Elektronikus Periodika Archívum

és online tudományos műhely

kialakítása

pályázati tervezet

2001. október 26.

 

A projekt fő célja egy tudományos, oktatási célú magyar elektronikus teljes szövegű folyóirat-adatbázis kialakítása.
1/a. melléklet: (a projekt részletes ismertetése)

 

A folyóirat adatbázis tartalmazná az

Az adatbázist kiegészítené egy elektronikus folyóiratok teljességre törekvő lelőhely-adatbázisa.

A projekt kapcsán visszamenőlegesen adott időszakra digitalizálásra kerülne a Magyar Nemzeti Bibliográfia részeként épülő Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma nyomtatott kiadványai. Ennek eredménye megfelelő konverzióval bekerülne a Repertórium 1993. óta adatbázisként épülő változatába.

A folyóirat adatbázisra támaszkodva a Kontextus Alapítvány egy interaktív tudományos portált fejlesztene tovább. A portál a hazai felsőoktatás, tudományos kutatás számára az kifejlesztett adatbázis segítségével egy interaktív hazai tudományos műhelyt biztosítana.

***

Az Interneten elérhető tartalmak egyik jellemző képviselője az elektronikus folyóirat. Másik megközelítésből a szerkesztett, válogatott cikkeket tartalmazó folyóiratok a mai kor alapvető tájékozódási, oktatási, kulturálódási eszközeit jelentik, lassan maguk mögé utasítva a könyveket is. Az elektronikus folyóiratok, periodikák fogalma komplex, többféle megjelenési, szolgáltatási formát bele értenek általában.

Külföldön számos kereskedelmi szolgáltatás található, amelyekben a hagyományos, nyomtatott folyóiratok digitalizált, teljes szövege megtalálható, visszakereshető. Ezeknek az adatbázisoknak egy részét régi, hagyományos adatbázis forgalmazó cégek (pl. DIALOG), más részét ugyancsak ismert folyóirat-forgalmazó cégek (pl. SWETS, Springer, Elsevier, MCB) készítik és szolgáltatják. Az Oktatási Minisztérium a közelmúltban fizetett elő az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) projekt keretében néhány ilyen adatbázis-szolgáltatásra (Science Direct, Swetsnet Navigator), amelynek keretében az egész hazai felsőoktatási és tudományos kutatási szféra hozzáférhet több száz külföldi folyóirat teljes szövegéhez. A szolgáltatást bibliográfiai visszakeresés egészíti ki.

Az e-folyóiratok másik értelmezése azon e-folyóiratok, amelyek általában ingyen, nyilvánosan hozzáférhetőek, a szolgáltatást többnyire a szerkesztőség szervezi és főként böngészhetőek, maximum csak önállóan, egy folyóirat vonatkozásában találhatóak visszakereső eszközök.

Magyarországon az e-folyóiratoknak főként ez a második megjelenési formája ismert, az elsőre alig találunk példát, leginkább talán az Akadémiai Kiadó szolgáltatása felel meg ennek a formának, azonban itt bibliográfiai, vagy a cikkek teljes szövegében való visszakeresés már nem található.

Megtalálható azonban közel 1.100 féle periodika elektronikus formában, online nyilvánosan elérhetően. Ezek többnyire egymástól függetlenül, folyamatosan aktualizálva vagy lezárva, minden cikkel vagy csak szelektálva, nyomtatott megfelelővel vagy csak e-változatban vannak. Ezek cím-nyilvántartását a Magyar Elektronikus Könyvtár már évek óta végzi.

Ugyancsak a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdte el 2001. nyarán kísérleti jelleggel az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar periodikák összegyűjtését, archiválását és nyilvános szolgáltatását. Mivel a jelenleg hatályos kötelespéldány törvény egyértelműen nem vonatkozik az elektronikus periodikákra, ezért az egyes folyóirat-szerkesztőségekkel kölcsönös együttműködési megállapodást kötve indult meg az Országos Széchényi Könyvtár keretében ez a tevékenység.

***

A fentiek indokolttá tesznek egy, az alapcélként megnevezett, alapvetően magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus (vagy digitalizált) folyóiratokat, periodikákat tartalmazó, fejlett keresőeszközökkel kezelhető adatbázis kialakítását. A tervezett adatbázis forrásai

Erre mind nagyobb szüksége van mind a hazai felsőoktatásnak, tudományos kutatásnak, de általában véve a növekvő számú Internet felhasználó közösségnek. Ennek megvalósításához az alábbi munkafolyamatokra van szükség:

***

1. munkafeladat

Magyar elektronikus folyóiratok lelőhely-adatbázisának kialakítása

Az igények és a létező szabványok figyelembevételével ki kell alakítani az adatbázis struktúráját, rekordszerkezetét.

Alkalmas adatbázis-kezelő programot kell keresni, amely egyszerűen Web-en keresztül lekérdezhető.

A rekordszerkezet alapján létre kell hozni az adatbázist.

A MEK meglévő címgyűjteményét alapul véve - felhasználva az OSZK Magyar ISSN Nemzeti Központ valamint a Neumann Digitális Könyvtár WebKat adatbázisait is - katalogizálni és fel kell tölteni a létrehozott adatbázist.

A MEK eddigi e-folyóirat címgyűjtési és aktualizálási tevékenységét folytatva ki kell dolgozni az adatbázis folyamatos építését létrehozva egy teljességre törekvő magyar elektronikus folyóirat lelőhely-adatbázist.

Kezdés: 2002.07.01.

Befejezés: 2002.12.31.

Sarokpontok:

Adatbázis rekordszerkezetének kialakítása 2002.07.30.

Alkalmas adatbázis-kezelő program keresése, telepítése, beüzemelése 2002.09.30.

Meglévő cím-állomány visszamenőleges katalogizálása, az adatbázis

Feltöltése 2002.12.31.

Kivitelező:

OSZK MEK osztály

Költség (e Ft):

Rekordszerkezet 100 (bér + közteher)

Adatbázis telepítés 200 (dologi)

Adatbázis feltöltés 140 (bér + közteher) [140 Ft/tétel (bruttó)]

 

2. munkafeladat

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertórium visszamenőleges digitalizálása, adatbázis konvertálása

A Magyar Nemzeti Bibliográfia részeként épül a Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma, amely közel 2.000 hazai társadalomtudományi és természettudományi folyóirat cikkszintű bibliográfiai feltárását tartalmazza. A bibliográfia 1993-tól adatbázisban (IKER) épül, amely Web-es lekérdezési lehetőséggel rendelkezik. A projekt keretében a bibliográfia visszamenőleges, havi nyomtatott füzeteinek digitalizálását és ezekkel az adatbázis kiegészítését tervezzük 1987-ig.

Kezdés: 2002.07.01.

Befejezés: 2002.12.31.

Sarokpontok:

Adatbázis-konverzióhoz szükséges rekordszerkezetének kialakítása 2002.07.30.

A nyomtatott kiadványok digitalizálása 2002.10.30.

A digitalizált állomány adatbázisba konvertálása 2003.01.31.

Kivitelező:

OSZK MNB Sajtórepertórium Szerkesztősége

Arcanum Adatbázis Kft.

Költség (e Ft):

Felhalmozási ktgek

2 db PC, teljes konfiguráció 600

1 db tintasugaras nyomtató 50

Bérjellegű ktgek

Az adatstruktúra elkészítése: 200

Az új struktúra elkészítéséhez az adatok definiálása 200

Dologi ktgek

Az 1987-1992 között feldolgozott cikkek

1 évi kötetének rögzítése: 600

(250 Ft/1000 karakter)

6 év 3,600

 

3. munkafeladat

Nyilvános internetes folyóiratok rendszeres tükrözéséhez, archiválásához szükséges rendszer kidolgozása

A MEK osztály elkezdett munkája csak az első lépéseket tette meg, egy üzemszerű, rendszeres tükrözést biztosító rendszer kidolgozása felé. A projekt keretében ennek kidolgozásához az alábbi feladatokat kell végrehajtani:

Kezdés: 2002.07.01.

Befejezés: 2002.12.31.

Sarokpontok:

Jogi szerződéstervezet kidolgozása 2002.07.30.

Tükröző, aktualizáló programok kifejlesztése 2002.10.30.

Online menedzselő felület kidolgozása, beüzemelése 2002.10.30.

Kivitelező:

Arcanum Adatbázis Kft.

OSZK MEK osztály

Költség (e Ft):

Jogi szerződés 60 (dologi)

Technológiai üzemmenet kidolgozása 100 (dologi)

Programfejlesztés 250 (dologi)

Szerver tárkapacitás bővítése 300 (felhalmozás)

 

4. munkafeladat

Folyóiratok kiválasztása

A szolgáltatás emelt szintű adatbázisába csak kiválasztott folyóiratok kerülnek. A felsőoktatás és a hazai tudományos kutatás igényeinek kielégítése érdekében, ebbe az adatbázisba nagyobbrészt társadalomtudományi, kisebbrészt természettudományi folyóiratok kerülnek kiválasztásra. A kiválogatott folyóiratok szerkesztőségeivel jogi szerződésben kell megállapodni a folyóiratcikkek felhasználásának feltételeiről.

Kezdés: 2002.07.01.

Befejezés: 2002.12.31.

Sarokpontok:

Folyóiratok kiválogatása 2002.07.30.

Szerződéskötések megkezdése 2002.09.15.

Kivitelező:

Kontextus Alapítvány

OSZK MEK osztály

Költség (e Ft):

Felhasználói juttatás a szerkesztőségeknek 15,000 (dologi)

(100 e Ft/50 folyóirat/3 év)

 

5. munkafeladat

Folyóiratok visszamenőleges digitalizálása

A válogatott cikkadatbázisba régi, csak nyomtatott formában meglévő folyóiratok digitalizálása kapcsán is kerülnének cikkek. A 4. munkafázisban kiválasztott kb. 50 folyóirat visszamenőleges digitalizálását 1995 ill. 1990-ig tervezzük a projekt kapcsán. Ez folyóiratonként változhat, amennyiben egy-egy kiválasztott folyóiratnak vagy az Interneten vagy szerkesztőségekben megtalálható valamilyen elektronikus változata.