MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 9. évfolyam, 3-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/02/16 12:28:57
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA
118 /2010.
   A zeneértés alapjai [nyomtatott kotta] : Zongoraiskola II. = The basics of understanding music : piano school volume 2 / összeállította Hunyadi Zsuzsanna ; az angol szövegváltozatot Fácányi Edina készítette. - [Szóló]. - [Budapest] : Aposztróf Kiadó, 2010
ISBN 978-963-88594-5-7
zongora - hangszeriskola
[AN 3091199]
MARC

ANSEL
UTF-8

B

119 /2010.
Balassa Sándor (1935-)
   Ládafia [nyomtatott kotta] : tizennégy könnyű zongoradarab : op. 113 = Kleinodien einer alten Kiste : Vierzehn leichte Klavierstücke : Op. 113 / Balassa Sándor. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005271-4-1
SMB No 115. (Solo Music)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3041883]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2010.

Bali János (1963-)
   Furulyaiskola I [nyomtatott kotta] : szopránfurulya 1. / Bali János ; lektorálták Czidra László, Stadler Vilmos. - 5. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Veres Péter Gimnázium, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISBN 963-04-8006-9
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3026771] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2010.

Binder Károly (1956-)
   17 töredék [nyomtatott kotta] = 17 fragments / Binder Károly. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 2009. - 44 p. ; 31 cm
ISMN M 080-95001-2
Z. 95001 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3042986] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2010.

Binder Károly (1956-)
   Hét dalocska zongorára [nyomtatott kotta] = Seven little songs for piano / Binder Károly. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 2009. - 13 p. : ill. ; 31 cm
ISMN M 080-95002-9
Z. 95002 (EMB)
zongora - zenemű kezdőknek
[AN 3043015] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2010.

Bogár István (1937-2006)
   Hellas [nyomtatott kotta] : Greek suite : for wind orchestra / Bogár István. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 56 p. ; 30 cm. - (Fúvószenekar)
ISMN 979-0-080-14690-3
Z. 14690 (EMB)
fúvószenekar - zenekari mű - szvit
[AN 3093308] MARC

ANSEL
UTF-8124 /2010.

Bogár István (1937-2006)
   Hellas [nyomtatott kotta] : Greek suite : for wind orchestra / Bogár István. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 56 p. ; 30 cm + 49 db fúvós szólam. - (Fúvószenekar)
ISMN 979-0-080-30512-6
Z. 14690SET (EMB)
fúvószenekar - zenekari mű - szvit
[AN 3093975] MARC

ANSEL
UTF-8

C

125 /2010.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Nocturne [nyomtatott kotta] : (Op. 19, No. 4) : pour violoncelle et piano / Petr Ilitch Tchaïkovski ; herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN 979-0-080-13593-8
Z. 13593 (EMB)
karakterdarab - gordonka - noktürn
[AN 3042392]
MARC

ANSEL
UTF-8

D

126 /2010.
   Daloskönyv [nyomtatott kotta] / Készítette a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Hagyományörző Öntevékeny Egyesülete. - [Szóló]. - Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat, 2010. - 176 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-313-006-3
vokális szóló - dalgyűjtemény
[AN 3040003]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2010.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 1. osztályának / Dobszay László. - 42. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-05226-6
Z. 5226 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3026753] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2010.

Dubrovay László (1943-)
   Melancholic pieces [nyomtatott kotta] : for piano = Melankólikus darabok : zongorára / Dubrovay. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó kft., cop. 2008. - 14 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-56-4
A-1147 (Akkord)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3031037] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2010.

   Duettek [nyomtatott kotta] : női hangokra, zongorakísérettel I. = Duette : für Frauenstimmen mit Klavierbegleitung I. = Duets : for female voices with piano accompaniment I. / összeállította Forrai Miklós. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 84 p. ; 30 cm
A tartalmat lásd részletesen a Z 313.764 jelzeten.
ISMN 979-0-080-02308-2
Z. 2308 (EMB)
zongora - duett - vokális kamarazene kísérettel
[AN 3093913] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2010.

Durkó Péter (1972-)
   Brass engravings [nyomtatott kotta] : for 4 trombones = Rézkarcok : 4 harsonára / Durkó Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 8 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN 979-0-801654-76-2
A-1167 (Akkord)
fúvósnégyes - harsona - rézfúvós hangszer - kamarazene
[AN 3030207] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2010.

Durkó Péter (1972-)
   Mosaic for six bows [nyomtatott kotta] : for 2 violins, 2 violas and 2 cellos = Mozaik hat vonóra : 2 hegedűre, 2 brácsára és 2 gordonkára / Durkó Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 12 p. ; 30 cm + 6 db szólam
ISMN 979-0-801654-57-1
A-1148 (Akkord)
húros hangszer - hegedű - mélyhegedű - gordonka - kamarazene - szextett
[AN 3030241] MARC

ANSEL
UTF-8

E

132 /2010.
   Énekeljünk, muzsikáljunk! [nyomtatott kotta] : (Szolfézs példatár) / szerkesztette Agócsy László, J. Irsai Vera. - 23. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 147 p. ; 29 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN 979-0-080-02828-5
Z. 2828 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3092993]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2010.

   Énekes könyv [nyomtatott kotta] : Európa Éneklő Kulturális Fővárosa / szerkesztette Lakner Tamás. - [Partitúra]. - Budapest : Hungarofest, 2010. - 66 p. ; 23 cm
Pécs Cantat 2010. aug. 15-22
a cappella - zeneművek gyűjteménye - kórusmű
[AN 3090785] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2010.

   Éneklő furulya [nyomtatott kotta] / összeáll. Fábián Éva, Juhász Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, cop. 2003. - 42 p. ; 20 cm
népzene - furulya - hangszeriskola
[AN 3040077] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2010.

Erkel Ferenc (1810-1893)
   Zongoradarabok és -átiratok [nyomtatott kotta] = Klavierwerke und -Übertragungen = Pieces and transcriptions for piano / Erkel Ferenc. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2010. - 55 p. ; 30 cm
Tart.: Rózsa végbúcsúja; Velencei karnevál / H. W. Ernst; Elégia / H. W. Ernst; Bánk bán : Keserű bordal; Hymnus; Rákóczi induló; Hunyadi László : nyitány. - A kották 19. századi kiadások újratördelt változatai.
ISMN 979-0-801653-41-3
RÉT 041 (Rózsavölgyi & Tsa.)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - átirat
[AN 3033111] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2010.

   Die ersten Bach-Studien [nyomtatott kotta] : für Klavier = The very first Bach studies : for piano = Az első Bach-tanulmányok : zongorára / zusammengestellt und herausgegeben von Teöke Marianne. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 43 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-08865-4
Z. 8865 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - zeneművek gyűjteménye
[AN 3032861] MARC

ANSEL
UTF-8

F

137 /2010.
Fekete Gyula (1962-)
   Sonata [nyomtatott kotta] : for flute and piano = Szonáta : fuvolára és zongorára / Fekete. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 17 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN 979-0-801654-73-1
A-1164 (Akkord)
fuvola - zongora - szonáta - kamarazene
[AN 3031095]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2010.

Fekete Gyula (1962-)
   Suraki [nyomtatott kotta] : for clarinet / Fekete. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 7, [1] p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-58-8
A-1149 (Akkord)
klarinét - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3029313] MARC

ANSEL
UTF-8139 /2010.

   Flauto virtuoso [nyomtatott kotta] / közreadja Kanyó András. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 32 p. ; 31 cm + 1 db fuv. szólam
Tart.: Fantázia : Op. 51. Rondo burlesco. Mazurka elegante
ISMN 979-0-801654-54-0
A-1145 (Akkord)
karakterdarab - harántfuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 3038214] MARC

ANSEL
UTF-8

G

140 /2010.
Gounod, Charles (1818-1893)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : for violoncello and piano / Gounod ; edited by Árpád Pejtsik. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm + 1 db mell. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN 979-0-080-13887-8
Z. 13887 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3042002]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2010.

   A gyermek Mozart [nyomtatott kotta] : kis zongoradarabok gyűjteménye = Kleine Klavierstücke aus Mozarts Kinderjahren = Short piano pieces from Mozart's childhood / összeállította, ujjrenddel, jegyzetekkel, frazírozó- és előadási jelekkel ellátta Lajos Hernádi. - 42. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-00051-9
Z. 51 (EMB)
hangszeroktatás - zongora
[AN 3093954] MARC

ANSEL
UTF-8

H

142 /2010.
Hárs Viktor
   Viola capriccio [nyomtatott kotta] : for viola and piano / Viktor Hárs. - [Szóló]. - S. l. : Szerző, cop. 2008. - 13, 7 p. ; 30 cm
mélyhegedű - zongora - capriccio - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3091021]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2010.

Hollós Máté (1954-)
   Fuvollat [nyomtatott kotta] = Floating flute / Hollós. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 15 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-59-5
A-1150 (Akkord)
fuvola - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3030990] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2010.

Hollós Máté (1954-)
   Inoa [nyomtatott kotta] : per violino e viola / Hollós. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 7 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-801654-75-5
A-1166 (Akkord)
hegedű - mélyhegedű - kamarazene - duó
[AN 3028932] MARC

ANSEL
UTF-8145 /2010.

   Húzd rá cigány! [nyomtatott kotta] : 60 magyar nóta hegedűre és zongorára = Play up, gipsy! : 60 hungarian songs for violin and piano = Spiel auf, Zigeuner! : 60 ungarische Lieder für Violine und Klavier / összeállította, ujjrenddel és vonásnemekkel ellátta Magyary Imre ; a zongorakíséretet Farkas Ferenc és Ránki György készítette. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 57 p. ; 31 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02777-6
Z. 2777 (EMB)
hegedű - zongora - magyar nóta - átirat
[AN 3043055] MARC

ANSEL
UTF-8

J

146 /2010.
Járdányi Pál (1920-1966)
   Terefere Tercsi [nyomtatott kotta] : gyermekdalok / Járdányi Pál ; szerkesztette Forrai Katalin ; Szőnyi Zoltán, Weöres Sándor és Károlyi Amy verseire. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 38 p. ; 20 cm
ISMN 979-0-080-6882-3
Z. 6882 (EMB)
megzenésített költemény - gyermekdal - vokális szóló
[AN 3040101]
MARC

ANSEL
UTF-8

K

147 /2010.
Király László (1954-)
   Elégia egy szerelem halálára [nyomtatott kotta] : angolkürtre és vonószenekarra = Elegy on death of a love : for english horn and strings / Király László. - [Partitúra]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2010. - 18 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-801655-24-0
EdbR KiL 018 (Editio Bernardus)
karakterdarab - angolkürt - vonószenekar
[AN 3092946]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2010.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Männerchöre [nyomtatott kotta] = Choruses for male voices = Férfikarok / Kodály Zoltán. - 6. kiad. / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 112 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-06726-0
Z. 6726 (EMB)
férfikar - a cappella - kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3040142] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2010.

Kovács Zsolt
   Első furulyakottám [nyomtatott kotta] / Kovács Zsolt. - [Szóló]. - S. l. : Szerző, 2010. - [1] t., 35 p. ; 30 cm + 1 db mell.
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3042728] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2010.

Kurtág György (1926-)
   Hét Bach-korál [nyomtatott kotta] : átiratok zongorára, négy kézre = Sieben Bach-Choräle : Übertragungen für Klavier zu vier Händen = Seven Bach chorales : transcriptions for piano four hands / Kurtág György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14704-7
Z. 14704 (EMB)
átirat - négykezes zogoradarab - korál
[AN 3042064] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2010.

Kurtág György (1926-)
   Játékok V [nyomtatott kotta] : zongorára : Naplójegyzetek, személyes üzenetek = Spiele V : Tagebucheintragungen, persönliche Botschaften = Games V : for piano : Diary entries, personal messages / Kurtág György. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 46 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14002-4
Z. 14002 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3093829] MARC

ANSEL
UTF-8

L

152 /2010.
Láng István (1933-)
   Glances back [nyomtatott kotta] : for viola solo = Visszapillantások : mélyhegedűre / Láng. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 6 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-70-0
A-1161 (Akkord)
mélyhegedű - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3029126]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2010.

Láng István (1933-)
   Sempre in tensione [nyomtatott kotta] : for flute, violin and viola / Láng. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 20 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-801654-60-1
A-1151 (Akkord)
fuvola - hegedű - mélyhegedű - kamarazene - trió
[AN 3030161] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2010.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Ausgewählte Orgelwerke 1 [nyomtatott kotta] = Selected organ works 1 = Oeuvres choisies pour orgue 1 = Válogatott orgonaművek 1 / Liszt Ferenc ; herausgegeben von Zászkaliczky Tamás. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 74 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-080-14202-8
Z. 14202 (EMB)
orgona - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3094073] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2010.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Technikai tanulmányok I [nyomtatott kotta] = Technische Studien I = Technical studies I / Liszt Ferenc ; közreadja Mező Imre. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - XXXVI, 181 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Supplement ; I)
Z. B 12266 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3037347] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2010.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Totentanz [nyomtatott kotta] : für Pianoforte allein = Danse macabre / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 23 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-12718-6
Z. 12718 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3093376] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2010.

Lőrincz László (1953-)
   Blockflöten-ABC [nyomtatott kotta] : für C-Sopranblockflöte = Recorder-ABC : for C descant recorder = Furulya-ABC : C-szopránfurulyára / Lőrincz László, Paragi Jenő. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 67 p., [2] t. ; 30 cm + mell.
A mellékletben a zongorakíséret.
ISMN 979-0-080-14090-1
Z. 14090 (EMB)
hangszeroktatás - furulya
[AN 3093885] MARC

ANSEL
UTF-8

M

158 /2010.
Madarász Iván (1949-)
   Anecdote [nyomtatott kotta] : for oboe and piano = Anekdota : oboára és zongorára / Madarász. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 7 p. ; 30 cm + 1 db oboa szólam
ISMN 979-0-801654-72-4
A-1163 (Akkord)
oboa - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3029282]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2010.

Madarász Iván (1949-)
   Symbols [nyomtatott kotta] : for horn, 4 trumpets, 4 trombones and tuba = Szimbólumok : kürtre, 4 trombitára, 4 harsonára és tubára / Madarász. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 19 p. ; 30 cm + 10 db szólam
ISMN 979-0-801654-61-8
A-1152 (Akkord)
fúvósegyüttes - rézfúvós hangszer - kamarazene
[AN 3029035] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2010.

Marcello, Benedetto (1686-1739)
   12 sonate per flauto e basso continuo [nyomtatott kotta] : Op. 2 : parte prima (No. 1-6) / Benedetto Marcello ; herausgegeben und Continuo-Aussetzung von Máriássy István. - 6. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 47 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-080-13476-4
Z. 13476 (EMB)
fuvola - continuo - szonáta - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3036893] MARC

ANSEL
UTF-8

N

161 /2010.
Nógrádi Péter (1952-)
   Four preludes [nyomtatott kotta] : for piano and percussion = Négy prelüd : zongorára és ütőkre / Nógrádi. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 15, 15 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-62-5
A-1153 (Akkord)
prelűd - zongora - ütőhangszer - kamarazene
[AN 3031014]
MARC

ANSEL
UTF-8

O

162 /2010.
Ormándlaky Péter
   Trombitálni tanulok [nyomtatott kotta] / Ormándlaky Péter. - [Szóló]. - Devecser : Szerző, 2009. - 107 p. ; 30 cm
trombita - hangszeriskola
[AN 3091067]
MARC

ANSEL
UTF-8

P

163 /2010.
Paradis, Maria Theresia von (1759-1824)
   Sicilienne [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier / Maria Theresia von Paradis ; übertragen und herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 3 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN 979-0-080-13624-9
Z. 13624 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3032680]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2010.

Pertis Jenő (1939-2007)
   Unfinished stories [nyomtatott kotta] : for marimba and vibraphone = Félbemaradt mesék : marimbára és vibrafonra / Pertis. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 8, 8 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-69-4
A-1160 (Akkord)
marimba - vibrafon - kamarazene - duó
[AN 3028259] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2010.

Puskás Tibor
   Gitáriskola [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule / Puskás Tibor ; Papp Lajos, Patachich Iván, Szokolay Sándor műveinek felhasználásával. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 59 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN 979-0-080-05675-2
Z. 5675 (EMB)
gitár - hangszeriskola
[AN 3032639] MARC

ANSEL
UTF-8

R

166 /2010.
Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič (1873-1943)
   Vocalise [nyomtatott kotta] : Op. 34. No. 14 / Serge Rachmaninoff ; transcription pour piano par Zoltán Kocsis. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-12001-9
Z. 12001 (EMB)
zongora - átirat
[AN 3093868]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2010.

Rózsa Pál (1946-)
   Duet for two marimbas [nyomtatott kotta] / Rózsa Pál. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 16, 16 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-63-2
A-1154 (Akkord)
marimba - kamarazene - duó
[AN 3032568] MARC

ANSEL
UTF-8

S

168 /2010.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
   Le cygne [nyomtatott kotta] : pour violon et piano = The swan : for violin and piano = Der Schwan : für Violine and Klavier = A hattyú : hegedűre és zongorára / Camille Saint-Saëns ; édité par Pallagi János. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violin)
ISMN 979-0-080-13725-3
Z. 13725 (EMB)
hegedű - zongora - zenei részlet - átirat
[AN 3032593]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2010.

Sári József (1935-)
   Frag-mente [nyomtatott kotta] : for soprano and violin / Sári. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 20, 20 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-74-8
A-1165 (Akkord)
szoprán - hegedű - duó - kamarazene
[AN 3028140] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2010.

Sári József (1935-)
   Transformations of Don Genaro [nyomtatott kotta] : for 3 trumpets (or 2 trumpets and horn), 3 trombones and tuba = Don Genaro átváltozásai : 3 trombitára (vagy 2 trombitára és kürtre), 3 harsonára és tubára / Sári József. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 28 p. ; 30 cm + 8 db szólam
ISMN 979-0-801654-68-7
A-1155 (Akkord)
fúvósegyüttes - trombita - kürt - harsona - tuba - rézfúvós hangszer - kamarazene
[AN 3031146] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2010.

Schubert, Franz (1797-1828)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : (Op. 52, No. 4) : für Violoncello und Klavier / Frnaz Schubert ; übertragen und herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN 979-0-080-13627-0
Z. 13627 (EMB)
gordonka - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3042241] MARC

ANSEL
UTF-8172 /2010.

Schubert, Franz (1797-1828)
   Dances for children's string orchestra [nyomtatott kotta] : (first position) = Táncok gyermek-vonószenekarra : (első fekvés) = Danses pour orchestre à cordes d'enfants : première position) = Tänze für Kinderstreichorchester : (erste Lage) / Franz Schubert ; selected and arranged by Zempléni László. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 19 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN 979-0-080-14335-3
Z. 14335 (EMB)
hangszeroktatás - vonószenekar - átirat - tánczene
[AN 3042962] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2010.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Five pieces on folkltunes [nyomtatott kotta] : Op. 102 = Öt darab népi dallamokra : Op. 102 = Fünf Stücke im Volkston : Op. 102 / Schumann ; arranged for flute by Zoltán Gyöngyössy. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 23 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN 979-0-801654-79-3
A-1170 (Akkord)
fuvola - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3038202] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2010.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Passacaille de Wasselonne [nyomtatott kotta] : pour orgue / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - [Budapest] : Szerző, 2010. - 13 p. ; 30 cm
Az előszó alatt a szerző autográf sorai.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3093994] MARC

ANSEL
UTF-8175 /2010.

Sugár Miklós (1952-)
   Luxatio [nyomtatott kotta] : per flauto solo / Sugár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 14 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-77-9
A-1168 (Akkord)
fuvola - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3028205] MARC

ANSEL
UTF-8176 /2010.

Sugár Miklós (1952-)
   Two latin hymn fragments [nyomtatott kotta] : for soprano, flute, violin and piano = Két latin himnuszrészlet : szoprán hangra, fuvolára, hegedűre és zongorára / Sugár Miklós. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 15 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-801654-65-6
A-1156 (Akkord)
egyházi és vallásos zene - himnusz - szoprán - fuvola - hegedű - zongora - kamarazene
[AN 3028225] MARC

ANSEL
UTF-8

T

177 /2010.
Tillai Aurél (1930-)
   36 kórusmű [nyomtatott kotta] / Tillai Aurél. - [Partitúra]. - Pécs : Pro Pannonia, 2010. - 223 p. ; 24 cm
Tart.: Tavaszodik / Áprily Lajos; Pro pace / Janus Pannonius; Őszi dal / Weöres Sándor; Szán megy el az ablakod alatt / Weöres Sándor; Magányban / Weöres Sándor; Zrínyi második éneke / Kölcsey Ferenc; Kocsizás újholdnál Athénban / Bényei József; Cantate Domino; Stabat Mater; Lauda Sion / Aquinói Szent Tamás; Et dixit Sion; Adjatok hálát az Istennek! : (105. zsoltár); Valamennyi búzaszál; Áldj meg minket Úristen / Balassi Bálint; Dicsőült helyeken; Mohácsi nóták; Elmégy rózsám? : (Baranyai népdalok); Zengő felett : (Baranyai népdalok); Kis szvit : Weöres Sándor; Hörpentő / Szabó Lőrinc; Ugrótánc / Weöres Sándor; Az énekmondó / Fodor András; Magányos vadlúd / Cuj Tu, Kosztolányi Dezső; Madárszerelem / Blake, Babits Mihály; Puer natus; Fons amoris; Ave Maria; Kit sok boldog pásztor; Rákóczi Ferenc bús éneke; Italaulu : finn esti dal; De szeretnék csillag lenni : (Tolnai népdalok); Délvidéki népdalok; Balatoni nóták; Mohácsi köszöntő; Dunántúli népdalok; Frühlingsbotschaft
vegyeskar - egynemű kar - zeneművek gyűjteménye - kórusmű
[AN 3090889]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2010.

Togobickij, Viktor (1952-1999)
   Scherzo [nyomtatott kotta] : for trombone and piano / Togobitsky. - [Partitúra és szólam]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 12 p. ; 30 cm + 1 db harsona szólam
ISMN 979-0-801654-64-9
A-1157 (Akkord)
harsona - zongora - kamarazene
[AN 3027264] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2010.

Tóth Péter (1965-)
   Balkan concertante [nyomtatott kotta] : for 2 violins and viola / Tóth Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 8 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-801654-71-7
A-1162 (Akkord)
hegedű - mélyhegedű - kamarazene - trió
[AN 3029095] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2010.

Tóth Péter (1965-)
   Duo concertante [nyomtatott kotta] : for 2 violins / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 12, 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-66-3
A-1158 (Akkord)
hegedű - kamarazene - duó
[AN 3027308] MARC

ANSEL
UTF-8181 /2010.

   Trios for two violins and cello [nyomtatott kotta] = Trios für zwei Violinen und Cello = Trios pour deux violons et violoncelle = Triók két hegedűre és csellóra / selected, transcribed and edited by Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 36 p. ; 30 cm + 3 db szólam. - (Musica da camera. for music schools)
ISMN 979-0-080-14693-4
Z. 14693 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - gordonka - trió - kamarazene - átirat - zeneművek gyűjteménye
[AN 3042830] MARC

ANSEL
UTF-8

V

182 /2010.
Vajda József
   "Vadkörtefa fehéret virágzik..." [nyomtatott kotta] : Vajda József népdalfeldolgozásai / szerkesztette Horváth Zoltánné. - [Partitúra]. - Zalaegerszeg : Liszt Ferenc Tagiskola "Gyermekeinkért a jövőnkért" Alapítvány, 2009. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Göcseji lakodalmas; Egerszegi utca; Három katonadal; A lickói halastóban; Három summás dal; Két katonadal; Két népdal; Zalai párosító dalok; Három bicinium; Három novai népdal; A zalai zöld erdőben; Egerszegi szőlőhegyen; Ne feküdj a szénaboglya tövébe; Biciniumok. - Készült a szerző kézirata alapján. - Megjelent Vajda József születésének 90. évfordulóján.
a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3092864]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2010.

Veress Sándor (1907-1992)
   Kórusművek II [nyomtatott kotta] : vegyeskarok = Chorwerke II : gemischte Chöre = Choral works II : mixed choruses / Veress Sándor ; szerkesztette és közreadja Berlász Melinda. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2010. - 111 p. ; 29 cm
Tart.: Jánoshidi vásártéren : (1926); Három népdalfeldolgozás vegyeskarra : (1929); Népdalszvit : (1933); Erdélyi kantáta : négy erdélyi népdal ötszólamú vegyeskarra : (1935); Dudari nóták : kétszólamú vegyeskarra : (1939); Guzsalyasban : négy moldvai csángó népdal kétszólamú vegyeskarra : (1939); Kárpátokon innen és túl : öt erdélyi, bukovinai és moldvai népdal háromszólamú vegyeskarra : (1939); Óda Európához : köszöntés Illyés Gyulának Európából : (1962); Songs of the Seasons : hét madrigál Christoper Brennan költeményeire : (1967)
ISMN 979-0-080-14553-1
Z. 14553 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű - zeneművek gyűjteménye - népdalfeldolgozás
[AN 3040340] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2010.

   Violin-ABC [nyomtatott kotta] : Violinschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus aller Welt = Violin ABC : Violin tutor for beginners using children's and folksongs from all over the world = Hegedű-ABC : hegedűiskola kezdőknek, a világ minden tájáról származó gyermek- és népdalok felhasználásával / [összeáll.] Dénes László, Szászné Réger Judit, Németh Rudolf ; Z. Réti Kamilla rajzaival. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 97 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14098-7
Z. 14098 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - hangszeriskola
[AN 3037446] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2010.

   Violinschule IV/b [nyomtatott kotta] = Violin tutor IV/b = Méthode de violon IV/b = Hegedűiskola IV/b / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 63 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-8068-9
Z. 8068 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - hangszeriskola
[AN 3037549] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

186 /2010.
Zempléni László (1947-)
   Flötentrio [nyomtatott kotta] = Trio for flutes = Fuvolatrió / Zempléni László. - 6. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2010. - 8 p. ; 30 cm + 3 db fuv. szólam
ISMN 979-0-080-12807-7
Z. 12807 (EMB)
fuvola - kamarazene - trió
[AN 3093897]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2010.

Zombola Péter (1983-)
   Narrowing corridor [nyomtatott kotta] : for percussion solo = Szűkülő folyosó : ütőszólistára / Zombola. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2008. - 5, [1] p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801654-67-0
A-1159 (Akkord)
ütőhangszer - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 3027546] MARC

ANSEL
UTF-8188 /2010.

Zombola Péter (1983-)
   Quartet No. 1 [nyomtatott kotta] = I. vonósnégyes / Zombola. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2009. - 14 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN 979-0-801654-78-6
A-1169 (Akkord)
kamarazene - vonósnégyes
[AN 3029359] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2010.

   Zongoraiskola 1 [nyomtatott kotta] : kezdőknek = Klavierschule 1 : für Anfänger / szerkesztették Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Komjáthy Aladárné etc. - 44. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2010. - 61 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-05229-7
Z. 5229 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - hangszeriskola
[AN 3032605] MARC

ANSEL
UTF-8