Tóth Tibor

 

AZ AUTÓIPARI RELÉGYÁRTÁS ELSő TÍZ ÉVE JÁSZBERÉNYBEN ÉS AZ AUTOELEKTRO KFT. TÖRTÉNETE

 

A jászberényi Műszeripari Szövetkezet jogelődjét 1951-ben 6 tag alapította. A szövetkezet lakossági szolgáltatással és folyamatosan bővülő termékgyártással foglalkozott. A hetvenes években már jelentős volt a szovjet export mennyisége.

1980-ban a Bécsben működő UHER AG – amely a SIEMENS leányvállalata volt - vezetősége Bulgáriában, Jugoszláviában és Magyarországon kereste az alkalmas partnereket az autóipari relé gyártásra. A Műszeripari Szövetkezetet ekkor találta meg Herbert Geihsler, az UHER AG kereskedelmi igazgatója. Az itt látottak alapján alkalmasnak találta a szövetkezetet arra, hogy az új feladattal megbirkózzon.

Geihsler úrnak sikerült elérni az UHER AG vezetésénél, hogy a relégyártás Jászberénybe kerüljön. Ettől kezdve időt és fáradságot nem kímélve, hittel és meggyőződéssel szinte hetente, személyesen vagy munkatársai útján Jászberényben segítette a gyártás előkészítését. Bőven akadt feladat, hiszen a gyártáshoz gépeket, szerszámokat, import alapanyagot kellett biztosítani, amit Geihsler úr segítsége nélkül a szövetkezet nem tudott volna megoldani.

Az alapanyagot az első években teljes egészében az UHER AG biztosította. A gyártáshoz szükséges célgépek, szerszámok elkészítése - osztrák szakemberek közreműködésével - Jászberényben történt. Az osztrákok ráadásul több speciális gép beszerzésében is közreműködtek.

Az akkori vezetése érezte, hogy az új gyártmányok meghonosítása – a szövetkezet jövője érdekében - igen nagy fontosságú, ezért jelentős anyagi áldozatot vállaltak a próbagyártás mielőbbi beindítása érdekében.

A kitartó és mindkét részről megnyilvánuló erőfeszítések eredményeként 1982. nyarán típusonként 20-20 darab kézi összeszerelésű jelfogót készítettek el. A szövetkezet az import-export bonyolításával a METRIMPEX Magyar Műszeripari Kereskedelmi Vállalatot bízta meg.

Az első nagyobb tételt - 1000-1000 darab U-05-ös és U-13-as autóipari jelfogót 1983. májusában szállították ki. Ezen tételek külföldi bevizsgálása, bemérése után kapott engedélyt a szövetkezet a sorozatgyártás beindítására. Rövid idő múlva, 1983 decemberében már 10000 darab  sorozatban gyártott relét szállítottak le a megrendelőnek.

1984-ben az autóiparban használatos “K” jelű relé 7 típusát gyártották. A reléket nyugati autókba (Volkswagen, Audi) építették be, amelyekkel a kocsik irányjelzőit, ablakemelőit, fűtését működtették.

1984-ben 1 millió 330 ezer darab jelfogót exportáltak, s ezzel új fejezet nyílt a szövetkezet életében, mivel a szocialista mellett, már nyugati piacra is szállítottak.

Geihsler úr folyamatos szakmai segítsége, útmutatása valamint a műszaki fejlesztés tette lehetővé a gyártás folyamatos növekedését, felfutását. A vezetők és a dolgozók szemléletváltozására volt szükség ahhoz, hogy a korábbi mennyiségi szemlélet helyett a hatékony, minőségi munkavégzésre helyezzék a fő hangsúlyt. A gyártás során a kollektívának magas műszaki követelményeknek kellett megfelelni.

A FORD minőségbiztosítási rendszer elemeinek alkalmazásával sikerült megfelelni az egyre magasabb követelményeknek és elérték a korábbi magas selejtarány elviselhető mértékűre történő való csökkentését.

A termelési mennyiségének növekedését segítette a gyártási technológia fejlesztése. A műszaki színvonal növelésében meghatározó szerepe volt Vass József fejlesztő mérnöknek.

A kezdetben a relé bemérését manuálisan végezték. Ez a munkafázis igen nagy mennyiségű élő munkát igényelt, hiszen két szakember 8 óra alatt mintegy 100 relét tudott bemérni.

1983 decemberében helyezték üzembe az első számítógépes bemérőt, mellyel kiváltották a kézi bemérést. Ugyanebben az évben a szövetkezet raktárhelyiségének kialakításával teremtették meg a gyártás feltételrendszerét.

1985 végéig a tekercselést asztali motoros célgéppel végezték. A tekercselő rézhuzal a lábkivezetőre kézi rögzítéssel történt. 1986-tól az AUMANN cég 4 orsós tekercselő gépének beállítása nyomán jelentősen növelhették a termelékenységet. 1988 év végén újabb német gyártmányú, nyolc orsós AUMANN tekercselőgépet, továbbá nagy teljesítményű KAISER alkatrészgyártó présgépet és KLÖCKNER csévegyártó fröccsgépet helyeztek üzembe.

A folyamatos műszaki fejlesztés, gépberuházások tették lehetővé, hogy 1988-ban már a 10 milliomodik relé is elhagyta a gyártósort. Házi ünnepség keretében Herbert Geihsler úr a munkáját megköszönve és elismerve, a szövetkezet vezetése átadta a 10 000 001. legyártott relét.

A piacgazdaságra való átállás, a szovjet piac beszűkülése, a felvett hitelek visszafizetése kedvezőtlenül hatott a szövetkezetre, amely 1989 végére fizetőképtelenné vált és 1990. január 8-án csődöt jelentett. A hitelezőkkel, a Magyar Hitelbankkal és a Világbankkal folytatott tárgyalások eredményeként 120 nap haladékot kapott fizetési kötelezettségének rendezésére, de határidő elteltével sem tudta adóságát rendezni.

1990 nyarára világossá vált, hogy az eddigi formában a szövetkezet nem tud tovább működni, a közgyűlése az életképes részegységek Kft-vé alakulása mellett döntött. Összesen kilenc Kft. jött létre, a szövetkezet új néven és tartalommal MICOOP Műszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezetté alakult át.

A relégyártó üzem vezetője Mátics Béla és Sas József 1990 októberében saját elhatározásból az UHER AG vezetőivel való találkozás céljából Bécsbe utaztak. Informálódni akartak, hogy a szövetkezetnél kialakult helyzet következtében számol-e az osztrák cég beszállítóként a jászberényi üzemmel. Alexei Jaroljmek igazgató, Roland Jaksch műszaki igazgató és Peter Hofstetter kereskedelmi igazgató biztosították a kiutazókat arról, hogy a jövőben is igényt tartanak a Jászberényben gyártott relékre. A pozitívan végződő tárgyalás után a relégyártó üzem vezetői, dolgozói körében elkezdődött a tevékenység továbbvitelét szolgáló Kft. szervezése, megalakulásának előkészítése.

Az 1990. december 28-án megtartott alakuló taggyűlés 1 millió Ft törzstőkével, 1991. január 1-i hatállyal létrehozta a Gépjárműipari és Elektronikai Egységeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidítve: AUTOELEKTRO Kft-ét). A társaság székhelye Jászberény, Pipacs utca 11. lett. A törzstőke 30 %-át a MICOOP Szövetkezet két gép apportjával, 70 %-át pedig 36 fő - az akkori vezetők és fizikai dolgozók – készpénzben fizették be.

 

Alapító tagok:

 

 

Balla Tiborné

Baráth Józsefné

Bartók Béláné

Bene Tiborné

Benke Imréné

Darázs Józsefné

Hoffer Ferencné

Hortobágyi Istvánné

Horváth György

Horváthné Hamar Zita

Juhász Éva

Juhász Lászlóné

 

Kisbalázs Lászlóné

Kiss Gyuláné

Kiss József

Kovács Ernőné

Kovács Jánosné

Kövér Károly

Lados Balázs

Lázár Mihályné

Lór Ferencné

Mátics Béla

Montvai Zoltánné

Muhari Károlyné

 

Nagy József

Németh Sándorné

Oláh Gyuláné

Sándor Ernőné

Sas József

Sasné Fekete Mária

Sülyi Béláné

Szabó Tóth László

Száraz Ferencné

Tajti Istvánné

Turnusz György

Vas József

 

 

A társasági szerződésbe tevékenységi körként 24 termék és szolgáltatás került, de a tényleges tevékenység az UHER AG-nek korábban is gyártott “K” jelű autóipari relé gyártására korlátozódott.

A társasági szerződésben rögzítették azt is, hogy a MICOOP Műszeripari Szövetkezet a társaság rendelkezésére bocsátja a tevékenység folytatásához szükséges gyártási eljárásokat, gyártási, piaci ismereteit, kapcsolatait. Ugyanebben határozták meg a működés és a nyereség felosztásának szabályait. Döntöttek az első ügyvezető személyéről, mely tisztségre két évi időtartamra, Mátics Bélát választották meg.

A munkaterület, a gyártási technológia, gépek, berendezések, a gyakorlattal rendelkező munkaerő adott volt a vállalkozás zökkenőmentes indulásához. A tagság, a dolgozó kollektíva érezte, hogy a megszerzett önállóság új gazdálkodási forma széles lehetőséget, de sokkal nagyobb felelősséget is jelent.

Már az alakulást követő hetekben súlyos gondok jelentkeztek, melyeket napról-napra kezelni kellett a vezetésnek. A Kft. minimális alkatrészt, alapanyagot örökölt. Az import beszerzést előrefizetéssel továbbra is a túl bürokratikusan működő METRIMPEX bonyolította. Rövid időn belül kiderült, hogy az önálló gazdálkodás területén még nincs kellő mélységű ismeret és gyakorlat.

A termelés folyamatos viteléhez már 1990 tavaszán forgóeszköz hitelre volt szükség, melynek megszerzése is nehézségekkel járt. A vállalkozás a beszállítóktól az UHER AG garancia vállalásával tudott alapanyaghoz, alkatrészhez jutni.

A MICOOP Szövetkezetnek, mint tulajdonosnak az épület, gépek, szerszámok után fizetendő bérleti díja megnövelte a költségeket. A vezetés ezért egyik fő céljának tartotta az épület és gépi berendezések tulajdonjogának mielőbbi megszerzését..

Az önálló import-export jog hiánya is egyre több gondot és költséget jelentett, amire szintén megoldást kellett találni. A vezetők az önálló külkereskedelmi jog megszerzésére törekedtek. Ennek engedélyeztetését - érdekeik csorbulása miatt a METRIMPEX, de még a szövetkezet egyes vezetői is - igyekeztek akadályozni, késleltetni. A Kft. kitartó, következetes munkájának köszönhetően, 1991. augusztus 28-án önálló export-import jogot kapott a vállalkozás.

1992-ben a gazdálkodás eredményessége már lehetővé tette a szövetkezeti tulajdonú termelési eszközök, gépek, szerszámok nagy részének megvásárlását.

1993-ban az épület is a Kft. tulajdonába került.

1994-ben a MICOOP Szövetkezettől a tiszta magyar magántulajdon létrehozása érdekében – melyet az UHER AG is szorgalmazott – a 30 % törzstőke kivásárlásra került.

A termelési darabszám növekedésével egyre nagyobb gondot jelentett a munkaterület szűkössége, zsúfoltsága. Megoldást jelentett, hogy a meglévő épületre, könnyűszerkezetű tetőzet alkalmazásával emeletet építettek, amivel kibővült a gyártóterület.

Az emeletráépítés terveinek elkészítése és jóváhagyása után 1996. május 20-án Bereczki és Társa Kft-vel kapott megbízást a kivitelezésre. Az 50 millió forintos beruházás egy modern 300 m2-es emeleti üzemcsarnok megépítését, a meglévő földszinti épület külső felújítását, belső átalakítását, korszerűsítését jelentette. A beruházáshoz a Kft. 10 millió Ft-os, 36 hónapi futamidejű kölcsönt vett igénybe. Az építkezés úgy valósult meg, hogy a termelés folyamatos maradhatott, ami nem kis szervező és odafigyelő munkát igényelt.

A Kft. vezetősége a beruházás mellett a minőségbiztosítás eddigi rendszerének magasabb szintre emeléséről is döntött. 1996-ban elkezdte az EN ISO 9002 : 1994 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer kiépítését. A több jelentkező felkészítő cég közül a budapesti CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda 1995 decemberi ajánlatát fogadta el, majd 1996. január 8-án a szerződést kötöttek velük. Februárban az iroda munkatársa elvégezte a helyzetfelmérést, így megkezdődhetett a minőségbiztosítási kézikönyv összeállítása, a minőségbiztosítási eljárások kidolgozása, valamint az év második felében a minőségbiztosítási utasítások és bizonylatok elkészítése. A vezetés a feladatok irányítására, összefogására, koordinálására Kiss József üzemmérnököt, minőségbiztosítási felelős vezetővé nevezte ki. Az előzetes belső audit után a TÜV HANNOVER-KTI Kft. 1997. március 7-én a TÜV CERT rendszer auditálása keretében és eljárási szabályai szerint pozitív eredménnyel zárult. Az AUTOELKTRO Kft. hároméves időtartamra megkapta EN ISO 9002.

A minőségbiztosítási rendszer működtetésével a Kft. megteremtette a feltételeket a vásárlói igények maximális kielégítéséhez. A minőségi munka alapja, hogy a jelfogókba csak kizárólag megbízható forrásból származó, kiváló minőségű alkatrészeket építenek be, melynek túlnyomó része nyugat-európai piacról származik.

A relék - minőség szempontjából kulcsfontosságú - érintkezőit kezdettől fogva a német HERAEUS cég szállítja. Az egyre szorosabbá váló együttműködés és jó partneri kapcsolat eredménye az egyenletes jó minőségű alkatrész beszállítás. A húzórúgókat a svájci BAUMANN és az osztrák WENZL cégtől szerzik be. A tekercselő rézhuzal belföldi és külföldi gyártóktól egyaránt érkezik. Korábban a német ELEKTRISOLA, jelenleg az osztrák SH-ELDRA cég a beszállítók. 

Az új üzemcsarnok építészeti munkái, az épület külső felújítása 1996. késő őszére készült el. Így elkezdődhetett a csarnok belső épületgépészeti munkálatainak elvégzése, valamint a lenti épület szociális helyiségeinek felújítása. (2. sz. kép)

1997. május 16-án az épület használatbavételi eljárásának helyszíni szemléjére került sor, ahol a szakhatóságok nyilatkoztak arról, hogy a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárulnak. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 1997. június 5-én kelt határozatával a használatbavételi engedélyt megadta.

Az engedély birtokában Horváth György üzemfenntartási vezető irányításával június második hetében megkezdődött a szép, tágas és modern üzemcsarnokba a gépek, berendezések felköltöztetése.

A légkondicionált, pormentes csarnok és berendezései a legszigorúbb biztonságtechnikai és ergonómiai követelményeknek is megfelelnek. (3. sz. kép)

Az új üzemben június 16-án kezdődött el a gyártás, és még ebben a hónapban a gyártósoron elkészült az 50 milliomodik relé. Ezt követően a kivitelező a kiürített lenti helyiségek átalakításához, felújításához fogott hozzá. 1997. novemberére a földszinti rész felújítása, berendezése is megtörtént. Új raktárhelyiséget, TMK műhelyt és előszerelő üzemrészt alakítottak ki. (4. sz. kép) (5. sz. kép)

Az új üzem évi 10 millió autóipari relé előállítására vált alkalmassá. A sorozatgyártás célszerűen kialakított félautomata, illetve dolgozók által kiszolgált célgépeken történik. A gépek többsége pneumatikus és villamos vezérlésű. A gépeket, gépi berendezéseket a gyártósorokon sorosan és párhuzamosan rendezték el. A gyártósorok kapacitása rugalmasan változtatható több azonos műveletet végző gép gyártási folyamatba való bekapcsolásával. A napi gyártható darabszám 28000 és 40000 darab között mozog.

A vállalkozás történetében eddig 1998-ban gyártottak legtöbb autóipari relét 8,6 millió darabot.

Az AUTOELEKTRO Kft. 1998. januártól a Jászberény, Jásztelki út 17. szám alatti épület földszinti helyiségeiből 153 m2 területet raktározás céljából a budapesti Munka- és Védőruházati Ipari Szövetkezettől bérelt. A bérlemény 1999. elejétől 577 m2-re, novemberétől 688 m2–re nőtt.

A vállalkozás vezetőségének régi célja volt a több lábon állás megvalósítása, mert huzamosan egy termékre, az autóipari jelfogóra építeni a gazdálkodást kockázatokkal jár. 1996-tól a vezető menedzsment rendszeresen járt üzletember találkozókra. A cég tagja lett a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének, ezáltal bekerült több adatbázisba. A Kft. az utóbbi években a BNV AUTOMOBIL és a JÁSZ-EXPO rendszeres kiállítója. A hazai kiállításokon kívül Ausztriában, Franciaországban, Japánban, Németországban és Romániában rendezett vásárokon is bemutatták a cég gyártmányait. Az utóbbiak eredményeként a VENTEK közvetítésével, 1997. elején jött létre a német Freudenberg céggel a kapcsolat. Magyarországi beszállítót kerestek mágnestekercs gyártására, amit tovább szerelés után az autógyárak használnak fel. (6. sz. kép)

Az előzetes gyártás után 1997. májusában az AUTOELEKTRO Kft. árajánlatot adott a termék gyártására. Az árajánlat elfogadását követően elkezdődött a gyártáshoz szükséges gépek beszerzése, valamint szerszám és alkatrészgyártáshoz alvállalkozók keresése. Félév elteltével elkészültek az első próbadarabok, melyek kedvező elbírálása után a cég engedélyt kapott a sorozatgyártásra. A Kft. 40 millió forintot költött a sorozatgyártáshoz szükséges gépek és szerszámok vásárlására. A termelés beindulása mégis sok gonddal, problémával járt együtt, a beszállító alvállalkozók nehezen tudtak alkalmazkodni a szigorú minőségi követelményekhez.

1999 februárjától kezdődött el a rendszeres kiszállítás és még ebben az évben 350000 darab került le a gyártósorról. A Freudenbergtől jó beszállítói minősítést kapott a Kft. A céggel 2000-re 600000 darab kiszállítására kötöttek szerződést. Ma már a Kft ettől jóval nagyobb darabszám legyártására.

A 2000 szeptemberében Weinheimben tartott üzleti tárgyalás során Thomas Siebler igazgató, Gerd Bittermann kereskedelmi vezető és Winfried Heiser termelésvezető arról biztosította Lázár Mihályné ügyvezető igazgatót és Jakab Gyula műszaki vezetőt, hogy az AUTOELEKTRO Kft-vel hosszú távú együttműködést terveznek. 2001. évre megemelték a kiszállítandó darabszámot, és ajánlatot tettek a mágnestekercs komplex gyártására.

A vállalkozás másik új terméke az 1998 ősszén a budapesti KONFORM Kft-től megvásárolt BTR ipari jelfogócsalád, amely a vezérléstechnikában széles körben alkalmazható.

A vásárlás a technológiát, a gyártósort szerszámokkal, gépekkel, a készleten lévő alapanyagot, alkatrészeket is tartalmazta.

1999. elején a Jászberény Város Polgármesteri Hivatal határozatilag engedélyezte a Jásztelki út 17. szám alatti ingatlanon lévő épület földszinti helyiségeiben biztonságtechnikai jelfogó gyártását.

Februárban egy hónapos betanulás után 15 fő elkezdte a gyártást. Az egy műszakos munkahelyen kisgyermekes édesanyáknak sikerült munkalehetőséget biztosítani.

Az ipari jelfogó 50 %-a Németországba, míg a másik fele hazai felhasználókhoz kerül. A kapacitás lehetőséget adna nagyobb darabszám előállítására, ezért folyamatosan folyik a piackutatás.

A szakhatóság 2000. január 12-én kelt határozatával a Kft-nek a Jászberény, Jásztelki út 17. szám alatti épület földszintjére telepengedélyt adott ki, így létre jött az AUTOELEKTRO II. számú telephelye. (7. sz. kép)

A Kft. vezetése 1999-ben elhatározta, hogy az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszert - az autóipari beszállításhoz elengedhetetlenül szükséges - QS 9000 követelmény szintnek megfelelően továbbfejleszti. A felkészítést a budapesti székhelyű T&T QUALITY ENGINEERING Kft. végezte. A kilenchónapos előkészítés után december 2-án a DNV Magyarország Kft. eredményesen minősítette a rendszert, így az AUTOELEKTRO Kft. QS 9000 : 1998 követelményeinek három éves időtartamra megfelelt.

A QS követelmény az előzőrendszerhez képest több új elemet tartalmaz, így a munkakörnyezet minősítését, évenkénti dolgozói elégedettségi felmérés elvégzését, a dolgozói ötletek és vélemények gyűjtését, a dolgozók rendszeres informálását (tervekről, teljesítményekről), a képzések hatékonyságának mérését, valamint a gyártási folyamatok dokumentumainak továbbfejlesztését.

Az AUTOELEKTRO Kft. a beszerzésnél fő szempontként a minőséget, az árat, a beszállítói készséget és megbízhatóságot kezeli. Az alapanyagokat importból és a hazai piacon szerzi be. A beszerzések bonyolítását, a folyamatos kapcsolattartást két beszerző végzi. A beszállított termékek egy része nyersanyag, a további alkatrészgyártáshoz a másik része félkész alkatrész, amely az üzemben kerül felhasználásra. A beszerzett nyersanyagoknak minden esetben rendelkezniük kell minőségi tanúsítvánnyal és a minőségi paramétereinek az idevonatkozó szabványos értéket el kell érnie.

A beérkezett termékeket a minőségbiztosítási vezető által megbízott idegenárú-ellenőrnek kell dokumentált eljárások szerint ellenőrizni, minősíteni, a felhasználást engedélyezni, illetve engedélyeztetni.

A külföldről érkező anyagok egy részének beszerzését az AUTOELEKTRO Kft. bonyolítja le, míg a darabárus küldeményeket a DELACHER szállítmányozó cég juttatja el a felhasználóhoz.

A belföldi beszerzést a vállalkozás saját gépjárműveivel végzi.

A termékek kiszállítását a jászberényi GURÉDO-KERIPSZ Kft. és a BER-TEAM Kft. bonyolítja.

Az autóipari relénél a hazai beszállítói arány 8-10 %, a mágnestekercsnél 50-55 % között mozog.

Mindkét gyártmányhoz az acélszalagot a salgótarjáni SILCO Kft., a színesfém (réz, bronz) szalagot a budapesti MÁJER Kft., a vasmagot a szegedi ELCOMETOL Kft. szállítja. A mágnestekercsnél több hazai kooperációs partnerrel dolgoznak. Így a budapesti ABT Művek a műanyagcsévetestet készíti, a siroki MFS-2000 Magyar Lőszergyártó Rt. és a budapesti ITC Kulcsár Kft. póluslemez és kengyel alkatrészeket gyárt, a jászberényi SZINTERCOOP Kft. és a szigetszentmiklósi Recontra – Contra Kft. az alkatrészek felületkezelését végzi. (8. sz. kép)

A Kft-nél a gépek, gépi berendezések folyamatos gyártóképességének megőrzése érdekében üzemfenntartási szervezet működik. Feladatuk a gépjavítás, karbantartás, új gyártóeszközök üzembe állítása.

Az AUTOELEKTRO Kft. nagy iramú fejlődésével a humán erőforrás egyre inkább előtérbe került. A megalakulás után a vállalkozás a meglévő tagokból választotta ki vezetőit, amely nem járhatott együtt minden esetben optimális választási lehetőséggel. Az évek múlásával több szakember került a céghez és ma már stabil vezetőgárdája van, 10 fő rendelkezik felsőfokú szakmai végzettséggel.

A dolgozók kiválasztása a jelentkezőkkel történő menedzsmenti elbeszélgetés alapján történik. A jelentkezők elbírálásánál nagy hangsúlyt fektet a vezetés a szakmai előmenetelre és a személyi ismeretségre. Minden esetben a cél a konkrét helyre rátermett, megbízható, az adott feladat elvégzésére megfelelő végzetséggel rendelkező szakember kiválasztása. (9. sz. kép)

A dolgozói létszám az elmúlt tíz év alatt megduplázódott, 62 főről 129 főre emelkedett. A létszám 75 %-a nő, 20 %-a 30 éven aluli.  13 fő kisgyermekes családanyának és csökkent munkaképességű személynek biztosít otthoni bedolgozói munkalehetőséget. A munkavállalók közel 60 %-a 5 évnél régebben dolgozik a Kft-nél, így kellő helyi ismerettel, gyakorlattal rendelkezik. (10. sz. kép)

A Kft. a szellemi dolgozóknál havi díjazást, a fizikai dolgozók többségénél teljesítménynormához kötött órabért, kisebb részénél havi díjazást alkalmaz.

Az éves bérkeret meghatározását, a bérfejlesztést a termelési előirányzat alapján összességében a Kft. taggyűlése határozza meg, ezen belül a vezető menedzsment határozza meg a prioritásokat. A vállalkozásnál ösztönzésre a jutalmazás alkalmazása alakult ki. A jutalom Kft-szintű éves nagyságát a gyártott, kiszállított termékek darabszáma határozza meg elsősorban, de függ egyéb fontos termelési mutatóktól is. Így a selejt százaléktól, az anyagmegtakarítástól, a gépek állásidejétől és egyéb pozitív dolgozói törekvésektől, pl.: munkahelyi fegyelem alakulása. A jutalom kifizetése korábban negyedévente, 2000. májusától havonta, a termelési mutatók ismeretében, kiértékelés után történik.

A vállalkozásnál dolgozók egy főre jutó keresete az elmúlt tíz évben több mint négyszeresére nőtt.

A Kft-nél alapvető követelmény, hogy a termékek minőségét befolyásoló tevékenységet végző dolgozó rendelkezzen a munkája ellátásához szükséges szakképzettséggel, gyakorlattal és szükség esetén megfelelő képzésben részesüljön. A képzés stratégiája minden esetben a termelést szolgálja. Az egységek vezetői területükre vonatkozóan a menedzsment felé javaslataikat minden év január 31-ig írásban eljuttatják. A Kft-szintű összesítést a munkaügy végzi, majd figyelembe véve az anyagi lehetőséget, a menedzsment dönt arról milyen képzések valósulhatnak meg a tárgyévben. (11. sz. kép) A képzések két formája alakult ki, a helyben történő külső, vagy belső szakemberek által megtartott képzés, továbbképzés valamint a képzésre szakosodott intézetekbe, vállalkozások által meghirdetett tanfolyamokra történő beiskolázás.

A Kft. az utóbbi öt évben képzésre, továbbképzésre évente nyolcszázezer és egymillió forint közötti összeget fordított, amely csak a közvetlen képzési költséget tartalmazza.

1997-től a termelésben dolgozók a minőségbiztosítási rendszeren belül évente legalább egyszer szakmai oktatásban részesülnek, melyet többségében a helyi vezetők tartanak meg. Az új dolgozók szakmai betanítására a műszakvezetők kiemelt figyelmet fordítanak.

1997-ben 15 fő, a cég felső és középvezetői, valamint néhány fontos munkakört betöltő fizikai dolgozó - szabadidejének terhére – beiskolázásra került a 200 órás munkaszervező és elemző képzésre.  A résztvevők egységesen megismerték, elsajátították a REFA módszerét, többek között a mozdulatelemzést, költségszámítást, munkabetanítást, ergonómiai követelményeket. A képzést a budapesti Struktúra Kft. tartotta. A hallgatók 1998. januárjában sikeres vizsgát tettek és a Darmstadt-i székhelyű REFA képzési intézet tanúsítványát ünnepélyes keretek között kapták meg. (12. sz. kép)

Az utóbbi években előtérbe került a számítástechnikai és egyéb speciális ismereteket adó képzésekre, továbbképzésre történő beiskolázás.

2000. szeptemberében a Kozármisleny-i Berill Üzleti Tanácsadó Iroda által tartott 16 órás “Kommunikáció és felelősség” című szemináriumon 20 fő vett részt. A tréning elősegítette a résztvevőknél vezetői és kommunikációs készség fejlődését, a pozitív gondolkodást, az önbizalom növelését.

A vezetés a dolgozóknak a munkahelyükhöz való kötődését és megbecsülését az anyagi elismerésen túl, számos egyéb juttatással, lehetőségek biztosításával is elősegíti.

Hagyománnyá vált a közösségi élet elősegítésére juniális szervezése. Az egész napos sport és kulturális rendezvényen a dolgozók családtagjaikkal együtt vesznek részt. (13. sz. kép)

 

Az évzáró közös karácsonyi ünnepség keretében a Kft. valamennyi dolgozója értékes tárgyjutalomban részesül.

A Kft. az amerikai tulajdonú AHICO Biztosító Részvénytársaságnál 1999. január 1-jétől az egész dolgozói kollektívára kockázati élet- és balesetbiztosítást kötött, amely kórházi ápolásra is  kiterjed, a biztosítás éves díját a cég fizeti.

A vezetés folyamatosan, az anyagi lehetőséggel arányosan javítja a munkakörülményeket, a dolgozók komfortérzetét. Így az ergonómiai szempontból minden követelménynek megfelelő állítható munkaszékeket vásárolt és biztosítja a munkatér helyi megvilágítását.

A vezetőség az AUTOELEKTRO Kft. megalakulásának tíz éves évfordulója tiszteletére a szolnoki Szabó Imrefia Béla képzőművész által készített emlékérmet ad ki, valamint a dolgozók erkölcsi elismerésére kitüntetés alapítását határozta el. A kitüntetést először 2001. tavaszán a jubileumi ünnepségen adják át. (14. sz. kép)

Az AUTOELEKTRO Kft. történetének, különösen a kezdeti időszakban jelentkező gondok, megoldandó feladatok ellenére sikerült úrrá lenni a nehézségeken. Tevékenységük, gazdálkodásuk mára minden területen stabillá vált. A tíz év elteltével, – az új évezred küszöbén – eljött az idő, hogy meg kell határozni a továbbfejlődés útját. Céljaik között szerepel megtartani és egyre magasabb szintre emelni piaci stabilitásukat és az autóipari albeszállítóból, közvetlen beszállítóvá válni. A cég vezetése bízik a saját és a kollektíva erejében. Szívós, kitartó munkával, jó minőségű, piacképes termékek gyártásával törekszik céljaikat elérni.

 

AZ AUTOELEKTRO KFT. DOLGOZÓI

Ügyvezető igazgató:

Lázár Mihályné

TB.ügyintéző, bérelszámoló:

Sinka Béláné

Munkaügyi előadó:

Tóth Tibor

Külker ügyintéző:

Lévai Mónika

Belker ügyintéző:

Lázár Anett

Vám ügyintéző:

Hudra György

Kooperátor:

Lázár Tamás

Anyaggazdálkodó:

Nagy Zoltán

Raktáros:

Szőllősi Tibor

Könyvelés:

Dobák István könyvvizsgáló

Pénzügyes Bt

Műszaki vezető:

Jakab Gyula

Fejlesztő mérnök:

Vas Józef

Cseh Vendel

Üzemfenntartás vezető:

Horváth György

Karbantartó, gépbeállító:

Kövér Károly

Lados Imre

Réz Bertold

Sziráki Lajos

Műszakvezető:

Dömök József

Gábor Albert

Lados Balázs

Csoportvezető:

Fenyves Andrea

Sós János

 

Minőségbiztosítás vezető:.

Kiss József

Minőségügyi fejlesztő mérnök:

Ferencz Attila

Idegenárú átvevő:

Pesti Zoltán

Gyártásközi ellenőr:

Agócs Sándor

Muhari Károlyné

Sas Zoltán

Turnusz György

Alkatrész gyártó:

Gulyás Ferenc

Hanuszek Pál

Szabó Gusztáv

Szőcs Levente

Szőllősi Imre

Varga Péter

 

 

Autóipari relé szerelők

1. műszak

Acsai Istvánné

Bartók Béláné

Bene Tiborné

Berényi Antalné

Borics Károlyné

Burkus Béláné

Cseh Jánosné

Csikó Adrienn

Gerőcs Pálné

Hodossi Istvánné

Kátai Ferencné

Katona Anikó

Kisbódiné Acsai Anita

Kiss Gyula

Kocsisné Bathó Klára

Mós Ágnes

Nagy Ferencné

Német Jánosné

Németné Benedek Edit

Oláh Gyuláné

Rédei Lászlóné

Rusvai Istvánné

Sasné Fekete Mária

Sisa Istvánné

Szilágyi Györgyné

Szívós Jánosné

Tasi Béláné

Tóth Annamária

Valuska Terézia

Varga Gyuláné

 

Autóipari relé szerelők

2. műszak

Berci Lászlóné

Bíró Brigitta

Bódi Tiborné

Bódisné Fülöp Andrea

Dancsa Andrásné

Demeter Sándorné

Egyedné Pataki Edit

Hortobágyi Istvánné

Horváthné Hamar Zita

Juhász Éva

Karádi Károlyné

Kisbalázs Lászlóné

Kiss Ibolya

Kiss Gyuláné

Kovács Ernőné

Kovács Krisztina

Kunné Mihály Mária

Lór Ferencné

Pozsonyi Lászlóné

Simon Anita

Solti Lászlóné

Szendi Mária

Szikszai Sándorné

Urbán Márk Antalná

Tajti Istvánné

Varga Istvánné

Vígné Kispál Edit

 

Mágnestekercs szerelők

Almásy Judit

Babucsné Muhari Csilla

Bendó Tünde

Burai Anita

Burai Henrietta

Csomor Gáborné

Garai Istvánné

Harnyos Józsefné

Kovácsné Boros Rita

Szórád Istvánné

 

Ipari jelfogó szerelők

Ádámné Fehér Zsuzsanna

Birgés Tiborné

Lajkó Istvánné

Lökös Ferencné

Ménkű Ferencné

Móra Lászlóné

Nagyné Valiskó Zsuzsanna

Szabóné Farkas Anikó

Szarvas Ferencné

Tukora Bakos Istvánné

 

Bedolgozók, kisegítők

Balla Tiborné

Benedek Jánosné

Besenyi Sándorné

Csirke István

Horváth Györgyné

Juhász Lászlóné

Kiss Sándor

Kovács Ferencné

Kovács Sándorné

Lázár Attila

Molnár Zoltánné

Oláh Lászlóné

Pozsonyi Béláné

Soós Istvánné

Sós Jánosné

Szatmári Béláné

Száraz Ferencné

 

 

Képmellékletek, ill. feliratok

 

1. sz kép autóipari relé

2. sz. kép A Kft. épülete külsőleg is megszépült

3. sz. kép Az új üzemcsarnok berendezve, átadásra készen

4. sz. kép A beruházás átadására rendezett ünnepségen Lázár Mihályné köszönti a megjelent vendégeket és a dolgozókat.

5. sz. kép Az átadási ünnepség fogadásán, középen látható Herbert Geihsler úr, aki a relégyártást Jászberénybe hozta.

6. sz. kép Mágnestekercs

7. sz. kép Ipari jelfogó

8. sz. kép A 2000. éves adat tervszám

9. sz. kép A 2000. évi tervszám adatok

10. sz. kép A 2000. éves adat tervszám

11. sz. kép Az AUTOELEKTRO KFT: szervezeti felépítése

12. sz. kép A REFA képzés résztvevői

13. sz. kép 1999. évi júniális

14. sz. kép 2000            augusztusában A SIEMENS AUTOMOTIVE középvezetői jártak itt. A képen Lázár Mihályné ügyvezető igazgató, Lévai Mónika külkereskedelmi előadó, Erwin Pichler és Adolf Stockhammer.

 

Vissza