a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Biomechanica Hungarica8. évf. 2. sz. (2015.)

Tartalom

Előszó

 • Csernátony Zoltán :
  Előszó5 [723.89 kB - PDF]EPA-02271-00014-0010

Továbbképzés

 • Róbert Nagy ,
  Imre Bojtár :

  In clinical practice, management of abdominal aortic aneurysms (AAA) is predominantly based on the diameter of the lumen. State-of-the-art fluid structure interaction (FSI) simulations have proven to be superior in estimating rupture risk, although they still have considerable shortcomings. In this paper we address one such unresolved problem, and present the outline of biomechanical material parameter distribution identification via inverse finite element (FE) analysis. Our method is based on the non invasive approximation of the displacement field using electrocardiogram- gated computer tomography angiography (ECG-gated CT-angiography, CTA) and estimating the load field with usual computational fluid dynamics (CFD) simulations. Parameters of our model connecting the two abovementioned sets of variables result from an optimization algorithm minimizing a work and energy related variational functional. Consequently, also supported by experimental measurements, we are able to assess local distribution of the biomechanical material properties of the arterial wall and give a functional characterization of vessel wall degeneration.

Eredeti közlemények

 • X-ray synchrotron tomographic microscopy enables the acquisition of large amount of images with a geometric and radiometric resolution sufficient for the morphometric and topologic analysis of vascular and even of microvascular network of different organs. In this study cylindrical shaped, NiDAB labelled brain samples of a diameter of half a millimeter were imaged and analyzed with an effective pixel size of 0.38 μm. Several thousands of tomographic slices build up each reconstructed volume meaning that an automatized analysis tool is indispensable. These big data sets are processed by the developed algorithms on commercially available PCs with an automated image analysis technology in acceptable processing time. The obtained vessel segments are stored for further topological and morphometric analyses or surface/volumetric visualization purposes. These analyses contain vessel feature distribution analysis followed by 3D reconstruction. The obtained results are in accordance to the literature data.

 • Bocskai Imre Zoltán ,
  Bojtár Imre :

  Szemünk az egyik legfontosabb érzékszervünk, ezért kiemelt fontosságú, hogy helyes működését életünk végéig biztosítsuk. Erre manapság már nagyon sokféle lehetőség áll rendelkezésre, hiszen a hagyományos segédeszközökön kívül léteznek műtéti eljárások az éles látás fenntartására. A sokféle műtéti eljárás egyik fajtája az ínhártyát érinti. Szemészeti lézer segítségével parányi lyukakat képeznek az ínhártya megfelelő szegmenseibe, azzal a céllal, hogy az öregszeműséget orvosolják, és visszaállítsák a szem természetes alkalmazkodóképességét. Cikkünkben ennek a műtéti eljárásnak a numerikus elemzését mutatjuk be. Kitérünk a műtéti eljárás működésének elvére és kísérletet teszünk az eredeti műtéti geometria módosítására a szemlencse hatékonyabb alkalmazkodási szélességének elérése érdekében. A közölt eredményeket a numerikus vizsgálataink végeredményeire alapoztuk.


  The human eye is one of the most important sensory organs, thus we need pay attention to keep healthy it during the whole life. Nowadays there are lots of opportunities to remedy the eye diseases, such as different type of eyeglasses or surgeries. One of the mentioned surgeries relates to the sclera of the eye. This procedure is a surgical technique performed with ophthalmic laser to restore the accommodation of the eye and terminate presbyopia. In this paper we analysed this surgical technique in biomechanical point of view based on a finite element numerical model. The results presented in this study were based on the numerical outcomes.

 • Takács Mária ,
  Rudner v ,
  Kovács Kovács ,
  Orlovits Zsanett ,
  Kiss M. Rita :

  A gyermekkori tartásvizsgálat során gyakran felmerül az a kérdés, hogy indokolt-e röntgenvizsgálatot végezni. Szűrővizsgálatoknál és bármilyen ellenjavallat esetén a röntgenfelvétel készítése szóba sem jöhet, ekkor a fizikális vizsgálat mellett non-invasive, alternatív vizsgálati lehetőségek közül kell választani. A gyermekek gerincállapotának a felmérése a Spinal Mouse és az ultrahangalapú Zebris gerincvizsgáló eszköz egyaránt jól használható. A kutatás elsődleges célja, hogy az iskoláskorú gyermekek sagittalis síkú gerincgörbületeit alternatív, non-invasive sugárterheléssel nem járó vizsgáló módszerrel határozzuk meg: Az életkor és a testmagasság függvényében a háti kyphosis (TK), az ágyéki lordosis (LL), valamint a sagittalis síkú törzsdőlés (TTI) és a lateralis dőlés (LI) normáltartományát 530 helyes (fiziológiás) tartású és 394 hanyag testtartású 6-15 év közötti egészséges gyermek esetén adjuk meg. Megállapítható, hogy a testmagasság szerinti (120 cm és 180 cm között 5 cm-enként) normálértékek megadása a célszerű. A kapott eredmények azt is mutatják, hogy mind a helyes-, mind a hanyag testtartású gyermekek esetén a fiúk és a lányok gerincalakját jellemző paraméterek között a különbség szignifikáns, azaz a normáltartományok megadása a nemek szerinti bontásban indokolt. A vizsgálatok azt is bizonyítják, hogy a normál (fiziológiás) testtartású és a hanyag testtartású gyermekek összehasonlításakor a gerinc alakját leíró két szög (TK és LL) szignifikánsan eltérő.


  In children’s posture examinations the question often arises whether an X-ray examination is necessary or appropriate. The use of X-ray is not an option in screenings or in case of any contraindication. In that case in addition to a physical examination a non-invasive, alternative examination method must be chosen. Both Spinal Mouse and Zebris ultrasound-based spine measuring instrument could be used to measure the shapes of the children’s spines. The main aim of the study is to determine the shape of the school-age children’s spines in the sagittal plane with an alternative, non-invasive, radiation-free measuring method. Normal ranges of kyphosis (TK), lordosis (LL) and thoracal and lateral inclination (TTI and LI) values are determined geared to age and height. The subjects were 530 helathy and 394 bad postured children between the ages of 6 and 15. In their case it can be stated that the normal values should be determined according to height ( they were divided into groups according to their height between 120 and 180 cm with 5 cm long intervals). The results also showed that in both groups (in healthy children and in children with bad posture) there were a significant differences between the values of males and females, so normal values should be divided according to gender. The measurement results also indicated that comparing healthy children to bad postured children the two angels determining the shape of the spine (TK and LL) show significant differences.

Mozgásvizsgálat és -terápia

 • Jáger Bence ,
  Kristóf Tamás ,
  Takács Mária ,
  Tamás Péter ,
  Kiss M. Rita :

  A gerincalak meghatározásának legrégebbi és legpontosabb módja a kétirányú röntgenfelvételek készítése, mely magas sugárterhelése miatt súlyos elváltozások esetén is csak évente egyszer végezhető el. A gerinc elváltozások konzervatív kezelése esetén elengedhetetlen a folyamatos ellenőrzés, így különböző optikai- (Moiré módszer), elektromágnes- (Spinal Mouse), vagy ultrahang-alapú (Zebris) in-vivo mérőeszközök jelentek meg, amelyekkel a gerinc alakja megfelelő pontossággal felvehető sugárterhelés nélkül. A nem-invazív gerincvizsgáló módszerekkel végzett vizsgálatok irodalomban található eredményeinek értékelése alapján megállapítható, hogy a gerincalakot a térbeli koordinátákra illesztett Fourier, vagy spline-görbék egyenletével, vagy a görbékből származtatott, a gerinc görbületeit jellemző szögekkel jellemezhetjük. 73 páciens – 9 és 13 év közötti egészséges gyermek – Zebris és SpinalTouch rendszerrel felvett mérési eredményeinek kiértékelése alapján megállapítható, hogy mindkét módszerrel felvett görbékből számított görbületet jellemző szögértékek magas korrelációt (0,82-0,96) mutatnak a hagyományos módszerrel felvettekkel. Ez azt mutatja, hogy a gerincalak matematikai egyenlettel történő leírása jól használható.


  The oldest and most accurate way of determining the shape of the spine is to make X-rays from two different ways, which can be performed once a year even in serious diseases, due to its high radiation exposure. However, in case of conservative treatment of spinal disorders, continuous monitoring is necessary, thus different in-vivo methods are being developed, like optical (Moiré method), electromagnetic (Spinal Mouse) and ultrasound based (Zebris) measuring devices, which can record the shape of spine without radiation exposure. Based on the results of previous studies, which examined non-invasive spine measurement methods, it seems appropriate to characterize the spinal curvature by the equations of Fourier or spline curves fitted on the spatial coordinates of the spine or by the angles characterizing the spinal curvatures, derived from these curves. Zebris and SpinalTouch measurements of 73 patients – healthy, aged between 9 and 13 – were the basis of the comparison. According to the results, the angles characterizing the thoracic and lumbar curvatures derived from the curves shows a high correlation (0.82 – 0.96) with the angles calculated with the traditional method. This shows, that the mathematical description of the spine can be used as an alternative method.