztázása, alkalmas szerződéstervezet kidolgozása.

Egy, az OSZK jogtanácsosa által véleményezett szerződés-szöveg már rendelkezésre áll, amelynek alapján a MEK osztály néhány folyóirat-szerkesztőség engedélyével már rendelkezik.

- Az e-folyóiratok katalógusára alapozva a gyűjtőköri szempontok alapján szelektálva az egyes folyóirat-szerkesztőségekkel szerződéskötés az archiválás és online szolgáltatásra.

- Az Interneten található, nyilvánosan elérhető e-folyóiratok archívumainak letöltése, valamint azok folyamatos archiválása.

- Az archivált folyóiratokból oktatási, kutatási szempontból kiválogatott periodikák körére fejlettebb, pl. bibliográfiai szintű visszakeresés biztosítása.

A Sajtóbibliográfiai osztály az IKER adatbázis alapján létrehoz egy külön EPA bibliográfiai adatbázist, amelyben az archivált folyóiratcikkek bibliográfiai szinten kereshetőek. Az adatbázis gyarapodását az

Kísérleti üzemmódban az IKER adatbázisban az Alföld folyóirat egyes bibliográfia leírásainál elérhetővé vált az EPA-ban archívált teljes szövegű cikk is.

(Keresés: Folyóirat= Alföld + Megjelenés éve= 1996

- A régi, képi alapon rögzített folyóiratok online szolgáltatásának kidolgozása (képi file-ok konverziója, böngészés funkció stb.)

Ilyen célra pl. a Debreceni Egyetemi Könyvtárban és a Szegedi Egyetemi Könyvtárban is dolgoztak ki különböző alkalmazásokat.

A megfelelő alkalmazás kiválasztásával ki kellene alakítani az OSZK-ban az EPA mellett egy régi, főként facsimile elektronikus folyóirat-tárat is.

- A régi, a hazai könyvtárak által képi alapon rögzített folyóiratok szervezett gyűjtése, szolgáltatásának biztosítása.

 

Tájékozódási pontok:

MEK-e-folyóirat címgyűjtemény

http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir/

MEK-EPA

https://epa.oszk.hu

IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma

http://w3.oszk.hu/rep.htm

Neumann-ház - WebKat.hu

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat

Széphalom - régi folyóirat szolgáltatás az SZTE-n

http://www.bibl.u-szeged.hu/szep/

Debreceni Elektronikus Könyvtár

Észak-Tiszántúli Folyóiratok Adatbázisa

http://www.lib.klte.hu/library/dolgozok/ebatfai/DEK/tiszantuli.html

Arcanum - Figyelő archívum

http://www.arcanum.hu/figyelo/