Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 1. sz., 1877. január 6., szombat, 3. oldal, 1. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:02:06 | 2,9 mb)
Sajnos, de való, hogy ujdonsági rovatunk jó részét olyan dolgok és események felemlitése tölti meg, melyek vajmi szomoru és aggasztó szinben tünteti fel közbiztonssági és közerkölcsi állapotainkat. A nép a rohamosan terjedő elszegényedés közepette nemcsak hogy a tulajdon szentségét, az enyém és tied fogalmát nem tartja tiszteletben, hanem a legundoritóbb brutalitásba sülyedve, olyan tettekre vetemedik, melyek egy vészteljes idő s a féktelenség iszonyuan pusztitó napjaira engednek következtetni, ha a kormány még idejekorán szigoru rendszabályokkal nem vet gátot e mindinkább dagadó vészes árnak. Bármely vidéki lapot vegyük kezünkbe, nem akadunk olyanra, mely gyilkossági, rablási, lopási s több efféle esetröl szóló hireket ne tartalmazna. Hová jutunk, ha az továbbra is igy tart? — a mire pedig nagyon is van kilátás. Videant consules...... S most, hogy némi alapot adjunk ez előbbi kifakadásunknak ide igtatunk egy kis rendőri referádát a legutóbbi napokról. Sylvester éjjelén „még eddig ismeretlen” tettesek a temetőbe vetődtek s ott egynehány diszesebb siron olyan pusztitást vittek véghez minőre csak a legvadabb vandalismus képes. A Sch-féle sirboltról még a több mázsa sulyu sirkövet is elhengergették s a sirt teledobták kövekkel és sirékitményekkel. Szerdán éjjel a pécsi hegyekben 6 présházat törtek fel. Az apróbb lopások pedig majdnem megszámlálhatlanok. Már alig győzi rendőrségünk naplójába vezetni. Hová jutunk?....
Visszalépés az 1877. január 6-ai lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎