MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 10. évfolyam, 1-2. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/07/14 13:52:35
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 /2011.
   248 studies for trumpet [nyomtatott kotta] = 248 Etüden für Trompete = 248 études pour trompette = 248 etűd trombitára / selected and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 67 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14479-4
Z. 14479 (EMB)
hangszeroktatás - trombita - etűd
[AN 3237284] MARC

ANSEL
UTF-8

A

2 /2011.
   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute I = Choix d'études pour flûte I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 34 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
hangszeroktatás - harántfuvola - etűd
[AN 3267215]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2011.

   Ausgewählte Etüden für Flöte III [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute III = Choix d'études pour flûte III = Válogatott etűdök fuvolára III / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 60 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-08593-6
Z. 8593 (EMB)
hangszeroktatás - fuvola - etűd
[AN 3267170] MARC

ANSEL
UTF-8

B

4 /2011.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   18 kleine Präludien [nyomtatott kotta] : für Klavier = 18 little preludes : for piano = 18 kis prelúdium : zongorára / J. S. Bach ; herausgegeben von Hernádi Lajos. - 32. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-01879-8
Z. 1879 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - billentyűs hangszer - prelúdium
[AN 3238436]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2011.

Balassa Sándor (1935-)
   Damjanich imája [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : Op. 48 / Balassa Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 14 p. ; 30 cm
"Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-27-5
K-0051 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3243095] MARC

ANSEL
UTF-86 /2011.

Balassa Sándor (1935-)
   Ládafia II [nyomtatott kotta] : tizennégy könnyű zongoradarab : Op. 120 = Kleinodien einer alten Kiste II. : Vierzehn leichte Klavierstücke : Op. 120 / Balassa Sándor. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music, 2010. - 24 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005271-6-5
SMZ No. 116 (Solo Music)
hangszeroktatás - zongora
[AN 3233589] MARC

ANSEL
UTF-87 /2011.

Balassa Sándor (1935-)
   Négy előadási darab cimbalomra [nyomtatott kotta] : Op. 98 / Balassa Sándor ; Divertimento két cimbalomra : Op. 6. - [Szóló; partitúra]. - Budapest : Solo Music, 2011. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005271-7-2
SMZ No. 88 (Solo Music)
cimbalom - divertimento - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől - duó - kamarazene - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3269183] MARC

ANSEL
UTF-88 /2011.

Balassa Sándor (1935-)
   A tengerszem [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : Op. 118 / Balassa Sándor ; Gáspár Kornél verse. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 7 p. ; 30 cm
"Bércek közt, fenyves árnyékában..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-54-1
K-0066 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3267747] MARC

ANSEL
UTF-89 /2011.

Balázs Oszkár (1936-)
   Csengő-bongó [nyomtatott kotta] : dallamjátszó ütőhangszerek iskolája : előképző / Balázs Oszkár, Kósa Gábor, Zempléni László ; Reich Károly rajzaival. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-12252-5
Z. 12252 (EMB)
hangszeroktatás - ütőhangszer - hangszeriskola
[AN 3265982] MARC

ANSEL
UTF-810 /2011.

   Baroque dances [nyomtatott kotta] : for two treble recorders (or flute or violin) = Danses baroques : pour deux flûtes à bec alto (ou flûte ou violon) = Barocktänze : für zwei Altblockflöten ( oder Flöte oder Violine) = Barokk táncok : két altfurulyára (vagy fuvolára vagy hegedűre) / [közreadja] Czidra László. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 82 p. ; 30 cm
furulya - fuvola - hegedű - kamarazene - duó
[AN 3236086] MARC

ANSEL
UTF-811 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Három csíkmegyei népdal [nyomtatott kotta] : zongorára = Three folksongs from the county Csík : for piano = Drei Volkslieder aus dem Komitat Csík : für Klavier / Bartók Béla ; átnézte Wilheim András. - 13. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2011. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-01764-7
Z. 1764 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - népdalfeldolgozás
[AN 3269491] MARC

ANSEL
UTF-812 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Hungarian folksongs [nyomtatott kotta] : for voice and piano / Béla Bartók, Zoltán Kodály ; english words by Nancy Bush. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 24, [4] p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-05779-7
Z. 5779 (EMB)
vokális szóló kísérettel - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 3238346] MARC

ANSEL
UTF-813 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Képeskönyv gyermekeknek [nyomtatott kotta] / Bartók Béla ; Reich Károly rajzaival. - [Szóló]. - Budapest : EMB : Holnap, 2010. - 18 p. : ill. ; 22 cm
zongora - hangszeroktatás - zenemű kezdőknek - szólóhangszerre írt zenemű - népdalfeldolgozás
[AN 3266429] MARC

ANSEL
UTF-814 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Mikrokosmos 4 [nyomtatott kotta] : 153 progressive piano pieces : Nos. 97-121 / Bartók Béla. - 32. revid. kiadás / Bartók Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2011. - 56 p. ; 30 cm
Az 1987-es revideált kotta kiadása.
ISMN 979-0-080-00128-8
Z. 128 (EMB)
zongora - hangszeroktatás - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3269407] MARC

ANSEL
UTF-815 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Trios [nyomtatott kotta] = Triók / Bartók Béla ; from Bartók's choral works for three violins arranged by Szervánszky Endre. - 9. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2001. - 29 p. ; 30 cm + 3 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-06555-6
Z. 6555 (EMB)
hegedű - átirat - kamarazene - trió
[AN 3239920] MARC

ANSEL
UTF-816 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Ungarische Volkslieder [nyomtatott kotta] : aus den Klavierstücken "Für Kinder" I-II : für Violine ind Klavier = Hungarian folksongs : from the piano pieces "For Children" I-II : for violin and piano = Magyar népdalok : a "Gyermekeknek" c. zongoradarabok I-II. füzetéből : hegedűre és zongorára / Bartók Béla ; bearbeitung Országh Tivadar, Bartók Béla. - 26. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 14 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-01527-8
Z. 1527 (EMB)
hegedű - zongora - népdalfeldolgozás - átirat - kamarazene - duó
[AN 3267105] MARC

ANSEL
UTF-817 /2011.

Bartók Béla (1881-1945)
   Zehn leichte Klavierstücke [nyomtatott kotta] = Ten easy piano pieces = Tíz könnyű zongoradarab / Bartók Béla. - 51. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2011. - 16 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-00300-8
Z. 300 (EMB)
zongora - hangszeroktatás - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3269403] MARC

ANSEL
UTF-818 /2011.

Báthori László
   Most múlik pontosan [nyomtatott kotta] : Báthori László és a Twist Olivér Kórus : kottás-dalos könyv. - [Partitúra]. - Miskolc : Ibanez Bt., 2010. - [35] p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Ballada a fegyverkovács fiáról ; Horváthék fia ; A zene ; Ahogy lesz, úgy lesz ; El condor pasa ; Naplemente ; Tinédzser dal ; Apám hitte ; Ha én rózsa volnék ; Eskü ; Most múlik ; Szeretem ; Postakocsi ; Kétforintos dal
könnyűzene - átirat - sláger
[AN 3269346] MARC

ANSEL
UTF-819 /2011.

Benedek Mónika
   Zeneelmélet segédanyag I [nyomtatott kotta] / Benedek Mónika. - [Szóló]. - Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2010. - 68 p. ; 30 cm
Benedek Mónika és David Vinden: The Fundamentals of Harmony 2009 c. könyve alapján.
zeneelmélet - egyetemi jegyzet
[AN 3248001] MARC

ANSEL
UTF-820 /2011.

Béres János (1930-)
   Furulyaiskola 1 [nyomtatott kotta] / Béres János. - 42. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 1 t., 61 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-05406-2
Z. 5406 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3266422] MARC

ANSEL
UTF-821 /2011.

Bogányi Tibor
   Harmonizálások II [nyomtatott kotta] : magyar és finn népdalok, gyakorlatok / Bogányi Tibor. - [Szóló]. - [Vác] : Bogányi Classics, 2010. - 32 p. [2] t. : ill. ; 30 cm
zenei feldolgozás - zongora - szólóhangszerre írt zenemű - népdalfeldolgozás
[AN 3268991] MARC

ANSEL
UTF-822 /2011.

Bogányi Tibor
   Sovituksia II [nyomtatott kotta] : suomalaisista ja unkarilaisista kansanlaulujsta, harjoituksia / Bogányi Tibor. - [Szóló]. - [Vác] : Bogányi Classics, 2010. - 34 p. : ill. ; 34 cm
zongora - zenei feldolgozás - szólóhangszerre írt zenemű - népdalfeldolgozás
[AN 3268994] MARC

ANSEL
UTF-8

C

23 /2011.
   Chamber music for three treble recorders [nyomtatott kotta] : from the 14th-18th centuries = Kammermusik für drei Altblockflöten : aus dem 14. bis 18. Jahrhundert = Musique de chambre pour trois flûtes à bec alto : du XIV au XVIII siècles = Kamarazene három altfurulyára : a 14-18. századból / válogatta és közreadja Bali János. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2001. - 51 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14285-1
Z. 14285 (EMB)
blockflöte - kamarazene - trió
[AN 3266846]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2011.

   Chamber music for violoncellos 11 [nyomtatott kotta] : for 3 violoncellos = Kamarazene gordonkára 11 = Kammermusik für Violoncelli 11 = Musique de chambre pour violoncelles 11 / edited by Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 19 p. ; 30 cm + 3 db szólam
Tart.: Chorea Hungarica : from the Lőcse tablature ; Andante / Justus Johann Friedrich Dotzauer ; Saltus Hungaricus : Mártonfi manuscript, Csíksomlyó ; Balletto alla Francese / Domenico Gabrielli ; Adagio con variazioni / Joseph Haydn ; 2 Menuette / Ludwig van Beethoven ; Ländler / Franz Schubert
ISMN 979-0-080-14727-6
Z. 14727 (EMB)
gordonka - kamarazene - trió - átirat - zeneművek gyűjteménye
[AN 3237940] MARC

ANSEL
UTF-825 /2011.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Valses [nyomtatott kotta] : pour piano seul = Keringők : zongorára / Frédéric Chopin. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 79 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-06767-1
Z. 6787 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - keringő
[AN 3266870] MARC

ANSEL
UTF-826 /2011.

   Clarinet quartets 1 [nyomtatott kotta] : for 4 clarinets (Si♭) or 3 clarinets and bass clarinet : for beginners = Quatuors pour clarinettes 1. : pour 4 clarinettes (Si♭) ou 3 clarinettes et clarinette basse : pour les premiers pas = Klarinétkvartettek 1. : 4 klarinétra (Si♭) vagy 3 klarinétra és basszusklarinétra : kezdők számára = Klarinettenquertette 1. : für 4 Klarinetten (Si♭) oder 3 Klarinetten und Bassklarinette : für Anfänger / transcribed and edited by Fricsovszky Ottó, Perényi Éva, Perényi Péter. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 40 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-080-14442-8
Z. 14442 (EMB)
zeneoktatás - klarinét - kamarazene - kvartett
[AN 3238143] MARC

ANSEL
UTF-8

D

27 /2011.
Debussy, Claude (1862-1918)
   Suite bergamasque [nyomtatott kotta] / Claude Debussy ; édité par Péter Solymos. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 28 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-06053-7
Z. 6053 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - szvit
[AN 3239843]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2011.

Dinicu, Grigoras (1889-1949)
   Hora staccato [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára / G. I. Dinicu ; Pacsirta : hegedűre és zongorára. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2011. - 7 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02870-4
Z. 2870 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3269496] MARC

ANSEL
UTF-829 /2011.

   Duos für Violine und Violoncello 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and violoncello 2 : for beginners = Duók hegedűre és gordonkára 2 : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 63 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-14062-8
Z. 14062 (EMB)
hegedű - gordonka - hangszeroktatás - duó - kamarazene
[AN 3269758] MARC

ANSEL
UTF-830 /2011.

Durkó Zsolt (1934-1997)
   Törpék és óriások [nyomtatott kotta] : zongorára = Dwarfs and giants : for piano / Durkó Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Akkord, 2010. - 15 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-801654-80-9
A-1173 (Akkord)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3269592] MARC

ANSEL
UTF-8

E

31 /2011.
   Edelweiss [nyomtatott kotta] : daloskönyv : a legszebb Duna-menti kecskédi sváb népdalok = Edelweiss : Songbuch : die schönsten Volkslieder der Donau-Schwäben aus Kätschka mit / szerzők Geracsekné Zettisch Katalin, Zettisch Ferenc ; ill. Bánfi József. - [Partitúra]. - Kecskéd : Szerzők, 2010. - 211 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0-801659-08-8
Kecskéd - svábok - népdalgyűjtemény
[AN 3269089]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2011.

   Énekelj az Úrnak [nyomtatott kotta] / szerkesztette Hardi Titusz. - 2. bővített, javított kiad. - [Szóló]. - Pannonhalma : Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., cop. 1999. - 436 p. ; 30 cm
ISBN 963-9226-04-1
egyházi és vallásos zene - a cappella - egyházi énekeskönyv
[AN 3269565] MARC

ANSEL
UTF-8

F

33 /2011.
Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Berceuse [nyomtatott kotta] : Op. 16. : für Flöte (Oboe oder Klarinette) und Klavier / Gabriel Fauré ; bearbeitet und herausgegeben von Jeney Zoltán. - 22. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-07674-3
Z. 7674 (EMB)
fuvola - klarinét - oboa - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - bölcsődal
[AN 3246265]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2011.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Fantaisie [nyomtatott kotta] : Op. 79 : pour flûte et piano / Gabriel Fauré ; edited by Jeney Zoltán. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 12 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN 979-0-080-07675-0
Z. 7675 (EMB)
fuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zenei fantázia
[AN 3246422] MARC

ANSEL
UTF-835 /2011.

   Flötenduos für Anfänger 1 [nyomtatott kotta] = Flute duos for beginners 1 = Fuvoladuók kezdők számára 1 / herausgegeben von Csupor László. - 16. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 42 p. : ill. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-08498-4
Z. 8498 (EMB)
hangszeroktatás - fuvola - kamarazene - duó
[AN 3250697] MARC

ANSEL
UTF-8

G

36 /2011.
Geszler György (1913-1998)
   Magyar karácsonyi énekek [nyomtatott kotta] : zongorára 4 kézre / Geszler György. - Utánnyomás [2010]. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2001. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801651-91-4
zongora - karácsonyi dal - átirat - négykezes zogoradarab
[AN 3267333]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2011.

   Gitárakkordok kézikönyve [nyomtatott kotta] : 800 akkord jegyzéke gyakorláshoz és komponáláshoz / Gotthart Mohrmann ; [ford.] Kántor Tamás. - [Szóló]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [143] fol. ; 16 cm
ISBN 978-963-297-247-3
hangszeroktatás - gitár - összhangzattan - akkordjelzés
[AN 3232417] MARC

ANSEL
UTF-838 /2011.

   Gitáriskola I [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule I. = Guitar tutor I. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 16. átdolgozott kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 55 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN 979-0-080-08418-2
Z. 8418 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - hangszeriskola
[AN 3238290] MARC

ANSEL
UTF-839 /2011.

Goens, Daniel van (1904-1930?)
   Tarantelle [nyomtatott kotta] : pour violoncelle et piano : (Op. 24) / Daniel van Goens ; ed. by Árpád Pejtsik. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2011. - 8 p. ; 30 cm + 1 db gordonka szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello ; 8)
ISMN 979-0-080-13595-2
Z. 13595 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3269509] MARC

ANSEL
UTF-840 /2011.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Confitemini Domino [nyomtatott kotta] : gyermek- vagy nőikarra / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 8 p. ; 30 cm
K-0036 (Kontrapunkt)
a cappella - egyházi és vallásos zene - gyermekkar - női kar - kórusmű
[AN 3268100] MARC

ANSEL
UTF-841 /2011.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Gloria Kajoniensis [nyomtatott kotta] : for female choir, 3 solo sopranos, 2 violins (or piano) and percussion / Gyöngyösi Levente ; text collected and edited by Kájoni János. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 40 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-47-3
K-0058 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - kórusmű szólóval - női kar - szoprán - hegedű - ütőhangszer
[AN 3240937] MARC

ANSEL
UTF-842 /2011.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Gloria [nyomtatott kotta] : from "Missa Quinque Auctorum" : ötszólamú vegyeskarra / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 24 p. ; 30 cm
A Magyar Rádió Énekkarának, fennállása 50. évfordulójára.
ISMN 979-0-801657-46-6
K-0057 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3246025] MARC

ANSEL
UTF-843 /2011.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Parvulus natus est nobis [nyomtatott kotta] : nőikarra / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 14 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-13-8
egyházi és vallásos zene - a cappella - női kar - kórusmű
[AN 3268123] MARC

ANSEL
UTF-844 /2011.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Sicut lilium inter spinas [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 16 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-68-8
K-0069 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 3268086] MARC

ANSEL
UTF-8

H

45 /2011.
   Hollókői daloskönyv [nyomtatott kotta] / gyűjtötte Sztrémi Zsuzsanna ; válogatta és lejegyezte Hrúz Dénes. - [Szóló]. - Hollókő : Hollókőért Közalapítvány, 2010. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Hollókő - népdalgyűjtemény - vokális szóló
[AN 3265877]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2011.

Horváth Márton Levente (1983-)
   O salutaris hostia [nyomtatott kotta] : per coro misto / Horváth Márton Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 3 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-48-0
K-0059 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 3268900] MARC

ANSEL
UTF-847 /2011.

Horváth Márton Levente (1983-)
   O vos omnes [nyomtatott kotta] : per coro misto / Horváth Márton Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 3 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-33-6
K-0043 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3243232] MARC

ANSEL
UTF-8

I

48 /2011.
   Iciri-piciri [nyomtatott kotta] : daloskönyv óvodásoknak / Borsody László zenéjével, legnagyobb költőink verseivel, színezhető rajzokkal. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music, 2010. - [47] p. : ill. ; 30 cm
SMB No. 117 (Solo Music)
megzenésített költemény - gyermekdal
[AN 3235731]
MARC

ANSEL
UTF-8

J

49 /2011.
Juhász Zoltán (1955-)
   Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka [nyomtatott kotta] / Juhász Zoltán. - 2. javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 79 p. : ill. ; 30 cm. - (Népzenei füzetek). (Hangszeres népzenei példatár)
ISBN 978-963-7363-46-7 fűzött
furulya - duda - népzenész - magyar népzene
[AN 3247966]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2011.

Juhász Zoltán (1955-)
   Az utolsó dudás [nyomtatott kotta] : Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége / Juhász Zolzán ; fotókat készítették Móser Zoltán, Sáringer Kálmán. - 2. javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 207 p. : ill. ; 30 cm. - (Népzenei füzetek). (Hangszeres népzenei példatár). 
ISBN 963-7363-45-9
duda - népzenész - magyar népzene
[AN 3246972] MARC

ANSEL
UTF-8

K

51 /2011.
Kállay Gábor (1953-)
   Tonartübungen für Sopranblockflöte [nyomtatott kotta] : mit Vortragsstücken mit Klavierbegleitung = Key exercises for descant recorder : with performance pieces accompanied by the piano = Hangnemgyakorló szopránfurulyára : zongorakíséretes előadási darabokkal / Kállay Gábor. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 31 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14071-0
Z. 14071 (EMB)
hangszeroktatás - blockflöte - zongorakíséret
[AN 3266876]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2011.

   Karácsonyi daloskönyv [nyomtatott kotta] / Szegedi Katalin rajzaival. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - [16] fol. : ill. ; 28 cm
ISMN 978-963-330-754-0
karácsonyi dal - vokális szóló
[AN 3267665] MARC

ANSEL
UTF-853 /2011.

   Keyboard Schule [nyomtatott kotta] / Kovács Gábor. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 107 p. ; 29 cm + 1 db CD mell.
szintetizátor - hangszeriskola
[AN 3237097] MARC

ANSEL
UTF-854 /2011.

Király Katalin
   Pianoforte III [nyomtatott kotta] : zongorakíséretek 5-8. osztály / összeállította Király Katalin. - [Szóló]. - Szeged : Mozaik, 2010. - 43 p. ; 30 cm
keretcím: Muzsikáló nagyvilág
ISBN 979-0-9005277-3-8
hangszeres kíséret - zongorakíséret
[AN 3246137] MARC

ANSEL
UTF-855 /2011.

   Kiugrott a gombóc a fazékból [nyomtatott kotta] / összeállította és szerkesztette Ludvig Józsefné. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2010. - 28 p. ; 30 cm + 1 db CD mell.
ISMN 979-0-9005273-3-2
gyermekdal
[AN 3235980] MARC

ANSEL
UTF-856 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Boros nóták [nyomtatott kotta] : borsodi népdalok férfikarra / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 11 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-51-0
K-0062 (Kontrapunkt)
a cappella - férfikar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3240822] MARC

ANSEL
UTF-857 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Forintos nóták [nyomtatott kotta] / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 8 p. ; 30 cm
Tart.: Hej, a mohi hegy borának ; A karádi faluvégen ; Ősz az idő ; Én elmentem a kocsmába. - A Magyar Nemzeti Bank énekkarának.
ISMN 979-0-801657-38-1
K-0048 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3245281] MARC

ANSEL
UTF-858 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Laudate Dominum [nyomtatott kotta] : kettős egyneműkarra és fúvósokra vagy orgonára / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 11 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-49-7
K-0060 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - egynemű kar - fúvós hangszer - orgona
[AN 3246005] MARC

ANSEL
UTF-859 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Magyar táncok [nyomtatott kotta] : a sepsiszentgyörgyi és a Barkóczy-kéziratból : gordonkára és zongorára = Hungarian dances : from the Sepsiszentgyörgy and Barkóczy manuscripts = Ungarische Tänze : aus dem Sepsiszentgyörgyer und dem Barkóczy-Manuskript = Dances hongroises : des manuscrits de Sepsiszentgyörgy et Barkóczy / Kocsár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 14 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN 979-0-080-14729-0
Z. 14729 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat
[AN 3239999] MARC

ANSEL
UTF-860 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Négy madrigál [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós ; [versek] Kölcsey Ferenc. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 19 p. ; 30 cm
Tart.: Szerelemhez ; Alkonyi dal ; Elfojtódás ; Bú kél velem.. - "Kertje csendes alkonyában..." (szövegkezdet) ; "Nyögve kél az esti szellet..." (szövegkezdet); "Oh sírni, sírni, sírni..." (szövegkezdet) ; "Bú kél velem, bú jár velem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-37-4
K-0047 (Kontrapunkt)
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű - madrigál
[AN 3268896] MARC

ANSEL
UTF-861 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Négy Mária ének [nyomtatott kotta] : vegyeskarra és orgonára = Quattuor carmina Mariana / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 24 p. ; 30 cm
Tart.: Maria, fons aquae vivae ; O Maria, gratiosa ; Ave, rosa sine spina ; O, Maria, Mater pia
ISMN 979-0-801657-39-8
K-0049 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - vegyeskar - orgona - egyházi és vallásos zene
[AN 3240677] MARC

ANSEL
UTF-862 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Öt karácsonyi ének [nyomtatott kotta] : gyermekkarra / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 12 p. ; 30 cm
Tart.: Szivünk vígsággal ma bétölt ; Az Istennek szent angyala ; Krisztus Urunknak áldott születésén ; Jőjjetek Krisztust dícsérni ; Ó, jöjjetek, hívek
ISMN 979-0-801657-50-3
K-0063 (Kontrapunkt)
a cappella - gyermekkar - egyházi és vallásos zene - kórusmű - karácsonyi dal
[AN 3240053] MARC

ANSEL
UTF-863 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Öt karácsonyi ének [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 12 p. ; 30 cm
Tart.: Szivünk vígsággal ma bétölt ; Az Istennek szent angyala ; Jőjjetek Krisztust dícsérni ; Ó, jöjjetek, hívek ; Krisztus Urunknak áldott születésén
ISMN 979-0-801657-52-7
K-0064 (Kontrapunkt)
a cappella - női kar - egyházi és vallásos zene - kórusmű - karácsonyi dal
[AN 3240183] MARC

ANSEL
UTF-864 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Psallite Deo! [nyomtatott kotta] : ünnepi zsoltár : [gyermekkarra] / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 8 p. ; 30 cm
A jubiláló MR Gyermekkórusnak és Thész Gabriella karnagynak.
ISMN 979-0-801657-28-2
K-0037 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - gyermekkar - orgona - zsoltár
[AN 3245449] MARC

ANSEL
UTF-865 /2011.

Kocsár Miklós (1933-)
   Psallite Deo! [nyomtatott kotta] : ünnepi zsoltár : per coro misto / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-29-9
K-0038 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - vegyeskar - orgona - zsoltár
[AN 3245420] MARC

ANSEL
UTF-866 /2011.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : női karra és orgonára / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - 15. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 7 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-14165-6
Z. 14165 (EMB)
egyházi kórusmű - kórusmű kísérettel - női kar - orgona
[AN 3246364] MARC

ANSEL
UTF-867 /2011.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Bicinia hungarica [nyomtatott kotta] : bevezető a kétszólamú éneklésbe : első füzet / Kodály Zoltán ; átn. Wilheim András. - 26. rev. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 28 p. ; 17 cm.
ISMN 979-0-080-02805-6
Z. 2805 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3265961] MARC

ANSEL
UTF-868 /2011.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Gemischte Chöre [nyomtatott kotta] = Choruses for mixed voices = Vegyeskarok / Kodály Zoltán ; ez a kiadás Bárdos Lajos közreműködésével készült. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2011. - 283 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-06725-3
Z. 6725 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3266446] MARC

ANSEL
UTF-869 /2011.

Koltay Gergely (1952-)
   Kell még egy szó [nyomtatott kotta] : Honfoglalás c. filmből / zene és szöveg Koltay Gergely. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2010. - 9 p. ; 30 cm
Tart.: Rákóczi siralma ; A szavakon túl / zene Ludvig József. - Címváltozat: Honfoglalás : filmzene-részlet
ISMN 979-0-9005273-8-7
vegyes zenei gyűjtemény - vokális szóló kísérettel - zongora - filmzene
[AN 3235794] MARC

ANSEL
UTF-870 /2011.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 2 [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 2. = I learn to play the clarinet 2. / Kovács Béla. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 94 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13291-3
Z. 13291 (EMB)
hangszeroktatás - klarinét - hangszeriskola
[AN 3246540] MARC

ANSEL
UTF-871 /2011.

Kovács Zoltán (1969-)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : per coro misto / Kovács Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-44-2
a cappella - vegyeskar - egyházi kórusmű
[AN 3268234] MARC

ANSEL
UTF-872 /2011.

Kovács Zsolt
   Első furulyakottám [nyomtatott kotta] / Kovács Zsolt. - [Szóló]. - S. l. : Szerző, 2010. - [1] t., 35 p. ; 30 cm + 1 db mell.
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3240044] MARC

ANSEL
UTF-8

L

73 /2011.
Lakos Ágnes (1954-)
   A barátságos zongoraiskola 2 [nyomtatott kotta] / Lakos Ágnes ; zeneszerző munkatárs Orbán György ; illusztrálta Christina Diederich. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 87 p. : ill. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-15270-6
Z. 15270 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - hangszeriskola
[AN 3250709]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Années de pèlerinage [nyomtatott kotta] : deuxième année, Italie : und andere Werke : Frühfassungen / Franz Liszt ; herausgegeben von Kaczmarczyk Adrienne. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - LXXXIII, 190 p. ; 31 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Supplement-Bände zu den Werken für Klavier zu zwei Händen ; 13)
Tart.: Walse ; Valse mélancolique : (1. Fassung) : R. 33a ; Marche funèbre ; Sonate ; Largo ; Freischütz-Fantasie : R. 284 ; Valse pour Marie ; Grande valse di bravura : R. 32a ; Petite valse favorite : R. 35
ISMN 979-0-080-30056-5
Z. A. 14711 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű - programzene - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3269770] MARC

ANSEL
UTF-875 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Années de pèlerinage [nyomtatott kotta] : deuxième année, Italie : und andere Werke : Frühfassungen / Franz Liszt ; herausgegeben von Kaczmarczyk Adrienne. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - LXXXIII, 173 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Supplement)
Tart.: Marche funèbre ; Sonate ; Largo ; Grande valse di bravura : R. 32a ; Valse mélancolique : (1. Fassung) : R. 33a ; Walse ; Petite valse favorite : R. 35 ; Valse pour Marie ; Freischütz-Fantasie : R. 284
ISMN 979-0-080-14711-5
Z. B. 14711 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű - programzene - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3269520] MARC

ANSEL
UTF-876 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Les jeux d'eaux à la Villa d'Este [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-08187-7
Z. 8187 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű
[AN 3267110] MARC

ANSEL
UTF-877 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Karácsonyi ének [nyomtatott kotta] : kétszólamú gyerekkarra és zongorára / Liszt Ferenc ; átdolgozta Horváth Márton Levente. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 3 p. ; 30 cm
"Ó jöjj el hozzánk, szent égi béke..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-30-5
K-0039 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - gyermekkar - zongora - átdolgozás - kórusmű
[AN 3268905] MARC

ANSEL
UTF-878 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Missa Solennis [nyomtatott kotta] : zongorakivonat = Esztergomi mise / Liszt Ferenc ; zongorakivonat Sulyok Imre. - 11. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2010. - 110 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-06241-8
Z. 6241 (EMB)
egyházi és vallásos zene - mise - zongorakivonat
[AN 3266829] MARC

ANSEL
UTF-879 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Präludium und Fuge über B-A-C-H für Orgel [nyomtatott kotta] / Franz Liszt ; herausgegeben von Ernst-Günter Heinemann. - Urtext kiad. - [Szóló]. - München : Henle Verlag, 2010. - VI, 25 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-2018-0976-2
orgona - szólóhangszerre írt zenemű - prelúdium - fúga
[AN 3249388] MARC

ANSEL
UTF-880 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Sonate [nyomtatott kotta] : für Klavier : [h-moll], : [R. 21] / Franz Liszt ; herausg. von Antal Boronkay. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 35 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-12900-5
Z. 12900 (EMB)
zongora - szonáta - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3267138] MARC

ANSEL
UTF-881 /2011.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Venezia e Napoli [nyomtatott kotta] : Années de Pèlerinage Deuxième Année : Supplément / Franz Liszt ; herausgegeben von Ernst Herttrich ; Fingersatz von Klaus Schilde. - Urtext kiad. - [Szóló]. - München : Henle Verlag, 2010. - VI, 34 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-2018-0985-4
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3249458] MARC

ANSEL
UTF-882 /2011.

Ludvig József (1947-)
   35 klasszikus gitáretűd [nyomtatott kotta] / Ludvig. - [Szóló]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., 2010. - 40 p. ; 30 cm + 1 CD mell.
ISMN 979-0-9005272-0-2
hangszeroktatás - gitár - etűd
[AN 3235987] MARC

ANSEL
UTF-883 /2011.

Ludvig József (1947-)
   Basszusgitár iskola [nyomtatott kotta] : egyéni és iskolai tanuláshoz / Ludvig. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2010. - 104, 36 p. ; 30 cm + 1 CD mell.
Tart.: Slap basszusgitár iskola / Fukk
ISMN 979-0-9005273-5-6
basszusgitár - hangszeriskola
[AN 3236952] MARC

ANSEL
UTF-8

M

84 /2011.
Marcello, Benedetto (1686-1739)
   12 sonate per flauto e basso continuo [nyomtatott kotta] : Op. 2 : parte seconda (No. 7-12.) / Benedetto Marcello ; herausgegeben und Continuo-Aussetzung von Máriássy István. - 4. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 54 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-080-13477-1
Z. 13477 (EMB)
fuvola - continuo - szonáta - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3236029]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2011.

   Meister der Variation im Barock II [nyomtatott kotta] : Duette : für Sopran- und Altblockflöte = Baroque masters of Variation II : duets for descant and treble recorder = Barokk mesterek variációi II : duettek szoprán- és altfurulyára / Übertragung von Gábor Kállay. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 32 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-080-14137-3
Z. 14137 (EMB)
furulya - continuo - kamarazene - átirat - zenei variáció - duó
[AN 3238086] MARC

ANSEL
UTF-886 /2011.

Meszlényi László
   Oboen-ABC [nyomtatott kotta] : Übungen für Oboe von Anfang an, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus aller Welt = Oboe ABC : exercises for oboe from the very beginning, using children's and folk songs from all over the world = Oboa-ABC : gyakorlatok oboára a kezdet kezdetétől, a világ minden részéről származó gyermek- és népdalok felhasználásával / Meszlényi László, Szélpál Szilveszter. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 67 p. ; 30 cm + 1db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14059-8
Z. 14059 (EMB)
hangszeroktatás - oboa - népdalfeldolgozás
[AN 3239769] MARC

ANSEL
UTF-887 /2011.

Miyagi, Haruhito (1976-)
   Sakura sakura [nyomtatott kotta] / Haruhito Miyagi. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-32-9
K-0042 (Kontrapunkt)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 3245210] MARC

ANSEL
UTF-8

N

88 /2011.
Németh Norbert (1975-)
   From the Danube to the Yangtze [nyomtatott kotta] : full score collection / Norbert Németh. - [Partitúra]. - Debrecen : Ars et Sanitas, 2010. - 109 p. ; 29 cm
Tart.: Mystic China : symphonic pictures ; Gulls in the skies of freedom : symphonic poem ; From Anatolia : fantasia for strings ; In Khmelnytsky's Land : fantasia for string orchestra
ISMN 979-0-801659-01-9
zenekari mű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3239181]
MARC

ANSEL
UTF-8

O

89 /2011.
   Oboe duos [nyomtatott kotta] : for beginners = Oboenduos : für Anfänger = Duos pour hautbois : pour les premier pas = Oboaduók : kezdők számára / edited by Szeszler Tibor, Székely Endre. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 29 p. : ill. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-08294-2
Z. 8294 (EMB)
hangszeroktatás - oboa - kamarazene - duó
[AN 3250679]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2011.

   Olvasókönyv szolmizálóknak [nyomtatott kotta] : J. S. Bach műveiből / összeállította Agócsy László ; Horváth Mihály. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 32 p. ; 16 cm
ISMN 979-0-080-01899-6
Z. 1899 (EMB)
énekoktatás - szolfézs
[AN 3230522] MARC

ANSEL
UTF-8

P

91 /2011.
Pálkerti Zsuzsanna
   Karácsonyesti dal [nyomtatott kotta] : Pálkerti Zsuzsanna zeneszerző-szövegíró nosztalgikus, ünnepi hangulatú táncdalai és magyarnótái. - [Szóló]. - [S. l.] : Szerző, 2010. - 33 p. ; 30 cm
akkordjelzés - karácsonyi dal - magyar nóta - vokális szóló
[AN 3267647]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2011.

Papp Lajos (1935-)
   Csordapásztorok [nyomtatott kotta] : magyar karácsonyi énekek zongorára kezdőknek / Papp Lajos ; tanácsadó Papp Attila. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 15 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14046-8
Z. 14046 (EMB)
zongora - zeneoktatás - zenemű kezdőknek - karácsonyi dal - átirat
[AN 3267155] MARC

ANSEL
UTF-893 /2011.

   Pásztorok, pásztorok [nyomtatott kotta] : karácsonyi énekkülönlegességek / válogatta és közreadja Reviczky Béla. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2011. - 47 p. ; 24 cm
ISMN M 80165314-7
RÉT 014 (Rózsavölgyi & Tsa.)
vokális szóló - karácsonyi dal - dalgyűjtemény
[AN 3266785] MARC

ANSEL
UTF-894 /2011.

Pelyhe Róbert
   Swan gitáriskolája [nyomtatott kotta] / Pelyhe Róbert. - 2. kiad. - [Szóló]. - [S.l.] : Szerző, 2010. - 72 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9785-9
gitár - hangszeriskola
[AN 3267394] MARC

ANSEL
UTF-895 /2011.

Popper, David (1843-1913)
   Berühmte Vortragsstücke [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier 2. = Popular concert pieces : for violoncello and piano 2. = Népszerű előadási darabok : gordonkára és zongorára 2. / David Popper ; közread. Pejtsik Árpád. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 32 p. ; 30 cm + 1 db. gka. szólam
ISMN 979-0-080-12944-9
Z. 12944 (EMB)
gordonka - zongora - kamarazene
[AN 3238049] MARC

ANSEL
UTF-896 /2011.

Presser Gábor (1948-)
   A padlás [nyomtatott kotta] / Presser Gábor ; [szöveg] Sztevanovity Dusán ; zongoraletét Komlósi Zsuzsa. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa : Atheneum, 2011. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Ez ő, ez ő ; Ég és föld között ; Mit ér egy nagymama unokák nélkül ; Enyém a pálya ; Valahol ; Rádióüzenetek ; Örökre szépek ; Szilvásgombóc ; Varázskönyv ; Fényév távolság ; Nem szólnak a csillagok ; Utána repülünk ; Valaki hamisan énekel ; Csupa-csupa padlás ; Finálé ; Utolsó kórus ; Itt vagyunk
RÉT 003 (Rózsavölgyi & Tsa.)
vokális szóló kísérettel - zongora - akkordjelzés - zenés színjáték
[AN 3269318] MARC

ANSEL
UTF-8

S

97 /2011.
Seress Rezső (1899-1968)
   Szeressük egymást, gyerekek [nyomtatott kotta] : Seress Rezső slágerei / Seress Rezső ; összeállította Vas Gábor. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2011. - 24 p. ; 24 cm
Tart.: Szeressük egymást, gyerekek ; Az utolsó konflis majd Pestről ; Csak inni, inni! ; Egyszer fent és egyszer lent a kerék ; Engem még nem szeretett senki ; Életemben csak két nőt szerettem ; Én úgy szeretek részeg lenni ; Nem az a fontos, az ember hány éves ; Szervusz, te vén kujon ; Maga az első bűnös asszony ; Öreg fiú, mire vársz? ; Nézem, hogy ül a Fáni a padon ; Hiába van palotád Budán ; Fizetek, főúr ; Mindenki asszonya lett ; Csak átutazó vagyok itt a földön ; Ki volt az az asszony ; Ha minden véget ér ; Még egy éjszaka ; Ha néha visszaűznek téged ; Csendes ember lettem ; Szomorú vasárnap. - "Vén kocsis a vén lovát..." (szövegkezdet) ; "Kegyetlen volt hozzám az élet..." (szövegkezdet) ; "Van egy kerék, úgy hívják..." (szövegkezdet) ; "Hold az égen, csönd az éjben..." (szövegkezdet) ; "De szép így az élet, az ember ha részeg..." (szövegkezdet) ; "Rég, mikor még nagyobb téma volt a szerelem..." (szövegkezdet) ; "Nekem is voltak álmaim..." (szövegkezdet) ; "Nem felejtem el sohasem azt a szép időt..." (szövegkezdet) ; "Csillogó szép csodás világ..." (szövegkezdet) ; "Óbudán a legszebb lány a Fáni..." ; "Elmúltak a régi szép idők..." (szövegkezdet) ; "Nem rég még büszkén karöltve jártam..." (szövegkezdet) ; "Egy őszi éjszakán, az élet vonatán..." ; "Szép a csillagos ég..." (szövegkezdet) ; "Hazug álmok koldus rongya..." ; "Nézem a szádat, és nem érzek vágyat..." (szövegkezdet) ; "Az élet egy színes álmodás..." (szövegkezdet)
RÉT 017 (Rózsavölgyi & Tsa.)
vokális szóló kísérettel - zongora - sláger - dalgyűjtemény
[AN 3266449]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2011.

   Slágermix 9 [nyomtatott kotta] / szerkesztette és összeállította Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2010. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005273-6-3
vokális szóló kísérettel - akkordjelzés - vegyes zenei gyűjtemény - könnyűzene
[AN 3236380] MARC

ANSEL
UTF-899 /2011.

   Solymarer Tanzlieder [nyomtatott kotta] / összeállította és szerkesztette Milbichné Tallér Mária ; a kottákat készítette Tóth András. - [Partitúra]. - Solymár : Decorner Bt., 2011. - [48] p. : ill. ; 30 cm + CD mell.
A CD melléklet a HKCD 57.228 jelzeten található.
ISMN 979-0-801659-09-5
népdalgyűjtemény
[AN 3267628] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2011.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Ktesibios [nyomtatott kotta] : pour orgue / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - Budapest : Szerző, 2010. - 32 p. ; 30 cm
Az előszó után a szerző autográf sorai.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3248062] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2011.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Oeuvres pour orgues corses volume I [nyomtatott kotta] / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - Budapest : Szerző, 2010. - 35 p. ; 30 cm
Tart.: Hymne de Costa ; Cinq pièces pour orgues corses ; Hymne de Lumio ; Hymne de Luri ; Hymne de Catteri. - Az előszó után a szerző autográf sorai. - A Magyar Királyi Orgona Alap kiadványa.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3249150] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2011.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Passacaille de Terramoto [nyomtatott kotta] : 1755 : pour orgues Portugaises sans pédalier / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - Budapest : Szerző, 2010. - 36 p. ; 30 cm
Tart.: Tchacota ; Chaconne de l'Instant. - Az előszó után a szerző autográf sorai. - A Magyar Királyi Orgona Alap kiadványa.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3249318] MARC

ANSEL
UTF-8103 /2011.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Serenade for winds [nyomtatott kotta] : per flauto, oboe, clarinetto in b, corno in fa, fagotto = Fúvós szerenád : fuvola, oboa, klarinét, kürt, fagott / Szabó Csaba. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Cellissimo, 2010. - 19 p. ; 30 cm + 5 db fúvós szólam
ISMN M 9005264-8-9
fúvósötös - kamarazene - szerenád
[AN 3269582] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2011.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke I [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces I = Gitárgyakorlatok és darabok I / Szendrey-Karper László. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 28 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-08729-9
Z. 8729 (EMB)
hangszeroktatás - gitár
[AN 3237169] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2011.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke II [nyomtatott kotta] = Gitárgyakorlatok és darabok II = Guitar exercises and pieces II / Szendrey-Karper László. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 19 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-12039-2
Z. 12039 (EMB)
hangszeroktatás - gitár
[AN 3237253] MARC

ANSEL
UTF-8106 /2011.

Szokolay Sándor (1931-)
   Magyar gyermekdalok [nyomtatott kotta] : két és három furulyára = Hungarian children's songs : for two and three recorders = Ungarische Kinderlieder : für zwei und drei Blockflöten / Szokolay Sándor ; átírta Bántai Vilmos. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 30 p. : ill. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-07768-9
Z. 7768 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - átirat - gyermekdal - kamarazene
[AN 3250664] MARC

ANSEL
UTF-8107 /2011.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Ima alkonyi harangszóra [nyomtatott kotta] : szöveg: Csikszentdomonkosi ima / Szőnyi Erzsébet. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
Szeged város felkérésére.
ISMN 979-0-801657-41-1
K-0053 (Kontrapunkt)
női kar - egyházi és vallásos zene - a cappella - kórusmű
[AN 3245259] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2011.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Öt világrész dalai [nyomtatott kotta] : egynemű vagy nőikarra zongorakísérettel / Szőnyi Erzsébet. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-42-8
K-0052 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - egynemű kar - női kar - kórusmű
[AN 3268141] MARC

ANSEL
UTF-8

T

109 /2011.
   Taizéi énekek [nyomtatott kotta] : gitárkíséretek = Spevy z Taizé : gitarové sprievody = Cântece din Taizé : acompaniamente de chitara. - [Szóló]. - Budapest : Cselekvő Remény Alapítvány, cop. 2008. - 189 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4822-6
gitár - egyházi és vallásos zene
[AN 3267343]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Átok dal [nyomtatott kotta] : egynemű karra : népi szövegekre / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 8 p. ; 30 cm
"Páros utak mellett..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-31-2
K-0041 (Kontrapunkt)
a cappella - egynemű kar - kórusmű
[AN 3242434] MARC

ANSEL
UTF-8111 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Ave verum corpus [nyomtatott kotta] : per coro a voci pari / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 3 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-34-3
K-0044 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - egynemű kar - kórusmű
[AN 3241626] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Cantate Domino [nyomtatott kotta] : per cori a voci pari de due e tre voci e per coro giovanile a voci miste / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 7 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-35-0
K-0045 (Kontrapunkt)
a cappella - egynemű kar - vegyeskar - kórusmű
[AN 3242545] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Dormi Jesu [nyomtatott kotta] : per coro misto / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 5 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-40-4
K-0050 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3241380] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Fáradt már a madár [nyomtatott kotta] : vegyeskar Csontos Vilmos versére / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2011. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-71-8
K-0076 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3268916] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Hymnus ad galli cantum [nyomtatott kotta] : Sancti Ambrosii : per coro misto / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music Ltd., cop. 2009. - 5 p. ; 30 cm
Kollár Évának és a Budapesti Monteverdi kórusnak.
ISMN 979-0-9005270-8-0
K-0009 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 3241638] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Könyörgő népének [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 8 p. ; 30 cm
"Isten! Hazánkért térdelünk elődbe..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-36-7
K-0046 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - egyházi népének
[AN 3242468] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Magnificat Hungaricum [nyomtatott kotta] / Tóth Péter ; az orgonás változatot Virágh András Gábor készítette. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 56 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-53-4
K-0065 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - orgona - gyermekkar - vegyeskar - kórusmű
[AN 3268242] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Magnus, maior, maximus [nyomtatott kotta] / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2011. - 8 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-70-1
K-0072 (Kontrapunkt)
a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 3268926] MARC

ANSEL
UTF-8119 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   O salutaris Hostia [nyomtatott kotta] / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-22-0
K-0033 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 3268259] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Stiamo, Amor [nyomtatott kotta] : per coro femminile / Tóth Péter ; Francesco Petrarca: Sonetto CLIX. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3242499] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2011.

Tóth Péter (1965-)
   Szeretlek [nyomtatott kotta] : zsolozsma / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2011. - 7 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-72-5
K-0071 (Kontrapunkt)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 3268945] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2011.

Tűzkő Csaba
   Jazz stúdium [nyomtatott kotta] : ének-zongorás darabok a középfokú jazzelméletoktatás kiegészítéséhez / Tűzkő Csaba. - [Szóló]. - [Budapest] : 29s Műhely, 2010. - 119 p. ; 31 cm
zeneoktatás - zeneelmélet - dzsessz
[AN 3269760] MARC

ANSEL
UTF-8

V

123 /2011.
Vajda János (1949-)
   Pannonii carmen [nyomtatott kotta] : vegyeskarra, két zongorára és ütőhangszerekre / Vajda János ; Janus Pannonius, Johann Wolfgang Goethe és ismeretlen középkori szerző verseinek felhasználásával. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2011. - 52 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-56-5
K-0070 (Kontrapunkt)
kórusmű kísérettel - vegyeskar - zongora - ütőhangszer
[AN 3267363]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2011.

   Violinschule I [nyomtatott kotta] = Violin tutor I = Méthode de violon I = Hegedűiskola I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 48 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-08064-1
Z. 8064 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - hangszeriskola
[AN 3246957] MARC

ANSEL
UTF-8125 /2011.

   Violintrios [nyomtatott kotta] = Violin trios = Hegedűtriók / herausgegeben von Pejtsik Árpád ; mit instrumental-technischen Zeichen versehen von Szász József. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 31 p. ; 30 cm. - (Régi kamarazene)
ISMN 979-0-080-07916-4
Z. 7916 (EMB)
hegedű - kamarazene - trió
[AN 3246940] MARC

ANSEL
UTF-8126 /2011.

Virágvölgyi Márta (1948-)
   Bogyiszlói népzene [nyomtatott kotta] : Orsós Kis János / Virágvölgyi Márta. - 2. javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2010. - 138 p. : ill. ; 30 cm. - (Népzenei füzetek). (Hangszeres népzenei példatár)
ISBN 978-963-7363-47-4 fűzött
Bogyiszló - magyar népzene
[AN 3247139] MARC

ANSEL
UTF-8

W

127 /2011.
Werner, Gregor Joseph (1693-1766)
   Missa Sancti Floriani Martyris [nyomtatott kotta] / Gregor Joseph Werner ; közreadja Csányi Tamás. - Első kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Budai Ciszterci Szent Imre templom kórusa, 2011. - 84 p. ; 30 cm. - (A történelmi Magyarország egyházi zenéje ; 4)
ISMN 979-0-801659-07-1
egyházi és vallásos zene - vegyeskar - zenekar - orgona - mise
[AN 3268969]
MARC

ANSEL
UTF-8

Z

128 /2011.
Zalánfy Aladár (1887-1959)
   Az orgonajáték művészete [nyomtatott kotta] : (Orgonaiskola) : I. rész: Manuáliskola / Zalánfy Aladár. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 43 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-02043-2
Z. 2043 (EMB)
hangszeroktatás - orgona - hangszeriskola
[AN 3238414]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2011.

Zempléni László (1947-)
   Schlagzeug-ABC [nyomtatott kotta] = Percussion-ABC = Ütős-ABC / Zempléni László. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 69 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14172-4
Z. 14172 (EMB)
hangszeroktatás - ütőhangszer - hangszeriskola
[AN 3267111] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2011.

Zerkovitz Béla (1882-1948)
   Mi muzsikus lelkek [nyomtatott kotta] : Zerkovitz Béla válogatott dalai 1. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa. : Atheneum, 2011. - 47 p. ; 30 cm
Tart.: Egy szál cigánnyal húzatom ; Mi muzsikus lelkek ; Sokszor úgy szeretnék sírni ; Gyere, te nímand ; Hulló falevél ; Az egyiknek sikerül ; Én megbuktam az élet iskoláján ; Az alvilágnak nincs romantikája ; Mondják meg a legkisebbik Horváth lánynak ; Bukj el szoknya ; Nagysádkám ; Kár itt minden dumáért / [szöveg] Harmath Imre ; Asszonykám, adj egy kis kimenőt ; Éjjel az omnibusz tetején / [szöveg] Szilágyi László ; Nem tudom, mi az oka ; Kedves Frejlejn, Helén ; Álmaimban tegezem magát ; Te szőke gyerek ; Van a Bajza ucca sarkán egy kis palota / [szöveg] Szilágyi László ; Láttad-e már Budapestet éjjel ; Lehoznám néked a csillagokat / [szöveg] Kellér Dezső. - "Cupringer úr, jegyezze meg magának..." (szövegkezdet) ; "Mikor még nem voltam más, csak szegény..." ; "Bánatos szemű poéta..." (szövegkezdet) ; "A régi tükröm tegnap összetörtem..." (szövegkezdet) ; "Nem vagyok én úrinő, csak egyszerű leány..." (szövegkezdet) ; "Nagy árnyas kert közepében állott egy sötét platán..." (szövegkezdet) ; "Egyszer volt, nem is olyan régen..." (szövegkezdet) ; "A neonfények tarka tengeréből..." (szövegkezdet) ; "Ösmerősök jöttek Marosvárról..." (szövegkezdet) ; "Rémítő divat tört felénk utat!" ; "Ugye babám, ugye magát nyugodtan imádhatom?" (szövegkezdet) ; "Halló, központ bizony Isten megőrülök!" (szövegkezdet) ; "Szabadság, szerelem..." (szövegkezdet) ; "Gyere tubicám, ülj ölembe cicám..." (szövegkezdet) ; "Így, így, a kéz a kézbe..." (szövegkezdet) ; "A nőkkel szemben általában véve..." (szövegkezdet) ; "Kisasszony maga olyan bohó..." (szövegkezdet) ; "Hogyha ma eljönnél a kávéházba..." (szövegkezdet) ; "Legigazibb öröm, külföldi ha Pestre jön..." (szövegkezdet)
RÉT 004 (Rózsavölgyi & Tsa.)
vokális szóló kísérettel - zongora - akkordjelzés - könnyűzene - sláger - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3269283] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2011.

Zombola Péter (1983-)
   Ave, maris stella [nyomtatott kotta] : per coro misto / Zombola Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801657-45-9
K-0056 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3243188] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2011.

Zombola Péter (1983-)
   Salve Regina [nyomtatott kotta] / Zombola Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt, 2010. - 4 p. ; 30 cm
aA Lautitia Gyermekkarnak.
ISMN 979-0-801657-26-8
K-0040 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 3243126] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2011.

   Zongora- és szintetizátor akkordok kézikönyve [[nyomtatott kotta]] : (450 akkord jegyzéke gyakorláshoz és komponáláshoz) / Gotthart Mohrmann ; [ford.] Kántor Tamás. - [Szóló]. - Pécs : Alexandra, 2010. - [144] fol. ; 16 cm
ISBN 978-963-297-248-0
hangszeroktatás - zongora - szintetizátor - összhangzattan - akkordjelzés
[AN 3230539] MARC

ANSEL
UTF-8