MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 11. évfolyam, 3-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/05/07 11:38:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

240 /2012.
   3 minuetti [nyomtatott kotta] : per flauto e pianoforte / átírta és közreadja Bántai Vilmos, B. Sipos Éva. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1986. - 7 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-13196-1
Z. 13196 (EMB)
fuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat - menüett
[AN 3437284] MARC

ANSEL
UTF-8241 /2012.

   122 bicinia [nyomtatott kotta] : from the 16th century : for school and liturgical use / compiled and edited by Soós András. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 76, [3] p. ; 29 cm
ISMN 979-0-090-14732-0
Z. 14732 (EMB)
egyházi kórusmű - zeneoktatás
[AN 3421995] MARC

ANSEL
UTF-8

A

242 /2012.
   Alapok-falak-kapuk [nyomtatott kotta] : egyházmegyei evangélizációs hét : énekfüzet. - [Szóló]. - Debrecen : Debreceni és Hajdúvidéki Református Egyházmegye, 2012. - [12] fol. ; 21 cm
vallásos ének - egyházi énekeskönyv
[AN 3421573]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2012.

   Ausgewählte Etüden für Flöte II [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute II = Válogatott etűdök fuvolára II = Choix d'études pour flûte II / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 49 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-08592-9
Z. 8592 (EMB)
hangszeroktatás - fuvola - etűd
[AN 3423834] MARC

ANSEL
UTF-8

B

244 /2012.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Air [nyomtatott kotta] : for violin and piano / Johann Sebastian Bach ; arranged by Orbán György ; violin part edited by Tátrai Vilmos. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Zeneműkiadó, 2012. - 3 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-13748-2
Z. 13728 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat
[AN 3423852]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2012.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Sechs Suiten [nyomtatott kotta] : für Violoncello allein : BWV 1007-1012 = Six suites : for solo violoncello : BWV 1007-1012 / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Ede Banda. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 67 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13965-3
Z. 13965 (EMB)
gordonka - átirat - szólóhangszerre írt zenemű - szvit
[AN 3424004] MARC

ANSEL
UTF-8246 /2012.

Balassa Sándor (1935-)
   "Még egy csokrot" [nyomtatott kotta] : trió két hegedűre és csellóra : Op. 122 = "Nun doch ein Sträusslein noch" : Trio für zwei Geigen und Violoncello : Op. 122 / Balassa Sándor. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Solo Music, 2012. - 11 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-9005280-3-2
SMZ No 124 (Solo Music)
vonóstrió - kamarazene
[AN 3424379] MARC

ANSEL
UTF-8247 /2012.

Balassa Sándor (1935-)
   Tavaszváró kettősök [nyomtatott kotta] : hegedűre és angolkürtre : Op. 125 = Frühlingerwartungsduos für Geige und Englischhorn : Op. 125 / Balassa Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : Solo Music, 2012. - 7 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005280-6-3
SMZ No 128 (Solo Music)
hegedű - angolkürt - kamarazene - duó
[AN 3424392] MARC

ANSEL
UTF-8248 /2012.

Balázs Árpád (1937-)
   Két leánykar [nyomtatott kotta] : népi szövegekre Kriza János Vadrózsák c. gyűjteményéből / Balázs Árpád. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1968. - 7 p. ; 24 cm
Tart.: Búcsú; Táncnóta
ISMN 979-0-080-05450-5
Z. 5450 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3437040] MARC

ANSEL
UTF-8249 /2012.

Balázs Oszkár (1936-)
   Technical studies for three drums [nyomtatott kotta] = Technische Übungen für drei Trommel = Technikai gyakorlatok három dobra / Balázs Oszkár. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 32 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-12240-2
Z. 12240 (EMB)
hangszeroktatás - ütőhangszer - dob
[AN 3421826] MARC

ANSEL
UTF-8250 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : chorus mixtus : (Madonna-kép) / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [4] p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-13077-3
Z. 13077 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3436957] MARC

ANSEL
UTF-8251 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Boldogasszony [nyomtatott kotta] : kánon 8 szólamú SA (fiú-, leány-, v. női) hangokra és egyszólamú férfikórusra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 7 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-30510-2
Z. 35001 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - kánon
[AN 3438396] MARC

ANSEL
UTF-8252 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for mixed voices [nyomtatott kotta] : songs for various occasions : with texts in Latin = Werke für gemischten Chor : Gesänge zu verschiedenen Anlässen : nach lateinischen Texten = Vegyeskarok : énekek különböző alkalmakra : latin szöveggel = Œuvres chorales pour voix mixtes : chants pour différentes fêtes : avec des textes en latin / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 31 p. ; 29 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 6)
ISMN 979-0-080-14649-1
Z. 14649 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3438729] MARC

ANSEL
UTF-8253 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Dana-dana [nyomtatott kotta] : dallama Kiss Lajos gombosi gyűjtéséből : szövege erdélyi táncszókból : háromszólamú vegyeskar / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [4] p. ; 24 cm
"Hej igazítsad jól a lábod..." (szövegkezdet) 
ISMN 979-0-080-00268-1
Z. 268 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3436926] MARC

ANSEL
UTF-8254 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Első népdalrapszódia [nyomtatott kotta] : (Tilinkós) : négy táncdal vegyeskarra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1974. - 16 p. ; 24 cm
"Az én rácsos kapum, sárgára van festve..." (szövegkezdet) ; "Esik eső karikára, csepereg..." (szövegkezdet) ; "Kicsiny nekem ez a ház..." (szövegkezdet) ; "Tizenkilenc küllő van egy kerékbe..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-08414-4
Z. 8414 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - kórusmű - táncdal
[AN 3436674] MARC

ANSEL
UTF-8255 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Kicsinyek kórusa II [nyomtatott kotta] : hét ének 2 szólamra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1951. - 32 p. ; 17 cm
Tart.: Tücsök lakodalom; Szőlőhegyen körösztül : három vidám népdal Bartók Béla gyűjtéséből; Kossuth-huszár tánca; Békák; Kender-nóta
ISMN 979-0-080-00364-0
Z. 364 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3436257] MARC

ANSEL
UTF-8256 /2012.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Az Úr érkezése [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; Ady Endre [vers]. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1979. - 4 p. ; 24 cm
"Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-08628-5
Z. 8628 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436696] MARC

ANSEL
UTF-8257 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   14 Bagatellen [nyomtatott kotta] : für Klavier : Op. 6 = 14 bagatelles : for piano : Op. 6 = 14 bagatell : zongorára : Op. 6 / Bartók Béla ; herausgegeben von Bartók Péter. - 35. új, jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 47 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-00934-5
Z. 934 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - bagatell
[AN 3423884] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   Ein Abend am Lande [nyomtatott kotta] : für Flöte und Klavier = An evening in the village : for flute and piano = Este a székelyeknél : fuvolára és zongorára / Bartók Béla ; bearbeitet von Prőhle Henrik. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 4 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN 979-0-080-08317-8
Z. 8317 (EMB)
fuvola - szólóhangszerre írt zenemű - átirat
[AN 3424018] MARC

ANSEL
UTF-8259 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára = Ein Abend am Lande : für Violine und Klavier = An evening in the village : for violin and piano / Bartók ; für Violine und Klavier bearbeitet von Fülep Tibor. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 3 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02524-6
Z. 2524 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat
[AN 3424022] MARC

ANSEL
UTF-8260 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   First term at the piano [nyomtatott kotta] : 18 easy, small piano pieces selected from the Piano tutor by Bartók-Reschofsky = Die erste Zeit am Klavier : 18 leichte, kleine Klavierstücke aus der Klavierschule von Bartók-Reschofsky / Béla Bartók. - 59. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-00989-5
Z. 989 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - zenemű kezdőknek
[AN 3423636] MARC

ANSEL
UTF-8261 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   Legénycsúfoló [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bartók Béla. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 3 p. ; 24 cm
"Hej, a leány drága..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-00019-9
Z. 19 (EMB)
a cappella - egynemű kar - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 3436405] MARC

ANSEL
UTF-8262 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : pour violon et piano = Szonatina : hegedűre és zongorára / Bartók Béla ; transcription par André Gertler. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 10 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-00433-3
Z. 433 (EMB)
hegedű - zongora - átirat - kamarazene - szonatina
[AN 3424071] MARC

ANSEL
UTF-8263 /2012.

Bartók Béla (1881-1945)
   Székely dalok [nyomtatott kotta] : férfikarra / Bartók Béla. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 27 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-04675-3
Z. 4675 (EMB)
Erdély - a cappella - férfikar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3436676] MARC

ANSEL
UTF-8264 /2012.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Sonata a due flauti [nyomtatott kotta] : WoO 26. / Ludwig van Beethoven ; közreadja Brodszky Ferenc. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, cop. 1964. - 8 p. ; 29 cm + 2 db szólam. - (Thesaurus musicus ; No. 21)
ISMN 979-0-080-04172-7
Z. 4172 (EMB)
fuvola - szonáta - kamarazene - duó
[AN 3437297] MARC

ANSEL
UTF-8265 /2012.

Beischer-Matyó Tamás (1972-)
   Liber psalmorum [nyomtatott kotta] : Psalmus 1 : vegyeskarra / Beischer-Matyó Tamás. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Muisc, 2012. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801663-20-7
K-0121 (Kontrapunkt)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar - zsoltár
[AN 3438852] MARC

ANSEL
UTF-8266 /2012.

Beischer-Matyó Tamás (1972-)
   Madrigals of passion and wisdom [nyomtatott kotta] : for mixed choir = A szenvedély és bölcsesség madrigáljai : vegyeskarra / Beischer-Matyó Tamás ; lyrics by William Shakespeare. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 47 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801657-63-3
K-0123 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - madrigál - kórusmű
[AN 3438847] MARC

ANSEL
UTF-8267 /2012.

Brahms, Johannes (1833-1897)
   Síró éji csend [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Brahms ; Szabó Miklós fordítása. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1951. - [2] p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-00619-1
Z. 619 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3436726] MARC

ANSEL
UTF-8

C

268 /2012.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹič (1840-1893)
   Album pour enfants [nyomtatott kotta] : pour piano : Op. 39. = Ifjúsági album : zongorára : Op. 39 = Jugendalbum : für Klavier : Op. 39 = Album for the youth : for piano : Op. 39 / Petr Ilitch Tchaïkovski ; Édité par Solymos Péter. - 33. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 35 p. ; 30 cm. - (Worldwide Works)
ISMN 979-0-080-06715-4
Z. 6715 (EMB)
zongora - hangszeroktatás - előadási darabok - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3424241]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2012.

   Cantus gregorianus ex Hungaria 2 [nyomtatott kotta] / közreadja Dobszay László, Szendrei Janka. - [Partitúra]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport : Magyar Egyházzenei Társaság, 2012. - XLIX, 66 p. ; 30 cm
egyházi és vallásos zene - gregorián ének
[AN 3424363] MARC

ANSEL
UTF-8270 /2012.

Czerny, Karl (1791-1857)
   Etüden für Klavier [nyomtatott kotta] : a zeneiskolák V-VI. osztálya és a továbbképző osztályok számára = Studies for piano = Etűdök zongorára / Czerny, Bertini ; zusammengestellt von Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy Aladárné. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 64 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-02520-8
Z. 2520 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - etűd
[AN 3423679] MARC

ANSEL
UTF-8271 /2012.

Czerny, Karl (1791-1857)
   The school of velocity [nyomtatott kotta] : Op. 299 : Vol. 2. = L'école de la vélocité : Op. 299 : 2-er cahier / Czerny ; fingering, expression marks and notes by Árpád Szendy. - [Szóló]. - Budapest : EMB, [2012]. - 27 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól. - Címváltozat: A kézügyesség iskolája
ISMN 979-0-080-13079-7
Z. 13079 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - zenei gyakorlat
[AN 3438098] MARC

ANSEL
UTF-8

D

272 /2012.
Daróci Bárdos Tamás (1931-)
   Mikóházi nagyharang [nyomtatott kotta] : népdalszvit vegyeskarra / Daróci Bárdos Tamás. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2010. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14710-8
Z. 14710 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - szvit - kórusmű
[AN 3438112]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2012.

Daróci Bárdos Tamás (1931-)
   Mikóházi nagyharang [nyomtatott kotta] : népdalszvit vegyeskarra / Daróci Bárdos Tamás. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2010. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14710-8
Z. 14710 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - szvit - kórusmű
[AN 3438680] MARC

ANSEL
UTF-8274 /2012.

Deák Bárdos György (1905-1991)
   Eli! Eli! [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Deák Bárdos György. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [2] fol. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14486-2
Z. 14486 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3438716] MARC

ANSEL
UTF-8275 /2012.

Deák Bárdos György (1905-1991)
   Parasceve [nyomtatott kotta] : nyolc motetta vegyeskarra / Deák-Bárdos György. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 27, [1] p. ; 29 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 7)
Tart.: Hymnus de vanitate mundi; "Tristis est anima mea"; "Crucifigatur!"; "Pater! dimitte illis!"; "Eli! Eli!..."; "Consummatum est!"; Ének a világ megvetéséről; A keresztfához megyek
ISMN 979-0-080-14656-9
Z. 14656 (EMB)
egyházi kórusmű - vegyeskar - a cappella - motetta
[AN 3438675] MARC

ANSEL
UTF-8276 /2012.

   A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség ifjúsági énekeskönyve [nyomtatott kotta]. - [Szóló]. - Debrecen : Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség, [2012]. - 122 p. ; 24 cm
vallásos ének - egyházi énekeskönyv
[AN 3421857] MARC

ANSEL
UTF-8277 /2012.

Devienne, François (1759-1803)
   Achtzehn kleine Flötenduette [nyomtatott kotta] = Tizennyolc kis fuvoladuó / François Devienne ; herausgegeben von Kalmár László. - 24. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 19 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-05652-3
Z. 5652 (EMB)
fuvola - kamarazene - duó
[AN 3424235] MARC

ANSEL
UTF-8278 /2012.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Fantasie [nyomtatott kotta] : orgonára / Dohnányi Ernő ; közreadja Kiszely-Papp Deborah. - [Szóló]. - Budapest : Zeneműkiadó, 2012. - 11 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14775-7
Z. 14775 (EMB)
orgona - szólóhangszerre írt zenemű - zenei fantázia
[AN 3424232] MARC

ANSEL
UTF-8

E

279 /2012.
   Early music for violoncello [nyomtatott kotta] : (first close position) = Alte Musik für Violoncello : (Erste enge Lage) = Régi zene gordonkára : (első szűk fekvés) / arranged and edited by Brodszky Ferenc. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1956. - 15 p. ; 29 cm + 1 db gka. szólam
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-02452-2
Z. 2452 (EMB)
gordonka - zongora - hangszeroktatás - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat - zeneművek gyűjteménye
[AN 3437388]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2012.

Erkel Ferenc (1810-1893)
   Éljen a haza! [nyomtatott kotta] : vegyeskar [és egynemű kar] zongorakísérettel vagy a cappella / Erkel Ferenc ; szöveg Szabó Miklós ; közreadja Forrai Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 4 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-03409-5
Z. 3409 (EMB)
kórusmű kísérettel - a cappella - egynemű kar - vegyeskar
[AN 3438439] MARC

ANSEL
UTF-8

F

281 /2012.
Farkas Ferenc (1905-2000)
   Baranyai lakodalmas [nyomtatott kotta] : háromszólamú vegyeskarra / Farkas Ferenc. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1975. - 16 p. ; 24 cm
"Tulsó soron van a mi házunk..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-07502-9
Z. 7502 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás
[AN 3437055]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2012.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Gyöngyöri-gyöngy [nyomtatott kotta] : kétszólamú leány- vagy gyermekkar / Farkas Ferenc. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1971. - 20 p. ; 24 cm
Tart.: Karikázó-tánc; Egyszer két lányok; Csillagom, révészem; Sudidrom; Molnárnóta; Párosító; Gyöngyöri-gyöngy; Regös ének; Lányoknak való nóta
ISMN 979-0-080-06285-2
Z. 6285 (EMB)
a cappella - női kar - gyermekkar - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 3436515] MARC

ANSEL
UTF-8283 /2012.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Hommage a Rilke [nyomtatott kotta] : kórusciklus Rainer Maria Rilke költeményeire : vegyeskarra / Ferenc Farkas ; Hárs Ernő magyar átköltése. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1987. - 11 p. ; 24 cm
Tart.: Ősz; Minden dolgon; Törtetünk szüntelen; A tiszted, költő
ISMN 979-0-080-13279-1
Z. 13279 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - ciklikus zenei forma
[AN 3436411] MARC

ANSEL
UTF-8284 /2012.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Kis zongoradarabok [nyomtatott kotta] : magyar népdalok nyomán / Farkas Ferenc. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 6 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-14592-0
Z. 14592 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - népdalfeldolgozás
[AN 3437948] MARC

ANSEL
UTF-8285 /2012.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Rózsa madrigál [nyomtatott kotta] : vegyeskar = Rose-Madrigal / Farkas Ferenc ; Weöres Sándor ; deutsche Nachdichtung Gerhard Ewald Rischka. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 6 p. ; 24 cm
A székesfehérvári Kamarakórusnak. - "Ó ne kérdezd a rózsát..." (szövegkezdet)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3437042] MARC

ANSEL
UTF-8286 /2012.

Fehér Anikó (1957-)
   Mi vagyunk a rózsák [nyomtatott kotta] : magyar népzenei alapvetés : 125 magyar népdal elemzéssel / Fehér Anikó. - [Szóló]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2011. - 256 p. ; 20 cm + CD mell. - (Csodálatos népzene)
A CD melléklet a HKCD 57.931 jelzeten található.
ISBN 978-963-7181-50-4
zenei műfajelmélet - népdalgyűjtemény
[AN 3421605] MARC

ANSEL
UTF-8287 /2012.

Fekete Gyula (1962-)
   Missa brevis [nyomtatott kotta] : egyneműkarra / Fekete Gyula. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 15 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801657-98-5
K-0110 (Kontrapunkt)
egyházi kórusmű - a cappella - egynemű kar - mise
[AN 3438855] MARC

ANSEL
UTF-8

G

288 /2012.
Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   Die ersten Übungen für Flöte [nyomtatott kotta] = The first exercises for the flute = Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak / Giuseppe Gariboldi ; herausgegeben von Bántai Vilmos. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 35 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-08519-6
Z. 8519 (EMB)
fuvola - zenei gyakorlat - zenemű kezdőknek - hangszeriskola
[AN 3423641]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2012.

Getty, Keith
   Puterea crucii [nyomtatott kotta] : cor mixt şi pian / muzică şi text Keith Gerry, Stuart Townend ; aranj.: Kenneth Tucker. - [Partitúra]. - Oradea : Jubilate, 2012. - 12 p. ; 27 cm
Bérnyomás
ISBN 978-606-8313-06-1
OCT 006 (Jubilate)
egyházi kórusmű - vegyeskar - kórusmű kísérettel - zongora
[AN 3421936] MARC

ANSEL
UTF-8290 /2012.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Te lucis ante terminum [nyomtatott kotta] : hatszólamú vegyeskar Nagy Szent Gergely himnusza nyomán / Gyöngyösi Levente. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2011. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14641-5
Z. 14641 (EMB)
Gergely (pápa), I., Nagy Szent (540-604)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3438626] MARC

ANSEL
UTF-8

H

291 /2012.
   Halleluja! [nyomtatott kotta] : evangéliumi énekek gyűjteménye / főszerk. Miklóssy József. - [Szóló]. - Piliscsaba : Bethánia CE Szövetség, 2012. - [235] fol. ; 20 cm
ISMN 979-0-801659-25-5
vallásos ének - egyházi énekeskönyv
[AN 3421552]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2012.

Herrer Pál (1906-)
   Szaxofoniskola [nyomtatott kotta] : iskolai és magántanulásra, fogástáblázattal = Saxofonschule : für Schul- und Privatunterricht, mit Grifftabelle / Herrer Pál. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - [1] t., 60 p. : ill. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN 979-0-080-04194-9
Z. 4194 (EMB)
szaxofon - hangszeriskola
[AN 3423674] MARC

ANSEL
UTF-8293 /2012.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Fantázia trombitára és zongorára [nyomtatott kotta] / Hidas Frigyes. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1984. - 14 p. ; 29 cm + 1 db szólam
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-12631-8
Z. 12631 (EMB)
trombita - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zenei fantázia
[AN 3437415] MARC

ANSEL
UTF-8294 /2012.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Versenymű oboára és zenekarra [nyomtatott kotta] : oboa-zongorakivonat = Konzert für Oboe und Orchester : Ausgabe für Oboe und Klavier = Concerto for oboe and orchestra : arrangement for oboe and piano / Hidas Frigyes. - Utánnyomás [2012]. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, cop. 1955. - 51 p. ; 29 cm + 1 db szólam
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-01852-1
Z. 1852 (EMB)
oboa - versenymű - zongorakivonat
[AN 3437478] MARC

ANSEL
UTF-8295 /2012.

Horváth Márton Levente (1983-)
   Jubilate Deo [nyomtatott kotta] : LXVI. psalm : női karra / Horváth Márton Levente. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 12 p. ; 30 cm
A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14833-4
Z. 14833 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - a cappella - zsoltár
[AN 3422109] MARC

ANSEL
UTF-8

J

296 /2012.
Járdányi Pál (1920-1966)
   Magyar tánc [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára = Ungarischer Tanz : für Violine und Klavier = Hungarian dance : for violin and piano / Járdányi. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 7 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-03236-7
Z. 3236 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3438723]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2012.

   Jézushoz jöjjetek [nyomtatott kotta] : válságban is van reménység. - [Szóló]. - Debrecen : Nagyerdei Református Gyülekezet, 2012. - [26] fol.c21 cm
Készült a gyülekezeti énekeskönyvhöz sátoraljaújhelyi táborozási füzetként.
vallásos ének - egyházi énekeskönyv
[AN 3421649] MARC

ANSEL
UTF-8

K

298 /2012.
Karai József (1927-)
   De profundis [nyomtatott kotta] : 130. zsoltár : vegyeskar / Karai József. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1984. - 15, [2] p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-12596-0
Z. 12596 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar - zsoltár
[AN 3436704]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2012.

Karai József (1927-)
   Estéli nótázás [nyomtatott kotta] : Csángó népdalok : nőikarra és zongorára / Karai. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1968. - 15 p. ; 24 cm
"Ha folyóvíz vónék..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-05645-5
Z. 5645 (EMB)
kórusmű kísérettel - női kar - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 3436962] MARC

ANSEL
UTF-8300 /2012.

Karai József (1927-)
   Kórus Kodály emlékére [nyomtatott kotta] : Garai Gábor: Elindult egy ember című versére : gyermek- vagy nőikar / Karai József. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1975. - 6 p. ; 24 cm
A Kecskeméti Városi Tanács Művelődési Osztálya felkérésére
ISMN 979-0-080-07369-8
Z. 7369 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3437043] MARC

ANSEL
UTF-8301 /2012.

Király, Susanna
   Prima Vista 1a [nyomtatott kotta] / Susanna Király ; illustrations Claudia Hidvégi. - [Szóló]. - [Budapest] : Révai Digitális Kiad., 2012. - 45 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-239-073-4
zeneoktatás - szolfézs - számítógépes oktatás
[AN 3424267] MARC

ANSEL
UTF-8302 /2012.

Király, Susanna
   Prima Vista 2a [nyomtatott kotta] / Susanna Király ; illustrations Claudia Hidvégi. - [Szóló]. - [Budapest] : Révai Digitális Kiad., 2012. - 45 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-239-074-1
zeneoktatás - szolfézs - számítógépes oktatás
[AN 3424301] MARC

ANSEL
UTF-8303 /2012.

Király, Susanna
   Prima Vista 3a [nyomtatott kotta] / Susanna Király ; illustrations Claudia Hidvégi. - [Szóló]. - [Budapest] : Révai Digitális Kiad., 2012. - 45 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-239-075-8
zeneoktatás - szolfézs - számítógépes oktatás
[AN 3424303] MARC

ANSEL
UTF-8304 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Adventi koszorú [nyomtatott kotta] : női karra / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14578-4
Z. 14578 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar - advent
[AN 3438554] MARC

ANSEL
UTF-8305 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Gyermekkarok II [nyomtatott kotta] / Kocsár ; Csanádi Imre verseire. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, op. 1976. - 8 p. ; 24 cm
Tart.: Bőségdícsérő; Esőbíztató; Keresgélő; Suhogó
ISMN 979-0-080-07681-1
Z. 7681 (EMB)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436551] MARC

ANSEL
UTF-8306 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Három egyneműkar [nyomtatott kotta] : Weöres Sándor verseire / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1986. - 10 p. ; 24 cm
Tart.: Igali kanász; Pletykázó asszonyok; Ha a világ rigó lenne
ISMN 979-0-080-13236-4
Z. 13236 (EMB)
a cappella - egynemű kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3437080] MARC

ANSEL
UTF-8307 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
Mise (gyermekkar v. nőikar, org.) (nr.2.)
   Missa Secunda [nyomtatott kotta] : gyermek - vagy nőikarra és orgonára / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1998. - 38 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14193-9
Z. 14193 (EMB)
egyházi kórusmű - kórusmű kísérettel - gyermekkar - női kar - orgona - mise
[AN 3438215] MARC

ANSEL
UTF-8308 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Six choruses for female choir to poems by C. Sandburg [nyomtatott kotta] / Kocsár. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1982. - 19 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-12294-5
Z. 12294 (EMB)
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436718] MARC

ANSEL
UTF-8309 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Sub tuum praesidium [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2006. - 7 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14575-3
Z. 14575 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar
[AN 3438207] MARC

ANSEL
UTF-8310 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Super flumina Babilonis [nyomtatott kotta] : per coro femminile / Kocsár. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2004. - 11 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14134-3
Z. 14434 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar
[AN 3438419] MARC

ANSEL
UTF-8311 /2012.

Kocsár Miklós (1933-)
   Téli alkony [nyomtatott kotta] : három kórusmű egyneműkarra, Kányádi Sándor verseire / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1998. - 8 p. ; 29 cm
Tart.: Téli alkony; Ne félj!; Jó szánút, jó fejsze
ISMN 979-0-080-14184-7
Z. 14184 (EMB)
a cappella - egynemű kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3438312] MARC

ANSEL
UTF-8312 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   An ode for music [nyomtatott kotta] : vegyeskar = Óda a muzsikához / Kodály Zoltán ; William Collins "The Passions" c. műve nyomán ; Kistétényi Melinda fordítása. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 8 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-13589-1
Z. 13589 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436546] MARC

ANSEL
UTF-8313 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : gyermek- vagy nőikarra / Kodály. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1962. - [2] fol. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-06835-9
Z. 6835 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - egyházi kórusmű
[AN 3436286] MARC

ANSEL
UTF-8314 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Cohors generosa [nyomtatott kotta] : régi magyar diákköszöntő, 1777 : fiú-vegyeskarra / Kodály Zoltán ; a m. szöveg dr. Vargha Károlytól, Kodály Zoltán köszöntésére. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 3 p. ; 24 cm
"Hívja, idevárja..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-02973-2
Z. 2973 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3436500] MARC

ANSEL
UTF-8315 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigrammák [nyomtatott kotta] : 2 énekhangra vagy 2 hangszerre zongorakísérettel = Epigramme : für 2 Singstimmen oder 2 Instrumente mit Klavierbegleitung / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 20 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-04553-4
Z. 4553 (EMB)
duett - zongora - vokális kamarazene kísérettel
[AN 3437433] MARC

ANSEL
UTF-8316 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás, [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, op. 1950. - [1] fol. ; 29cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-02975-6
Z. 2975 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3438234] MARC

ANSEL
UTF-8317 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kállai kettős [nyomtatott kotta] : énekkari szólampartitúra / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1952. - 15 p. ; 24 cm
"Felülről fúj az őszi szél..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-00969-7
Z. 969 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 3436944] MARC

ANSEL
UTF-8318 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Miserere [nyomtatott kotta] : kettős kórusra / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1997. - 23 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-14166-3
Z. 14166 (EMB)
egyházi kórusmű - vegyeskar
[AN 3438222] MARC

ANSEL
UTF-8319 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Stabat Mater [nyomtatott kotta] : férfikarra : vegyeskarra / Kodály Zoltán ; közreadja Imre Sulyok. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1997. - [2] fol. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-14167-0
Z. 14167 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - férfikar - vegyeskar
[AN 3438685] MARC

ANSEL
UTF-8320 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   A szép énekszó múzsájához [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán ; [Quintus Horatius Flaccus] ; magyar szöveg Vargha Károly. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1962. - 4 p. ; 24 cm
"Szép szavú Múzsa!" (szövegkezdet) ; Horatii carmen II. 10
ISMN 979-0-080-04212-0
Z. 4212 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3436276] MARC

ANSEL
UTF-8321 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Szép könyörgés [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Kodály Zoltán ; Balassi Bálint versére. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1974. - 7 p. ; 24 cm
"Nincs már hová lennem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-14599-9
Z. 14599 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436267] MARC

ANSEL
UTF-8322 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal : egyneműkar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 4 p. ; 24 cm
"Túrót eszik a cigány, duba..." (szövegkezdet) ; "Csipkefa bimbója kihajlott az útra..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-03809-3
Z. 3809 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3436918] MARC

ANSEL
UTF-8323 /2012.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal vegyeskarra / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 4 p. ; 24 cm
Tart.: Csipkefa bimbója
ISMN 979-0-080-03603-7
Z. 3603 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 3437060] MARC

ANSEL
UTF-8324 /2012.

   Kóruskönyv [nyomtatott kotta] : egyneműkarra és vegyeskarra / szerkesztette Mindszenty Zsuzsánna. - [Partitúra]. - Budapest : KÓTA, 2012. - 90 p. ; 29 cm
A kötetben a művek részben eredeti nyelven találhatók.
a cappella - egynemű kar - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3422355] MARC

ANSEL
UTF-8325 /2012.

Kósa György (1897-1984)
   Iciri-piciri [nyomtatott kotta] : öt gyermekkar Móricz Zsigmond verseire / Kósa György. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 16 p. ; 24 cm
Tart.: A medve meg a móc; Disznók az esőben; A sok juh meséje; A veréb
ISMN 979-0-080-06808-3
Z. 6808 (EMB)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3437065] MARC

ANSEL
UTF-8326 /2012.

Kurtág György (1926-)
   Hommage à Mihály András [nyomtatott kotta] : 12 Mikroludien für Streichquartett : Op. 13 / Kurtág György. - 7. revideált kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 15 p. ; 30 cm
Mihály András (1917-1993)
kamarazene - vonósnégyes
[AN 3423841] MARC

ANSEL
UTF-8327 /2012.

Kurtág György (1926-)
   Játékok VI [nyomtatott kotta] : zongorára : Naplójegyzetek, személyes üzenetek = Spiele VI : Tagebucheintragungen, persönliche Botschaften = Games VI : for piano : Diary entries, personal messages / Kurtág György. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 52 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14068-0
Z. 14068 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3424246] MARC

ANSEL
UTF-8

L

328 /2012.
Lee, Sebastian (1805-1887)
   Negyven könnyű gyakorlat gordonkára az első fekvésben [nyomtatott kotta] : Op. 70 = Forty easy studies for violoncello in the first position : Op. 70 = Vierzig leichte Etüden für Violoncello in der ersten Lage : Op. 70 / Sebastian Lee ; közreadja Pejtsik Árpád. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 31 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-12195-5
Z. 12195 (EMB)
zenei gyakorlat - gordonka - hangszeriskola
[AN 3423705]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2012.

Lendvay Kamilló (1928-)
   De zwaan [nyomtatott kotta] : vor mannerkoor = A hattyú : férfikarra / Kamilló Lendvay ; [vers] Ed Hoornik ; [ford.] Kövesdy János. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1986. - 11 p. ; 24 cm
"Zúgó szélviharban..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-13028-5
Z. 13028 (EMB)
a cappella - férfikar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436691] MARC

ANSEL
UTF-8330 /2012.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Funérailles [nyomtatott kotta] : für Klavier : (Harmonies poétiques et religieuses, Nr. 7) / Franz Liszt ; herausgegben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 11 p. ; 30 cm
Einzelausgabe aus der Neuen Kritischen Liszt-Gesamtausgabe Serie I, Band 9 Verschiedene Zyklische Werke I.
ISMN 979-0-080-12694-3
Z. 12694 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3423998] MARC

ANSEL
UTF-8331 /2012.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Grandes etudes de Paganini [nyomtatott kotta] : für Klavier : [R. 3/b] / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Gárdonyi, István Szelényi. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 55 p. ; 30 cm
Einzelausgabe aus der Neuen Kritischen Liszt-Gesamtausgabe, Serie I, Band 2: Etüden II
ISMN 979-0-080-06500-6
Z. 6500 (EMB)
Paganini, Niccolò (1782-1840)
zongora - hangversenyetűd - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3423902] MARC

ANSEL
UTF-8332 /2012.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Harmonies poétiques et réligieuses [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 72 p. ; 30 cm
Einzelausgabe aus der Neuen Kritischen Liszt-Gesamtausgabe, Serie I, Band 9 Verschiedene Zyklische Werke I
ISMN 979-0-080-12312-6
Z. 12312 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3423892] MARC

ANSEL
UTF-8333 /2012.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Tänze, Märsche und Scherzi I [nyomtatott kotta] = Dances, marches and scherzos I / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 5. új átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - XVIII, 146 p. : ill. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 13)
ISMN 979-0-080-08252-2
Z. B 8252 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3424503] MARC

ANSEL
UTF-8334 /2012.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Verschiedene zyklische Werke I [nyomtatott kotta] = Various cyclical works I / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - XX, 164 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 9.)
Tart.: Huit variations; Apparitions; Harmonies poétiques et réligieuses; Consolations : Six pensées poétiques; 1re Ballade : Le chant du croisé; Invocation : (1. Fassung); 2e Ballade; Hymne du Matin; Hymne de la Nuit; Klavierstück As-Dur Nr. 2; Harmonies poétiques et réligieuses, (1. Fassung)
ISMN 979-0-080-08011-5
Z. B 8011 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3424489] MARC

ANSEL
UTF-8

M

335 /2012.
   Magyar zongoramuzsika [nyomtatott kotta] : a zeneiskolák alsó osztálya számára = Ungarische Klaviermusik : für die unteren Klassen der Musikschulen / közreadja Szávai Magda. - [Szóló]. - Budapest : EMB, [2012]. - 31 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-05269-3
Z. 5269 (EMB)
hangszeroktatás - zenemű kezdőknek - zongora
[AN 3437419]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2012.

Maros Rudolf (1917-1982)
   Háros felől.. [nyomtatott kotta] : négy népdal : egyszólamú kórusra vagy szólóhangra és zongorára / Maros Rudolf. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1955. - 6 p. ; 20 cm
ISMN 979-0-080-00416-6
Z. 416 (EMB)
kórusmű kísérettel - vokális szóló kísérettel - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 3436932] MARC

ANSEL
UTF-8337 /2012.

Megyeri Krisztina (1974-)
   Elvarázsolt évszakok [nyomtatott kotta] : négy gyermekkar Kányádi Sándor verseire / Megyeri Krisztina. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2010. - 18 p. ; 29 cm
Tart.: Zöld Király; Hajnalban; Hallgat az erdő; Eljött a szüret. - A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14722-1
Z. 14722 (EMB)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3438558] MARC

ANSEL
UTF-8338 /2012.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
   Wedding marsch [nyomtatott kotta] : for piano : (Op. 61, No. 9) = Hochzeitsmarsch : für Klavier : (Op. 61, No. 9) = Nászinduló : zongorára : (Op. 61, No. 9) / Mendelssohn. - [Szóló]. - Budapest : EMB, [2012]. - 7 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-03029-5
Z. 3029 (EMB)
zongoraátirat - induló
[AN 3437255] MARC

ANSEL
UTF-8339 /2012.

Meskó Ilona (1981-)
   Jinger ring [nyomtatott kotta] : four pieces for children's choir, to English verses for children / Meskó Ilona. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2008. - 21, [1] p. ; 29 cm
Tart.: Splish-splash; Jinger ring; The rose in my garden; Days. - A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14651-4
Z. 14651 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 3438460] MARC

ANSEL
UTF-8340 /2012.

Meskó Ilona (1981-)
   Vivat, crescat, floreat! [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Meskó Ilona. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 11 p. ; 30 cm
A mű a Debreceni Bartók Béla Kórusverseny fennállásának 50. évfordulójára, Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14826-6
Z. 14826 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3422145] MARC

ANSEL
UTF-8341 /2012.

   Music für Viola III [nyomtatott kotta] = Music for viola III = Brácsamuzsika III / Szeredi S. Gusztáv. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 52 p. ; 30 cm + 1 db brácsa szólam
ISMN 979-0-080-13397-2
Z. 13397 (EMB)
mélyhegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 3423632] MARC

ANSEL
UTF-8

N

342 /2012.
   Nagybőgőiskola I [nyomtatott kotta] = Kontrabass-Schule I = Double bass method I / [összeáll.] Montag Lajos. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 102 p., [1] t. ; 28 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN 979-0-080-01811-8
Z. 1811 (EMB)
nagybőgő - hangszeriskola
[AN 3423344]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2012.

   "Nem bánom, hogy szegénynek születtem..." [nyomtatott kotta] : kékcsei népdalok / gyűjtötte és szerkesztette Kiss László. - [Szóló]. - Kékcse : Kékcse Önkormányzat, 2012. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4472-7
népdalgyűjtemény - vokális szóló
[AN 3421638] MARC

ANSEL
UTF-8

O

344 /2012.
Ockeghem, Johannes (1410?-1497)
   Missa "caput" [nyomtatott kotta] : vegyeskarra a capella / Johannes Ockeghem ; közreadja Darvas Gábor. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 30 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-05802-2
Z. 5802 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar - mise
[AN 3438720]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2012.

Orbán György (1947-)
   Kóruskönyv S.A. emlékére [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Orbán György. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1985. - 47 p. ; 24 cm
Tart.: Liber scriptus.. / [vers] Pilinszky János; Prédikátor-ének / [vers] Szilágyi Domokos; Zsoltárváltozat / [vers] József Attila; Madrigál / [vers] József Attila; De profundis / [vers] József Attila
ISMN 979-0-080--12831-2
Z. 12831 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436910] MARC

ANSEL
UTF-8346 /2012.

Orbán György (1947-)
   Stabat Mater [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Orbán György. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1988. - 16 p. ; 24 cm
A szerző eredeti kéziratának hasonmása.
ISMN 979-0-080-13498-6
Z. 13498 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3436528] MARC

ANSEL
UTF-8347 /2012.

Ott Rezső (1981-)
   Vivat, crescat, floreat! [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Ott Rezső. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 6 p. ; 30 cm
A mű a Debreceni Bartók Béla Kórusverseny fennállásának 50. évfordulójára, Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14827-3
Z. 14827 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3422148] MARC

ANSEL
UTF-8

P

348 /2012.
Papp Lajos (1935-)
   15 kleine Violoncelloduos [nyomtatott kotta] = 15 little pieces for two cellos = 15 kis gordonkaduó / Papp Lajos. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1973. - 12 p. ; 29 cm
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-06722-2
Z. 6722 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - kamarazene - duó
[AN 3437957]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2012.

Pejtsik Árpád (1935-)
   Violoncello-Schule 2 [nyomtatott kotta] : (Fortsetzung des Violoncello-ABC) = Violoncello-method 2 : (continuation of the Violoncello ABC) = Gordonkaiskola 2 : (a Gordonka-ABC folytatása) / Pejtsik Árpád. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 87 p. ; 31 cm + 1 db zg. kiséret
ISMN 979-0-080-14311-7
Z. 14311 (EMB)
gordonka - hangszeriskola
[AN 3423886] MARC

ANSEL
UTF-8350 /2012.

Perényi Éva (1959-2006)
   Saxophone ABC 1 [nyomtatott kotta] = Szaxofon-ABC 1 = Saxophon-ABC 1 / Perényi Éva, Perényi Péter. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 57 p. ; 30 cm + 1 db mell. zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14289-9
Z. 14289 (EMB)
szaxofon - hangszeriskola
[AN 3423716] MARC

ANSEL
UTF-8351 /2012.

Pertis Jenő (1939-2007)
   Két kórusmű József Attila verseire [nyomtatott kotta] : egyneműkarra fuvolára és zongorára / Pertis Jenő. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 23 p. ; 29 cm
Tart.: Betlehemi királyok; Medvetánc
ISMN 979-0-801663-8
K- 0116 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - egynemű kar - fuvola - zongora - megzenésített költemény
[AN 3438884] MARC

ANSEL
UTF-8352 /2012.

Porpora, Nicola (1686-1768)
   Sonata per violoncello e basso continuo [nyomtatott kotta] : (Fa maggiore) / Nicola Porpora ; közreadja Máriássy István és Pejtsik Árpád. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1983. - 8 p. ; 29 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-12052-1
Z. 12052 (EMB)
szonáta - gordonka - continuo
[AN 3438093] MARC

ANSEL
UTF-8

Q

353 /2012.
   Quimby kottafüzet [nyomtatott kotta]. - [Szóló]. - Budapest : Schubert Music Publishing : Vivandra Könyvek, 2012. - 114 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801659-28-6
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - sláger
[AN 3424525]
MARC

ANSEL
UTF-8

S

354 /2012.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
   Le cygne [nyomtatott kotta] : pour violoncelle (ou viola) et guitare / Camille Saint-Saëns ; közreadják Kedves Tamás, Tokos Zoltán, Décsi Zsuzsanna. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1993. - 4 p. ; 29 cm + 2 db mell.
A kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
ISMN 979-0-080-13969-1
Z. 13969 (EMB)
gordonka - mélyhegedű - gitár - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat
[AN 3437268]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2012.

Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
   Introduction et rondo capriccioso [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára : Op. 28 / Camille Saint-Saëns ; átírta George Bizet ; vonásnemekkel és ujjrenddel ellátta Pallagi János. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1976. - 20 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-07221-9
Z. 7221 (EMB)
hegedű - zongora - karakterdarab - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3437386] MARC

ANSEL
UTF-8356 /2012.

Somló Klára (1925-)
   Studienwerke für Violoncello [nyomtatott kotta] : mit Verwendung der Werke von Kummer, Lee, Dotzauer, u.a. = Studies for violoncello : using works by Kummer, Lee, Dotzauer and others = Tanulmányok gordonkára : Kummer, Lee, Dotzauer és mások műveinek felhasználásával / Somló Klára. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 62 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-02138-5
Z. 2138 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zenei gyakorlat
[AN 3423670] MARC

ANSEL
UTF-8357 /2012.

Steiner Ferenc (1931-)
   Posaunen-ABC [nyomtatott kotta] : für Tenorposaune in B = Trombone ABC : for tenor trombone in B♭ = Harsona-ABC : B-tenorharsonára / Steiner Ferenc. - 3. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - [1] t., 73 p. : ill. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14144-1
Z. 14144 (EMB)
harsona - hangszeriskola
[AN 3424484] MARC

ANSEL
UTF-8358 /2012.

Szabó Barna (1976-)
   Tudom.. [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Walther von der Vogelweide versére ; fordította Orbán Ottó. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 28 p. ; 30 cm
A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14830-3
Z. 14830 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3422116] MARC

ANSEL
UTF-8359 /2012.

Szalai Katalin (1974-)
   Lucalánc [nyomtatott kotta] : négy gyermekkar / Szalai Katalin ; Pungor András verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 14 p. ; 30 cm
Tart.: Mondóka; Pont ilyen; Bolhabál; Jégvilágom
ISMN 979-0-080-14824-2
Z. 14824 (EMB)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3422339] MARC

ANSEL
UTF-8360 /2012.

Szelényi István (1904-1972)
   24 leichte kleine Vortragsstücke I [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung in der I-III. Lage = 24 easy little concert pieces I : for violin with piano accompaniment in the I-III. position = 24 könnyű kis előadási darab I : hegedűre, zongorakísérettel az I-III. fekvésben / Szelényi István ; Violinstimme revidiert von Sándor Frigyes. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 22 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02648-9
Z. 2648 (EMB)
hegedű - zongora - előadási darabok - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3423570] MARC

ANSEL
UTF-8361 /2012.

   Szép régi énekek [nyomtatott kotta] / szerkesztette és közreadja Csányi Tamás. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Ciszterci Szent Imre plébánia, 2012. - 103 p. ; 30 cm
egyházi és vallásos zene - vallásos ének
[AN 3424516] MARC

ANSEL
UTF-8362 /2012.

   Szolfézs példatár I [nyomtatott kotta] : alsófok / szerkesztette J. Irsai Vera. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - VI, 129 p. ; 24 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN 979-0-080-009270-7
Z. 927 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3421690] MARC

ANSEL
UTF-8363 /2012.

Szőllősy András (1921-2007)
   Planctus Mariae [nyomtatott kotta] : változatok egy barokk témafejre, Jacopone da Todi Stabat Materének három, és egy XVIII. századi magyar népi passió-töredék négy versszakának felhasználásával : női karra / Szőllősy András. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1984. - 8 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-12407-9
Z. 12407 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar
[AN 3438203] MARC

ANSEL
UTF-8364 /2012.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Három leánykar [nyomtatott kotta] : Kriza János: "Vadrózsák" c. kötetéből : nőikar / Szőnyi Erzsébet ; Kriza János. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1964. - 8 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-04583-1
Z. 4583 (EMB)
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3436683] MARC

ANSEL
UTF-8365 /2012.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Musical reading and writing [nyomtatott kotta] : pupil's book : volume II : lessons 31 to 46 / Erzsébet Szőnyi ; translated by Lili Halápy ; revised by Geoffry Russel-Smith. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 62 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-06719-2
Z. 6719 (EMB)
zeneoktatás - szolfézskönyv
[AN 3421660] MARC

ANSEL
UTF-8366 /2012.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei [nyomtatott kotta] : 4. füzet : 58-69. leckéig / Szőnyi Erzsébet. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1956. - 52 p. ; 16 cm
ISMN 979-0-08002065-4
Z. 2065 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3436262] MARC

ANSEL
UTF-8

T

367 /2012.
Tegzes György (1921-2002)
   Hétfokú olvasógyakorlatok I-II [nyomtatott kotta] / Tegzes György. - 20. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : Tankvk., 2012. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5194-3
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3421582]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2012.

Tóth Péter (1965-)
   Buborékok [nyomtatott kotta] : öt dal Kiss Judit Ágnes verseire / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 16 p. ; 29 cm
Tart.: Pejderesemmel; Buborék-dal; Nagymama; Gyalogbéka; Krokodil-dal
ISMN 979-0-801663-30-6
K-0120 (Kontrapunkt)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3438859] MARC

ANSEL
UTF-8369 /2012.

Tóth Péter (1965-)
   Gloria in exelsis [nyomtatott kotta] : női karra / Tóth Péter ; Kányádi Sándor versének felhasználásával. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2009. - 8 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14680-4
Z. 14680 (EMB)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 3438118] MARC

ANSEL
UTF-8370 /2012.

Tóth Péter (1965-)
   Ubi caritas et amor [nyomtatott kotta] : nőikarra / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 7 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801663-06-1
K-0113 (Kontrapunkt)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar
[AN 3438874] MARC

ANSEL
UTF-8371 /2012.

Tucker, Kenneth
   Binecuvântat fie Domnul! [nyomtatott kotta] : cor mixt, solo şi pian / muzică Kenneth Tucker ; text biblie. - [Partitúra]. - Oradea : Jubilate, 2012. - 16 p. ; 27 cm
Bérnyomás
ISBN 978-606-8313-07-8
OCT 007 (Jubilate)
egyházi kórusmű - vegyeskar - kórusmű szólóval - kórusmű kísérettel - zongora
[AN 3421932] MARC

ANSEL
UTF-8372 /2012.

Tucker, Kenneth
   Nu vă temeţi! [nyomtatott kotta] : cor mixt şi pian / Kenneth Tucker ; text biblic. - [Partitúra]. - Oradea : Jubilate, 2012. - 15 p. ; 27 cm
Bérnyomás
ISBN 978-606-8313-05-4
OCT 005 (Jubilate)
egyházi kórusmű - vegyeskar - kórusmű kísérettel - zongora
[AN 3421949] MARC

ANSEL
UTF-8373 /2012.

Tucker, Kenneth
   Veniţi să ne-ntoarcem la Domnul [nyomtatott kotta] : cor mixt şi piano / Kenneth Tucker ; text biblic. - [Partitúra]. - Oradea : Jubilate, 2012. - 12 p. ; 27 cm
ISBN 978-606-8313-04-7
OCT 004 (Jubilate)
egyházi kórusmű - vegyeskar - kórusmű kísérettel - zongora
[AN 3421987] MARC

ANSEL
UTF-8

V

374 /2012.
Vajda János (1949-)
   Kolinda [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Vajda János ; Nagy László fordítása. - Utánnyomás [2012]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1988. - 17 p. ; 24 cm
"Magasságot járó széllel..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-13433-7
Z. 13433 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - egyházi népének
[AN 3436494]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2012.

Vajda János (1949-)
   Punctum finale [nyomtatott kotta] : három vegyeskar Arany János verseire / Vajda János. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music, 2012. - 16 p. ; 29 cm
Tart.: Az elkésett; Végpont; Mindvégig
ISMN 979-0-801657-80-0
K-0117 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3438897] MARC

ANSEL
UTF-8376 /2012.

Végh László
   Daloskönyv II [nyomtatott kotta] : Weöres-dalok férfihangra és zongorára / Végh László. - [Szóló]. - Budapest : Új Magyar Művészetért Alapítvány, 2010. - 23 p. ; 30 cm
Tart.: Füstös rajkók; Négyen ballagtunk; A kő-béka; Arany kés forog; Túl, túl..; Ó ha cinke volnék; Dal Na Conxy Pan-ból
M. M. 02 (Új Magyar Művészetért Alapítvány)
vokális szóló kísérettel - megzenésített költemény - bariton - zongora
[AN 3423356] MARC

ANSEL
UTF-8377 /2012.

   Violoncello duos 1 [nyomtatott kotta] : for beginners = Violoncelloduos 1 : für Anfänger = Duos pour violoncelle 1 : pour les premiers pas = Gordonkaduók 1 : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 47 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-08158-7
Z. 8158 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zenemű kezdőknek - kamarazene - duó - zeneművek gyűjteménye
[AN 3424637] MARC

ANSEL
UTF-8378 /2012.

   Violoncellomusik 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violoncello music 1 : for beginners = Musique de violoncelle 1 : pour les premiers pas = Gordonkamuzsika 1 : kezdők számára / herausgegeben von Lengyel Endre, Pejtsik Árpád. - 44. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 43 p. ; 31 cm + 1 db mell.
hangszeroktatás - gordonka - zenemű kezdőknek - hangszeriskola - átirat
[AN 3424645] MARC

ANSEL
UTF-8379 /2012.

   Violoncellomusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger : leichte Vortragsstücke in erster Lage = Violoncello music 2 : for beginners : easy concert pieces in first position = Musique de violoncelle 2 : pour les premiers pas : morceaux faciles de concert dans la première position = Gordonkamuzsika 2 : kezdők számára : könnyű előadási darabok első fekvésben / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Lengyel Endre. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2012. - 43 p. ; 31 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-06748-2
Z. 6748 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zongora - zenemű kezdőknek - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3424642] MARC

ANSEL
UTF-8380 /2012.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Concerto in Sol minore [nyomtatott kotta] : per flauto e pianoforte : RV 439 / Antonio Vivaldi ; riduzione per flauto e pianoforte a cura di Dániel Tősér e György Orbán. - Utánnyomás [2012]. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, cop. 1991. - 12 p. ; 29 cm + 1 db szólam
Címváltozat: La notte
ISMN 979-0-080-13822-9
Z. 13822 (EMB)
fuvola - versenymű - zongorakivonat
[AN 3437990] MARC

ANSEL
UTF-8381 /2012.

   Vortragsstücke für Violine mit Klavierbegleitung I [nyomtatott kotta] = Small concert pieces for violin with piano accompaniment I. = Előadási darabok hegedűre, zongorakísérettel I. / herausgegeben von Lányi Margit, Lenkei Tiborné. - 12. kiad. - Budapest : EMB, 2012. - 19 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
Tart.: Orosz népdal / Glier R.; Menuett / J. Haydn; Siciliano / G. B. Pergolesi; Impromptu / François Schubert; Menüett / N. Szokolovszkij
ISMN 979-0-080-04535-0
Z. 4535 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - előadási darabok - zongora - zeneművek gyűjteménye - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3423644] MARC

ANSEL
UTF-8

W

382 /2012.
Wieniawski, Henryk (1835-1880)
   8 capriccios [nyomtatott kotta] : hegedűre második hegedű kíséretével / Henryk Wieniawski ; átnézte és ujjrenddel elátta Hubay Jenő. - Utánnyomás [2012]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 39 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-08005-4
Z. 8005 (EMB)
hegedű - capriccio - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3437470]
MARC

ANSEL
UTF-8

Z

383 /2012.
Zombola Péter (1983-)
   Vivat, crescat, floreat! [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Zombola Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2012. - 4 p. ; 30 cm
A mű a Debreceni Bartók Béla Kórusverseny fennállásának 50. évfordulójára, Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14825-9
Z. 14825 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3422146]
MARC

ANSEL
UTF-8