Pécsi Rikkancs — Bűnügyi hírek Pécs korabeli sajtójából
Pécsi Figyelő, 5. évf., 1. sz., 1877. január 6., szombat, 2-3. oldal, 5-1. hasáb
Meghallgatom [.mp3] (00:02:13 | 3,1 mb)
Szerdán délelőtt 11 órakor azon megdöbbenő hir futotta be városunkat, hogy Schraub Lajos kir. járásbirósági végrehajtó fél tizenegy órakor főbe lőtte magát. E hir eleintén nem talált hivőkre, mert Schraubot mindenki kedélyes és életre-való férfiunak ismerte, ki nagy vagyona mellett hivatalát lelkiismeretesen és pontosan teljesitve kényelmes és rendezett anyagi körülmények s békés megelégedett családi viszonyok közt élt. E hir azonban csakugyan való volt. Schraub a mondott időben egy revolverrel lőtte meg magát. A revolvert jobb fülébe sütötte el. A golyó egészen az agyig hatolt. Az eldördült lővésre cselédje az irodába rohant, hol őt a kereveten feküdve s még életben találta. Még szólni akart, de már nem volt ereje. Csak néhányszor integetett az asztal felé, melyen egy levelet hagyott hátra, aztán kilehelte életét. Schraub még kedden este a legvígabb kedélyhangulatban részt vett egy társaság mulatságában s csak késő éjjel távozott haza a legjobb kedvvel. Másnap pedig, borzasztó elhatározásának legkisebb jele nélkül végezte hivatalos teendőit s délutánra több végrehajtást is tüzött ki. Végzetes tette egy pillanat szüleménye lehetett. A hátrahagyott néhány sornyi levélben kéri anyját, hogy neki e tetteért megbocsásson s hogy nejével együtt lakjék. Temetése csötörtökön délután nagyszámu résztvevők jelenlétében ment végbe. Legyen neki könnyű a föld, melyen az élet oly nehéz volt neki, s találjon irgalmat az életek ura s mindenható birónál!
Visszalépés az 1877. január 6-ai lapszámhoz!
Visszalépés az évfolyam kezdőlapjára!
 

֎     ֍     ֎