Fodor Erzsébet

 

A JÁSZBERÉNYI OKMÁNYIRODA MűKÖDÉSÉRőL

 

A közélet különböző fórumain és a hétköznapokban egyaránt sok szó esik az ország Európai Unióhoz való csatlakozásáról. Ennek egyik fontos feltétele az új, biztonságos EU-konform okmányok bevezetése és ellenőrzése, polgárbarát környezet kialakítása, valamint az igazgatási folyamatot támogató, korszerű informatikai megoldás megvalósítása.

A 143/1999 (IX.15.) Korm. Rendelet alapján 2000. január 1.-jétől 152 település polgármesteri hivatalában – Jászberény városban is - a jegyzők által irányított okmányirodák jöttek létre, melyek kistérségi illetékességgel látják el az igazgatási feladatokat.

Az irodák létrehozásával az volt az államigazgatás célja, hogy a rendőrség feladatkörébe tartozó polgári igazgatási feladatok folyamatosan kerüljenek át az okmányirodák feladatkörébe. Ez a törekvés azonban már nem új, hiszen a Belügyminisztérium által előállított útlevél adatfelvételezése már korábban is a polgármesteri hivatalokban történt. Ügyfeleink a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében kereshetik fel irodánkat, ahol az új okmánycsalád közül jelenleg a személyazonosító igazolvány - hétköznapi nyelven személyi igazolvány - adatfelvételezése, illetve az ideiglenes személyazonosító igazolvány és a személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány előállítása történik.

Napi ügyfélforgalmunk átlagosan 30 fő. Személyazonosító igazolvány ügyben a polgárok az ország bármely részéről felkereshetik irodánkat, hiszen országos illetékességi területtel rendelkezünk. Ezzel szemben személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásához a területileg illetékes okmányirodát kell felkeresni.

Az illetékességi terület tekintetében Jászberény vonzáskörzetéhez 17 jászsági település tartozik (Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Jászágó, Pusztamonostor), ami lélekszámban 90707 főt jelent.

Okmányirodánk működése óta – 2000. augusztus 20.-ig - összesen 2820 darab állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem került adatfelvételezésre. Magát az igazolványt a BM Központi Hivatalában állítják elő, s azt egyhetes átfutási idővel, postai úton juttatják el az igénylőkhöz.  A helyileg előállított ideiglenes személyazonosító igazolványok száma 130 db volt, amelynek kiadására az állandó    személyazonosító igazolvány elvesztése illetve eltulajdonítása miatt került sor. Az okmányiroda hatáskörébe tartozik a személyi azonosító igazolványhoz kapcsolódó hatósági igazolvány előállítása is, ami az eddigiekben 2800 db lakcímkártya kiállítását jelentette. Ezen kívül itt kerülnek feldolgozásra a helyileg illetékes polgármesteri hivatalok jegyzői által beküldött lakcímjelentő lapok, amelyek szintén lakcímkártya kiállítását vonják maguk után.  Január 1.-e óta közel 3200 db lakcímjelentő lap került rögzítésre. Ilyen lakcímkártyát kapnak az újszülöttek is, ezek száma 514 db volt, melyet a szülők személyesen vehetnek át az anyakönyvi hivatalban.

A későbbiek folyamán biztosítani kell a további okmányok okmánycsaládba és nyilvántartási rendszerbe való integrálhatóságát. 2000. november 1.-jétől bővülni fog irodánk tevékenysége. Ekkor kerül át a Kereskedelmi és Iparkamaráktól a vállalkozói igazolványok kiadása. A továbbiakban pedig a polgárok döntési jogkörébe tartozik majd, hogy az útlevél ügyintézéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát, vagy az okmányirodát keresik-e fel.

Az illetékességi terület tekintetében is változások várhatók, hiszen a városi ranggal rendelkező jászsági településeken, így Jászapátin, Jászárokszálláson és Jászfényszarun is megkezdik munkájukat az okmányirodák,. Ez azt jelenti, hogy a jászberényiek mellett a jászjákóhalmiak, jásztelkiek, alattyányiak, jászalsószentgyörgyiek, jánoshidaiak és a jászboldogháziak tartoznak majd a jászberényi okmányirodához. Az okmányiroda végleges helyét a városi Polgármesteri Hivatal 2. számú székházában (Lehel vezér tér 31.) fogjuk kialakítani.

További feladatbővülés 2001. január 1-jétől várható, amikor a járművezetői engedély, a forgalmi engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla kiadása is az okmányiroda feladatkörébe tartozik majd.

Az EU csatlakozás feltételeként későbbiekben is várható az okmánycsalád bővítése, így az okmányiroda feladatkörébe kerülnek majd az adókártyával, a TB kártyával, a diákigazolvánnyal stb. kapcsolatos ügyintézési tevékenységek is. 

 

Vissza