Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 1. sz., 1877. január 6., szombat, 3. oldal, 3. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:01:43 | 2,3 mb)
Beküldetett: Miként szabadult meg szerencsésen egy városbiró a fenyitő eljárás alól. Mohács város birája sok szerencsében részesül. M. hó 6-án a pécsi k. törvényszéknél a kir. ügyész vád alá helyezett egy szegény özvegyet azért, mert állitólag a mohácsi városbiró és két esküdtje által kiállitott bizonyitvány szerint, a mohácsi ejárásbiróságnál hamisan esküdött. A tárgyalás alkalmával azonban kiderült, hogy nem a vádolt özvegy esküdött meg hamisan, hanem az elöljáróságnak ellenne kibocsájtott bizonyitványa volt hamis; (talán téves), mely körülmény folytán a megkeseritett özvegy a törvényszék által a vád alól fölmentetett, kir. ügyész ur nem késett az igazság büntető karját azonnal a vétkesen könnyelmü elöljárók ellen forditani, de közbejött ama nem várt körülmény, hogy a vádolt nő ügyvéde meggyőzte k. ügyész urat arról, hogy az elöljárók bizonyitványa sem hamis. Azonban a jövő meg fogja mutatni, valjon a mohácsi közönség is oly könnyen fog-e megnyugodni elöljáróinak ily vétkes eljárásán, mint a kir. ügyész ur mert ha a hatósági bizonylatok is ily selejtesek, akkor megszünik iránta a bizalom s a lakosság személy és vagyonbiztossága is veszélyeztetve van.
Visszalépés az 1877. január 6-ai lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎