Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 4. sz., 1877. január 27., szombat, 3. oldal, 3. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:01:34 | 2,2 mb)
Nem játékra való — a fegyver. E hó 22-én a pécsi pénzügyőrségi szakaszhoz tartozó egy fővigyázó s egy közpénzügyőr egy egerági pincében a kelletinél többet öntvén a garatra, jókedvükben a náluk volt revolverrel lövöldözni kezdtek. A lövésre több földmüves vetődött hozzájuk s bámulták a fegyvert, „melylyel egymásután annyiszor lehet lőni.” Erre a közpénzügyőr, hogy fokozza a jelenvoltak bámulatát, fogta a még egy töltést rejtett, de elzárt revolvert, szájába dugta csövét s egyre csatogtatta a kakast, mondván: „Lám komék! furcsa egy fegyver ez, lecsap a kakasa s még sem sül el, ha az ember nem akarja.” E pillanatban — nem tudni mi okból — elvenni akarta tőle a felvigyázó a revolvert, de utána nyulván a revolver zárveszőjét fogta meg s huzogatta, minek következtében a zár megnyilott s a következő csattanásra elsült a fegyver s a lövés a közpénzügyőr torkába fúrodott. A jelenvoltak rémlülve futottak el s a pénzügyőr mielőtt segély érkezett volna — meghalt. A vigyázatlan fővigyázó önkényt jelentkezett rendőrségünknél.
Visszalépés az 1877. január 27-ei lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎